pixelg
GETBACK - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

GETBACK [GBK]

AKTUALNY KURS: 3,75 zł (-17,04%) 16-04-2018 09:04
lelo-pakero
4
Dołączył: 2009-11-14
Wpisów: 673
Wysłane: 24 października 2017 19:58:33 przy kursie: 21,88 zł
aic71 napisał(a):
jak dla mnie to uwzględnia bo dlaczego nie.

Rejestracja to inna sprawa.


W dzisiejszym wywiadzie w parkiecie masz już odpowiedź w kwestii uwzględnienia kasy z emisji akcji w ostatnim raporcie. Nie została uwzględniona i co za tym idzie nie została wydana choćby złotówka z emisji. Dopiero teraz po rejestracji będą wydawać te 370 ml zł z IPO i to będzie widoczne w wynikach za IV kw. Czyli trochę kasy na inwestycje bez sięgania po zewnętrzne finansowanie mają, ok. 400 mln zł.

aic71
0
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 24 października 2017 20:08:22 przy kursie: 21,88 zł
Masz racje - sorry. Przecież w przepływach finansowych by to było a tam tylko z emisji papierów dłużnych wpływy.

Czy w takim razie pienądze z emisji leżą w depozycie.
Czy możliwe jest że kupili pakiety na krechę pod wpływ z emisji?


trochę sie pogubiłem

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
83
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 308
Wysłane: 28 października 2017 11:26:59 przy kursie: 22,90 zł
W zdrowym ciele zdrowy wynik – omówienie wyników GetBack za III kw. 2017 r

Kurs Getbacku po raporcie dość ostro zanurkował, w związku z czym można mniemać, że raport inwestorom nie przypadł do gustu i oczekiwali więcej. Często jednak w pierwszej chwili górę nad rozsądkiem biorą emocje i w poniższym omówieniu postaram się odpowiedzieć, czy tym razem właśnie tak było.

Wstępne i szacunkowe wyniki operacyjne (inwestycje i spłaty) za III kw. rynek poznał już na początku października, kiedy to spółka poinformowała, że spłaty w okresie lipiec-wrzesień wyniosły 326,5 mln zł (czyli o 104 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku) natomiast inwestycje 842,9 mln zł (wzrost o 344 proc.) przy czym mowa o spłatach i inwestycjach na portfelach własnych i zarządzanych łącznie. Podział pomiędzy fundusze własne i obce niestety nie był znany, ale wysokie saldo inwestycji pozwalało sądzić, że zaczęła już pracować gotówka z emisji, a przecież w 2016 r. czy pierwszej połowie 2017 r. to fundusze wewnętrzne miały zdecydowanie większe nakłady na portfele - odpowiednio 620 mln zł do 292 mln zł w 2016 r. i 476 mln zł do 264 mln zł w 1 połowie 2017 r.

Z prezentacji do raportu za III kw. wynika jednak, że beneficjentem kupionych portfeli był przede wszystkim segment funduszy obcych, gdzie nakłady wyniosły ok. 520 mln zł w stosunku 323 mln zł na portfele własne. Choć spółka zapowiadała wzrost inwestycji w funduszach zarządzanych, to taka relacja zakupów może wywoływać niedosyt w stosunku do możliwych oczekiwań po komunikacie o wynikach szacunkowych. Na poniższym wykresie zamieściłem rozkład nakładów na portfele za ostatnie 7 kwartałów.


