pixelg
GETIN - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

GETIN [GTN]

AKTUALNY KURS: 0,76 zł (-0,85%) 15-01-2021 17:00
tomcio46
25
Dołączył: 2016-11-04
Wpisów: 506
Wysłane: 13 grudnia 2018 20:40:36 przy kursie: 0,56 zł
Info o potencjalnych inwestorach na bankach chyba dobre bo to one ciągną GH w dół. Nawet jak tanio je rozwodni to zgodnie z zasadą baba z wozu koniom lżej wskażnik C/WK powinien się poprawić Think

piotrsobien
6
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 253
Wysłane: 14 grudnia 2018 11:10:41 przy kursie: 0,64 zł
Piękne otwarcie. 10 minut notowań i wolumen obrotu wynosi 6 mln akcji.

piotrsobien
6
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 253
Wysłane: 18 grudnia 2018 02:11:31 przy kursie: 0,60 zł
"Puls Biznesu" pisze na okładce o sześciu funduszach wokół Getinu:
Cytat:
Wśród inwestorów wstępnie zainteresowanych bankami Leszka Czarneckiego są: Centerbridge, Apax i AnaCap.


piotrsobien
6
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 253
Wysłane: 21 grudnia 2018 18:17:22 przy kursie: 0,64 zł
Cytat:
Emitent informuje, że zgodnie z ustalonym z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. harmonogramem
procesu scalenia akcji, zawieszenie obrotu akcjami Emitenta nastąpi w terminie od dnia 08
stycznia 2019 r. do dnia 18 stycznia 2018 r.


Dzień scalenia akcji Emitenta ustalono na dzień 18 stycznia 2019 r., a dzień wznowienia
notowań akcji Emitenta po dniu scalenia - na dzień 21 stycznia 2019 r
.

getin.pl/getinholding/doc/news...

Vox
92
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 495
Wysłane: 21 grudnia 2018 22:07:47 przy kursie: 0,64 zł
też sobie Leszek wybrał czas na szukanie inwestora... z Ameryki.
zobaczcie co sie dzieje w USA.

Bessa pełną gęba, 7 sesja spadkowa pod rząd. Myśle że żadnego inwestora nie będzie, bo wszystkie inwestycje dostaną "freeze" i pojda do zamrażarki na bliżej nieokreśloną przyszłość.

piotrsobien
6
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 253
Wysłane: 22 grudnia 2018 01:04:20 przy kursie: 0,64 zł
Dajcie już spokój z tą bessą. Amerykański rynek kapitałowy funkcjonuje na ogół w cyklach czteroletnich. Zazwyczaj przez dwa i pół do trzech lat zyskuje na wartości, a następnie przez rok lub półtora dominują spadki. Nic nadzwyczajnego. Jak będzie deal do zrobienia, to nie będzie to miało większego znaczenia.

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 31 grudnia 2018 19:20:54 przy kursie: 0,68 zł
Imperium na glinianych nogach - omówienie sytuacji finansowej i rynkowej GK GETIN HOLDING S.A. za III kw. 2018 roku kalendarzowego


Analiza sprawozdania finansowego

Analizując sprawozdanie grupy kapitałowej GETIN HOLDING trzeba przede wszystkim pamiętać, że około 80 proc. aktywów tej grupy kapitałowej to również notowany na GPW IDEABANK (działający tylko i wyłącznie w Polsce). Spółka posiada w nim 54,43 proc. udziałów i konsoliduje tą spółkę zależną metodą pełną. Jaki to ma wpływ na sprawozdanie finansowe?

