pixelg
PCCROKITA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

PCCROKITA [PCR]

AKTUALNY KURS: 30,50 zł (+0,00%) 03-04-2020 09:21
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 934
Wysłane: 8 marca 2017 19:06:39 przy kursie: 79,80 zł
Chemia wielkich zysków – omówienie sprawozdania finansowo GK PCC Rokita SA po IV kw. 2017 r.

Przychody spółki w 2016 r. wzrosły o 5 proc. r/r, co teoretycznie należałoby uznać za sukces biorąc pod uwagę historyczne tendencje. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że na początku roku porównawczego mieliśmy przestój związany z przejściem instalacji chloru na technologię membranową, to tak naprawdę pod względem wartości sprzedaży nie wiele się zmienia. Ale to nie zmienia w żaden sposób oceny i nie determinuje ostatecznego wyniku, bo spółka konsekwentnie zwiększa marżę brutto na sprzedaży co pokazuje poniższy wykres:


kliknij, aby powiększyć


Dzięki wzrostowi marży i kontroli kosztów operacyjnych Rokita poprawia co roku także wynik operacyjny. Spółka zamknęła rok 2016 z EBIT na poziomie 234 mln zł, w porównaniu do 103 mln w roku 2015 czy 81 mln zł w roku 2014. Do publikacji ostatniego raportu okresowego rachunek segmentowy nie pozwalał na wyciąganie istotnych wniosków. Tym razem, po zmianie segmentów sprawozdawczych widać znacznie więcej.

Przychody w segmencie Poliuretanów spadły (zewnętrzne i wewnętrzne łącznie) z 611 do 579 mln zł, ale spółce udało się utrzymać względnie stabilny wynik: 52,1 mln zł w 2015 r. vs. 50,8 mln zł obecnie. To między innymi dzięki temu, że spółka systematycznie zwiększa udział sprzedaży produktów specjalistycznych względem produktów masowych. W roku 2015 udział ten wynosił 58 proc., a w zamkniętym ostatnio okresie sprawozdawczym już 64 proc. Pozwoliło to spółce pokazać satysfakcjonujący wynik pomimo spadku marż na rynku polioli. Warto dodać, że spadek przychodów jest efektem spadku cen sprzedaży, bo same wolumeny wzrosły z 81 tys. ton do 84 tys. ton.


kliknij, aby powiększyć


Wzrosty sprzedaży w ujęciu ilościowym odnotował także segment chloropochodnych (ług sodowy, chlor, soda kaustyczna). Wolumen sprzedaży wzrósł o 18 proc. Łączne przychody wyniosły 565 mln zł, tj. o 19,6 proc. więcej niż w roku 2015, natomiast sprzedaż zewnętrzna zamknęła się kwotą 349 mln zł, w relacji do 260 mln zł w rok wcześniej (+34,3 proc.). Z tego wynika, że wzrosły ceny sprzedaży. Wynik operacyjny segmentu zwiększył się ponad 3 krotnie: 81,2 mln obecnie vs. 18 mln zł przed rokiem. Poprawie EBIT sprzyjał wzrost wolumenów i cen sprzedaży, ale także, zmniejszenie energochłonności i korzystne ceny u dostawców propylenu.

Wynik poprawił także segment energetyczny (wzrost o 9,4 mln zł), w dużej mierze dzięki niskim cenom węgla. Najmocniej jednak sprzedaż wzrosła w segmencie pozostałej działalności – wzrost o 68 mln zł, EBIT na poziomie 83,2 mln zł. W tym miejscu wkraczamy w obszar zdarzeń jednorazowych i niepowtarzalnych. Na wynik segmentu miały wpływ między innymi:

+5 mln zł – nadpłata podatku od nieruchomości
+10,7 mln zł – rozwiązanie rezerw rekultywacyjnych
+41 mln zł – wynik na sprzedaży białych certyfikatów.

Pierwszy czynnik jest niewątpliwie zdarzeniem dotyczącym innych okresów sprawozdawczych – lata 2008-2015. Drugi podobnie. Rezerwy były związywane w poprzednich latach, a faktyczne wydatki będą dopiero poniesione – lata 2017-2029

Komentarza natomiast wymaga ostatnia pozycja. Rokita w poprzednich latach (od 2008 r.) realizowała program poprawy energochłonności, a zgodnie z ustawodawstwem przyjętym w roku 2011 spółka mogła starać się o białe certyfikaty. Faktycznie przyznano je Rokicie w połowie roku 2016, ale jak wspomniałem programy były zrealizowane w latach 2008-2015. Nie są to certyfikaty podobne do innych funkcjonujących na rynku energii, bo przyznawane są jednorazowo, a nie sukcesywnie za każdą faktycznie zrealizowaną jednostkę oszczędności jak to ma miejsce w przypadku generacji i kolorowych certyfikatów. Choć obciążenia z tytułu tych inwestycji w postaci amortyzacji spółka ponosić będzie przez kolejne lata, to tę formę wsparcia postanowiono pokazać jednorazowo. Taka prezentacja nie do końca odpowiada współmierności przychodów i kosztów, ale wydaje się być zgodna z MSR. Tak czy owak kwota jest jednorazowa i niepowtarzalna, przynajmniej dla danej inwestycji.

Skorygowany wynik operacyjny można szacować na kwotę około 179 mln zł, co stanowi wzrost od rezultatu uzyskanego w 2015 r. o 74 proc.! Szacunkowy powtarzalny zysk netto wyniósł 147 mln zł.

Przepływy z działalności operacyjnej w pełni pokrywają raportowany wynik netto i są tylko nieznacznie niższe od EBITDA (292,6 mln zł). Spółka w 2016 r. wygenerowała 263 mln gotówki operacyjnej przy czym zapłaciła 8,8 mln zł podatku dochodowego. Działalność inwestycyjna zabrała 167 mln zł w porównaniu do 131 mln przed rokiem, ale wydatki na rzeczowe aktywa trwałe były już mniejsze: 122 mln zł. vs. 135 mln zł w roku 2015. Rokita zwiększyła swoje zadłużenie o niecałe 28 mln zł, głównie za sprawą emisji obligacji. Z pozyskanych środków spłaciła część kredytów. Największym obciążeniem w tej sekcji rachunku przepływów jest dywidenda na kwotę 89 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


W krótszym, kwartalnym oknie czasowym wyniki wyglądają jeszcze lepiej. Przychody wzrosły o 8,5 proc. i to pomimo 10 proc. spadku wolumenu sprzedaży produktów segmentu chloro pochodnych. Za to wolumen w poliuretanach prawdopodobnie zwiększył się o ok. 6 proc. Prawdopodobnie, gdyż spółka podawała do raportu za 3 kw. tonaż dla polioli i nie do końca jest jasne czy to tożsame z podawanym obecnie tonażem dla segmentu poliuretanowym. Marża brutto wyniosła 33,7 proc. w relacji do 27,2 w analogicznym kwartale 2015 r. i 28,1 proc. w całym roku 2016.


kliknij, aby powiększyć


Zysk ze sprzedaży zamknął się kwotą 98,8 mln zł, czyli o 25,4 mln (+34,6 proc.) większą niż w okresie październik-grudzień. Na poziomie zysku ze sprzedaży dynamika wzrostu sięgnęła już 54,1 proc. co jest efektem głównie dźwigni operacyjnej. Lekko negatywnie można oceniać 25 proc. wzrost kosztów sprzedaży, ale przy poprawie zysku ze sprzedaży o prawie połowę nie ma się co czepiać. Wspomniane zyski jednorazowe w większości odkładają się na wynikach ostatniego kwartału, co powoduje, że mamy kosmiczny wzrost wyniku operacyjnego: 44 mln zł ->124 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Niewątpliwie ostatni kwartał i cały rok były dla spółki bardzo udane. Z jednej strony Rokita w dużej mierze o ten wzrost sama zadbała (inwestycje), z drugiej korzystnie wyglądały także relacje cenowe w segmencie chloropochodnych, co ma związek z awariami i nieplanowanymi przestojami instalacji w Europie. Przykładowo cena sody kaustycznej była o ok. 4 proc. wyższa r/r. Choć przez wynik przeszło ponad 50 mln zł zdarzeń jednorazowych to wynik powtarzalny ma naprawdę bardzo dużą dynamikę wzrostu. Jest dobrze.

Z wyników zadowoleni powinni także być posiadacze obligacji spółki. Dług netto do EBITDA skurczył się do poziomu 1,07 co jest wartością bardzo bezpieczną i pozwalającą na istotne zwiększenie zadłużenia bez uszczerbku dla oceny wypłacalności (oczywiście przy założeniu utrzymania takiego samego poziomu EBITDA). Poprawiły się statyczne wskaźniki płynności finansowej, a dzięki wysokiemu wynikowi operacyjnemu także Z”Score Altmana i w konsekwencji ekwiwalent ratingu kredytowego, który w tej chwili wynosi AA-.


kliknij, aby powiększyć


Rokita pozostaje niewątpliwie jedną z bezpiecznych przystani na rynku Catalyst i stanowi dobrą alternatywę dla lokat o stałym oprocentowaniu.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 14 marca 2017 15:45

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 12 maja 2017 13:56:28 przy kursie: 89,11 zł
Czy będzie omówienie wyników PCC Rokita, bo siadła Ebitda na poliuretanach i rtęciowe Czechy mają zgody środowiskowe na produkcję do końca listopada w chloropochodnych więc wyniki mogą nie być tak dobre w dalszej części roku jak się mogło wydawać.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 934
Wysłane: 12 maja 2017 14:28:53 przy kursie: 89,11 zł
Nie planowaliśmy, ale jak abonenci potrzebują to zrobimy. Tylko będzie trzeba trochę poczekać w kolejce.


Killabee
Killabee PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-06-29
Wpisów: 28
Wysłane: 12 maja 2017 14:57:14 przy kursie: 89,11 zł
Zdecydowanie popieram wniosek "przedmówcy" o analizę raportu.

sulla
sulla PREMIUM
Dołączył: 2014-08-01
Wpisów: 2
Wysłane: 12 maja 2017 15:11:02 przy kursie: 89,11 zł
Również proszę o analizę

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 934

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 934
Wysłane: 22 maja 2017 12:31:22 przy kursie: 88,25 zł
Jak po sznurku - omówienie sprawozdania spółki po raporcie za 1 kw. 2017 r.

