pixelg
LUG - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

LUG [LUG]

AKTUALNY KURS: 7,10 zł (-7,79%) 26-11-2020 17:00
rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 25 lutego 2018 13:24:44 przy kursie: 11,80 zł

Impulsu do wybicia można oczekiwać w złożeniu prospektu (marzec?) lub w publikacji wstępnych wyników za Q1 (koniec kwietnia/początek maja).

W najnowszym artykule dotyczącym LUG można przeczytać:
Cytat:
– Nie udało się, ale nie zmieniamy planów. Powodem przesunięcia terminu było kompletowanie składu osobowego komitetu audytu. Niezwłocznie po jego utworzeniu będzie zwołane walne zgromadzenie i złożony prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego. Nie znam jeszcze dokładnego terminu przekazania prospektu. Chciałbym, aby to był marzec, co pozwoli na debiut na rynku regulowanym najpóźniej w czerwcu 2018 r. – mówi Ryszard Wtorkowski prezes LUG.


Wynik za Q2 powinien już zawierać sprzedaż z Argentyny:
Cytat:
Obecnie koncentrujemy się na uruchomieniu produkcji w nowej fabryce, aby zrealizować kontrakt, który zawarliśmy z rządem Prowincji Misiones w Argentynie – dodaje Wtorkowski.
Jego zdaniem ten kierunek jest perspektywiczny ze względu na mniejszą konkurencję niż np. w Europie. Dodatkowo, państwa Ameryki Łacińskiej będą w najbliższych latach mocno inwestować w rozwój nowoczesnej infrastruktury oświetleniowej. Rynek oświetlenia LED będzie tam rósł najszybciej na świecie.

www.parkiet.com/Przemysl/30224...

Póki co ktoś wykorzystuje pojawiający się popyt do sprzedaży akcji. Trudno analizować decyzje pojedynczych Inwestorów (dlaczego sprzedają po ok. 12 zł) - tak jest i jeśli ktoś uważa LUG za spółkę niedowartościowaną to poczeka tydzień/miesiąc/kwartał lub dłużej aż dokona się wymiana akcji. Zyski z ostatnich 12 miesięcy są całkiem godziwe więc nie ma się co dziwić, że są chętni do realizacji zysków na oporze ;)

Analityk Fundamentalny
43
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 499
Wysłane: 27 lutego 2018 19:57:33 przy kursie: 11,80 zł
Don't shine for me Argentinaaaa - omówienie sprawozdania finansowego LUG SA po 4 kw. 2017 r.


Rosną przychody i marża brutto, ale niektóre koszty jeszcze szybciej
Grupa Kapitałowa LUG jak zwykle opublikowała wyniki czwartego kwartału. Na pełen raport roczny przyjdzie nam poczekać do końca kwietnia, ale dane kwartalne zawierają wystarczającą ilość ciekawych informacji aby pokusić się o pełną analizę. 2017 rok był rokiem rekordowym praktycznie we wszystkich aspektach funkcjonowania Spółki. Najwyższe przychody, największa wartościowo jak i w ujęciu procentowym marża brutto na sprzedaży, EBIT, EBITDA czy zysk netto. Generalnie piękny trend, któremu trudno coś zarzucić na pierwszy oraz drugi rzut oka.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Oczywiście wyniki roczne nie są żadnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę dokonania w pierwszych trzech kwartałach. Ostatni kwartał również przyniósł podobne pozytywne tendencje jak w poprzednich okresach. Spółka pochwaliła się swoimi wynikami w bardzo przejrzystym raporcie za IV kwartał, skupiając się, co oczywiste, na swoich silnych stronach i sukcesach. Zachęcam do zapoznania się z pełnym raportem podobnie jak i całą stroną relacji inwestorskich Spółki, ponieważ jak na standardy rynku NC jest to naprawdę bardzo wartościowe i ciekawe źródło informacji. Pomimo rekordowych wyników moja dusza analityczna dostrzegła jednak kilka znaków zapytania, które spróbuję przeanalizować i zrozumieć poniżej. Po pierwsze spójrzmy na zyskowność IV kwartału z perspektywy 3 ostatnich lat.


