POLICE - Spółki od A do Z - GPW - forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
X
AD.bx ad0c
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Obserwuj ten wątek | RSS
idź do strony: << < 5 6 7 8 9 10 [11] > >>
POLICE [PCE] Opcje AKTUALNY KURS: 20,50 zł (+0,00%) 18-01-2018 17:00
lesgs PREMIUM
Stopień: Elokwentny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 463
Wysłane: 1 czerwca 2016 09:51:26 przy kursie: 22,30 zł
Wydaje się, że Corex i KPMG mogą mieć coś ze sobą wspólnego. Występuje jakieś skojarzenie adresowe w Lille. Ponadto, ta sama spółka afrykańska konsolidowana jest przez Azoty w ich sprawozdaniu za 2015 r. pośrednio poprzez Police. Tam jest napisane, że audyt trwa na 31 grudnia.
Stopień: Obeznany
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-06-02
Wpisów: 69
Wysłane: 13 czerwca 2016 10:05:18 przy kursie: 20,30 zł
Płynność umarła Dzisiejszego ranka kurs podskoczył o 6% bo ktoś kupił 1 (słownie jedną) akcje...
Edytowany: 25 sierpnia 2016 12:47
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 827
Wysłane: 25 sierpnia 2016 12:25:42 przy kursie: 20,00 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Police SA po II kw. 2016r.

Przychody Polic w II kw. 2016 r. wyniosły 605 mln zł i były o 88 mln (12,7 proc.) niższe r/r, a także o 21 mln mniejsze od konsensusu analityków. Za spadek sprzedaży odpowiada głównie spadek cen nawozów. Przychody z podstawowego asortymentu jakim są nawozy wieloskładnikowe wyniosły w II kw. roku 366 mln zł w porównaniu do 396 mln zł w okresie kwiecień – czerwiec 2015 r., w dodatku przy rosnącym wolumenie sprzedaży. Mocno spadły przychody ze sprzedaży amoniaku – 47 mln zł vs. 95 mln zł przed rokiem. Pomimo znacznej utraty sprzedaży marża istotnie się nie zmieniła. Rentowność zysku brutto na sprzedaży wyniosła w II kw. 18 proc. i była 1 punkt procentowy niższa od uzyskanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. W tym miejscu trzeba dodać, że wpływ na rentowność ostatniego kwartału miało zawiązanie odpisu na zapasie w kwocie 5 mln zł w jednostce zależnej zajmującej się poszukiwaniem i wydobyciem fosforytów. Zgromadzone przez AIG (African Investment Group S.A.) fosforyty nie rotowały przez okres 2 lat, w związku z czym zarząd podjął decyzję o odpisaniu połowy wartości bilansowej. Kwota odpisu odpowiada planowanym do poniesienia kosztom potrzebnym do doprowadzenia tego składnika do stanu, w którym proces sprzedaży stałby się możliwy. Gdyby nie zawiązany odpis aktualizacyjny marża brutto na sprzedaży wyniosłaby 18,8 proc.

Na poniższym wykresie zobrazowałem rozkład przychodów, zysku brutto na sprzedaży i EBIT w ujęciu historycznym, przy czym w zakresie przychodów i zysku brutto na sprzedaży bezpośrednio porównywalne są dane za I i II kw. tego i poprzedniego roku w związku z dokonaną zmianą prezentacji efektów wynajmu nieruchomości komercyjnych. Obecnie spółka prezentuje je w pozostałej działalności, natomiast w okresach poprzednich miało to miejsce na poziomie przychodów i kosztu własnego sprzedaży. Skoro już mowa o zmianie prezentacji to trzeba dodać, że w chwili obecnej odpisy na należności stanowią część kosztu sprzedaży, a nie pozostałej działalności. EBIT porównywalny jest w całym zakresie danych.Wynik brutto na sprzedaży wyniósł 113,6 mln i był o 18,2 mln niższy od uzyskanego przed rokiem, a spadek wynika głównie z obniżenia przychodów i zawiązanego odpisu na zapasie.

Koszty sprzedaży wyniosły 42,4 mln zł i były o 20,5 mln zł wyższe od uzyskanych przed rokiem, co wynika znów z sytuacji w AIG. Police chcąc wejść na rynek afrykański dokonały za pośrednictwem spółki zależnej sprzedaży nawozów, ale do tej pory nie otrzymały płatności i spółka dochodzi roszczeń na drodze sądowej, w związku z czym w II kw. roku zawiązała odpis na należności w kwocie 19,1 mln zł. Koszty ogólnego zarządu w zasadzie się nie zmieniły. Zysk ze sprzedaży wyniósł 25 mln zł i był o 39 mln niższy r/r (z czego odpisy zabrały 24,5 mln zł). Saldo pozostałej działalności jeszcze mocniej zdołowało uzyskany rezultat i znów w związku z działalnością w Afryce.

Cytat:
Na dzień 30 czerwca 2016 roku Jednostka Dominująca utworzyła rezerwę na wątpliwe co do wysokości i realizacji zobowiązania za doradztwo techniczne związane z dostawami fosforytów z Senegalu w kwocie 9 411 tys. zł oraz rezerwę na ochronę środowiska w kwocie 1 780 tys. zł


Ostatecznie EBIT zamknął się kwotą 7,7 mln zysku, co w relacji do prawie 65 mln zysku w okresie porównawczym może wywoływać na pierwszy rzut oka konsternację u akcjonariuszy. Oczyszczony wynik operacyjny (o odpisy i rezerwy) wyniósł 43,7 mln zł i był o 33 proc. niższy niż uzyskany przed rokiem. Spółka zakończyła II kw. z wynikiem netto na poziomie 9,9 mln zł w relacji do 55,7 mln przed rokiem.Za to Police pokazały lepszy Cashflow. Spółka wygenerowała przepływy z działalności operacyjnej w kwocie 75,5 mln zł czyli o 15,4 mln wyższe niż w II kwartale poprzedniego roku. Niestety „jakość” tej gotówki jest mniejsza, gdyż pochodzi z uwolnienia kapitału obrotowego (46,8 mln zł). Za to przed rokiem kapitał zassał 16,7 mln złotych. W całym półroczu Police pokazały 64 mln gotówki z operacji, czyli o przeszło połowę mniej niż I półroczu 2015 r. Wbrew obawom niektórych analityków spółka na razie nie zwalnia tempa jeśli chodzi o inwestycje. Przepływy z działalności inwestycyjnej były w II kw. ujemne na kwotę 70,2 mln zł (43,9 mln zł w II kw. 2015 r.), natomiast w całym pierwszym półroczu spółka wydatkowała 118 mln zł. Choć inwestycja w Afryce na razie przynosi raczej straty, to spółka cały czas tam inwestuje. Nakłady na poszukiwanie i ocenę zasobów wyniosły w II kw. około 14 mln zł.Dług netto spółki na koniec II kw. wynosił 267 mln zł i był nieduży zarówno w relacji do kapitału własnego (1,3 mld zł) jaki raportowanej rocznej EBITDA, która wynosi obecnie 252 mln zł. Spółka ma dużo miejsca na zwiększanie zadłużenia i inwestycje, które mają doprowadzić w przyszłości do jeszcze lepszych wyników.

