ORBIS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

ORBIS [ORB]

AKTUALNY KURS: 102,50 zł (+0,00%) 23-07-2019 17:00
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 678
Wysłane: 24 lutego 2019 18:20:40 przy kursie: 94,40 zł
Zarządzanie ceną kluczem do zwyżki wyników – omówienie sprawozdania Orbis po 4 kw. 2018 r.

Przychody Orbisu w IV kw. 2018 r. wyniosły 358 mln zł i były wyższe o 1,4 mln zł (0,4 proc.) r/r. Nominalna stopa wzrostu na pierwszy rzut oka nie jest imponująca, ale jeśli wyłączyć zmiany w zakresie aktywów jakie miały miejsce pomiędzy porównywanymi kwartałami (netto to sprzedaż 1 hotelu i 3 proc. spadek liczby hoteli własnych i dzierżawionych), czyli bazując na wyniku hoteli które były własnością grupy zarówno w okresie raportowanym jak i porównawczym (Like for Like), mamy wzrost przychodów o 6,9 proc.


kliknij, aby powiększyć


Tradycyjnie największą część obrotów wygenerowały usługi noclegowe – 237 mln zł (236 mln zł w okresie porównawczym). Przychody z usług gastronomicznych wyniosły 95,6 mln zł i były o 2 mln zł (2,4 proc.) mniejsze r/r. Wartość sprzedaży gastronomicznej na pokój wyniosła 6,7 tys. zł i była o 0,6 proc. wyższa r/r. Wzorem poprzednich kwartałów, Orbis największe dynamiki odnotowuję w przychodach z usług franczyzy i zarządzania. W tym kwartale przychody z tej aktywności wyniosły już 11,1 mln zł w porównaniu do 7,2 mln zł przed rokiem. Wzrosty to efekt zmian w portfelu hotelowym (18 hoteli zarządzanych zamiast 13 oraz 42 franczyzowane zamiast 37). Rośnie zarówno liczba pokoi objętych ofertą spółki jak i średni przychód z pokoju – (1.522 zł vs. 1.266 zł).


kliknij, aby powiększyć


W zakresie przychodów z usług noclegowych wzrosty wynikają przede wszystkim z wyższej średniej ceny za pokój, która wzrosła o 4,3 proc. (7,1 proc. w ujęciu LFL) przy bardzo zbliżonej frekwencji.


kliknij, aby powiększyć


Trzeba przyznać, że pomimo rosnącej konkurencji Orbis świetnie wykorzystuje sprzyjające otoczenie makroekonomiczne.

Zmiany w portfelu hoteli Orbisu korzystnie wpłynęły na wyniki. W związku ze sprzedażą jednego hotelu netto (zakup lub budowa 4, sprzedaż 5) koszty pracownicze spadły o 2,5 proc.(2,3 mln zł), usługi obce o 3,1 proc. (2,6 mln zł). Podobnie spadł udział tych pozycji w przychodach o odpowiednio 0,7 proc. i 0,8 proc. Największe oszczędności są jednak z kosztów zużycia materiałów i energii, które obniżyły się o 16,3 proc. (8,9 mln zł). Spadek jest zaskakująco duży i nie wynika raczej tylko ze zmiany struktury portfela. Prawdopodobnie spółce udało się obniżyć zużycie energii i wody. Możliwe, że w wyniku modernizacji obiektów.

Spółka pokazała też o 4 mln lepszy wynik na pozostałej działalności operacyjnej. Niestety ze względu na brak stosownej noty w sprawozdaniach kwartalnych nie sposób powiedzieć z czego dokładnie to wynikało, ale mniemam że chodzi o umowę leasingu hotelu Novotel na Węgrzech, która została rozwiązana w tym roku.


kliknij, aby powiększyć


EBITDAR wyniósł 136,5 mln zł i był wyższy o 20,6 mln zł (17,7 proc.). Rentowność na tym poziomie rachunku wyników wyniosła 38,2 proc. w porównaniu do 32,6 proc. przed rokiem. Jest zdecydowanie lepiej.

