pixelg
AMBRA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

10 11 12 13 14 15 16 17

AMBRA [AMB]

AKTUALNY KURS: 16,55 zł (-0,60%) 18-11-2019 13:49
iLuminaTi
iLuminaTi PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2017-12-15
Wpisów: 27
Wysłane: 16 grudnia 2017 21:43:07 przy kursie: 13,40 zł
[ AMB - AMBRA - ANALIZA TECHNICZNA - 16.12.2017r. ]
Ostatnia fala wzrostowa na AMB, która swój początek ma pod koniec października br., wbrew panującej koniunkturze na GPW w Warszawie, pozwoliła zarobić swoim akcjonariuszom ~ 30% ( mierząc wg cen zamknięcia ) Wykres dzienny:
kliknij, aby powiększyć
Choćby z tego powodu warto przyjrzeć się Ambrze. Zacznijmy od wykresu miesięcznego:

kliknij, aby powiększyć
Jak widać, wykres od czerwca 2016r. znajduje się w trendzie wzrostowym, który w listopadzie przyśpieszył i przebił opór w przedziale 11.76 - 12.44 PLN. W/w opór powstrzymał zwyżkę w październiku i listopadzie 2013r. a od maja do października br. skutecznie zagradzał Bykom drogę na północ. Aktualnie poziom ten stanowi wsparcie, od którego wykres odbił się pod koniec listopada i na początku grudnia br. co widać lepiej na wykresie tygodniowym (zielona strzałka) :
kliknij, aby powiększyć
Najbliższym oporem jest poziom 13.50 PLN już samo podejście do oporu, na przełomie listopad/grudzień br. wygenerowało podaż, co najlepiej widać na wykresie dziennym ( niebieska strzałka ):
kliknij, aby powiększyć
. O ile wskaźniki na wykresie miesięcznym:
kliknij, aby powiększyć

i tygodniowym:
kliknij, aby powiększyć
potwierdzają trend wzrostowy, o tyle wykres dzienny:
kliknij, aby powiększyć
nie wygląda już tak jednoznacznie. MACD:
kliknij, aby powiększyć
przeciął od góry swoją linię sygnalną i aktualnie czyni starania w celu powrotu ponad nią. Wskaźnik A/D:
kliknij, aby powiększyć
wskazuje, że część inwestorów w ostatnim czasie, postanowiła zrealizować zysk pod oporem i poczekać poza rynkiem na rozwój sytuacji. Podsumowując: Jeśli wykres szybko nie pokona oporu na 13.50 PLN, to można oczekiwać dalszego pogorszenia sytuacji na wskaźnikach, a to może skłonić część inwestorów o ostrożniejszym podejściu do realizacji zysków. 4Q to tzw. "żniwa" dla spółki. Pytaniem otwartym pozostaje, w jakim stopniu oczekiwania dobrych wyników w 4Q znajdują się już w cenach? Na to pytanie odpowiedź zna tylko rynek. Dziękuję za zainteresowanie analizą i poświęcony czas. Pozdrawiam iLuminaTi
"Żeby panować nad pieniędzmi, trzeba najpierw zapanować nad samym sobą" J.P.Morgan

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 1 marca 2018 18:42:33 przy kursie: 14,00 zł
Otwieram wino ze swoją dziewczyną, chciałbym żeby ten czas nie przeminął.- omówienie sprawozdania finansowego AMBRA po 4 kw. 2017 r.


Na wstępie przypominam, iż Ambra ma przesunięty rok obrachunkowy (koniec czerwca) a wyniki kwartału zimowego są, ze względu na sezonowość, najbardziej istotne dla końcowego rozliczenia rocznego.

W spółce w zasadzie wszystko idzie jak po sznurku, aż trudno się do czegoś przyczepić. Ale skoro analizujemy to jednak znajdziemy kilka znaków zapytania, które pojawiły się po drugim kwartale roku obrachunkowego 2017/2018.

Polska i Rumunia motorami napędowymi wzrostu Ambry
Spółka opublikowała wyniki ostatniego kwartału 2017 roku , które potwierdzają w zasadzie wszystko to co wydarzyło się w pierwszych trzech. Przychody rosną stabilnie o kilka procent, rentowność brutto na sprzedaży stabilna, pozostałe koszty wciąż pod kontrolą więc wszystkie idzie w dobrym kierunku, jak na poniższych wykresach kwartalnym i narastająco.


kliknij, aby powiększyć


Ostatni kwartał roku kalendarzowego to zazwyczaj żniwa dla Ambra i tak było tym razem. Przychody w tym kwartale wzrosły w stosunku o 5 proc. r/r (kwartał do kwartału wzrost aż o 86,7 proc), zysk brutto na sprzedaży wyniósł 37,2 proc. rosnąc o 4,7 proc. , natomiast EBIT osiągnął wartość 39,5 mln zł. rosnąc o 9,3 proc.


kliknij, aby powiększyć


Skumulowane wyniki ostatnich 6 miesięcy (niebieski kolor to okres 07.2017-12.2017, itd.) pokazują jednak nieznacznie wyższe dynamiki niż te osiągnięte w ostatnim kwartale. Przychody w wzrosły w stosunku o 5,9 proc. r/r, zysk brutto na sprzedaży urósł o 6,2 proc., natomiast EBIT zwiększył swoją wartość aż o 20,2 proc (po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych z pierwszego kwartału wzrost wyniósł 12,8 proc.). Tak więc zima 2017 nie zakończyła się tak znakomicie jak poprzedni kwartał, choć trudno mówić, że są to słabe wyniki. Zobaczmy zatem co na to wpłynęło.


kliknij, aby powiększyć


Poniższy wykres pokazuje, że zarówno marża ze sprzedaży jak i koszty marketingu są na podobnym poziomie co rok wcześniej. Natomiast za obniżenie zyskowności na sprzedaży (20,3 proc. w ostatnim kwartale w porównaniu do 20,7 proc rok wcześniej) odpowiadają głównie wynagrodzenia, które urosły o 7,9% w porównaniu do analogicznego kwartału zeszłego roku (6,6 proc. wzrost za pierwsze półrocze roku obrachunkowego 2017/2018). Jak widać, również przyszedł czas na Ambrę, aby zmierzyć się z presją płacową.


kliknij, aby powiększyć


Należy pamiętać, że GK Ambra jest nie tylko dystrybutorem ale również producentem (zakłady w Polsce i w Rumunii), tak więc wynagrodzenia, również odgrywają istotną rolę w rodzajowym rachunku kosztów (można założyć, że w całym roku stanowić one będą ponad 15% wartości sprzedaży). Koszty wynagrodzeń w ostatnim kwartale najbardziej wzrosły w Rumunii (8.8 proc. r/r) oraz w Polsce (8,3 proc r/r) i w obydwu przypadkach istotnie przewyższały dynamikę przychodową na tych rynkach. Oczywiście Spółka zdaje sobie sprawę z rosnącego poziom wynagrodzeń, co może obniżać wyniki grupy w kolejnych kwartałach. AMBRA zamierza zwiększać efektywność pracowników poprzez podwyższanie ich kompetencji i zapewnienie warunków rozwoju zawodowego. Natomiast Zarząd deklaruje, że w wypadku znaczącego wzrostu kosztów wynagrodzeń wprowadzane będą podwyżki cen zmniejszające wpływ tego czynnika na wyniki.

