pixelg
4FUNMEDIA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

4FUNMEDIA [4FM]

AKTUALNY KURS: 5,60 zł (-2,44%) 18-11-2019 10:55
optimafinanse
Dołączył: 2016-08-03
Wpisów: 25
Wysłane: 22 stycznia 2018 23:43:56 przy kursie: 10,30 zł
Witam, 3 kwartał wydaje się być jeszcze lepszy. Prośba o analizę.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 795
Wysłane: 23 stycznia 2018 09:05:43 przy kursie: 10,80 zł
Możemy zrobić, ale pytanie czy nie lepiej poczekać już na wyniki i omówienie po 4 kw., który skończył się prawie miesiąc temu i kwestia raportu to jak mniemam pewnie ok. 3 tygodni?

optimafinanse
Dołączył: 2016-08-03
Wpisów: 25
Wysłane: 23 stycznia 2018 22:03:38 przy kursie: 10,80 zł
Słusznie


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 795
Wysłane: 7 kwietnia 2018 20:53:05 przy kursie: 10,65 zł
Ekran zasłania telewizor – omówienie sprawozdania finansowego GK 4FUN Media SA po 4 kw. 2017 r.


Wyniki zaprezentowane w IV kwartale roku są znacząco wyższe, ale tego w zasadzie należało oczekiwać. W tym miejscu przypomnę fragment poprzedniego omówienia, które zostało opublikowane po raporcie półrocznym.

Cytat:
Jeśli spółka nie przystąpi do zmian w kontencie (nie poniesie wyższych kosztów) to powinna poprawić wynik w drugiej połowie roku. Motorem może stać się segment reklamy zewnętrznej jeśli jak się wydaje zakończono migrację nośników (i zwiększono tym samym zasięg), w szczególności w IV kwartale.


I faktycznie w IV kw. obserwujemy dynamiczny wzrost sprzedaży. Przychody wyniosły 16,4 mln zł i były o 37 proc. wyższe r/r. Wzrost naprawdę imponujący.


kliknij, aby powiększyć


Warto jednak dodać, że spółka była dość aktywna jeśli chodzi o działalność inwestycyjną. Przez 2/3 ostatniego kwartału na wyniki pracowała spółką PRN Polska którą przejęto za kwotę prawie 5 mln zł.

Cytat:
W ramach realizacji tej strategii Zarząd Screen Network S. A. zawarł umowę na mocy której dokonał zakupu 100% udziałów spółki PRN Polska Sp. z o.o. Cena sprzedaży udziałów wynosi maksymalnie 4.975.000 złotych i będzie zapłacona w formie 26 rat począwszy od listopada 2017 roku. ….
Ostateczne rozliczenie transakcji nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 roku przy czym cena udziałów zakupionych przez Screen Network S.A. może ulec obniżeniu w przypadku nieosiągnięcia zakładanych przez strony celów biznesowych. Spółka PRN Polska Sp. z o.o. prowadzi obsługę sieci ekranów digital, która stanowi istotne uzupełnienie obecnej oferty rynkowej i aktywów Screen Network S.A.


Wcześniej, w III kw. zakupiono także udziały w podmiocie e-commerce, ale na koniec roku nie był jeszcze konsolidowany metodą pełną, tylko metodą praw własności, a zatem nie kontrybuował do sprzedaży i wyniku operacyjnego.

Cytat:
W dniu 15 września 2017 roku 4fun Media S.A. nabyła 35,06% udziałów w spółce Cupsell Sp. z o.o. W tym samym dniu miało miejsce Zgromadzenie Wspólników spółki Cupsell, na którym podjęto uchwały dotyczące podwyższenia kapitału tej spółki. 4fun Media S.A. dokonała wpłaty kwoty 299.999 złotych na nabycie 140 nowych udziałów spółki Cupsell. Do dnia publikacji niniejszego raportu powyższe podwyższenie nie zostało zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy. Po zarejestrowaniu powyższego podwyższenia udział 4fun Media S.A. w kapitale spółki Cupsell Sp. z o.o. wzrośnie do 45,05%.