kliknij, aby powiększyć


Bez gotówki z emisji też można rosnąć
Okazuje się także, że do końca września spółka nie zobaczyła jeszcze gotówki z emisji. O ile jasnym było, że emisja nie wpłynie na kapitał własny (mamy wzrost o 70 mln zł względem półrocza, przy wartości emisji nowych akcji na kwotę 370 mln zł), bo nie została zarejestrowana w KRS, to można było przypuszczać, że pieniądze do spółki powędrowały, ale do czasu emisji pokaże je po stronie pasywnej bilansu jako zobowiązania. Nic takiego jednak nie widać (ani w zobowiązaniach, ani w przepływach) – najwyraźniej środki musiały jeszcze na koniec kwartału leżeć u oferującego akcje czyli Haitong Bank. Z danych bilansowych wynika, że portfel wierzytelności własnych spółki zwiększył się względem półrocza o 273,4 mln zł (18,5 proc.), co oczywiście związane było z zakupami netto nowych portfeli na kwotę 307,4 mln zł, w tym portfeli należących do przejętego EGB (Różnica pomiędzy danymi podawanymi w prezentacji i danymi bilansowymi wynika z faktu, że część kupionych portfeli nie została formalnie jeszcze odsprzedana/odkupiona do funduszy zewnętrznych na początek i koniec kwartału).

W związku z akwizycją w bilansie pojawiła się wartość firmy na kwotę 190 mln zł oraz aktywo niematerialne w postaci relacji z klientami na kwotę 27 mln zł (Altus i zarządzane portfele). Zakup portfeli i akwizycja finansowane były z już posiadanych przez spółkę środków (spadek o 85,5 mln zł względem półrocza) i przede wszystkim zwiększenia długu finansowego o 423 mln zł.

Na koniec kwartału wskaźnik zadłużenia ogólnego spółki wynosił 81, proc. i był na takim samym poziomie jak na koniec pierwszego półrocza tego roku. Jeśli jednak za aktywa pracujące uznamy portfele wierzytelności, pożyczki i inwestycje w obce fundusze sekurytyzacyjne to wskaźnik finansowania długiem finansowym wzrósł względem półrocza o prawie 10 pp i wynosił na koniec kwartału 89 proc. Ale to wszystko jeszcze przed uwzględnieniem środków z emisji akcji.


kliknij, aby powiększyć


Proszę jednak zauważyć, że pomimo zwyżki długu netto z 1,2 mld zł na koniec półrocza do 1,7 mld zł na koniec III kw. spółka pomimo nadal braku środków z emisji utrzymuje wskaźnik podstawowy wskaźnik zdolności do obsługi zadłużenia jakim jest dług netto/EBITDA gotówkowa na poziomie 3,6, czyli poniżej granicy uznawanej za bezpieczną jaką jest 4,0

Segement funduszy własnych - nabyte portfele jeszcze nie pracują pełną parą
Odzyski na portfelach własnych wyniosły w III kw. (według metodologii stosowanej w prezentacjach wynikowych – liczone łącznie z pożyczkami) 209 mln zł i były o 168 proc. wyższe r/r. Przyrost jest wyższy niż w poprzednim, drugim kwartale kiedy wyniósł 102 proc., ale warto zauważyć, że wzrost odzysków względem poprzedniego kwartału wynosi tylko niecałe 4 proc. To także mogło się nie spodobać, bo przecież w II i III kw. spółka mocno inwestowała we własne portfele, które najwyraźniej nie zaczęły jeszcze w pełni pracować. Odzyski według metodologii raportowej, którą spółka stosuje od tego roku wyniosły odpowiednio 201 mln zł (w 2 kw) i 206 mln zł (w 3 kw), co daje nam wskaźnik rentowności portfela (odzyski/średni portfel wierzytelności) na poziomie 16,2 proc. w II kw. i 12,8 proc. w III kw. (porównanie r/r nie jest możliwe ze względu na brak raportu za III kw. 2016 r.). Wskaźnik obiektywnie jest niższy, ale trzeba pamiętać o tym, że chwilowe aberracje się w branży zdarzają. Wysokie nakłady w II kw. roku (493 mln zł) przełożyły się na skok spłat pomiędzy I i II kw. o 55 mln zł, natomiast nakłady w III kw. w kwocie 323 mln zł spowodowały skok spłat o rząd wielkości mniejszy. Z drugiej strony jednak możliwe jest, że portfele w II kw. nabywano na początku kwartału, natomiast w kolejnym kwartale pod koniec i konsekwencją tego mogą być niższe spłaty. Warto także dostrzec, że podobne zachowanie spłat w reakcji na nakłady miało miejsce między II i III kw. 2016 r.