Najważniejsze elementy konsolidacji metodą pełną to:
- spółka dominująca pokazuje 100 proc. przychodów spółki zależnej w swoim rachunku wyników
- spółka dominująca pokazuje 100 proc. aktywów i pasywów spółki zależnej w swoim bilansie, ale kapitały własne, które do niej nie należą sa widoczne jako „kapitały mniejszości’ (czyli w tym przypadku będzie to około 46 proc. kapitałów IDEABANK-u)
- spółka dominująca pokazuje 100 proc. wyniku finansowego spółki zależnej, ale część zysku pokazuje (46 proc. wyniku finansowego IDEABANK-u) jako zysk przynależny udziałowcom mniejszościowym.
- do akcjonariuszy spółki dominujące „należy” dopiero wyniki finansowy pokazany w linii „wynik finansowy należy akcjonariuszom spółki dominującej”. Warto o tym pamiętać, ponieważ spółki często lubią się chwalić wynikiem przed uwzględnieniem udziału akcjonariuszy mniejszościowych, jeśli jest on wyższy.

Pełna ocena sytuacji GETIN HOLDING wymaga zapoznania się z sytuacją IDEABANK-u. Była ona przedmiotem niedawnej analizy, zapraszam więc do zapoznania się z nią:

Omówienie sprawozdania finansowego IDEABANK za 3 kwartał 2018

W niniejszej analizie skupię się głównie na zagranicznych aktywach grupy GETIN HOLDING oraz na wpływie zawirowań w grupie kapitałowej Leszka Czarneckiego na sytuację akcjonariuszy omawianej spółki.

Wyniki zagranicznych jednostek kontrolowanych przez GETIN HOLDING są zaskakująco dobre – w sumie w ciągu 3 pierwszych kwartałów te spółki wygenerowały prawie 85 mln zł zysku netto. W całym 2017 było to 57 mln zł. Wszystkie 4 kraje, w których, poza Polską, jest obecny GETIN HOLDING za ostatnie 2 lata notują dodatnie wyniki prowadzonego tam biznesu.


kliknij, aby powiększyć

Dywizja rosyjska (spółka leasingowa Carcade) zarobiła w 2018 roku do tej pory (3 kwartały) około 21 mln zł. Zysk w 2017 wyniósł 11 mln zł. Spółka była blisko progu rentowności już w 2016 roku (strata brutto w tamtym roku to 0,3 mln zł).
Przy kapitałach własnych na poziomie 190 mln zł daje to w 2018 rentowność (ROE) na poziomie wyraźnie przekraczającym 10 proc.


kliknij, aby powiększyć

Idea Bank Białoruś w 2018 roku radzi sobie nieco gorzej niż rok wcześniej (9 mln zł zysku po 3 kwartałach w porównaniu do 25 mln zł w całym 2017). Ta spółka jednak jest bardzo rentowna już od ponad 5 lat. Słabsze niż wcześniej wyniki tego roku dają i tak rentowność kapitałów własnych (ROE) na poziomie prawie 9 proc. We wcześniejszych latach rentowność Idea Bank Białoruś wynosiła sporo powyżej 10 proc.


kliknij, aby powiększyć

Na zdecydowany plus wyszła działalność na Ukrainie (Idea Bank Ukraina i New Finance Services – spółka windykacyjna) – w 2018 zysk netto to 43 mln zł. Jeszcze 2 lata temu działalność u naszego wschodniego sąsiada przynosiła straty. Trudno ocenić na ile tegoroczne wyniki będą trwałe, a na ile mają charakter jednorazowy. Rentowność w tym roku to ponad 100 proc. więc tempo poprawy wyników na pewno wyhamuje i okaże się, że spora część tegorocznych zysków miała charakter jednorazowy.


kliknij, aby powiększyć

Dobrze radzą sobie również spółki zależne w Rumunii. Idea Bank Rumunia zarobił w 2018 roku 6,2 mln zł, a Idea Leasing Rumunia 4,7 mln zł ( w sumie 10,9 mln zł). 2017 i 2016 rok biznes w tym kraju również zakończył na plusie. Rentowność w tym roku po 3 kwartałach to 5,7 proc. dla banku i 15,4 proc. dla leasingu. Na pewno tym spółkom zaszkodzi jednak tzw. „podatek od chciwości”, czyli dodatkowe opodatkowanie, jakim rumuński rząd chce objąć m. in. branżę finansową.

