pixelg
GROCLIN - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

32 33 34 35 36 37 38

GROCLIN [GCN]

AKTUALNY KURS: 1,68 zł (+6,33%) 28-05-2020 17:00
sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 532
Wysłane: 23 listopada 2016 08:31:05 przy kursie: 15,28 zł
Szkoła spekulacji – GROCLIN i próba wyprzedzenia wybiciakliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/szkol...

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 339
Wysłane: 28 kwietnia 2017 20:36:43 przy kursie: 10,40 zł

kliknij, aby powiększyć


Hm... Czyżby nieudana premiera Snipera? A, no tak, są jeszcze na GPW spółki, które nie produkują gier.
Nie wygląda to różowo. Wybicie dołem z kanału, skokowy wzrost wolumenu po przełamaniu wsparcia na poziomie 14 zł. Najniższy wymiar kary to 9,70 zł. Kolejne wsparcie to 8 zł a czarny scenariusz zakłada zejście w okolice 7,10 zł

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 28 kwietnia 2017 21:43:52 przy kursie: 10,40 zł
Firma szuka pomysłu na siebie najpierw przejmuje Kabel technik, następnie sprzedaje Kabel Technik, później znowu przejmuje Cadm, następnie wraca do poszyć, a teraz się restrukturyzuje bo biznes motoryzacyjny jest ryzykowny (dla Sanoka, Boryszewa, Mangaty to najlepszy segment o dziwo). Do tego wyniki liche oraz trend wzrostowy w wielkości zobowiązań no i tapicerka się porwała, pękło poszycie razem ze wsparciem. Szkoda bo to Polska firma legenda.


oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 6 maja 2017 11:36:07 przy kursie: 12,50 zł
Polska firma legenda może zmienić barwy na niemieckie:

wiadomosci.stockwatch.pl/grocl...

Jak VW skorzysta z prawa pierwokupu to Groclin raczej pożegna się z giełdą. Jeśli wezmą tylko poszycia to na Gpw zostanie resztka Groclinu czyli CADM.

Frog
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 5 453
Wysłane: 29 grudnia 2017 13:08:24 przy kursie: 5,52 zł
krewa napisał(a):

kliknij, aby powiększyć


Hm... Czyżby nieudana premiera Snipera? A, no tak, są jeszcze na GPW spółki, które nie produkują gier.
Nie wygląda to różowo. Wybicie dołem z kanału, skokowy wzrost wolumenu po przełamaniu wsparcia na poziomie 14 zł. Najniższy wymiar kary to 9,70 zł. Kolejne wsparcie to 8 zł a czarny scenariusz zakłada zejście w okolice 7,10 zł


Czarny scenariusz okazał się nie dość czarny. 7,10 zł to obecnie marzenie. Spółka testuje 5 zł.
Follow me on Twitter
Zanim zaczniesz narzekać, że znikają Twoje posty, przeczytaj Regulamin Forum

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 714
Wysłane: 21 maja 2018 09:18:28 przy kursie: 3,44 zł
Niepewny los tapicerki – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 1 kw. 2018 r.

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po słabszych okresach sprawozdawczych zamykających 2017 rok raport GK Groclin za 1kw 2018r. stanowi pozytywną odmianę – Grupa odnotowała r/r poprawę wyników na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 3%, zysk brutto na sprzedaży o 43% (efekt zmniejszenia o 1% kosztu własnego i tym samym poprawy marży brutto z 7,7 do 10,7%), a w przypadku dalszych poziomów wynikowych mamy zyski wobec strat w okresie odniesienia. W ujęciu r/r warto przy tym zwrócić uwagę na wyraźne ograniczenie łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (-10%), większe przychody netto z działalności pozostałej (1,3 wobec 0,1 mln zł), koszty wobec przychodów netto w obszarze finansowym (-0,8 wobec 1,9 mln zł) oraz podatek odroczony wobec obciążenia podatkowego (0,3 wobec -0,8 mln zł).

Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia rachunku segmentowego (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %), nadal największy wpływ na wyniki Grupy ma działalność w zakresie poszyć samochodowych (ok 76% przychodów ogółem), aczkolwiek stopniowo oddaje ona pole działalności inżynieryjno-projektowej, wokół której Groclin zamierza budować swoją przyszłość (wzrost udziału w sprzedaży z 14 do 24%). W rozpatrywanym okresie kwartalnym w segmencie poszyć odnotowano r/r spadek przychodów o 9% i znaczne (o 96%) ograniczenie straty na poziomie operacyjnym i negatywnej marży (w głównej mierze to efekt ograniczenia kosztów działalności będący rezultatem zwiększenia udziału produkcji w zakładach ukraińskich względem polskich). Z kolei w przypadku segmentu inżynieryjno-projektowego wykazano wzrost przychodów o 75% i poprawę wyniku operacyjnego o 324% (ze straty 0,7 mln zł zrobił się zysk 1,5 mln zł), co przełożyło się również na wyraźną poprawę marży (8,4% wobec -6,6%).


kliknij, aby powiększyć


Warto zauważyć, że poprawę wyników w 1kw 2018r. Grupa odnotowała mimo niższego r/r kursu EURPLN (większość sprzedaży trafia na rynek niemiecki i jest rozliczana w Euro). Jednocześnie na plus oddziaływało umocnienie r/r PLN wobec ukraińskiej hrywny. Obecnie obie tendencje ulegają odwróceniu co sprawia, że w 2kw warunki walutowe r/r powinny być zbliżone.

Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe Groclinu w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %) z jednej strony można dostrzec systematyczny, aczkolwiek niezbyt dynamiczny, wzrost przychodów, względną stabilizację wyniku brutto na sprzedaży oraz znaczne wahania dalszych poziomów wynikowych w następstwie różnorakich zdarzeń jednorazowych (odpisy, rezerwy, …), a z drugiej dość słaby obraz rentowności. Na plusie jest jedynie rentowność brutto na sprzedaży (rentowność sprzedaży na wykresie), której tendencja spadkowa przerywana jest jedynie krótkoterminowymi „wyskokami”.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Przyszłość Groclinu to w dużym zakresie kwestia tego jak rozwinie się sytuacja wokół biznesu porzyciowego (inwestor czy sprzedaż). Jego sprzedaż pozwoliłaby uzdrowić sytuację w bilansie (zachwiana struktura kapitałowo-majątkowa) i skoncentrować na bardziej rentownej i rozwojowej działalności inżynieryjno-projektowej w obszarze automotive. Póki co, niezależnie od ostatecznych decyzji w ww. kwestii, koniunktura gospodarcza powinna przy najmniej w perspektywie najbliższych okresów sprawozdawczych wspierać wyniki Grupy, tym bardziej że baza nie jest tu szczególnie wymagająca.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych Groclinu to w skali 1kw (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) mamy do czynienia r/r z pewnym zwiększeniem ujemnego salda ogólnego (odpływ rzędu -6,8 wobec -6 mln zł). W decydującym stopniu wpływ na taki stan rzeczy miał odpływ środków 4,4 mln zł w obszarze finansowym względem dopływu 2 mln zł przed rokiem (zmiany dot. finansowania oprocentowanego). W obszarze operacyjnym Grupa wykazała dużo niższy odpływ środków (-1,1 wobec -4,3 mln zł), w czym pomogła wyższa r/r nadwyżka finansowa netto (4,6 wobec 2,2 mln zł) oraz nieco mniejsze negatywne korekty związane głównie ze zmianami zapotrzebowania na kapitał obrotowy (-5,7 wobec -6,5 mln zł). Podobny charakter miały zmiany w obszarze inwestycyjnym, gdzie zaraportowano niższe r/r wydatki netto (-1,3 wobec -3,7 mln zł).

Tym samym, z perspektywy ujęcia narastającego za 12m zmiany za rozpatrywany kwartał wpłynęły na zwiększenie ujemnego poziomu salda ogólnego Grupy. Gotówka uzyskiwana z działalności operacyjnej nie jest w stanie pokryć inwestycyjnych i finansowych wydatków netto. Warto przy tym odnotować, że po zdarzeniach jednorazowych z 4kw 2017r. w obszarze operacyjnym widzimy znaczne zaburzenia przepływów – z jednej strony mocno ujemna nadwyżka finansowa, a z drugiej znaczne korekty. Per saldo, jak zauważono wyżej, przepływy operacyjne są na plusie, lecz jednocześnie w dużej dysproporcji do raportowanego wyniku EBITDA. Sytuacja taka generalnie nie najlepiej świadczy o jakości funkcjonowania Grupy.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Względem końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa Groclinu zmniejszyła się o dalsze 4%, co po stronie aktywów wiązało się ze spadkiem wartości składników trwałych o 1% (głównie aktywów niematerialnych i środków trwałych) i składników obrotowych o 10% (głównie zapasów i środków pieniężnych), a po stronie pasywów ze zwiększeniem kapitału własnego o 7% i zmniejszeniem wartości zobowiązań ogółem o 6% (dług krótkoterminowy spadł o 6%, a długoterminowy o 7%; jednocześnie dług oprocentowany zmniejszył się przy tym o 2% i stanowił na koniec okresu 67% zadłużenia ogółem).

