TRAKCJA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TRAKCJA [TRK]

AKTUALNY KURS: 2,03 zł (-0,25%) 19-09-2019 17:00
Zana
Dołączył: 2018-07-26
Wpisów: 2
Wysłane: 26 lipca 2018 11:36:31 przy kursie: 3,56 zł
Mamy kurs na poziomie 3,60,
czy publikacja raportu za 1 półrocze ( przedstawiająca stratę) może spowodować chwilowy spadek kursu?

Pozdrawiam

Rych
Dołączył: 2009-11-19
Wpisów: 86
Wysłane: 26 lipca 2018 19:09:57 przy kursie: 3,56 zł
Jest to zupełne wróżenie z fusów:
1. Wiele zależy od wysokości ewentualnej straty.
2. Nie wiemy jaka będzie cena akcji przed raportem.
3. Nie wiemy jaki będzie w tym momencie sentyment szerokiego rynku.

Póki co cena konsoliduje się od 2 sesji na tym samym poziomie. Na razie sytuacja wydaje się być prowzrostowa, a i spółka jest nisko wyceniana przez rynek, chociaż należy pamiętać o tym, że w wartości księgowej jest pełno WNiP, które tak naprawdę nie wiemy ile są warte, przy założeniu, że nic, C/WK robi się bardziej zbliżone do innych spółek o podobnym profilu działalności -> Torpol i Zue, ale nadal wyraźnie niższe. Może to sugerować, że sytuacja spółki jest gorsza lub spółka jest bardziej niedowartościowana. Skłaniałbym się jednak ku temu ostatniemu.

Można spojrzeć na kilka lat notowań ZUE, Torpol i Trakcji, widać, że wszystkie spółki są mocno skorelowane, a Trakcja najmocniej ostatnio oberwała. Oczywiście punkt porównawczy, tzn. moment rozpoczącia wykresu jest arbitralny, ale widać, że w kilku miejscach wykresy się zbiegają:


kliknij, aby powiększyćflesz
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 449
Wysłane: 30 lipca 2018 23:25:44 przy kursie: 4,22 zł
W minionym tygodniu przemieliło się 13 mln akcji, tj ponad 25% kapitału. Jest możliwe, że jakiś duży gracz chce przejąć Trakcję? FF ponad 50%


Bartas_Gda
Bartas_Gda PREMIUM
Dołączył: 2018-05-12
Wpisów: 47
Wysłane: 17 sierpnia 2018 22:02:15 przy kursie: 3,72 zł
Prosiłbym o aktualizację analizy.

limakslimak
Dołączył: 2018-03-28
Wpisów: 18
Wysłane: 24 sierpnia 2018 18:24:44 przy kursie: 3,67 zł
Podpinam się do prośby !

Rych
Dołączył: 2009-11-19
Wpisów: 86
Wysłane: 30 sierpnia 2018 23:02:24 przy kursie: 3,68 zł
1,8 mln zysku w II kwartale, -37,5 mln przepływów operacyjnych. W raporcie wspomniane jest, że wpływ zaliczek (na dużych kontraktach 10% wartości) z niedawno pozyskanych kontraktów da zastrzyk gotówki (razem ponad 90 mln zł, ale nie ma informacji kiedy takie środki wpłyną). Suma bilansowa mocno wzrosła.

Zdziwiony jestem, że testy na utratę wartości, w związku z podejrzeniem utraty wartości (jest tu szereg czynników, które generują podejrzenie, włączając wycenę rynkową poniżej wartości księgowej, ale też fundamentalnych jak pogorszenie wyników r/r etc.) znowu nie wykazały konieczności dokonania odpisów, zwłaszcza w litewskiej spółce. Czyli oficjalnie Trakcja nadal jest notowana 4-5 razy taniej od wartości księgowej.

Tzn. gdyby takie znaczace odpisy zostały dokonane, na pewno informacja pojawiłaby przed raportem, więc w samym raporcie się nie spodziewałem niespodzianki, ale idą mocno w zaparte, traktując obecną sytuację jako przejściową. Teraz przegląd portfela:

"Portfel zamówień Trakcji PRKiI S.A. na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 1 537 mln PLN, z których 327 mln PLN stanowią umowy podpisane w I półroczu 2018 roku, których oczekiwane średnie marże są wyższe niż obecnie osiągane."

