AMBRA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

10 11 12 13 14 15 16

AMBRA [AMB]

AKTUALNY KURS: 11,95 zł (-0,42%) 19-10-2018 17:01
iLuminaTi
iLuminaTi PREMIUM
Grupa: StockWatcher , SubskrybentP1
Dołączył: 2017-12-15
Wpisów: 16
Wysłane: 16 grudnia 2017 21:43:07 przy kursie: 13,40 zł
[ AMB - AMBRA - ANALIZA TECHNICZNA - 16.12.2017r. ]
Ostatnia fala wzrostowa na AMB, która swój początek ma pod koniec października br., wbrew panującej koniunkturze na GPW w Warszawie, pozwoliła zarobić swoim akcjonariuszom ~ 30% ( mierząc wg cen zamknięcia ) Wykres dzienny:
kliknij, aby powiększyć
Choćby z tego powodu warto przyjrzeć się Ambrze. Zacznijmy od wykresu miesięcznego:

kliknij, aby powiększyć
Jak widać, wykres od czerwca 2016r. znajduje się w trendzie wzrostowym, który w listopadzie przyśpieszył i przebił opór w przedziale 11.76 - 12.44 PLN. W/w opór powstrzymał zwyżkę w październiku i listopadzie 2013r. a od maja do października br. skutecznie zagradzał Bykom drogę na północ. Aktualnie poziom ten stanowi wsparcie, od którego wykres odbił się pod koniec listopada i na początku grudnia br. co widać lepiej na wykresie tygodniowym (zielona strzałka) :
kliknij, aby powiększyć
Najbliższym oporem jest poziom 13.50 PLN już samo podejście do oporu, na przełomie listopad/grudzień br. wygenerowało podaż, co najlepiej widać na wykresie dziennym ( niebieska strzałka ):
kliknij, aby powiększyć
. O ile wskaźniki na wykresie miesięcznym:
kliknij, aby powiększyć

i tygodniowym:
kliknij, aby powiększyć
potwierdzają trend wzrostowy, o tyle wykres dzienny:
kliknij, aby powiększyć
nie wygląda już tak jednoznacznie. MACD:
kliknij, aby powiększyć
przeciął od góry swoją linię sygnalną i aktualnie czyni starania w celu powrotu ponad nią. Wskaźnik A/D:
kliknij, aby powiększyć
wskazuje, że część inwestorów w ostatnim czasie, postanowiła zrealizować zysk pod oporem i poczekać poza rynkiem na rozwój sytuacji. Podsumowując: Jeśli wykres szybko nie pokona oporu na 13.50 PLN, to można oczekiwać dalszego pogorszenia sytuacji na wskaźnikach, a to może skłonić część inwestorów o ostrożniejszym podejściu do realizacji zysków. 4Q to tzw. "żniwa" dla spółki. Pytaniem otwartym pozostaje, w jakim stopniu oczekiwania dobrych wyników w 4Q znajdują się już w cenach? Na to pytanie odpowiedź zna tylko rynek. Dziękuję za zainteresowanie analizą i poświęcony czas. Pozdrawiam iLuminaTi
"Żeby panować nad pieniędzmi, trzeba najpierw zapanować nad samym sobą" J.P.Morgan

Analityk Fundamentalny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 138
Wysłane: 1 marca 2018 18:42:33 przy kursie: 14,00 zł
Otwieram wino ze swoją dziewczyną, chciałbym żeby ten czas nie przeminął.- omówienie sprawozdania finansowego AMBRA po 4 kw. 2017 r.


Na wstępie przypominam, iż Ambra ma przesunięty rok obrachunkowy (koniec czerwca) a wyniki kwartału zimowego są, ze względu na sezonowość, najbardziej istotne dla końcowego rozliczenia rocznego.

W spółce w zasadzie wszystko idzie jak po sznurku, aż trudno się do czegoś przyczepić. Ale skoro analizujemy to jednak znajdziemy kilka znaków zapytania, które pojawiły się po drugim kwartale roku obrachunkowego 2017/2018.