Zgodnie z planem najmocniej urosła sprzedaż w segmencie reklamie zewnętrznej. Przychody wyniosły 7,5 mln zł i były o 4,6 mln zł (+162 proc.) wyższe r/r. Z jednej strony mamy relokację ekranów Screen Network, z drugiej przejęcie PRN, natomiast z trzeciej podpisanie umowy z Polsatem.

Cytat:
….
w dniu 8 listopada 2017 roku Zarząd Screen Network S. A. zawarł umowę z Polsat Media Biuro Reklamy spółka z o.o. sp.k., której przedmiotem jest pozyskiwanie reklam dla Screen Network S.A. Umowa zawarta z Polsat Media dotycząca usługi brokerskiej w zakresie pozyskiwania reklam dla Screen Network S.A. ma charakter umowy znaczącej i może mieć istotny wpływy na wyniki Spółki osiągnięte w 2018 roku


Ciężko stwierdzić jak mocny był wpływ akwizycji, bo spółka nie ujawnia liczby przejętych ekranów. Kwota przejęcia raczej nie wskazuje aby była to znacząca liczba nośników, ale warto zerknąć do noty dotyczącej aktywów trwałych. Wartość bilansowa netto się prawie nie zmieniła, ale jak zerkniemy na wartość brutto (przed naliczeniem amortyzacji) to mamy przyrost urządzeń z przejęcia o 40 proc. względem stanu z początki roku.


kliknij, aby powiększyć


Możliwe (a nawet bardzo prawdopodobne), że rzeczywisty przyrost jest jeszcze większy niż wskazuje dynamika urządzeń ze względu na fakt, że nota dotyczy wszystkich segmentów, a nie tylko segmentu reklamy zewnętrznej. W urządzeniach mamy także segment telewizyjny, a sprzęt TV to nie są tanie rzeczy.

Ciekawe, że przejęte aktywa są niemal w pełni zamortyzowane – tak przynajmniej przyjęto w wycenie na dzień nabycia. Warto o tym pamiętać patrząc na wartość firmy. Mamy dodatkowe 4,5 mln zł czyli aktywa netto wyceniono na ok. 0,4 mln zł. To o tyle istotne, że wartości firmy się nie amortyzuje, natomiast rzeczowe aktywa trwałe i owszem…


kliknij, aby powiększyć


Istotnie wzrosła też działalność agencji reklamowych. Przychody w IV kw. wyniosły 2,2 mln zł i były o 645 tys. zł (41 proc.) wyższe r/r.

Warto jednak zwrócić uwagę, że „psuje się” segment nadawania i produkcji telewizyjnej. Przychody w IV kw. spadły o 449 tys. zł (6 proc.). Z noty dotyczącej przychodów skonsolidowanych wynika, że sprzedaż reklam TV zmniejszyła się o 1,58 mln zł (23 proc.), natomiast wynik uratowała sprzedaż pozostała czyli działania promocyjne w czasie antenowym poza blokami reklamowymi. Spółka nie pochwaliła się udziałem w rynku w samym IV kw. roku (zaprezentowano tylko dane roczne), ale spadek ze sprzedaży reklam wskazuje, że stacje 4FUN zaliczyły spory odpływ widzów.

Od strony wynikowej mamy zwyżkę o 2,6 mln zł w segmencie reklamy zewnętrznej (przed rokiem był break even), spadek o 676 tys. zł (-57 proc.) wyniku w produkcji i nadawaniu TV i spadek o 237 tys. zł (do poziomu break even) w przypadku agencji reklamowej. W tym ostatnim segmencie wzrost sprzedaży zjadły koszty.


kliknij, aby powiększyć


EBIT skonsolidowany wyniósł 3,3 mln zł i był o 2,18 mln zł wyższy r/r. na poziomie netto wzrost wyniku był nawet większy i wyniósł 2,3 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Poprawa wyników jest potwierdzona przepływami. CF operacyjny wyniósł w IV kw. 4 mln zł, w porównaniu do 0,76 mln zł wypływu w okresie porównawczym.


kliknij, aby powiększyć


Choć wyniki IV kw. są nominalnie znacznie wyższe to może martwić zmniejszająca się dywersyfikacja i kurczący się wynik segmentu TV. W działalności agencji reklamowej spółka miała świetny początek roku, co prawdopodobnie wynikało z kontraktu z Showmax’em. Gdy zleceń od tego podmiotu zabrakło spółka nie generuje zysku w tym segmencie. Dość zaskakujące jest także nabycie udziałów w podmiocie e-commerce, ale jeśli zerknąć na stronę https://cupsell.pl/ to być może spółka będzie szukać jakichś synergii w segmencie agencji reklamowych.