kliknij, aby powiększyć


Na powyższym wykresie można dostrzec dynamiczny wzrost sprzedaży powiązany z jeszcze wyższym wzrostem zysku brutto na sprzedaży (obydwie te pozycje wzrosły rok do roku odpowiednio o 14,6 proc. i aż 38,8 proc.). To co zastanawia to regres na poziomie wyniku na działalności operacyjnej, który jest niższy rok do roku o 5.8 proc. Wytłumaczenie można znaleźć na poniższym wykresie.


kliknij, aby powiększyć


Trendy na wykresie mówią wszystko
Bardzo ładna tendencja do obniżania kosztu sprzedanych produktów, towarów i materiałów (kolor niebieski) niestety w ostatnim czasie została w dużej mierzy skonsumowana poprzez dość istotne wzrosty zarówno kosztów sprzedaży jak i kosztów zarządu. W efekcie zysk na sprzedaży mierzony zarówno procentowo jak i wartościowo nie osiągnął poziomów z IV kwartału 2016. Podobne tendencje, choć nie aż tak silne, są również widoczne w całym 2017 roku.


kliknij, aby powiększyć


Koszt sprzedanych produktów i materiałów w roku 2017 stanowił tylko 56,5 proc. wartości sprzedaży netto (w IV kwartale osiągnął nawet 52 proc.). Dla porównania było to aż o 16 p. p. mniej niż w roku 2013. To pokazuje jaką drogę w poprawie efektywności wykorzystania materiałów i surowców w procesie produkcyjnym przebyła Spółka na przestrzeni ostatnich 5 lat. Nie można jednak zapominać, że tak istotna poprawa marży brutto na sprzedaży to nie tylko wpływ stosowania metodologii KAIZEN (Spółka chwali się, że stosuje japońską filozofię niekończącego ulepszania procesu na każdym etapie produkcyjnym) ale również korzystne kształtowaniem się kursów (EUR i USD). Niestety Spółka nie podała w sprawozdaniu kwartalnym bliższych informacji umożliwiających określenie szacunkowego wpływu kursów na jej rentowność.

Koszty zarządu jeszcze 5 lat temu stanowiły tylko 9 proc. sprzedaży a obecnie jest to już 14,2 proc. Spółka tłumaczy wzrost kosztów poprzez działania związane z rozwojem GK, kosztami ponoszonymi w spółce argentyńskiej (koszty badań, analiz i opracowań) a także kosztami poniesionymi w związku z przygotowaniami do przeniesienia notowań na rynek główny. Część z tych kosztów wydaje się być wydarzeniami jednorazowymi, tym niemniej należy obserwować ich dynamikę w kolejnych kwartałach, ponieważ tendencja wydaje się jednak być lekko niepokojąca.

Koszty sprzedaży to obecnie 25,2 proc. wartości sprzedaży, gdy 5 lat temu stanowiły one tylko 17,6 proc. Tutaj również wytłumaczenie związane jest z inwestycjami w budowanie pozycji na strategicznych kierunkach eksportowych poprzez tworzenie zespołów sprzedażowych oraz działania promocyjne i marketingowe na tych rynkach. Działanie taki są oczywiście konieczne zdobywać nowe rynki i głębiej penetrować miejsca na których się jest obecnym. Jednakże dynamika wzrostu kosztów sprzedaży powyżej dynamiki sprzedaży oczywiście nie jest tym co jest ideałem i podobnie jak przy kosztach zarządu należy to dokładnie obserwować w kolejnych okresach.

Pomimo regresu na zysku na działalności operacyjnej w 4 kwartale, Spółka wypracowała zysku brutto wyższy o 1.8 mln zł niż rok wcześniej. Głównym powodem była dodatnia zmiana na przychodach i kosztach finansowych (+2.041 tys. zł r/r). Niestety na szczegóły musimy poczekać do opublikowania raportu rocznego. Bazując na latach poprzednich możemy się domyślać, że dodatni efekt związany jest z różnicami kursowymi.