kliknij, aby powiększyć


Oczywiście wysokość odzysków zależy nie tylko od poziomu inwestycji, ale także od efektywności i poniesionych kosztów windykacyjnych. Nie znamy co prawda rozkładu bezpośrednich kosztów windykacji w podziale na fundusze własne i obce, ale wskaźnik cost to collect dla całego biznesu 5 kwartał z rzędu utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Zaskoczenia w tym aspekcie raczej nie ma, tym bardziej, że wskaźnik był podawany przez spółkę już w komunikacie o wynikach szacunkowych.

Segment funduszy własnych - w zdrowym ciele zdrowy duch
Przychody z nabytych pakietów wierzytelności wyniosły w III kw. 156 mln zł i były o 99 proc. wyższe r/r, ale także o 7 proc. niższe niż w II kw. tego roku. Stosunek przychodów z pakietów wierzytelności do odzysków (liczonych według metodologii prezentacyjnej, czyli z pożyczkami) wyniósł 75 proc. i był to wynik aż o 25 pp. niższy r/r i 8 pp. niższy niż w 2 kw. Na pierwszy rzut oka taki rezultat wygląda słabo, ale jak wspomniałem w poprzednim omówieniu spółki (https://www.stockwatch.pl/forum/wpis-najnowszy-344592_GETBACK.aspx#344592) odzyski transformują się na przychody segmentu portfeli własnych przez uwzględnienie kosztów amortyzacji portfeli i aktualizacji ich wartości.
Cytat:
W uproszczeniu przychody spółki powstają przez przemnożenie wartości początkowej danego pakietu wierzytelności przez przypisaną do niego stopę zwrotu IRR (tak naprawdę stopę dyskontową gdyż stopa może się zmieniać od początkowej np. na skutek zmiany stopy wolnej od ryzyka) – reszta przepływu odzwierciedla koszt i zwana jest amortyzacją pakietu. Gdy faktyczny przepływ różni się od oczekiwanego przychody okresu są korygowane. Odchylenie od pierwotnej prognozy stanowi jednocześnie podstawę do aktualizacji wartości pakietu (wynikającą ze zmiany prognozy w przyszłych okresach), która także dodawana jest do przychodów jako zmiana wartości godziwej tegoż pakietu. A zatem wpłata jest dzielona na część odsetkową (przychód) i kapitałową (amortyzacja), natomiast sam przychód jest jeszcze korygowany o zmianę wartości posiadanego portfela wierzytelności.

Problem w tym, że amortyzacja i aktualizacja z raportu półrocznego i po 3 kw. tego roku są nieporównywalne z danymi w poprzednich raportach spółki – zmieniono prezentację i obecnie w amortyzacji nie ma części aktualizacji. Mimo wszystko można powiedzieć, że stopa amortyzacji istotnie się nie zmieniła się względem półrocza. W III kw. wyniosła 24,1 proc. odzysku, natomiast w całym pierwszym półroczu 23,1 proc. odzysku. Wiadomo także, że w ostatnim kwartale aktualizacja portfeli nie zwiększyła praktycznie przychodów spółki. Można zatem powiedzieć, że wynik tego okresu choć nominalnie niższy niż kwartał wcześniej jest znacznie zdrowszy i nie należy wyciągać daleko idących wniosków z niższych przychodów w ujęciu kw/kw.


kliknij, aby powiększyć


Koszty ogólne segmentu pozostały na poziomie z poprzedniego kwartału i wyniosły 86 mln zł, ale w ujęciu r/r wzrosły o 60 mln zł. Stosunek kosztów ogólnych do spłat wyniósł 41 proc. i był o 2 pp. niższy niż w poprzednim kwartale oraz o 8 pp. wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. A zatem ten parametr finansowy zachowuje się bardzo podobnie do wskaźnika cost to collect dla całego biznesu, czyli kosztów bezpośrednich poniesionych na windykację do odzysków w portfelach własnych i obcych łącznie.

