pixelg
POLIMEXMS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

20 21 22 23 24 25 26

POLIMEXMS [PXM]

AKTUALNY KURS: 2,51 zł (+0,60%) 17-01-2020 17:01
krakson
Dołączył: 2012-06-01
Wpisów: 8
Wysłane: 23 kwietnia 2017 11:03:40 przy kursie: 8,21 zł
Mógłby ktoś z forumowiczów pokusił się o ponowną analizę spółki ?
Od ostatniej już troszkę czasu minęło.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 786
Wysłane: 2 września 2017 20:01:36 przy kursie: 6,55 zł
POLIMEXMS - analiza techniczna na życzenie
kliknij, aby powiększyć


Wykres Polimexu przypomina pogorzelisko. W marcu walory spółki padły ofiarą kapitału spekulacyjnego, który najpierw wywindował kurs do poziomu 17 zł a następnie pozbył się parzących ręce akcji na rzecz mniej doświadczonych graczy. Marcowy wolumen to 240 proc. akcji znajdujących się w wolnym obrocie.

W konsekwencji notowania powróciły do punktu wyjścia i od 5 miesięcy tkwią w trendzie bocznym, ograniczonym poziomami 5,93-7,08 zł. Wskaźńik AD sygnalizuje, że konsolidacja nie jest wykorzystywana do akumulacji walorów, a więć o opuszczeniu strefy zagęszczenia cen górą nie ma co marzyć, przynajmniej na tę chwilę. Warto mieć świadomość, że nawet miejsce na ewentualne wzrosty jest mocno ograniczone, gdyż zaznaczony na czerwono obszar kryje w sobie olbrzymie pokłady podaży.

Najbliższe wsparcia, oprócz dolnego pułapu ruchu bocznego, to 5,25 i 4,18 zł


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 786
Wysłane: 27 października 2017 20:03:45 przy kursie: 4,99 zł
POLIMEXMS - analiza techniczna

Gwiazdą dzisiejszej sesji bez wątpienia były walory spółki Polimex-Mostostal. Imponujący, prawie 20-procentowy wzrost i wolumen sięgający 5 proc. akcji znajdujących się w wolnym obrocie robią wrażenie. Czy w związku z powyższym można ogłosić zmianę układu sił?

Na takie stwierdzenie jest zdecydowanie za wcześnie. Dzisiejszy zryw zdaje sie mieć wyłącznie spekulacyjne podłoże. Z technicznego punktu widzenia gracze mieli jedynie dwa powody do takiego zagrania - sięgnięcie poziomu wsparcia, o którym wspominałem w poprzedniej analizie, oraz sygnalizowane wyprzedanie waloru. Nadrzędny trend spadkowy wciąż ma się dobrze i nie widać przesłanek ku jego zakończeniu. Linie RSI i MACD są skorelowane z wykresem cenowym, a więc o wytracanie impetu spadków nie miało miejsca. Wciąż trwa dystrybucja akcji, będąca jaskrawym przykładem sentymentu, jakim gracze darzą akcje spółki i dzisiejsza sesja nie zmienia tego negatywnego obrazu.

Dzisiejsze wybicie zatrzymało się na najbliższym oporze, wzmocnionym krótkoterminową wykładniczą. Kolejna strefa oporu to 5,26-5,41 zł. Ewentualne przebrnięcie tego obszaru pozwoliłoby na sięgnięcie poziomu 6 zł. Na chwilę obecną potencjał odreagowania wyczerpuje się właśnie tam.


kliknij, aby powiększyć


Hans666
Dołączył: 2014-07-15
Wpisów: 10
Wysłane: 31 października 2017 13:28:30 przy kursie: 4,57 zł
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...


