pixelg
POLWAX - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8

POLWAX [PWX]

AKTUALNY KURS: 2,87 zł (+1,06%) 18-11-2019 15:56
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 796
Wysłane: 3 marca 2016 21:51:26 przy kursie: 16,90 zł
Omówienie sprawozdania finansowego Polwax SA po raporcie za rok 2015

Wyniki spółki w IV kwartale zaskoczyły rynek. Podane przez spółkę 29 stycznia wstępne dane były lepsze od oczekiwań analityków, a raport roczny opublikowany w marcu tylko potwierdził podane wcześniej wartości.

Przychody Polwaxu w IV kwartale wyniosły 101 mln zł i były o 23 proc. wyższe r/r. Taka dynamika wzrostu sprzedaży może dziwić. O ile pierwszy kwartał roku spółka zamknęła wzrostem obrotów o 18 proc. to w drugim i trzecim kwartale inwestorzy obserwowali regres sprzedaży o odpowiednio 5 i 3 proc. Za wzrost przychodów w dużej mierze odpowiadał wzrost wolumenu sprzedaży:


kliknij, aby powiększyć


Spółka poprawiła wolumeny zarówno jeśli chodzi o wyroby do produkcji zniczy, jak również o woski i produkty dedykowane dla przemysłu. Niestety spółka nie przedstawia wolumenu sprzedanych zniczy, które niewątpliwie mają wpływ na przychody segmentu wyrobów do produkcji zniczy – spółka podaje je łącznie:


kliknij, aby powiększyć


Jak widać przychody były rekordowe pomimo tego, że wolumen wyrobów do produkcji zniczy i wosków był niższy w III kwartale roku. A zatem zwyżkę sprzedaży pociągnęły prawdopodobnie także wyprodukowane znicze, czyli głównie kontrakt z Jeronimo Martins. Spółka na początku roku szacowała przychody z umowy na 60 mln zł, a całe przychody roczne ze sprzedaży zniczy wyniosły 64 mln zł. Do zwyżki obrotów przyczynił się także prawdopodobnie wzrost cen Można obliczyć, że w segmencie wyrobów przeznaczonych dla przemysłu średnia cena wzrosła z 3150 zł/tonę do 3516 zł/tonę.

Niestety znicze do JM sprzedawane są prawdopodobnie ze stosunkowo niską marżą, o czym świadczy sezonowy spadek w IV kwartale. Tak czy owak rentowność zysku brutto na sprzedaży była w IV kwartale nieco wyższa r/r, podobnie jak to miało miejsce w II i III kw.


kliknij, aby powiększyć


A zatem można powiedzieć, że na razie spółce udaje się realizować zapowiedzi i strategiczny cel jakim jest wzrost marż. W ostatnim kwartale zysk brutto na sprzedaży wyniósł 16,1 mln zł, w porównaniu do 12,7 mln rok wcześniej, a zatem nadwyżka wyniosła 3,4 mln zł. W poprzednich kwartałach różnie z tym bywało:


kliknij, aby powiększyć


Jak widać wzrost zysku brutto na sprzedaży był znacząco większy niż w I czy III kwartale roku. Przy podobnym wzroście kosztów ogólnego zarządu (300-400 tys. zł) i wzroście kosztów sprzedaży (0,5 mln zł), związanym prawdopodobnie z intensyfikacją dostaw do JM spółka zamknęła IV kwartał z wynikiem na sprzedaży o 2,5 mln (39 proc.) wyższym r/r i wynoszącym 8,9 mln zł. Na poziomie operacyjnym dzięki lepszej linii pozostałych mamy już wzrost EBIT o 2,7 mln zł. Za to słabiej wypadła linia finansowa i efektywna stopa podatkowa – 25,9 proc. obecnie i 18,7 proc. w IV kwartale 2014 r.

Najsłabszy w tym roku był II kwartał, kiedy spółka zaliczyła spory regres, do czego przyczyniła się chyba inkorporacja spółek od Lotosu – z aktem tym można wiązać mocny wzrost kosztów ogólnego zarządu. Najlepiej za to wypadł, ostatni kwartał głównie dzięki wzrostowi sprzedaży.

W całym roku Polwax wykazał 23,8 mln zysku netto, w którym nie ma za wiele zdarzeń jednorazowych (ca 250 tys. na pozostałej działalności operacyjnej), natomiast przed rokiem wynik zamknął się kwotą 22,4 mln zł, ale spółka wykazała w tym okresie ponad 1 mln zysku z tytułu odwrócenia odpisów na zapasach, ale także 500 tys. dodatkowych kosztów z tytułu różnic kursowych. Można powiedzieć, że poprawa wyniku powtarzalnego jest o 250 tys. większa niż wynika to z samych raportowanych liczb.