Polska i Rumunia motorami napędowymi wzrostu Ambry
Spółka opublikowała wyniki ostatniego kwartału 2017 roku , które potwierdzają w zasadzie wszystko to co wydarzyło się w pierwszych trzech. Przychody rosną stabilnie o kilka procent, rentowność brutto na sprzedaży stabilna, pozostałe koszty wciąż pod kontrolą więc wszystkie idzie w dobrym kierunku, jak na poniższych wykresach kwartalnym i narastająco.


kliknij, aby powiększyć


Ostatni kwartał roku kalendarzowego to zazwyczaj żniwa dla Ambra i tak było tym razem. Przychody w tym kwartale wzrosły w stosunku o 5 proc. r/r (kwartał do kwartału wzrost aż o 86,7 proc), zysk brutto na sprzedaży wyniósł 37,2 proc. rosnąc o 4,7 proc. , natomiast EBIT osiągnął wartość 39,5 mln zł. rosnąc o 9,3 proc.


kliknij, aby powiększyć


Skumulowane wyniki ostatnich 6 miesięcy (niebieski kolor to okres 07.2017-12.2017, itd.) pokazują jednak nieznacznie wyższe dynamiki niż te osiągnięte w ostatnim kwartale. Przychody w wzrosły w stosunku o 5,9 proc. r/r, zysk brutto na sprzedaży urósł o 6,2 proc., natomiast EBIT zwiększył swoją wartość aż o 20,2 proc (po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych z pierwszego kwartału wzrost wyniósł 12,8 proc.). Tak więc zima 2017 nie zakończyła się tak znakomicie jak poprzedni kwartał, choć trudno mówić, że są to słabe wyniki. Zobaczmy zatem co na to wpłynęło.


kliknij, aby powiększyć


Poniższy wykres pokazuje, że zarówno marża ze sprzedaży jak i koszty marketingu są na podobnym poziomie co rok wcześniej. Natomiast za obniżenie zyskowności na sprzedaży (20,3 proc. w ostatnim kwartale w porównaniu do 20,7 proc rok wcześniej) odpowiadają głównie wynagrodzenia, które urosły o 7,9% w porównaniu do analogicznego kwartału zeszłego roku (6,6 proc. wzrost za pierwsze półrocze roku obrachunkowego 2017/2018). Jak widać, również przyszedł czas na Ambrę, aby zmierzyć się z presją płacową.


kliknij, aby powiększyć


Należy pamiętać, że GK Ambra jest nie tylko dystrybutorem ale również producentem (zakłady w Polsce i w Rumunii), tak więc wynagrodzenia, również odgrywają istotną rolę w rodzajowym rachunku kosztów (można założyć, że w całym roku stanowić one będą ponad 15% wartości sprzedaży). Koszty wynagrodzeń w ostatnim kwartale najbardziej wzrosły w Rumunii (8.8 proc. r/r) oraz w Polsce (8,3 proc r/r) i w obydwu przypadkach istotnie przewyższały dynamikę przychodową na tych rynkach. Oczywiście Spółka zdaje sobie sprawę z rosnącego poziom wynagrodzeń, co może obniżać wyniki grupy w kolejnych kwartałach. AMBRA zamierza zwiększać efektywność pracowników poprzez podwyższanie ich kompetencji i zapewnienie warunków rozwoju zawodowego. Natomiast Zarząd deklaruje, że w wypadku znaczącego wzrostu kosztów wynagrodzeń wprowadzane będą podwyżki cen zmniejszające wpływ tego czynnika na wyniki.