EBIT segmentu wyniósł tylko 65 mln zł w porównaniu do 77 mln zł w poprzednim kwartale i 53 mln zł przed rokiem. Po uwzględnieniu kosztów finansowych (głównie odsetek od zobowiązań) mamy zysk brutto w wysokości 24 mln zł, czyli o 41 proc. niższy r/r. Znacznie niższy wynik segmentu funduszy własnych to przede wszystkim brak aktualizacji wartości portfela. EBITDA gotówkowa wyniosła 124 mln zł w porównaniu do 115 mln zł kwartał wcześniej i 40 mln przed rokiem. Po dociążeniu jej kosztami finansowymi dostaniemy obecnie gotówkowy wynik brutto na poziomie 83 mln zł, 79 mln zł kwartał wcześniej i 22 mln zł przed rokiem.

Zaskakująco dobry wynik segmentu funduszy obcych
W raportowanym kwartale bardzo ciekawie wygląda segment funduszy obcych. Przypomnę, że spółka osiąga w nim przychody z zarządzania funduszami obcymi w których posiada udziały. Przychody z zarządzania wyniosły w tym kwartale 44 mln zł przy spłatach na portfelach obcych na poziomie 117 mln zł, co daje nam wskaźnik konwersji (spłata->przychód) na poziomie 38 proc. To bardzo wysoki poziom, bo we wcześniejszych kwartałach parametr ten od 2016 r. nie przekroczył 28 proc., a w tym roku wynosił zaledwie 15 proc. (1 kw.) czy 17 proc. (2 kw.). W raporcie zarząd Getbacku wyjaśnia, że:

Cytat:
W dniu 29.09.2017 r. spółka GetBack S.A. i Voelkel Sp. z o.o. („Voelkel”) podjęły współpracę dotyczącą
wspolnego przedsięwzięcia inwestycyjnego prowadzonego poprzez spółkę Neum Pretium S.A., która ma na
celu rozszerzenie zakresu oferowanych usług przez grupę kapitałową. W jej wyniku doszło do zbycia przez GetBack na rzecz spółki Voelkel 510 akcji zwykłych Neum Pretium S.A., co stanowi 51% kapitału zakładowego tej spółki. Zaangażowanie Voelkel we wspólne przedsięwzięcie wyniosło 36 047 tys. zł. Grupa będzie odpowiedzialna za realizację ustalonego modelu biznesowego oraz zarządzanie wspólnym przedsięwzięciem, w tym m.in. za zarządzanie wierzytelnościami Neum Pretium S.A. Wynik na transakcji w wysokości 35 044 tys. zł został uwzględniony w przychodach z tytułu zarządzania portfelami wierzytelności.kliknij, aby powiększyć


Wygląda na to, że zysk w kwocie 35 mln zł ma charakter jednorazowy – sprzedaż części udziałów miała miejsce w ostatni dzień roboczy kwartału, więc istotnych przychodów z zarządzania tym podmiotem w wynikach segmentu raczej nie mamy. Efekty działalności w tym kwartale zaprezentowane być powinny w wynikach segmentu portfeli własnych, bo właśnie do nich należała spółka i w nim prezentowane były jej wyniki. Skorygowane przychody z zarządzania wyniosły tylko 10 mln zł i były na najniższym poziomie w rozpatrywanym okresie.

Poza przychodami z zarządzania spółka rozpoznaje w wyniku segmentu także zmianę wyceny certyfikatów inwestycyjnych, które posiada w zarządzanych funduszach. W tym kwartale rewaluacja wartości certyfikatu była ujemna jak w poprzednich dwóch kwartałach tego roku, ale na znacznie niższą kwotę – 0,8 mln zł w porównaniu do 8 mln zł w II kw. czy 4 mln zł w okresie styczeń-marzec.

