pixelg
MERLINGRP - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

MERLINGRP [MRG]

AKTUALNY KURS: 0,264 zł (+1,54%) 29-05-2020 15:00
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 081
Wysłane: 10 sierpnia 2017 10:04:32 przy kursie: 1,37 zł
Dawna Admassive Group S.A. w 2016 r. po zmianach właścicielskich przeprowadziła emisję akcji i przejęła w listopadzie Topmall, spółkę z branży e-commerce która dostarcza towary klientom w Ukrainie. Jednocześnie Topmall od marca 2016 roku spółka Topmall prowadzi również jeden z najbardziej znanych sklepów internetowych merlin.pl.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Cytat:
Na mocy wskazanych powyżej umów przeniesienia własności udziałów AdMassive Group S.A. nabyła łącznie 15.289 (piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 764.450 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) co stanowi 100% kapitału zakładowego Topmall sp. z o.o.


Od IV kwartału spółka sporządza raporty skonsolidowane. W marcu tego roku już jako Merlin Group spółka nabyła sklep cdp.pl czyli ten fragment biznesu który stanowił podwaliny działalności CD Projektu.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Cytat:
W ramach przedmiotowej umowy Topmall sp. z o.o. nabędzie (1) prawa ochronne do Znaku Towarowego CDP.PL w Polsce (2) prawa z rejestracji Znaku Towarowego na terenie Unii Europejskiej, (3) prawa do domeny internetowej cdp.pl oraz geezmo.pl (4) autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do Layoutu strony internetowej cdp.pl oraz geezmo.pl, treści umieszczonych na przedmiotowych stronach internetowych, Corporate Identity - zasady stosowania znaku towarowego w zakresie i na polach eksploatacji określonych w umowie, (5) licencję na korzystanie z platformy softwarowej zapewniającej obsługę sklepu, za łączna kwotę nabycia w wysokości 3.000.000 zł płatnych do dnia 21 kwietnia 2017 roku.


Topmall dzierżawił prawa do znaku merlin.pl. W lipcu spółka przejąła Magusa, czyli właściciela praw.

Po operacjach kapitałowych mamy w sumie wyemitowanych 65 155 225 akcji spółki, co przy cenie 1,37 zł daje nam 89,2 mln zł kapitalizacji. Aktualne prognozy spółki zakładają uzyskanie w 2017 r. sprzedaży na poziomie 50 mln zł, natomiast w roku 2018 80 mln zł.

W czerwcowum wywiadzie, który można znaleźć na stronie dedykowanej http://merlin.stockwatch.pl/ merlin.stockwatch.pl/2017/06/0... prezes podtrzymuje prognozę na ten rok. Z publikacji wynika, że wzrost w 2018 r. będzie pochodził z ekspansji geograficznej.

Poniżej link do strategii spółki:
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Warto zwrócić uwagę, że strategiczny cel 100 mln zł w 2018 r. został w prognozie lekko zrewidowany w dół - 80 mln zł.

Wydaje się, że w przejęciach jest miejsce na synergie, ale jakiej wielkości nie wiemy. Tym niemniej sam Merlin Group wydaje się podmiotem ciekawym z szansą na wysoki wzrost biznesu. Bieżące informacje ze spółki można śledzić na stronie http://merlin.stockwatch.pl/

Edytowany: 10 sierpnia 2017 10:10

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 081
Wysłane: 17 listopada 2017 13:47:49 przy kursie: 0,73 zł
Walka o odzyskanie dawnego blasku – omówienie sprawozdania finansowego grupy Merlin Group SA po III kw. 2017 r.

