pixelg
ABCDATA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ABCDATA [ABC]

AKTUALNY KURS: 1,428 zł (-0,14%) 22-07-2019 13:14
konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 246
Wysłane: 8 czerwca 2017 10:26:52 przy kursie: 1,92 zł
w uzupełnieniu:

Pani prezes jest - jak zwykle - zadowolona...

Spółka w maju br. uzyskała wzrost sprzedaży krajowej w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku o ponad 3 mln PLN. – Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych przychodów, ale trzeba pamiętać, że w dystrybucji kluczowa jest wysoka marżowość. Jest ona nawet ważniejsza od wielkości przychodów ze sprzedaży, dlatego w ABC Data celowo eliminujemy transakcje z niskim poziomem marży. Takie działanie pozwala nam od dłuższego czasu wypracowywać jedną z najwyższych marż ze sprzedaży wśród polskich dystrybutorów – dodaje Ilona Weiss.

biznes.newseria.pl/komunikaty/...

Jednak w kontekście prowadzonej wciąż kontroli przez urząd skarbowy - zastanawiająco brzmi to zdanie:

Na poziom przychodów wpływa również konsekwentna eliminacja transakcji o podwyższonym ryzyku. Bezpieczeństwo transakcji w długim okresie ma dla ABC Data kluczowe znaczenie, dlatego Spółka nie realizuje transakcji, które nie spełniają wewnętrznych norm i procedur Grupy w zakresie zarządzania ryzykiem.

czyżby to oznaczało, że wcześniej jednak były transakcje o podwyższonym ryzyku, które teraz dopiero są eliminowane?...
Edytowany: 8 czerwca 2017 10:40

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 15 grudnia 2017 23:37:31 przy kursie: 2,09 zł
Lizanie ran po VAT-wym tsunami - omówienie sytuacji finansowej i rynkowej GK ABC DATA S.A. za III kw. 2017


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Przychody spółki powoli się stabilizują po spadkach związanych z załamaniem w branży IT na przełomie 2014 i 2015 roku. Wtedy przychody spółki zbliżały się do 6 mld zł w ujęciu rocznym, dziś są na poziomie 4,5-5 mld zł. Najbardziej ucierpiały obroty związane z rynkami zagranicznymi, które mogły być elementem karuzel VAT-owskich. Dla eksportu wewnątrzunijnego (segmenty rynki bezpośrednie i kraje UE) obroty w 2014 roku wynosiły ponad 2,1 mld zł, a w 2016 spadły do niecałych 1,5 mld zł. Jeszcze bardziej spadł eksport poza Unię Europejską- w 2014 wynosił 538 mln zł, a w 2016 131 mln zł. Zapewne w większości wynika to z ukrócenia wyłudzeń podatkowych.
Z kolei spółka dobrze sobie radzi na polskim rynku – sprzedaż w 2016 roku wyniosła 3 316 ml, podczas gdy w 2015 było to 2 769 mln zł (wzrost w 2016 to 19,8%). Prawdopodobnie co najmniej część tego przesunięcia między sprzedażą zagraniczną a rynkiem polskim to zamiana fikcyjnego eksportu na rzeczywistą sprzedaż krajową.

Widać pozytywne efekty pracy nad rentownością sprzedaży. W ciągu 3 pierwszych kwartałów 2017 marża handlowa (zysk brutto na sprzedaży dzielony przez przychody) to 6,17%, podczas gdy rok wcześniej było to 5,29%. ABC DATA dobrze radzi sobie z kontrolą kosztów. W 2017 roku suma kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu to 161 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 160 mln zł. Negatywnym elementem całej tej układanki jest jednak spadek sprzedaży o 8,6% dla pierwszych 3 kwartałów 2017 w porównaniu do 2016.