Wobec powyższego można uznać, że spółka jest stosunkowo tania – kapitalizacja raptem 171 mln zł, co przy założeniu wypłaty 50 proc. zysku netto (górna granica z polityki dywidendowej) w postaci dywidendy da w tej chwili stopę na poziomie prawie 7 proc. Wiemy już, że Kontrakt z JM na przyszły rok będzie nieco większy, ale nie zmieni to raczej obrazu ze względu na niskie marże. Kluczem do oceny wydaje się utrzymanie marży, przy potencjalnym wzroście cen ropy i jej pochodnej czyli gaczu parafinowego, który jest podstawowym surowcem. Spółka będzie musiała wzrost cen przenieść na klienta.

Z drugiej strony Polwax chciałby mieć rentowność EBITDA na poziomie 15-20 proc. przy obecnych 12 proc. (EBITDA =34 mln zł). Choć nie wiemy w tej chwili o ile potencjalnie na skutek inwestycji wzrośnie amortyzacja (przy 80 mln inwestycji w instalację odolejenia rozpuszczalnikowego i okresie użyteczności 10 lat wzrost amortyzacji może zjeść nadwyżkę rentowności EBITDA – wariant pesymistyczny)i koszty finansowe, to można się spodziewać, że celem jest jednak wzrost rentowności na poziomie netto.>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

tj
tj PREMIUM
Dołączył: 2012-04-20
Wpisów: 68
Wysłane: 31 sierpnia 2016 09:53:23 przy kursie: 17,06 zł
Czemu ta spółka jest wyceniana tak kiepsko?
P/E w okolicach 7, spółka płaci całkiem sensowną dywidendę, wyniki się poprawiają (może szału nie ma, a dosyć stabilnie rosną).
Wczoraj całkiem przyzwoity raport za 1H/2016, a kurs nawet nie drgnie.
Jakieś pomysły?

piterson
piterson PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2014-12-18
Wpisów: 39
Wysłane: 26 września 2016 12:03:05 przy kursie: 16,20 zł
Można prosić o omówienie raportu za I H 2016


Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 3 października 2016 23:34:10 przy kursie: 16,41 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ POLWAX S.A. (PWX) NA PODSTAWIE RAPORTU ZA 1 PÓŁROCZE 2016 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po słabszych pierwszych trzech miesiącach 2016 r. w 2 kw Polwax wyraźnie poprawił r/r wyniki swojej działalności na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat, przy czym uzyskano to przy niższej efektywności w obszarze core businessu (zaważyły na tym prawdopodobnie niższe ceny sprzedaży podstawowych produktów parafinowych przy wyższym wolumenie sprzedaży – w 1kw Spółka raportowała ich wzrost r/r o 11,8%, podczas gdy po 6m wzrost ten stopniał r/r do 8,1%). Przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 31%, zysk brutto na sprzedaży o 16% (marża brutto uległa zmniejszeniu z 19,5 do 17,2%), zysk netto na sprzedaży o 24% (koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły łącznie o 10%, a więc mniej niż sprzedaż i wynik brutto na sprzedaży), zysk operacyjny o 25% (niewielkie przychody netto z działalności pozostałej wobec równie niewielkich kosztów netto przed rokiem), a zysk brutto i netto o 34% (99 tys. zł przychodów netto wobec 204 tys. zł kosztów netto przed rokiem).

Tym samym w ujęciu narastającym za 6m przychody wzrosły r/r o 15%, zysk brutto na sprzedaży o 8%, zysk netto na sprzedaży o 4%, zysk operacyjny o 3%, a zysk brutto i netto o 7%.

Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia rachunku segmentowego w analizowanym okresie sprawozdawczym (2kw) tradycyjnie dominowała sprzedaż wyrobów do produkcji zniczy i produktów świeczkarskich (ok 69% udziału w przychodach ogółem, bez zmian r/r) oraz wosków i produktów dedykowanych dla przemysłu (ok 28% udziału, wzrost r/r o 3 pp). Zarówno w jednym jak i drugim przypadku odnotowano przy tym poprawę sprzedaży – odpowiednio o 30 i 44%.