PCC Rokita dobrze rozpoczęła kolejny rok. Co prawda wzrost cen ropy naftowej pociągnął za sobą wzrost cen kluczowego surowca w segmencie poliuretanów i znacząco obniżył marżę tego segmentu, ale poprawiła się sytuacja w segmencie chloropochodnych i spółka zwiększyła masę generowanych zysków.

Skonsolidowane przychody wyniosły 303,7 mln zł i były o 7,8 proc. wyższe r/r. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 81,9 mln zł i był o 7,7 mln zł (10,4 proc.) większy od uzyskanego przez spółkę w analogicznym okresie poprzedniego roku. Marża brutto utrzymała się na zbliżonym poziomie. W ostatnim kwartale rentowność wyniosła 27 proc. natomiast w okresie styczeń-marzec 2016 26,4 proc. Na tle danych historycznych nadal obserwujemy tendencję wzrostową marży, tyle tylko, że tym razem odchylenie od linii regresji było ujemne, a nie dodatnie jak to miało miejsce w 1 kw. czy 4 kw. 2016 r.


kliknij, aby powiększyć


Na poziomie zysku ze sprzedaży wypracowana nadwyżka wyniku kurczy się do poziomu 2,2 mln zł. Rokita odnotowała dość wysoki wzrost kosztów operacyjnych. Te dotyczące sprzedaży wzrosły o 1,8 mln zł (+9,1 proc.), co częściowo uzasadnione jest wzrostem sprzedanego wolumenu (+6,1 proc.), natomiast koszty ogólnego zarządu wyniosły 21,1 mln zł, co stanowi zwyżkę o 3,7 mln zł (21,6 proc.).
Tak mocny wzrost tej grupy kosztów można tłumaczyć 3 zjawiskami:
- wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia – z rachunku rodzajowego wynika, że koszty pracownicze wzrosły z 28,1 do 33,4 mln zł.
- sprzedaż PCC Prodex, nabycie IRPC Polyol i likwidacja IRPC PCC
- konsolidacja 2 dodatkowych spółek z grupy, których dane finansowe były wcześniej nieistotne, a w związku z tym wyłączone z konsolidacji.

Skoro już wspomniałem o kosztach pracowniczych i rachunku rodzajowym, to trzeba dodać, że wykazane w nim koszty transportu były o ponad 1 mln zł niższe r/r, a tym samym uzasadnienie wzrostu kosztów sprzedaży przez wzrost wolumenów staje się mniej wiarygodne.

Na poziomie operacyjnym zwyżka wyniku wynosi 3,6 mln zł (9,8 proc.) co oczywiście ma związek z saldem pozostałej działalności operacyjnej. Z załączonej noty wynika, że na poprawę wyniku w tej linii sprawozdania miała sprzedaż udziałów na której wykazano zysk w kwocie ponad 4,2 mln zł, w części skompensowany włączeniem do konsolidacji kolejnych spółek – 2,7 mln dodatkowych kosztów. Trzeba także dodać, że wynik operacyjny okresu został dociążony 2,8 mln kosztów ujemnych operacyjnych różnic kursowych (1,6 mln zł przed rokiem).


kliknij, aby powiększyć


Per saldo EBIT okresu w kwocie 40,1 mln zł nie wydaje się być istotnie zniekształcony przez one-offy.
Dzięki nieco niższemu obciążeniu w linii finansowej (mniejsze uderzenie wyceny swapów odsetkowych) zysk brutto spółki wzrósł z poziomu 32,3 do 37,2 mln zł, czyli o 4,9 mln zł.(15,2 proc.).
Ostatecznie spółka zakończyła okres 1 kw. wynikiem netto na poziomie 33,7 mln zł, tj o 4 mln wyższym r/r.


kliknij, aby powiększyć


Z rachunku segmentowego wynika, że relatywnie Rokita uzyskała wyższy wynik operacyjny pomimo znacznego spadku EBIT w segmencie poliuretanów – 6,5 mln zł (-43 proc.). Wolumen sprzedaży był zbliżony do ubiegłorocznego (spadek o 1,4 proc. ), a dzięki wzrostowi cen produktów przychody zwiększyły się o 7,7 mln zł i wyniosły 151,7 mln zł. Niestety koszty segmentu rosły szybciej niż ceny produktów, przez co spadła marżą i wynik. Głównym winowajcą takiego stanu rzeczy jest rosnąca cena ropy naftowej, która wymusiła wzrost cen propylenu i etylenu, a w konsekwencji także tlenków tych produktów, które są podstawowymi surowcami segmentu.


kliknij, aby powiększyć


Znacznie słabszy wynik tego segmentu nie jest dla rynku zaskoczeniem. W marcowej rekomendacji BDM czytamy, że:

Cytat:
Rok 2017 nie powinien być gorszy pod względem wyników finansowych. Co prawda brakuje czynników wzrostu, jakim w minionych latach były inwestycje w nowe moce produkcyjne i w konsekwencji wzrost wolumenów sprzedaży, ale szans na podniesienie założeń upatrujemy w segmencie alkaliów. Również w poliolach, gdzie oczekujemy słabszego roku, czujemy się bezpiecznie z prognozami (zakładana marża EBITDA segmentu 7% przy średniej 9-10%)


Marża EBITDA wyniosła dla segmentu ostatecznie 6,7 proc., a sam wynik 10,2 mln zł przy prognozie 10 mln zł.

Za to pozostałe segmenty odnotowały wzrosty. Przede wszystkim segment chloropochodnych – wzrost o 5,2 mln zł. Wolumen sprzedaży zwiększył się o 8,7 proc., a przychody wzrosły o 11,2 proc. do poziomu 159 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 17,4 proc. w porównaniu do 16,1 proc. przed rokiem i 19 proc. w IV kwartale 2016 r.


kliknij, aby powiększyć


W sprawozdaniu finansowym czytamy, że ceny ługu sodowego:
Cytat:
utrzymały się generalnie na poziomie cen z IV kwartału 2016 roku. Największy wpływ na kształtowanie się cen ługu sodowego miało wznowienie produkcji przez czeskiego producenta Spolana Neratovice.

ceny sody kaustycznej:
Cytat:
W I kwartale 2017 r. obserwujemy wzrost cen sody kaustycznej w formie stałej w Chinach. Jest to wynikiem
wprowadzanych restrykcji środowiskowych i licznych kontroli.
………
Dodatkowo zwiększone zapotrzebowanie na ług sodowy na rynku chińskim spowodowało ograniczenie produkcji sody kaustycznej w formie stałej. Te dwa czynniki mają wpływ na wielkość eksportu z Chin, i tym samym mniejszą dostępność produktu na rynkach zamorskich.


Wynik poprawił też segment energetyczny – wzrost o 2,2 mln zł, co wiązało się z niższymi cenami węgla. Spółka kontraktowała dostawy w 2016 r. natomiast w 1 kw. 2016 r. produkowała energię z dostaw czarnego złota na podstawie kontraktów w roku 2015 (wynik zgodny z rekomendacją BDM).

Nominalnie mniejsze wzrosty odnotowano w segmencie innej działalności chemicznej (+750 tys., głównie dzięki wyższej sprzedaży produktów specjalistycznych) i pozostałej działalności (+1,3 mln zł).

Pomimo trudnego otoczenia w segmencie poliuretanów (dynamiczne wzrosty cen surowców, których nie da się przenieść w całości na wzrost cen produktu) spółka dzięki sytuacji w segmencie chloropochodnych (relatywnie wysokie ceny produktów) i przemyślanym działaniom strategicznym (koncentracja na produktach specjalistycznych, zwiększanie sprzedaży sodu kosztem ługu) wypracowała wyższy wynik i fakt ten należy ocenić pozytywnie. Cieniem na wyniku kładą się wzrosty kosztów operacyjnych, które można mieć nadzieję, że są częściowo jednorazowe. EBIT okazał się nawet trochę większy (zaraportowano 40,1 mln zł) od prognozowanych przez BDM 37,5 mln zł. W tym roku szaleństwa w wynikach nie należy się jednak spodziewać. W rekomendacji czytamy, że:

Cytat:
W 2017 roku oczekujemy porównywalnych wyników r/r. Wolumen sprzedaży, który w 2015-2016 roku był głównym czynnikiem poprawy wyników, przestanie odgrywać większą rolę. Zakładamy lepszy wynik w alkaliach (+20 mln PLN EBITDA) głównie dzięki wyższym cenom ługu sodowego/sody kaustycznej i słabszy w poliolach przez wzrost kosztów propylenu (konserwatywne podejście). Słabszy wynik netto wynika ze wzrostu zadłużenia i kosztów finansowych. Moce produkcyjne w alkaliach i poliolach wzrosną efektywnie od 2018 roku.


Skoro biuro prawie trafiło z prognozami za 1 kw., to warto zerknąć na cenę docelową we wspomnianej rekomendacji -78 zł/akcję. Na wczorajszym zamknięciu za walory rokity płacono 86,65 zł, czyli o ponad 10 proc. więcej. Z drugiej strony BDM zbyt konserwatywnie podszedł do wyników za rok 2016. EBITDA miała wynieść 206 mln zł, a wyniosła 292 mln zł przy 55 mln zł zysku ze zdarzeń jednorazowych. Rzeczywisty powtarzalny wynik był o prawie 15 proc. wyższy od spodziewanego, więc wycena rynkowa spółki wydaje się w tej chwili odpowiednia, przynajmniej w stosunku do założeń z tej rekomendacji, która zakłada powtórzenie wyniku EBITDA w 2017 r. i wzrost do poziomu 240 mln zł w 2018 r.