Czy to sa akcje które objely ENEA,ENERGA,PGE,PGNIG ?????
Edytowany: 31 października 2017 14:38

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 495
Wysłane: 31 października 2017 14:38:19 przy kursie: 4,57 zł

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 31 grudnia 2017 12:54:36 przy kursie: 4,03 zł
Wdrażanie nowych pomysłów na stary biznes – omówienie sytuacji finansowej oraz wyników Grupy Kapitałowej Polimex MS (PXM) po 3kw 2017 roku

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 3kw 2017 roku GK Polimex MS wypadła r/r pod względem wynikowym bardzo blado notując na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat znaczne regresy, czemu towarzyszył również spadek efektywności:
- skonsolidowane przychody ze sprzedaży okazały się niższe o 30%,
- wynik brutto na sprzedaży o 50% (marża brutto wyniosła 3,5 wobec 4,9% przed rokiem; prawdopodobny efekt wzrostu cen materiałów, wynagrodzeń pracowników i usług obcych – budowlanych),
- wynik netto na sprzedaży o 122% (strata wobec zysku przed rokiem; skutek znacznego wzrostu łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, w tym zwłaszcza tych ostatnich – efekt niskiej bazy),
- wynik operacyjny o 80% (zmniejszenie regresu to efekt blisko 9 mln zł przychodów netto z działalności pozostałej wobec 3 mln zł kosztów netto przed rokiem; prawdopodobnie w związku z rozwiązaniem rezerw bądź odwróceniem odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych),
- wynik brutto o 113% (ponownie strata wobec zysku przed rokiem, choć koszty finansowe netto były r/r nieco mniejsze – 5,4 wobec 7,4 mln zł),
- a wynik netto o 151% (w tym o 152% dla akcjonariuszy).

Jednocześnie w ujęciu narastającym za 9m, mimo słabego 3kw, wyniki PXM, wyłączając przychody ze sprzedaży (spadek o 18%), prezentują się całkiem korzystnie – wzrost zysku brutto na sprzedaży o 396% oraz solidne zyski wobec strat przed rokiem na dalszych poziomach wynikowych.

Opisaną wyżej sytuację zobrazowano od strony wartościowej na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł oraz %].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy [wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %] można stwierdzić, że pogorszenie wyników Grupy w 3kw to głównie kwestia segmentu energetyki, gdzie odnotowano znaczący spadek przychodów oraz wyniku operacyjnego i marży. Jednocześnie w obszarze produkcji i petrochemii odnotowano poprawę (w pierwszym przypadku pełną – przychody+wynik+marża, a w drugim z wyłączeniem przychodów). Segment przemysłowy miał iluzoryczny wpływ na wyniki Grupy, aczkolwiek odnotować tu można wzrost przychodów oraz zbliżony poziom zysku i w efekcie spadek marży.

W skali 9m Grupa odnotowała poprawę wyników operacyjnych we wszystkich czterech wyodrębnionych segmentach, przy czym o ile w przypadku produkcji i przemysłu wiązało się to z wyższymi r/r przychodami, to w odniesieniu do energetyki i petrochemii przychody były niższe.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Słaby 3kw br. dał o sobie znać również w odniesieniu do tendencji wynikowych i efektywnościowych PXM w szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %], gdzie można stwierdzić wyraźne załamanie istotnej poprawy jaka miała miejsce we wcześniejszym okresie sprawozdawczym zarówno w zakresie głównych kategorii wynikowych, jak również wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście przyszłych okresów sprawozdawczych należy zauważyć, że portfel zamówień Grupy pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów nadal systematycznie maleje, co w coraz większym stopniu przekłada się na poziom osiąganych przychodów. Jednocześnie zdecydowanej poprawie uległa ostatnio marżowość realizowanych kontraktów (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %), przy czym na razie jest to zbyt krótki okres, aby traktować tę zmianę jako początek jakiejś trwalszej tendencji (tym bardziej, że mimo wcześniejszych zapowiedzi kierownictwa Grupy, o dużej wadze przywiązywanej do rentowności pozyskiwanych zleceń, w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym odnotowano ponownie pogorszenie w tym obszarze). Na koniec września 2017r, w odniesieniu do kontraktów już zawartych, portfel zamówień PXM wynosił ok 2,6 mld zł (z czego na 2017 przypada 0,9 mld zł, na 2018 1,1 mld zł, na 2019 0,5 mld zł, a na lata następne 0,1 mld zł).