Spółka w swojej komunikacji dużo mówi o rozwoju segmentu bardziej marżowych usług. Warto zweryfikować na ile może to zmienić wyniki spółki.

kliknij, aby powiększyć

W 2016 roku (spółka prezentowała to w danych za ten rok, nowszych nie ma) obroty tej działki wyniosły około 190 mln zł (mniej niż 5% całości) przy marży brutto około 2 razy lepszej niż dotychczasowa działalność. Można się zastanawiać czy warta skórka wyprawki. Wyższa marża z sprzedaży VAD to tylko 7% całego zysku brutto na sprzedaży. Prawdopodobnie wypracowanie wyższej marzy odbija się również na kosztach operacyjnych. Spółka w 2016 zarobiła na tych usługach 1,4 mln zł zysku netto, choć kluczowe będą tu wewnętrzne zasady przypisywania kosztów do poszczególnych ośrodków biznesowych.


kliknij, aby powiększyć

Łączny wynik za 3 pierwsze kwartały 2017 jest lepszy niż rok wcześniej o 15,1% na poziomie zysku brutto i 6,9% na poziomie zysku netto. Nominalnie wzrost jest niewielki bo rok wcześniej ABC DATA podciągnęła swój wynik obejmując 19,9% udziałów w spółce BiznesLinkCO, kontrolowanej przez grupę MCI. W marcu 2016 podniosło to wynik o prawie 7 mln zł, następnie w grudniu 2016 taka kwota została spisana w koszty. Cała transakcja była neutralna w perspektywie całego roku, ale w odniesieniu do 3 kwartałów 2016 mamy wynik zawyżony prawie dwukrotnie (zysk brutto w 2016 Q1-3 to 17 mln zł, bez tej transakcji tylko około 10).

Wyraźnie lepiej prezentuje się sam 3 kwartał 2017 w porównaniu do 3 kwartału 2016:
- przychody wzrosły o 2,4%
- zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 8,3%
- zysk brutto wzrósł o 190,2%
- zysk netto wzrósł o 224%
Głównym powodem wzrostu zysków w ostatnim kwartale była poprawa marży brutto na sprzedaży (+5 mln zł) i spadek kosztów sprzedaży (+6 mln zł).


kliknij, aby powiększyć

Zaangażowany w finansowanie działalności kapitał obrotowy netto na koniec 3 kwartału 2017 jest wyraźnie wyższy (296 mln zł) niż na koniec 2016 (229 mln zł). Jest to pewnym zaskoczeniem, bo szczyt obrotów przypada na koniec roku kalendarzowego. Na koniec roku ABC DATA miała bardzo wysokie saldo należności od klientów i zobowiązań handlowych, co było związane ze szczytem sezonu handlowego. Na koniec 1 kwartału saldo zobowiązań spadło bardzo mocno (z 827 do 481 mln zł) i od tej pory wzrasta, jednak mocniej po stronie należności niż po stronie zobowiązań handlowych.


kliknij, aby powiększyć

W ciągu 3 pierwszych kwartałów ABC DATA zanotowała ujemne przepływy działalności operacyjnej. Wynika to w dużej mierze z opisanego wyżej wzrostu kapitału obrotowego. Spółka musiała pokryć ten niedobór zapasem gotówki oraz krótkoterminowymi kredytami. Saldo gotówki operacyjnej wynika z bieżących rozliczeń z klientami i dostawcami, więc spore wahania tej pozycji z kwartału na kwartał są uzasadnione. Przepływy inwestycyjne są jak zazwyczaj w spółce na bardzo niskim poziomie.

Analiza wypłacalności


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Bilans zachowuje cały czas strukturę podobną do tej jaka była wskazywana w poprzednich omówieniach. Majątek trwały i kapitał własny są niewielką częścią sumy bilansowej, a jej wahania wynikają głównie ze zmian elementów kapitału obrotowego netto oraz krótkoterminowych kredytów, które są zaciągane w miarę bieżących potrzeb (zwykle jest to po prostu limit w rachunku bieżącym). Widać (wspominany już w części dotyczącej kapitału obrotowego) skok sumy bilansowej na koniec 2016 roku, po czym wyraźnie ona spadła i ponownie rośnie, prawdopodobnie do następnego szczytu na koniec tego roku i minimum na koniec 1 kwartału, po zamknięciu rozliczeń związanych ze szczytem sprzedaży na koniec roku kalendarzowego.