Ostatnia rzecz jaka zwraca uwagę w raporcie to działalność pożyczkowa. O ile wierzytelności od spółek zależnych w 2016 r. dziwić nikogo nie powinny i nie były wysokie, to już udzielanie pożyczek właścicielowi może się nie podobać. Na koniec roku było to już prawie 1,8 mln zł. Z tego można wnioskować, że kwota dywidendy mogłaby być 2,8 raza wyższa niż wypłacona w 2017 r.


kliknij, aby powiększyć


Transakcje z właścicielami to jest ryzyko mniejszych dywidend w przyszłości.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 25 września 2018 16:11:37 przy kursie: 15,00 zł
Telewizja to przeżytek - omówienie sprawozdania finansowego 4FUN Media po 2 kw. 2018 r.

Po przynajmniej 3 latach posuchy rok 2017 przyniósł długo oczekiwane odbicie w wynikach spółki, która zarobiła na poziomie zysku netto ponad 7 mln zł, czyli wartość porównywalną z wynikami w latach 2011-2013. Pierwsze półrocze 2018 roku pokazuje nadal wzrostową tendencję w tym zakresie, choć oczywiście proste rezerwy się wyczerpują. Zobaczmy zatem jak przedstawiają się wyniki drugiego kwartału 2018 roku.Przychody ładnie rosną, marżowość procentowa również w górę

Drugi kwartał roku 2018 był bardzo dobrym kwartałem dla GK 4Fun Media. Przychody nie przebiły wprawdzie rekordowych z czwartego kwartału 2017 roku, ale były o 13,7 proc. wyższe r/r oraz aż o 60,2 proc. niż dwa lata wcześniej.kliknij, aby powiększyć


Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 42,1 proc. i był o 3,3 p.p. wyższy niż rok wcześniej czyli na poziomie marży handlowej spółka zarobiła 1,2 mln zł więcej. Z kolei zysk na poziomie operacyjnym (EBIT) osiągnął z kolei rekordową, przynajmniej patrząc z perspektywy ostatnich 10 lat wartość 4,0 mln. Również rentowność operacyjna wzrosła o 1,4 p.p. i osiągnęła 26,6 proc. co przełożyło się na 4,0 mln zł w drugim kwartale. Wolniejszy wzrost procentowy na poziomie EBIT w porównaniu do marży brutto na sprzedaży związany jest z likwidacją środków trwałych o wartości 0,2 mln zł ora wzrostem kosztów zarządu, które rosły o 21,1 proc, czyli szybciej niż sprzedaż. Niestety spółka nie skomentowała tych wartości w swoim sprawozdaniu. W drugim wypadku możemy podejrzewać, że wzrost jest związany z kosztami wynagrodzeń, które w 4Fun wzrosły o ponad 50 proc. w pierwszym półroczu.

Dynamika na poziomie zysku brutto wyniosła 10,9 proc., czyli istotnie niżej niż dynamika zysku operacyjnego. W tym wypadku różnica jest wyjaśniona faktem uwzględnienia w wyniku strat z tytułu posiadania udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności. W tym wypadku spółka nie posiadając kontroli nad takimi inwestycjami (w zasadzie oznacza to zazwyczaj posiadanie poniżej 50 proc. akcji) nie konsoliduje sprzedaży oraz kosztów, a jedynie ujmuje w swoim sprawozdaniu procentowy udział w zmianie kapitału własnego takiego podmiotu. W tym wypadku skonsolidowanym strata wyniosła 376 tys. zł czyli całkiem sporo i zakładam, że dotyczyła przede wszystkim inwestycji w Cupsell sp. z o.o. Wrócimy jeszcze do tego tematy w późniejszej części analizy.