kliknij, aby powiększyć


PXM w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym nie informował o pozyskaniu nowych zleceń i koncentrował się na realizacji trzech dużych projektów energetycznych – Kozienice (zakończone i oddane w grudniu br.), Opole (budowane przez Grupę bloki 5 i 6 mają być oddane w latach 2018-19) oraz Żerań (zlecenie pozyskane pod koniec czerwca 2017r. z terminem realizacji w drugiej połowie 2020r.). Jednocześnie rozwiązano kontrakt na montaż części ciśnieniowej kotła nowego bloku w Elektrowni Jaworzno. Z kolei w ostatnich dniach pojawiła się informacja, że po otwarciu ofert na budowę bloku w Elektrowni Ostrołęka oferta Polimeksu w konsorcjum z Rafako okazała się blisko 2x droższa od najtańszej, i zarazem najbliższej wstępnie założonej kwocie na realizację, złożonej przez China Power Engineering Consulting Group (4,8 mld zł). Poza dwoma wymienionymi ofertami trzecią, pośrednią, złożyło konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems (6 mld zł). Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się, że PXM nie ma szans na pozyskanie tego kontraktu, lecz z drugiej strony należy pamiętać, że w warunkach przetargu wskazano iż cena nie będzie stanowić jedynego kryterium oceny ofert. Swoją drogą ciekawe, czy będzie tu miała znacznie kwestia właścicielska (udziałowcami Elektrowni Ostrołęka są Enea i Energa, które jednocześnie są od pewnego czasu jednymi z wiodących akcjonariuszy Polimeksu MS).

Jednocześnie, aby nie powielać błędów przeszłości, kierownictwo Grupy, nie rezygnując z udziału w dużych zleceniach w energetyce i petrochemii, zakłada również zwiększanie udziału mniejszych i średnich zleceń krótkoterminowych (3-6 miesięcy), co pozwoli na łatwiejsze dostosowanie się do rosnących ostatnio cen materiałów i wynagrodzeń, w tym zwłaszcza kosztów podwykonawców. W kontekście tych ostatnich działania Grupy mają zmierzać również do rozwoju własnego potencjału wykonawczego, co pozwoli na częściowe uniezależnienie się od podwykonawców, których stawki podlegają bardziej dynamicznym zmianom aniżeli wynagrodzenia własnych pracowników.

PXM realizuje również stopniowo plan dywersyfikacji geograficznej przychodów – w 3kw wzrosły one r/r o 707% i stanowiły 17% przychodów ogółem, a w skali 9m o 181% i stanowiły 23% przychodów ogółem.

Jednocześnie należy odnotować, że nadal sporą niewiadomą w przypadku PXM są liczne sprawy sądowe odnośnie zrealizowanych lub zerwanych/wypowiedzianych kontraktów, w tym głównie z GDDiK. Z racji wartości kwotowych będą one z pewnością miały dość istotne przełożenie na przyszłe wyniki Grupy, aczkolwiek o charakterze jednorazowym. Ostatnio udało się ugodowo rozstrzygnąć spór dot. budowy centrum handlowego Europa Centralna w Gliwicach.