Wysokie przychody z zarządzania to jednak nie jedyne zaskoczenie segmentu w tym kwartale. Proszę zwrócić uwagę na poziom kosztów ogólnych – jest także najniższy w całym rozpatrywanym okresie i przyznam, że nie bardzo potrafię znaleźć wytłumaczenie dla takiego stanu rzeczy. Tym niemniej w porównaniu do 5 poprzednich kwartałów poziom kosztu jest o co najmniej 10 mln zł niższy

Choć zysk netto segmentu robi wrażenie (45 mln zł w porównaniu do 18 mln zł w najlepszym kwartale od początku 2016 r.) to niestety jest mocno jednorazowy. Sprzedaż udziałów w Neum ma prawdopodobnie charakter gotówkowy, ale jest to zdarzenie niepowtarzalne które przyniosło 35 mln zł. Dodatkowo spółka rozpoznała 10 mln zł przychodu podatkowego, który ciężko uznać za powtarzalny w długim okresie czasu, mimo że na 7 rozpatrywanych kwartałów aż w 5 mieliśmy dodatnią efektywną stopę podatkową.

Nerwowa reakcja inwestorów na wyniki
Jak wspomniałem na początku omówienia kurs po raporcie spadł mimo tego, że dynamiki wyników w poszczególnych liniach sprawozdania robią wrażenie. EBIT wzrósł o 79 proc., zysk brutto o 32 proc., natomiast zysk netto o 38 proc. Wydaje się, że można znaleźć powody takiego zachowania inwestorów. Parę z nich jest dość „miękka”. Do grupy tej zaliczyłbym niskie nakłady na portfele własne w porównaniu do możliwych oczekiwań po komunikacie o wynikach szacunkowych, niższy wskaźnik spłat w stosunku do wielkości portfela niż w poprzednim kwartale, czy w końcu niższa konwersja spłat na przychody segmentu wierzytelności obcych. Ostatnie dwa mogą się okresowo zdarzać i nie jest to większym problemem. Twardym powodem za to może okazać się wynik zrobiony na sprzedaży udziałów w Neum Pretium SA. Skorygowany o to zdarzenie EBIT wyniósł 78 mln zł i był tylko 1 mln zł wyższy od wyniku w poprzednim kwartale kiedy zysk został obciążony znacznie wyższym przeszacowaniem certyfikatów i o 1 mln zł mniejszym niż w 1 kw. tego roku. Ale tak jak wspomniałem w tym kwartale nie było rewaluacji portfela wierzytelności. Pod względem operacyjnym i gotówkowym zaskoczeń nie ma. EBITDA gotówkowa skorygowana o sprzedaż udziałów wyniosła 128 mln zł, w porównaniu do 116 mln zł w poprzednim kwartale i 39 mln przed rokiem, natomiast gotówkowy wynik brutto skorygowany o sprzedaż udziałów (EBITDA dociążona linią finansową sprawozdania) zamknął się kwotą 84 mln zł w porównaniu do 82 mln zł w II kw. 62 mln zł w I kw. tego roku czy 26 mln zł w III kw. poprzedniego roku. Spółka nadal rośnie, tylko wynikiem „machają” aktualizacje portfela i zdarzenia jednorazowe, czy rzadko powtarzalne jak sprzedaż udziałów, licencji itp.

>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Edytowany: 16 listopada 2017 16:23


Gerda
6
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-08-20
Wpisów: 516
Wysłane: 28 października 2017 15:20:59 przy kursie: 22,90 zł
Wow, dzięki - fachowa robota !!

aic71
0
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 29 października 2017 12:23:01 przy kursie: 22,90 zł
Ciekawe czy nie przyjęli zbyt ambitnego planu tak szybkiego rozwoju?.
Fundusze własne, fundusze zewnętrzne, dynamiczny zakup nowych pakietów, 500 nowych pracowników, 2 nowe centra obsługi, zagranica (ROM,BG,SP), przejmowanie windykacji od banków.