Z perspektywy ujęcia ilościowego również odnotowano dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Wolumen sprzedanych wyrobów do produkcji zniczy i produktów do wyrobów świeczkarskich (z wyłączeniem zniczy i świec) był w 2kw wyższy r/r o 23% (11,4 wobec 9,3 tys. ton), a wosków i produktów dedykowanych dla przemysłu o 38% (4,7 wobec 3,4 tys. ton).

Głównym rynkiem zbytu oferty Spółki pozostaje rynek krajowy (ponad 90% udziału w przychodach ogółem), gdzie odnotowano wzrost o 30% (z 45,3 do 59 mln zł). Jednocześnie jednak jeszcze wyższy przyrost sprzedaży odnotowano na eksport (+49%, 3,9 wobec 2,6 mln zł).

Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe PWX w szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %] można po jednym kwartale przerwy zauważyć powrót do dalszej poprawy na poszczególnych wielkościach wynikowych, czemu jednakże towarzyszy względna stabilizacja podstawowych wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście kolejnych okresów sprawozdawczych Zarząd PWX generalnie nastawia się na dalszy wzrost wolumenu sprzedaży produktów z poszczególnych grup asortymentowych, choć pamiętać też trzeba o ryzyku ze strony notowań surowców (głównie gaczy parafinowych i ropy naftowej) oraz kursów walutowych (głównie EUR i USD względem PLN). Warto przy tym odnotować kontynuację współpracy z Jeronimo Martins Polska. W 2016 r. ma ona przynieść 60 mln zł przychodu choć pewno pod względem marży szału nie będzie, gdyż część produktów zniczowych PWX zobowiązał się dostarczyć pod marką własną JMP (widać to zresztą po części było po wynikach 2kw).

Na wyniki kolejnych okresów, w tym politykę dywidendową, pewien wpływ z pewnością może mieć duża inwestycja (projekt FUTURE, szacowany koszt to ok 124 mln zł, a termin realizacji planowany jest na grudzień 2019 r.), którą PWX sfinansuje po części ze środków własnych, a po części z kredytu przyznanego przez ING. Wspomniany wyżej projekt inwestycyjny dotyczy budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego, która umożliwi przerób najgorszej jakości (a więc też tańszej) gaczy parafinowej na wysokomarżowe produkty i zapewni PWX znaczną poprawę pozycji konkurencyjnej na rynku. Według prognoz Zarządu Spółka powinna uzyskać do 2020 r. wzrost przychodów o minimum 30-40%, a wynik EBITDA o 50-60%.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych PWX to w skali 2kw (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) mamy do czynienia r/r z większym ujemnym saldem ogólnym (odpływ rzędu -6,6 wobec -4,6 mln zł). W decydującym stopniu wpływ na taki stan rzeczy miał większy r/r odpływ środków w obszarze operacyjnym (-13,8 wobec -6 mln zł) spowodowany wzrostem zapotrzebowania na kapitał obrotowy (sama nadwyżka finansowa netto wzrosła r/r z 4,3 do 5,4 mln zł). Jednocześnie w obszarze inwestycyjnym wykazano r/r blisko połowę mniejsze wydatki netto (-1,9 wobec -4,2 mln zł), a w obszarze finansowym wyższe wpływy netto (9,1 wobec 5,6 mln zł).

Z perspektywy ujęcia narastającego za 12m zmiany te wpłynęły na dalsze zmniejszenie poziomu salda ogólnego (pogłębienie minusa). Główną winę za taki stan rzeczy ponosi ostatnio rosnące zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Nadwyżka finansowa netto podlega przy tym niewielkim zmianom, a wydatki inwestycyjne i finansowe podlegają ograniczeniu.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Względem końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa PWX zwiększyła się o 8%, co po stronie aktywów wiązało się ze wzrostem wartości aktywów trwałych o 1% (głównie za sprawą środków trwałych) i obrotowych o 12% (głównie zapasów i należności), a po stronie pasywów ze zmniejszeniem kapitału własnego o 8% (wypłata dywidendy) i wzrostem zobowiązań ogółem o 42% (dług krótkoterminowy zwiększył się o 58%, a długoterminowy zmniejszył o 17%; szacunkowy dług oprocentowany wzrósł przy tym o 404% i stanowił na koniec okresu 45% zadłużenia ogółem).

