CDPROJEKT - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

CDPROJEKT [CDR]

AKTUALNY KURS: 204,00 zł (-2,16%) 17-06-2019 17:04
darektomczyk
Dołączył: 2013-12-06
Wpisów: 77
Wysłane: 25 marca 2018 13:09:47 przy kursie: 111,00 zł
Zamiast wklejać jakieś liche omówienie, parę dni po konferencji wynikowej może lepiej dać po prostu slajd z prezentacji? Każdy "fan" już dawno ją przewertował.


kliknij, aby powiększyć

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 655
Wysłane: 27 marca 2018 01:54:24 przy kursie: 109,00 zł
Sakiewka z drugim dnem – omówienie sprawozdania finansowego CD Projekt po IV kw. 2017 r.

Spółka kierowana przez Adama Kicińskiego pokazała wyniki nieco lepsze od prognoz analityków. Przychody wyniosły 123,5 mln zł i były o 4,5 mln zł (3,7 proc.) wyższe niż średnia z estymacji profesjonalistów ankietowanych przez PAP, natomiast zysk wyniósł 54,7 mln zł wobec oczekiwanych 48 mln zł, co oznacza, że koszty były niższe od prognozowanych o 2,2 mln zł.

Oczywiście w porównaniu r/r wyniki wypadają gorzej, ale w związku z upływającym czasem od momentu premiery Wiedźmina i Gwintem pozostającym cały czas w becie właśnie tego należałoby oczekiwać. Przychody spadły o 25 proc. r/r, natomiast EBIT o 43 proc. Można powiedzieć, że zaskoczeń w wynikach nie ma.

CD projekt RED
Spółka działa w dwóch segmentach biznesowych i pokazuje rachunek segmentowy, w związku z czym najlepiej rozpatrywać wyniki segmentów osobno. Niestety spółka przez zmiany kapitałowe w grupie mocno utrudniła obserwację zmian w zakresie monetyzacji Gwinta, a w zasadzie to w tej chwili chyba najbardziej interesuje inwestorów – wyjaśnienie za chwilę.

Przychody zewnętrzne segmentu CD Projekt RED (dalej CDR) wyniosły 83,5 mln zł i były o 39,9 mln zł (32 proc.) niższe r/r i o 32 mln zł (62 proc.) wyższe niż w III kw. 2017 r. To mniej więcej powtórzenie sezonowego wzorca sprzed roku, kiedy pomiędzy III i IV kwartałem sprzedaż zwiększyła się o 60 proc. A zatem prognoza sprzedaży oparta na modelu statystycznym zadziałała bardzo dobrze.

Według danych steamspy.com na platformie Steam sprzedało się w IV kwartale 2017 r. 742 tys. sztuk Wiedźmina 3. Zakładając, że całość sprzedaży poszła w cenach promocyjnych (19,99 USD) to przy średnim kursie USD/PLN na poziomie 3,6 można szacować wpływy do spółki na poziomie 37 mln zł. Resztę sprzedaży zewnętrznej (46 mln USD) tego segmentu stanowiły konsole, tantiemy od sprzedaży pudełkowej (w sprzedaży cyfrowej Steam posiada quasi monopol) i część przychodów z Gwinta. Proszę jednak zwrócić uwagę, że w IV kwartale spadł udział sprzedaży wewnętrznej, czyli sprzedaży do segmentu GOG. W tym kwartale wyniósł tylko 4,8 proc. w porównaniu do 6,2 proc. przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


To zjawisko może się w pierwszej chwili wydawać niepokojące. Wiadomo, że sprzedaż wewnętrzną tego segmentu stanowi sprzedaż Wiedzmina do GOG, ale także do tej w sprzedaży międzysegmentowej mieliśmy też część PC-tową Gwinta przypadającą na segment CDR.

W tym miejscu należy jednak dodać, że spółka w październiku dokonała połączenia spółki GOG Ltd (właściciel GOG.com). i GOG Poland Sp. zo.o (spółka która współtworzy Gwinta). Do momentu połączenia przychody wewnętrzne segmentu CDR zwierały należną część (w ramach konsorcjum) tantiem z wersji PC. Skoro połączenie miało miejsce w październiku to w obrotach wewnętrznych Gwint był tylko przez 1 miesiąc. Niestety oznacza to, że dane nie są porównywalne i jeszcze przez chwilę nie będą. Żeby obserwować jakiekolwiek tendencje trzeba będzie poczekać, na dwa pełne kolejne kwartały.