Wróćmy jeszcze do sprzedaży i jej rozkładu geograficznego.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Oczywiście wciąż Polska to podstawa działalności Ambry (ponad 80%). Natomiast Rumunia, rosnąca dość szybko do końca roku 2016, obecnie odnotowuje zwolnienie dynamiki wzrostowej i jej udział w strukturze całościowej sprzedaży już nie rośnie. Spółka tłumaczy to w drugim kwartale roku obrachunkowego umocnieniem waluty rumuńskiej (RON – lej) i poniższy wykres potwierdza, sprzedaż w walucie lokalnej rośnie, ale w PLN pozostaje na zbliżonym poziomie.


kliknij, aby powiększyć


Choć podkreślałem już, że żniwa w tej branży to 4 kwartał kalendarzowy (bez wchodzenia w dyskusję, czy zima zaczyna się 1.12 czy też 23.12 nawiązując do dyskusji rodem z K2), dla przypomnienia pokazuję wykres EBIT, kiedy i gdzie Ambra zarabia kasę, aby wypłacić akcjonariuszom dywidendę, a premie Zarządowi.


kliknij, aby powiększyć


Segment Polska generuje ponad 82% przychodów Grupy oraz 76% EBIT, natomiast Rumunia ponad 15% przychodów oraz ponad 19% EBIT. Generalnie działalność na rynku rumuńskim przynosi procentowo wyższy EBIT niż na rynku polskim (21,1 proc vs 16,9 proc za okres dwóch kwartałów bieżącego roku obrachunkowego). Tak więc, ten kto jest akcjonariuszem Ambry powinien ściskać kciuki za dalszy rozwój spółki na rynku rumuńskim oraz korzystne kształtowanie się kursów walutowych (umocnienie leja w stosunku do naszej rodzimej złotówki).

Spółka zanotowała poprawę r/r zarówno na poziomie przychodów, marży brutto, EBIT, EBITDA jak i zysku brutto. Jedyna linia, która zanotowała regres to zysk netto. Jest to związane z dość wysoką efektywną stopą podatkową, która w 4 kwartale wyniosła aż 27.4 proc (rok wcześniej 18.4%).


kliknij, aby powiększyć


Istotny wzrost stawki podatkowej wynika, z faktu dość dużego obciążenia w rachunku zysków i strat podatkiem odroczonym (2 mln zł kosztu w bieżącym kwartale w porównaniu do 1 mln zł przychodu rok wcześniej). Bilansowa wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego spadła w ciągu roku prawie o 5 mln zł, podczas gdy bilansowa rezerwa na podatek odroczony spadła tylko o 2,4 mln zł. Niestety Spółka poza informacją o podaniu tych wartości, nie przedstawiła konkretnych informacji z czego wynikają te wartości. Tak czy owak, spadkiem zysku netto nie należy się przejmować, bo Ambra zrobiła kolejny krok w poprawie wyników i rozwoju operacyjnym.

Kończąc analizę rachunku zysków i strat, warto pamiętać o tym, że w wypadku Ambry zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej jest istotnie niższy niż całkowity zysk netto. Jest to oczywiście związane z faktem, iż Ambra nie jest 100% udziałowcem/akcjonariuszem wszystkich swoich spółek. W szczególności dotyczy to TiM S.A. oraz Zarea s.a., w których posiada około 51% udziałów. W takim wypadku, końcowo przynależy się Ambrze właśnie tylko te 51% zysków osiągniętych przez te spółki.


Zadłużenie pod kontrolą, a dywidendy stabilnie płacone

Analizując bilans Spółki możemy zauważyć strukturę dla firmy dystrybucyjno-produkcyjnej operującej na sezonowym rynku. Oznacza to mniejszy udział majątku trwałego w strukturze aktywów niż majątku obrotowego wraz z wysokimi odchyleniami (w górę) dla kapitału obrotowego w momencie piku sprzedażowego (zima).


kliknij, aby powiększyć


Spółka, pomimo regularnego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, zachowuje wysokie wartości kapitałów własnych. Oczywiście w momencie pików sezonowych, struktura pasywów rośnie w kierunku kapitałów obcych, ale nadal pozostaje na bardzo bezpiecznym poziomie.


kliknij, aby powiększyć

Analiza wskaźnika zadłużenia oraz ulubionej miary analityków kredytowych (czyli dług netto / EBITDA) jasno wskazuje, że spółka znajduje się na bardzo bezpiecznych poziomach.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o to co lubimy najbardziej, czyli dywidendy, to trudno się do czegoś przyczepić. Spółka, nie dość, ze na papierze generuje zysk, to w dodatku potwierdza to poprzez silny cash-flow oraz stabilne wypłaty dywidend, które rosną z roku na rok jak widać na poniższym obrazku.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o kilka ostatnich lat i dywidendy to payout ratio waha się w granicach 50-90% zysku netto, natomiast stopa dywidendy oscyluje w zakresie 45-7%. Patrząc na wyniki półrocza, wydaje się, że powtórzenie wartości dywidendy z zeszłego roku jest niezagrożone, a nawet należy zakładać, że Zarząd będzie chciał podnieść jej wartość (DPS).

Pracujemy i poprawiamy rotację kapitału obrotowego to najprawdopodobniej motto Ambry

Zarządzanie majątkiem obrotowym ważne jest w każdej firmie, tak więc przyjrzyjmy się jak radziła sobie w tym temacie Ambra w ostatnim okresie.


kliknij, aby powiększyć


Cykl konwersji gotówki systematycznie maleje, co oczywiście należy odczytywać pozytywnie jako, że spółka potrzebuje krócej dodatkowe finansowania przy rosnącej sprzedaży. Pomimo wysokich bezwzględnie liczb (charakterystycznych dla handlu tego typu alkoholem), poprawia się rotacja zapasów. Należy jednak pamiętać, że spółka stosuje swoją, mało konserwatywną politykę odpisu zapasów (100% odpisu dopiero dla zapasów niewykazujących rotacji powyżej 3 lat) co wydaje się być znakiem zapytania nawet przy tak specyficznym produkcie jakim jest wino. Saldo rezerwy na zapasy wynosi obecnie 5.2 mln zł (około 5% wartości zapasu na dzień bilansowy) i podobne wartości odnotowało rok wcześniej.

Podobnie wygląda sprawa z należnościami, które również rotują szybciej. A jednocześnie polityka dotycząca odpisu na wątpliwe należności powoduje możliwość ryzyka posiadania aktywów w niepełnej wartości (100% odpisu powyżej 360 dni a średni termin ściągania należności to 80-100 dni). Saldo rezerwy na należności wynosi obecnie 7.5 mln zł (około 3.5 proc. wartości należności handlowych na dzień bilansowy) i trochę wyższe wartości odnotowało rok wcześniej (odpowiednio 8 mln zł i 3,7 proc.).

Przy względnie stałym poziomie rotacji zobowiązań, efektem jest poprawa cyklu konwersji gotówki, który spadł o 28% w ciągu czterech ostatnich lat. Jednakże wciąż należy mieć z tyłu głowy, że Ambra potrzebuje ponad 100 dni aby zakupić/wyprodukować towary/produkty, sprzedać je i otrzymać z powrotem gotówkę. Taki urok tego biznesu.

Dzięki zyskownej działalności oraz poprawie zarządzania kapitałem obrotowym Ambra osiąga bardzo dobre przepływy netto z działalności operacyjnej.


kliknij, aby powiększyć


Gotówka generowana z działalności operacyjnej jest w stanie pokryć wydatki inwestycyjne, wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz dodatkowo systematycznie zmniejszać zadłużenie odsetkowe.

GK Ambra, jak wcześniej wspomniano, nie tylko handluje ale jest również producentem. Nakłady inwestycyjne na odtworzenie i unowocześnienie majątku produkcyjnego (modernizacja linii produkcyjnych w Biłgoraju i w Bukareszcie) jak i handlowego (np. wyposażenie nowych sklepów) przekraczają w ostatnich latach amortyzację.

img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/03/SW_Ambra_2017Q2_16.png[/img]

Dodatkowo Zarząd deklaruje, że Capex w kolejnych lata może wynieść około 17 mln zł. Nakłady te nie uwzględniają ewentualnych przejęć. W tym zakresie Zarząd Ambry jest wyjątkowo spokojny i selektywny. Jasno można dostrzec strategię spokojnego rozwoju organicznego zamiast głośnych PR-owo ale niekoniecznie zawsze efektywnych procesów M&A.