Aby nie stracić perspektywy w ocenie tych bardzo dobrych (nie bójmy się tych słów) wyników pamiętajmy, że w sumie te instytucje stanową tylko 15-20 proc. całej sumy bilansowej GETIN HOLDING. 80 proc. sumy bilansowej (bo trudno stwierdzić wprost, że 80 proc. wartości) to IDEABANK, którego problemy bardzo dobrze znamy.
Oczywiście pojawia się kwestia na ile te dobre wyniki biznesów zagranicznych mają trwały charakter i na ile czerpią one z modelu biznesowego swoich większych braci z Polski? Znane nam dobrze biznesy Leszka Czarneckiego mają wspólne DNA, do którego można zaliczyć bardzo agresywne i krótkoterminowe podejście sprzedażowe oraz bardzo kreatywne podejście do kwestii księgowych i generowania „pustego” kapitału za pomocą skomplikowanych operacji księgowych. Inwestorzy z Polski mogą mieć skrzywioną perspektywę w ocenie zagranicznych jednostek GETIN HOLDING, ale nie można wykluczać, że znajdzie się jakiś inwestor z zagranicy, który zakupi jakąś gałąź tego biznesu.

Warto również zwrócić uwagę na kwestię kursów walutowych, bo ma to dość istotny wpływ na prezentację wyników spółek zagranicznych. Każda z nich sporządza sprawozdanie w walucie kraju, w którym działa (waluta funkcjonalna) i w takiej perspektywie jest oceniany wynik finansowy danej spółki zależnej. Spółka dominująca (GETIN HOLDING) jako walutę funkcjonalną przyjęła PLN i sprawozdania spółek zależnych w ramach konsolidacji są przeliczane na PLN. Może to skutkować sytuacją kiedy mimo wypracowania zysku (np. w rosyjskich rublach RUB) wartość całej inwestycji po przeliczeniu na PLN w bilansie spółki dominującej spada. Część takich spadków będzie widoczna w wyniku finansowym, a część bezpośrednio w bilansie (sprawozdanie z innych całkowitych dochodów – „Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych” po jednej stronie i kapitał własny „Pozostałe kapitały” po drugiej stronie).

W 2018 roku (na koniec 3 kwartału) wszystkie kursy walutowe ułożyły się w taki sposób, że mimo wykazanych zysków wartość biznesów zagranicznych sumarycznie spadła. Nie ma to jednak istotniejszego wpływu na ocenę wyników – ważniejsza jest rentowność lokalnych biznesów niż cykliczne z natury wahania kursów walut.
W ramach analizy warto zerknąć do jednostkowego sprawozdania GETIN HOLDING, gdzie można łatwiej wychwycić powiązania kapitałowe z innymi spółkami z grupy Leszka Czarneckiego. Co jest warte odnotowania:
- 122 mln zł zobowiązań związanych z zakupem akcji IDEABANK-u stanie się wymagalne w 2019 (przejście z kategorii długoterminowych do krótkoterminowych zobowiązań) – wierzycielem jest prawdopodobnie GETIN NOBLE BANK
- w drodze wzajemnej kompensaty zniknęły wzajemne zobowiązania pomiędzy GETIN HOLDING a spółką zależną GETIN International na kwotę ponad 217 mln złotych
- GETIN kredytuje się na kwotę 23,5 mln zł w zależnym od siebie IDEA BANK-u
- ukraińska spółka „New Finance Service sp. z o.o.” w 2018 roku spłaca zadłużenie wobec spółki-matki (spadek z 39,4 mln do 28,1 przez 3 kwartały 2018 roku)

Podsumowanie

Niezależnie jednak od wyników spółek działających na Ukrainie, Białorusi, w Rosji i Rumunii kluczowe dla wartości mają kwestie związane z dalszymi losami IDEABANK-u. Jest to opisane bardziej szczegółowo w nowej analizę dotyczącej tamtej spółki - ponownie zachęcam do zapoznania się.