Niestety w krótkim terminie nie należy spodziewać się dynamicznej poprawy wyników. Police w komentarzu informują, że według prognoz ceny nawozów wieloskładnikowych w drugiej połowie roku powinny rosnąć, ale za to ceny mocznika mogą dalej spadać, co związane jest z planowanymi uruchomieniami instalacji tego produktu na świecie. Podobnie nie najlepiej ma się dziać w przypadku amoniaku:

Cytat:
Z uwagi na ograniczony popyt i rosnącą podaż, prognozy dla amoniaku w trzecim kwartale br. nie są optymistyczne. Dotychczasowy duży importer amoniaku Turcja, stał się eksporterem amoniaku. Planowane są uruchomienia nowych instalacji amoniaku w USA. Niektórzy producenci z Rosji planują ograniczenia produkcji amoniaku. Duża nieprzewidywalność na rynku amoniaku, wynikająca z ograniczonych możliwości magazynowania tego produktu, może jednak zmienić sytuację w bardzo krótkim okresie.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 25 sierpnia 2016 12:51
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 827
Wysłane: 9 listopada 2016 17:54:57
Omówienie sprawozdania finansowego GK Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA

Spadające ceny nawozów na świecie i nienajlepszy popyt generowany przez rolników mocno dały się we znaki spółkom sektora na świecie. Na tym tle, a także w porównaniu do całej grupy Azoty, Police wypadły całkiem nieźle głównie ze względu na segment pigmentów i optymalizację kosztów stałych.

Przychody grupy wyniosły w III kw. 548,6 mln zł i były o 8,5 proc. niższe niż przed rokiem i to przy delikatnym wzroście wolumenów sprzedaży. Marża zysku brutto wzrosła z 14,6 proc. odnotowanych w okresie lipiec-wrzesień zeszłego roku do 15,3 proc. w raportowanym kwartale. Dzięki poprawie rentowności zysk brutto na sprzedaży skurczył się w niższym tempie od sprzedaży – spadek tylko o 3,9 proc.Wzrost marży to nie jedyna pozytywna niespodzianka. Spółka popracowała nad kosztami organizacji. Obciążenia związane ze sprzedażą spadły o 1,3 mln zł. Przypomnę jednak, że Police od tego roku koszty odpisów pokazują jako koszt sprzedaży, a nie jak wcześniej koszty pozostałej działalności. Z tego powodu optymizm w zakresie tej pozycji pozostaje umiarkowany. Spadek kosztów sprzedaży może także wynikać z niższych wolumenów.

Za to koszty ogólnego zarządu obniżyły się o prawie 6 mln zł i były najniższe od dwóch lat, co oczywiście ma charakter jak najbardziej pozytywny. Obniżanie kosztów stałych w okresie dekoniunktury ma kluczowe znaczenie nie tylko dla wyników, ale także dla płynności finansowej. W efekcie wprowadzenia oszczędności spółce udało się poprawić wynik na sprzedaży. W raportowanym kwartale Police na tym poziomie sprawozdania z całkowitego dochodu osiągnęły prawie 22 mln zł zysku, wobec 18 mln przed rokiem.

Niestety pod względem operacyjnym kwartał wypadł bardzo słabo ze względu na kolejne odpisy w Afryce. Po wygaśnięciu koncesji na złożu Lam Lam, spółka odpisała niezamortyzowany majątek trwały (2,1 mln zł), a dodatkowo spisała w koszty skapitalizowane nakłady na prace poszukiwawcze (10,6 mln zł) i w końcu na nierotujące zapasy (5,4 mln zł). Ponadto po wygaśnięciu koncesji poszukiwawczej na złożu Kayar w koszty spisano także nakłady w kwocie 0,9 mln zł. Przypomnę, że w poprzednim kwartale spółka dokonała znaczących odpisów na należności, ale także na zapasy, dokładnie te same co obecnie. Kwartał wcześniej spisano połowę wartości, a obecnie pozostałość.
W efekcie uwzględnienia pozostałej działalności (tam uwzględniono spisanie aktywów trwałych) EBIT spółki zamknął się stratą 1,5 mln zł.

W konsekwencji mamy finalnie stratę brutto i stratę netto. Mimo wszystko wynik netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 14,4 mln zł i jak na trudną sytuację jest całkiem przyzwoity.Uzyskany przez Police rezultat jest zasługą poprawy sytuacji w segmencie pigmentów. Przychody wyniosły 79,9 mln zł i były o 39,8 proc. wyższe r/r. Marża brutto na sprzedaży wzrosła z 4,5 proc. do 14,8 proc., natomiast wynik brutto z 2,6 mln zł do 11,8 mln zł. Po uwzględnieniu kosztów korporacyjnych segmentu dostaniemy 4,8 mln zł zysku na sprzedaży wobec 3,8 mln zł straty przed rokiem, a pozostałej działalności w segmencie 5 mln zł EBIT w relacji do 3,6 mln zł straty operacyjnej rok wcześniej.

Przychody segmentu nawozowego zmniejszyły się o 13,7 proc. r/r., a marża brutto skurczyła się o 6 p.p. do poziomu 14,3 proc. Jak wspomniałem wcześniej spółka poczyniła oszczędności w zakresie kosztów organizacji. W znaczącej większości rezultaty restrukturyzacji przypadły na segment nawozowy i dzięki temu wynik na sprzedaży spadł tylko o 30 proc. i zamknął się kwotą 15,5 mln zysku. Tylko, bo gdyby nie oszczędności byłoby znacznie gorzej. Oczywiście odpisy w Afryce spowodowały stratę na poziomie operacyjnym.