Podsumowanie

AMBRA w ostatnich latach prezentuje spokojny wzrost organiczny, wykorzystując rosnący od wielu lat rynek wina (wciąż z bardzo dużym potencjałem). W zasadzie wszystkie wskaźniki w ostatnich latach ulegają poprawie. Częściowo sprzyja temu umacnianie złotówki w stosunku do EUR i USD (przy imporcie towarów), ale z drugiej strony jest również presja płacowa oraz wzrost ceny surowców (wina w związku z słabszymi zbiorami w zeszłym roku). Spółka płaci rokrocznie dywidendę, która rośnie z roku na rok w wartościach bezwzględnych.

Na koniec oczywiście troszkę o zagrożeniach. Po pierwsze wzrost płac, który już następuje i powoli zaczyna być widoczny w wynikach. Zarząd zamierza odpowiedzieć nakładami na maszyny produkcyjne, co powinno podnieść efektywność. Po drugie kwestia ustawy wchodzącej od dzisiaj, czyli wolne niedziele. To może w pewien sposób odbić się na sprzedaży w Polsce, choć niedziela jest dniem poniżej średniej dziennej sprzedaży w tygodniu jeśli chodzi o sklepy Centrum Wina. I po trzecie zjawisko, które już istnieje i będzie się prawdopodobnie nasilać. Postępująca koncentracja handlu detalicznego i hurtowego w Polsce (np. przejęcia na rynku detaliczny Mili oraz Eko Holding przez Grupę Eurocash, Emperia, Piotr i Paweł, co z Bać-Pol) zwiększa ryzyko bezpośredniego importu win przez skonsolidowany handel detaliczny co może powodować mniejszą dostępność tego kanału dla sprzedaży Spółki oraz wpływać na marże.

Ocena sytuacji rynkowej

Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty wskazują sprzeczne komunikaty. Z jednej strony metody mnożnikowe pokazują niedowartościowanie akcji Ambra na GPW. Z drugiej strony metody dochodowe i mieszane mniej więcej wykazują na wyceną fair. Z kolei metody majątkowe zwracają uwagę na przewartościowanie. Spółka jest obecnie wyceniana w okolicach 13-14 P/E (bazując na zysku dla akcjonariusza dominującego), co biorąc pod uwagę jej historię plasuje ją w wyższych stanach wycen. Biorąc historię ostatnich 3 lat, wycena spółki przebywała w zakresie wahań wskaźnika P/E 7-15. Przy wskaźniku EV/EBITDA na poziomach 6, wydaje się, że nadal istnieje potencjał do wzrostu. Motorem napędowym mogą być dwa czynniki
a) Prawdopodobieństwo zwiększonej wypłaty dywidendy i gra pod nią,
b) Dalsza poprawa wyników przy założeniu dalszych wzrostów Ambry w Polsce i w Rumunii oraz opanowanie tempa wzrost kosztów wynagrodzeń (ewentualnie skompensowania ich obniżką innych kosztów).


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

oligas
oligas PREMIUM
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 214
Wysłane: 2 marca 2018 13:03:31 przy kursie: 14,00 zł
Podobają mi się analizy Analityk_Fundamentalny są naprawdę niezłe, trzymają poziom SW. Czekam na kolejne:)


Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 5 marca 2018 13:12:41 przy kursie: 14,25 zł
Dziękuję bardzo salute Następne w kolejności to Amica (w tym tygodniu) i Famur (w tym lub w kolejnym).

pozdrawiam
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 22 marca 2018 14:57:28 przy kursie: 13,05 zł
www.portalspozywczy.pl/alkohol...

Baczewski i Pliska wyników nie zmienią, bo to są za małe brandy ale cieszy konsekwentna próba rozwoju tych marek. To jest dość ciekawe "Robert Ogór dodaje też, że marka Fresco należy do najszybciej rosnących marek Grupy szczególnie po wprowadzeniu lekkiej orzeźwiającej odmiany Fresco Frizzante." bo przy odpowiedniej kampanii reklamowej może przynieść wzrost sprzedaży i umocnienie znajomości marki.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

eptankers
Dołączył: 2016-05-28
Wpisów: 101
Wysłane: 1 czerwca 2018 14:42:43 przy kursie: 13,75 zł
Dla zainteresowanych link do wywiadu z Prezesem.

Edytowany: 2 czerwca 2018 12:12

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 13 września 2018 11:05:53 przy kursie: 11,50 zł
Fajny wywiad, dzięki za linka. Fajnie się słucha Prezesa jak mówi o winach - widać jak się rozluźnia i jak to go fascynuje. No ale inna sprawa, że przyszły rok ie będzie łatwy dla Ambry.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

eptankers
Dołączył: 2016-05-28
Wpisów: 101
Wysłane: 13 września 2018 15:16:38 przy kursie: 11,50 zł
Liczę że w najbliższym czasie pojawi się wasza analiza raportu rocznego.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 13 września 2018 15:55:38 przy kursie: 11,50 zł
Zgłoś proszę w profilu - robimy analizy według zapotrzebowania :)
Na pierwszy rzut oka rok bardzo dobry, kwartał już niestety nie.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

eptankers
Dołączył: 2016-05-28
Wpisów: 101
Wysłane: 13 września 2018 16:30:06 przy kursie: 11,50 zł
Już zgłosiłem.
Przeczytałem czat inwestorski z prezesem i spodziewają się spowolnienia w najbliższych 2q.
jestem ciekawy czy to tylko 2q czy może więcej.


Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 13 września 2018 20:25:13 przy kursie: 11,50 zł
Niestety Q2 (czyli nieprzesunięte "po ludzku" Q4) decyduje o wyniku całego roku - trzeba o tym pamiętać.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

eptankers
Dołączył: 2016-05-28
Wpisów: 101
Wysłane: 3 października 2018 12:55:16 przy kursie: 11,70 zł
wywiad z prezesem dla zainteresowanych.

Edytowany: 3 października 2018 14:07

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 10 października 2018 18:36:21 przy kursie: 11,30 zł
Tanie wino jest dobre, bo jest dobre i tanie? - omówienie sprawozdania finansowego Ambra po II kw. 2018 r.

Na wstępie przypominam, iż Ambra ma przesunięty rok obrachunkowy (koniec czerwca), co oznacza, że drugi kwartał 2018 roku był jednocześnie tym kończącym rok obrotowy 2017/2018. Ostatnia analiza dotyczyła wyników na koniec 2018 roku – od tego czasu jednak trochę się w spółce pozmieniało. Zobaczmy czy w takim razie były to zmiany na lepsze oraz jakie perspektywy stoją przed spółką w kolejnym okresie obrachunkowym 2018/2019.Polska daje czadu

Spółka opublikowała wyniki ostatniego kwartału roku obrachunkowego 2017/2018 roku, które jednak pokazują, że perfekcyjnie działająca maszynka do robienia pieniędzy dostała lekkiej zadyszki.kliknij, aby powiększyć


Ostatni kwartał roku obrachunkowego oczywiście niewiele zmienia w ujęciu rocznym, biorąc pod uwagę sezonowość spółki i żniwa przypadające na czwarty kwartał roku kalendarzowego. Tym niemniej warto również przeanalizować wyniki tego kwartału, który sygnalizuje i uwypukla pewne zjawisk. Przychody wzrosły o ponad 8,8 proc. podczas gdy zysk brutto na sprzedaży urósł o 1 p.p. więcej czyli 9,9 proc. To oczywiście cieszy biorąc pod uwagę fakt, że ceny zakupu surowca wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku w związku z faktem słabych zbiorów winogron. Zyski na działalności operacyjnej oraz niższych poziomach rentowności są jednak dotknięte efektem zdarzeń jednorazowych, o których napiszemy dokładniej w późniejszej części analizy. Warto jednak mieć świadomość, że spółka rozpoznała w ostatnim kwartale prawie 3 mln przychodów operacyjnych (większość to tzw. one-off), czyli wyłączywszy te zdarzenie, oznacza, to że powtarzalny wynik na działalności operacyjnej był jednak gorszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Również analiza zyskowności na poziomie wyniku rocznego prowadzi do pozytywnych wniosków.