Drobnym rozczarowaniem okresu jest niski cashflow operacyjny. Na działalności operacyjnej spółka wygenerowała tylko 6,1 mln zł w porównaniu do 9,8 mln zł przed rokiem. Głównym czynnikiem jaki zdecydował o ilości wypracowanych środków pieniężnych był relatywnie wysoki zapłacony podatek dochodowy – wzrost z 5,4 mln zł do 15,1 mln zł. Patrząc na wykres przepływów może się wydawać, że spółka ograniczyła w 1 kw. 2017 r. swoją aktywność inwestycyjną:


kliknij, aby powiększyć


To jednak tylko złudzenie. Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 30,5 mln zł (21,6 w 1 kw. 2016 r.), ale zostały skompensowane przez 14,6 mln zł wpływów ze sprzedaży/realizacji aktywów finansowych. W raportowanym okresie spółka spłaciła ok. 10 mln zł kredytów netto, a same przepływy były ujemne na kwotę 16,6 mln zł (5,1 mln zł zapłaconych odsetek)

Z punku widzenia wypłacalności finansowej niewiele się zmienia względem stanu na koniec roku. Dług finansowy netto wzrósł z 314 do 320 mln zł za sprawą uszczuplenia środków pieniężnych. Dług netto w relacji do raportowanej EBITDA nominalnej (bez korekcji o oneoffy) wynosi 1,08, czyli dokładnie tyle samo ile na dzień 31 grudnia 2016 r. Nieco spadło pokrycie długu przepływami operacyjnymi – 1,23 teraz 1,19 przed 3 miesiącami. Jednak nadal to wskaźniki komfortowe. Poziom ogólnego zadłużenia spadł o 2 punkty procentowe, a wskaźniki płynności w zasadzie się nie zmieniły. Rokita pozostaje bezpieczną spółką z ekwiwalentem ratingu na podstawie wskaźnika Z”score Altmana w wysokości AA.


kliknij, aby powiększyć


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 17 lipca 2017 19:25

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 18 sierpnia 2017 20:14:16 przy kursie: 89,85 zł
Czesi nie za bardzo przeszkadzali PCC Rokicie w zrobieniu dobrego wyniku. Kolejny kwartał w górę.

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 523
Wysłane: 10 października 2017 20:23:30 przy kursie: 94,70 zł

Skimixa
Skimixa PREMIUM
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 169
Wysłane: 10 listopada 2017 21:27:52 przy kursie: 88,00 zł
Proszę o analizę raportu. Dziękuję


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 934
Wysłane: 20 listopada 2017 18:40:09 przy kursie: 87,90 zł
W poliolach siła – omówienie sprawozdania finansowego PCC Rokita SA po 3 kw. 2017 r.


Miniony kwartał można uznać za udany dla spółki. Ciężko ocenić go inaczej jeśli poprawiają się wyniki, choć apetyty mogły być mimo wszystko wyższe - lekki niedosyt pozostawia segment chloropochodnych.

Przychody grupy wyniosły w III kw. 312,4 mln zł i były o 47 mln zł (18 proc.) wyższe r/r. Wzrosty obrotów to z jednej strony efekt wzrostu wolumenu produkcji (8 proc. łącznie dla poliuretanów, chloro pochodnych i innych produktów chemicznych), jak i również wzrostu cen.


kliknij, aby powiększyć


Spółka istotnie także zwiększyła działalność handlową, gdzie obroty prawie się podwoiły i odpowiadały za ponad 10 mln zł całej zwyżki sprzedaży.

Marża brutto na sprzedaży pozostała na prawie takim samym poziomie jak przed rokiem i wyniosła 23,1 proc. To oznacza, że rentowność mocno odchyliła się od długoterminowej wzrostowej linii regresji. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 72 mln zł, tj o 9,7 mln zł (+16 proc.) więcej niż w okresie lipiec-wrzesień 2016 r.


kliknij, aby powiększyć


Negatywnie trzeba niestety ocenić zarządzanie kosztami operacyjnymi. Te dotyczące sprzedaży wzrosły o 2,3 mln zł czyli 13 proc. To znacznie wyższa dynamika niż w przypadku wolumenu sprzedaży (+8 proc. r/r.). Koszty ogólnego zarządu rosły jeszcze szybciej – 23 proc. (3,6 mln zł). W efekcie z dynamiki przychodów równej 18 proc. na poziomie zysku ze sprzedaży pozostało 13 proc. (+3,7 mln zł), a zatem efekt dźwigni operacyjnej jest odwrotny w stosunku do oczekiwanego. Być może poziom kosztów jest nieco zawyżony w okresie przez prowadzone inwestycje, ale ciężko określić poziom powtarzalnego wymiaru tych kosztów, przez co najbezpieczniej jest przyjąć ze strony inwestora, że pogarsza się efektywność.

Na poziomie operacyjnym wzrost wyniku uległ dalszemu spowolnieniu – wzrost o 7 proc. (2,3 mln zł), oczywiście za sprawą linii pozostałej działalności operacyjnej, gdzie spółka odnotowała niższe dodatnie różnice kursowe. Ostatecznie zysk operacyjny zamknął się kwotą 33,9 mln zł w porównaniu do 31,6 mln zł przed rokiem. EBITDA za to wyniosła 51,1 mln zł i była o 4,7 mln zł (10 proc.) wyższa r/r.


kliknij, aby powiększyć


Na poziomie zysku brutto mamy już regres wyniku – 27,8 mln zł obecnie w porównaniu do 32,3 mln zł przed rokiem. To jednak spadek iluzoryczny, gdyż przed rokiem na wynik linii finansowej mocno dodatni wpływ miało zwiększenie dyskonta na rezerwach (+4 mln zł). Na poziomie wyniku netto swój efekt odcisnął także wzrost efektywnej stopy podatkowej z 5,6 proc. do 7,9 proc. przez co zysk netto skurczył się o 4,8 mln zł i wyniósł ostatecznie 25,6 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Jak wspomniałem wyżej efekt biznesowy prowadzonej działalności jest zaburzony przez różnice kursowe i przede wszystkim rozwijanie dyskonta. Wydaje się, że rezultat okresu najlepiej oddaje zysk ze sprzedaży, który rośnie o 3,7 mln zł, czyli 13 proc.

Motorem poprawy wyniku operacyjnego (dla przypomnienia wzrost o 2,3 mln zł, 7 proc. r/r) jest segment poliuretanów, gdzie zysk zwiększył się o 8,9 mln zł tj. 92 proc.! 10 procentową (+1,76 mln zł) zwyżkę odnotował także segment chloropochodnych, natomiast mocno negatywny wpływ na finalny rezultat miał segment energetyczny i pozostała działalność. 2,9 mln zł zysku w energetyce (za okres lipiec-wrzesień 2016) zamieniło się w 2,5 mln zł straty, a pozostała działalność przyniosła tylko 0,9 mln zł w porównaniu do 7,8 mln zł przed rokiem. Jak informuje spółka przyczyną pogorszenia wyniku na segmencie energetycznym była modernizacja instalacji odsiarczania spalin:

Cytat:
W trzech kwartałach 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego segment odnotował 2% wzrost przychodów ze sprzedaży. Natomiast znacznie niższy poziom EBITDA, w szczególności z powodu zdarzenia jednorazowego, jakim była likwidacja środków trwałych związana z prowadzonymi istotnymi inwestycjami modernizacji mokrej instalacji odsiarczania spalin i przebudową układu wyprowadzania spalin wraz z zabudową nowego komina. Ponadto zanotowano wzrost kosztów remontów kilku istotnych urządzeń, kluczowych ze względu na zapewnienie niezawodności produkcji.


W przypadku segmentu pozostałej działalności na podstawie opublikowanego raportu ciężko wskazać jednoznaczną przyczynę.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Wolumen w segmencie poliuretanów wyniósł 20,1 tys. T w porównaniu do 20,5 tys. T przed rokiem. Choć spółka zakończyła uruchomienie ciągu polioli poliETERowych w I kw. tego roku natomiast w II zakończył się rozruch polioli poliESTROwych, które zwiększyły moce produkcyjne:

Cytat:
W segmencie Poliuretany ciąg polioli polieterowych do produkcji półproduktów do polioli, którego proces rozruchowy rozpoczął się w I kwartale br. osiągnął oczekiwane zdolności produkcyjne. Dzięki tym półproduktom zakładana jest optymalizacja wydajności na głównych reaktorach. Szacuje się, że inwestycja ta powinna dać firmie nie mniej niż 6 tys. ton dodatkowych mocy produkcyjnych w skali roku. W II kwartale został zakończony rozruch instalacji do produkcji polioli poliestrowych (13 tys. ton/rok) oraz wyprodukowane zostały pierwsze partie tych polioli a w III kwartale rozpoczęły się pierwsze w miarę regularne dostawy do klientów


to:

Cytat:
Od początku III kwartału następował wzrost dostępności polioli polieterowych na rynku. Ta sytuacja spowodowała w III kwartale obniżenie cen rynkowych części produktów. Sprzedaż w III kwartale produktów z tej grupy, zarówno w ujęciu wartościowym jak i ilościowym, była nieznacznie mniejsza niż w II kwartale 2017 roku, jak i w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Spowodowane to było m.in. planowanym postojem remontowym przeprowadzonym w sierpniu.
W III kwartale br. rynek odnotował zwiększoną aktywność konkurentów ze względu na informację, że największy kompleks chemiczny na świecie, Sadara w Arabii Saudyjskiej, uruchomił częściowo produkcję instalacji tlenku propylenu i polioli.[quote]

Pomimo spadku wolumenów sprzedaży przychody wzrosły o 21,8 mln zł (15 proc.) i osiągnęły poziom 165,5 mln zł, co oznacza, że średnio produkty były sprzedawane drożej, do czego jak się można domyślić przyczynił się wzrost produktów specjalistycznych.

[quote]W III kwartale 2017 roku kontunuowano strategię optymalizacji portfolio w segmencie Poliuretany, polegającą na zwiększeniu udziału w sprzedaży wysokomarżowych produktów specjalistycznych, przy jednoczesnym ograniczeniu udziału produktów masowych. W dziewięciu miesiącach 2017 roku wolumen sprzedaży wysokomarżowych produktów specjalistycznych wzrósł o 7,5% (3q/3q) wobec analogicznego okresu roku 2016. Udział w portfolio produktów specjalistycznych wzrósł z 62% w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 roku do 66% w analogicznym okresie bieżącego roku.