Czyli po pierwszym półroczu portfel zamówień pozyskanych w 2017 r. lub wcześniej wynosi około 1,2 mld zł. W raporcie rocznym 2017 jest informacja:

"W okresie 2017 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 1 946 mln zł (z wyłączeniem wartości robót przypadających na konsorcjantów)."

Oraz w raporcie półrocznym 2017:

"W okresie I półrocza 2017 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 1 138 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów)."

Co daje 1138 mln w I półroczu i 808 mln w II półroczu 2017. W obliczu wspomnanego wcześniej 1,2 mld zł dla kontraktów sprzed 2018 r., wydaje się, że największa część obecnego portfela to kontrakty z II połowy 2017r. (wg daty podpisania), więc rentowność bieżącego portfela może być lepsza niż to co widzieliśmy w I i II kwartale.
Edytowany: 30 sierpnia 2018 23:16

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 505
Wysłane: 2 września 2018 10:36:10 przy kursie: 3,72 zł
TRAKCJA - analiza techniczna na życzenie

Z lekkim poślizgiem wrzucam analizę.


W poprzedniej analizie technicznej waloru sygnalizowałem obecność oporu na poziomie 4,73 zł i uzależniałem dalszy ciąg odreagowania od zachowania kursu akcji względem tego oporu. Jak widać, kupującym udało się go naruszyć, ale zamknięcie wypadło poniżej tego pułapu cenowego, co poskutkowało odejściem na niższe poziomy cenowe.
Obecnie mamy do czynienia z odreagowaniem letniej zwyżki. Trwa konsolidacja w strefie, ograniczonej od góry oporem 3,90-3,98 zł a od dołu wsparciem na 3,55 zł. Kierunek wybicia z tej strefy zagęszczenia cen zadecyduje o średnioterminowych perspektywach waloru.
Wskaźniki techniczne zachowują się w sposób typowy dla korekty i na chwilę obecną nie generują niepokojących sygnałów - RSI znajduje się powyżej 40, linia MACD nad poziomem równowagi. Jedyne co niepokoi, to niezgolność notowań do wzniesienia się powyżej średnioterminowej wykładniczej - próba pokonania EMA50 skutkuje powstawaniem knotów świec.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 2 września 2018 10:38

limakslimak
Dołączył: 2018-03-28
Wpisów: 18
Wysłane: 5 września 2018 17:53:29 przy kursie: 3,29 zł
Czy Pana zdaniem Panie Krewa, dzisiejsze lądowanie na poziomie 3,29 jest ostatecznym potwierdzeniem zmiany kursu na południowy? Zawsze przy takich sesjach w których spółka spada o 10 procent, bez towarzyszących temu spadkowi negatywnych komunikatów powstaje pytanie czy ktoś nie wiem czegoś czego nie wiem szeroki rynek.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 17 września 2018 07:04:59 przy kursie: 2,95 zł
Dramatu na torach ciąg dalszy – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 2 kw. 2018 r.

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W drugim kwartale 2018 roku GK Trakcja kontynuowała regres wynikowy z wcześniejszego okresu sprawozdawczego na całej długości rachunku zysków i strat, choć tym razem już bez strat. W obszarze działalności podstawowej Grupa odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 7%, lecz przy zbliżonym lub nieco mniejszym tempie spadku kosztów własnych oraz łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu zyski na poziomie wyniku brutto oraz netto na sprzedaży okazały się r/r dużo niższe – odpowiednio o 25% i 51% (marża brutto na sprzedaży wyniosła 5,05 wobec 6,31% przed rokiem). Dalsze poziomy wynikowe to pogłębienie regresu zysków – na działalności operacyjnej o 54% (sporo niższe r/r przychody netto z działalności pozostałej – 0,4 wobec 1,6 mln zł), w przypadku wyniku brutto o 71% (zbliżony r/r poziom kosztów finansowych netto – 2,9 mln zł), a na poziomie wyniku netto o 74% (wyższa r/r efektywna stopa podatkowa), w tym o 76% dla akcjonariuszy.

Jednocześnie, za sprawą tragicznego 1 kw., wyniki Grupy za całe 6m prezentują się r/r znacznie gorzej. Mimo wyższych o 8% przychodów zysk brutto na sprzedaży okazał się niższy o 63%, a w przypadku kolejnych poziomów wynikowych wykazano wielomilionowe straty wobec zysków przed rokiem.