Wróćmy jeszcze do sprzedaży i jej rozkładu geograficznego.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Oczywiście wciąż Polska to podstawa działalności Ambry (ponad 80%). Natomiast Rumunia, rosnąca dość szybko do końca roku 2016, obecnie odnotowuje zwolnienie dynamiki wzrostowej i jej udział w strukturze całościowej sprzedaży już nie rośnie. Spółka tłumaczy to w drugim kwartale roku obrachunkowego umocnieniem waluty rumuńskiej (RON – lej) i poniższy wykres potwierdza, sprzedaż w walucie lokalnej rośnie, ale w PLN pozostaje na zbliżonym poziomie.


kliknij, aby powiększyć


Choć podkreślałem już, że żniwa w tej branży to 4 kwartał kalendarzowy (bez wchodzenia w dyskusję, czy zima zaczyna się 1.12 czy też 23.12 nawiązując do dyskusji rodem z K2), dla przypomnienia pokazuję wykres EBIT, kiedy i gdzie Ambra zarabia kasę, aby wypłacić akcjonariuszom dywidendę, a premie Zarządowi.


kliknij, aby powiększyć


Segment Polska generuje ponad 82% przychodów Grupy oraz 76% EBIT, natomiast Rumunia ponad 15% przychodów oraz ponad 19% EBIT. Generalnie działalność na rynku rumuńskim przynosi procentowo wyższy EBIT niż na rynku polskim (21,1 proc vs 16,9 proc za okres dwóch kwartałów bieżącego roku obrachunkowego). Tak więc, ten kto jest akcjonariuszem Ambry powinien ściskać kciuki za dalszy rozwój spółki na rynku rumuńskim oraz korzystne kształtowanie się kursów walutowych (umocnienie leja w stosunku do naszej rodzimej złotówki).

Spółka zanotowała poprawę r/r zarówno na poziomie przychodów, marży brutto, EBIT, EBITDA jak i zysku brutto. Jedyna linia, która zanotowała regres to zysk netto. Jest to związane z dość wysoką efektywną stopą podatkową, która w 4 kwartale wyniosła aż 27.4 proc (rok wcześniej 18.4%).


kliknij, aby powiększyć


Istotny wzrost stawki podatkowej wynika, z faktu dość dużego obciążenia w rachunku zysków i strat podatkiem odroczonym (2 mln zł kosztu w bieżącym kwartale w porównaniu do 1 mln zł przychodu rok wcześniej). Bilansowa wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego spadła w ciągu roku prawie o 5 mln zł, podczas gdy bilansowa rezerwa na podatek odroczony spadła tylko o 2,4 mln zł. Niestety Spółka poza informacją o podaniu tych wartości, nie przedstawiła konkretnych informacji z czego wynikają te wartości. Tak czy owak, spadkiem zysku netto nie należy się przejmować, bo Ambra zrobiła kolejny krok w poprawie wyników i rozwoju operacyjnym.

Kończąc analizę rachunku zysków i strat, warto pamiętać o tym, że w wypadku Ambry zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej jest istotnie niższy niż całkowity zysk netto. Jest to oczywiście związane z faktem, iż Ambra nie jest 100% udziałowcem/akcjonariuszem wszystkich swoich spółek. W szczególności dotyczy to TiM S.A. oraz Zarea s.a., w których posiada około 51% udziałów. W takim wypadku, końcowo przynależy się Ambrze właśnie tylko te 51% zysków osiągniętych przez te spółki.


Zadłużenie pod kontrolą, a dywidendy stabilnie płacone

Analizując bilans Spółki możemy zauważyć strukturę dla firmy dystrybucyjno-produkcyjnej operującej na sezonowym rynku. Oznacza to mniejszy udział majątku trwałego w strukturze aktywów niż majątku obrotowego wraz z wysokimi odchyleniami (w górę) dla kapitału obrotowego w momencie piku sprzedażowego (zima).


kliknij, aby powiększyć


Spółka, pomimo regularnego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, zachowuje wysokie wartości kapitałów własnych. Oczywiście w momencie pików sezonowych, struktura pasywów rośnie w kierunku kapitałów obcych, ale nadal pozostaje na bardzo bezpiecznym poziomie.