Oczywiście przychody niemal w pełni przekładają się na zysk brutto segmentu. Wiedźmin wraz z dodatkami został już w pełni rozliczony w poprzednich okresach sprawozdawczych, natomiast Gwint nie został jeszcze ukończony i nie jest na razie amortyzowany, wobec czego zysk brutto na sprzedaży wyniósł 80,2 mln zł. Koszty sprzedaży utrzymały się na podobnym poziomie co w okresie porównawczym, natomiast koszty ogólnego zarządu były o 1,3 mln zł wyższe, w związku z czym EBIT segmentu wyniósł 52,6 mln zł i był o 43,6 mln zł (45 proc.) niższy r/r. Ale faktyczny, porównywalny spadek jest tak naprawdę ciut większy właśnie przez przejęcie GOG Ltd prze GOG Polska.


kliknij, aby powiększyć


Przy okazji raportu spółka poinformowała, że sprzedało się już 33 mln sztuk gry wszystkich części. Z danych Steam wynika, ze tylko w wersji cyfrowej na PC mamy 12,9 mln sztuk, a zatem na konsolach i w pudełkach i innych sklepach cyfrowych (łącznie z gog.com) sprzedało się 20 mln szt. Przy czym 1 odsłona została wydana tylko na PC, druga na PC i X360, a dopiero trzecia na wszystkie PC, X1 i PS4. Spółka poinformowała także, że w 2017 r. za ¾ sprzedaży odpowiadała dystrybucja cyfrowa, a za 50 proc. platforma PC. Za to na konsolach Wiedźmin jest cały czas dwukrotnie bardziej popularny na PS4 niż X1.

GOG.com
Dla segmentu GOG był to rekordowy rok, ale sam IV kwartał nie wypadł już tak okazale. Całkowite przychody segmentu GOG wyniosły 40 mln zł i były o 2 proc. niższe r/r. Ale o ile nabycie GOG Ltd przez GOG Poland spowodowało wzrost przychodów segmentu CDR, tak wpłynęło negatywnie na przychody GOG.com.

W tym miejscu posłużę się cytatem ze sprawozdania zarządu:
Cytat:
Na przestrzeni 2017 r. na poziom i zmianę metodologii ujmowania przychodów ze sprzedaży
segmentu GOG.com oraz CD PROJEKT RED w odniesieniu do GWINTA wpływ miało dokonane
z końcem października 2017 r. transgraniczne połączenie GOG Ltd. oraz GOG Poland sp. z o.o.

Do momentu połączenia, spółka GOG Ltd. nie wchodziła w skład konsorcjum realizującego
projekt GWINT. Konsorcjum składało się z podmiotów CD PROJEKT S.A. oraz GOG Poland sp.
z o.o. Tym samym przed połączeniem przychody GOG Ltd. ze sprzedaży towarów w ramach
gry GWINT do ostatecznych odbiorców w całości ujawniane były na poziomie spółki GOG Ltd.
i segmentu GOG.com, pierwotnie nie podlegając podziałowi pomiędzy konsorcjantów. Od
zrealizowanej w projekcie GWINT sprzedaży towarów GOG Ltd. rozliczał następnie tantiemy na
rzecz dostawcy – konsorcjum składającego się z CD PROJEKT S.A. oraz GOG Poland sp. z o.o.
Tantiemy stanowiące koszty sprzedanych towarów GOG Ltd. stanowiły jednocześnie przychód
ze sprzedaży produktów ujawniany w uzgodnionej proporcji przez każdego z konsorcjantów –
w tym GOG Poland sp. z o.o., którego wyniki prezentowane były w ramach segmentu GOG.com.
Stosowne eliminacje realizowane były na poziomie wyłączeń konsolidacyjnych Grupy.

Od momentu połączenia całość przychodów ze sprzedaży detalicznej, realizowanych w projekcie
GWINT, rozpoznawana jest jako przychód ze sprzedaży produktów w ramach konsorcjum
i ujawniana w uzgodnionych proporcjach pomiędzy konsorcjantami – CD PROJEKT S.A. i GOG
sp. z o.o. Tym samym, w stosunku do stanu przed połączeniem, łączna wartość przychodów
ze sprzedaży projektu GWINT segmentu GOG.com ulegnie zmniejszeniu, zaś wartość przychodów
segmentu CD PROJEKT RED wzrośnie

A zatem od momentu połączenia przez przychody GOG’a nie przychodzi już detaliczna (czyli z PC) część przychodów należąca do CD Projekt.