kliknij, aby powiększyć

Na powyższym wykresie widać kapitalizację GETIN HOLDING oraz wartość rynkową posiadanych przez bank udziałów w IDEA BANK-u. Jak widać – te wartości są do siebie bardzo zbliżone. Można by z tego wyciągnąć wniosek o zerowej wycenie zagranicznych aktywów GETIN HOLDING, ale trzeba pamiętać, że spółka posiada zobowiązanie na poziomie około 120 mln z tytułu nabycia IDEABANK (prawdopodobnie zaciągnięte w GETIN NOBLE). Nawet uwzględniając ten fakt implikowana wycena zagranicznych aktywów wydaje się być niewielka. Taka sytuacja może się jednak długo utrzymywać - do czasu rozstrzygnięcia się losów IDEABANK-u w Polce oraz GETIN NOBLE.
Patrząc jednak od strony akcjonariusza GETIN-u warto zwrócić uwagę na 2 kwestie.

Fuzja GETIN NOBLE BANK oraz IDEABANK
Właściwie nikt, poza samym Leszkiem Czarneckim, nie widzi większego sensu takiego scenariusza. Fuzja obu banków dałaby na pewno synergie kosztowe, ale ich połączenie nie rozwiązałoby żadnego z problemów jednego i drugiego banku.
Gdyby doszło do realizacji tego scenariusza to jedną z możliwości byłoby, aby GETIN pozbył się swoich akcji IDEABANK-u i w zamian zostałby udziałowcem mniejszościowym połączonego banku.
Teoretycznie możliwy jest nawet taki scenariusz, w którym GETIN (lub IDEABANK) staje się stroną przejmującą GETIN BANK. Mogłoby w ten sposób dojść do odwrócenia podziału imperium Leszka Czarneckiego na części polską (GETIN NOBLE BANK) i zagraniczną (GETIN HOLDING) sprzed kilku lat. Trudno jednak określić jaki scenariusz będzie realizowany i czy w ogóle do tej fuzji dojdzie. Nadzór (KNF i NBP) na pewno będą takiemu połączeniu przeciwne.

Przejęcie IDEABANK-u przez inny bank w trybie „resolution
Innym scenariuszem, który należałoby rozważyć (nawet jeśli oceniamy jego prawdopodobieństwo jako niskie) jest realizacja tzw. resolution w odniesieniu do IDEABANK-u, czyli sławetne „przejęcie banku za złotówkę”. W takim scenariuszu dotychczasowi właściciele zostają wywłaszczeni, a należące do nich akcje tracą wartość. Oznaczałoby to, że w strukturach GETIN-u zostają tylko spółki zagraniczne. Jak zostało wskazane wcześniej – radzą sobie one w ostatnich 2 latach całkiem dobrze, co jednak zupełnie nie jest uwzględnione w wycenie GETIN-u, którego zmiany wartości jest powiązana właściwie tylko ze spadającymi cenami akcji IDEABANK-u.
Obiektywnie patrząc, taki katastrofalny wariant mógłby zmusić rynek do innego spojrzenia na zagraniczne aktywa GETIN-u. Podkreślę, że oceniam jednak taki scenariusz jako mało prawdopodobny.

Po dłuższej analizie muszę przyznać, że sytuacja w „imperium” Leszka Czarneckiego jest wyjątkowo zagmatwana:
- IDEABANK, GETIN NOBLE i GETIN HOLDING posiadają wzajemnie swoje pakiety akcji, z których tylko relacja GETIN HOLDING – IDEABANK jest relacją podlegającą konsolidacji (GETIN HOLDING ma 6,62 proc. udziałów w GETIN NOBLE ). Całość z kolei jest kontrolowana przez zewnętrzne podmioty zależne od Leszka Czarneckiego (głównie LC Corp B.V. z siedzibą w Holandii)
- dodatkowo te spółki są związane ze sobą siecią wzajemnych pożyczek i zobowiązań (GETIN HOLDING jest zadłużony w GETIN NOBLE na kwotę 147 mln zł i jednocześnie ma 20 mln zł należności od tego banku na koniec 3 kwartału 2018)
Cała ta układanka jest niezwykle skomplikowana i na pewno można założyć, że nie mamy pełnej wiedzy na temat wszystkich powiązań.