Co dość ciekawe, pomimo ubytku jednego hotelu z portfela hoteli własnych i spadku liczby pokoi mamy wzrost amortyzacji o prawie 5 mln zł i wzrost kosztu najmu o 0,8 mln zł. Wyższe obciążania amortyzacyjne to prawdopodobnie pokłosie modernizacji prowadzonych i zakończonych w posiadanych hotelach. Za to wzrost kosztów wynajmu wynika ze zmiennej stawki leasingu operacyjnego. Na 10 hoteli w leasingu operacyjnym w 3 opłata ma charakter zmienny i prawdopodobnie zależny od wyników.


kliknij, aby powiększyć


Ostatecznie przed uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych spółka pokazała 76 mln zł zysku operacyjnego co stanowi wzrost o 24,5 proc. (14,9 mln zł)! Raportowany MSRowy wynik EBIT zamknął się kwotą 74 mln zł wobec 66 mln zł przed rokiem. W raportowanym kwartale aktualizacja wartości zabrała 1,8 mln zł natomiast przed rokiem dała prawie 7 mln zł ekstra papierowego zysku. Linia finansowa była praktycznie neutralna dla wyniku (koszty netto to niecały 1 mln zł), natomiast przed rokiem zabrała prawie 11 mln zł. Wobec powyższego zysk brutto wyniósł 73 mln zł i był o 33 proc. wyższy r/r. Dynamika wzrostu jeszcze przyspiesza na poziomie netto dzięki niskiej efektywnej stopie podatkowej - 11 proc. wobec 19 proc. przed rokiem. Ostatecznie spółka zaraportowała 65 mln zł zysku netto w porównaniu do 44 mln przed rokiem.

W ujęciu nominalnym wzrost wyniku netto wyniósł 20,4 mln zł. Zaskakująco nie da się tego wzrostu przypisać do żadnego segmentu operacyjnego. W IV kw. segment hoteli up&midscale pokazał wynik netto na poziomie 62 mln zł (+3,8 mln zł r/r), natomiast segment hoteli ekonomicznych 24 mln zł (+1,7 mln zł r/r). Wobec powyższego cała nadwyżka na poziomie skonsolidowanym pochodzi od działalności nieprzypisanej oraz korekt. Wiadomo, że przez wynik netto i segmenty nieprzypisane przechodzą też zdarzenia jednorazowe. Z tego powodu lepiej patrzeć na rozkład wyniku operacyjnego z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych. W takim ujęciu segment ekonomiczny urósł o 1,2 mln zł, natomiast segment hoteli średnich i wyższych o 3,7 mln zł. Łącznie wzrost segmentów wyniósł 4,9 mln zł, w porównaniu do wzrostu o 14,9 mln zł na poziomie skonsolidowanym.

Patrząc na rachunek segmentowy w ujęciu rocznym widać, że znacznie wyższą rentowność netto posiada segment hoteli ekonomicznych (33 proc.) niż hoteli o wyższym standardzie (25 proc.). Może się wydawać, że w takim przypadku spółka powinna skoncentrować się na bardziej opłacalnym segmencie. Taki punkt widzenia jest jednak nie do końca prawdziwy, bo liczy się także to ile środków pieniężnych należy wyłożyć na hotel. Jeśli uznamy, że dobrym odpowiednikiem wymagań inwestycyjnych będzie wartość aktywów trwałych to okaże się, że zwrot dla segmentu hoteli o niskim standardzie jest zbliżony do zwrotu z hoteli o wyższym. Ba, dla segmentu up&midscale jest nawet wyższy! Dzieląc wynik netto przez aktywa trwałe dostaniemy zwrot na poziomie 15,6 proc. dla segmentu wyższego i 13,9 proc. dla segmentu ekonomicznego.