kliknij, aby powiększyć

Rzućmy jeszcze okiem na wskaźniki wypłacalności i zadłużenia. Dług odsetkowy na koniec 3 kwartału 2017 jest najwyższy w ciągu 2 ostatnich lat (zarówno w ujęciu brutto, jak i, po odjęciu gotówki, netto). Wskaźniki zadłużenia są na akceptowalnych poziomach, choć widać, ze problemy ze spadającymi zyskami mocno je pogorszyły. Pokrycie odsetek przez EBITDA na poziomie 4,6 jest jednak jeszcze bezpiecznym poziomem.
Ewentualny spadek rentowności spółki może być przyczyną problemów, takich jak naruszenie umów z bankami czy wycofanie teoretycznie dostępnych w tej chwili linii kredytowych.

Podsumowanie

kliknij, aby powiększyć

Ostatni kwartał w wykonaniu ABC DATA jest bardzo dobry, oczywiście na tle kilku ostatnich, a nie rekordów z 2013/2014 roku. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne kwartały potwierdzą odwrócenie niekorzystnych tendencji z ostatnich lat. Na razie jednak wyniki są cały czas słabe - ROE za 12 miesięcy (zwrot z kapitału własnego) jest na poziomie 6,4%.

Ryzyko związane z rozliczeniami VAT cały czas wisi nad spółką, choć do tej pory żadne z postępowań nie zakończyło się niekorzystną dla ABC DATA decyzją. Bez wątpienia jest to jeden z hamulców cen akcji. Drugim jest postawa wiodącego akcjonariusza (fundusze MCI) który chętnie by się spółki pozbył, ale po cenie sporo wyższej. Przy tak negatywnym nastawieniu do dystrybutorów IT jest to jednak mało realne.

Wskaźnik cena/zysk wynosi 14,5, co jest wartościa przeciętną w odniesieniu do WIG (14,3). Zysk spółki jest jednak obciążony wspomnianymi odpisami z tytułu utraty wartości BiznesLinkCO (-6,7 mln zł) w 4 kwartale 2016. Bez uwzględnienia tego odpisu zysk można oszacować na około 24 mln zł zamiast 18, co dawałoby wskaźnik cena/zysk na poziomie około 11. Zysk za ostatni kwartał w kwocie 9 mln zł daje spore nadzieje przynajmniej na poprawę tego wskaźnika po kolejnym kwartale. Czy ewentualne dobre wyniki w kolejnym kwartale będą w stanie ruszyć ceną akcji spółki jest już innym zagadnieniem.

Na plus spółce trzeba zaliczyć wypłatę dywidendy (po rocznej przerwie). Może do świadczyć o poczuciu pewności ze strony zarządu spółki, choć równie dobrze powodem mogą być potrzeby głównego akcjonariusza MCI, który w ten sposób może częściowo odzyskiwać gotówkę zaangażowaną w spółkę.

Przed spółką ostatni kwartał roku, tradycyjnie najlepszy w branży handlowej. Dobre wyniki powinny poprawić wskaźniki spółki, co daje szansę na jakiś ruch cen akcji.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj
Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 15 grudnia 2017 23:38

cegielka
3
Dołączył: 2010-12-20
Wpisów: 219
Wysłane: 16 grudnia 2017 07:23:27 przy kursie: 2,09 zł
Po wynikach za 3 kwartał pani Prezes była zadowolona.

Prognoza zakłada wypracowanie w 2017 roku odpowiednio 4,468 mld zł przychodów, 50,55 mln zł EBITDA i 27,69 mln zł zysku netto. Po trzech kwartałach grupa osiągnęła 3,031 mld zł przychodów, 30,82 mln zł EBITDA i 14 mln zł zysku netto.
www.bankier.pl/wiadomosc/ABC-D...

Od tego momentu spółka poinformowała o dobrych danych sprzedażowych za październik = przychody 460 mln zł i listopad przychody = 543 mln zł.Jeśli tylko utrzymają marże to powinno być bardzo dobrze, kurs dolara sprzyja spółce.Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 9 stycznia 2018 09:34:04 przy kursie: 2,08 zł
Są wyniki sprzedaży za grudzień - 593 mln zł. Rok temu było mniej - 543 mln zł.