Kończąc analizę rachunku zysków i strat cofnijmy się jeszcze na chwilę do pierwszej pozycji czyli sprzedaży. Spółka zamierza do roku 2021 osiągnąć 75% sprzedaży eksportowej. Obecnie idzie to dość powoli, jednakże bliskie otwarcie fabryki w Argentynie i podpisany oraz przyjęty do realizacji kontrakt na 21 mln EUR powinien istotnie zmienić te proporcje.


kliknij, aby powiększyć


Rok 2017 jest pierwszym rokiem gdzie sprzedaż w Europie przekroczyła wartościowo sprzedaż krajową i to pomimo niższego kursu EUR w roku 2017 niż w roku 2016.


kliknij, aby powiększyć


Z analizy segmentowej widzimy, że Polska i Europa to dwa główne kierunki strategiczne. Reszta obecnie jest mało istotna. Aczkolwiek wszyscy mocną liczą, że już niedługo Ameryka Północna z przyczółkiem w Argentynie będzie kolejnym segmentem geograficznym.

Jak rosną przychody to trzeba inwestować w majątek

Analizując bilans Spółki możemy zauważyć stabilny przyrost zarówno aktywów trwałych jak i obrotowych, przy czym ten ostatni wynika wprost z większej sprzedaży


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Cykl konwersji gotówki powoli aczkolwiek systematycznie maleje, co oczywiście należy odczytywać pozytywnie jako, że spółka potrzebuje krócej dodatkowe finansowania przy rosnącej sprzedaży. Analizując wiekowanie należności handlowych można zauważyć, że Spółka posiada około 1.6 mln zł należności przeterminowanych powyżej 90 dni (z tego 1.1 mln zł powyżej pół roku), które nie zostały pokryte odpisem aktualizującym.

Spółka od 3 lat dość dużo inwestuje a wydatki inwestycyjne znacznie przekraczają odpisy amortyzacyjne.


kliknij, aby powiększyć


Jest to oczywiście związane z nową halą produkcyjną w Nowym Kisielinie, a także stałymi inwestycjami w prace rozwojowe kapitalizowane na bilansie jako część wartości niematerialnych i prawnych. Koszty prac rozwojowych obejmują koszty prac nad prototypami energooszczędnych opraw oświetleniowych oraz nowymi rozwiązaniami technologicznymi wykorzystywanymi w produkcji tychże opraw. Są one umarzane w okresie 5 lat a ich bilansowa wartość na koniec roku 2017 wynosiła już 6.8 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Spółka w ostatnich 3 latach ponosiła istotne wydatki inwestycyjne. Jednocześnie przez ten okres przynosiła zyski jak i również generowała gotówkę z działalności operacyjnej co ilustruje poniższy wykres.


kliknij, aby powiększyć


Zadłużenie finansowe rośnie wraz ze skalą biznesu, jednakże zarówno stosunek długu netto do EBITDA jak i wskaźnik zadłużenia wydają się być wciąż na akceptowalnym poziomie. Przyrost zadłużenia w roku 2017 jest częściowo związany zużyciem leasingu jako metody finansowania do nabycia części maszyn i urządzeń a także większym wykorzystaniem bieżących linii kredytowych to sfinansowania najwyższej sprzedaży w historii w 4 kwartale roku 2017. Oczywiście nie można zapominać o fakcie, ze za 3 lata Spółka najprawdopodobniej przystąpi do wykupu budowanego obecnie zakładu w Argentynie za około 1,6 mln EUR, co będzie kolejnym istotnym wypływem gotówki. Do tego czasu budynek ma być wynajmowany a Spółka zapewne spodziewa się, że istotnie zwiększenie sprzedaży w kolejnych latach pozwoli wypracować wystarczające nadwyżki finansowe, aby zamknąć tę transakcję bez znacznego zwiększania zadłużenia.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Spółka po istotnej poprawie zyskowności w roku 2017 wreszcie zaczyna generować dwucyfrowy zwrot na kapitale i nie wydaje się aby obecne poziomy były wszystkim na co ją stać.