Marża EBITDA wyniosła 12,1 proc. i była najwyższa w ciągu ostatnich 7 kwartałów.


kliknij, aby powiększyć


W segmencie chloropochodnych wolumen sprzedaży wzrósł o 13 proc. natomiast przychody o 21 proc. Niestety pomimo wzrostu przychodów i cen marża EBITDA zmniejszyła się z 18,2 proc. do 16,3 proc. Najwyrażniej musiałby dać o sobie znać rosnące ceny benzenu pomimo tego, że rosły także ceny sody i ługu. Mimo wszystko spółce udało się poprawić wynik o 10 proc. i ostatecznie zamknął się on kwotą 18,8 mln zł


kliknij, aby powiększyć


10 proc. poprawa EBITDA nie do końca przełożyła się na poprawę przepływów operacyjnych. Spółka z działalności operacyjnej wygenerowała 48,1 mln zł tj, o 0,5 mln zł (1 proc. ) więcej r/r. Za to w III kw. obserwowaliśmy wyraźne przyspieszenie jeśli chodzi o inwestycje – działalność zabrała 67 mln zł, czyli więcej niż w całym pierwszym półroczu.


kliknij, aby powiększyć


Wskaźniki pokazują, że PCC Rokita to spółka o wysokiej wypłacalności. Ekwiwalent Ratingu na podstawie Z”Score wynosi A-, wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi tylko 55 proc. Za to kapitał obrotowy jest ujemny, a wskaźniki płynności znajdują się poniżej 1. Teoretycznie można by się tym martwić, ale PCC generuje sporo gotówki, a nominalny dług netto/EBITDA wynosi tylko 1,5. Oczywiście wskaźnik pozbawiony zdarzeń jednorazowych z IV kwartału jest wyższy ( ze sprzedażą białych certyfikatów na czele +41 mln zł), ale i tak wypada poniżej dwóch, co pokazuje wysoką zdolność do spłaty przez spółkę swoich zobowiązań finansowych.


kliknij, aby powiększyć


Obligatariusze na razie mogą spokojnie spać i nie muszą się interesować swoją inwestycją, no chyba, że mowa o udziale w kolejnej emisji długu - Rokita pozostaje jednym z bardziej wiarygodnych emitentów papierów na Catalyst.

Od strony wyników nie należy patrzeć na zysk netto, bo ten nie oddaje efektów ekonomicznych działalności spółki w III kw. Jak napisałem wyżej mamy znacznie niższe saldo pozostałej działalności i jednorazowe koszty w energetyce, niższe operacyjne różnice kursowe, a do tego w linii finansowej brak efektów przeszacowania rezerw.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 18 grudnia 2017 20:07

Skimixa
Skimixa PREMIUM
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 169
Wysłane: 21 listopada 2017 07:27:34 przy kursie: 87,90 zł
Dziękuję.
Czyli wniosek :zdrowa spółka z potęcjałem do wzrostu ?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 934
Wysłane: 21 listopada 2017 10:23:44 przy kursie: 88,00 zł
Rokita to zdrowa, doinwestowana i inwestująca spółka, co powinno dać poprawę powtarzalnych wyników w przyszłości (patrząc na wycenę rynkową i wskaźniki trzeba pamiętać o zdarzeniach jednorazowych w postaci białych certyfikatów). Niestety nie do końca wiadomo co stanie się z rynkiem, bo kluczem jest oczywiście relacja cen produktów i surowców. A więc zdrowa z potencjałem do wzrostu z gwiazdką ;)

Silverr
Dołączył: 2017-02-02
Wpisów: 178
Wysłane: 12 marca 2018 15:23:40 przy kursie: 116,50 zł
Na stronie 38. skonsolidowanego sprawozdania rocznego jest informacja na temat obrotu prawami do emisji CO2. W tym roku spółka nabyła 386 553 praw, a podana w sprawozdaniu cena rynkowa wynosiła na koniec roku 33,58zł. Zakładając, ze PCR nabywała po tej cenie, musieli na to przeznaczyć blisko 13mln zł. Czy jest to gdzieś odzwierciedlone w cashflow? Nie mogę znaleźć pozycji która by temu odpowiadała.

W nocie 2.9 spółka poinformowała o utworzeniu rezerw na przyszłe nabycia praw do emisji w wysokości 2,694mln zł. co mogłoby sugerować, że w przyszłości nakłady na ten cel będą dużo mniejsze niż w roku 2017.

Z szybkich obliczeń można dojść do podobnych wniosków. Spółka na koniec roku posiadała nadwyżkę w wysokości 483 357 praw do emisji. Na lata 2013-2020 przysługują im 481 973 prawa, co oznacza, że do końca 2020 roku zostanie im przyznane jeszcze 126 042 praw (łączna przysługująca im suma praw minus ilość praw już przyznanych począwszy od roku 2013), co daje im łącznie 609 399 praw (126 tys. przyszłego przyznania + posiadana nadwyżka na koniec roku).

Spółka w minionym roku wykorzystała 182 567 praw do emisji. Tendencja jest wzrostowa ale dynamika wzrostu nie jest zbyt wielka. co oznacza, że te 609 tysięcy praw do emisji powinny pokryć 3-letnie zapotrzebowanie i PCR nie będzie w najbliższych latach musiało wydawać pieniędzy na prawa do emisji, a mniejsze zapotrzebowanie na prawa do emisji wywrze pozytywny efekt na cashflow w wysokości około 12-13mln rocznie.

Czy taki tok rozumowania jest poprawny?

elpremiero
Dołączył: 2017-04-13
Wpisów: 9
Wysłane: 12 marca 2018 17:38:08 przy kursie: 116,50 zł
Ja bym tego szukał w "nabycie wartości niematerialnych i prawnych" w wydatkach inwestycyjnych. Na szybko zerknąłem w sprawozdanie Spółki i mają zsumowane dane z wydatkami rzeczowymi.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 934
Wysłane: 12 marca 2018 18:32:01 przy kursie: 116,50 zł
To nabycie to chyba nie był zakup wprost. Na s. 37 masz notę dotyczącą wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z zasadami rachunkowości spółka darmowe prawa trzyma w wartości zerowej, a kupione w wartości ceny nabycia, albo kosztu wytworzenia. Wygląda na to, że w 2017 r. miało miejsce rozliczenie inwestycji dzięki czemu spółka nabyła dodatkowe prawa - tak interpretuję notę. Tak czy owak tak jak wskazał kolega pewnie będzie to w pozycji płatności za rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne.

Rezerwy to zupełnie inna para kaloszy. To nie jest rezerwa na wszystkie przyszłe zobowiązania. Ta rezerwa dotyczy roku 2017. Tyle spóła zawiązała rezerwy na wartość praw które kupiła i które będą podlegać umorzeniu w tym roku rozliczając emisje za rok poprzedni - zachowanie zasady współmierności. Rozliczenie ma miejsce w roku następnym niż następuje emisja więc, żeby odzwierciedlić koszt tworzy się rezerwę (koszt idzie przez wynik), natomiast w momencie faktycznego umorzenia (ten rok) tę rezerwę się wykorzystuje. Innymi słowy nic to nie mówi o przyszłości.

Tym niemniej podobnie jak Ty liczyłbym zapotrzebowanie na najbliższe 3 lata. Tyle tylko, że PCR może robić zapasy pod przyszłe umorzenia, więc ten brak obciążeń w wydatkach wcale nie jest pewny.

lucznik
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 207
Wysłane: 24 kwietnia 2018 08:52:02 przy kursie: 105,00 zł
Witam, proszę o omówienie wyników finansowych PCC Rokita po IVQ2017. Pozdrawiam
The Dogs of deal.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 374
Wysłane: 8 maja 2018 10:42:39 przy kursie: 105,00 zł
Baby nie trzeba bo Rokita może - omówienie sprawozdania finansowego PCC Rokita po 4 kw. 2017 r.


Ostatnia analiza PCC Rokita była całkiem niedawno (w listopadzie 2017 - raport za 3 kwartały 2017), więc niniejsze omówienie będzie skoncentrowane na ciekawszych kwestiach, które pojawiły się w czwartym kwartale. Dodatkowo postaramy się opisać główne podstawy biznesu w którym działa spółka. To ostatnie wydaje się być niezbędne, aby w pełni zrozumieć sprawozdania spółki, w szczególności dla ludzi, takich jak ja, nie mających na co dzień do czynienia zbyt wiele z chemią.

Chcesz mieć sodę kaustyczną dostaniesz również chlor

PCC Rokita posiada dwa podstawowe segmenty chloropochodne oraz poliuretany. Jeśli chodzi o pierwszy segment to spółka zajmuje się produkcją ługu sodowego oraz sody kaustycznej za pomocą elektrolizy membranowej. Produkcja ługu jest efektem elektrolizy (główne surowce to energia oraz sól), w trakcie której powstaje również chlor (proporcja ługu do chlory wynosi 1,1/1,0). Innymi słowy, im więcej spółka wyprodukuje ługu tym więcej otrzyma również chloru, który trzeba w jakiś sposób zagospodarować. Chlor jest kluczowym surowcem, stosowanym w produkcji ponad połowy wszystkich wyrobów branży chemicznej. Dodatkowo jest on również częściowo odbierany przez firmy operujące w parku maszynowym PCC Rokita. Chlor także jest zużywany przez PCC Rokita (integracja pionowa) w procesie produkcji tlenku propylenu, który używany jest do produkcji polioli w drugim istotnym segmencie czyli poliuretanach. Aby zużytkować chlor do produkcji polimerów, potrzebne są nowe instalacje produkcyjne. Natomiast po wyprodukowaniu ługu można go sprzedawać w postaci roztworu lub w postaci sody kaustycznej co jest bardziej opłacalne. Soda i ług wykorzystywane są przez wiele różnych gałęzi przemysłu (chemiczny, metalurgiczny, spożywczy, energetyczny i inne), a odbiorcy są dobrze zdywersyfikowani. Dla rentowności tego segmentu kluczowe są ceny sody kaustycznej. Z kolei sprzedaż ługu sodowego jest ograniczona geograficznie ze względu na wysokie koszty transportu.