Police w 3 kw. wygenerowały 93,5 mln gotówki operacyjnej, czyli o 15,4 mln zł mniej niż przed rokiem. Mimo wszystko wynik nie jest zły biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania zewnętrzne. Pamiętać tylko należy, że wysoki cashflow wynika głównie z uwolnienia gotówki z kapitału obrotowego, co ma związek z sezonowością. Przed zmianami w kapitale obrotowym i podatkiem przepływy wyniosły 34,4 mln zł wobec 39,6 mln zł w III kw. 2015 r. Cała wypracowana gotówka poszła od razu na inwestycje o czym mówią ujemne na 94,5 mln zł przepływy z działalności inwestycyjnej.Skoro jesteśmy przy inwestycjach to oczywiście nie można pominąć kluczowej, czyli instalacji PDH, w którą będą zaangażowane Police. Spółka chce zamknąć sprawę finansowania do końca I kwartału przyszłego roku. Capex podstawowy dla tego projektu wynosi 530 mln dolarów, natomiast wszystkie wydatki związane z inwestycją mają sięgnąć 700 mln dolarów. Z pewnością same Police tego projektu nie udźwigną, ale na razie nie ustalono docelowego udziału spółki. Na razie wiemy, że Police podpisały list intencyjny ze swoim głównym akcjonariuszem, który wesprze je finansowo, a w grze jest nadal umowa z PIR. Z komunikatu bieżącego dotyczącego listu wynika dodatkowo, że kapitał własny i dług podporządkowany mają sfinansować 30 proc. inwestycji, natomiast resztę dług uprzywilejowany.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 10 listopada 2016 08:32
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-02-03
Wpisów: 11
Wysłane: 21 listopada 2016 15:23:18 przy kursie: 20,00 zł
Edytowany: 21 listopada 2016 15:23
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-02-03
Wpisów: 11
Wysłane: 21 listopada 2016 16:05:08 przy kursie: 20,00 zł
http://radioszczecin.pl/1,345796,audyt-uzywania-kart-sluzbowych-w-zch-police-zost


Cytat:
- Jedna osoba wydała w ciągu trzech lat 1,2 mln zł, inna osoba kupowała mnóstwo butów, klocki lego, płyty DVD, zegarki za 48 tys. zł. Były też delegacje w spa po 9-10 tys., były też dwie faktury za kluby go-go - wyliczył obecny prezes Zakładów Chemicznych Police.

Wardacki zwrócił uwagę, że wewnętrzny audyt dotyczący używania służbowych kart kredytowych powstał jeszcze za czasów poprzedniego zarządu: - To porażający dokument, ale poprzedni prezes schował go do szuflady - mówił szef Zakładów w audycji Radia Szczecin.

Firma przeanalizowała w sumie ponad 10 tys. faktur. Obecnie trwa ich rozliczanie. Część pieniędzy np. za wizyty w klubie "go-go" zwrócono, w niektórych przypadkach sprawa trafi do sądu.


Moderator:
MOD: Proszę załączać cytaty do linków
Edytowany: 21 listopada 2016 20:46
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 827
Wysłane: 29 kwietnia 2017 11:28:53 przy kursie: 20,20 zł
Bez surowcowego wsparcia – omówienie sprawozdania GK Police SA po raporcie za rok 2016

Na raport za 12 miesięcy 2016 r. musieliśmy tym razem czekać wyjątkowo długo. Zarząd Polic postanowił rozprawić się z przeszłością w postaci akwizycji senegalskiej spółki mającej wydobywać fosforyty. Efektem ponownej analizy są wysokie odpisy na kapitale własnym. Okazuje się, że poprzedni zarząd nie wziął pod uwagę całościowej dokumentacji dotyczącej tej akwizycji w szczególności wyników badań kopaliny, która znacząco różniła się od zakładanych na moment początkowego ujęcia. Co ciekawe części dokumentacji nie oglądał też biegły rewident:W wyniku akwizycji dostaliśmy wartość firmy na poziomie 93 mln zł, zamiast 27 mln zł zysku z okazyjnego nabycia. Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2013 r. dokonano testu na utratę wartości firmy z którego wynikała ujemna wartość bieżąca ośrodka generującego przepływ. W konsekwencji cała wartość firmy od senegalskiej spółki została spisana. Wniosek z tego taki, że Police na tej transakcji straciły sumarycznie około 100 mln zł. Oczywiście to konsekwencja błędnych decyzji w przeszłości, która nie miała wpływu na bieżący wynik poza oczywiście zmniejszeniem kapitału własnego akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 124 mln zł w związku z pozycją „błędy lat poprzednich”.

Niestety ostatni kwartał roku nie był dla spółki udany. Przychody wyniosły ok. 577 mln zł, co oznacza spadek o 126 mln zł (-17,9 proc.) w porównaniu do 4 kw. 2015 r. Za spadkiem sprzedaży podążył spadek zysku brutto: 72,2 mln zł obecnie, 132,1 mln zł w 4 kw. 2015 r. Marża brutto na sprzedaży skurczyła się z poziomu 18,8 proc. do 12,5 proc.Mamy zatem pierwszy kwartał w którym wystąpiło istotne pogorszenie rentowności. Na tle historycznych dokonań marża nie wygląda źle. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną korelację rentowności z cenami ropy naftowej:W okresie spadków cen, taniejąca ropa ciągnęła za sobą w dół cenę gazu ziemnego, który jest podstawowym surowcem spółki. Zwyżki cen w tym roku odbiły się negatywnie na wynikach grupy.

Segment nawozowy odnotował w IV kw. 2016 r. przychody na poziomie 482,8 mln zł tj. o 23,5 proc. niższe r/r. Zysk brutto na sprzedaży segmentu wyniósł 47,1 mln zł i był o 76,6 mln zł niższy r/r. Na taki kształt wyników wpływ miały wzrosty cen gazu ziemnego i spadek cen nawozów, które w IV kwartale były najniższe w całym roku. Pomimo ograniczenia kosztów zarządu i dodatniego wpływu pozostałej działalności segment odnotował 2 mln stratę, w porównaniu do ponad 47 mln zł zysku w IV kw. 2015 r.