kliknij, aby powiększyć


Analiza powyższego wykresu pokazuje systematyczny, stabilny rozwój spółki na przestrzeni ostatnich lat. Przychody wzrosły o 7,6 proc. r/r, zysk brutto na sprzedaży urósł o 8,8 proc., natomiast EBIT zwiększył swoją wartość aż o 35,7 proc (po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych wzrost jest jednak sporo niższy i wynosi 14,1 proc. – powrócimy do tego wątku jeszcze w tej analizie). Zejdźmy jednak o poziom niżej w analizie, ponieważ tam można dostrzec już pewne niebezpieczeństwa oraz wyzwania płynące z otoczenia rynkowego spółki.kliknij, aby powiększyć


Poniższy wykres pokazuje pewne negatywne jednak tendencje w zakresie marży handlowej oraz pozostałych kosztów. W czwartym kwartale analizowanego okresu marża handlowa była co prawda wyższa o 0,8 p.p. r/r, ale na podstawowym rynku polski spadła aż o 1,6 p.p. do poziomu 40,0 proc. Wyższe marże handlowe w Rumunii oraz na rynkach czeskim i słowackim umożliwiły poprawę parametrów, ale sygnał jest dość jasny. Wzrost kosztów surowca (bardzo słabe zbiory winogron w roku 2017) zaczyna się odbijać na wynikach spółki i jest to wzmocnione faktem osłabienia się w drugim kwartale 2018 roku złotówki w stosunku do EUR oraz USD (w tych walutach następują przede wszystkim zakupy surowców oraz towarów handlowych). Spółka zresztą uczciwie informuje o tym w swoich sprawozdaniach i prezentacjach. Jednocześnie wysyła jasne sygnały związane z rozpoczęciem procesu podwyżek cen od września tego roku, również informując, że jest to proces rozłożony w czasie. W związku z tym można niestety domniemywać, że podwyżki te nie będą w pełni widoczne w czwartym kwartale 2018 roku, który jak wiadomo decyduje o wyniku rocznym. Znając zresztą specyfikę kontraktów z sieciami handlowymi (negocjowanie kontraktów rocznych ze stałymi cennikami), trudno sobie wyobrazić, aby istotne podwyżki weszły w życie w czwartym kwartale 2018 roku.

Z kolei koszty marketingu, dystrybucji i prowizji odnotowały dodatnią dynamikę 13,6 proc. r/r, co w efekcie spowodowało wzrost ich udziału w kwartalnej sprzedaży o 1,3 p.p. do 10,2 proc. W wypadku analizy tych kosztów trzeba być jednak ostrożnym ze względu na możliwe przesunięcia kwartalne. W całym roku wygląda to sporo lepiej, ponieważ koszty te stanowiły 7,0 sprzedaży, czyli o 0,6 p.p mniej niż rok wcześniej. Jednakże uczciwie mówiąc, co również potwierdzają informacje zarządu, trudno oczekiwać dalszej redukcji tych kosztów, a raczej utrzymania ich na tym poziomie w odniesieniu do procentu sprzedaży.

Wzrost kosztów wynagrodzeń to fakt

W chwili obecnej trudno przeprowadzić analizę wyników spółek nie odnoszących się do kwestii kosztów pracowniczych. Dla większości przedsiębiorstw operujących na rynku polskim jest to jednak wyzwania zarówno jeśli chodzi o rosnące płace jak i możliwości pozyskiwania nowych pracowników. Zobaczmy jak to wygląda w Ambrze.kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


Należy pamiętać, że GK Ambra jest nie tylko dystrybutorem, ale również producentem (zakłady w Polsce i w Rumunii). Analiza powyższych dwóch wykresów na pierwszy rzut oka może prowadzić do sprzecznych wniosków. Pierwszy wykres pokazuje dość duży – dwucyfrowy - udział wynagrodzeń jako % sprzedaży na najważniejszych rynkach (Polska i Rumunia) oraz również dwucyfrową dynamikę tych kosztów. Czyli nie dosyć, że są one istotne to również bardzo szybko rosną. Z kolei na drugim wykresie widzimy, że w całym roku koszty te zwiększyły się o 0,2 p.p. na rynku polskim i 1,1 p.p. na rynku rumuńskim, czyli relatywnie niewiele.

Jaka więc jest prawda dotycząca rosnących kosztów wynagrodzeń? Po pierwsze ze względu na sezonowość udział w strukturze kosztowej należy analizować przede wszystkim na poziomie danych rocznych. Udział wynagrodzeń w całości GK Ambra wzrósł r/r o 0,5 p.p. – na pozór niewiele, ale przeliczając to na wartości otrzymujemy około 2,45 mln zł – co stanowi już prawie 8 proc. rocznego zysku netto przypadającego jednostce dominującej.

Po drugie analiza zachowania kosztów wynagrodzeń w czwartym kwartale pokazuje dynamikę na poziomach dwucyfrowych, podczas gdy wzrost wynagrodzeń w całym roku wyniósł w skali spółki niecałe 10 procent. Oznacza to po prostu, że wzrost wynagrodzeń przyspieszył w drugim półroczu w porównaniu do pierwszego. Gdy do tego dodamy informację płynącą od prezesa spółki podczas jednego z chatów „Przewidujemy nadal wysoką dynamikę wzrostu wynagrodzeń”, należy jednak przyjąć, że koszty wynagrodzeń w strukturze sprzedaży oraz kosztów będą ważyły coraz więcej.

Wróćmy jeszcze do sprzedaży i jej rozkładu geograficznego.kliknij, aby powiększyć


Oczywiście wciąż Polska to bezdyskusyjnie podstawa działalności Ambry (około 83 proc. w bieżącym kwartale jak i całym roku). W całym roku sprzedaż na rynku krajowym wzrosła o 7,0 proc., przede wszystkim dzięki bardzo dobrym wyników sprzedażowy, marki Fresco, istotnemu wzrostowi kategorii win musujących a także rozwojowo sieci sklepów Centrum Wina oraz wzrostach w segmencie sprzedaży alkoholi mocnych premium - głównie whisky.


Natomiast Rumunia, rosnąca dość szybko do końca roku 2016, obecnie odnotowuje zwolnienie dynamiki wzrostowej i jej udział w strukturze całościowej sprzedaży wręcz spadł o 0,4 p.p do 13,2 procent. już nie rośnie. Pamiętać jednak należy, że o ile w całym roku 2017/2018 sprzedaż w segmencie Rumunia wzrosła o 4,0 proc., to w walucie lokalnej (RON – lej) wyglądało to już sporo lepiej i dynamika osiągnęła 9,6 proc. Rumuńska spółka nadal umacnia swoją markę Zarea jako lidera win musujących oraz zajmuje drugą pozycję na rynku brandy. Należy przypomnieć, ze rumuńska spółka jako producent zaopatruje się przede wszystkim na rynku lokalnym. Tak więc umocnienie złotówki w stosunku do leja, które miało miejsce praktycznie przez cały 2017 rok nie pomagało w osiąganiu imponujących dynamik sprzedażowych. Obecnie kurs ten lekko odbił, choć i tak znajduje się na poziomach lekko niższych niż rok wcześniej.

Najmniejszym segmentem jest rynek Czech i Słowacji, który jednak w roku obrotowym zanotował najwyższa dynamikę sprzedaży na poziomie ponad 13 procent. Tak wysoka dynamika została osiągnięte głównie dzięki rozszerzeniu dystrybucji win musujących Mucha Sekt. W efekcie udział tego segmentu w całości sprzedaży w ostatnim kwartale wyniósł 9,0 proc., czyli 1,9 p.p. więcej niż rok wcześniej.