Z kolei dynamika zysku netto wyniosła 16,1 proc., ponieważ efektywna stopa podatkowa stanowiła tylko 10,9 proc. zysku przed opodatkowaniem, czyli o 4,0 p.p. mniej niż rok wcześniej. Mniejszy podatek dochodowy wynikał z rozpoznania aktywa z tytułu podatku w kwocie 190 tys. zł (wpływ na wynik) – tutaj niestety również nie znamy szczegółów.Podsumowując wyniki trudno nie być zadowolony, ponieważ zostały one poprawione na praktycznie wszystkich poziomach zyskowności. Jedyną wątpliwością może być fakt, że pomimo wysokiej marży brutto to dynamika zyskowności netto nie były już tak dobra, z powodów wymienionych powyżej.

4Fun już nie tylko telewizją stoi

Przejdźmy do szczegółów i zobaczmy jak kształtuje się sprzedaż, a przede wszystkim zyskowność w ujęciu segmentowym. Jest to dość ciekawa analiza, który pokaże jaką drogę przebyła spółka w ostatnich latach.kliknij, aby powiększyć


Jeszcze 3 lata temu nadawanie i produkcja telewizyjna (przychody głównie z reklam i usług interaktywnych) oraz usługi dystrybucyjne (opłaty pobierana od nadawców), czyli obroty generowane przez działalność telewizyjną stanowiły praktycznie 100 proc. przychodów, a w chwili obecnej stanowią one niecałe 50 proc. całości sprzedaży. Przychody telewizyjne na przestrzeni tych 3 lat wzrosły co prawda o 20 proc., jednakże całkowity wzrost obrotów w tym okresie to ponad 181 proc. Oczywiście takie wzrosty były również spowodowane przejęciami, o czym szerzej pialiśmy w poprzedniej analizie (https://www.stockwatch.pl/forum/wpisy-2203p2_4FUNMEDIA.aspx). Przychody z TV są dotknięte elementem sezonowości (drugi i czwarty kwartał silniejsze), jednakże z wykresu wyraźnie widać, że ogólny trend jest już spadkowy. W drugim kwartale 2018 roku przychody z nadawania i produkcji były o 12,4 proc. niższe niż rok wcześniej. Jest to spowodowane istotnym spadkiem średniego udział w rynku oglądalności (SHR), który dla GK 4Fun Media wyniósł 0,44% i był niższy o 0,1 p.p. w stosunku do poziomu osiągniętego rok wcześniej. Na pierwszy rzut oka 0,1 p.p to niewiele, ale jednak przy tak niewielkim udział e w rynku to przekłada się na zmniejszenie udziału aż o 18,5 proc. O ile udział w okresie Q1 2017 – Q3 2017 wahał się w przedziale 0,5-0,6 proc., to począwszy od czwartego kwartału 2017 odnotowujemy zauważalny odpływ widzów, co oczywiście optymistycznym sygnałem nie jest.

Segment reklamy zewnętrznej w pierwszym półroczu stanowił już ponad 1/3 wszystkich przychodów, a jego dynamika roczna wyniosła 82,6 proc. Jeśli chodzi o segment związany z reklamą zewnętrzną to obejmuje on przede wszystkim usługi związane z emisją reklam na nośnikach Digital Out of Home (Digital Signage) i są to opłaty pobierane od reklamodawców. Pod koniec 2017 roku została zwarta umowa z Polsat media w zakresie pozyskiwania reklam dla Screen Network S.A. (spółka z GK 4Fun Media). Zapewne jest to jeden z powodów tak szybko rosnących przychodów. Należy również przypomnieć, że Screen Network S.A. zarządza w chwili obecnej ponad 20 tys. ekranów w 2,5 tys. lokalizacji w Polsce.

Dynamicznie rosnącym źródłem przychodów był również segment agencji reklamowej, który odnotowały dynamikę wzrostu 46,4 proc, i stanowił już 1/5 całości sprzedaży. Do tak istotnych wzrostów sprzedażowych niewątpliwie przyczyniła się współpraca z Lotosem (piłkarskie MŚ w Rosji), T-Mobile czy dalsza kooperacja z Showmax.