INFORMACJA O SZACUNKOWYCH SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY W GRUDNIU 2017

Za cały kwartał w sumie wychodzi 1 596 mln zł. W porównaniu do poprzedniego roku to troszeczkę mniej (było 1 611 mln zł).

Kluczowa jest rentowność sprzedaży - każde 0,1% marży na sprzedaży brutto to 1,6 mln zł do wyniku, a w tym obszarze spółka się wyraźnie poprawiła w 2017.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

Alumast34
0
Dołączył: 2013-01-12
Wpisów: 4
Wysłane: 23 stycznia 2018 02:11:47 przy kursie: 2,17 zł
Zapowiada sie bardzo ciekawy okres na abc dacie spółka zamknęła sie wczoraj na poziomie 2,17pln...Wstępne wyniki finansowe o marży netto i zysku dopiero przed nami..Ale co ciekawe spółka na poczatku listopada utrzymała prognozy finansowe które zakładaja ponad 1,6mld przychodów i blisko 28mln pln zysku netto...Myślę że to moze się przyczynic do wypłaty drugiej transzy dywidendy na poziomie 13-14gr za akcje...

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 246
Wysłane: 25 stycznia 2018 22:30:40 przy kursie: 2,14 zł
Problem z datą to... ryzyko. Właśnie ryzyko, a nie wyniki.

Główne ryzyko w przypadku tej inwestycji to co jakiś czas wychodzące na światło dzienne problemy z Vatem w latach poprzednich. Niestety w branży elektronicznej było sporo nieuczciwych kontrahentów nie płacących Vat i obecnie Urzędy Skarbowe egzekwują zaległe podatki od tych rzetelnie płacących. Najlepszym przykładem jest Action który jest na skraju bankructwa. Gdyby się okazało że i ABC Data zostanie naliczony jakiś duży (kilkudziesiąt milionowy) zaległy podatek Vat wówczas trzeba spodziewać się z mocnym spadkiem kursu a nawet banructwem i to jest największe ryzyko.

Szerzej jest to tu przedstawione (artykuł + komentarze):

www.analizyprezesa.pl/2018/01/...

allemange
allemange PREMIUM
3
Dołączył: 2016-04-09
Wpisów: 98
Wysłane: 25 stycznia 2018 23:12:37 przy kursie: 2,14 zł
Czyli ktoś za kogoś płaci podatek, rozumie, że firmy które nie płaciły podatku już nie istnieją i US ściąga z tego kogo może, nie pojmuję tej sprawiedliwości, ale jak jest takie prawo. Moim zdaniem w takich sytuacjach powinni umorzyć sprawę, albo ścigać tych którzy byli w zarządzie nie istniejącej już firmy, a jak nie jest to możliwe prawnie to zmienić prawo.... Sam nie wiem, ale to co robi US też nie należy do uczciwych poczynań moim skromnym zdaniem, choć do prawnych tak

atena
0
Dołączył: 2018-01-29
Wpisów: 6
Wysłane: 29 stycznia 2018 14:05:19 przy kursie: 2,19 zł
konris napisał(a):
Problem z datą to... ryzyko. Właśnie ryzyko, a nie wyniki.

Główne ryzyko w przypadku tej inwestycji to co jakiś czas wychodzące na światło dzienne problemy z Vatem w latach poprzednich. Niestety w branży elektronicznej było sporo nieuczciwych kontrahentów nie płacących Vat i obecnie Urzędy Skarbowe egzekwują zaległe podatki od tych rzetelnie płacących. Najlepszym przykładem jest który jest na skraju bankructwa. Gdyby się okazało że i Data zostanie naliczony jakiś duży (kilkudziesiąt milionowy) zaległy wówczas trzeba spodziewać się z mocnym spadkiem kursu a nawet banructwem i to jest największe ryzyko.

Szerzej jest to tu przedstawione (artykuł + komentarze):

www.analizyprezesa.pl/2018/01/...