Wysiłki Leszka Czarneckiego wydają się być skoncentrowane na uratowaniu jego banków przed przejęciem za przysłowiową złotówkę. Najbardziej logicznym ruchem wydawałaby się sprzedaż jednego z zagranicznych biznesów (Ukraina, Rosja, Białoruś, Rumunia) i pozyskanie dodatkowego kapitału na ratowanie polskich banków. Parafrazując jednak klasyka - skoro do tej pory do tego nie doszło, to jednak widać nie musiało. W praktyce znalezienie kupca na aktywa finansowa na wschodzie Europy może się okazać jednak trudniejsze niż to się wydaje z polskiej perspektywy.

W październiku GPW zakwalifikowała akcje GETIN-u (i również akcje GETIN NOBLE BANK-u) do Listy Alertów, co skutkowało przede wszystkim przeniesieniem z notowań ciągłych do systemu podwójnego fixingu. Spółka zareagowała na to pod koniec października, ogłaszając scalenie akcji w stosunku 4:1. GETIN wykazał się w tym obszarze sporym optymizmem, bo kurs w międzyczasie spadał nawet do poziomu 10 groszy. Aktualne notowania na poziomie 17 groszy dają pewien margines bezpieczeństwa (68 groszy po scaleniu w porównaniu do granicznego progu 50 groszy), ale jest on niewielki. Zwłaszcza w przypadku spółki, która w ciągu roku straciła 86 proc. ceny akcji.

Niewątpliwie akcje GETIN-u mają spory potencjał spekulacyjny, wynikający z tego, że w imperium Leszka Czarneckiego dzieje się aktualnie bardzo dużo, wyceny spadły naprawdę bardzo nisko (wskaźnik cena/wartość księgowa poniżej 0,1) a rynek czasem dość późno reaguje na mniej oczywiste powiązania pomiędzy poszczególnymi spółkami. Jak widać w ostatnich miesiącach kurs GETIN-u wykazuje potencjał wzrostowy w momencie wyciszania się sytuacji. Te wzrosty były błyskawicznie niwelowane w momentach pojawia się kolejnych negatywnych informacji.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj
Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 7 maja 2019 19:11

bzdkas
bzdkas PREMIUM
0
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 322
Wysłane: 2 stycznia 2019 09:38:15
do aktywów holdingu trzeba by jeszcze doliczyć blisko 10% pakiet TU Europa(wartość ponad 100mln), aktywo te płaci co roku dobre dywidendy. Mały MWT rynkowo wyceniany nisko, ale bilansowo znacznie lepiej.
Edytowany: 2 stycznia 2019 09:45

Avocado
Avocado PREMIUM
0
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 370
Wysłane: 9 stycznia 2019 11:53:52
te wyniki na Ukrainie, ktore stanowia o wycenie biznesu zagraniczenego, sa bardzo zastanawiajace i jak zuwazyles - trudno oczekiwac potwarzalnosci.

jesli chodzi natomiast o to, czy te aktywa sa sprzedawalne, to szczerze watpie - to jest relatywnie maly biznes, wiec raczej rynki beda sie oczyszczaly z malych podmiotow w sektorze finansownym - tak jak to sie dzialo w Polsce - czyli za pol darmo.

mnie interesuje natomiast jak bardzo ta spolka moze byc wystawione na ryzyka pozabilansowe wynikajace ze wspolpracy z pozostalymi podmiotami grupy - mowie tu o np. gwarancjach, depozytach zabezpieczajacych etc., w tym na udzialach w podmiotach z grupy.

kostek-mundek
1
Dołączył: 2013-01-02
Wpisów: 303
Wysłane: 10 stycznia 2019 13:02:09
W zeszłym roku stopa overnight na Ukrainie oscylowała w gr 17-18%, baza M1 i M2 lekko się kurczyły, a hrywna wzmocniła się do PLN o ok 8%. Rentowność polskiego kapitału zainwestowanego, powiedzmy, na ukraińskim rynku międzybankowym wynosiła więc min 20%, a jeśli szedł ten kapitał w leasing samochodowy jak w Idei to dużo więcej. Czy to jest do utrzymania? Nikt tego nie wie, ale w Polsce podobny trend trwał całe lata 90. i 2000. aż do załamania kursu franka w 2008.


piotrsobien
6
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 253
Wysłane: 16 stycznia 2019 01:52:01
Co tu taka cisza?