Opisaną wyżej sytuację zobrazowano od strony wartościowej na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia rachunku segmentowego TRK (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) nadal można stwierdzić negatywny wpływ na wyniki w obu głównych obszarach działalności, przy czym na rynkach krajów bałtyckich spadki wyniku brutto na sprzedaży i marży są mniejsze, przy spadających dodatkowo przychodach, aniżeli na rynku krajowym, gdzie przychody rosną.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Przyczyny nakreślonej wyżej sytuacji Grupy są cały czas takie same. Z jednej strony negatywne uwarunkowania prowadzenia działalności w sektorze budowlano-montażowym, w tym zwłaszcza wzrost cen materiałów, usług podwykonawczych i wynagrodzeń pracowników, które z całą mocą oddziałują na niskomarżowe kontrakty podpisywane w okresie słabszej koniunktury, a z drugiej dodatkowe koszty związane z dywersyfikacją działalności na rynku energetyki zawodowej, przygotowaniem działalności na rynkach zagranicznych oraz planami powrotu na rynek miejski (trakcje tramwajowe).

Pod względem tendencji wynikowych i efektywnościowych TRK w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %) mamy do czynienia z kontynuacją regresu zarówno w odniesieniu do wielkości wynikowych jak i odpowiadających im wskaźników rentowności. Od ujemnych obszarów wartości dzieli już Grupę naprawdę niewiele.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ostatnie okresy sprawozdawcze wskazują zarazem na postępującą odbudowę portfela zamówień – na koniec czerwca 2018 r. przekroczył on nieznacznie 2 mld zł wobec 1,8 mld zł rok wcześniej. Trudno jednakże póki co oceniać to pozytywnie dla Grupy, gdyż od dłuższego czasu ma ona problem z marżowością realizowanych kontraktów, a wobec dużej bieżącej konkurencyjności rynku zachodzi obawa, że również ostatnio podpisywane kontrakty mogą w przyszłości okazać się problematyczne z punktu widzenia wynikowego. Jak na razie na bieżącą rentowność Grupy bardziej wpływają kontrakty z przeszłości (wykres poniżej, jednostki – tys. zł oraz %), a co do przełożenia na wyniki ostatnio podpisywanych kontraktów powinniśmy dostać odpowiedź w kolejnych okresach sprawozdawczych.


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych TRK w 2 kw. 2018 r. (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) należy odnotować r/r wyraźne zmniejszenie odpływu środków na poziomie salda ogólnego (-9,3 wobec -66,9 mln zł), co w decydującym stopniu było wynikiem zmniejszenia r/r odpływu środków w obszarze operacyjnym (-37,6 wobec -55,6 mln zł, jednakże przy niższym poziomie nadwyżki finansowej netto – 7,7 wobec 14,1 mln zł) oraz wpływów netto wobec wydatków przed rokiem w obszarze finansowym (39,2 wobec -7,5 mln zł; efekt wzrostu zadłużenia oprocentowanego). W obszarze inwestycyjnym Grupa odnotowała natomiast r/r wzrost wydatków netto, w tym głównie na środki trwałe i wartości niematerialne (-11 wobec -3,7 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy pewną poprawę w zakresie ogólnego salda gotówkowego oraz salda operacyjnego, przy czym nadal w obszarze wartości ujemnych. Jednocześnie poprawa ta to w głównej mierze efekt zmniejszenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto oraz wzrost zadłużenia oprocentowanego. Warto przy tym odnotować, że Grupa kontynuuje systematyczny spadek zdolności w zakresie generowanej dodatniej nadwyżki finansowej netto. Jednocześnie postępuje wzrost zadłużenia oprocentowanego, które, w obliczu problemów w obszarze operacyjnym, stanowi podstawę finansowania inwestycji rzeczowych Grupy.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia bilansu TRK w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost sumy bilansowej o 12%, który po stronie aktywów wiązał się ze zwiększeniem wartości aktywów trwałych o 3% (głównie w zakresie środków trwałych) i aktywów obrotowych o 23% (głównie należności i zapasów), a po stronie pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 1% i zobowiązań ogółem o 26% (zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 20%, a długoterminowe o 49%; dług oprocentowany wzrósł przy tym o 27% i na koniec okresu stanowił 31% zobowiązań ogółem).