Przedstawione zmiany w zakresie głównych pozycji bilansowych wpłynęły in minus na sytuację w zakresie ogólnej struktury kapitałowo-majątkowej Spółki, która mimo wszystko od pewnego czasu i tak prezentuje się korzystnie – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym w pełni własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Jednocześnie jednak co pewien czas powraca tu negatywna sytuacja w zakresie struktury kapitału obrotowego netto, gdzie pojawia się luka między zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy a jego bieżącym stanem powodując tym samym ujemne saldo płynności (należy przy tym odnotować, że wniosek ten opiera się na szacunkach, gdyż Spółka nie ujawnia w raportach półrocznych i kwartalnych dokładnej struktury swoich zobowiązań z podziałem na oprocentowane i nieoprocentowane).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Poszczególne relacje finansowe dotyczące płynności finansowej i zadłużenia są w przypadku PWX na generalne bezpiecznych poziomach (jedynym wyjątkiem jest wspomniana wcześniej kwestia struktury kapitału obrotowego), ulegając jednakże w analizowanym okresie pewnemu pogorszeniu. Serwisowy rating bazujący na modelu Altmana wskazuje na poziom AA+.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/polwax,w...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień prezentowanego omówienia serwisowe automaty wskazują jako wypadkowa na optymalną wycenę akcji Polwax na GPW. Metody mnożnikowe sygnalizują pewien potencjał wzrostowy, metody dochodowe są bliższe wycenie rynkowej, a majątkowe znacznie poniżej niej.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/polwax,w... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/polwax,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

tj
tj PREMIUM
Dołączył: 2012-04-20
Wpisów: 68
Wysłane: 4 października 2016 14:54:39 przy kursie: 16,88 zł
Jakieś przypuszczenia, kto wczoraj (tj. 3.10.2016) kupował w pakietówkach?

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 483
Wysłane: 4 października 2016 15:00:00 przy kursie: 16,88 zł
Taką kasą dysponują raczej fundy. Nie zdziwię się, jeśli zaangażowanie zwiększą dotychczasowi akcjonariusze: Nationale-Nederlanden OFE (obecnie 8,74 proc.) i Aviva OFE Aviva BZ WBK (obecnie 6,8 proc.)

Washington Irving
Dołączył: 2014-04-10
Wpisów: 165
Wysłane: 5 października 2016 10:13:32 przy kursie: 17,67 zł
Tylko TFI, bo dla funduszu PE lub branżowca to za mały pakiet.

Swoją droga zabawnie brzmi wypowiedź prezesa, że "sam chciałby wiedzieć kto kupował a kto sprzedawał". To sugeruje, że kupujący musiał mieć wiedzę o spółce, skoro nie było żadnego due diligence (gdyby było, to prezes chyba jednak coś tam by wiedział :P). To sugeruje fundy z akcjonariatu, lub bardziej zdywersyfikowane rozpaczkowanie.

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 483
Wysłane: 5 października 2016 17:40:26 przy kursie: 17,67 zł
Kto sprzedawał - już wiemy:

Cytat:
Zarząd Spółki Polwax SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Krokus Chem S. .r.l. z siedzibą w Luksemburgu, którego podmiotem dominującym jest Nova Polonia II Limited Partnership z siedzibą na Jersey, Wielka Brytania (...) o zbyciu wszystkich posiadanych dotychczas udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Otrzymane zawiadomienie informuje, że:
- Akcjonariusz sprzedał w dniu 3.10.2016 roku wszystkie posiadane dotychczas akcje Spółki tj. 3.260.050 sztuk (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sztuk), które stanowiły 26,66% ogólnej liczby głosów uprawniających na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- Nova Polonia dokonał tym samym pośredniego zbycia (sprzedaży) poprzez Akcjonariusza wszystkich dotychczas posiadanych akcji Spółki. źródło


Kupił m.in. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - jego zaangażowanie wzrosło z 3,05 proc. do 6,78 proc. link do komunikatu

Czekamy, lada chwila zobaczymy kto jeszcze kupował.
Edytowany: 5 października 2016 17:40

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 483
Wysłane: 7 października 2016 15:21:46 przy kursie: 17,93 zł
Pakiet Krokus Chem w małych kawałkach trafił do portfeli TFI. Wg. najnowszych komunikatów wśród kupców znaleźli się:
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (ma 7,26 proc.)
- Trigon TFI (ma 6,37 proc.)

tj
tj PREMIUM
Dołączył: 2012-04-20
Wpisów: 68
Wysłane: 1 marca 2017 15:41:13 przy kursie: 16,66 zł
W wywiadzie z Parkietem D. Tomczyk mówi m.in.
"Moim zdaniem przez najbliższe dwa, trzy lata spółka powinna przeznaczać zyski na inwestycje, a nie dywidendę"

www.parkiet.com/artykul/150483...