Odwrotna sytuacja miała miejsce w segmencie pigmentów. Przychody wzrosły o 26,4 proc., marża brutto na sprzedaży wzrosła do 18,3 proc., natomiast wynik zwiększył się o 14,3 mln zł i wyniósł 7,5 mln zł.Ostatecznie EBIT spółki w IV kwartale zamknął się kwotą 8,6 mln zł w porównaniu do 45,2 mln zł w IV kwartale 2016 r. Na poziomie netto grupa spadła na próg rentowności, natomiast w analogicznym okresie poprzedniego roku Police zrobiły 28,9 mln zysku netto i to już po korektach dotyczących Senegalu.Jedynym pozytywem sprawozdania są przepływy pieniężne. W IV kw. spółka wygenerowała 102,5 mln zł gotówki operacyjnej, czyli tylko o 20,3 mln zł mniej niż przed rokiem. Oczywiście większość gotówki pochodzi z uwolnienia środków z kapitału obrotowego (83,8 mln zł obecnie, 49,6 mln zł przed rokiem). Spółka na razie nie zwalnia tempa z inwestycjami. W IV kwartale spółka zainwestowała ponad 100 mln zł. Choć to kwota wyższa niż wygenerowana operacyjnie gotówka, to Police spłaciły ok. 19 mln zł zobowiązań finansowych.Wyniki całoroczne wyglądają lepiej niż sam IV kwartał, co oczywiście ma związek z wyższymi cenami sprzedaży. Przychody wyniosły 2,42 mld zł w porównaniu do 2,74 mld przed rokiem, zysk brutto wyniósł 420 mln zł, czyli o 68 mln zł mniej r/r. Na poziomie EBIT spółka pokazała 99 mln zysku, czyli o 100 mln zł mniej r/r. Na poziomie netto wynik zamknął się kwotą 69,7 mln zł. (151,2 mln zł w 2015 r.), ale zawiera 44,8 mln zł obciążenia z tytułu zdarzeń jednorazowych (13,6 mln zł w 2015 r.).
Skorygowany wynik netto wyniósł 115 mln zł i był o 30,5 proc. niższy od rezultatu za rok 2015.

Wyniki segmentów w ujęciu rocznym zachowywały się analogicznie do wyników kwartalnych. Obserwujemy pogorszenie w biznesie nawozowym i wzrost w segmencie pigmentów:Choć wynik w zakresie nawozów mocno się pogorszył, to zarząd spółki jest zadowolony z osiągniętego rezultatu:

Cytat:
Na obniżenie wyniku EBIT segmentu Nawozy decydujący wpływ miały wyniki ze sprzedaży nawozów fosforowych, które powiązane były z obserwowanym trendem spadkowym cen rynkowych w porównywanych okresach. Jednocześnie efektu tego nie zdołał zbilansować równoległy spadek cen surowców strategicznych. W mniejszym stopniu na obniżenie wyniku segmentu w relacji do 2015 roku wpłynęły wyniki ze sprzedaży nawozów azotowych i amoniaku. Odnotowano spadek cen sprzedaży amoniaku o 30% oraz mocznika o 12%, przy równoczesnym obniżeniu cen gazu ziemnego o 28% w relacji do roku poprzedniego, co w znacznym stopniu zbilansowało niższy poziom cen produktów. Niższy był również wolumen sprzedaży amoniaku (17%) i mocznika (6%). Poziom przychodów ze sprzedaży w tym segmencie zmniejszył się o 15% w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego. Okres dekoniunktury, który przypadał na rok 2016, w przeszłości przynosił zwykle istotny spadek wyników, co oznacza, że osiągnięty zysk segmentu na tle sytuacji rynkowej należy uznać za dobry.


Skoro mamy okres dekoniunktury to warto zerknąć na bilans, wszak w przeszłości Police posiadały znaczne problemy z płynnością i musiały chronić się przed upadłością za pomocą pomocy publicznej. W porównaniu ze stanem na koniec 2015 r. pogorszeniu uległa struktura bilansu - znacznie spadł poziom kapitału obrotowego netto. Na koniec roku przewaga aktywów krótkoterminowych nad zobowiązaniami opiewała na kwotę zaledwie 11,3 mln zł podczas gdy 12 miesięcy temu mieliśmy kapitał obrotowy na poziomie 105 mln zł. Dług finansowy zwiększył się z 309 do 372 mln zł, natomiast dług finansowy netto wzrósł z poziomu 214 mln zł do obecnych 276 mln zł.

Pomimo spadku EBITDA i skorygowanej o oneoffy EBITDA zdolność do obsługi zadłużenia spółki wygląda korzystnie. Wskaźnik długu netto do EBITDA skorygowanej wynosi 1,18 i choć jest większy niż przed rokiem (0,73) to nadal pozostaje na względnie niskim poziomie. Oczywiście należy mieć na uwadze, że w 12 miesięcznej EBITDA mamy cały czas relatywnie dobre pierwsze półrocze, ale miejsca na wzrost wskaźnika jest naprawdę dużo i spółce raczej nie zagraża utrata płynności.

Obecna kapitalizacja spółki wynosi 1,52 mld zł, co oznacza, że rynek dyskontuje poprawę wyników w przyszłości, na co przynajmniej na razie się nie zanosi. Choć otoczenie pozostaje na razie niekorzystne, to są podstawy by sądzić, że w dalszej przyszłości wyniki grupy będą lepsze. W zasadzie dobiega końca modernizacja instalacji amoniaku, która powinna zwiększyć zdolności produkcyjne i zmniejszyć energochłonność procesu, trwają inwestycje „środowiskowe” i najważniejszy projekt grupy Azoty czyli instalacja do produkcji propylenu metodą PDH.

Można sądzić, że poprawa przyjdzie raczej w roku 2018 niż w roku obecnym na co wskazuje ostatnia rekomendacja DM BOŚ:

Cytat:
zgodnie z naszymi zaktualizowanymi prognozami w 2017 oczekujemy odbicia przychodów za sprawą rosnących cen produktów. Niestety ostatnie wzrosty globalnych cen nawozów są efektem głównie wyższych cen surowców (ropy naftowej, gazu, węgla). Naszym zdaniem, szanse na wyższą niż w 2016 roku EBITDA Spółki są ograniczone, ponieważ większą część podwyżki marż pochłoną wyższe koszty gazu i innych surowców. Ostatecznie oczekujemy, że EBITDA w 2017 roku znajdzie się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 4 maja 2017 15:43
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 827
Wysłane: 12 maja 2017 23:49:56 przy kursie: 20,60 zł
Police znalazły sposób na dekoniunkturę – omówienie sprawozdania finansowego po 1 kw. 2017 r.
Wyniki Polic są znacznie słabsze r/r, ale tego rynek się akurat spodziewał. Ba, spodziewał się nawet, że wyniki będą gorsze niż te faktycznie zaraportowane. Konsensus analityków zakładał przychody niższe o 3,4 proc., EBIT mniejszy o 13,3 proc., natomiast zysk netto niższy o 13,9 proc. Mimo, że wynik jest słabszy niż raportowany przed rokiem, to na tle konkurencji wygląda mimo wszystko dobrze.