kliknij, aby powiększyć


Podsumowanie

Spółka rozwija się w harmoniczny oraz przemyślany sposób. Wzrost przychodów następuje zarówno na rynku krajowym jak i zagranicą, co może być naturalnym stabilizatorem w wypadku wystąpienia problemów w jednym kraju. W chwili obecnej zyski związane z poprawą produktywności są w dużej mierze konsumowane przez ponad naturalnym wzrost kosztów sprzedaży i zarządu. Poprawie uległy wskaźniki zarządzania kapitałem obrotowym (konwersja gotówki) jak i kapitałem własnym (ROE) przy akceptowalnym poziomie zadłużenia.

Na koniec trzeba wspomnieć o dwóch szansach i dwóch ryzykach, które tkwią i zapewne będą jeszcze przez jakiś czas dotyczyć spółki. Szansa to oczywiście możliwość skokowego wzrost przychodów oczekiwanego w latach 2018-2019 po otwarciu zakładu produkcyjnego w Argentynie (okno na świat Ameryki Południowej). Jeśli trafnym okaże się założenie, że koszty sprzedaży i zarządu były już ponoszone niejako na zapas i nie będą rosły w takim tempie jak dotychczas, to przy zbliżonej rentowności jak dotychczas, jest szansa na zbudowanie w krótkim okresie zyskownej trzeciej geograficznie nogi w GK LUG. Oczywistą szansą, dla wszystkich rynków, jest również umowa z CISCO, o której nie będę się rozpisywał, bo była ona analizowana już na forum. Ryzyko to fakt, że spółka jest mocno podatna na cykle gospodarcze oraz koniunkturę w szczególności związaną z inwestycjami zarówno w Polsce jak i za granicą. Ewentualne schłodzenie tempa wzrostu gospodarczego i/lub nakładów inwestycyjnych może również negatywnie przełożyć się na przychody i rentowność. Dodatkowo trzeba pamiętać o słabej płynności na akcjach LUG. Średni obrót w ostatnim roku wyniósł około 33 tys. zł co w oczywisty sposób może powodować problemy zarówno z zakupem, a jeszcze bardziej ze sprzedażą akcji po założonych cenach.

Ocena sytuacji rynkowej

Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty majątkowe i dochodowe wskazują na przewartościowanie akcji LUG na GPW. Z kolei w zakresie mnożników cenowych mamy odczyty mocno zróżnicowane (zakres 8-68 zł za 1 akcję). Spółka jest obecnie wyceniana na 13 P/E, co biorąc pod uwagę jej historię plasuje ją w średnich obszarach wycen. Biorąc historię ostatnich 5 lat, wycena spółki przebywała w zakresie wahań wskaźnika P/E 5-20. Przy wskaźniku EV/EBITDA na poziomach 9-10 trudno stwierdzić, aby Spółka była mocno niedowartościowana. Z drugiej jednak strony, w cenie akcji jest odzwierciedlony duży potencjał związany z zwiększeniem sprzedaży w Ameryce Południowej oraz ogólnie bardzo dobrymi perspektywami dla rynku oświetlenia typu LED na świecie.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 28 lutego 2018 10:44

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 28 lutego 2018 10:35:11 przy kursie: 11,60 zł

Bardzo interesująca analiza thumbright

Warto zwrócić uwagę, że w momencie uruchamiania fabryki w Argentynie (Q1+Q2) pojawią się zwiększone koszty (należy zatrudnić i przeszkolić pracowników) a przychody dopiero po pewnym czasie - jest to jednak inwestycja w rynek Ameryki Południowej.