Przedstawione wyżej zmiany nie wpłynęły istotnie na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, która mimo wszystko w ujęciu ogólnym nadal jeszcze prezentuje się korzystnie – lekko nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym niemal w pełni własnymi. Jednocześnie jednak nadal słabo prezentuje się struktura kapitału obrotowego netto, gdzie utrzymuje się deficyt względem bieżących potrzeb w tym zakresie. Szczegółową strukturę bilansu Grupy wraz z jej zmianami w czasie przedstawiono na wykresach poniżej (aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł)


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o ocenę sytuacji finansowej Grupy Trakcja, to po raporcie za 2 kw. 2018 r. widzimy utrzymanie serwisowego ratingu bazującego na modelu Altamana na poziomie BB (a więc sytuacja niepewna). Jednocześnie z punktu widzenia większości wskaźników płynności i zadłużenia sytuacja generalnie jest pod kontrolą i nie odbiega znacząco od tej z poprzednich okresów sprawozdawczych. Wyjątek w tym względzie stanowią relacje dotyczące zdolności do obsługi zadłużenia, które mocno odczuły znaczne pogorszenie w ostatnim czasie różnych kategorii wynikowych.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,...

Ocena sytuacji rynkowej
Na moment analizy serwisowe automaty dają mocno rozstrzelone wskazania wyceny akcji GK Trakcja na GPW. Metody majątkowe i mnożnikowe oparte na niedochodowych kategoriach ekonomicznych pokazują w większości wielokrotnie wyższe poziomy aniżeli bieżąca cena rynkowa. Z kolei metody dochodowe (a właściwie renta wieczysta) oraz mnożnikowe oparte na kategoriach wynikowych wskazują jeszcze na potencjał spadkowy. Biorąc pod uwagę obciążające nadal wyniki Grupy nierentowne kontrakty sprzed lat, obecne trudne uwarunkowania rynkowe oraz niepewność co do ostatnio podpisywanych kontraktów bardziej wiarygodnie na dziś prezentują się niższe wyceny oparte na kategoriach dochodowych.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

ozzy2107
ozzy2107 PREMIUM
Dołączył: 2017-09-14
Wpisów: 7
Wysłane: 27 września 2018 13:29:44 przy kursie: 3,49 zł
Poproszę o analizę. Wydaje się, że kurs znajduje się w zwrotnym punkcie.


krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 505
Wysłane: 27 września 2018 14:41:55 przy kursie: 3,49 zł
TRAKCJA - analiza techniczna na życzenie


Ponieważ właśnie siedziałem nad wykresem Trakcji, to wrzucam analizę techniczną poza kolejnością, w trakcie sesji.
Popyt nie złożył broni, pomimo utraty wsparcia na poziomie 3,43 zł. Gracze powstrzymali spadki na kolejnym wsparciu, zaznaczonym na wykresie zielonym cieniem i po kilkutygodniowej konsolidacji zainicjowali kontrę. Wybicie ze strefy zagęszczenia cen jest wiarygodne, potwierdzone skokowym wzrostem wolumenu. Teraz kluczowym jest zachowanie kursu akcji względem strefy oporu 3,77-3,81 zł. Wybicie pozwoliłoby na konfrontację z sierpniowym szczytem i, w przypadku pokonania, na kontynuację wzrostów do poziomu 5,40 zł.
Teoretycznie w trakcie sesji kurs znalazł się powyżej chmury Ichimoku, ale mając w pamięci sierpniowe nieudane wybicie, lepiej zaczekać na wynik potyczki z nieco wyżej uplasowaną strefą oporu.
Linia MACD jest blisko przecięcia poziomu równowagi od dołu, co byłoby dodatkowym pozytywnym sygnałem. Na RSI obowiązuje zalecenie kupna i oscylator ma jeszcze sporo miejsca na zwyżkę. Martwi jedynie przebieg linii kierunkowych wskaźnika ADX, które zdają się nie zauważać zrywu kupujących.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 27 września 2018 14:50

limakslimak
Dołączył: 2018-03-28
Wpisów: 18
Wysłane: 30 października 2018 15:33:01 przy kursie: 2,93 zł
Czy może mi ktoś wytłumaczyć rozbieżności w wycenie środków trwałych z ostatniego raportu półrocznego, a ostatnim komunikatem spółki? Dane za okres do 30.06.2018 wyrażone w tys. złotych.