Wywiad można też znaleźć na profilu twitterowym spółki
https://twitter.com/APolwax

Jakoś sobie nie wyobrażam, aby spółka z tak dużym udziałem funduszy w akcjonariacie przestała wypłacać dywidendę. Bardziej wygląda to na "zmiękczanie" udziałowców aby wypłacenie 30% zysku uznano za wystarczające.


le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 770
Wysłane: 9 lipca 2017 12:21:12 przy kursie: 14,05 zł
Eh? Kto myśli jedynie o dywidendzie,ma mały wgląd w całość biznesu. Owszem, jeśli Prezes przekona jakieś 15_20%kapitału,że nie warto przez 2 lata wypłacać dywidendy _ to co? Świat się nie zawali.Spolka wzmocni się,akcje drobnych przejdą w mocniejsze ręce. Jednak w tym przypadku nie jest to takie oczywiste.Drobnica też umie myśleć.Inwestycja 124 mln zł _ to 6-letnie zyski obecnego biznesu.Ceny surowca nieco wzrosną,ale to tyczy się także konkurencji.Tu odrobina optymizmu jest wskazana i akurat nacisk na wypłatę dywidendy niekoniecznie. Pytanie tylko o skalę zdolowania kursu akcji.Bez dywidendy słabe ręce ten walor wypuszcza w 2017r a reszta w 2018r. Spółkę stać będzie wtedy na skup własnych akcji i zapewnie to nastąpi w 2018 albo 2019 r. Nie wydaje się aby stopy poszły w górę.Zatem kredyt 70_80 mln zł i skup akcji po cenie 11-14 zł jest tu wielce prawdopodobnym.

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 214
Wysłane: 9 lipca 2017 13:43:20 przy kursie: 14,05 zł
Spółka ciekawa, jednak problemem jest mocno skoncentrowany portfel klientów, z tego co kojarzę to jest ich bodajże 3 w tym jeden to J.M. więc wzrosty cen są trudne, bo w przypadku jak większość produkcji jedzie do 3 graczy to ogon zaczyna machać psem... Telenowela firmy Wawel z Biedronką pokazuje jak "fajnie" współpracuje się z takimi graczami. Inwestycja Polwaxu ma zapewne odwrócić ścianę wynikową i pchnąć spółkę na wyższą półkę, ale zanim do niej dojdzie akcjonariusze będą musieli uzbroić się w cierpliwość, a nie wszyscy są cierpliwi:) zwłaszcza jak dywidendy ze zrozumiałych względów raczej nie powinno być.

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 770
Wysłane: 14 lipca 2017 05:52:16 przy kursie: 13,94 zł
Angel Bez obaw.Oplakany obrót nie pozwala poważnie traktować kursu.Do tego dochodzi zapłata managerom wprost z rynku z rocznym poślizgiem.Mam wrażenie,że mimo poważnej inwestycji w Cz.Dz. jakaś tam dywidendę, moze np.0.5 zł będzie.Jednak manipulacja kursem jest tu możliwa.To wirtualne zagrożenie ale też okazja.Bez obaw o ten biznes.

lucznik
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 205
Wysłane: 4 grudnia 2017 17:07:27 przy kursie: 10,09 zł
Witam, proszę o podsumowanie raportu finansowego za IIIQ2017. Pozdrawiam
The Dogs of deal.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 17 grudnia 2017 19:07:32 przy kursie: 10,82 zł
Wróżenie z wosku – omówienie wyników i sytuacji finansowej Polwax S.A. (PWX) po 3kw 2017 roku

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Wyniki Polwaksu za 3kw 2017r generalnie wpisują się w nienajlepszą tendencję, która trwa już od pewnego czasu na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat. Co prawda w przypadku przychodów Spółka odnotowała niewielką poprawę w ujęciu r/r (wzrost o 4%), lecz za sprawą niższej marży (18,9 wobec 19,2%) na poziomie wyniku brutto poprawa ta stopniała (wzrost zysku o 3%), a na dalszych poziomach wynikowych odnotowano już spadki o 3-4%. Głównym powodem tej sytuacji był spadek r/r cen sprzedaży podstawowych produktów parafinowych o ok 9% wbrew tendencjom cenowym na rynku ropy (co w dużym stopniu zneutralizowało ilościowy wzrost sprzedaży w ramach poszczególnych asortymentów produktowych Spółki) oraz znacznie wyższy aniżeli w przypadku przychodów i wyniku brutto na sprzedaży wzrost łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (+14%; jak podaje Spółka m.in. z uwagi na wyższe koszty usług logistyczno-magazynowych). Na działalności pozostałej wykazano nieco wyższe r/r przychody netto (0,366 wobec 0,280 mln zł), a na działalności finansowej zbliżone r/r koszty netto (-0,388 wobec -0,394 mln zł). Efektywna stopa podatkowa oscylowała przy tym, podobnie jak przed rokiem, w okolicy 19%.