kliknij, aby powiększyć

Analiza wskaźnika zadłużenia oraz ulubionej miary analityków kredytowych (czyli dług netto / EBITDA) jasno wskazuje, że spółka znajduje się na bardzo bezpiecznych poziomach.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o to co lubimy najbardziej, czyli dywidendy, to trudno się do czegoś przyczepić. Spółka, nie dość, ze na papierze generuje zysk, to w dodatku potwierdza to poprzez silny cash-flow oraz stabilne wypłaty dywidend, które rosną z roku na rok jak widać na poniższym obrazku.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o kilka ostatnich lat i dywidendy to payout ratio waha się w granicach 50-90% zysku netto, natomiast stopa dywidendy oscyluje w zakresie 45-7%. Patrząc na wyniki półrocza, wydaje się, że powtórzenie wartości dywidendy z zeszłego roku jest niezagrożone, a nawet należy zakładać, że Zarząd będzie chciał podnieść jej wartość (DPS).

Pracujemy i poprawiamy rotację kapitału obrotowego to najprawdopodobniej motto Ambry

Zarządzanie majątkiem obrotowym ważne jest w każdej firmie, tak więc przyjrzyjmy się jak radziła sobie w tym temacie Ambra w ostatnim okresie.


kliknij, aby powiększyć


Cykl konwersji gotówki systematycznie maleje, co oczywiście należy odczytywać pozytywnie jako, że spółka potrzebuje krócej dodatkowe finansowania przy rosnącej sprzedaży. Pomimo wysokich bezwzględnie liczb (charakterystycznych dla handlu tego typu alkoholem), poprawia się rotacja zapasów. Należy jednak pamiętać, że spółka stosuje swoją, mało konserwatywną politykę odpisu zapasów (100% odpisu dopiero dla zapasów niewykazujących rotacji powyżej 3 lat) co wydaje się być znakiem zapytania nawet przy tak specyficznym produkcie jakim jest wino. Saldo rezerwy na zapasy wynosi obecnie 5.2 mln zł (około 5% wartości zapasu na dzień bilansowy) i podobne wartości odnotowało rok wcześniej.

Podobnie wygląda sprawa z należnościami, które również rotują szybciej. A jednocześnie polityka dotycząca odpisu na wątpliwe należności powoduje możliwość ryzyka posiadania aktywów w niepełnej wartości (100% odpisu powyżej 360 dni a średni termin ściągania należności to 80-100 dni). Saldo rezerwy na należności wynosi obecnie 7.5 mln zł (około 3.5 proc. wartości należności handlowych na dzień bilansowy) i trochę wyższe wartości odnotowało rok wcześniej (odpowiednio 8 mln zł i 3,7 proc.).

Przy względnie stałym poziomie rotacji zobowiązań, efektem jest poprawa cyklu konwersji gotówki, który spadł o 28% w ciągu czterech ostatnich lat. Jednakże wciąż należy mieć z tyłu głowy, że Ambra potrzebuje ponad 100 dni aby zakupić/wyprodukować towary/produkty, sprzedać je i otrzymać z powrotem gotówkę. Taki urok tego biznesu.

Dzięki zyskownej działalności oraz poprawie zarządzania kapitałem obrotowym Ambra osiąga bardzo dobre przepływy netto z działalności operacyjnej.


kliknij, aby powiększyć


Gotówka generowana z działalności operacyjnej jest w stanie pokryć wydatki inwestycyjne, wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz dodatkowo systematycznie zmniejszać zadłużenie odsetkowe.

GK Ambra, jak wcześniej wspomniano, nie tylko handluje ale jest również producentem. Nakłady inwestycyjne na odtworzenie i unowocześnienie majątku produkcyjnego (modernizacja linii produkcyjnych w Biłgoraju i w Bukareszcie) jak i handlowego (np. wyposażenie nowych sklepów) przekraczają w ostatnich latach amortyzację.

img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/03/SW_Ambra_2017Q2_16.png[/img]

Dodatkowo Zarząd deklaruje, że Capex w kolejnych lata może wynieść około 17 mln zł. Nakłady te nie uwzględniają ewentualnych przejęć. W tym zakresie Zarząd Ambry jest wyjątkowo spokojny i selektywny. Jasno można dostrzec strategię spokojnego rozwoju organicznego zamiast głośnych PR-owo ale niekoniecznie zawsze efektywnych procesów M&A.