Słowo membranowej w procesie elektrolizy jest kluczowe dla obecnej pozycji rynkowej spółki oraz osiąganych przez nią wyników. Jeszcze kilka lat temu produkcja sody odbywała się przy użyciu metody elektrolizy rtęciowej, która w chwili obecnej, w związku z przepisami prawa jest wygaszana w Europie przez wszystkich producentów. PCC Rokita przeszła na produkcję w procesie elektrolizy membranowej w 2015, choć pierwsze inwestycje i produkcja rozpoczęła się już w 2010 roku. Zmiana procesu produkcyjnego wpłynęła również na oszczędności w zakresie kosztów produkcji poprzez mniejsze zużycie energii oraz oczywiście korzyści środowiskowe.

Jeśli chodzi o drugi segment czyli poliuretany to spółka jest jedynym w Polsce i największym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem polioli polieterowych, które wykorzystywane są produkcji pianek poliuretanowych dla przemysłu meblarskiego, motoryzacyjnego i budowlanego. Oprócz tego Grupa wytwarza również systemy poliuretanowe o prepolimery mające zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki i techniki.


Wyniki słabsze, czyli tak naprawdę lepsze

Czwarty kwartał roku 2017 na pierwszy rzut oka zaprezentował się słabiej niż rok wcześniej. Zysk EBIT spadł o 35,9 proc., natomiast zysk netto obniżył się o 23,8 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału rok wcześniej. Jednakże gdy odłożymy na bok zdarzenia jednorazowe to okaże się, że był to bardzo dobry kwartał dla spółki.


kliknij, aby powiększyć


Sprzedaż wzrosła o bardzo zdrowe 17,7 proc., natomiast marża brutto na sprzedaży rosła tylko nieco wolniej bo o 16,1 proc. Tak więc widzimy, że na poziomie rentowności podstawowej wszystko działa jak dotąd, czyli bardzo dobrze. Osiągnięcie sporo niższych rezultatów na kolejnych poziomach rentowności po prostu wynika z faktu osiągnięcia jednorazowych zysków w czwartym kwartale 2016 roku. Szczegóły wydarzeń jednorazowych zostały zaprezentowane w tabelce przy omówieniu wyniku rocznego. Spójrzmy teraz krótko na wynik całego 2017 roku, w czym pomoże nam poniższe zestawienie.


kliknij, aby powiększyć


Podobnie jak przy analizie czwartego kwartału, również w ujęciu rocznym mamy wzrost sprzedaży, tym razem o 16,1 proc. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 27,9 proc. i była niższa o 0,2 p.p. niż w roku ubiegłym. W efekcie rosła troskę wolniej niż sprzedaż bo o 15,2 proc. Zysk EBIT spadł o 14,1 proc. natomiast zysk netto obniżył się o 10,0 proc. Z powodami tych spadków można się zapoznać w tabelce poniżej.


kliknij, aby powiększyć


Zysk netto zachował się lepiej niż zysk operacyjny głównie z powodu niższej efektywnej stopy podatkowej. Należy pamiętać, że spółka bardzo dużo inwestuje w SSE i z tego powodu osiąga istotne korzyści podatkowe.

Jak widać podstawową różnicą było rozpoznanie prawie 41 mln zł zysku na sprzedaży świadectw efektywności energetycznej oraz zwrot podatków (od nieruchomości oraz akcyzowego za lata 2010-2015) w kwocie 6,5 mln zł. Dodatkowo spółka uzyskała 5 mln zł odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. W 2017 Spółka rozwiązała rezerwa na rekultywację składowisk odpadów w kwocie 7,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej rezerwa ta została zmniejszona o 7,5 mln zł.

Zejdźmy teraz w analizie o krok niżej i zobaczmy jak kształtują się marża brutto na sprzedaży, koszty sprzedaży oraz zarządu.


kliknij, aby powiększyć


Marża brutto na sprzedaży wręcz eksplodowała w dwóch ostatnich latach osiągając odpowiednio 28,1 proc. oraz 27,9 proc. Wartości te są bardzo wysokie porównując z średnimi wynikami w latach 2010-2015 w zakresie 12,8 proc. – 18,6 proc. Powodów tak znacznego wzrostu marży jest kilka, a wśród najważniejszych należy wymienić bardzo dobrą koniunkturę na rynku zarówno sody kaustycznej (segment chloropochodne) jak i polioli (segment poliuretany), co miało przełożenie na wysokie ceny sprzedaży. Dodatkowo na pewno pomogło przejście od połowy 2015 roku w pełni na proces produkcji wykorzystujące elektrolizę membranową co pozwoliło pozyskać nowych klientów, a przede wszystkim ograniczyć koszty zużycia energii elektrycznej. Trzecim istotnym elementem jest stałe przesuwanie struktury sprzedaży w stronę produktów wyspecjalizowanych (soda kaustyczna płatkowana zamiast ługu sodowego oraz wysokomarżowe specjalistyczne poliole) zamiast masowych, co w oczywisty sposób poprawia rentowność. Oczywiście również wzrost wolumenów sprzedażowych miał również wpływ na poprawę obniżenie jednostkowego kosztu produkcji. Żeby nie było tak pięknie, to jednak należy zauważyć, ż trend wzrosty marż procentowych został wyhamowany w analizowanym 2017 roku gdzie marża brutto na sprzedaży spadła o 0,2 p.p. Analiza segmentów, którą dokonamy w dalszej części analizy, pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie gdzie tkwią ewentualne zagrożenia na przyszłość.

Analizując koszty sprzedaży i zarządu w ujęciu rocznym można zauważyć dwie sprzeczne ze sobą tendencje. Z jednej strony koszty sprzedaży wzrosły o 7,0 r/r w porównaniu do wzrost 5,7 proc. w roku 2016. Biorąc pod uwagę kilkunastu procentowy wzrost sprzedaży w roku 2017 może to oczywiście cieszyć. W efekcie koszty sprzedaży jako procent sprzedaży utrzymują się na stałym poziomie a wręcz spadają. Z drugiej jednak strony widzimy dość szybki wzrost kosztów zarządu. W 2017 wzrosły one o 22,9 proc., podczas gdy rok wcześniej 26,1 proc., czyli w obydwu latach rosły istotnie szybciej niż sprzedaż. To z kolei spowodowało, że na koniec 2017 roku osiągnęły one 6,6 proc. wartości sprzedaży. Trend stałego, bo widocznego już od 3lat, wzrostu kosztów zarządu jest na pewno zastanawiający, niestety nie został skomentowany przez spółkę w sprawozdaniu rocznym.

Przeanalizujmy teraz kwartalną oraz roczną zyskowność poszczególnych segmentów, skupiając się oczywiście na dwóch podstawowych, które generują zdecydowaną większość wyników spółki.


kliknij, aby powiększyć


Pozostała działalność związana jest głownie z zdarzeniami jednorazowymi, które przede wszystkim wystąpiły w ostatnim kwartale 2016 roku i zostały opisane powyżej. Jak widać powyżej chloropochodne to segment, który przynosi wartościowo najwyższą EBITDA w GK PCC Rokita. Tak więc zajmijmy się jego analizą na początek.


kliknij, aby powiększyć


Zysk EBITDA w roku 2017 wyniósł 152,1 mln zł w porównaniu do 107,5 mln zł w 2016 oraz 39,5 mln zł w roku 2015. Zyski w każdym kwartale roku 2017 były istotnie wyższe niż rok wcześniej. Głównymi powodami tak wysokich, wręcz rewelacyjnych, wyników tego segmentu są:
a) Wzrost cen sprzedażowych zarówno sody jak i ługu sodowego odpowiednio o 37 proc. oraz 16 proc.
b) Wzrost sprzedaży wolumeny sody kaustycznej (15 proc. r/r) oraz ługu sodowego (2 proc. r/r),
c) Ograniczenie podaży sody na rynku azjatyckim oraz europejskim

Analizując wyniki tego segmentu, trzeba pamiętać, że wzrosty cen sody kaustycznej zostały wywołane głównie poprzez wzrost cen eksportowych sody produkowanej w Chinach. Trend ten jest już widoczny począwszy od drugiej połowy 2016 roku. Było to spowodowane zamknięciem (czasami okresowym) części fabryk w związku kontrolami środowiskowymi. Trzeba jednak pamiętać, ze taka sytuacja nie będzie trwała wieczne, a konkurencja również może zwiększać swoje moce produkcyjne. Pozytywnym objawem jest zwiększenie produkcji płatkowanej sody kaustycznej kosztem ługu sodowego, ze względu na atrakcyjność cenową tej pierwszej. Co ważne, w wypadku gdyby nastąpiło odwrócenie cen, spółka ma możliwości elastycznego dopasowania poziomów produkcji ługu oraz płatkowanej sody kaustycznej. W wypadku segmentu chloropochodnych należy wspomnieć, że istotnym czynnikiem kosztotwórczym jest energia elektryczna a więc także ceny węgla, używanego do jej wyprodukowania. Warto o tym pamiętać, mając na względzie wzrosty cen węgla na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Pamiętać należy, że w wypadku tego segmentu niecałe 40 proc. sprzedaży realizowane jest do pozostałych segmentów GK PCC Rokita. W wypadku produkcji chloru, jak opisano wcześniej podstawowym zagadnieniem jest jego zagospodarowanie. W chwili obecnej wewnętrzne zużycie w parku produkcyjnym PCC Rokita jest na tyle istotne, że spółka ma mniejsza presję na sprzedać chloru ciekłego, po niższych cenach. Dodatkowo w związku z zamknięciem produkcji z użyciem elektrolizy rtęciowej przez czeskiego producenta, problemami z rozruchem nowej elektrolizy membranowej na Słowacji, spółka stara się pozyskać, w zakresie ługu i chloru, nowych odbiorców na rynku czeskim. Jest to oczywistym plusem ze względu na położenie geograficzne i niewielką odległość do odbiorców.