Przedstawione zmiany w zakresie głównych pozycji bilansowych wpłynęły nieznacznie in plus na sytuację w zakresie ogólnej struktury kapitałowo-majątkowej Spółki, która w ostatnim czasie uległa zdecydowanemu pogorszeniu – deficytowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, nie mówiąc o własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł), przy negatywnej sytuacji w zakresie struktury kapitału obrotowego netto, gdzie pojawia się luka między zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy a jego bieżącym stanem (ujemny).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Poszczególne relacje finansowe dotyczące płynności finansowej i zadłużenia wskazują już nie tyle na agresywną strategię finansową Groclinu, co na wyraźne problemy w tym obszarze. Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych składnikami majątku obrotowego (wskaźnik płynności bieżącej) jest ledwie połowiczne, przy wspomnianej wcześniej negatywnej sytuacji w zakresie struktury kapitału obrotowego netto oraz jedynie niewielkim wsparciu ze strony przepływów operacyjnych. Kiepski obraz całości uzupełnia wysoki poziom zadłużenia ogólnego (80% aktywów) i finansowego (blisko 300% kapitałów własnych) oraz nikła zdolność do obsługi zadłużenia (anualizowane kategorie wynikowe są w zdecydowanej większości ujemne, a bilansowy stan środków pieniężnych relatywnie niewielki – 5,4 mln zł wobec 108,6 mln zł zadłużenia oprocentowanego). Nie może zatem dziwić, że serwisowy rating Groclinu liczony na bazie modelu Altmana (EM Score) również wskazuje na stan zagrożenia niewypłacalnością – D. Póki co, Grupa zdobyła sobie czas do końca stycznia 2019r. (przedłużenie przez banki obrotowych linii kredytowych) na uzdrowienie sytuacji.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/groclin,...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień prezentowanego omówienia, z racji ujemnych wartości poszczególnych kategorii wynikowych za 12m, spora część serwisowych automatów nie została aktywowana. Te które zostały aktywowane (głównie opierające się na wartości księgowej i przychodach) wskazują na niedowartościowanie akcji Groclinu na GPW, lecz ich istotność jest dużo mniejsza. Przyszłość Grupy zależy od szybkich decyzji ws. biznesu poszyciowego i uzdrowienia kondycji finansowej. Biorąc pod uwagę wycenę rentą wieczystą bieżąca wycena rynkowa Grupy Groclin, przy założeniu kosztu kapitału na poziomie 12% (podwyższenie za ryzyko wypłacalności), odpowiada anualizowanym wynikom powtarzalnym na poziomie ok 4,8 mln zł, czyli "na dziś" dość wymagającym jak na możliwości Grupy (choć nie niewykonalnym).

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/groclin,... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/groclin,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 25 maja 2018 10:25

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 532
Wysłane: 30 października 2018 20:30:23 przy kursie: 3,15 zł
Groclin sprzedaje Abrisowi pakiet kontrolny w CADM za 42,5 mln zł
>> www.stockwatch.pl/wiadomosci/g...

Skimixa
Skimixa PREMIUM
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 182
Wysłane: 30 października 2018 20:37:29 przy kursie: 3,15 zł
I zmniejszy o 33 mln zobowiązania wynikające z obowiązku nabycia pozostałych udziałów CADM.
No 425 proc w 2,5 roku robi wrażenie !

Vox
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 5 981
Wysłane: 30 października 2018 22:32:33 przy kursie: 3,15 zł
bylbym tutaj ostrożny czy nie ma tu jakiegoś oszustwa,
mamy w końcu do czynienia z Abrisem.