Podsumowanie

AMBRA w ostatnich latach prezentuje spokojny wzrost organiczny, wykorzystując rosnący od wielu lat rynek wina (wciąż z bardzo dużym potencjałem). W zasadzie wszystkie wskaźniki w ostatnich latach ulegają poprawie. Częściowo sprzyja temu umacnianie złotówki w stosunku do EUR i USD (przy imporcie towarów), ale z drugiej strony jest również presja płacowa oraz wzrost ceny surowców (wina w związku z słabszymi zbiorami w zeszłym roku). Spółka płaci rokrocznie dywidendę, która rośnie z roku na rok w wartościach bezwzględnych.

Na koniec oczywiście troszkę o zagrożeniach. Po pierwsze wzrost płac, który już następuje i powoli zaczyna być widoczny w wynikach. Zarząd zamierza odpowiedzieć nakładami na maszyny produkcyjne, co powinno podnieść efektywność. Po drugie kwestia ustawy wchodzącej od dzisiaj, czyli wolne niedziele. To może w pewien sposób odbić się na sprzedaży w Polsce, choć niedziela jest dniem poniżej średniej dziennej sprzedaży w tygodniu jeśli chodzi o sklepy Centrum Wina. I po trzecie zjawisko, które już istnieje i będzie się prawdopodobnie nasilać. Postępująca koncentracja handlu detalicznego i hurtowego w Polsce (np. przejęcia na rynku detaliczny Mili oraz Eko Holding przez Grupę Eurocash, Emperia, Piotr i Paweł, co z Bać-Pol) zwiększa ryzyko bezpośredniego importu win przez skonsolidowany handel detaliczny co może powodować mniejszą dostępność tego kanału dla sprzedaży Spółki oraz wpływać na marże.

Ocena sytuacji rynkowej

Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty wskazują sprzeczne komunikaty. Z jednej strony metody mnożnikowe pokazują niedowartościowanie akcji Ambra na GPW. Z drugiej strony metody dochodowe i mieszane mniej więcej wykazują na wyceną fair. Z kolei metody majątkowe zwracają uwagę na przewartościowanie. Spółka jest obecnie wyceniana w okolicach 13-14 P/E (bazując na zysku dla akcjonariusza dominującego), co biorąc pod uwagę jej historię plasuje ją w wyższych stanach wycen. Biorąc historię ostatnich 3 lat, wycena spółki przebywała w zakresie wahań wskaźnika P/E 7-15. Przy wskaźniku EV/EBITDA na poziomach 6, wydaje się, że nadal istnieje potencjał do wzrostu. Motorem napędowym mogą być dwa czynniki
a) Prawdopodobieństwo zwiększonej wypłaty dywidendy i gra pod nią,
b) Dalsza poprawa wyników przy założeniu dalszych wzrostów Ambry w Polsce i w Rumunii oraz opanowanie tempa wzrost kosztów wynagrodzeń (ewentualnie skompensowania ich obniżką innych kosztów).


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

oligas
oligas PREMIUM
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 2 marca 2018 13:03:31 przy kursie: 14,00 zł
Podobają mi się analizy Analityk_Fundamentalny są naprawdę niezłe, trzymają poziom SW. Czekam na kolejne:)


Analityk Fundamentalny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 138
Wysłane: 5 marca 2018 13:12:41 przy kursie: 14,25 zł
Dziękuję bardzo salute Następne w kolejności to Amica (w tym tygodniu) i Famur (w tym lub w kolejnym).

pozdrawiam

Analityk Fundamentalny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 138
Wysłane: 22 marca 2018 14:57:28 przy kursie: 13,05 zł
http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/ambra-o-prowadzonych-dzialaniach-rozwoju-portfela-produktow,156457.html?utm_source=newsletter&utm_medium=news