Podsumowując wynik sprzedażowe można dostrzec malejące znaczenie przychodów z TV natomiast rosnący udział reklamy zewnętrznej (Digital Signage) oraz reklamy zewnętrznej. Jasno widać, że decyzja z 2015 roku o zmianie strategii spółki okazały się trafne i słuszne, przynajmniej pod względem przychodowym. Czy przełożyło się to również na zyski – na to pytanie odpowiedzą nam kolejne slajd prezentujące rentowności na poziomie EBIT oraz EBITDA w podziale na segmenty.kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


I wszystko jest już jasne  - nowe segmenty nie tylko ładnie zwiększają przychody, ale również zyski. Agencje reklamowe i reklama zewnętrzne przyniosły w analizowanym kwartale około 2/3 zysku operacyjnego oraz EBITDA, czyli więcej niż stanowi ich udział w sprzedaży. Oznacza to, że rentowność tych nowych segmentów jest wyższa od rentowności TV. Co ważne zyskowność tych segmentów wykazuje dość istotną dynamikę, odpowiednio 190 proc dla agencji reklamowych oraz 125 proc. w wypadku reklamy zewnętrznej. Oczywiście w tym wypadku trzeba pamiętać o zdarzeniach z 2017 roku, który w części spowodowały te wzrosty (nabycie PRN oraz umowa z Polsatem), aczkolwiek wzrosty są na pewno satysfakcjonujące.

To co na pewno niepokoi to dalszy obniżanie rentowności oraz wyników segmentów telewizyjnych. Spadki oglądalności przełożyły się na mniejsze wpływy reklamowe co już w istotny sposób zredukowało zyski operacyjne. Wynik EBIT spadł w segmencie nadawania i produkcji aż o 41 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Aby być jednak uczciwym, trzeba przyznać, że rok wcześniej istotnym źródłem przychodów w tym segmencie była również sprzedaż tzw. akcji specjalnych czyli działań promocyjnych realizowanych dla klientów w czasie antenowym poza blokami reklamowymi (product placement, branded content, eventy masowe). W pierwszym półroczu 2017 roku wyniosła ona aż 1,7 mln zł co stanowiło około 12 proc. sprzedaży tego segmentu. W tym roku spółka nie podała informacji w tym zakresie, stąd możemy domniemywać, że sprzedaż taka była istotnie niższa.

Aktywa trwałe będą rosły ale ryzyko istnieje.

Spółka zwiększyła swój majątek trwały w czwartym kwartale 2017 roku i było to związane z nabyciem spółki PRN Polska.kliknij, aby powiększyć


Jak widzimy wartości niematerialne i prawne stanowią zdecydowaną większość aktywów trwałych, a goodwill wynoszący 20,8 mln zł stanowi aż 2/3 całości aktywów. Pozycja ta składa się z goodwillu powstałego podczas nabycia 3 spółek:
a) Screen Network nabyta w 2015 roku – wartość goodwillu 8,0 mln zł,
b) Progress sp. z o.o, nabyta w latach 2008-09 – 8,3 mln zł,
c) PRN Polska kupiona w 2017 roku – goodwill o wartości 4,5 mln zł.

Pamiętać należy w takim wypadku, że goodwill nie jest amortyzowany i nie obciąża rachunku wyników, a jedynie corocznie dokonywany jest test na utratę wartości. W momencie gdy okaże się, że przyszłe wyniki nabytej spółki nie będą już tak dobre jak się oczekiwało wcześniej może zaistnieć konieczność dokonania odpisów. O tym, że nie jest to sytuacja czysto teoretyczna świadczy chociażby rok 2014, gdzie goodwill został pomniejszony o ponad 7 mln zł co spowodowało, ze spółka wykazała straty. Oczywiście takie odpisy nie powodują wypływu gotówki ze spółki, która została wydatkowana znacznie wcześniej, w momencie nabywania takiego przedsiębiorstwa.