Sezonowość w tej branży jest bezdyskusyjna, choć zwrócić uwagę na jeden fakt. O ile w latach poprzednich, w teorii, warto by było otwierać tylko spółkę w czwartym kwartale (licząc kalendarzowo), ponieważ często to tylko wtedy osiągała zyski. Obecnie zakończony rok obrachunkowy pokazał, że również w pozostałych okresach spółka jest w stanie wypracować, niewielki co prawda, zysk operacyjny.kliknij, aby powiększyć


Segment Polska generuje prawie 83% przychodów Grupy oraz 74% EBIT, natomiast Rumunia dodaje ponad 13% przychodów oraz ponad 14% EBIT. Generalnie działalność na rynku rumuńskim przynosi procentowo wyższy EBIT niż na rynku polskim (12,5 proc vs 10,3 proc), choć różnica ta zmniejszyła się w porównaniu do zeszłego roku (rentowność odpowiednio wynosiła 13,7 proc. oraz 8,7 proc.). Główne powody wyższej rentowności w Rumunii niż w Polsce są dwa. Po pierwsze marża handlowa na naszym krajowym rynku jest jednak niższa o kilka punktów procentowych niż na rynku rumuńskim. Gdy do tego dodamy niższe procentowo wydatki na dystrybucję, sprzedaż i marketing, w efekcie otrzymujemy wytłumaczenie różnicy rentowności.

Z kolei na spadek różnicy w rentowności między obydwoma segmentami w ujęcie rok do roku wpływ mają zarówno wydarzenia jednorazowe poprawiające rentowność na krajowym podwórku (nawet do 1 p.p.) jak i niższa rentowność na rynku rumuńskim niż w roku poprzednim. W tym wypadku warto jednak wspomnieć, że zagadnienie to dotyczyło pierwszej połowy okresu obrachunkowego, ponieważ w 2018 roku rentowność na rynku rumuńskim była wyższa r/r w obydwu kwartałach. Nie należy tutaj jednak zapominać o dynamicznie rosnących kosztach wynagrodzeń – szybciej nawet niż na rynku polskim.

Uwaga na zdarzenia jednorazowe

Jeden obraz czasem mówi więcej niż tysiąc słów, więc spójrzmy po prostu na komentarz zarządu pochodzący z prezentacji inwestorskiej dotyczącej zakończonego roku obrachunkowego.


kliknij, aby powiększyć


Porównując zaraportowane wyniki między dwoma latami dostrzec można pozytywną dynamikę na poziomie zysku operacyjnego (+35,7 proc.) i nawet jeszcze wyższą w odniesieniu do zysku netto przypadającego Ambrze (+39,4 proc.). Jeśli jednak dane oczyścimy, w obydwu okresach, ze zdarzeń jednorazowych to dynamiki te odpowiednio wynoszą 14,1 oraz 16,8 proc. Oznacza to, że nadal spółka zwiększa swoje zyski powyżej dynamiki sprzedażowej, lecz wzrosty te są sporo niższe. Opis tych jednorazowych wydarzeń wpływających na wyniki jest zaprezentowany w tabeli więc nie będę tutaj powtarzał tych danych.

To co warto podkreślić, że spółka dość uczciwie raportuje takie dane również w ujęciu kwartalnym. Niestety na naszym rynku wciąż można spotykać spółki, które głównie pokazują zdarzenia jednorazowe wtedy kiedy muszą się wytłumaczyć z słabych wyników. A w momencie gdy im idzie nadspodziewanie dobrze to często prezentują to jako efekt ciężkiej pracy zarządu, nie wspominając, że jednak pewne one-offy się do tego przyczyniły. Oczywiście w kolejnym roku, gdy baza porównawcza jest wysoka, to jednak pamięć wraca i są kolejne tłumaczenia. Ambra jest konsekwentna i prezentuje zarówno te pozytywne ja i negatywne efekty tych zdarzeń.

Zadłużenie pod kontrolą, a dywidendy stabilnie płacone

Analizując bilans Spółki możemy zauważyć strukturę dla firmy dystrybucyjno-produkcyjnej operującej na sezonowym rynku. Oznacza to mniejszy udział majątku trwałego w strukturze aktywów niż majątku obrotowego wraz z wysokimi odchyleniami (w górę) dla kapitału obrotowego w momencie piku sprzedażowego (zima).


kliknij, aby powiększyć


Spółka, pomimo regularnego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, zachowuje wysokie wartości kapitałów własnych. Oczywiście w momencie szczytu sezonu, struktura pasywów rośnie w kierunku kapitałów obcych, ale nadal pozostaje na bardzo bezpiecznym poziomie. Aktywa obrotowe wzrosły rok do roku o ponad 19 proc. Na pierwszy rzut oka może to niepokoić, jednakże gdy wyłączymy z tego środki pieniężne to wzrost wynosi już tylko trochę ponad 12 proc. Jest to jednak wciąż powyżej wzrostu sprzedaży który osiągnął niecałe 9 procent. Głównym powodem był wzrost należności krótkoterminowych w okolicach 15 proc., do czego jeszcze wrócimy w momencie omawiania efektywności kapitału pracującego.

W wypadku aktywów trwałych zwróciłbym uwagę, raz jeszcze, na fakt posiadania spółek zależnych, które przynoszą całkiem pokaźne zyski. W wypadku takich spółek takich jak TIM, Vinex, Zarea, Karom Drinks GK Ambra posiada pakiet większościowy na poziomie około 50-51 proc. udziałów. Naturalnym wydawałaby się chęć wykupienia pozostałych akcjonariuszy oraz konsolidowania całego zysku. Zarząd Ambry jednak otwarcie deklaruje, że obecny model biznesowy sprawdza się bardzo dobrze i nie myśli o zmianie. Moim zdaniem, należy to odczytywać w ten sposób, że osoby będące mniejszościowymi udziałowcami tych spółek i zazwyczaj operacyjnie nimi zarządzające, posiadają unikalne know-how, które w połączeniu z znajomością biznesu i siłą zakupową Ambry daje bardzo dobre rezultaty.

Analiza wskaźnika zadłużenia oraz ulubionej miary analityków kredytowych (czyli dług netto / EBITDA) jasno wskazuje, że spółka znajduje się na bardzo bezpiecznych poziomach. W zasadzie spółce udało się zejść z długu netto (w ujęciu długu odsetkowego), co przy jednak nakładach inwestycyjnych wyższych od odpisów amortyzacyjnych oraz fakcie dzielenia się dywidendą jasno pokazuje, że spółka potrafi zarządzać swoją płynnością, a zyski zamieniają się w realną gotówkę.kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o to co lubimy najbardziej, czyli dywidendy, to trudno się do czegoś przyczepić. Spółka, nie dość, ze na papierze generuje zysk, to w dodatku potwierdza to poprzez silny cash-flow oraz stabilne wypłaty dywidend, które rosną z roku na rok jak widać na poniższym obrazku.kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o kilka ostatnich lat i dywidendy to payout ratio waha się w granicach 40-70% zysku netto, a w tym roku wynosi ona około 53 proc. Jest to wartość nadal znajdująca się w średnim przedziale. Dotychczaowa praktyka i sygnały płynące z otoczenia spółki wskazują, że celem zarówno zarządu jak i główny akcjonariusza jest systematyczny wzrost wartości dywidendy w ujęciu bezwzględnym (DPS). Dlatego też, pomimo dość wysokiego zysku netto, wskaźnik wypłaty dywidendy spadł. Wzrost procentowy wypłaconej wartości dywidendy wyniósł i tak 13,3 proc. – oznacza to szansę utrzymania tego wzrostowego trendu w kolejnym roku obrotowym (pomimo spodziewanych niższych zysków) i przy zwiększeniu procentowego wskaźnika payout ratio.