Knoris zdajesz sobie sprawę, że są to pomówiena negujące obraz rzeczywistości. Nie wiem, czemu mają one służyć, ale śledząc wątek, na pewno wiesz, że pod koniec 2016 r. US w Wawie wydał pozytywne decyzje w stosunku do Daty i to w zakresie ogromnej liczby transakcji: " W komunikacie prasowym spółka napisała, że w kontrolowanym okresie przeprowadziła w sumie 71.612 transakcji i żadna z nich nie została zakwestionowana przez kontrolerów." To chyba o czymś świadczy... Szerzej o temacie w linku: www.bankier.pl/wiadomosc/Urzad... . Więc spokojnie, koniunktura dobra, wyniki dobre, firma transparentna więc kto cierpliwy ten zarobi.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 433
Wysłane: 29 stycznia 2018 15:21:42 przy kursie: 2,19 zł
@atena
pisanie o ryzyku nie jest pomawianiem ani negowaniem obrazu rzeczywistości. W sprawozdaniu za 3 kw. jak wół jest napisane, że:
Cytat:
Podatek od towarów za II kwartał 2014 roku
We wrześniu 2014 roku w Spółce zostało wszczęte postępowanie kontrolne z upoważnienia Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie dotyczące rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za II kwartał 2014 roku. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania postępowanie nie zostało zakończone.


Postępowanie trwa i jego rozstrzygnięcie może być dla spółki niekorzystne. To co linkujesz to zaledwie 1 miesiąc w 2012 r. I tylko tyle zostało umorzone. Co będzie z II kw. 2014 r. nie wiadomo i jest ryzyko niekorzystnego rozstrzygnięcia.

A warto też pamiętać, że Data miała problemy z organami skarbowymi. Jej spółka zależna w Rumunii - Scope Computers w związku z postępowaniem skarbowym musiała w 2012 wdrożyć plan naprawczy, czyli coś na kształt upadłości układowej.


atena
0
Dołączył: 2018-01-29
Wpisów: 6
Wysłane: 30 stycznia 2018 11:20:38 przy kursie: 2,16 zł
@anty_teresa - Bo umorzenie to niby nie jest decyzja organu skarbowego? hahaha... Radzę się doedukować zanim zabierzesz głos. No i wiesz, rzucasz tym samym negatywne światło na każdą firmę, która ma kontrolę, czy to nie absurd? Ile firm ma dziś kontrole? I każda jest zła? Swego czasu mówiło się o AB, że ma 11 kontroli na vacie. Może tu chcesz coś dodać?? Jakakolwiek pozytywna DECYZJA organu skarbowego świadczy tu na korzyśc ABC. Widocznie jej procedury są dobre. Niektórym ciężko to zaakceptować…


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 433
Wysłane: 30 stycznia 2018 11:55:16 przy kursie: 2,16 zł
Ja zawsze chętnie się doedukuję. Problem w tym, że nie wiem gdzie mam lukę. Pomożesz?

ABC ma trwające postępowanie? Ma. Jedno zakończyło się pozytywnie(dotyczące 1 miesiąca 2012 r.) natomiast drugie(za kwartał 2014 r.) trwa i się nie zakończyło.
Czy postępowanie to może rozstrzygnąć się pozytywnie dla spółki? Może. Czy może się rozstrzygnąć negatywnie? Może. Różnie można oceniać prawdopodobieństwo jednego i drugiego, ale to prawdopodobieństwo określa ryzyko. Tyle i tylko tyle. I dotyczy to całego sektora handlu elektroniką, bo nie bez kozery pojawił się odwrócony VAT na telefony. Nie bez przyczyny także kłopoty ma Action.

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 246
Wysłane: 31 stycznia 2018 09:14:56 przy kursie: 2,16 zł
Poza actionem przykład MGM jest tu też wymowny:

MGM złożyła wniosek o upadłość. Spółka straciła płynność finansową po tym, jak fiskus nie wykonał orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i nie zwrócił jej zablokowanych 23,5 mln zł oraz wstrzymał zwrot 9 mln zł VAT.

next.gazeta.pl/next/7,151003,2...