Do listopada przez przychody segmentu przechodziła sprzedaż Wiedźmina 3 i dodatków powiększona o narzut dystrybucyjny (w kategorii towary), marża dystrybucyjna od przychodów z PC dla Gwinta (w kategorii towary) i dodatkowo tantiemy z PC należne CD Projekt (towary). Do tego jeszcze tantiemy z Gwinta przed doliczeniem marży dystrybucyjnej (produkty). Od listopada jak się wydaje mamy już w sprzedaży międzysegmentowej (z CDR do GOG) znów jedynie Wiedźmina, a w przychodach ze sprzedaży produktów część należną w ramach konsorcjum dla GOG Polska. Z tego powodu podobnie jak w segmencie CDR dane sprzedażowe z innymi kwartałami nie są niestety porównywalne, a poniższy wykres z estymacją sprzedaży poszczególnych pozycji w katalogu należy traktować z przymrużeniem oka.


kliknij, aby powiększyć


Marża segmentu GOG.com spadła z 40 proc. w IV kw. 2016 r. do 35 proc. w IV kw. 2017 r. Ale podobnie wpływ na wysokość marży mogła i prawdopodobnie miała także operacja przejęcia. Na poziomie operacyjnym GOG.com wygenerował 1,9 mln zł zysku, głównie dzięki niższym kosztom sprzedaży. Tak jak już pisałem w poprzednich omówieniach GOG.com staje się powoli technologiczną przystawką sieciową dla CDR. Proszę zauważyć, że gdyby nie jeden dobry kwartał (II gdzie miała miejsce płatność od chińskiego partnera dla Gwinta) to zyski GOG są symboliczne, choć oczywiście należy pamiętać, że segment ten ponosi koszty promocji Gwinta proporcjonalne do udziału w konsorcjum.


kliknij, aby powiększyć


Wyniki CD Projektu na razie stoją głównie na Wiedźminie, a samo balansowanie Gwinta i wprowadzanie gry trwa dość długo. W dodatku wyniki okresu nie oddają w pełni ekonomicznego efektu, bo Gwint jako gra niezakończona nie jest amortyzowany, czyli w wynikach nie ujawnia się koszt jego pisania, a wszystkie aktualizacje zwiększają na razie wartość prac rozwojowych w toku. Skoro o nich mowa to w IV kw. miało miejsce znaczne „przyspieszenie” w kapitalizacji prac. Kwartalne wydatki na nowe gry wyniosły 25,9 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 10 mln zł i ponad 6 mln zł w stosunku do III kw. Oczywiście zwiększenie tempa nakładów związane jest z cały czas powiększającym się zespołem developerów, ale jak stwierdził na konferencji wynikowej jeden z prezesów relatywnie wysokie nakłady w tym kwartale to efekt lokalizacji, jak można mniemać Gwinta, które zlecane są także na zewnątrz spółki.

Sama wartość skapitalizowanych prac wynosi już 142 mln zł, czyli więcej niż kosztował Wiedźmin 3 wraz z dodatkami (ca 130 mln zł).


kliknij, aby powiększyć


Skoro mowa o bilansie to trzeba jeszcze odnotować fakt posiadanych środków pieniężnych - 647 mln zł. Z jednej strony to fortuna, ale spółka jest wyceniana na 10,5 mld zł, a po odjęciu środków pieniężnych wartość rynkowa kapitałów własnych to 9,9 mld zł. Dla mnie oznacza to, że rynek oczekuje w dającej się przewidzieć perspektywie średniorocznych zysków na poziomie co najmniej 700-900 mln zł. W ciągu ostatnich 3 lat spółka średnio zarabiała 264 mln zł i to z gry uważanej przez niektórych za najlepszą grę w historii. Poprzeczka z wyceny jest więc ustawiona naprawdę wysoko.