Wyniki Orbisu znajdują potwierdzenie w przepływach. Te z działalności operacyjnej wyniosły w IV kw. 107 mln zł i były o 15 mln zł wyższe r/r. Spółka zainwestowała w nowe aktywa trwałe 73 mln zł i zapłaciła 4 mln zł odsetek. Per saldo wygenerowała w ostatnim kwartale roku około 30 mln zł wolnych środków pieniężnych.


kliknij, aby powiększyć


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 25 lutego 2019 10:52

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 678
Wysłane: 26 kwietnia 2019 22:05:14 przy kursie: 90,00 zł
Niski sezon z wysokim wynikiem – omówienie sprawozdania finansowego Orbis po I kw. 2019 r.

Od początku tego roku dla giełdowych spółek wszedł obowiązek stosowania MSSF 16, czyli nowego standardu określającego leasing. Do tej pory leasingi dzieliły się na finansowy i operacyjny, a klasyfikacja danej umowy określała to, czy jednostka ujmuje leasingowane aktywo w bilansie czy nie. Obecnie wszystkie typy najmu długoterminowego traktowane są jako leasing finansowy, wobec czego spółki zmuszone są pokazywać w bilansie wartość prawa do użytkowania aktywa oraz zobowiązanie leasingowe po stronie pasywów. W wynikach zamiast opłat leasingowych z tytułu leasingu operacyjnego mamy w tej chwili amortyzację prawa do użytkowania oraz odsetki w linii finansowej. Orbis zdecydował się przyjąć standard retrospektywnie, co oznacza, że dane za poprzednie lata nie zostały przekształcone, a jedynie zmieniły się niektóre wartości bilansowe na dzień przyjęcia standardu, czyli na początek obecnego roku. Same raportowane wprost wyniki nie są ze sobą porównywalne w liniach poniżej przychodów, aż do wyniku brutto. Na szczęście spółka pokazała uzgodnienia do starych zasad rachunkowości i takowe będę omawiał.

Na początek proponuję rzut oka na KPI. Obłożenie hoteli Orbisu było zbliżone do raportowanego przed rokiem i wyniosło 61,4 proc. (61,1 proc. w I kw. 2018 r.). Za to średnia cena za pokój wzrosła o 1,7 proc.


kliknij, aby powiększyć


Zwyżka ceny może nie robi większego wrażenia, ale trzeba wziąć pod uwagę, że portfel hotelowy grupy się zmieniał pomiędzy porównywanymi kwartałami. Dla obiektów które były w portfelu zarówno w I kw. 2019 r. jak i I kw. 2018 r. średnia cena wzrosła o 4 proc., a przychód na dostępny pokój o 6 proc.

Skonsolidowane przychody wyniosły 278 mln zł i były o 2,3 proc. wyższe r/r. Przychody z usług noclegowych w zasadzie się nie zmieniły (178,3 mln zł vs. 177,9 mln zł w I kw. 2018 r.), ale liczba pokoi w hotelach własnych i leasingowanych spadła o 2,7 proc. Przychody z gastronomii wyniosły 75,5 mln zł i były o 2 proc. wyższe r/r. Tradycyjnie mocno wzrosły przychody franczyzowe + 3 mln zł (+56 proc.) r/r. Warto dodać, że przychody z gastronomii w przeliczeniu na jeden pokój wzrosły o 4,9 proc.


kliknij, aby powiększyć


Przychody w ujęciu like for like (czyli z obiektów, które były w portfelu zarówno w raportowanym kwartale jak i okresie porównawczym) wzrosły o 7,8 proc., co jest już osiągnięciem bardzo dobrym. Takich wzrostów nie widzieliśmy w Orbisie od ładnych kilku kwartałów. Oczywiście mamy do czynienia z niskim sezonem, ale dane pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłe kwartały.