Przychody Polic wyniosły 699 mln zł i były o 1,9 proc. niższe r/r. Z segmentacji geograficznej wynika, że ucierpiała głównie sprzedaż w Polsce (spadek z 427,7 mln zł do 398,6 mln zł), natomiast na rynkach eksportowych odnotowano wzrosty: 258,8 mln zł w 1 kw. 2016 r. i 300,7 mln zł obecnie.
Znacznie bardziej od obrotów spadł zysk brutto na sprzedaży. W tym miejscu rachunku wyników spółka pokazała 128,7 mln zysku, czyli o 26 mln zł (16,8 proc.) mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 18,4 proc. wobec 22,5 proc. przed rokiem.


Na poziomie zysku ze sprzedaży spadek wyniósł już 29,8 proc., ale wynika to jedynie z efektu niższych liczb, bo nominalna kwota spadku jest niższa niż na poziomie gross profit – 24,9 mln zł. Co prawda koszty sprzedaży wzrosły o 4 mln zł (16,9 proc.), ale Police poczyniły znaczne oszczędności na kosztach ogólnego zarządu – 5,1 mln zł (spadek o 10,9 proc.). Teoretycznie rzecz biorąc wzrost kosztów sprzedaży przy spadku obrotów należałoby potraktować jako negatyw, ale spółka wyjaśnia, że w części kontraktów z dystrybutorami zmieniono stronę ponoszącą koszty dostawy:
Cytat:
W I kwartale 2017 roku odnotowano wzrost kosztów sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku na co decydujący wpływ miał wzrost sprzedaży nawozów, w tym wyższy udział transakcji z własną gestią transportową, która przekłada się na wzrost zarówno po stronie kosztów jak i przychodów

Pozostała działalność operacyjna miała w tym kwartale marginalne znacznie, wobec czego wynik operacyjny był zbliżony poziomem do zysku na sprzedaży i zamknął się kwotą 59,8 mln zysku. To wynik o 24,7 mln zł niższy niż przed rokiem.Ze sprawozdania z całkowitego dochodu wynika, że suma kosztów operacyjnych (własnych sprzedaży, sprzedaży, zarządu i pozostałej działalności operacyjnej) wzrosła z 602 do 639,5 mln zł., natomiast według rachunku rodzajowego mamy wzrost z 616,9 mln zł do 656,4 mln zł. Różnicę w poziomie kosztów pomiędzy układami wynika oczywiście ze zmiany stanu produktów. Warto jednak zauważyć, że wzrosty kosztów zarówno tych bezpośrednio branych z rachunku zysków i strat jak również z rachunku rodzajowego są co do wartości bardzo zbliżone.

Nominalnie najmocniej wzrosły koszty materiałów i energii – 28,3 mln zł (+7 proc.). Zarząd wyjaśnia, że jest to efektem wyższej produkcji amoniaku, mocznika i nawozów wieloskładnikowych oraz wzrostu cen kluczowego surowca, czyli gazu ziemnego.

Koszty pracownicze wniosły obciążenie o 5,5 mln zł wyższe (+7 proc.) niż w roku ubiegłym. Wzrost tej pozycji akurat trzeba ocenić negatywnie, choć da się obiektywnie wyjaśnić presją płacową płynącą z rekordowo niskiego bezrobocia.

Koszty opłat i podatków wzrosły o 4,7 mln zł czyli o +21 proc. Zarząd spółki informuje, że:
Cytat:
Na wzrost kosztów w pozycji podatki i opłaty w głównej mierze wpływ miały wyższe koszty zużycia praw do emisji CO2 i praw majątkowych (w roku ubiegłym koszty I kwartału pomniejszono o rozliczenie roku 2015) a także opłat za składowanie odpadów w wyniku wyższej produkcji kwasu fosforowego


Koszty usług obcych się w zasadzie nie zmieniły natomiast inne koszty rodzajowe spadły o 1,6 mln zł (-10 proc.). Spadek tej ostatniej pozycji trzeba uznać za pozytyw. Minimalizacja pozostałych kosztów świadczy o tym, że zarząd nie rzucał słów na wiatr i w spółce szuka się oszczędności.

Najwięcej informacji o przyczynach zmian wyników przynosi jednak rachunek segmentowy.W kluczowym i największym segmencie nawozowym obroty spadły o 1,2 proc. czyli o 7,3 mln zł. Głównie za sprawą niższych przychodów ze sprzedaży nawozów wieloskładnikowych (-33 mln zł, -7,7 proc.), co zostało zrekompensowane do pewnego stopnia wyższymi przychodami z mocznika i amoniaku. Spadek przychodów segmentu wynika ze spadku cen sprzedaży. Wolumen sprzedaży nawozów wieloskładnikowych był o 6 proc. wyższy r/r. przy spadku ceny o 15 proc. Zniżka ceny dla mocznika wyniosła 6 proc. natomiast wolumen sprzedaży wzrósł o 13 proc. Jeszcze większy przyrost zanotowano w przypadku Amoniaku +29 proc. r/r. (31 proc. wzrostu przychodów). Prawdopodobnie wynika to z ukończenia modernizacji instalacji. Inwestycja ta pozwoliła na obniżenie energochłonności procesu i umożliwi wzrost produkcji.

Segment zakończył 1 kwartał z wynikiem 46 mln zł tj o 40,1 mln zł niższym niż przed rokiem. Według spółki za około połowę zniżki odpowiada wzrost cen gazu ziemnego, natomiast pozostała część spadku wynika ze spadku cen sprzedaży - Police i cała Grupa Azoty odczuwają silną presję konkurencyjną związaną z niższym popytem wywołanym niskimi cenami płodów rolnych.