Vox
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 5 981
Wysłane: 15 listopada 2018 16:37:52 przy kursie: 1,91 zł
od momentu "dobrego newsa" kurs spadł prawie o połowę.
jak widac ostrożność co do 'dealu z ABRIS' była uzasadniona


mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 092
Wysłane: 15 listopada 2018 16:53:44 przy kursie: 1,91 zł
dzisiaj też groclin kupił spółkę od procadu za 5.8mln. wygląda, że ten procad będzie miał gotówki netto więcej niż kapitalizacja. i nikt tego nie chce.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 339
Wysłane: 8 stycznia 2019 11:58:29 przy kursie: 3,28 zł
GROCLIN - analiza techniczna na życzenie


Trendem nadrzędnym w przypadku walorów spółki Groclin jest trend spadkowy. W ujęciu krótkoterminowym mamy do czynienia z odreagowaniem, zaś z średnim terminie walor zmierza donikąd, czyli porusza się w trendzie bocznym. O głębokości długoterminowej depresji świadczyć może fakt, że do sięgnięcia pierwszego zniesienia Fibonacciego ostatniej fali spadkowej kurs musiałby urosnąć o 73%.
Nad kursem ciążą strefy oporów wynikające z średnioterminowych szczytów i to właśnie zachowanie notowań względem tych poziomów będzie miało największy wpływ na kierunek poruszania się cen. Wybicie oporów pozwoliłoby na rozwinięcie odreagowania, ale patrząc na zachowania wskaźnika AD, wciąż brakuje kapitału zdolnego wynieść notowania spółki na wyższe poziomy cenowe.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Frog
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 5 453
Wysłane: 8 lutego 2019 10:32:24 przy kursie: 3,14 zł
Dawno nie patrzyłem na Groclin. Dzisiaj mi wyskoczył na stooq i zacząłem się przyglądać...
Wychodzi na to, że sami nie wiedzą czego chcą. Mieli wyjść z poszyć i wejść w projektowanie. Potem jednak sprzedają udziały w CADM i chcą zostać w biznesie poszyciowym, ale przy okazji sprzedają nieruchomości wraz z parkiem maszynowym...

Czy ktoś ogarnia jaka jest ich wizja biznesu?
Follow me on Twitter
Zanim zaczniesz narzekać, że znikają Twoje posty, przeczytaj Regulamin Forum

Vox
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 5 981
Wysłane: 26 kwietnia 2019 12:12:50 przy kursie: 2,80 zł
dzis wyniki i mocny spadek. może był już jakiś przeciek, a może to tylko strach?

Adagio
Dołączył: 2014-08-08
Wpisów: 451
Wysłane: 3 kwietnia 2020 15:43:52 przy kursie: 0,86 zł
Frog napisał(a):
Dawno nie patrzyłem na Groclin. Dzisiaj mi wyskoczył na stooq i zacząłem się przyglądać...
Wychodzi na to, że sami nie wiedzą czego chcą. Mieli wyjść z poszyć i wejść w projektowanie. Potem jednak sprzedają udziały w CADM i chcą zostać w biznesie poszyciowym, ale przy okazji sprzedają nieruchomości wraz z parkiem maszynowym...

Czy ktoś ogarnia jaka jest ich wizja biznesu?

Tak, dosc prosta sprzedac wszystko i po stresie Whistle


Groclin chce sprzedać aktywa produkcyjne na Ukrainie za ok.4,5 mln USD
biznes.pap.pl/pl/news/pap/info...

Byl taki fajny wywiad z Morawieckim na poczatku kadencji PIS, gdzie zachwalal polska firme Groclin
Warto przeczytac, naprawde zabawne jaka wiedze ma premier Polski d'oh!

Morawiecki chce odbudować przemysł motoryzacyjny. "Polska może stać się liderem"
www.money.pl/gospodarka/wiadom...
Cytat:
Zwraca przy tym uwagę, że gdy na początku ubiegłego wieku Michał Drzymała "walczył z Niemcami o swój wóz, Siemens był już niemal 60-letnią firmą". - To dość symptomatyczne, że jego prawnuk Zbigniew Drzymała, jest właścicielem Inter Groclin Auto, firmy, która produkuje akcesoria i wyposażenie samochodowe. To droga, którą chcielibyśmy, aby poszło jak najwięcej małych i średnich polskich firm - mówi wicepremier.

Anxious
No i doszlismyd'oh!

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
32 33 34 35 36 37 38

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,732 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +105,56% +21 111,36 zł 41 111,36 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d