kliknij, aby powiększyć


Koszty pracownicze pozostały stabilne (wzrost o 0,6 proc.), ale nie jest to pełny obraz ze względu na zmiany w portfelu. Koszty pracownicze w przeliczeniu na średnią liczbę pokojów w okresie wyniosły 6,6 tys. zł i były o 2,5 proc. wyższe r/r. Wydaje się także, że Orbis część obciążeń pracowniczych przerzucił na agencje pracy. Koszty usług obcych wzrosły o 4,5 proc. (3 mln zł), a w przeliczeniu na pokój o 6,5 proc. Choć to dynamiki istotne, to mimo wszystko mniejsze niż wynosi wzrost przychodów LFL. Co ciekawe, dość istotnie wzrosły też obciążenia z tytułu podatków i opłat (1 mln zł, 10 proc. r/r). Mówimy o danych bez MSSF 16, a do takich niestety brakuje komentarza ze strony zarządu. Ze zwyżki przychodów o 6,4 mln zł na poziomie EBITDAR zostało 2,5 mln zł. Po uwzględnieniu amortyzacji oraz opłat za dzierżawę hoteli wynik operacyjny bez zdarzeń jednorazowych wyniósł minus 0,8 mln zł w porównaniu do minus 1,5 mln przed rokiem. Strata nie zaskakuje, bo to zjawisko powtarzalne wynikające z niskiego sezonu.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Korzystny wpływ na wynik operacyjny miały zdarzenia jednorazowe w postaci sprzedaży hotelu we Wrocławiu i w mniejszym stopniu nieruchomości w Toruniu i Szczecinie. Na transakcjach tych Orbis wykazał 40,5 mln zł zysku przy kwocie sprzedaży na poziomie 58,7 mln zł neto. Dzięki temu EBIT skoczył do poziomu 39,5 mln zł, w porównaniu do straty 1,4 mln przed rokiem. Spółka rozpoczęła rok z wynikiem brutto na poziomie 36 mln zł (25,5 mln zł netto), przy czym mowa o wyniku według starych zasad rachunkowości. Przy uwzględnieniu MSSF 16 wynik brutto wyniósł 42,6 mln zł, natomiast netto niecałe 30,8 mln zł. Teoretycznie MSSF 16 nie powinien mieć istotnego wpływu na końcowy rezultat okresu. Z uzgodnienia wynika jednak, że wynik na sprzedaży nieruchomości według MSSF 16 jest większy o 7,16 mln zł. Inaczej mówiąc grunty użytkowane wieczyście miały wyższe wyceny bilansowe według starych zasad niż według MSSF 16, gdzie na wartość składa się w uproszczeniu suma przyszłych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Z rachunku segmentowego wynika, że spółka zawdzięcza poprawę wyników segmentowi hoteli średnich i o wyższym standardzie, gdzie wynik poprawił się o 2,1 mln zł. Za to hotele budżetowe zmniejszyły wynik o 1,5 mln zł. Do tych danych podchodziłbym jednak z ostrożnie ze względu na wysokie wyłączenia między segmentami i brak znajomości kluczy alokacji pozycji do segmentów.

Jak pewnie Państwo zauważyli zupełnie pominąłem w rozważaniach EBITDA. Nigdy nie byłem fanem tego wskaźnika, bo nie pozwalał on na porównywanie spółek, a jego użyteczność sprawdzała się do liczenia zdolności do obsługi zadłużenia oraz wycen DCF, gdyż można było go traktować jako estymator przepływów pieniężnych z dokładnością do zmiany kapitału obrotowego i zapłaconego podatku. Po wprowadzeniu MSSF 16 jego użyteczność we wspomnianych czynnościach spada. Skoro opłaty w leasingu operacyjnym są jak najbardziej gotówkowe, to wyłączanie części kapitałowej jako amortyzacji fałszuje tak naprawdę obraz. Niestety nowy standard wpływa też na prezentację przepływów pieniężnych, bo rata leasingowa prezentowana jest obecnie w działalności finansowej, a nie operacyjnej. Na szczęście dane finansowe da się uzgodnić do poprzedniej prezentacji i tak też uczyniłem.