Spółka w ostatnich dniach zapowiedziała też akwizycję studia Strange New Things z Wrocławia. Co ciekawe studio to powstało całkiem niedawno z byłych pracowników Techlandu i….. CD Projekt. Jak napisano w komunikacie mowa jest o transakcji sprzedaży, a na konferencji wynikowej była mowa, że rozliczenie będzie miało miejsce w formie akcji CD Projektu. Jak można przeczytać w niektórych opracowaniach wrocławskie studio prowadziło prace nad jakimiś grami. CD Projekt nie jest zainteresowany ich kontynuacją, więc prace te w momencie nabycia zostaną spisane, a jak się można domyślać w wynikach pojawi się wartość firmy, która efekty wyceny/spisania pokryje.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 27 marca 2018 01:55

baks
Dołączył: 2011-03-02
Wpisów: 2 093
Wysłane: 27 marca 2018 10:54:12 przy kursie: 112,90 zł
lelo-pakero napisał(a):
Prezes potwierdził też, że technologia CP2077 jest gotowa do wykorzystania przyszłej bardzo dużej mocy konsol kolejnej generacji. Zatem prawdopodobny jest taki o to scenariusz, że gdzieś w II połowie 2019 r. wychodzi singlplayer CP2077, a w kolejnym roku wydają multi i wersję na nowe konsole.


No chyba Cię teraz fantazja poniosła....
2 połowa 2019 .... chyba sam w to nie wierzysz.... ?3some

Z wypowiedzi wynika niemal wprost, że gra ukaże się już na nowe konsole .... czyli za co najmniej 2 lata.
Nowych konsol można się spodziewać w 2020 ....
Parkiet weryfikuje naszą wiedzę i czujność przy każdym zleceniu (:
a każdy jest mądralą ....po fakcie... :) :)


aircanada15
aircanada15 PREMIUM
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 785
Wysłane: 27 marca 2018 11:52:03 przy kursie: 112,90 zł
Gra ukaże się na 99,9% zarówno w wersji na obecne konsole jak i nastepną generację.
Najbardziej prawdopodobny scenariusz to premiera PC/PS4/XBOXone, a porty PS5/ nowy Xbox odpowiednio później, gdy te platformy wejdą już na rynek.
Sony stoi przed sporym dylematem: z jednej strony fajnie byłoby wypuścić maszynkę z większą mocą, ale jednocześnie sprzedaż PS4 idzie tak dobrze, że szkoda ten proces zakłócać. Pewnie znowu sprawdzi się 6-7 letni cykl życia pojedynczej generacji, czyli nowa konsola 2019 lub 2020.

Rif
Dołączył: 2016-01-17
Wpisów: 545
Wysłane: 27 marca 2018 12:42:43 przy kursie: 112,90 zł
Nie zdziwię się, jeśli przez krótki czas gry na ewentualne PS5 będą musiały posiadać kompatybilną wersję PS4/PRO. Obecnie nie odczuwamy takiej przepaści jaka miała miejsce pomiędzy mocami przerobowymi konsoli a PC w epoce PS3, gdy wyczekiwano zbyt długo na kolejną generację. Na pewno Sony znajdzie sposób na połączenie obu generacji. CDP też sobie spokojnie da radę i również uważam, że nie ma co liczyć, by mieli nie wydać CP2077 na obecnej generacji.

darektomczyk
Dołączył: 2013-12-06
Wpisów: 77
Wysłane: 27 marca 2018 12:45:18 przy kursie: 112,90 zł
i dlatego Witcher miał downsize?

Rif
Dołączył: 2016-01-17
Wpisów: 545
Wysłane: 27 marca 2018 12:58:13 przy kursie: 112,90 zł
Używa się zwrotu downgrade. Sprzęt z czasem ogarnęli i nie było źle z poprawkami wszelakimi.
GTA5 też wydano na PS3, a potem na wypasie w edycję PS4. Nie spodziewam się, by PS4 nie wystarczyło CDP dla ich gry w gorszej oprawie wizualnej.

lelo-pakero
Dołączył: 2009-11-14
Wpisów: 517
Wysłane: 27 marca 2018 13:56:40 przy kursie: 112,90 zł
baks napisał(a):
2 połowa 2019 .... chyba sam w to nie wierzysz.... ?3some

Przecież napisałem jasno jaki scenariusz wydaje mi się najbardziej prawdopodobny na dzień dzisiejszy. Mam ci przeliterować?

baks napisał(a):
Z wypowiedzi wynika niemal wprost, że gra ukaże się już na nowe konsole .... czyli za co najmniej 2 lata.

Możesz zacytować tę nieistniejącą wypowiedź?

baks napisał(a):
Nowych konsol można się spodziewać w 2020 ....