Również audytor zauważył znaczenie tej pozycji dla oceny całkowitego sprawozdania i w swoim raporcie napisał, że :

„Nie zgłaszając zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę, iż na dzień 30 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki Dominującej zaprezentował w śródrocznym skróconym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wartość firmy w kwocie 20 838 tys. zł. W ocenie Zarządu Jednostki dominującej nie zaistniały przesłanki utraty wartości w stosunku do wartości firmy wykazanej w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Zwracamy uwagę, że powyższe założenie poparte zostało planami finansowymi, które są podstawą testu na utratę wartości firmy powstałej przy nabyciu udziałów Program sp. z o.o., PRN Polska sp. z o.o. oraz akcji Screen Network S.A. Powodzenie planów Zarządu Jednostki dominującej uzależnione jest od realizacji zamierzeń biznesowych i budowanych na tej podstawie prognoz finansowych. Zdaniem Zarządu Jednostki dominującej działania te zostaną uwieńczone powodzeniem, jednak wskazujemy, iż pewności takiej nie ma.”

Nie jest to zastrzeżenie co do wiarygodności i rzetelności sprawozdań finansowych, a zwrócenie uwagi na dość istotną pozycję bilansową, której wartość jest uzależniona od zrealizowania prognoz finansowych.

Należy pamiętać o tym, że poszerzenie strategii ( o tym napisze na końcu analizy) spowoduje i już de facto powoduje dalszą aktywność spółki na rynku przejęć, więc można założyć, ze następne pozycje goodwillu pojawią się w sprawozdaniach finansowych spółki.

Komfortowa sytuacja płatniczakliknij, aby powiększyć


Na koniec kwartału kapitały własne stanowiły 68,9 proc. sumy pasywów, czyli były mniejsze o 3,9 p.p. niż rok wcześniej. Oczywiście wypłata dywidendy za rok 2017 roku w kwocie 2,4 mln zł w sporej części przyczyniła się do wzrostu tego wskaźnika. Spółka nie posiada zadłużenia finansowego netto i jest, nawet po wypłacie dywidendy, w dość komfortowej sytuacji płatniczej.

Poprawa wyników jest również potwierdzona przepływami. Operacyjny cash flow wyniósł w bieżącym kwartale 4,5 mln zł, w porównaniu do 2,5 mln zł wypływu w okresie porównawczym.


kliknij, aby powiększyć


Wysokie wydatki z tytułu działalności finansowej w drugim kwartale 2018 roku to przede wszystkim wypłata dywidendy w kwocie 2,5 mln zł. Spółka wypłaciła 0,6 zł na 1 akcję czyli o 140 proc więcej niż w roku poprzednim. Obecne wyniki, jak i sytuacja płynnościowa, mogłyby skłaniać do przypuszczeń, że dywidenda za rok 2018 może być wyższa niż obecna. Jednakże należy również rozważyć kwestię związaną z zakupami kolejnych firmy, co wymaga finansowania, czyli w efekcie może wpłynąć na ograniczenie pieniędzy dystrybuowanych do akcjonariuszy.

Pozostałe zagadnienia oraz podsumowanie

Przy analizie bilansu spółki rzucają się w oczy jeszcze dwie kwestie. Pierwsza związana jest z pożyczką udzieloną większościowemu akcjonariuszowi w kwocie 1,7 mln zł, oprocentowanej na warunkach rynkowych jak możemy przeczytać w raporcie bieżącym. Niewątpliwie takie pozycje zawsze budzą zastanowienie i wątpliwości. Dodatkowo powstaje pytanie czy w momencie sprzedaży udziałów w spółce naEKRANIE.pl płatność za te udziały została skompensowana z tymi należnościami. Na odpowiedź zapewne musimy poczekać do publikacji raportu za 3 kwartał 2018.