Przejdźmy zatem do analizy drugiego istotnego segmentu czyli poliuretanów.


kliknij, aby powiększyć


W wypadku poliuretanów sprawa wyników i rentowności również przedstawia się korzystnie. Segment ten osiągnął satysfakcjonujące marże, w szczególności w drugiej połowie roku. W związku z niższą podażą polioli polieterowych w Europie, ze względu na problemy produkcyjne konkurencji, spółce udało się dokonać podwyżek cen i podwyższyć marżowość. Było to istotne ze względu na fakt podwyżek cen surowców. W efekcie marża Ebitda w 2017 roku wyniosła 104 proc. w porównani z 9,8 proc. oraz 9,4 proc. w latach 2015-2016. Sprzedaż w tym segmencie rosła o 14,4 proc. zarówno dzięki wzrostom wolumenowym (wzrost o 2,3 proc. r/r) ale przede wszystkim dzięki zwiększeniu średniej ceny sprzedaży uzyskanej od klientów zewnętrznych, która wzrosła o ponad 11 proc. Analizując wyniki tego segmentu oraz dość niewielki wzrost wolumenowy, trzeba pamiętać o otoczeniu biznesowym. Popyt na polioli polieterowe jest wciąż hamowany poprzez ograniczenie dostępności TDI, będącego istotnym (zaraz po poliolach) surowcem do produkcji elastycznych pianek poliuretanowych dla producentów pianek. Ograniczenia te trwają od 2016 roku i spowodowały zarówno wzrost cen TDI jak i ograniczenie produkcji pianek. Podsumowując wyniki segmentu, można stwierdzić, że Poliuretany zwiększyły swoją marżowość dzięki stabilnemu wolumenowi sprzedaży, przełożeniu wzrostu cen surowców na ceny sprzedaży oraz dalszemu przekierowywaniu miksu sprzedażowego w kierunku produktów specjalistycznych wysokomarżowych.

Płynność na poziomach akceptowalnych

Spójrzmy jak prezentowały się wskaźniki płynnościowe w ostatnich kwartałach.


kliknij, aby powiększyć


Wskaźnik płynności bieżącej w ostatnim kwartale wyniósł 0,97 natomiast wskaźnik płynności szybkiej oscyluje w ostatnich kwartałach w okolicach 0,7. Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że wskaźniki ten znajdują się troszkę poniżej wartości zalecanych (odpowiednio 1,20-2,0 oraz 0,8-1,0). Jednakże należy pamiętać o dość wysokim wskaźniku płynności podwyższonej osiągającym prawie 0,2 a także o możliwościach zadłużania się biorąc pod uwagę wskaźnik dług netto / Ebitda oraz umowy bankowe. Jeszcze krótki rzut oka na kapitał pracujący.


kliknij, aby powiększyć


Rotacja zapasów wzrósł o 8 dni osiągając pułap 38 dni. Spółka wytłumaczyła w sprawozdaniu ten wzrost wyższym poziomem zamówień ora związanym z tym poziome produkcji. Biorąc od uwagę, że sprzedaż rośnie kilkanaście procent, a zapasy zwiększyły się o prawie 50 proc. wyjaśnienie to nie do końca jest dla mnie przekonywujące.

Rotacja należności utrzymuje się na zbliżonym pułapie rotacji około 40 dni. Około 2/3 należności wyrażone jest w EURO, reszta przede wszystkim w złotówkach. Należy pamiętać o tym, że spółka posiada należności przeterminowane powyżej 90 dni o wartości ok. 10 mln zł, które nie zostały objęte odpisem aktualizującym. Rok wcześniej wartość ta wynosiła 4 mln zł. Wydaje się, że warto śledzić te wartości, czy skala nie zaczyna niepokojąco rosnąć.

W wypadku zobowiązań handlowych również cykl płatności uległ wydłużeniu do 68 dni. Około 40 procent zobowiązań denominowana jest w EURO co stanowi naturalny hedging dla pozycji sprzedażowych.

Zwiększanie sprzedaży to przyrost majątku trwałego

Przypomnijmy sobie jak wyglądają kwartalne wolumeny produkcji tylko w ostatnich dwóch latach.


kliknij, aby powiększyć


W pierwszym kwartale 2017 roku produkcja wynosiła niecałe 89 tys. ton (sumujące razem poliuretany, chloropochodne oraz pozostała działalność chemiczną), podczas gdy w analizowanym ostatnim kwartale 2017 roku osiągnęła ponad 104 tys. ton, co daje przyrost prawie 18 proc. w ciągu dwóch lat. Tak istotny wzrost produkcji nie odbywa się bez nakładowo więc GK PCC Rokita musi inwestować w majątek i to czyni.


kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


Jak widać na wykresie powyżej capex istotnie przewyższa nakłady amortyzacyjne, co pokazuje jak kapitałochłonna jest to produkcja. Należy również zwrócić uwagę, że spółka stosuje mocno zróżnicowane okresy amortyzacji. Bazując na informacji ze sprawozdania finansowego budynki i budowle są amortyzowane w okresie 5-125 lat, maszyny i urządzenia 2-70 lat a środki transportu 4-71 lat. Oczywiście spora część tych nakładów była w latach początkowych związana z wymianą elektrolizy rtęciowej na membranową. Inwestycje nakierunkowane są na dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych elektrolizy w przeliczeniu na ług sodowy do poziomu ok. 200 tys. ton/rok (czyli około 180 tys. ton chloru rocznie).

Duże inwestycje, duże dywidenda i nadal bezpieczna struktura finansowania

Na koniec roku kapitały własne stanowiły niecałą połowę sumy pasywów. Dodatkowy poniższy wykres obrazuje w zasadzie niewielkie wahania wskaźnika zadłużenia, który porusza się w ostatnich latach w przedziale 46-53 proc.


kliknij, aby powiększyć


Ulubiony wskaźnik analityków dług netto / EBiTDA wciąż znajduje się na bezpiecznych poziomach poniżej wartości 2,0.

W efekcie końcowym PCC Rokita w roku 2017 wypracowała solidny OCF na poziomie 204 mln zł, to jest o 59 mln mniej niż rok wcześniej. Głównym powodem ujemnej różnicy był niższy zysk brutto oraz zmiany w kapitale obrotowym.


kliknij, aby powiększyć


Ujemne były przepływy z działalności inwestycyjnej, co oczywiście wynikało z inwestycji w rzeczowy majątek trwały. To co jest istotne to fakt, że przepływy operacyjne są wyższe od nakładów inwestycyjnych. Saldo środków pieniężnych spadło jednak o 37 mln zł. Było to związane z ujemnym saldem działalności finansowej, gdzie wypłata dywidendy w kwocie 150 mln zł tylko częściowo została skompensowana zwiększeniem zadłużenia.

Spółka od 2010 roku dzieli się z akcjonariuszami dywidendą, pomimo realizowanych w sposób ciągły istotnych inwestycji w park maszynowy.


kliknij, aby powiększyć


Jak było wskazane powyżej, jest to możliwe dzięki wypracowywania istotnych przepływów z działalności operacyjnej. Spółka nie ma przyjętej polityki dywidendowej, ale regularnie wypłaca dywidendy zbliżone do 100 proc. zysku netto. Skumulowana wartość wypłaconych dywidend w ostatnich 7 latach (uwzględniwszy wypłatę, która nastąpi 8 maja 2018 roku) wyniosła 641 mln zł, czyli prawie 30 proc. obecnej kapitalizacji spółki. To co ważne podkreślenia, to stały wzrost DPS, czyli wartości dywidendy w przeliczeniu na 1 akcję.

Pozostałe zagadnienia

Spółka zaciąga kredyty, również te długoterminowe, o zmiennej stopie procentowej i postanowiła się zabezpieczyć przy użyciu SWAP-a procentowego IRS na kwotę 65 mln zł z datą rozliczenia do 2025 roku. W związku z tym w pozycji kapitałów własnych (pozostałe całkowite dochody) spółka wykazała kwotę ujemną w wysokości 12.5 mln zł. Kwota ta wynika z różnic kursowych od instrumentu zabezpieczającego i będzie rozpoznana w wyniku finansowym w perspektywie kilku najbliższych lat, do roku 2025.

Spółka tworzy również rezerwę na koszty rekultywacji. Na moment ujęcia początkowego jest ona księgowana w wartości początkowej odpowiednich rzeczowych aktywów trwałych. W kolejnych okresach jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przewidywanych kosztów przeprowadzenia prac rekultywacyjnych do wartości bieżącej. Koszt rekultywacji 1 ha jest różny w zależności od rodzaju składowanych w nim odpadów i oszacowany zgodnie z najlepszą wiedzą GK PCC.
Zmiana stopy dyskonta lub szacowanego kosztu likwidacji, wpływająca na zmniejszenie rezerwy, koryguje wartość środka trwałego, którego dotyczy, chyba, że przekracza wartość bilansową środka trwałego (wówczas nadwyżka ujmowana jest w pozostałych przychodach operacyjnych). Różnica wynikająca z odwracania dyskonta wpływa na koszty finansowe. Rezerwa bilansowa na koszty rekultywacji wyniosła na koniec 2017 roku 14,0 mln zł, podczas gdy na koniec 2016 roku była to wartość 20,2 mln zł, a na koniec 2015 roku 32,2 mln zł. Pomniejszenie wartości rezerw w zdecydowanej większości poprawiło pozostałe przychody operacyjne w latach 2016-2017.