Środki trwałe, w tym: 257 055
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 22 425
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18 697
- urządzenia techniczne i maszyny 131 166
- środki transportu 72 338
- inne środki trwałe 12 429
Środki trwałe w budowie 29 905
Razem 286 960

Wynika z tego ,że wartość gruntów w posiadaniu spółki to około 22,5 milionów złotych. A ostatni komunikat mówi ,że spółka ze sprzedaży gruntów chce pozyskać ponad 100 milinów złotych.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 746
Wysłane: 30 października 2018 22:09:24 przy kursie: 2,93 zł
Parę rzeczy:
1. Na nieruchomości przy Lotniczej są budynki - teoretycznie moga coś być warte, choć zupełnie nie koniecznie. Tak czy owak należałoby dodać pozycję pod tą którą zakreśliłeś.
2. Grunty mogą być także w nieruchomościach inwestycyjnych - to kolejne 20 mln zł
3. Najważniejsza sprawa. Rzeczowe aktywa trwałe trzyma się w koszcie historycznym. Jeśli to było kupione 15 lat temu to na bilansie wisi w cenie sprzed 15 lat, no chyba że spółka przeszła pierwszy raz na MSRy w tym czasie to może być w innej wartości.

underground
underground PREMIUM
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 308
Wysłane: 22 listopada 2018 18:29:54 przy kursie: 3,30 zł
Proszę o analizę techniczną.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 505
Wysłane: 28 listopada 2018 19:03:04 przy kursie: 3,36 zł
TRAKCJA - analiza techniczna na życzenie


Niestety, ale od chwili opublikowania poprzedniej analiz technicznej nie doszło do żadnych rozstrzygających zmian. Kurs akcji nadal znajduje się w trendzie bocznym i dalsze jego losy zależą od zachowania względem zaznaczonej na czerwono strefy oporu.
Linia wskaźnika ADX zaczęła zwyżkować ze strefy niskich wartości, co zazwyczaj sygnalizuje początek istotniejszego ruchu cen, ale nie poszła za tym kierunkowa DI+. W związku z powyższym nie można bezkrytycznie polegać tylko na linii wskaźnika i warto zaczekać na wynik konfrontacji z oporem.
Niepokoi też przebieg linii wskaźnika AD, który w ostatnich tygodniach kreśli delikatna, acz zauważalną dywergencję z wykresem cenowym. Oznacza to, że nie widać napływu kapitału na walor a zwyżka jest wykorzystywana do zamykania pozycji.
Poziomy docelowe oraz wsparcie pozostają bez zmian.

kliknij, aby powiększyćPowyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

underground
underground PREMIUM
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 308
Wysłane: 29 listopada 2018 09:02:14 przy kursie: 3,42 zł
Faktycznie idzie dość opornie w górę. Trochę ta projekcja różni się od mojej. Mnie wydaje się, że mamy dość fajnie ukształtowany diament, który dodatkowo potwierdzony jest dość fajnie rozłożonym obrotem. Wydaje mi się także, że przedwczoraj nastąpiło przebicie dwuletniej linii trendu spadkowego. Dodatkowo jak się przeanalizuje wszystkie podejścia w górę to miały one dużo wyższe obroty niż późniejsze zejścia w dół. Obecny ruch też odbywa się na sporym obrocie. Oczywiście zgadzam się, że ta strefa 3,6-3,7 jest istotna, ale chyba powyższe rzeczy mogą powoli przemawiać za odwrócenie trendu.

underground
underground PREMIUM
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 308
Wysłane: 3 grudnia 2018 19:19:58 przy kursie: 3,70 zł
I mamy z jednej strony spore obroty na 2 ostatnich sesjach oraz podejście pod zakreślona linie. Sytuacja jest bardzo ciekawa.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 505
Wysłane: 11 grudnia 2018 11:56:11 przy kursie: 3,85 zł
Powoli, jak żółw ociężale ruszyła maszyna po szynach ospale. Wolumen na chwilę obecną nie wykracza poza średnią z ostatnich 20 sesji, zobaczymy jak zamknie się świeca


kliknij, aby powiększyć

olgaorzech
olgaorzech PREMIUM
Dołączył: 2018-04-10
Wpisów: 11
Wysłane: 12 grudnia 2018 15:43:49 przy kursie: 4,01 zł
cześć Krewa.
Chciałabym zapytać o opór w rejonie 4.60 - 4.80? Nic o nim nie wspominasz :(. pozdrawiam Olga

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 12 grudnia 2018 20:41:06 przy kursie: 4,01 zł
Ruszyła ze stacji lokomotywa? – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 3 kw. 2018 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 12-12-2019 20:41:6.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 13268)Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przynajmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Edytowany: 7 maja 2019 19:11

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,452 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d