Bardzo dziękuję za raport
Wojtek

yodyod
1
Dołączył: 2011-11-23
Wpisów: 386
Wysłane: 13 listopada 2017 22:05:56 przy kursie: 23,60 zł
Ostatnio zrobiło się wiele szumu o EEX bo wypuścili obligacje na 18%. Ciekawe czy GBK uroczy nas seria podobna do serii JA z tamtego roku? Ale o tym chyba na forum obligacyjnym bardziej.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
83
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 308
Wysłane: 15 listopada 2017 10:47:51 przy kursie: 23,37 zł
GetBack – analiza techniczna na życzenie

Historia notowań windykatora jest stosunkowo krótka co mocno ogranicza możliwości analityczne. Mimo wszystko pewne wnioski da się już wysnuć.

Do początku września notowania spółki dynamicznie rosły pomimo tego, że na świecach pojawiały się czasem długie górne cienie – czerwone elipsy na wykresie. Dopiero ostatni długi górny knot (5 września) miał jednak miejsce na istotnym wolumenie, co świadczyło o zwiększonej podaży waloru w zakresie cenowym 26,0 – 28,60 zł. Na wykresie ukształtowała się chorągiewka z której wybicie nastąpiło 2 października. Niby zgodnie z teorią wolumen na wybiciu był większy niż w okresie kształtowania się formacji, ale proszę zobaczyć, że świece o podobnym lub nawet większym zakresie ruchu (fioletowe strzałki) miały ten wolumen znacznie niższy.

Ponowne zetknięcie z oporem na poziomie 28,60 spowodowało cofnięcie kursu w rejon wsparcia w zakresie cenowym 25,00-25,30 zł i następnie jego przełamanie. Spadki zatrzymały się w rejonie wynikającym z szerokości konsolidacji kursu (fioletowe pionowe linie), po czym nastąpił ruch w górę do przełamanego wsparcia, które obecnie stało się oporem wynikającym również z 50 proc. zniesienia fali spadkowej liczonej w cenach zamknięcia.

Konfrontacja z kluczowym poziomie skończyła się niestety porażką popytu na co wskazuje małych zakres ruchu cen na wysokim wolumenie i późniejsze odejście od tego poziomu.

Obraz techniczny w krótkim terminie pozostaje raczej negatywny i wygląda na to, że kurs powinien zmierzać w kierunku wsparcia i poziomu 21,90 zł, choć niewykluczone jest jego przełamanie. Aby myśleć o powrocie do wzrostów kurs musiałby wyjść w cenach zamknięcia ponad poziom 25,30, co otworzyłoby drogę do ponownego testu tegorocznych maksimów.


kliknij, aby powiększyć
Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 15 listopada 2017 10:48

lelo-pakero
4
Dołączył: 2009-11-14
Wpisów: 673
Wysłane: 16 listopada 2017 21:56:58 przy kursie: 23,70 zł
No no, takie zakupy to ja rozumiem. Wejście smoka do Hiszpanii king . To już zagospodarowali kasę z IPO.

Cytat:
Oferta GetBack została wybrana przez hiszpański bank w przetargu na zakup portfela wierzytelności o wartości nominalnej 637 mln EUR, czyli ok. 2,7 mld zł - podała spółka w komunikacie.


biznes.pap.pl/pl/news/search/i...

aic71
0
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 18 listopada 2017 21:00:46 przy kursie: 23,90 zł
Czy robienie AT w ogóle ma w tym przypadku sens?
Przez dłuższy czas to były notowania równoległe z pda - czy to nie zaciemnia zbyt obrazu? + krótki okres notowania?