Optymalizacja kapitału obrotowego trwa, ale uwaga na należności

Zarządzanie majątkiem obrotowym ważne jest w każdej firmie, tak więc przyjrzyjmy się jak radziła sobie w tym temacie Ambra w ostatnim okresie.kliknij, aby powiększyć


Cykl konwersji gotówki systematycznie maleje, co oczywiście należy odczytywać pozytywnie jako, że spółka potrzebuje krócej dodatkowe finansowania przy rosnącej sprzedaży. Wartości bezwzględne tych wskaźników są dość wysokie – jest to niestety związane ze specyfiką tego biznesu. Wymaga on utrzymywanie szerokiego asortymentu, którego cześć dość wolno rotuje oraz udzielania długich terminów płatności do swoich odbiorców. Uzyskiwania również długich terminów płatności do swoich dostawców, tylko w części jest w stanie zrekompensować dwie powyższe kwestie.

Oznacza to oczywiście również wzrost ryzyka nieściągalnych długów i konieczność ścisłego monitorowania należności handlowych. Niestety ostatni przykładów kłopotów sieci Piotr i Paweł jest tego potwierdzeniem. Spółka, w trakcie chatu inwestorskiego w połowie września poinformowała, że nieściągnięte należności od tej grupy to około kilkuset tysięcy złotych, z czego część jest objęta odpisem aktualizującym. Bazując na tej informacji można się spodziewać prawdopodobnego obniżenia w wyniku w trzecim kwartale 2018 roku (czyli pierwszym kwartale okresu obrachunkowego 2018/2019) do 0,5 mln zł z tytułu utraconych należności w związku z handlem z grupą Piotr i Paweł.

Spółka poinformowała, że wzrost należności handlowych i pozostałych o 14,2 proc., czyli powyżej rocznej dynamiki sprzedaży wynikał z przyspieszenia wzrostu sprzedaży w ostatnich miesiącach roku obrotowego. To oczywiście jest prawdą, ale jednak jak to czasami bywa nie jest to prawda całkowita. Porównując rotację należności w dniach liczoną do kwartalnej sprzedaży również możemy zauważyć wzrost z 94 dni rok wcześniej do 99 dni w ostatnim kwartale roku 2017/2018. Tak więc również w porównaniu kwartalnym r/r przyrost jest widoczny. Aby być uczciwym trzeba jednak wspomnieć, że rotacja należności rok wcześniej była na wyjątkowo niskim poziomie.

Przypomnijmy jeszcze politykę dokonywania odpisów na wątpliwe należności, która w mojej ocenia zwiększa jednak ryzyko posiadania aktywów w niepełnej wartości. Spółka decyduje indywidualnie, kierując się pewnymi wytycznymi jak 50 proc. dla należności przeterminowanych powyżej 180 dni oraz 100% odpisu powyżej 360 dni, przy średniej rotacji na poziomie około 100 dni. W praktyce to oznacza, że mogą się znaleźć przypadki gdzie spółka sprzedała towar i od tego czasu upłynęło już 8-9 miesięcy a należności takie nie są objęte żadnym odpisem. Na dzień bilansowy spółka posiadała więc 2,5 mln zł należności przeterminowanych powyżej 180 dni, które nie były objęte odpisem aktualizującym. Dodatkowo spółka posiadała 4,8 mln zł należności przeterminowanych w przedziale 31-180 dni, również nie objętym odpisem. Niestety przedział ten jest dość szeroki i trudno powiedzieć, jakie rzeczywiście ryzyko istnieje w stosunku do tych aktywów. Saldo rezerwy na należności wynosi obecnie 7,3 mln zł w porównaniu do 7,0 mln na koniec poprzedniego roku obrotowego.

Biorąc pod uwagę rozwój sprzedaży internetowej oraz sprzedaż w sklepach własnych (Centrum Wina) można się spodziewać, w długim okresie czasu, skrócenia wskaźnika rotacji należności. Ponieważ jednak na razie udział sprzedaży za gotówkę nie przekracza 10 proc. przychodów, to jej wpływ na całkowity wskaźnik jest po prostu niewielki.

Należy również pamiętać, że spółka stosuje swoją, mało konserwatywną politykę odpisu zapasów (25% dla zapasów nie wykazujących ruchu powyżej roku, 50% - powyżej 2 lat oraz 100% odpisu dopiero dla zapasów niewykazujących rotacji powyżej 3 lat). Oczywiście trzeba pamiętać o specyfice biznesu oraz szerokości asortymentu. Można także próbować się bronić powiedzeniem „im wino starsze tym lepsze”, choć ja jednak nie stosował bym takich argumentów przy analizie sprawozdań finansowych. Saldo rezerwy na zapasy wynosi obecnie 5,5 mln zł co oznacza, że jest niższe o 0,3 mln zł niż rok wcześniej.

Dzięki zyskownej działalności oraz poprawie zarządzania kapitałem obrotowym Ambra osiąga bardzo dobre przepływy netto z działalności operacyjnej.kliknij, aby powiększyć


Spółka w każdym z poprzednich okresów generowała gotówkę z działalności operacyjnej, co oczywiście bardzo cieszy. Dodatkowo w tym roku gotówka ta przekroczyła zysk netto i była w stanie pokryć wydatki inwestycyjne, wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz dodatkowo systematycznie zmniejszać zadłużenie odsetkowe.

Ambra jest nie tylko dystrybutorem, ale również producentem. Nakłady inwestycyjne na odtworzenie i unowocześnienie majątku produkcyjnego (modernizacja linii produkcyjnych w Biłgoraju i w Bukareszcie) jak i handlowego (np. wyposażenie nowych sklepów Centrum Wina) przekraczają w ostatnich latach amortyzację.kliknij, aby powiększyć


Dodatkowo Zarząd deklaruje, że Capex w kolejnych lata może wynieść około 15-16 mln zł, czyli porównywalnie do nakładów tegorocznych. Nakłady te nie uwzględniają ewentualnych przejęć. W tym zakresie Zarząd Ambry jest wyjątkowo spokojny i selektywny. Jasno można dostrzec strategię spokojnego rozwoju organicznego. Z jednej strony jest to oczywiście, jak pokazują wyniki i stabilny rozwój, prawidłowa strategia. Można to jeszcze wzmocnić badaniami pokazującymi, że procesy M&A w większości wypadków po prostu się nie udają – spółki przejmują podmioty albo zbyt drogo, albo nie udaje się zrealizować efektywnego połączenia podmiotów (różnice kulturowe, brak założenia efektów synergii i wiele innych przyczyny). Z drugiej strony, wydaje się, że dokonania przejęcia (chociażby na polskim rynku związane z konkurentami w kanale internetowym sprzedaży alkoholi czy whisky) mogłoby pobudzić zarówno zainteresowanie spółką jak i pozwolić na nabycie nowych kompetencji i jednak zwiększenie wartości grupy.

Podsumowanie

AMBRA w ostatnich latach prezentuje spokojny wzrost organiczny, wykorzystując rosnący od wielu lat rynek wina (wciąż z bardzo dużym potencjałem). W zasadzie wszystkie wskaźniki w ostatnich latach ulegają poprawie. Częściowo sprzyjał temu trend umacnianie złotówki w stosunku do EUR i USD (przy imporcie towarów), ale z drugiej strony była odczuwalna przecież presja płacowa oraz wzrost ceny surowców (wina w związku z słabszymi zbiorami w zeszłym roku). Spółka płaci rokrocznie dywidendę, która rośnie z roku na rok w wartościach bezwzględnych.

Na koniec oczywiście troszkę o zagrożeniach. Po pierwsze wzrost płac, który jest już bardzo widoczny, a jak zarząd lojalnie informuje to nie jest koniec. Płace w Polsce, ale zapewne również w Rumunii będą rosły i jest to wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw nie tylko z tej branży. Oczywiście dopóki spółka będzie zwiększać sprzedaż oraz przynajmniej utrzymywać poziom procentowej, wysokiej dość, marży handlowej, jest w stanie nadal powiększać zyski operacyjne, choć niekoniecznie już w ujęciu procentowej rentowności.