Za to kolejny bardzo udany kwartał miał segment pigmentów, czyli bieli tytanowej. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 17,8 mln zł (25 proc.), a niemal cała zwyżka przetransformowała się na wzrost wyniku operacyjnego – 16,9 mln zł. Poprawa wyników segmentu jest efektem wyższych cen sprzedaży produktów (+11 proc.) i wyższego wolumenu sprzedaży (+13 proc.). W raporcie czytamy, że:
Cytat:
Na odwrócenie długoterminowego trendu spadkowego cen bieli wpływ miały ograniczenia produkcyjne bieli tytanowej wprowadzone w Chinach, awaria europejskiej instalacji firmy Huntsman a także sezonowy wzrost zapotrzebowania


Segment pozostałych nie miał istotnego wpływu na wynik operacyjny grupy, który jak wspomniałem wyżej wyniósł 59,8 mln zł.

Na plus tego kwartału trzeba także zaliczyć dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. Spółka wygenerowała 26,4 mln zł gotówki, czyli o 38 mln więcej niż w roku ubiegłym. Znacznie mniejsze kwoty pochłonął kapitał obrotowy: 58,8 mln zł obecnie i 116 mln zł przed rokiem. Spółka utrzymuje relatywnie wysokie tempo inwestycji. Wydatki netto z działalności inwestycyjnej wyniosły 82 mln zł i były o 72 proc. wyższe r/r. Niedobory kapitałowe zostały sfinansowane nowymi kredytami na kwotę ponad 68 mln zł.Choć Policom spadł kroczący EBITDA i wzrosło zadłużenie to wskaźnik długu netto do 12 miesięcznej EBITDA wynosi nadal 1,47 co jest poziomem bezpiecznym. Wydaje się, że Police przejdą przez okres dekoniunktury bez problemów z wypłacalnością.

Na razie sytuacja na rynku nawozów nie sprzyja poprawie wyników, a wyniki segmentu ściskane są przez spadające ceny produktów i rosnące ceny gazu. Zarząd spółki w kolejnych kwartałach oczekuje jednak poprawy koniunktury, na skutek wzrostu cen płodów rolnych i dopłat bezpośrednich. Wyniki spółki choć znacznie niższe r/r trzeba ocenić jako przyzwoite. Inne europejskie spółki nawozowe także „cierpią”. Wynik operacyjny norweskiej spółki Yara spadł w pierwszym kwartale o 55 proc. przy spadku EBIT Polic na poziomie 29 proc. Tym samym pod względem rentowności operacyjnej Police (9 proc.) przegoniły europejskiego potentata (6,7 proc.) Relatywnie mniejszy spadek wyniku w pewien sposób ukazuje, ze obrana droga przez zarząd jest właściwa.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 13 maja 2017 15:44
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 827
Wysłane: 26 sierpnia 2017 16:40:39 przy kursie: 21,65 zł
Police zmieniły pigment wyników – omówienie sprawozdania finansowego po 2 kw. 2017 r.

Wydawać się mogło, że najniższe ceny nawozów wieloskładnikowych w ostatnich latach nie pozwolą spółce na osiągnięcie dobrych rezultatów, tym bardziej, że mieliśmy do czynienia z taniejącym dolarem i niższą opłacalnością eksportu do krajów Ameryki Południowej czy Azji. To jednak tylko jeden czynnik i jak się okazuje nie decydujący o całokształcie wektora wynikowego.Przychody skonsolidowane w drugim kwartale wyniosły 650 mln zł i były o 45 mln zł (7,5 proc.) wyższe r/r. Trzeba jednak dodać, że wyniki spółki w samym drugim kwartale nie są do końca porównywalne. Zarząd postanowił w raporcie półrocznym skonsolidować spółkę Supra Agrochemia, która jeszcze w poprzednim kwartale nie była ujęta w sprawozdaniu, w związku z czym przez odjęcie wyników za pierwszy kwartał od półrocza dostaniemy tak naprawdę w drugim kwartale wynik półrocznej działalności wspomnianego podmiotu.
Na szczęście nie jest to zmiana istotnie zaburzająca ocenę. W 1 połowie 2016 r. Supra przyniosła 247 tys. przychodów i i 773 tys. straty operacyjnej, przy przychodach skonsolidowanych liczonych w miliardach i wyniku operacyjnym w kwocie 91,4 mln zł.

Na uwagę zasługuje bardzo wysoka marża brutto na sprzedaży. Rentowność brutto wyniosła 21,5 proc. w porównaniu do 17,8 proc. w 2 kw. 2016 r. i 18,4 proc. w pierwszym kwartale obecnego roku. Jak widać na poniższym wykresie to tylko nieznacznie gorszy rezultat niż w rekordowym 1 kw. poprzedniego roku.


(ZBNS - zysk brutto na sprzedaży)

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 139,8 mln zł i było o 32,1 mln zł (30 proc.) wyższy od zysku wykazywanego na tym poziomie rachunku wyników przed rokiem. To jednak nie jedyny powód zwyżki wyniku operacyjnego która wyniosła ponad 60 mln zł. Spółka wykazała o 19,4 mln niższe koszty sprzedaży. Oczywiście nie oznacza to, że nagle pojawiły się oszczędności w wydatkach na poziomie 45 proc. Police w kosztach sprzedaży pokazują miedzy innymi odpisy na należności. W drugim kwartale poprzedniego roku spółka utworzyła odpisy netto na kwotę ok. 19 mln zł, natomiast w tym kwartale wpływ odpisów na należności był niemal zerowy. Skorygowane koszty sprzedaży utrzymały zbliżony r/r poziom, a to należy raczej uznać za sukces w związku ze sumarycznym wzrostem wolumenów sprzedanych produktów. Podobnie cieszą oszczędności jakich spółka dokonała na kosztach ogólnego zarządu. Te obciążyły wynik kwotą 40,5 mln zł tj. o 5,5 mln zł niższą niż przed rokiem. Ostatecznie wynik operacyjny wyniósł 67,4 mln zł w porównaniu do 6,9 mln zł w 1 kw. roku, a po korekcie o odpis na należnościach i zapasach 68,4 mln zł w porównaniu do 32 mln zł w 2 kw. 2016 r.


(ZBNS - zysk brutto na sprzedaży, ZZS - zysk ze sprzedaży, KS - koszty sprzedaży, KOZ - koszty ogólnego zarządu, ZB - zysk brutto, ZN - zysk netto)

Z rachunku segmentowego wynika, że do poprawy wyniku operacyjnego przyczyniły się obydwa segmenty sprawozdawcze, czyli nawozy i pigmenty.