Druga kwestia to inwestycja w CupSell, która jest wykazywana jako Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności Wartość tej pozycji w bilansie wynosi 408 tys. zł w porównaniu do 485 tys. na koniec 2017 roku. Na pierwszy rzut oka wydaje się to dziwne, ponieważ spółka zaraportowała, że w tym półroczu zarejestrowana podwyższenie kapitału i powiększyła jej udziałów co kosztowało ją kolejne 300 tys. zł, w porównaniu do 700 tys. zł wydatkowanych w roku 2017. Tak więc można by oczekiwać, że wartość bilansowa powinna wzrosnąć. Tak się jednak nie stało, a wytłumaczeniem jest strata za półrocze, której część przynależna 4Fun media wyniosła 376 tys. zł co obniżyło zarówno wynik finansowy jak i wartość bilansową udziałów. W chwili obecnej mamy sytuację w której 4Fun Media wydała już 1,0 mln zł, a dodatkowo kolejne 1,6 mln zł jest już też przekazane i oczekuje na rejestrację w sądzie, natomiast wartość bilansowa inwestycji to 0,4 mln zł. To w pewien sposób pokazuje skalę w jakiej spółka CupSell w chwili obecnej konsumuje środki otrzymane od udziałowca. Spółka prowadzi serwis o nazwie CupSell oferujący ubrania i gadżety z wybranymi przez użytkowników nadrukami.


W lipcu bieżącego roku rada nadzorcza spółki zatwierdziła strategię rozwoju w sektorach e-commerce oraz digital poprzez inwestycje kapitałowe, które mają być realizowane w bieżącym i przyszłym roku. Od tego momentu spółka zaczęła być bardzo aktywna na rynku M&A (fuzje i przejęcia):
a) Objęła dodatkowe udziały w CupSell i zwiększyła swój stan posiadania z 45 do prawie 70 proc. udziałów.
b) Odkupiła 51 proc. udziałów od większościowego akcjonariusza naEKRANIE.pl za 2,5 mln zł przy EBITDA za rok 2017 na poziomie 0,7 mln zł.
c) Zawarła umowę z M. i W. Tracz związaną z powołaniem nowego podmiotu (Print Logitsic) w zakresie produkcji i wykańczania tkanin oraz przygotowywania i wykonywania nadruków na tkaniach i zobowiązała się do wniesienia 920 tys. zł co zapewni pakiet prawie 60 proc. udziałów.
d) Podpisała dokument ustalający wstępne warunki transakcji związanej w inwestycje w mustache.pl – platforma e-commerce skupiająca niezależnych projektantów mody i designu, za maksymalną kwotę 480 tys. zł.

4FUN Media to spółka, która osiągnęła bardzo dobre wyniki w roku 2017 pod względem sprzedaży jak i zyskowności. W pierwszym półroczu 2018 roku tendencja jest również wzrostowa zarówno w pierwszym jak i drugim kwartale. Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty jednoznacznie stwierdzają niedowartościowanie spółki, co przy wycenie P/E na poziomie 7,0, czy EV/EBITDA poniżej 5,0 nie może dziwić. Spółka była handlowana w ostatnich 5 latach przy wskaźniku P/E w zakresie 4-20, a P/BV 0,6-1,8. Biorąc pod uwagę możliwość dalszego zwiększania zysków, choć pytanie czy w takim tempie jak dotychczas, to spółka wydaje się być niedowartościowana. Zanim jednak rzucimy się na zakup akcji warto przypomnieć, że kurs spółki wzrósł w ciągu ostatniego roku o 85 proc., a w ciąg ostatnich 3 lat nawet o 268 proc. Mimo tak spektakularnych wzrostów, spółka do tej pory nie doszła do swoich wycen z lat 2012-2013. Wydaje się, że inwestorzy obawiają się powtarzalności wyników i biorą po uwagę ryzyka związane z nową strategią i nabywaniem kolejnych firm oraz wciąż malejącą rentownością, podstawowej przecież kiedyś, działalności telewizyjnej.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 26 września 2018 09:13

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 6 maja 2019 12:14:26 przy kursie: 12,45 zł
Szyby wyblakłe od telewizorów i nie tylko - omówienie sprawozdania finansowego 4FUN Media po 4 kw. 2018 r.

W wypadku grupy kapitałowej 4Fun Media rok 2018 niewątpliwie trzeba określić rokiem zmian, wdrażania nowej strategii i definitywnej utraty palmy pierwszeństwa istotności w wypadku segmentu telewizyjnego. O ile jednak pierwsze półrocze było znakomite, a trzeci kwartały dobry, o tyle w ostatnim kwartale 2018 roku pojawiły się pewne rysy na niekoniecznie szklanym tle.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 05-05-2020 12:14:26.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 28089)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 maja 2019 19:01

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,335 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d