LUG konsekwentnie inwestuje w rozwój i siły sprzedażowe - w momencie gdy zasoby te zaczną "dostarczać" zamówienia zwiększona sprzedaż powinna spowodować zmniejszenie % udziału kosztów sprzedaży a w konsekwencji wzrost zysków.

Do kolejnej edycji targów light+building pozostało już mniej niż trzy tygodnie (18-23 marca):
Cytat:
Odbywające się co dwa lata we Frankfurcie nad Menem targi, są jednym z największych i najważniejszych wydarzeń dla branży oświetleniowej na całym świecie.


Filmik to już chyba na tą okazję (i na rynek niemiecki):


jurror
0
Dołączył: 2015-06-06
Wpisów: 650
Wysłane: 28 lutego 2018 14:00:10 przy kursie: 11,60 zł
Te przychody z Argentyny musza się pojawić w miarę szybko, a to ze względu na konieczność realizacji już podpisanej umowy , których nie mam wątpliwości będzie w ameryce południowej , coraz więcej.

Percances
0
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 178
Wysłane: 28 lutego 2018 20:21:06 przy kursie: 11,60 zł
Cytat:
Te przychody z Argentyny musza się pojawić w miarę szybko, a to ze względu na konieczność realizacji już podpisanej umowy , których nie mam wątpliwości będzie w ameryce południowej , coraz więcej.


No zobaczymy, bo Ameryka Południowa ma swoją specyfikę i wielu potknęło się na otwieraniu tam biznesu i to bardzo mocno. Pamiętam relację z otwarcia fabryki części do samolotów w Brazylii. Wielkie otwarcie w sobotę , pompa, przedstawiciele władz lokalnych i polskich. Przyszedł kolejny tydzień, poniedziałek , a tu jedynie 20 % pracowników pojawiło się w pracy.
laughing2

jurror
0
Dołączył: 2015-06-06
Wpisów: 650
Wysłane: 1 marca 2018 08:37:18 przy kursie: 11,60 zł
Różnie się zdarza, ale w kraju gdzie 30 % żyje w ubóstwie, gdzie inflacja szaleje , olewanie pracy i potencjalnego źródła dochodów jest mało racjonalne.

Analityk Fundamentalny
43
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 499
Wysłane: 1 marca 2018 08:41:07 przy kursie: 11,60 zł
Dziękuję thumbright . Oczywiście masz rację, koszty rozruchu mogą początkowo zjadać marże, natomiast oczywiście kontrakt na wartość ponad 20 mln powinien to w miarę szybko pokryć, o ile będzie realizowany zgodnie z planem. Na razie opieramy się na założeniach płynących z Zarządu a wszystko i tak zweryfikują cyferki blackeye. Zwróciłem uwagę na ponad przeciętny wzrost kosztów zarządu i sprzedaży, ponieważ one zjadły większą część wyższej rentowności brutto na sprzedaży. Oczywistym jest, że Spółka musi inwestować, aby się rozwijać, tak więc czekamy wszyscy na te przychody.


rubik napisał(a):

Bardzo interesująca analiza thumbright

Warto zwrócić uwagę, że w momencie uruchamiania fabryki w Argentynie (Q1+Q2) pojawią się zwiększone koszty (należy zatrudnić i przeszkolić pracowników) a przychody dopiero po pewnym czasie - jest to jednak inwestycja w rynek Ameryki Południowej.

LUG konsekwentnie inwestuje w rozwój i siły sprzedażowe - w momencie gdy zasoby te zaczną "dostarczać" zamówienia zwiększona sprzedaż powinna spowodować zmniejszenie % udziału kosztów sprzedaży a w konsekwencji wzrost zysków.

Do kolejnej edycji targów light+building pozostało już mniej niż trzy tygodnie (18-23 marca):
Cytat:
Odbywające się co dwa lata we Frankfurcie nad Menem targi, są jednym z największych i najważniejszych wydarzeń dla branży oświetleniowej na całym świecie.