Co do ich inwestycji - to na pewno będzie procentować ale w krótkim okresie to niestety podwyższy koszty działalności - i tutaj znowu fachowcy z bankiera będą marudzić, że wyniki do dupy i firma trup :)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
83
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 308
Wysłane: 19 listopada 2017 10:22:36 przy kursie: 23,90 zł
Nieco zmienia, ale teoretycznie ze względu na arbitraż PDA nie powinny się istotnie odchylać od kursu i na odwrót. Skuteczność analizy także ze względu na krótką historię jest ograniczona, ale tak jak napisałem w powyższym tekście pewne wnioski da się już wyciągać, choć oczywiście wnioskowanie to jest obarczone większym błędem i niż w spółach które mają dłuższą historię.


aic71
0
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 22 listopada 2017 16:43:31 przy kursie: 23,40 zł
Dzięki za wyjaśnienia.

Czy może ktoś może sensownie powiedzieć coś na temat średnich obrotów na tej spółce?
1mln dziennie to moim skromnym zdaniem mało w przypadku spółki o kapitalizacji ponad 2mln ii teoretycznym ff na poziomie 30%.

czy to może oznaczać, że tak naprawdę w obrocie jest dużo mniej akcji niż nam się wydaje?

krewa
krewa PREMIUM
124
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 087
Wysłane: 8 grudnia 2017 21:51:53 przy kursie: 22,75 zł
GETBACK - analiza techniczna na życzenie


Od pprzedniej analizy technicznej, opublikowanej w połowie listopada, niewiele się zmieniło. Wykres nadal jest zbyt młody, by można było go poddać głębszej analizie przy użyciu wskaźników technicznych. Niemniej, coś tam widać, a mianowicie przewagę podaży.
Proszę spojrzeć na świece zaznaczone czerwonym kolorem - biały zwarty korpus i względnie długie cienie, świadczące o niezdecydowaniu. Następnie na wykresie pojawia się czarny, dłuższy korpus. A teraz porównajmy słupki wolumenów - podaż potrzebowała naprawdę niewiele, by nakreślić czarny korpus świecy.
Następnie proponuję spojrzeć na świecę z 06 grudnia. Teoretycznie mamy do czynienia z młotem, naruszającym wsparcie - jeden z mocniejszych sygnałów kupna. Problem jednak leży w wolumenie, na jakim powstała ta świeca - podaż ponownie potrzebowała niewiele, by doprowadzić do osunięcia notowań.
W tej sytuacji pozostaje jedynie bierna obserwacja zachowania kursu względem wsparcia na 21,88 zł i oporu na 25,30 zł. Utrata wsparcia otworzy drogę do poziomu 19,20 zł, wybicie oporu dałoby szansę na test historycznych maksimów.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 8 grudnia 2017 21:53

aic71
0
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 12 grudnia 2017 23:06:52 przy kursie: 22,50 zł
Podobno giełda wycenia przyszłość - jeśli tak to raczej mało wiary w dowożenie wyników przez Zarząd :)


sasky
sasky PREMIUM
14
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 585
Wysłane: 15 grudnia 2017 12:36:59 przy kursie: 20,32 zł
Dziś kurs spada momentami o ponad 7 proc. (L:20,03 zł). Intrygująca sprawa...
Ptaszki na TT ćwierkały, że to efekt PESELGATAE (ciąg dalszy sprawy z 2016 r. wycieku ogromnej liczby danych z systemu PESEL-NET - podejrzewano atak hakerski albo podejrzaną współpracę komorniczo-windykatorskiej).

Teraz wiadomo, że to nie był cyberatak tylko celowe działanie

Cytat:
- W dniu 7 grudnia 2017 r. na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali cztery osoby związane z przestępczym procederem nieuprawnionego pobierania danych z bazy PESEL, w tym komornika sądowego prowadzącego kancelarię komorniczą w Warszawie - Rafała W., byłego pracownika kancelarii komorniczej – Agnieszkę B., byłego asesora komorniczego i jednocześnie pracownika firmy windykacyjnej – Grzegorza G. oraz administratora systemu informatycznego kancelarii – Bartłomieja W.