Jednocześnie w ujęciu narastającym za 9m wyniki Spółki prezentowały się nieco gorzej - przychody i zysk brutto na sprzedaży były niższe r/r o 1%, zysk netto na sprzedaży o 9%, zysk operacyjny o 7% (wyższe r/r przychody netto z działalności pozostałej: 0,64 wobec 0,27 mln zł), a zysk brutto i netto o 9% (wyższe r/r koszty finansowe netto: -0,89 wobec -0,48 mln zł).

Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia segmentów działalności w analizowanym okresie sprawozdawczym nadal dominowała sprzedaż wyrobów do produkcji zniczy i produktów świeczkarskich – w ujęciu wolumenowym 75%, a w ujęciu wartościowym 83% sprzedaży ogółem (wzrost o odpowiednio 6 i 3pp). Udział segmentu dot. wosków i produktów dedykowanych dla przemysłu wyniósł z kolei wolumenowo 25%, a wartościowo 15% (wzrost o odpowiednio 4 i 1pp). Zarówno w jednym jak i drugim przypadku odnotowano w rozpatrywanym okresie wzrost sprzedaży, przy czym w odniesieniu do segmentu wosków i produktów dedykowanych dla przemysłu był on zdecydowanie wyższy aniżeli dla wyrobów do produkcji zniczy i produktów świeczkarskich (odpowiednio - wolumenowo 17 i 9%, a wartościowo 12 i 3%).

Głównym rynkiem zbytu oferty Spółki pozostawał jednocześnie rynek krajowy, który odpowiadał za ok 79% ilościowej sprzedaży ogółem.

Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe PWX w szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %] można stwierdzić kontynuację zapoczątkowanej przed rokiem powolnej tendencji spadkowej na poszczególnych poziomach wynikowych, przy jednoczesnym osuwaniu się podstawowych wskaźników rentowności (wyjątek stanowi marża brutto – rentowność sprzedaży na wykresie), która od pewnego czasu nie podlega znaczącym zmianom i utrzymuje się w przedziale 16-17%.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście kolejnych okresów sprawozdawczych PWX powinien z jednej strony korzystać na postępującym ożywieniu gospodarczym w Polsce i generalnie Europie, lecz z drugiej, za sprawą dużej konkurencji i spadkowej tendencji cenowej na produkty Spółki, widać że to przełożenie nie jest takie proste. Dodatkowo Spółka jest w trakcie realizacji dużej inwestycji (instalacji odolejania rozpuszczalnikowego – projekt Future), co sprawia, że jest bardziej wrażliwa na wszelkie potencjalne perturbacje na rynku. Między innymi z tego powodu Zarząd Spółki zdecydował o niewypłacaniu w 2017r. dywidendy za rok ubiegły, a trzeba pamiętać, że w przypadku Polwaxu stopa dywidendy stała dotychczas na dość atrakcyjnym poziomie (5-6%). Realizowana inwestycja powinna w perspektywie 2-3 lat przełożyć się na znaczny wzrost udziału w sprzedaży Spółki bardziej marżowego segmentu specjalistycznych produktów dla przemysłu (w założeniach do 2020 udział ten powinien wzrosnąć do 50%). Wiązać się to będzie również z koniecznością pozyskania nowych klientów, w tym wyjściem poza Europę (USA, Kanada, Brazylia, Chiny, Japonia), co zgodnie z informacjami płynącymi ze Spółki już jest realizowane. Jednocześnie sporym ryzykiem dla przyszłych wyników (choć dopiero w perspektywie roku) jest zabezpieczenie dostępu do surowca (gacz parafinowy), którego największym dostawcą dla PWX jest obecnie Lotos (ponad 40% udziału). Kontrakt kończy się 31 grudnia 2018 roku i póki co trwają negocjacje nad jego przedłużeniem.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych PWX to w skali 3kw (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) mamy do czynienia r/r z pogorszeniem na poziomie salda ogólnego (odpływ rzędu -0,4 mln zł wobec dopływu ok 2,2 mln zł), co w decydującym stopniu wynikało ze znacznie większych inwestycyjnych wydatków netto dotyczących głównie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego (-5 wobec -1,5 mln zł) oraz mniejszych finansowych wpływów netto (29,7 wobec 31,9 mln zł; należy przy tym pamiętać, że w 2017r. Spółka nie wypłacała dywidendy, a w okresie odniesienia przeznaczono na nią ok 10,8 mln zł).