Podsumowanie i ocena sytuacji rynkowej

PCC Rokita to spółka, która osiągnęła rekordowe wyniki w roku 2017 pod względem sprzedaży jak i zysku operacyjnego oraz zysku netto przed zdarzeniami jednorazowymi. Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty w większości wskazują na przewartościowanie akcji PCC Rokita na GPW. Spółka była handlowana w ostatnich 5 latach przy wskaźniku P/E w zakresie 7-12, a P/BV 1,0-3,2. W chwili obecnie według tych dwóch wskaźników jest wyceniana blisko tych wartości maksymalnych. Oczywiście bierze się to z faktu, że zysk netto 4 kwartału 2016 były istotnie wyższy niż w analizowanym okresie. Wydaje się, że Spółka nadal ma potencjał do zwiększania zyskowności, chociaż niewątpliwie znakiem zapytania jest jak długo będzie trwać dobra koniunktura cenowa w obszarze ługu i sody kaustycznej. Należy zwrócić uwagę, że o ile wycena P/BV jest dość wysoka jak na spółkę produkcyjną to bierze się to częściowo z faktu cyklicznych wypłat dywidend, który obniżają kapitały własne. Z kolei zakładając zdolność spółki do zwiększenia zysku netto w związku z dobrą koniunkturą oraz powiększaniem wolumenów sprzedażowych, wskaźnik P/E na poziomie 12 nie wydaje się być niczym nadzwyczajnym.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 374
Wysłane: 29 maja 2018 08:24:41 przy kursie: 109,50 zł
Zysków powiększanie przez chlorowanie - omówienie sprawozdania finansowego PCC Rokita po 1 kw. 2018 r.


W ostatnim okresie PCC Rokita notuje bardzo dobry wyniki finansowe. Nawet wyniki czwartego kwartału 2017, choć nominalnie słabsze niż rok wcześniej, po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe, okazały się bardzo dobre. Jeśli chodzi o opis biznesu, to nic istotnego nie zmieniło się w porównaniu do poprzedniej analizy www.stockwatch.pl/forum/wpis-n... więc nie będę się powtarzał.

Rekordowe wyniki pierwszego kwartału

Pierwszy kwartał roku 2018 był rekordowy jeśli chodzi zarówno o przychody jak i zyski. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 19,3 proc., zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 43,0 proc., podczas gdy EBIT zwiększył się aż o 76,1 proc. Dodając do tego wysokie dynamiki zysku brutto i netto (odpowiednio 79,4 proc. i 89,4 proc.) trudno nie być zadowolonym.kliknij, aby powiększyć


Istotne, bo aż o 33,1 p.p., zwiększenie dynamiki między zyskiem brutto na sprzedaży a zyskiem EBIT jest efektem dwóch czynników. Z jednej strony spółka na pozostałej działalności operacyjnej zanotowała saldo plus 2,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 0,6 mln zł. Było to spowodowane przede wszystkim zyskiem w wysokości 3,78 mln zł. na zbyciu udziałów w spółce PCC Therm Sp. z o.o. na rzecz PCC Insulations GmbH z siedzibą w Duisburgu (Niemcy). Nabywcą była spółka z Grupy PCC, ale niekonsolidowana na poziomie GK PCC Rokita, tak więc wynik został rozpoznany w sprawozdaniu skonsolidowanym. Z drugiej strony dynamika kosztów zarządu i kosztów sprzedaży była niższa o prawie 3 p.p. od dynamiki sprzedaży, więc dzięki dźwigni operacyjnej mamy wyższy zysk operacyjny. Dodatkowo spółka zaraportowała efektywną stopę podatkową tylko na poziomie 4,4 proc., w porównaniu do 9,6 proc. rok wcześniej. To z kolei miało wpływ na wyższą dynamikę zysku netto niż brutto. Niższa efektywna stopa podatkowa była głównie spowodowana niższym zapłaconym bieżącym podatkiem dochodowym. W pierwszym kwartale analizowanego okresu zapłacono 1,4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 3,5 mln zł. Należy pamiętać, że spółka posiada ulgi inwestycyjne z tytułu inwestycji w SSE.

Przejdźmy do szczegółów i zobaczmy jak kształtują się marża brutto na sprzedaży, koszty sprzedaży oraz zarządu.kliknij, aby powiększyć


Marża brutto na sprzedaży PCC Rokita w I kwartale 2018 roku przekroczyła poziom 32,3%, podczas gdy rok wcześniej było to 27,0 proc, tak więc 5,3 p.p. mniej. Jak widać utrzymuje się ona na rekordowych poziomach, tylko nieznacznie niższych niż w poprzednim kwartale. Do powodów tak dobrych wyników na marży brutto na sprzedaży wrócimy przy okazji analizy segmentów, choć nie jest tajemnicą, że prym wiodą tutaj chloropochodne. To na co warto zwrócić uwagę to fakt, że marża brutto na sprzedaży przyrosła wartościowo o 35,2 mln zł., z czego wzrosty sprzedaży przyczyniły się do tego w 45 proc., natomiast procentowy wzrost marży w 55 proc.

Koszty sprzedaży są pod kontrolą (ich wzrost ponad dwukrotnie niższy niż dynamika sprzedaży), ale martwić mogą rosnące koszty zarządu - wzrost o 24,3 proc. r/r. - Obecnie stanowią one 7,3 proc. obrotów spółki, podczas gdy w poprzednich 3 latach było to odpowiednio 7,0 proc., 6,2 proc. oraz 5,9 proc. Wzrost jest istotny i co gorsze stały.[/b] Zarząd niestety nie skomentował tego trendu. Częściowo może to oczywiście być związane zarówno ze zwiększaniem zakresu działalności i analizą nowych rynków zbytu jak np. Azja, a częściowo zapewne przyczynił się do tego również wzrost kosztów pracowniczych, które w skali całej firmie wzrosły o prawie 35,0 proc. r/r.

W rachunku segmentowym nie ma zaskoczeń – wciąż prym wiodą chloro pochodne.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Zysk EBITDA w pierwszym kwartale roku 2018 wyniósł 63,7 mln zł w porównaniu do 27,6 mln zł rok wcześniej oraz 22,9 mln zł dwa lata wcześniej. Dość powiedzieć, że marża brutto na sprzedaży wniosła 31,9 proc. i była aż o 14,5 p.p. wyższa niż rok wcześniej. Wyniki segmentu w ostatnim kwartale osiągnęły porównywalną wartość jak w bardzo dobrym czwartym kwartale 2017 roku. EBITDA wygenerowana przez ten segment stanowiła aż 72% całkowitej EBITDA GK PCC Rokita. Głównymi powodami tak wysokich, wręcz rewelacyjnych, wyników tego segmentu są:
a) Wzrost cen sprzedażowych zarówno sody jak i ługu sodowego odpowiednio o 32 proc. oraz 40 proc.
b) Wzrost sprzedaży łącznych wolumenów o około 6 proc. r/r, (produkcja ługu sodowego zwiększyła się o 21 proc. r/r,)
c) Ograniczenie podaży ługu na rynku lokalnym

Trzeba jednak pamiętać, ze podaż na rynku azjatyckim i europejskim zaczyna wzrastać. W pierwszym kwartale 2018 roku, odwrotnie niż w czwartym kwartale 2017 roku, spółka zwiększała produkcję i sprzedaż ługu sodowego kosztem sody płatkowanej. Było to spowodowane faktem, że ceny sody kaustycznej od grudnia 2017 zaczęły się stabilizować i lekko spadać. W związku z tym spółka dopasowała poziomy produkcji tak aby maksymalizować swoje marże. Elastyczność wydaje się być silną strony spółki, która mocno wspiera jej marżowość.

Przejdźmy zatem do analizy drugiego istotnego segmentu czyli poliuretanów.kliknij, aby powiększyć


W tym segmencie sprawa wyników i rentowności również przedstawia się korzystnie, aczkolwiek możemy zobaczyć również pewne negatywne sygnały. Segment poliuretanów osiągnął marżę EBITDA na poziomie 1,7 p.p. wyższą niż rok wcześniej. Jednakże, gdy porównamy ją z poziomami z ostatnich 3 kwartałów to zauważmy spadki i to dość istotne.
W zakresie sprzedaży spółka przyznaje, że pierwsze dwa miesiące kwartału były bardzo dobre, natomiast począwszy od marca popyt spadł, głównie z powodu ograniczonego zapotrzebowania płynącego z branży meblarskiej. Jeśli chodzi o marże to mamy sytuację niejednoznaczną. W porównaniu do roku wcześniej marże istotnie wzrosły. Wynikało to głównie z dużej dynamiki wzrostu cen surowców w pierwszym kwartale 2017 roku, których spółka nie była w stanie jeszcze produktów przenieść na odbiorców. Nastąpiło to w kolejnych kwartałach, co pozwoliło na zwiększenie marż EBITDA o ponad 50 proc. Jednak w pierwszym kwartale 2018 roku znów nastąpił istotny wzrost ceny propylenu (składnik tlenku propylenu będącego głównym surowcem do produkcji polietyrowych oferowanych przez spółkę), co zmniejszyło marżę procentową EBITDA do poziomu 8,4 proc. Czas pokaże, czy spółka będzie w stanie przełożyć ten wzrost na odbiorców, w szczególności biorąc pod uwagę osłabienie popytu w ostatnim miesiącu kwartału. Należy pamiętać, że popyt na poliole jest wciąż hamowany przez ograniczenie dostępności TDI, o czym pisałem w poprzedniej analizie.

Ze względu na małą istotność pominę w tym omówieniu analizę pozostałych segmentów, poza jednym wyjątkiem. Warto pamiętać o tym, że segment energetyki przyniósł o 4,3 mln zł niższą EBITDA (spadek o prawie 43% r/r). Główny wpływ na ten spadek miał wzrost cen węgla kamiennego. W takim wypadku możemy oczekiwać, że wyniki tego segmentu nie będą specjalnie kontrybuowały do wyników grupy porównując r/r.