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 246
Wysłane: 1 lutego 2018 12:47:03 przy kursie: 2,13 zł
a czy sprawa z Lark już jest zamknięta?

Lark Europe - spółka zależna Lark.pl złożyła wniosek o zawezwanie spółki ABC Data do próby ugodowej i zawarcia ugody, zgodnie z którą ABC Data miałaby zapłacić na rzecz spółki Lark Europe kwotę 12 192 089 zł

www.money.pl/gielda/wiadomosci...

MODERATOR
14
Dołączył: 2014-02-12
Wpisów: 44
Wysłane: 2 lutego 2018 11:26:08 przy kursie: 2,13 zł
Użytkownik @@Atena proszony jest o zapoznanie się z regulaminem forum: www.stockwatch.pl/forum/wpisy-...

W szczególności z:
Cytat:
Moderacja
1. W celu zapewnienia przejrzystości i spójności informacji znajdujących się na wątkach, forum jest moderowane. Oprócz treści jawnie sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, usuwane e. komentujące osobę innego użytkownika,

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 246
Wysłane: 2 lutego 2018 21:42:45 przy kursie: 2,13 zł
w przypadku tej spółki widzę jeszcze jedno zagrożenie opisane tutaj:

Zdecydowana większość OFE i TFI przeważa małe i średnie spółki, na których płynność jest niska, to zaś stwarza ryzyko, że jeśli któryś z funduszy będzie zmuszony sprzedawać, na giełdzie może "wybuchnąć pożar" - ocenił Sławomir Sklinda, dyrektor departamentu zarządzania portfelami akcyjnymi PKO TFI.

www.bankier.pl/wiadomosc/Przew...

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 246
Wysłane: 4 lutego 2018 14:18:08 przy kursie: 2,13 zł
@ anty_teresa

- jaką wymowę ma zwykle rezygnacja z usług animatora?

www.stockwatch.pl/komunikaty-s... - jaką wymowę ma ten komunikat w przypadku ABC?

- czy powyższe zdarzenie może mieć jakiś merytoryczny związek z rezygnacją wiceprezesa w tak krótkim odstępie czasu?
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

dla przypomnienia - podobna sytuacja (bodajże po miesiącu prezesowania!):
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Kod:
mod: zmieniono linki na wewnętrzne
Edytowany: 4 lutego 2018 20:49

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 433
Wysłane: 4 lutego 2018 20:50:29 przy kursie: 2,13 zł

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 246
Wysłane: 4 lutego 2018 22:04:00 przy kursie: 2,13 zł
OK, rozumiem.
Ale w szafie ABC jest chyba wciąż jeszcze jedna nierozstrzygnięta sprawa:

"Spółka nie rozważa propozycji ugody w sporze z ZAiKS."

infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

Był jakiś komunikat o zamknięciu tej sprawy?

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 246
Wysłane: 5 lutego 2018 10:45:51 przy kursie: 2,08 zł
mam jeszcze jedno pytanie natury ogólnej

Analizy SEG wskazują, iż roczne koszty notowania wynoszą ok. 155 tys. zł dla dobrej spółki z NewConnect, ok. 600 tys. zł dla małej spółki z rynku regulowanego i ok. 1,7 mln dla dużej spółki z rynku regulowanego.

www.parkiet.com/Firmy/30202999...

czy te koszty dot. notowań spółki ujmowane są w rubryce kosztów zarządu, czy gdzie indziej?
Edytowany: 5 lutego 2018 10:46

atena
0
Dołączył: 2018-01-29
Wpisów: 6
Wysłane: 5 lutego 2018 15:14:03 przy kursie: 2,08 zł
W kwestiach ZAiKSu, kłania się nasze opieszale sadownictwo. Tego typu sprawy standardowo ciągna sie baaardzo długo - powoływanie bieglych, ekspertyzy itp. Wiadomo jak to u nas jest w praktyce - raczej nie predko mozna oczekiwac jakis decydujacych rozstrzygniec.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,048 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +149,38% +29 875,15 zł 49 875,15 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d