Raportowane przepływy operacyjne wyniosły 84 mln zł, natomiast skorygowane o wpływ MSSF16 49 mln zł. Jak widać różnica jest znacząca. Mimo wszystko uzyskany rezultat wygląda bardzo dobrze w porównaniu do I kw. 2018 r. kiedy spółka pokazała przepływy operacyjne na poziomie niecałych 20 mln zł.
Wydatki na aktywa trwałe wyniosły 82,6 mln zł w porównaniu do 56 mln zł przed rokiem. To kwoty znacząco przekraczające amortyzację (43 mln według zasad rachunkowości sprzed wprowadzenia MSSF 16). Cześć z nich sfinansowały wpływy ze sprzedaży hoteli w kwocie 56 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


MSSF 16 wprowadza także utrudnienia w kwestii oceny zadłużenia finansowego. Na skutek implementacji pojawiają się zobowiązania finansowe, które w przypadku spółki wyniosły 446 mln zł. Mamy więc sytuację, kiedy według starych zasad rachunkowości dług netto jest ujemny (55 mln zł), natomiast według nowych wynosi prawie 400 mln zł. W Orbisie nie zmienia to zupełnie pozytywnej oceny w kwestii obsługi długu (ale w przypadku innych spółek tak się może stać). Nawet jeśli wziąć pod uwagę dług z tytułu leasingu, to w zasadzie pokrywają go roczne wpływy operacyjne.

Spółka wykorzystuje korzystne otoczenie ekonomiczne do zarządzania ceną i rodzajem klienta, co pozwala jej sprostać efektom presji płacowej i wzrostu kosztów. Niewątpliwie Orbis prosperuje coraz lepiej, jest spółką bezpieczną z bazą finansową pozwalającą na inwestycje. Tych wcale nie musi być jednak bardzo dużo, bo cały czas powstaje dużo nowych obiektów i zwiększa się presja konkurencyjna. Wydaje się, że o najbliższej przyszłości zdecydują jednak nie wyniki czy otoczenie, ale działania korporacyjne. Spółka poinformowała, że będzie prowadzić analizy w sprawie rozdzielenia działalności zarządczej od posiadania aktywów, co należy czytać jako ewentualną sprzedaż działalności polegającej na franczyzie i zarządzaniu do głównego właściciela czyli Accor, który strategię asset light realizuje od dłuższego czasu. Oczywiście może to rodzić obawy o respektowanie interesu drobnych akcjonariuszy Orbisu, ale historia pokazuje, że do tej pory właściciel zachowywał się fair – nabycie aktywów w regionie niewątpliwie zbudowało wartość dla akcjonariuszy Orbis.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 29 kwietnia 2019 11:33

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 407
Wysłane: 6 maja 2019 11:13:08 przy kursie: 88,40 zł
ORBIS - analiza techniczna na życzenie

W chwili obecnej kurs akcji spółki Orbis nie ma określonego trendu. Trwa konsolidacja w obszarze ograniczonym długo- i średnioterminową MA. Wskaźniki wyprzedzające nie sygnalizują rychłego zakończenia tej konsolidacji, a więc nie pozostaje nic innego jak bierna obserwacja w oczekiwaniu na określenie się co do dalszego kierunku poruszania się cen.


kliknij, aby powiększyć


sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 445
Wysłane: 13 czerwca 2019 00:36:29 przy kursie: 103,00 zł
Niezły ruch na kursie Orbisu. Akcje wyrwały się z konsolidacji i sa już po 103 zł

www.stockwatch.pl/wiadomosci/o...

miko231
Dołączył: 2019-02-08
Wpisów: 1
Wysłane: 13 czerwca 2019 10:38:46 przy kursie: 108,50 zł
Kurs rośnie, ale właściwie dlaczego? Informacje o sprzedaży części działalności są takie pozytywne? Jakie ma to konsekwencje dla akcjonariuszy?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 678
Wysłane: 13 czerwca 2019 20:39:06 przy kursie: 108,50 zł
Sama sprzedaż do zamiana części aktywów na gotówkę i sam w sobie niewiele oznacza, poza tym że może być większa dywidenda. Przeczytaj komunikat i zobacz jak wygłąda wycena hoteli które zostaną w spółce (asset heavy) i ile Orbis dostanie dodatkowo od Accor za asset light. To wyjaśnia zachowanie kursu
Edytowany: 13 czerwca 2019 20:40

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,279 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d