Efektywność zarządzania majątkiem obrotowym już nie tak dobra jak wcześniej

Standardowy krótki rzut oka na wskaźniki płynnościowe w ostatnich kwartałach.kliknij, aby powiększyć


Wskaźnik płynności bieżącej w ostatnim kwartale wzrósł do poziomu 1,35 z 0,97 kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik płynności szybkiej również podniósł się do jedności, gdy wcześniej oscylował w okolicach 0,7. Wzrosty te były spowodowane z jednej strony zwiększeniem salda należności i w mniejszym stopniu zapasów, a z drugiej spadkiem zobowiązań krótkoterminowych (głównie handlowych oraz długu oprocentowanego). Pomimo takiego wzrostu wskaźniki płynności uległy poprawie i sytuują się bliżej poziomów rekomendowanych w literaturze, niż wcześniej. W takim razie zerknijmy na kapitał pracujący.kliknij, aby powiększyć


Już wskaźniki płynności sygnalizowały, że możemy się spodziewać pogorszenia efektywności w zarządzaniu majątkiem obrotowym. I faktycznie tak to wygląda. Rotacja zapasów pozostała a podobnym poziomie co kwartał wcześniej co oznacza, że wzrosła aż o 12 dni r/r. Spółka w sprawozdaniu odniosła się tylko do wzrostu w porównaniu do ostatniego kwartału i wytłumaczyła go wyższym poziomem zamówień ora związanym z tym poziome produkcji. O ile wytłumaczenie to może zrozumieć odnosząc się do ostatniego kwartału, o tyle porównując r/r już nie. W takim okresie sprzedaż wzrosła o prawie 20 proc., natomiast zapasy zwiększyły się o ponad 60 proc.

Druga sprawa to rotacja należności, która wzrosła o 6-7 dni osiągając poziom 48 dni. Około 2/3 należności wyrażone jest w EURO, reszta przede wszystkim w złotówkach. Sama wartość należności handlowych zwiększyła się o 39,9 mln zł w porównaniu do poprzedniego kwartału. W poprzednim omówieniu pisałem o przeterminowanych należnościach powyżej 90 dni o wartości ok. 10 mln zł, które nie zostały objęte odpisem aktualizującym na koniec 2017 roku. Niestety ponieważ jest to sprawozdanie kwartalne o mniejszej szczegółowości, spółka nie przedstawiła wiekowania należności i nie możemy ocenić czy sytuacja uległa poprawie.

W wypadku zobowiązań handlowych cykl płatności uległ skróceniu do 53 dni porównując z ostatni kwartałem (68 dni). Natomiast odnosząc się do danych w analogicznym momencie czasowym roku poprzedniego rotacja wydłużył się o dwa dni.

Zwróćmy jeszcze uwagę na strukturę aktywów obrotowych zaprezentowaną na wykresie poniżej.


kliknij, aby powiększyć


Obok podstawowych typów aktywów obrotowych takich jak zapasy, należności handlowe czy środki pieniężne, spółka również posiada tzw. pozostałe aktywa obrotowe. Wartość tej pozycji wzrosła o ponad 100 proc. porównując do poprzedniego kwartału i osiągnęła wartość 64,2 mln zł. Niestety nie mamy dokładnego szczegółowego rozbicia tej pozycji, ale na bazie analiz poprzednich kwartałów oraz informacji pośrednich płynących ze sprawozdania można przyjąć, że znajdują się tam również bony dłużne i obligacje zakupione od podmiotów powiązanych w wartości niecałych 25 mln zł, podczas gdy na koniec roku była to wartość 7,5 mln zł. Bony dłużne wyemitowane zostały zarówno przez podmiot dominujący (PCC SE) jak i inne podmioty powiązane. Ponad trzykrotny wzrost wartości tych bonów zakupionych od jednostek powiązanych może zastanawiać. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że na koniec 2016 roku wartości te były nawet wyższe i wyniosły 43,7 mln zł, a spółka do tej pory nie dała powodów do narzekania jeśli chodzi o traktowania mniejszościowych akcjonariuszy przez podmiot dominujący

Podsumowując możemy stwierdzić, że rotacja aktywów obrotowych uległa pogorszeniu co wpłynęło na wzrost ich wartości bezwzględnych. Z drugiej jednak strony wzrost aktywów obrotowych przy mniejszych ruchach po stronie zobowiązań dał efekt wzrostu wskaźników płynności. Innymi słowa pogorszenie efektywności zarządzania majątkiem obrotowym poprawiło bezpieczeństwo reprezentowane przez wskaźniki płynnościowe.

Zwiększanie sprzedaży to przyrost majątku trwałego

Spółka cały czas, gdzie tylko to możliwe, próbuje zwiększać swoje wolumeny produkcyjne. W zakładach przemysłowych, w szczególności tych dość kapitałochłonnych, jest to dobra droga do powiększania rentowności przy użyciu dźwigni operacyjnej.kliknij, aby powiększyć


Produkcja w segmencie chloropochodnych nadal dynamicznie rośnie (17 proc. r/r), choć oczywiście wzrost z kwartału na kwartał jest o wiele mniej spektakularny. Mniej więcej stały poziom produkcji poliuretanów wahający się w przedziale 20,5-22,5 tys. ton, wynika w ostatnich kwartałach z ograniczeń popytowych związanych z brakiem TDI. Tak istotny wzrost produkcji nie odbywa się beznakładowo, więc GK PCC Rokita musi inwestować w majątek i to czyni.kliknij, aby powiększyć


Jak duże inwestycje ponosi PCC Rokita pokazuje informacja, że z 1,193 mln zł rzeczowego majątku trwałego aż 204 mln zł to środki trwałe w budowie czyli projekty inwestycyjne w realizacji. Stanowią one ponad 16 proc. całości aktywów trwałych. Spółka kontynuuje duży program inwestycyjny aby zwiększyć swoje moce produkcyjne w segmencie chloropochodnych do 230 tys. ton ługu z obecnych 168 tys. ton. Nakłady na 3 największy projekty inwestycyjne (6 i 7 elektrolizer - zwiększenie zdolności elektrolizy membranowej, Instalacja skraplania chloru, rozbudowa instalacji tlenku propylenu) wynosiły 58 mln zł na koniec analizowanego okresu.

Dodatkowo wzrost wartości niematerialnych i prawnych wynika przede wszystkim z faktu zakupu 50 871 uprawnień do emisji CO2. Ponadto w ty okresie spółka otrzymała darmowe uprawnienia na produkcję ciepła w ilości 54 883 uprawnień. Wartość praw do emisji CO2 wykazywanych w bilansie wynosi już 11 mln zł i wzrosła o 2,5 mln w porównaniu do czwartego kwartału 2017 roku. Warto zauważyć, że ceny uprawnień w 1 kw. 2018 r., jak i w miesiącach późniejszych, bardzo dynamicznie rosły i może się to przełożyć na wzrost kosztów produkcji w kolejnych okresach.

Duże inwestycje, duże dywidenda i nadal bezpieczna struktura finansowania

Na koniec kwartału kapitały własne stanowiły prawie połowę sumy pasywów. Trzeba jednak pamiętać, że w związku z wypłatą dywidendy w drugim kwartale 2018 roku, wskaźnik ten może wzrosnąć.

kliknij, aby powiększyć


Dług netto / EBiTDA wciąż znajduje się na bezpiecznych poziomach i nie przekracza wartości 2,0.

W związku z pogorszeniem efektywności zarządzania aktywami obrotowymi i zmniejszeniem zobowiązań, po raz pierwszy od 1-ego kwartału 2015 roku, spółka osiągnęła ujemne przepływy operacyjne.


kliknij, aby powiększyć


Przy dość wysokich wydatkach inwestycyjnych, trzeba było się posiłkować powiększeniem zadłużenia - stąd dodatnie przepływy z działalności finansowej. Oczywiście jest to pierwszy kwartał o ujemnych przepływach operacyjnych i nie należy wyciągać zbyt daleko idących wniosków, tym niemniej obserwacja poziomu należności, zapasów oraz zobowiązań wraz z odniesieniem ich do rotacji, wydaje się być pomysłem obowiązkowym w kolejnych kwartałach. Spółka od 2010 roku dzieli się z akcjonariuszami dywidendą, i to pomimo realizowanych w sposób ciągły istotnych inwestycji w park maszynowy. Z zysku za rok 2017 wypłacono w maju 2018 rekordową dywidendę w wysokości 8,41 zł na 1 akcję, czyli prawie 165 mln zł.

Pozostałe zagadnienia oraz podsumowanie i ocena sytuacji rynkowej

Spółka dostosowała swoje sprawozdania finansowe do nowo obowiązujących wymogów w zakresie instrumentów finansowych oraz umów z klientami. Rokita dokonała przekształcenia danych porównywalnych za rok 2017, w efekcie, którego kapitały własne zmniejszyły się o 460 tys. zł. Spółka dokonała również reklasyfikacji przychodów na kwotę 20 mln zł pomiędzy sprzedażą produktów a sprzedażą usług.

PCC Rokita to spółka, która osiągnęła rekordowe wyniki w roku 2017 pod względem sprzedaży jak i zysku operacyjnego. W pierwszym kwartale 2018 roku zdecydowanie pobiła swoje wyniki z porównywalnego okresu. Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty w większości wskazują na przewartościowanie akcji PCC Rokita na GPW. Spółka była handlowana w ostatnich 5 latach przy wskaźniku P/E w zakresie 7-12, a P/BV 1,0-3,2. W chwili obecnie według tych dwóch wskaźników jest wyceniana w górnych wartościach (odpowiednio 10 i 2,7), choć wyceny spadły w związku z bardzo dobrymi wynikami za pierwszy kwartał 2018 roku.

Wydaje się, że Spółka nadal ma potencjał do zwiększania zyskowności w szczególności biorąc pod uwagę bazę wynikową drugiego i trzeciego kwartału 2017 roku, co mogłoby się przełożyć pozytywnie na wycenę. Zasadne jednak cały czas pozostaje pytanie jak długo będzie trwać dobra koniunktura cenowa w obszarze ługu i sody kaustycznej, która niewątpliwie pomaga w budowaniu bardzo dobrych wyników spółki i czy rentowności nie popsują rosnące ceny surowców (elastyczność cenowa popytu) oraz praw do emisji CO2.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 21 czerwca 2018 17:24

lucznik
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 207
Wysłane: 27 sierpnia 2018 09:39:51 przy kursie: 99,80 zł
Witam, proszę o omówienie wyników finansowych PCC Rokita po IIQ2018. Pozdrawiam
The Dogs of deal.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,014 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +79,89% +15 977,86 zł 35 977,86 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d