Z punktu widzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych PXM w 3kw 2017 r. mamy do czynienia ze zmniejszeniem odpływu środków na poziomie salda ogólnego (-5,5 wobec -7 mln zł), przy całkowicie różnych przepływach gotówki w poszczególnych obszarach działalności. W obszarze operacyjnym, głównie za sprawą korekt, Grupa wykazała dopływ środków wobec odpływu przed rokiem (1,8 wobec -2,9 mln zł), czemu towarzyszyły znacznie niższe r/r poziomy nadwyżki finansowej netto (5,5 wobec 14,6 mln zł) i EBITDA (12,7 wobec 26,8 mln zł). W przypadku obszaru inwestycyjnego odnotowano 11,7 mln zł wydatków netto (inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne) wobec 3,2 mln zł wpływów netto przed rokiem (sprzedaż składników majątkowych). Z kolei w obszarze finansowym pozyskano 4,4 mln zł (emisja obligacji) wobec odpływu przed rokiem na poziomie -7,3 mln zł (koszty obsługi długu + spłata zadłużenia oproc.).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m, w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy nieznaczną poprawę w zakresie ogólnego salda gotówkowego w obrębie wartości dodatnich (wykres poniżej, jednostka – tys. zł). Jednocześnie struktura przepływów jest generalnie daleka od korzystnej. Utrzymanie na dodatnim poziomie salda ogólnego to głównie zasługa środków pozyskanych z emisji akcji w 1kw 2017r. Nadwyżka finansowa pojawia się i znika, a przepływy operacyjne są bardzo podatne na korekty wyniku finansowego dot. zmian poszczególnych operacyjnych składników aktywów i pasywów, co niezbyt dobrze świadczy o jakości zarządzania kapitałem obrotowym. Wszystko to powoduje, że różnice między przepływami operacyjnymi a wynikiem EBITDA są na przestrzeni ostatnich kwartałów i lat dość znaczące.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego PXM za 3kw 2017r. można stwierdzić utrzymanie dotychczasowej względnie korzystnej sytuacji finansowej, która uległa poprawie po przeprowadzonej na początku roku emisji akcji (serwisowy rating podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym wskazał na poziom BB+).

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/polimexm...

Emisja akcji wpłynęła na spadek poziomu ogólnego zadłużenia oraz poprawę struktury kapitałowo-majątkowej, w tym również w obszarze kapitału obrotowego netto (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie po stronie pasywów nadal można dopatrzyć się dość znacznych rezerw na spory sądowe dotyczące kontraktów infrastrukturalnych realizowanych w przeszłości, a większa część środków pieniężnych w aktywach obrotowych (największa pozycja aktywów) charakteryzuje się ograniczonymi możliwościami dysponowania (kwoty otrzymane w związku z realizacją kontraktu Opole i Kozienice).

Z punktu widzenia bilansu PXM w ostatnim okresie sprawozdawczym miała miejsce względna stabilizacja sumy bilansowej, co po stronie aktywów wiązało się ze wzrostem wartości aktywów trwałych (środki trwałe) i spadkiem wartości aktywów obrotowych o 2% (głównie należności), a po stronie pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 3% i spadkiem zobowiązań ogółem o 1% (zobowiązania krótkoterminowe spadły o 4%, a długoterminowe wzrosły o 5%; dług oprocentowany zwiększył się przy tym o 1% i stanowił na koniec okresu ok 24% zadłużenia ogółem, głównie w obszarze długoterminowym).

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty nadal wskazują na sporą rozpiętość wyceny akcji Polimeksu MS na GPW. Najbliżej rynkowej są wyceny metodami mnożnikowymi (z wyłączeniem tych opartych na przychodach, które mocno odstają w górę). Nieco poniżej niej są wyceny majątkowe (tu z kolei z wyłączeniem likwidacyjnej, która generalnie jest jedną z bardziej konserwatywnych). Mocno in minus względem notowań rynkowych PXM wypada z kolei wycena rentą wieczystą w oparciu o bieżące zyski Grupy, które jakby nie było w pewnym stopniu są obciążone zdarzeniami jednorazowymi i których występowanie w przyszłości jest wielce prawdopodobne. Obecna cena rynkowa PXM odpowiada wycenie rentą wieczystą, przy założeniu kosztu kapitału na poziomie 10% i 6/7 krotności obecnych zanualizowanych zysków netto. Z jednej strony to dużo, a z drugiej trzeba mieć świadomość, że obecny poziom zysków generowanych przez Grupę jest znacznie poniżej jej możliwości. Póki co jednak nie pokazała ona jeszcze gotowości do powrotu na ścieżkę wzrostu.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/polimexm... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/polimexm...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 31 grudnia 2017 12:54

sahar
Dołączył: 2015-11-25
Wpisów: 98
Wysłane: 22 lutego 2018 15:23:14 przy kursie: 4,99 zł
Witam,

Czy można prosić o re-analize tej spółki? binky

Maharadza1
Dołączył: 2017-02-28
Wpisów: 25
Wysłane: 22 lutego 2018 19:50:55 przy kursie: 4,99 zł
Przyłączam sie do prośby:)

kola
Dołączył: 2010-11-16
Wpisów: 4
Wysłane: 22 lutego 2018 20:06:04 przy kursie: 4,99 zł
Także przyłączam się do prośby hello1