Filmik to już chyba na tą okazję (i na rynek niemiecki):
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

jurror
0
Dołączył: 2015-06-06
Wpisów: 650
Wysłane: 1 marca 2018 09:04:26 przy kursie: 11,70 zł
Opóźnienia istnieją już teraz, bo zakład miał być oddany w październiku 20017 roku, a pełne moce produkcyjne miał osiągnąć w 1 qw 2018 roku. Natomiast chcę zauważyć, że firma nie zdecydowała się na wysłanie kolejnej partii z Polski, aby móc realizować ten kontrakt. Z dostępnych informacji wynika ,że we wrześniu 2017 roku mówili o 1 partii wysłanej z Polski w ramach realizacji kontraktu( bo kolejne miały już pochodzić z fabryki z ARGENTYNY) i po wynikach za 4 qw , mówili to samo. Wniosek jest taki , nadal zakładają ,iż kontrakt dadzą rade obsłużyć z fabryki ARGENTYŃSKIEJ, dlatego właśnie należy przypuszczać,że planują raczej dynamiczny rozruch tej ich inwestycji. Jak będzie w realu czas pokaże.

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 1 marca 2018 10:07:54 przy kursie: 11,70 zł

Podstawowym zadaniem Inwestora długoterminowego (horyzont inwestycji powyżej 12 miesięcy) jest przewidzieć rozwój spółki oraz jej przyszłe wyniki finansowe. Najlepiej jest aby spółka działała na rosnącym rynku oraz była w czołówce technologicznej - i te założenia LUG spełnia.

Faktem jest, że obecnie na kursie brakuje płynności ale to nie oznacza, że tak pozostanie jak Spółka przeniesie się w końcu na rynek główny. Ryzyka opóźnień też są całkiem realne (Argentyna,Cisco, prospekt) - zatem podstawowym kryterium inwestycji jest tu czas na jaki zamierza się być Akcjonariuszem. Krótkoterminowi Inwestorzy powinni kierować się AT (czekać do wybicia), średnioterminowi istotnymi komunikatami ze spółki (impuls wzrostowy), długoterminowi przewidywać wyniki spółki i jej wartość za rok ;)

jurror
0
Dołączył: 2015-06-06
Wpisów: 650
Wysłane: 2 marca 2018 12:31:18 przy kursie: 11,30 zł
Nałożenie ceł na stal i aluminium przez USA, może korzystnie wpłynąć na koszty pozyskania materiałów przez LUG w najbliższym czasie. ten cytat może pewne kwestie wyjaśnić , może dochodzić do walki o klienta ,na innych rynkach niż USA o ile to może sie mocno odbić na kondycji producentów stali i aluminium o tyle w najbliższym okresie, może to się pozytywnie odbić na takich spółkach jak LUG w pozyskiwaniu komponentów do produkcji.

www.bankier.pl/wiadomosc/Trump...kliknij, aby powiększyć


rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 5 marca 2018 11:36:32 przy kursie: 11,20 zł

Cytat:
Nałożenie ceł na stal i aluminium przez USA, może korzystnie wpłynąć na koszty pozyskania materiałów przez LUG w najbliższym czasie.


Nie sądzę, aby to wydarzenie miało jakiś istotny bezpośredni wpływ na wyniki LUG. Jednak znaczenie ma wzrost nastrojów protekcjonistycznych i z tego punktu widzenia decyzja o budowie fabryki w Argentynie. Mając fabrykę w Ameryce Południowej produkty LUG nie będą objęte cłami i poprzez to będą bardziej konkurencyjne na lokalnym rynku.

Wkrótce powinna pojawić się informacja o uruchomieniu produkcji.

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 7 marca 2018 11:52:43 przy kursie: 11,75 zł

Już 18 marca startuje Light + Building 2018 - jedne z ważniejszych tragów w branży:
light-building.messefrankfurt....