Przed nieco ponad rokiem w Merlin Group, wtedy jeszcze Admassive Group, zmieniło się niemal wszystko. 20 października 2016 r. większościowy pakiet akcji (55,72 proc. kapitału zakładowego) nabył Datamill Investments Limited. Parę dni później spółka podała nową strategię rozwoju, w której zakładała wejście na rynek e-commerce poprzez przejęcie Topmall sp. z o.o. czyli spółki działającej w modelu sprzedaży transgranicznej przez Internet. Przejmowany podmiot od marca 2016 działa w Polsce i prowadzi jeden z najbardziej znanych sklepów internetowych merlin.pl (do pewnego momentu na podstawie 10 letniej umowy dzierżawy znaku i domeny od Magus SA)

Według strategii spółka zakładała w latach 2017-2018 dalszy rozwój sklepu merlin.pl tak, aby w 2018 roku wrócić do historycznego poziomu sprzedaży przekraczającego 100 milionów złotych (choć cel w wydanej później prognozie finansowej został zredukowany do 80 mln zł). W komunikacie poinformowano również o planowanej ekspansji na rynki wschodnie takie jak Kazachstan, Gruzja i Mołdawia oraz zachodnie - Niemcy i Wielka Brytania. Dodatkowo zapowiedziano uruchomienie projektu Merlin Business Services, czyli outsourcingu usług logistycznych i dostępu do bazy klientów merlin.pl oraz topmall.ua

Faktyczne nabycie Topmall sp. z o.o. miało miejsce pod koniec listopada 2016 w zamian za 40 mln akcji (seria D). Tak naprawdę mieliśmy do czynienia z odwrotnym przejęciem i wejściem Topmall na NC (przed emisją akcji kapitał Admassive dzielił się na 146 tys. akcji). A zatem raporty finansowe nowej spółki mamy tak naprawdę od tego roku, a Merlin Group cały czas się zmienia.

Od momentu przejęcie trwa rozwój grupy i uruchamianie nowych aktywności. Pod koniec marca tego roku została zawiązana spółka Merlin Publishing sp. z o.o., której przedmiotem działalności będzie działalność wydawnicza (książki, gazety, czasopisma), produkcja gier i zabawek, natomiast w połowie kwietnia powstał Merlin Business Services, czyli podmiot mający zgodnie ze strategią prowadzić działalność B2B w zakresie logistyki i magazynowania. Jednak przede wszystkim także w tym okresie nabyto aktywa cdp.pl, czyli najbardziej znanego polskiego sklepu z grami, z którego jakiś czas temu wyszedł CD Projekt. Spółka próbowała także nabyć Gandalfa, ale rozmowy zakończyły się fiaskiem.

Budowa grupy kapitałowej łączy się jednak z częstymi emisji nowych akcji. Pod koniec kwietnia spółka dokonała emisji 9.875.225 mln papierów serii E (w cenie emisyjnej 0,50 zł) opłaconych przez potrącenie wierzytelności (Emisja zarejestrowana w czerwcu). Potem pojawiły się kolejno: emisja 3 500 000 akcji serii F (zarejestrowane we wrześniu, cena emisyjna 0,50 zł), 6 320 860 akcji serii G (rejestracja w październiku, cena emisyjna 0,75 zł), 13 820 000 akcji Serii H na nabycie Magus SA, czyli właściciela znaku towarowego i domeny merlin.pl, które zostały zarejestrowane także w październiku (cena emisyjna 0,50 zł).

Dodatkowo w listopadzie spółka podpisała umowę inwestycyjną na emisję kolejnych 14 800 000 akcji serii I, ale już w cenie emisyjnej 0,10 zł celem finansowania kapitału obrotowego przed najważniejszym miesiącem sprzedażowym w branży.