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 852


sahar
Dołączył: 2015-11-25
Wpisów: 98
Wysłane: 2 marca 2018 19:47:22 przy kursie: 4,65 zł
Witam,

Proszę poprawic na wykresie ostatnią czerwoną kropkę, bo to jest akurat informacja pozytywna.
Wciąż czekamy na analize king . Jest to TOP 5 najgoretszych papierow obecnie, i będzie rozgrywany zapewnie dosc dynamicznie w najblizszym czasie.

Szczegolnie jak pojdzie info na temat Ostroleki (co sie mialo wydarzyc juz na przelomie stycznia/lutego).

Maharadza1
Dołączył: 2017-02-28
Wpisów: 25
Wysłane: 2 marca 2018 20:47:06 przy kursie: 4,65 zł
Tak tak, czekamy. Grane bedzie ostro. Choć po tym co powiedzial Tchórzewski, w poniedziałek bedzie zjazd.
Edytowany: 2 marca 2018 20:47

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 786
Wysłane: 3 marca 2018 10:04:53 przy kursie: 4,65 zł
POLIMEXMS - analiza techniczna

Od początku roku walory spółki zyskały w swoim ekstremum prawie 40%, ale nie przełożyło się to na zmianę sytuacji technicznej. Zwyżka miała miejsce w obszarze szerokiego trendu bocznego i wygasła pod jego górnym pułapem.
Teraz gracze toczą walkę na wysokości połowy korpusu marubozu z końca stycznia. Utrzymanie się powyżej poziomu 4,57 zł dawałoby szansę na kolejną próbę konfrontacji z oporem strefy 5,26-5,41 zł. Ewentualne pokonanie tej strefy otworzyłoby drogę do 6 zł. Problem w tym, że przebieg linii AD sugeruje, iż gracze z łatwością rozstają się z walorami i nie wiążą z nimi długoterminowych planów.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

mysiauek
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2013-03-08
Wpisów: 176
Wysłane: 10 lipca 2018 21:25:45 przy kursie: 3,62 zł
Wiemy skąd nagły skok na Polimeksie?

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 786
Wysłane: 17 lipca 2018 19:43:03 przy kursie: 3,66 zł
POLIMEXMS - analiza techniczna

Dzisiaj proponuję skierować spojrzenie na wykres spółki Polimex-Mostostal z uwagi na fakt, że notowania znalazły się w ciekawym z punktu widzenia analizy technicznej miejscu. Jest to strefa 3,77-3,80 zł, pełniąca niegdyś rolę wsparcia. Zgodnie z zasadą zmiany biegunów, po przełamaniu wsparcie pełni rolę oporu. I to właśnie pod tym oporem znalazły się notowania spółki. Ewentualne wybicie oporu otworzyłoby przed notowaniami drogę jak minimum w kierunku strefy luki bessy z końca marca, a w optymistycznym wariancie nawet do poziomu 5,20 zł.
Rzecz jednak w tym, że przełamanie wspomnianego oporu nie będzie należało do najłatwiejszych - oprócz poziomego oporu mamy do czynienia z górną warstwą chmury Ichimoku oraz górnym pułapem 1,5-miesięcznego kanału wzrostowego. Pokonanie tej linii Maginota za pierwszym podejściem może się nie udać. W związku z powyższym większe szanse na realizację ma scenariusz zakładający cofnięcie notowań spod oporu w kierunku dolnego pułapu kanału.


kliknij, aby powiększyć

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 852
Wysłane: 10 sierpnia 2018 11:28:07 przy kursie: 3,80 zł
4 dziury w fundamentach – omówienie sprawozdania finansowego GK Polimex po I kw. 2018 r.

Pomimo tego, że Polimex otarł się o upadłość, wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem inwestorów (spekulantów). Z jednej strony to podmiot biorący udział w budowie polskiej energetyki – spółka zrealizowała nowy blok w Kozienicach, a obecnie buduje 2 nowe bloki w Opolu i pewnie coś kapnie jej z elektrowni Ostrołęka C. Z drugiej strony spółka ma swoje problemy.