W przypadku Pigmentów głównym produktem spółki jest biel tytanowa, której ceny zaliczyły dołek w 2 kw. 2016 r. i od tamtej pory sukcesywnie rosną. W 2 kw. 2017 r. mieliśmy największą dysproporcję cen r/r. od wspomnianego dołka co pozwoliło spółce pokazać bardzo dobre wyniki tegoż segmentu. Oczywiście rosły także ceny surowców do produkcji, ale wyrażone w dolarze (przy cenach bieli wyrażonych w EUR), a w drugim kwartale mieliśmy znaczne umocnienie kursu EUR/USD, co poprawiało relację cenową. Przychody segmentu wzrosły w drugim kwartale o 14 proc. i wyniosły 97,4 mln zł. Marża brutto skoczyła z 13,5 proc. w 2 kw. 2016 r. do 29 proc. (23,6 proc. w poprzednim kwartale). Jak widać w poniższej tabeli delikatnie poprawił się także element kosztowy. W tym przypadku ocena nie jest jednak jednoznaczna gdyż wydaje się, że w ujęciu r/r mieliśmy spadek wolumenu sprzedaży, co powinno implikować także niższe koszty sprzedaży. (w prezentacji półrocznej spółka pokazała 2 proc. wzrost wolumenu sprzedaży, natomiast w prezentacji za 1 kwartał 13 proc. wzrost.)


(ZBNS - zysk brutto na sprzedaży, ZZS - zysk ze sprzedaży, KS - koszty sprzedaży, KOZ - koszty ogólnego zarządu, PP - pozostałe przychody operacyjne, PK - pozostałe koszty operacyjne)W segmencie nawozowym przychody wyniosły 543 mln zł i były o 7,2 proc. wyższe r/r. Przychody z głównego asortymentu (nawozy wieloskładnikowe) były niższe o 4 proc. przy 1 proc. wzroście wolumenu sprzedaży, natomiast zwyżkę obrotów segmentu pozwolił pokazać przede wszystkim amoniak, gdzie przychody wzrosły o 74 proc. (czyli 35 mln zł) przy wzroście wolumenu na poziomie 53 proc. Marża brutto wzrosła z 17,5 proc. w drugim kwartale 2016 r. (17,3 proc. w 1 kw. 2017 r.) do obecnych 19,5 proc. i to głównie ona pozwoliła na wypracowanie korzystnego rezultatu. Co ciekawe rentowność wzrosła pomimo wzrostu cen gazu ziemnego będącego podstawowym surowcem do produkcji nawozów azotowych. Stało się tak prawdopodobnie dzięki niższym cenom fosforytów, soli potasowej i siarki. Nie można też zapominać o zakończonej w 1 kw. modernizacji instalacji amoniaku, która miała zapewnić mniejszą energochłonność, zwiększyć wydajność.

Drobnym rozczarowaniem raportu są przepływy pieniężne, które wyniosły tylko 24 mln zł w porównaniu do 74 mln przed rokiem (przy wzroście wyników EBITDA skorygowanej o ok. 45 mln zł). Stało się tak za sprawą większego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, który zabrał 68 mln zł, natomiast przed rokiem oddał 46 mln zł. Stało się tak przy spadku przychodów ze sprzedaży, co powinno tak naprawdę uwolnić środki z kapitału pracującego.Jak widać na powyższym wykresie Police w 2 kw. także nieco przyhamowały z inwestycjami – mniejsze wydatki inwestycyjne w rachunku przepływów. Prawdopodobnie to chwilowy efekt. Proszę zauważyć, że poziom wydatków w ujęciu półrocznym pozostał na zbliżonym poziomie – 114 mln w pierwszym półroczu 2017 r i – 118 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Drugi kwartał roku należy uznać za udany w szczególności w trudnym otoczeniu niskich cen nawozów wieloskładnikowych. Jak informuje spółka w kolejnym kwartale ceny mogą być nadal pod presją w związku z uruchomieniem nowych instalacji DAPu w Maroku i Arabii Saudyjskiej przy oszczędnych zakupach przez Indie. Wydaje się, że spółka znacznie ostrożniej podchodzi do zmiany cen nawozów niż analitycy w ostatnich rekomendacjach wydawanych dla Grupy Azoty.
W dalszej perspektywie na wyniki rzutować będą inwestycje, w szczególności instalacja PDH. To projekt, który może znacząco odmienić oblicze spółki. W czerwcu zarząd PDH Polska zdecydował się na rozszerzenie wariantu budowy – przyjęto model z instalacją polipropylenu, zamiast samego propylenu. Prawdopodobnie zwiększy to zakładany Capex, ale ostateczne decyzje zostaną podjęte po wykonaniu studium wykonalności w IV kwartale tego roku.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Edytowany: 26 sierpnia 2017 17:21
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 827
Wysłane: 9 listopada 2017 19:08:13 przy kursie: 21,13 zł
Tytanowa biel wyników – omówienie sprawozdania finansowego GK Police SA po 3 kw. 2017 r.

Przychody Polic wyniosły w 3 kw. 531,1 mln zł i były niższe o 17,4 mln zł (3,2 proc.) r/r. Spadek obrotów to przede wszystkim efekt niższych wolumenów sprzedaży. W podstawowej grupie produktowej, czyli nawozach wieloskładnikowych wolumen spadł o 5 proc. r/r, a w przypadku bieli tytanowej skurczył się o 8 proc. W sprzedaży mocznika mieliśmy do czynienia z 11 proc. wzrostem tonażu, natomiast w przypadku amoniaku wolumen spadł o ponad 40 proc., co związane było przede wszystkim niską ceną i brakiem możliwości uplasowania produkcji w eksporcie z dodatnią marżą.Przychody ze sprzedaży tego ostatniego produktu wyniosły 19 mln zł i były o 46 proc. niższe r/r. Jak widać różnica pomiędzy spadkiem wolumenu a przychodów nie jest dramatyczna co oznacza nie tak wcale dużą zmianę ceny sprzedaży, ale znacząco zmieniły się realia jeśli chodzi o koszty produkcji i ceny podstawowego surowca czyli gazu – wzrost o 22 proc. r/r.

Niestety spadek cen nie dotyczył wyłącznie amoniaku. Presji uległy także notowania nawozów NPK wobec czego przychody ze sprzedaży tych nawozów były niższe o 10 proc. Spadki wolumenu i przychodów w amoniaku zostały połowicznie odrobione na moczniku gdzie ceny pozostały porównywalne r/r.