Źródło: Zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym nieuprawnionego wykorzystywania danych z systemu PESEL.
www.warszawa.po.gov.pl/pl/page...

Jednak, jak zapewnia Stanisław Żaryn‏, Rzecznik Ministra-Koordynatora, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej DBN, ABW nie wykonywało żadnych działań w spółce GetBack.


kliknij, aby powiększyć


Skoro tak, to skąd te spadki na GetBack?
Edytowany: 15 grudnia 2017 12:43

krewa
krewa PREMIUM
124
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 087
Wysłane: 15 grudnia 2017 13:00:01 przy kursie: 20,32 zł
sasky napisał(a):
Skoro tak, to skąd te spadki na GetBack?


Chociażby z racji utraty wsparcia, o którym pisałem w poprzedniej analizie.

Cytat:
...Niemniej, coś tam widać, a mianowicie przewagę podaży [...] W tej sytuacji pozostaje jedynie bierna obserwacja zachowania kursu względem wsparcia na 21,88 zł i oporu na 25,30 zł. Utrata wsparcia otworzy drogę do poziomu 19,20 zł

sasky
sasky PREMIUM
14
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 585
Wysłane: 15 grudnia 2017 14:04:56 przy kursie: 20,32 zł
Jednak to nie technika... Spółka potwierdziła zamieszanie jednego - byłego już - pracownika w sprawie.

Cytat:
Spółka windykacyjna przyznała, że zwolniła trzech pracowników, wobec których toczy się postępowanie w sprawie udziału w wycieku danych z systemu PESEL-NET z 2016 r.


wiadomosci.stockwatch.pl/byli-...

ratyn
0
Dołączył: 2013-01-25
Wpisów: 134
Wysłane: 15 grudnia 2017 14:20:58 przy kursie: 20,32 zł
na razie jest nerwowo, ale jak się uspokoi to się zacznie gra pod nową strategie

wiadomosci.stockwatch.pl/getba...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
83
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 308
Wysłane: 15 grudnia 2017 15:06:49 przy kursie: 20,32 zł
To już nie wystarczą plany szybkiego podwojenia AuM? Nowa Strategia jest potrzebna, bo ta się nie sprawdza? No litości. Zaraz będziemy naganiać na to, że może pojawi się JAKIKOLWIEK komunikat, bo informacja jest lepsza od braku informacji.

sasky
sasky PREMIUM
14
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 585
Wysłane: 15 grudnia 2017 15:13:42 przy kursie: 20,32 zł
Strategia to dobry temat dla PR-owców, nie dla inwestorów, bo dla nich to tylko obietnica. Nie podoba mi się timeline informacyjny:
7 grudnia ABW zatrzymuje podejrzanych (więc wie o sprawie)
8 grudnia spółka składa wniosek do Prokuratury o nadanie spółce statusu pokrzywdzonej w niniejszym postępowaniu
info o sprawie jest dopiero dzisiaj, czyli tydzień po

bankrucik
bankrucik PREMIUM
35
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 178
Wysłane: 15 grudnia 2017 16:29:13 przy kursie: 20,32 zł
#GetBack czy w związku z działaniami jej pracowników spółce grożą pozwy cywilne od osób których dane wykradziono? moim zdaniem jest to prawdopodobne..
a co do nieinformowania inwestorów o tak istotnych wydarzeniach to już osobny temat...i kolejna podstawa do pozwów

uznanie firmy za pokrzywdzonej działaniami pracowników to zabieg obronny ale przed pozwami cywilnymi od faktycznie poszkodowanych nie uchroni?

a tak ogólnie to dlatego unikam na giełdzie każdej spółki która miała związek z głównym ( byłym) akcjonariuszem.....
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com
Edytowany: 15 grudnia 2017 16:34

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,474 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +135,80% +27 160,25 zł 47 160,25 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d