Baczewski i Pliska wyników nie zmienią, bo to są za małe brandy ale cieszy konsekwentna próba rozwoju tych marek. To jest dość ciekawe "Robert Ogór dodaje też, że marka Fresco należy do najszybciej rosnących marek Grupy szczególnie po wprowadzeniu lekkiej orzeźwiającej odmiany Fresco Frizzante." bo przy odpowiedniej kampanii reklamowej może przynieść wzrost sprzedaży i umocnienie znajomości marki.

eptankers
eptankers PREMIUM
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-05-28
Wpisów: 96
Wysłane: 1 czerwca 2018 14:42:43 przy kursie: 13,75 zł
Dla zainteresowanych link do wywiadu z Prezesem.

Edytowany: 2 czerwca 2018 12:12

Analityk Fundamentalny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 138
Wysłane: 13 września 2018 11:05:53 przy kursie: 11,50 zł
Fajny wywiad, dzięki za linka. Fajnie się słucha Prezesa jak mówi o winach - widać jak się rozluźnia i jak to go fascynuje. No ale inna sprawa, że przyszły rok ie będzie łatwy dla Ambry.

eptankers
eptankers PREMIUM
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-05-28
Wpisów: 96
Wysłane: 13 września 2018 15:16:38 przy kursie: 11,50 zł
Liczę że w najbliższym czasie pojawi się wasza analiza raportu rocznego.

Analityk Fundamentalny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 138
Wysłane: 13 września 2018 15:55:38 przy kursie: 11,50 zł
Zgłoś proszę w profilu - robimy analizy według zapotrzebowania :)
Na pierwszy rzut oka rok bardzo dobry, kwartał już niestety nie.

eptankers
eptankers PREMIUM
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-05-28
Wpisów: 96
Wysłane: 13 września 2018 16:30:06 przy kursie: 11,50 zł
Już zgłosiłem.
Przeczytałem czat inwestorski z prezesem i spodziewają się spowolnienia w najbliższych 2q.
jestem ciekawy czy to tylko 2q czy może więcej.


Analityk Fundamentalny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 138
Wysłane: 13 września 2018 20:25:13 przy kursie: 11,50 zł
Niestety Q2 (czyli nieprzesunięte "po ludzku" Q4) decyduje o wyniku całego roku - trzeba o tym pamiętać.

eptankers
eptankers PREMIUM
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-05-28
Wpisów: 96
Wysłane: 3 października 2018 12:55:16 przy kursie: 11,70 zł
wywiad z prezesem dla zainteresowanych.

Edytowany: 3 października 2018 14:07

Analityk Fundamentalny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 138
Wysłane: 10 października 2018 18:36:21 przy kursie: 11,30 zł
Tanie wino jest dobre, bo jest dobre i tanie? - omówienie sprawozdania finansowego Ambra po II kw. 2018 r.

Na wstępie przypominam, iż Ambra ma przesunięty rok obrachunkowy (koniec czerwca), co oznacza, że drugi kwartał 2018 roku był jednocześnie tym kończącym rok obrotowy 2017/2018. Ostatnia analiza dotyczyła wyników na koniec 2018 roku – od tego czasu jednak trochę się w spółce pozmieniało. Zobaczmy czy w takim razie były to zmiany na lepsze oraz jakie perspektywy stoją przed spółką w kolejnym okresie obrachunkowym 2018/2019.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 07-02-2019 18:36:21.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 30299)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Edytowany: 10 października 2018 19:32

eptankers
eptankers PREMIUM
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2016-05-28
Wpisów: 96
Wysłane: 11 października 2018 10:57:53 przy kursie: 11,50 zł
Dzięki za analizę, super robotahello1

Analityk Fundamentalny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 138
Wysłane: 11 października 2018 11:35:41 przy kursie: 11,50 zł
Dzięki. Proponuję zwrócić uwagę na zagrożenia, które przedstawiam. One są problemem i zagrożeniem - ale może też i szansą (np. dokupienia taniej) :)

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
10 11 12 13 14 15 16

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,323 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d