Z perspektywy ujęcia narastającego za 12m zmiany te wpłynęły na nieznaczne zmniejszenie salda ogólnego i jego zbliżenie do poziomu zera. Co prawda Spółka utrzymuje zdolność do generowania dodatniej nadwyżki finansowej, która generalnie w znacznym zakresie pokrywa poszczególne kategorie wydatkowe, lecz jednocześnie należy zauważyć, że ostatnio z okresu na okres jest ona coraz mniejsza, przy systematycznie rosnących potrzebach pokrycia wydatków inwestycyjnych związanych z instalacją odolejania.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Względem końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa PWX zwiększyła się o 19%, co po stronie aktywów wiązało się ze wzrostem wartości aktywów trwałych o 17% (głównie za sprawą środków trwałych – realizowana inwestycja) i obrotowych o 21% (głównie należności), a po stronie pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 9% i zobowiązań ogółem o 34% (dług krótkoterminowy zwiększył się o 41%, a długoterminowy o 1%; szacunkowy dług oprocentowany wzrósł przy tym o 114% i stanowił na koniec okresu 60% zadłużenia ogółem).

Przedstawione zmiany w zakresie głównych pozycji bilansowych wpłynęły in minus na sytuację w zakresie ogólnej struktury kapitałowo-majątkowej Spółki, która mimo wszystko od dłuższego czasu i tak prezentuje się korzystnie – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym w pełni własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Jednocześnie jednak pojawia się tu sezonowo (od 2 do 4kw) negatywna sytuacja w zakresie struktury kapitału obrotowego netto, gdzie występuje luka między zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy a jego bieżącym stanem powodując tym samym ujemne saldo płynności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Poszczególne relacje finansowe dotyczące płynności finansowej i zadłużenia są w przypadku PWX na generalne bezpiecznych poziomach, ulegając jednakże ostatnio pewnemu systematycznemu pogorszeniu. Serwisowy rating bazujący na modelu Altmana wskazuje obecnie na poziom A+.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/polwax,w...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień prezentowanego omówienia serwisowe automaty wskazują w większości na dość znaczne niedowartościowanie akcji Spółki Polwax na GPW, a celują w tym zwłaszcza metody dochodowe i mnożnikowe. W ostatnim czasie Spółka nie rozpieszcza inwestorów pod względem tendencji wynikowych ani informacji (wyższe koszty realizacji inwestycji odolejania oraz brak wypłaty dywidendy za 2016r.), jednocześnie jednak trzeba zauważyć, że wspomniana tendencja wynikowa ma charakter dość stonowany i jakby nie było cały czas dotyczy zysków, które dodatkowo nie są jakoś specjalnie naznaczone zdarzeniami jednorazowymi. Stąd też obecna wycena rynkowa odpowiadająca wycenie rentą wieczystą przy zysku netto za 12m na poziomie blisko 30% niższym od obecnego i koszcie kapitału 10% wydaje się lekką przesadą. Nie zmienia to jednak faktu, że przy braku odwrócenia tendencji cenowych na produkty PWX na bardziej wyrazistą i trwalszą poprawę jego wyników może będzie trzeba poczekać aż do uruchomienia realizowanej inwestycji, co będzie wymagało cierpliwości.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/polwax,w... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/polwax,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 770
Wysłane: 26 grudnia 2017 10:35:08 przy kursie: 10,90 zł
angry3
Jak idzie nie tak jakby się chciało Prezes nabiera wody w usta i milczy. Zakończenie inwestycji przesuwa się o pół roku a jej koszt całkowity to 160 mln zł. Jeśli odniesiemy to obecnej kapitalizacji 112 mln zł czy kapitałów własnych 100 mln zł _ to widać, że spółka wchodzi w latach 2018 i 2019 z napięta struna finansowa i tylko utrzymanie zdolności generowania dotychczasowych zysków i zatrzymanie ich w spółce przez te dwa lata zmniejsza ryzyko i przybliża sukces a nie porażkę. Obecny kurs akcji uwzględnia zapewne to ryzyko, toteż obserwując sytuację w 2018 r następować będzie akumlacja akcji w mocnych rękach, licząc na skokowy wzrost sprzedaży w 2020r i znaczący skok kapitalizacji spolki.Obecnie mamy wyciskanie drobncy.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 650
Wysłane: 14 stycznia 2018 14:51:00 przy kursie: 12,90 zł
POLWAX - analiza techniczna na życzenie