Strategia wskrzeszania znanych marek ma swoje uzasadnienie – dobra znajomość wśród klientów. Problem w tym, że rynek rozwija się bardzo szybko. Stary merlin.pl podobnie jak Amazon był na początku księgarnią, ale amerykański potentat spektrum oferowanych towarów bardzo szybko rozszerzył, a w merlinie to się dopiero dzieje. Stary asortyment prawdopodobnie wiążę się z jako taką lojalnością i nie wymusza konkurowania tylko ceną. Znane są na rynku przypadki, że inne ceny w tym samym sklepie pochodzą z porównywarek a inne są na stronie dla klientów wchodzących do sklepu bezpośrednio. Wejście w nowe segmenty wymaga nakładów na reklamę i wiąże się prawdopodobnie z niskimi marżami, jakoś trzeba walczyć z konkurencją, która już zdążyła zaistnieć w świadomości klientów.

Niższe marże powodują, że trzeba szukać oszczędności w logistyce i dostawach i właśnie to spółka deklaruje inwestorom. Niestety z zewnątrz ciężko ocenić, czy jej IT i know-how dają realną przewagę, ale zarząd wydaje się o tym przekonany skoro zamierza oferować sklepom obsługę w tym zakresie – w czerwcu otworzono własne centrum logistyczne w Ożarowie.

Od strony finansowej na razie mamy bardzo krótką historię – porównywalne są dopiero trzy kwartały działalności. W skonsolidowanym bilansie w stosunku do poprzedniego (drugiego) kwartału w oczy rzuca się duży wzrost wartości niematerialnych, a konkretnie wartości firmy, czyli nadwyżki zapłaconej ceny ponad wartość godziwą nabytych aktywów netto. Pozycja ta zwiększyła się z 23 mln zł do 75 mln zł przy wartości sumy bilansowej na poziomie 116 mln zł. Drugim pod względem wartości aktywem jest nieruchomość inwestycyjna o wartości 17,3 mln zł. Niestety nie wiadomo dokładnie o jaką nieruchomość chodzi, ale z różnicy danych skonsolidowanych i jednostkowych wynika, że została przejęta razem z całym Magusem. Przypomnę, że Merlin Group przejął całą spółkę, a nie tylko znak towarowy merlin.pl, który należał do tego podmiotu. Zmiany zaszły także po stronie pasywów. W związku z emisją (i raportowaną stratą) 3 500 000 akcji i przejęciem Magusa kapitał własny wzrósł o prawie 7 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Na koniec 3 kw. nadal jednak struktura finansowania była mocno niekorzystna, gdyż kapitał własny i zobowiązania długoterminowe finansowały jedynie 28 proc. aktywów trwałych, a to oznacza, że kapitał obrotowy spółki był ujemny na kwotę 84 mln zł. Na szczęście jak wynika z bilansu jednostkowego część zobowiązań pochodzi z niezarejestrowanych, a już wyemitowanych akcji – 18,8 mln zł. z tytułu emisji akcji serii G i H (na nabycie Magusa). Rejestracja tych papierów miała miejsce już po dniu bilansowym, więc rzeczywisty kapitał obrotowy grupy jest ujemny na kwotę ok. 65 mln zł co i tak jest wartością wysoką. Nie dziwi zatem, że spółka już po okresie obrachunkowym zawarła kolejną umowę inwestycyjna na objęcie 14,8 mln akcji. Na dzień dzisiejszy kapitał zakładkowy dzieli się na prawie 90 mln akcji (łącznie z serią I).

Wydana ponad 1,5 roku temu prognoza finansowa na ten rok zakłada uzyskanie 50 mln zł przychodów. Po 9 miesiącach roku mamy niecałą połowę – 24,2 mln zł. Choć 3 kw. roku był wyraźnie lepszy niż 1 czy 2 (wzrost sprzedaży o 30 proc. q/q), to wykonanie tej prognozy wydaje się być sporym wyzwaniem, ale na szczęście dla spółki w związku z sezonowością w branży można się spodziewać kolejnego istotnego skoku w sprzedaży q/q. Na wykresie sprzedaży dziwić może spadek przychodów pomiędzy 1 i 2 kwartałem w związku z tym, że spółka w drugim kwartale znacznie dłużej konsolidowała cdp.pl. Być może ma to związek z przenosinami do nowego magazynu pod Warszawą.