Po drugie wyniki roku 2017/2018 nacechowane były pozytywnymi one-offami – stąd też baza porównawcza będzie w kolejnym okresie (2018/2019) dość wysoka i trudna do pobicia. Sumując ten punkt z poprzednim, a także z kolejnym, dostrzec trzeb ryzyko, że wyniki finansowego spółki w roku obrachunkowym 2018/2019 będą po prostu niższe. Choć oczywiście nie możemy wkluczyć niespodzianki np. poprzez kolejny one-off (np. sprzedaż z zyskiem nieruchomości w Rumunii).

Po trzecie a być może to jest najistotniejsze - wzrost cen zakupu winogrona (słabe zbiory w roku 2017) już wpłynął i zapewne jeszcze wpłynie na marże, o czym była mowa już wcześniej. Niewątpliwie zapowiedziana podwyżka cen jest bardzo ważnym testem dla spółki. Jeśli będzie ona w stanie efektywnie przeprowadzić ten proces i będzie to widoczne w marży handlowej już od początku 2019 roku, to potwierdzi to bardzo mocną sytuację rynkową tej spółki. A jak wiadomo spółki o takich parametrach często są wyceniane z premią w stosunku do rynku.

Ocena sytuacji rynkowej

Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty wskazują jednoznaczne komunikaty – spółka jest niedowartościowana - zarówno biorąc pod uwagę metody mnożnikowe, metody dochodowe jak i mieszane. Jedynie najbardziej konserwatywne metody majątkowe zwracają uwagę na wyceną optymalną lub nawet przeszacowaną w wypadku wyceny według wartość skorygowanych aktywów netto lub metody likwidacyjnej. Spółka jest obecnie wyceniana w okolicach 9 P/E (bazując na zysku dla akcjonariusza dominującego), co biorąc pod uwagę jej historię plasuje ją raczej w niższych stanach wycen. Biorąc historię ostatnich 3 lat, wycena spółki przebywała w zakresie wahań wskaźnika P/E 6-15. Przy wskaźniku EV/EBITDA na poziomach 4,2, wydaje się, że nadal istnieje potencjał do wzrostu.

Dlaczego zatem rynek, jak widać z powyższej analizy, wydaje się nie doceniać spółki:
a) Na pierwszym miejscu postawiłbym utrzymujący się negatywny sentyment panujący w stosunku do spółek „misiów” – choć notowania Ambry, w porównaniu z innymi spółkami z indeksu WIG 80, prezentuje się całkiem przyzwoicie,
b) Rynek może również istotnie dyskontować oczekiwane pogorszenie wyników w związku z rosnącymi cenami zakupu surowca (winogrono), płacami oraz mniej korzystnymi kursami walutowymi,
c) Być może istnieje oczekiwanie pełniejszego wykorzystywania potencjału stabilnie rosnącego o kilka procent rocznie rynku wina,
d) Być może inwestorzy obawiają się długoterminowego trendu konsolidacji handlu detalicznego co może wpłynąć w dłuższej perspektywie na problemy z dotarciem do tych sklepów z własną ofertą.

Nie demonizowałbym natomiast wpływu zamkniętych niedziel, ze względu na fakt, że sprzedaż w sklepach Centrum Wina, aczkolwiek rosnąca, nie jest nadal istotna dla wyników całej grupy. Bazując na informacjach płynących ze spółki, potwierdzonych również wynikami, zamknięte niedziele, nie przełożyły się do tej pory istotnie na problemy ze sprzedażą w tradycyjnych kanałach. Dodatkowo potencjalnie utracona niedzielna sprzedaż w sklepach Centrum Wina, może się przełożyć na wzrost sprzedaży w innych kanałach (internet, czy sprzedaż w małych sklepach nie objętych zakazem – gdzie Ambra jest również obecna).


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 10 października 2018 19:32

eptankers
Dołączył: 2016-05-28
Wpisów: 101
Wysłane: 11 października 2018 10:57:53 przy kursie: 11,50 zł
Dzięki za analizę, super robotahello1

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 11 października 2018 11:35:41 przy kursie: 11,50 zł
Dzięki. Proponuję zwrócić uwagę na zagrożenia, które przedstawiam. One są problemem i zagrożeniem - ale może też i szansą (np. dokupienia taniej) :)
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 22 stycznia 2019 12:56:23 przy kursie: 13,15 zł
Wina, wina, tańszego wina dajcie - omówienie sprawozdania finansowego AMBRA po 1 kwartale okresu obrachunkowego 2017/2018 (3 kw. 2018 roku).

Na wstępie przypominam, iż Ambra ma przesunięty rok obrachunkowy (koniec czerwca), co oznacza, że trzeci kwartał 2018 roku był jednocześnie pierwszym nowego roku obrotowego 2017/2018.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 22-01-2020 12:56:23.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 19069)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 maja 2019 19:09

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 26 lutego 2019 15:30:57 przy kursie: 15,05 zł
Wyższe procenty dodają smaku - omówienie sprawozdania finansowego AMBRA po 2 kwartale okresu obrachunkowego 2017/2018 (4 kw. 2018 roku).

Notowania Ambry zanotowały swoje rekordy na poziomie ok. 14,50 zł za 1 akcję w drugim kwartale 2018 roku, po czym poddały się korekcie notując prawie 30 proc. przecenę, a w chwili obecnej wróciły do swoich rekordowych wycen. W międzyczasie spółka zaraportowała spodziewane rekordowe wyniki za okres obrachunkowy kończący się 30 czerwca 2018 roku. Dodatkowo jasno dała do zrozumienia, że choć rynek cały czas stabilnie i ładnie się rozwija to spółka zmaga się z presją wynagrodzeń oraz wyższych cen winogron z niezbyt dobrego (z punktu widzenia producenta wina jakim jest Ambra) zbioru z 2017 roku.

Warto pamiętać, że Ambra ma przesunięty rok obrachunkowy (koniec czerwca), co oznacza, że czwarty kwartał 2018 roku był jednocześnie dopiero drugim nowego roku obrotowego 2018/2019. Oczywiście biorąc pod uwagę sezonowość i szczyt sprzedaży w okresie listopad-grudzień jest to okres wynikowy, który decydować będzie o całości wyniku roku obrotowego. Zobaczmy zatem jak zaprezentowała się spółka w tym kwartale i jakie są perspektywy na kolejne.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 26-02-2020 15:30:57.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 20405)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 maja 2019 19:08

Killabee
Killabee PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-06-29
Wpisów: 23
Wysłane: 2 marca 2019 17:12:59 przy kursie: 14,85 zł
@Analityk Fundamentalny - dziękuję za jakość analizy (pierwszorzędną) oraz prędkość reakcji (dostępność parę dni po publikacji raportu) thumbright

Mam jedno pytanie na przyszłość - w strukturze grupy (https://www.ambra.com.pl/nasza-firma/grupa-ambra/) widoczne są struktury, które prawdopodobnie "służą" do optymalizacji podatkowej związanej z amortyzacją znaków towarowych (IP Brand Management). Czy widzisz jakieś ryzyka z perspektywy zmian w podejściu organów podatkowych?