Rentowność projektów
Polimex realizuje wieloletnie kontrakty budowlane, co ma swoje implikacje w prezentacji danych finansowych. W normalnej, krótkoterminowej działalności fakturuje się usługę po jej wykonaniu, kiedy zna się wszystkie poniesione koszty – wynik jest jasno określony. W przypadku kontraktów długoterminowych sprawa wygląda zgoła odmiennie – wynik okresu jest szacowany.

Każdy kontrakt ma swój budżet kosztów i z góry określonych przychodów (kwota realizacji w wygranym kontrakcie). Dla każdego kontraktu przychody są szacowane na bazie poniesionych kosztów i szacunku realizacji tych kosztów w całym budżecie danego kontraktu. Przykładowo jeśli w kwartale spółka poniosła 10 proc. kosztów kontraktu, to rozpoznaje 10 proc. przychodów. Sprawa niby jest prosta, ale problem pojawia się kiedy szacunki kosztów do poniesienia na danym kontrakcie się zmieniają. W tym miejscu warto pokazać co się wtedy dzieje na przykładzie.

Załóżmy, że spółka wygrała 5 letni kontrakt na kwotę 60 mln zł i w początkowym ujęciu szacuje koszty na 50 mln zł. Sprawa jest dość prosta jeśli wszystko idzie zgodnie z planem. Wykazuje marże na poziomie 20 proc., czyli poziomie założonym w budżetowaniu kontraktu. Załóżmy jednak, że w 4 roku realizacji kontraktu stwierdza, że koszty realizacji będą o 5 mln zł wyższe. Wtedy już stopień zaawansowania kontraktu to będzie 73 proc. a nie 80 proc. W związku z tym, przychody jakie spółka do tej pory wykazała powinny wynieść 43,6 mln zł, a nie 48 jak wynikałoby z 80 proc. Wobec powyższego roczny przychód wyjdzie nam na poziomie tylko 7,64 mln zł. a roczny wynik -2,36 mln zł. W kolejnym roku marża wyjdzie już 8,3 proc. (1,36/16,36) czyli taka jak dla znowelizowanego budżetu.(5/60). Jak widać w momencie dokonywania weryfikacji budżetu wynik potrafi się mocno odchylić.


kliknij, aby powiększyć


Ale to nie cały zestaw możliwości. Jeszcze ciekawiej jest kiedy spółka stwierdzi, że koszty na kontrakcie przewyższą kwotę przychodów. Wtedy nie dość że mamy niskie przychody związane z weryfikacją budżetu, to także poprzez rezerwę odniesienie całej planowanej straty w wynik okresu.

Wiadomo także, że spółka realizuje wiele projektów z różnymi marżami. Jedne wygasają, drugie się rozpoczynają. Dodatkowo Polimex posiada także wysoko jak na spółkę rentowny segment konstrukcji stalowych (produkcji). Okazuje się, że wektor czynników wpływających na marżę okresu jest bardzo wielowymiarowy i obejmuje:
- weryfikację budżetów
- zmianę udziału przychodów kontraktów w przychodach
- zmianę udziału w przychodach segmentu konstrukcji.

Marża brutto w ostatnich 8 kwartałach zawierała się w przedziale od -10,9 proc. do 9,3 proc., gdzie najniższa wartość przypada na 2 kw. 2016 r. kiedy to spółka dokonała weryfikacji budżetu na Kozienicach. W opisie tekstowym spółka poinformowała, że koszty wzrosły o 130 mln zł, natomiast z ruchu na rezerwach mamy rozwiązanie rezerw na straty w kwocie 33 mln zł i zawiązanie rezerw na kwotę 66 mln zł.