Wydawać by się mogło, że cały czas słaba koniunktura w nawozach (ceny!) i mocny wzrost cen gazu powinny odcisnąć piętno na marży brutto. Nic takiego się jednak nie stało. Rentowność na tym poziomie wyników wyniosła w III kw. tego roku 15,5 proc. i była zbliżona poziomem do odnotowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku – 15,3 proc., co miało związek z dobrą koniunkturą w zakresie bieli tytanowej i także modernizacją instalacji amoniaku, która zakończyła się w 1 kw. tego roku. Przypomnę, że budżet tego przedsięwzięcia przekraczał 150 mln zł, a efektem prac jest poprawa energochłonności (czyli niższe koszty produkcji) oraz wzrost wydajności.Niestety spadek obrotów przy tej samej rentowności oznacza także niższy wynik brutto na sprzedaży. W III kw. grupa Police odnotowała zysk na tym poziomie w wysokości 82,3 mln zł, tj. o 1,7 mln zł (2,1 proc.) niższy niż przed rokiem. Skoro zmalały wolumeny sprzedaży to wydawałoby się, że powinny także spaść koszty związane ze sprzedażą. Niestety te nie dość, że nie zmalały to jeszcze wzrosły o 4,9 mln zł (23,4 proc.). Taki poziom tej pozycji kosztowej jest niemiłym i niemałym zaskoczeniem. Na konferencji wynikowej Prezes Grupy Azoty zwracał jednak uwagę, że Azoty odczuwają także negatywne skutki dobrej sytuacji gospodarczej. Jedną z nich jest wzrost płac, drugą kłopoty z transportem. To nie pierwszy podmiot, który sygnalizuje takie problemy, bo o podobnych słyszeliśmy już w segmencie górniczym – brak wagonów do transportu. Być może wzrost kosztów sprzedaży jest związany właśnie z transportem i koniecznością płatności wyższych stawek u droższych przewoźników. Z drugiej strony spółka poczyniła oszczędności na kosztach ogólnego zarządu – 3,6 mln zł. Per saldo koszty operacyjne zabrały więc o 1,3 mln zł więcej niż przed rokiem.

Zysk ze sprzedaży zamknął się kwotą 19 mln zł, czyli był o 3 mln zł niższy r/r. Znaczne oszczędności przyniosła za to linia pozostałej działalności. To właśnie dzięki niej wynik operacyjny spółki rośnie o 8,5 mln zł (+77 proc.) r/r. Niestety do tej pozycji nie ma noty w sprawozdaniu. Nie jest to z pewnością efekt odpisów na zapasach czy należnościach handlowych, bo w przypadku tych pozycji w szczegółowych notach spółka prezentuje odpowiednie kwoty w notach. Wiadomo jedynie, że pozostałe koszty operacyjne w okresie porównawczym dotykały głównie spółek zależnych (znacząco niższa wartość w sprawozdaniu jednostkowym) – jak mniemam podmiotu w Senegalu.Z rachunku segmentowego wynika, że nawozy w III kw. tego roku odnotowały stratę, a strata ta ma charakter powtarzalny – nie widać w raporcie istotnych zdarzeń jednorazowych. EBIT segmentu spadł z 4,5 mln zł do minus 4 mln zł, przy czym pozostała działalność operacyjna w okresie porównawczym odłożyła się właśnie na segmencie nawozowym – a zatem spadek wyniku powtarzalnego prawdopodobnie ma jeszcze większą dynamikę. Nie jest to jeszcze sytuacja bardzo zła, bo produkcja nawozów cały czas generuje dla spółki gotówkę – EBITDA na poziomie ponad 15 mln zł.

Od paru kwartałów bardzo dobre wyniki osiąga za to segment bieli tytanowej, co związane jest ze wzrostem cen sprzedaży. Zarząd spółki pomimo spadku wolumenu w III kw. jest optymistycznie nastawiony także jeśli chodzi o wynik obecnie trwającego kwartału, a w samym sprawozdaniu można znaleźć informację, że oczekiwana jest dalsza zwyżka cen.Choć nominalnie wynik jest lepszy r/r niezależnie czy rozpatrujemy go na poziomie EBITDA, EBIT czy zysku netto, to nie ma to przełożenia na przepływy z działalności operacyjnej. Kwoty jakie oddaje kapitał obrotowy są drugi kwartał z rzędu stosunkowo niskie, a poziom przepływów przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym też nie rzuca na kolana. W III kw. działalność inwestycyjna pochłonęła 47 mln zł. Jak widać na poniższym wykresie capex spółki dość istotnie zmalał, co ma związek z zakończeniem części inwestycji – w tym kwartale zakończono projekt pt. rozwój logistyki II etap, a wcześniej, w I kw. modernizację instalacji amoniaku.W długim terminie kluczową inwestycja (nie tylko dla Polic, ale dla całek Grupy Azoty) pozostaje oczywiście projekt PDH, który po rozszerzeniu o instalację polipropylenu nosi obecnie nazwę polimery Police. W III kw. spółka otrzymała decyzję środowiskową (ale dla samej części propylenowej) i zakończyła etap prekalifikacji generalnego wykonawcy. Oczywiście trwały także rozmowy na temat finansowania projektu wartego 1,27 mld EUR, z czego sam capex ma wynieść prawie 1 mld zł.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 9 listopada 2017 19:08
sasky PREMIUM
sasky
Stopień: Złotousty
Grupa: . , Engineer, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 1 975
Wysłane: 20 grudnia 2017 17:52:18 przy kursie: 20,90 zł
Ciekawy news - Police odzyskają ponad 100 mln zł z zapłaconych za akcje senegalskiej spółki, która okazał się trefna.

Cytat:
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły z DGG ECO warunkowe porozumienie, którego finalizacja ma potwierdzać odstąpienie od zawartej w 2013 r. umowy sprzedaży spółki senegalskiej African Investment Group SA (AFRIG) oraz zapewnić spółce odzyskanie 28,85 mln USD uiszczonych na poczet ceny zakupu tych akcji.


https://wiadomosci.stockwatch.pl/zch-police-maja-ugode-dot-senegalskiej-spolki-odzyskaja-2885-mln-usd,akcje,207252
Użytkownicy przeglądający ten wątek
Gość

Skocz do forum
idź do strony: << < 5 6 7 8 9 10 [11] > >>

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,262 sek.

Wiadomości z ostatniej chwili

    Więcej w serwisie wiadomosci.stockwatch.pl