Cytat:
Tematem przewodnim podczas zbliżającej się edycji będzie „Smartification” czyli rosnący udział technologii smart w naszym codziennym życiu. Na targach zaprezentowane zostaną inteligentne i sieciowe rozwiązania, przyszłościowe technologie oraz najnowsze trendy zapewniające energooszczędność, wygodę i bezpieczeństwo użytkowników.

lednews.pl/article/2847/light-...

To idealne miejsce gdzie LUG wraz z CISCO może promować rozwiązania smartcity. Ekspozycja LUG jest całkiem pokaźna:
map.messefrankfurt.com/en/LIGH...
Efekty targów powinny być widoczne w kolejnych kwartałach.

Brakuje raportów miesięcznych by na bieżąco oceniać wzrost przychodów ze sprzedaży - dopiero na przełomie kwietnia/maja LUG opublikuje wstępne dane za Q1 - baza to 30,4kk przychodów i 0,84kk zysku netto - liczę, że przychody w Q1 przekroczą 36kk (wzrost powyżej 20%)

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 16 marca 2018 09:43:31 przy kursie: 11,50 zł
LUG - Nominacja do kategorii: spółka roku z rynku NewConnect

Cytat:
Kilka firm jednak z pewnością zasługuje na uwagę. Jedna z nich to rodzinna spółka LUG, na której czele stoi Ryszard Wtorkowski. Z początkiem 2017 r. spółka ogłosiła strategię oraz prognozy finansowe, które jak na razie udaje się realizować ze znaczną nadwyżką. Firma rozwija się również w Ameryce Południowej. Przedsiębiorstwu produkującemu oświetlenie ledowe mocno sprzyja koniunktura rynkowa i troska o środowisko.

www.parkiet.com/Byki-i-Niedzwi...

Widać LUG został zauważony przez prasę branżową - pozostaje czekać aż także duży kapitał zwróci uwagę na Spółkę.

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 19 marca 2018 10:11:38 przy kursie: 10,85 zł

Trwają targi L+B

LUG promuje ideę smart city

oraz rozwiązania jaki oferuje w ramach oferty "inteligentnych" opraw

Pokazuje także swoje dokonania (realizacje)


oraz proces współpracy z architektamiCzekamy na wieści o prospekcie i Argentynie.

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 22 marca 2018 10:02:59 przy kursie: 10,35 zł

Tytuł cieszy jednak zainteresowanie LUGiem dalej niewielkie

Cytat:
Tytuł najlepszej spółki z NewConnect przypadł LUG-owi, który planuje przeprowadzkę na główny parkiet. Dyrektor biura zarządu Monika Bartoszak powiedziała, że nagroda motywuje do dalszych działań – a cały zarząd właśnie je realizuje na największych targach w Niemczech.

www.parkiet.com/Byki-i-Niedzwi...

Wygooglowane wieści z Argentyny:
Cytat:
Fue el ministro de Industria Luis Lichowski quien confirmó a El Territorio la pronta puesta en marcha de la fábrica, lo que genera muchas expectativas en el sector.
“La planta está en detalles finales, finos. Se están despachando los equipos desde Europa, los equipos tardan unos 45 días en llegar y después tenemos otros 20 días de instalación. Así que entre dos o tres meses tenemos que estar poniendo la planta en funcionamiento”, señaló el funcionario.
Al tiempo que expresó que “va a ser un ejemplo de un modelo, porque es un tipo de planta industrial que hoy no tenemos en la provincia y que tiene que dejar una marca”.

www.elterritorio.com.ar/m/mnot...

Wg. słów ministra Lichowskiego fabryka ruszy za około dwa miesiące - widać, że LUG ma wsparcie rządowe (zaangażowanie ministra)- zobaczymy czy przełoży się to na kolejne zamówienia.

Q2 to będzie pierwsza produkcja, w Q3 będą podnosić wydajność (usprawnienia, modyfikacje) a w Q4 fabryka powinna już pracować pełną parą.