kliknij, aby powiększyć


Pozytywnie wyglądają marże na sprzedaży towarów. Rentowność wzrosła z 17,9 proc. w pierwszym kwartale, przez 19,4 proc. w drugim do obecnych 22,1 proc. Nie jest jednak jasne jak wygląda marża brutto na produktach, gdyż spółka przedstawia rachunek wyników w układzie rodzajowym i nie jest możliwe przyporządkowanie kosztów produktów do poszczególnych pozycji kosztowych bez znajomości klucza alokacji. Na poziomie operacyjnym Merlin Group notuje cały czas straty choć ich poziom sukcesywnie się zmniejsza. W IV kwartale możliwe jest uzyskanie rentowności operacyjnej, ale z wyjść na plus z wynikiem rocznym chyba będzie trzeba poczekać nieco dłużej.


kliknij, aby powiększyć


Na razie obraz fundamentalny spółki jest dość mocno zamazany. Merlin Group ma duże szanse rosnąć, ale wymaga to zasilenia w kapitał, najprawdopodobniej za sprawą kolejnych emisji akcji, bo w związku ze strukturą zadłużenia i wynikami jej możliwości finansowania dłużnego, poza podmiotami powiązanymi czy VC, są ograniczone.

ik2015
Dołączył: 2015-11-03
Wpisów: 61
Wysłane: 8 lipca 2018 12:16:08 przy kursie: 1,49 zł
Cytat:
Spółka z NewConnect wspólnie z Rafałem Zaorskim, prezesem Krypto Jam, planują wdrożenie projektu tokenizacji e-commerce. Docelowo chcą stworzyć autorską kryptowalutę.

wiadomosci.stockwatch.pl/merli...
W piątek cena akcji wzrosła o 65% Eh? Blokchain to fajna, bezpieczna technologia, ale może mi ktoś wyjaśnić w jakim stopniu taki projekt może poprawić wyniki spółki i co teraz dyskontuje rynek?


m04
m04 PREMIUM
Dołączył: 2018-07-10
Wpisów: 2
Wysłane: 11 lipca 2018 15:01:19 przy kursie: 1,25 zł
Zastanawiałem się nad tym i myślę, że plan może być taki:

1. Wypuścić token, który będzie dystrybuowany w programie lojalnościowym, pewnie aplikacja na smartfona ( zrobisz zakupy dostajesz tokeny),

2. Zrobić presale tych tokenów ( tu będzie duża rola marketingu: fomo, hype, Zaorski :) itd. ) ,

3. Wejść z tym tokenem na kryptogiełdę, pewnie Bitbay,

4. Token, jeżeli będzie notowany i będzie wyceniony, będzie mógł teoretycznie służyć jako środek płatniczy w ich sklepie.

Teoretycznie da to:

1. Dopływ gotówki firmie ze sprzedaży tokenów,

2. Jeżeli wartość tokenów będzie rosła, to będą chętni, żeby je nabywać ( nawet w celach czysto spekulacyjnych ) , co może też napędzać klientów do programu lojalnościowego.

Tak sobie to wyobrażam, ale mogę się mylić.


sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 532
Wysłane: 14 lutego 2019 08:29:18 przy kursie: 0,33 zł
Tyle hałasu było i proszę, po 7 miesiącach wszyscy rozeszli się jak gdyby nigdy nic.
Dwucyfrowe spadki na kursie Merlina nie będą dzisiaj żadną niespodzianką

Cytat:
Merlin Group i Krypto Jam niespodziewanie wycofały się rakiem z projektu mLoyalty, głośno zapowiadanego pierwszego w Europie tokena opartego na lojalności klientów sklepu internetowego. Spółka z NewConnect tłumaczy się załamaniem na rynku kryptowalutowym.


www.stockwatch.pl/wiadomosci/n...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,368 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +106,66% +21 331,66 zł 41 331,66 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d