Przez dwa ostatnie tygodnie listopada i dwa pierwsze tygodnie grudnia ubiegłego roku popyt dzielnie bronił kurs akcji przed spadkiem do strefy jednocyfrowych notowań. Skuteczna obrona rubieży spowodowała, że kupujący z większą werwą rzucili się na walory spółki, inicjując odreagowanie. Fali wzrostowej towarzyszył napływ świeżego kapitału - widać to po przebiegu wskaźnika AD.
Teraz notowania znalazły się w ciekawym miejscu - jest to poziomy opór, wynikający z lokalnego dołka sprzed 2 lat, wzmocnionego długoterminową średnią, oporem wynikającym z połowy korpusu czarnej gromnicy z 7 września oraz zniesieniem 38,2% ostatniego układu spadkowego. Zważywszy na sygnalizowane wykupienie, można oczekiwać korekty ostatnich wzrostów lub przynajmniej konsolidacji. Z technicznego punktu widzenia obserwowana zwyżka jest zdrowa, z dużą szansą na rozbudowę. Sprzyja temu nie tylko pokonanie linii spadków, ale i naruszenie sekwencji opadających szczytów.
Najbliższe wsparcia znajdują się na poziomach 11,50 oraz 12,50 zł, kolejny opór tuż powyżej 14 zł.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 14 stycznia 2018 14:51

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 650
Wysłane: 19 kwietnia 2018 19:06:00 przy kursie: 9,90 zł
POLWAX - analiza techniczna na życzenie


Mimo, że w poprzedniej analizie technicznej zakładałem wystąpienie korekty spadkowej, to jej skala mnie zaskoczyła. Właściwie to zamiast korekty mieliśmy do czynienia z powrotem do nadrzędnej tendencji spadkowej. Podaż zniosła całe odreagowanie i spowodowała ustalenie nowego historycznego minimum.

Obecnie trwa walka w strefie wsparcia 9,75-10,00 zł i dalsze losy notowań zależą w głównej mierze od efektów tej potyczki. W interwale dziennym sytuacja nie wygląda szczególnie dobrze chociażby z uwagi na wciąż obowiązujące zalecenia sprzedaży, ale tygodniowe świecy wyglądają obiecująco. Na razie mamy do czynienia z młotem, który naruszył poziom wsparcia. Jest to bardzo mocny sygnał kupna, ale należy pamiętać, że ostateczny kształt świeca nabierze po zakończeniu jutrzejszej sesji. Jeżeli kupującym uda się skrócić korpus tygodniowej świecy, to w połączeniu z pozytywną dywergencją na RSI można będzie myśleć o kolejnym odreagowaniu spadków.

Utrata strefy 9,75-10,00 grozi kontynuacją przeceny do poziomów 8,50 lub nawet 7,70 zł (Fibonacci).kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 770
Wysłane: 4 lipca 2018 11:19:12 przy kursie: 7,50 zł
angry3
Wyciskanie drobnicy trwa w najlepsze - już dziś mamy potencjał +30% rocznie, a co dalej?

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 770
Wysłane: 24 lipca 2018 11:54:59 przy kursie: 7,26 zł
angry3
Naturalny tok rzeczy związany z inwestycją <<Future>> na razie szacowana na 160 mln zł (czyli 16 zł/ pS)

wobec kursu akcji Pm=7,06 zł /pS!.

Wprawdzie środki własne (umowne) 20% /ok. 32 mln zł są już zatrzymane (zyski 2016-2017r= 38 mln zł.)
jednak środki inwestycyjne ING to ok. 96 mln zł - i oto pozostaje wygospodarować prawie 30 mln zł w latach 2018-2019.
Oczywiście patrząc wstecz - można rzec - to pestka bowiem zyski zatrzymane (to przynajmniej 30 mln zł).
Sęk w tym, że nie ma pewności czy JM lub ktoś inny (konkurencja czycha) nie sprawi kłopotu.

Tak czy owak może być problem z płynnością jeśli generowanie zysków znacznie osłabnie.

Obrót akcjami prawie zamiera, a ING w razie kłopotów , finansowanie zapewne dopnie do końca, bo jest to także w interesie banku.
Niemniej struny są napięte i termin 31.12.2019r Orlen Projekt SA jako GRI zapewne dotrzyma.
A mimo lock-up akcji T. S. i K. kurs akcji wpadł w mroczny tunel i czeka na światełko.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,789 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d