Z utęsknieniem czekam na wieści o prospekcie - uda się go złożyć w marcu Think

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 9 kwietnia 2018 11:41:42 przy kursie: 10,80 zł
Wygląda na to, że fabryka w Argentynie zostanie otwarta w maju (pewnie w końcówce maja)

Cytat:
Lug es la primera en establecerse en Argentina, teniendo la misma proyectado inaugurara su flamante plantea de luminaria led, en Posadas en el mes de mayo de 2018.

diarioelsol.com.ar/2018/04/09/...

Może w końcu doczekamy się także powołania KA i złożenia prospektu.

Jednak w przypadku takich spółek jak LUG do wzrostów potrzebne są przede wszystkim bardzo dobre wyniki finansowe - parkiet notowań nie jest aż tak istotny ale oczywiście najwyższa pora aby LUG przeniósł się z NC.

Wstępne wyniki za Q1 powinniśmy poznać w końcówce kwietnia/początku maja.

Rozwiązania Smart City - wersja PL
Edytowany: 9 kwietnia 2018 11:57

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 24 kwietnia 2018 09:45:10 przy kursie: 10,75 zł

Trwa cisza w temacie prospektu - zważywszy na marazm na rynku głównym (na małych spółkach obroty zbliżone do obrotu LUG na NC) oraz aferę z Getbeck'iem przestałem już wyczekiwać momentu przejścia LUG na główny - poza większymi wymaganiami dla Spółki niewiele to zmieni. Fundusze mają swoje problemy i trudno się nastawiać, że po przejściu "rzucą się" one na kupowanie LUG'u.

Dla kursu najważniejsze są wyniki kwartalne - istotna poprawa wyników prędzej czy później przełoży się na wzrost kursu. W maju rusza fabryka w Argentynie thumbright

W ciągu najbliższych dwóch tygodni LUG powinien opublikować wstępne wyniki za Q1 - zobaczymy czy dadzą one impuls do wzrostów ThinkRusza program SOWA:
Cytat:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotowuje się do ogłoszenia programu „SOWA – LED w oświetleniu ulicznym”. W ramach programu, Jednostki Samorządu Terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki na cały zakres prac przy kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem źródeł światła LED. Nabór wniosków planowany jest na pierwszą połowę 2018 r., ale by skutecznie aplikować o dofinansowanie J.S.T. powinny rozpocząć aktywne przygotowania już teraz.

www.lug.com.pl/firma/aktualnos...

Budżet projektu to 50kk PLN (niewielki) jednak program przyczyni się do wzrostu świadomości samorządowców, że wymiana opraw oświetleniowych to bardzo korzystna inwestycja.

mysiauek
mysiauek PREMIUM
2
Dołączył: 2013-03-08
Wpisów: 232
Wysłane: 24 kwietnia 2018 10:02:33 przy kursie: 10,75 zł
Obawiam się, że dopóki nie zobaczymy wpływu Argentyny na wyniki to niewiele się tutaj wydarzy na kursie.

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 480
Wysłane: 25 kwietnia 2018 10:07:42 przy kursie: 10,00 zł

Wpływ Argentyny będzie dopiero "widać" w wynikach za Q3 które zostaną ogłoszone 14 listopada. Uważam jednak, że już w Q1 oraz Q2 LUG odnotuje istotną poprawę przychodów.

Za kilka dni (ew. po długim weekendzie) poznamy wstępne wyniki za Q1 i wtedy będziemy mogli ocenić tempo rozwoju Spółki.

Analityk Fundamentalny
43
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 499
Wysłane: 25 kwietnia 2018 10:45:36 przy kursie: 10,00 zł
Zgodzę się z przedmówcą, że Argentyna dopiero będzie kontrybuować od Q3. Sam jestem ciekaw tych przychodów za Q1. Jesli faktycznie w końcu jakoś istotnie wzrosną to jest szansa na jakieś wzrost cenowe. P/E obecnie 11, przy założeniu, że będą lepsze wyniki za 2018, nie wydaje się być wygórowane.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,490 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +128,74% +25 748,27 zł 45 748,27 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d