"Puls Biznesu" napisał(a):
Jak udało nam się ustalić, reprezentanci 10 największych banków postanowili powołać spółkę, która w razie zaostrzenia kryzysu miałaby zabezpieczyć getinowy portfel obligacji, odciążając w ten sposób BFG, by mógł skoncentrować się tylko na deponentach.

www.pb.pl/koniec-tajnej-rady-b...

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 100
Wysłane: 16 stycznia 2019 15:41:36
dzisiejszy raport aviva ofe o stanie akcji na koniec grudnia potwierdza, że i ten pozostały 1% oddali szybko, aby tylko nie być tym jedynym OFE z holdingiem w portfelu.

Nie patrzyłem na stany akcji innych OFE, zakładam, że nie było chętnych do wyjścia przed szereg.

Vox
92
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 495
Wysłane: 16 stycznia 2019 15:59:48
wszystko odnosi się tylko do "inwestora"... czy takowy będzie...
i czy będzie chciał objąc w takiej cenie na którą zgodzi się LC
może tak a może nie... a może inwestor poczeka na wyklarowanie się ryzyk..
Edytowany: 16 stycznia 2019 16:00

piotrsobien
6
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 253
Wysłane: 18 stycznia 2019 18:57:11
Spodziewałem się, że jakaś ważna dla Holdingu informacja pojawi się kiedy jego kurs będzie zawieszony ze względu na scalenie akcji. Jak myślicie jak zareaguje kurs 21 stycznia?

Vox
92
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 495
Wysłane: 18 stycznia 2019 23:58:20
urosnie do 0.18 gr.
Generalnie IB jest stratny na parytecie 0.185 a wiec i stratny jest GTH a zyskuje GNB

GNB->50 gr (0.185*2,68 = 0,4958)
IB - bez zmian
GTH->0.18 (bo tyle mniej wiecej urosł IB, koło ~10%)

zeby bylo wyżej trzeba newsa o inwestorze
Edytowany: 19 stycznia 2019 00:02

piotrsobien
6
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 253
Wysłane: 19 stycznia 2019 00:53:15
0,72 chyba miałeś na myśli.

Tyle
0
Dołączył: 2010-03-28
Wpisów: 58
Wysłane: 19 stycznia 2019 09:53:14
Uważam, że kurs powinien w szybkim czasie powrócić w okolice 1 PLN, przy niezmiennym kursie IDEA I GNB. Getin ma zaniżoną wycenę, w związku z wypadnięciem z jednolitych i wyjściem funduszy, wobec wymienionych wcześniej spółek. Liczenie uproszczone zrównujące wycenę rynkową vs WK. Mało tego spółka najbardziej rentowna, biznes wschodni generuje ładne marże,

Vox
92
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 495
Wysłane: 19 stycznia 2019 15:57:23
wszystko jest możliwe... ale pewnie będzie potrzebny impuls w postaci chociażby plotki o inwestorze.
i takiej plotki spodziewałbym się (puls biznesu wydaje się mieć tutaj najlepsze przecieki - no chyba że te artykuły są płacone przez Leszka - a wtedy to wielka ściema jest)

Odchodząc od tematu, praca redaktora takiej gazety niesie określone profity... nie wierzę że redaktorzy nie grają na akcjach na swój rachunek :-)
Edytowany: 19 stycznia 2019 15:58

piera
0
Dołączył: 2010-11-04
Wpisów: 37
Wysłane: 25 stycznia 2019 11:02:03 przy kursie: 0,72 zł
Ktoś widział to ?
Wiadomo kto zebrał taką pule?

www.attrader.pl/pl/akcjonariat...

Joker
77
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 1 906
Wysłane: 25 stycznia 2019 11:19:02 przy kursie: 0,72 zł
A tam nie ma błędu związanego ze scaleniem akcji?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,681 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +151,47% +30 293,47 zł 50 293,47 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d