Czy to oficjalna informacja od Sony? Analitycy rynku podają za najbardziej prawdopodobny 2019 lub 2020 r. Na dwoje babka wróżyła, choć nadzieję na premierę w listopadzie 2019 r., daje ostatni przeciek o rozesłaniu devkitów do wybranych twórców gier.

pl.ign.com/playstation-5/15659...

lelo-pakero
Dołączył: 2009-11-14
Wpisów: 517
Wysłane: 5 kwietnia 2018 11:22:56 przy kursie: 114,90 zł
www.forbes.com/sites/erikkain/...

Cytat:
Far Cry 5 is a hit if sales are any indication.

The game has more than doubled the first week sell-through of Far Cry 4, becoming the second-biggest Ubisoft launch ever.


Far Cry 5 podwoił sprzedaż Far Cry 4 pomimo pozytywnych ocen na steamie na poziomie 74% i metascore w zakresie 78-84. W raptem jeden tydzień zarobili na sprzedaży gry (ponad 1 mld zł) dwa razy tyle co CD Projekt na Wiedźminie 3 w pierwszych 6 tygodniach. To tylko potwierdza nieraz powtarzane słowa prezesa Kicińskiego, że sprzedaż Wiedźmina 3 wcale nie była aż tak dużym sukcesem jak można by oczekiwać po tak świetnym przyjęciu gry przez recenzentów i graczy.
Ciekawą informację udostępnił Ubisoft odnośnie cyfrowej sprzedaży FC5. Mianowicie aż połowa sprzedaży była cyfrowa. Trzeba obserwować kolejne wielkie premiery, żeby potwierdzić czy to będzie wyjątek czy może jednak stała tendencja na rynku. 50% sprzedaży cyfrowej to byłaby ogromna różnica w zyskach dla CD Projektu w porównaniu z 29% sprzedażą cyfrową W3 w 2015 r, a przecież za rok ten podział będzie jeszcze korzystniejszy dla dystrybucji cyfrowej. Skokowy wzrost sprzedaży cyfrowej w ostatnim czasie potwierdza tez raport gamesindustry z przed kilku miesięcy.

Cytat:
The tipping point for digital in the UK console space is approaching faster than previously expected.

Confidential digital data, shown to GamesIndustry.biz, reveals that the digital-to-physical split on some AAA console games now exceed 45% in the UK.

Last year, the split was estimated at between 15% and 25%, depending on the game.


www.gamesindustry.biz/articles...


aircanada15
aircanada15 PREMIUM
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 785
Wysłane: 5 kwietnia 2018 11:52:47 przy kursie: 114,90 zł
Ja tylko dopowiem, że Ubisoft sprzedał 7 mln sztuk Far Cry 4 w niecałe 2 miesiące. Sama firma prognozowała wtedy 6 mln egzemplarzy w pierwszym roku. To by oznaczało, że najnowsza część idzie na +/- 15 mln kopii w 2018. Termin premiery okazał się zbawienny, brak jakiejkolwiek konkurencji na tym poziomie.
Tymczasem w USA trwa korekta wśród dużych gamedevu, rynek obawia się mniejszych przychodów z GTA 5, Call of Duty itd. w związku z odpływem graczy do darmowego Fortnite (ludzie nie porzucają bynajmniej dotychczasowych hitów, ale poświęcają im mniej czasu dziennie = spadają wydatki w formie mikrotransakcji). Według badań w lutym aż 30% ogółu graczy PC bawiło się w trybie Battle Royale, ze wskazaniem właśnie na Fortnite oraz PUBG.


sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 427
Wysłane: 7 kwietnia 2018 22:15:32 przy kursie: 120,40 zł

lelo-pakero
Dołączył: 2009-11-14
Wpisów: 517
Wysłane: 7 kwietnia 2018 22:46:48 przy kursie: 120,40 zł
Mają w kasie 50 mln zł więcej niż rok temu gdy dywidendę przyznali. Moim zdaniem można w tej sytuacji już na 100% być pewnym startu kampanii marketingowej Cyberpunka w tym roku (zgodnie z przeciekami E3). Oczywiście na kampanię Thronbrakera i Gwinta też potrzebują niemałe pieniądze, ale sądzę, że gdyby nie CP2077 to dywidenda by była.

aircanada15
aircanada15 PREMIUM
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 785
Wysłane: 9 kwietnia 2018 11:01:51 przy kursie: 123,30 zł
W komunikatach prasowych o dywidendzie podano, że spółka odnotowała w 2017 184 mln zł zysku netto.
Tymczasem ten zysk wyniósł 200 mln zł.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 655
Wysłane: 9 kwietnia 2018 11:35:53 przy kursie: 123,30 zł

aircanada15
aircanada15 PREMIUM
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 785
Wysłane: 9 kwietnia 2018 14:27:42 przy kursie: 123,30 zł
Dzięki, rzeczywiście tyle wyniósł zysk jednostkowy...
Przeczytałem, że dywidenda może być wypłacana zarówno ze skonsolidowanego jak i jednostkowego zysku netto ?
Mam rację, że to zależy od polityki spółki czy sa to wyższe regulacje ?