W IV kw. część z tej rezerwy została rozwiązana. I znów, spółka informuję, że koszty okazały się o 42 mln zł niższe, natomiast z not do sprawozdań wynika, że spółka w IV kw. zawiązała rezerwy na straty w wysokości 11 mln zł i rozwiązała w kwocie 21 mln zł. Wniosek z tego taki, że nie tylko Kozienice są kontraktem na ujemnej marży.


kliknij, aby powiększyć


Największy kontrakt też jest zagrożony finansowo. Pierwotnie blok nr 5 miał być oddany w lipcu tego roku, natomiast nr 6 w marcu 2019 r., nie dawno spółka poinformowała, że:

Cytat:
W związku z raportem bieżącym nr 77/2017 z dnia 26 września 2017 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, że w efekcie prowadzonych konsultacji w ramach konsorcjum Spółki oraz Mostostal Warszawa S.A. i Rafako S.A. ( Konsorcjum ) oraz GE Power, która jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję lidera Konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu oraz przeprowadzonych analiz oszacowane zostały nowe terminy przekazania do eksploatacji bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. Deklarowane zmienione terminy przekazania do eksploatacji to 31 maja 2019 roku dla bloku nr 5 oraz 30 września 2019 roku dla bloku nr 6.
Aktualnie prowadzone negocjacje Konsorcjum oraz GE Power z Inwestorem (PGE GiEK) nie zostały jeszcze zakończone.


Możliwe, że PGE nałoży na konsorcjum karę, choć w związku z tym, że Polimex jest własnością spółek energetycznych to ryzyko nie jest raczej duże.

Kurczący się portfel zamówień
Ale rentowność to nie jedyny problem. Proszę zwrócić uwagę, że przychody spółki w 1 kw. tego roku wyniosły tylko 348 mln zł i były o 36 proc. niższe r/r. Ktoś może powiedzieć, że to sezonowość, ale nie będzie to prawdą. Polimex od wielu kwartałów wykazuje przychody wyższe od pozyskanych kontraktów, w związku z czym kurczy się portfel zamówień. Od dwóch kwartałów portfel ten jest mniejszy niż kroczący przychód z ostatnich 12 miesięcy. Portfel na obecny rok wynosił na koniec I kw. 1,16 mld zł, co wraz z raportowanym przychodem daje kwotę 1,5 mld zł, w porównaniu do 2,4 mld zł przychodów w 2016 r. czy 2,7 mld zł w 2015 r.


kliknij, aby powiększyć


Spółka miała chrapkę na kontrakt na elektrownię Ostrołęka C, ale zaoferowana cena okazała się dużo wyższa od konkurencyjnego konsorcjum GE. Co prawda podpisany został list intencyjny o współpracy, ale z pewnością zakres robót będzie dużo mniejszy niż przy generalnym wykonawstwie. Na horyzoncie nie widać kolejnych dużych bloków energetycznych, więc segment ten nie rokuje najlepiej. Konsekwencją przegranego przetargu był odpis na wartość firmy za przejęcie Energomontażu Północ.

Bez gotówki
Zysk operacyjny za ostatnie 4 kwartały wynosi minus 100 mln zł, ale zawiera wspomniany odpis na wartość firmy w kwocie 191 mln zł. Po korekcie o ten odpis dostaniemy około 92 mln zł EBIT i 120 mln zł EBITDA. (Powtarzalny zysk jest mniejszy, gdyż w EBIT są także inne zdarzenia jednorazowe jak 12,5 mln zł z rozwiązania rezerw na sprawy sądowe, czy przeszacowania wartości majątku (8 mln zł)).
EBITDA która jest pewnym ułomnym estymatorem przepływów niestety nie znajduje potwierdzenia w realnym cashflow. Przepływy operacyjne z ostatnich 4 kwartałów są ujemne na kwotę 141 mln zł, a przypomnijmy, że jest to okres w którym oddano blok w Kozienicach.


kliknij, aby powiększyć


Ujemne przepływy to jak widać poniżej efekt zmniejszania się ujemnego kapitału obrotowego (rozumianego jako różnica pomiędzy należnościami, kaucjami i rozliczeniami międzyokresowymi z tytułu kontraktów długoterminowych oraz zobowiązaniami i kaucjami oraz rozliczeniami po stronie pasywnej), w głównej mierze zmniejszania się salda zobowiązań.