Ambra może być rozważana jako dobry kandydat do dywidendowej części portfela. Jeśli nie dojdzie do żadnej katastrofy, można liczyć na średnioroczny DY 4-5%. Są argumenty do założenia, że taki stan rzeczy się utrzyma przez wiele lat, bo spółka:
a) ma dobry zarząd (miałem okazję poznać p. Ogóra)
b) ma stabilnego inwestora branżowego (to nie to samo co Skarb Państwa, patrz sektor energetyczny, który powinien mieć podobny profil dywidendowy, a jak jest naprawdę każdy widzi) - Ambra może liczyć na synergie zakupowe na rynku wina
c) działa na stabilnie rosnącym rynku o dużym potencjale wzrostu
d) coraz lepiej dywersyfikuje działalność w regionie CEE
e) na plus działają trendy konsumenckie - bardziej świadoma konsumpcja alkoholi, wybór napojów o niższym abv

Czy są ryzyka? A gdzie ich nie ma?
- Z fundamentalnego punktu widzenia można "przyczepić się" do niewielkiego marginesu na budowanie marży na głównych produktach w portfelu. Charakteryzują się one dużą elastycznością cenową - w sytuacji gdy spotkają się wzrosty cen na rynku wina i rosnące koszty operacyjne (płace, energia), od razu pojawia się presja na wyniki, bo nie jest łatwo przełożyć rosnące koszty na ceny sprzedaży. Póki co spółka sobie z tym dobrze radzi, oby tak dalej. Widać też projekty zmierzające do rozbudowy części premium portfela - np. projekt Distillers Limited.
- Z inwestycyjnego punktu widzenia przydałaby się większa płynność.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 3 marca 2019 08:51:02 przy kursie: 14,85 zł
Dziękuję bardzo za wyrazy uznania. Miło słyszeć, na pewno to motywuje do jeszcze lepszej jakości analiz.

Gratuluję spostrzeżenia co do spółki IP Brand, to dowód, że czytasz sprawozdania , raporty bieżące i potrafisz analizować. Brawo. Ja też to dostrzeglem, w analizie nie pisałem, ale rozmawiałem o tym z zarządem na konferencji wynikowej.

CFO przekonuje i zapewnia, że nie ma to nic z optymalizacja podatkowa i faktycznie chodzi o porządkowanie biznesu w struktury operacyjne. Na razie im wierzę,, bo w poprzednich kwartałach zachowywali się fair w stosunku do rynku. Dodatkowo ich stopa podatkowa nie wskazuje na to aby jakoś tam coś próbowali ugrać. Aczkolwiek po publikacji wyników tocznych innych spółek jak będę miał czas to dodatkowo sprawdzę sprawozdania jednostkowe i noty podatkowe czy nie widać tam nicn niepokojącego w tym i poprzednich latach.
Teraz tak to wszystko (optymalizacja) jest pograniczane, że raczej na kolejne lata nikt nic nie kombinuje. Pytanie czy ta spółka nie została wykorzystana aby zamknąć rozliczenia i optymalizację z lat poprzednich. Ale na razie też na takie oceny nie mam żadnych dowodów, więc nawet tezy nie stawiam :)

Co do ryzyko to odniose się wieczorem bo na telefonie się słabo pisze 😊
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 4 marca 2019 08:29:04 przy kursie: 14,85 zł
Jeszcz kilka moich spostrzeżeń, co do komentarzy na tematy ryzyk:

a) dobry zarząd - pełna zgoda zarówno CEO jak i CFO widać, że się znają i wiedzą o czym mówią. jednocześnie trzeba mieć świadomość, że to jest spółka (i taki też ma zarząd), gdzie ważny jest stabilny wzrost, ale trudno oczekiwać spektakularnych M&A czy projektów, które nagle zwiększą wartość firmy kilkukrotnie.
b) tak i na razie, przynajmniej w sprawozdaniach, nie widać negatywnych (a czasami tak się zdarza) zachowań inwestora większościowego w postaci jaki dziwnych know-how, licencji, usług o zarządzanie etc.
c) to jest zapewne bardzo duży plus (trochę oczywiście niezależny od spółki bo rynkowy, ale okazje też trzeba potrafić wykorzystywać) i ważne, że ten potencjał raczej nie wyczerpie się w perspektywie 2-3 lat tylko może trwać wiele lat.
d) tak, ale trzeba pamiętać, że spółka nie zamierza wychodzić poza 4 kraje w których działa więc i ta dywersyfikacja będzie miała swój kres kiedyś.
e) trendy są mega ważne, bo oni mają ryzyko, ze część wolumenu będzie spadać (konkurencja w postaci sklepów wielkopowierzchniwoych i hurtowników, którzy sami sprowadzają/będą sprowadzać alkohole), przy wyższych cenach jest to mniej dokuczliwe.
f) "Z fundamentalnego punktu widzenia można "przyczepić się" do niewielkiego marginesu na budowanie marży na głównych produktach w portfelu. Charakteryzują się one dużą elastycznością cenową - w sytuacji gdy spotkają się wzrosty cen na rynku wina i rosnące koszty operacyjne (płace, energia), od razu pojawia się presja na wyniki, bo nie jest łatwo przełożyć rosnące koszty na ceny sprzedaży. Póki co spółka sobie z tym dobrze radzi, oby tak dalej. Widać też projekty zmierzające do rozbudowy części premium portfela - np. projekt Distillers Limited."
Hmm - tak i nie - oni marże mają bardzo wysokie co oznacza, że jest szansa przy zwiększaniu sprzedaży na pozytywny efekt dźwigin operacyjnej. Oczywiście ryzyka związane z płacami i energią istnieją i będą wyzwaniem, ale zazwyczaj łatwiej je pokonać dużym graczom niż mniejszym. Niewątpliwie fakt, że teraz powrócili z marżą (prawie) do poziomów wcześniejszych pokazuje, że są w stanie sensownie ceną zarządzać - to mega ważne biorąc pod uwagę perspektywę kilkuletnią. Oczywiście Distillers Limited jest jednym z pomysłów na to aby rosnąc nie tracąc marż - zresztą przywiązują do tego znaczenie dość duże.


Killabee napisał(a):
@Analityk Fundamentalny - dziękuję za jakość analizy (pierwszorzędną) oraz prędkość reakcji (dostępność parę dni po publikacji raportu) thumbright

Mam jedno pytanie na przyszłość - w strukturze grupy (https://www.ambra.com.pl/nasza-firma/grupa-ambra/) widoczne są struktury, które prawdopodobnie "służą" do optymalizacji podatkowej związanej z amortyzacją znaków towarowych (IP Brand Management). Czy widzisz jakieś ryzyka z perspektywy zmian w podejściu organów podatkowych?

Ambra może być rozważana jako dobry kandydat do dywidendowej części portfela. Jeśli nie dojdzie do żadnej katastrofy, można liczyć na średnioroczny DY 4-5%. Są argumenty do założenia, że taki stan rzeczy się utrzyma przez wiele lat, bo spółka:
a) ma dobry zarząd (miałem okazję poznać p. Ogóra)
b) ma stabilnego inwestora branżowego (to nie to samo co Skarb Państwa, patrz sektor energetyczny, który powinien mieć podobny profil dywidendowy, a jak jest naprawdę każdy widzi) - Ambra może liczyć na synergie zakupowe na rynku wina
c) działa na stabilnie rosnącym rynku o dużym potencjale wzrostu
d) coraz lepiej dywersyfikuje działalność w regionie CEE
e) na plus działają trendy konsumenckie - bardziej świadoma konsumpcja alkoholi, wybór napojów o niższym abv

Czy są ryzyka? A gdzie ich nie ma?
- Z fundamentalnego punktu widzenia można "przyczepić się" do niewielkiego marginesu na budowanie marży na głównych produktach w portfelu. Charakteryzują się one dużą elastycznością cenową - w sytuacji gdy spotkają się wzrosty cen na rynku wina i rosnące koszty operacyjne (płace, energia), od razu pojawia się presja na wyniki, bo nie jest łatwo przełożyć rosnące koszty na ceny sprzedaży. Póki co spółka sobie z tym dobrze radzi, oby tak dalej. Widać też projekty zmierzające do rozbudowy części premium portfela - np. projekt Distillers Limited.
- Z inwestycyjnego punktu widzenia przydałaby się większa płynność.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
10 11 12 13 14 15 16 17

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,181 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d