aircanada15
aircanada15 PREMIUM
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 785
Wysłane: 9 kwietnia 2018 14:44:09 przy kursie: 123,30 zł
Dzisiejsza ciekawostka: GTA 5 według analityków jest już najbardziej dochodowym produktem rozrywkowym w historii. Zarobiło więcej niż jakakolwiek inna gra, film, czy album po uwzględnieniu inflacji. A dokladnie to około 6 miliardów dolarów w cztery i pół roku. Oczywiście to nie koniec.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 655
Wysłane: 9 kwietnia 2018 14:57:16 przy kursie: 123,30 zł
aircanada15 napisał(a):
Dzięki, rzeczywiście tyle wyniósł zysk jednostkowy...
Przeczytałem, że dywidenda może być wypłacana zarówno ze skonsolidowanego jak i jednostkowego zysku netto ?
Mam rację, że to zależy od polityki spółki czy sa to wyższe regulacje ?

Tylko jednostkowy. To reguluje KSH i w zasadzie jest to logiczne. Przecież dywidendę wypłaca konkretny podmiot, a nie grupa. I z tego podmiotu brany jest zysk i ewentualnie kapitał rezerwowy z zysków lat poprzednich.

aircanada15
aircanada15 PREMIUM
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 785
Wysłane: 13 kwietnia 2018 16:08:08 przy kursie: 122,10 zł
Gwint za 6 miesięcy

Marcin Iwiński w liście otwartym pisze o nadchodzących zmianach w grze, z którą spędza całkiem sporo czasu.
Przez kolejne 6 miesięcy zespół ma pracować nad ostatecznym kształtem "swojego dziecka". Rozważane są naprawdę drastyczne zmiany. Czyli jesienią ma zakończyć się beta, od razu wyjdzie też Wojna Krwi.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 349
Wysłane: 14 kwietnia 2018 21:18:05 przy kursie: 122,10 zł
CD PROJEKT - analiza techniczna

W mijającym tygodniu kurs producenta Wiedźmina przetestował poziom historycznego szczytu. Część graczy postanowiła jednak prewencyjnie zrealizować zyski, co w bieżącej sytuacji nie powinno dziwić. Na chwilę obecną nie ma jednak absolutnie żadnych przesłanek do obwieszczani końca tendencji wzrostowej. Na wykresie nie widać ani mocnej rewersalowej formacji świecowej - świecę wysokiej fali z 11 kwietnia do takowych się nie zalicza - ani negatywnych dywergencji.

Odejściu spod szczytu towarzyszą malejące słupki wolumenu, co jest typowe w korektach spadkowych. Najbliższe istotne wsparcie znajduje się w strefie konsolidacji, ograniczonej poziomami 108,20-114,50 zł. Kolejne wsparcie to długoterminowa średnia.

Głębokość bieżącej korekty będzie miała istotny wpływ na potencjalny zasięg wzrostów w przypadku wybicia szczytu.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Padre Ricco
Padre Ricco PREMIUM
Dołączył: 2010-01-05
Wpisów: 28
Wysłane: 17 kwietnia 2018 05:11:08 przy kursie: 119,30 zł
"Głębokość bieżącej korekty będzie miała istotny wpływ na potencjalny zasięg wzrostów w przypadku wybicia szczytu." - to jeden z tych komunikatów w stylu "kurs pójdzie w górę, lub ewentualnie spadnie, no chyba, żeby miał się utrzymać na dotychczasowym poziomie"...
Jaki wpływ? W którą stronę? Czy głęboka korekta będzie oznaczała duże wzrosty po przebiciu szczytu, czy też odwrotnie, niewielkie? Ile to jest "głęboka korekta"? Jeśli zejdzie o 10 zł to o ile wzrośnie po wybiciu szczytu? Itd...
Czy Pan Analityk nie pokusił się o więcej szczegółów celowo, żeby potem nie można mu było w łatwy sposób pokazać, że się pomylił...?

Użytkownicy przeglądający ten wątek aircanada15, Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,012 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d