kliknij, aby powiększyć


W ciągu ostatnich 4 kwartałów spółka wygenerowała 49 mln zł zysku na sprzedaży. Jeśli kwotę tą obciążyć ok. 22 mln zł z tytułu kosztów finansowych to dostaniemy 27 mln zł powtarzalnego zysku brutto i 22 mln zł zysku netto. Ta kwota ma się nijak do wyceny spółki, której kapitalizacja ociera się o miliard złotych. Nawet jeśli weźmiemy zysk operacyjny skorygowany o odpis wartości firmy to dostaniemy 60 mln zł zysku netto i wskaźnik C/Z na poziomie 15, co też nie jest wartością niską dla spółki, która przecież się kurczy. Z drugiej strony EV/EBITDA liczonego z obecnej liczby akcji i EBITDA liczonej jako zysk ze sprzedaży plus amortyzacja wynosi 9,5. Problem w tym, że do liczenia wziąłem obecną liczbę akcji, a szykuje się rozwodnienie.

Obligacje zamienne na akcje
Obecnie mamy 236,62 mln akcji, ale spółka wyemitowała obligacje zamienne na akcje na kwotę 140 mln zł, które mają być wykupowane po 2 zł. Z tego wynika, że obligacji jest 70 mln sztuk i prawdopodobnie zostaną zamienione na akcje w stosunku 1:1. To oznacza, że przybędzie dodatkowe 70 mln akcji. W takim przypadku EV wzrośnie nam do 843 mln zł, co da dla EBITDA liczonej jako zysk ze sprzedaży plus amortyzacja wskaźnik EV/EBITDA na poziomie 10,8. To nie jest poziom niski dla spółki, która jak wspomniałem się kurczy.

Rynek najwyraźniej koryguje EBIT tylko o odpis wartości firmy – wtedy wskaźniki wychodzą korzystniejsze – na poziomie ok. 7. Możliwe także, że dyskontuje pozytywne rozstrzygnięcia sporów sądowych z GDDKiA, które opiewają na setki milionów złotych. Wydaje się, że to jednak podejście dość agresywne.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 13 sierpnia 2018 21:52

Uv
Uv PREMIUM
Dołączył: 2012-09-01
Wpisów: 30
Wysłane: 13 sierpnia 2018 17:54:31 przy kursie: 3,85 zł
"Obligacje zamienne na akcje
Obecnie mamy 236,62 mln akcji, ale spółka wyemitowała obligacje zamienne na akcje na kwotę 140 mln zł, które mają być wykupowane po 2 zł. Z tego wynika, że obligacji jest 70 mln sztuk i prawdopodobnie zostaną zamienione na akcje w stosunku 1:1. To oznacza, że przybędzie dodatkowe 70 mln akcji."

Czy ktoś zna datę kiedy to ma dojść do wykupienia/wymiany tych obligacji ?

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 786
Wysłane: 17 grudnia 2018 10:53:51 przy kursie: 3,05 zł
POLIMEXMS - analiza techniczna na życzenieKurs akcji spółki POLIMEXMS w interwale dziennym nie ma określonego trendu. Tegoroczna zwyżka znalazła swój kres w obszarze luki bessy i następnie notowania powróciły w okolice tegorocznych minimów.
Przebieg wskaźników technicznych jest typowy dla braku trendu, ale znajdują się one na poziomach, z których łatwo o wygenerowanie sygnału.

W obecnej sytuacji nie pozostaje nic innego jak bierna obserwacja w oczekiwaniu. aż rynek określi się z dalszym kierunkiem. Najbliższe strefy oporów i wsparć zaznaczone są na wykresie odpowiednio czerwonym i zielonym kolorem.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

ElaS
ElaS PREMIUM
Dołączył: 2016-03-02
Wpisów: 112
Wysłane: 17 grudnia 2018 12:18:27 przy kursie: 3,05 zł
dziękuję za analizę- nic dodać, nic ująć

konris
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 225
Wysłane: 9 sierpnia 2019 10:27:00 przy kursie: 2,42 zł
jakich wyników za półrocze można się spodziewać i jakie zmiany w fundamentach dostrzegacie?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
20 21 22 23 24 25 26

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,279 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d