pixelg
AMREST - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

AMREST [EAT]

AKTUALNY KURS: 28,30 zł (+4,04%) 05-06-2020 17:01
sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 27 listopada 2013 08:10:44 przy kursie: 10,00 zł
Popyt oddaje fartucha – analiza techniczna AmRrestu w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/popyt...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 31 października 2014 08:27:28 przy kursie: 8,76 zł
Efekt jojo – analiza techniczna Aamrestu w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/efekt...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 18 grudnia 2014 08:26:10 przy kursie: 10,55 zł
Przedświąteczna dieta – analiza techniczna AmRest w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/przed...


sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 20 maja 2016 08:22:25 przy kursie: 23,20 zł
Najlepiej spożyć przed… korektą – analiza techniczna AMREST w porannym Wykresie dnia.kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/najle...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 21 września 2016 15:46:36 przy kursie: 25,30 zł
Są wyniki wezwania na AmRest. Finaccess Capital poprzez FCapital Dutch BV kontroluje już prawie 62 proc. akcji.

Cytat:
Bank Zachodni WBK S.A. - Dom Maklerski BZ WBK, jako podmiot pośredniczący w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki AmRest Holdings SE, ogłoszonym w dniu 12 lipca 2016 r. przez FCapital Dutch B.V., informuje iż w wyniku wezwania zawarto w dniu 21 września 2016 r. transakcje, których przedmiotem było 6.394.362 akcji spółki AmRest Holdings SE.

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 18 maja 2017 22:04:26 przy kursie: 34,33 zł
Kolejne wyniki poniżej konsensusu, ten kwartał obfituje w wynikowe wpadki, niewiele firm pokazało pokaźne górki w raportach...

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 28 lipca 2017 09:57:37 przy kursie: 37,23 zł
A to niespodzianka - dla polskich akcjonariuszy, raczej niemiła.
Zarząd chce przenieść siedzibę do Hiszpanii.

Cytat:
- Przeniesienie siedziby nie będzie miało wpływu na notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nie zmieni się również kapitał zakładowy Spółki. Zmieni się jednak statut Spółki, a prawa i obowiązki akcjonariuszy będą regulowane przez prawo hiszpańskie.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Daimyo
Dołączył: 2013-03-08
Wpisów: 94
Wysłane: 23 stycznia 2018 00:18:31 przy kursie: 41,20 zł
Witam, proszę o analizę techniczną spółki.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 715
Wysłane: 21 marca 2018 21:33:56 przy kursie: 45,55 zł
Skrzydełko czy nóżka – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 4kw. 2017 roku

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
4kw. 2017r. okazał się dla GK Amrest dość zróżnicowany pod względem dokonań wynikowych r/r na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat. W obszarze core businessu kontynuowano poprawę z wcześniejszego okresu sprawozdawczego notując r/r wzrost przychodów i zysku brutto na sprzedaży o odpowiednio 25 i 30% (przy jednoczesnej poprawie marży brutto z 45,6 do 47,3%), lecz za sprawą znacznego wzrostu łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (+38%, w tym głównie dot. to kosztów sprzedaży) na poziomie wyniku netto na sprzedaży wykazano już r/r spadek zysku o -40%. Na poziomie wyniku operacyjnego udało się osiągnąć ograniczenie regresu zysku do -32% (blisko połowę wyższe r/r przychody netto z działalności pozostałej – 8,6 wobec 5,7 mln zł), lecz za sprawą wyraźnie wyższych r/r kosztów finansowych netto (17 wobec 11,8 mln zł) na poziomie wyniku brutto spadek zysku r/r wzrósł ponownie dochodząc do -48%. Jednocześnie w ostatecznym rozrachunku, po uwzględnieniu księgowań podatkowych, regres ten z uwagi na podatek odroczony okazał się dużo niższy bo -21%.

Słabszy 4kw znalazł swoje odbicie w rocznych wynikach Grupy, które w ogólnym rozrachunku okazały się r/r nieznacznie niższe. Co prawda w obszarze core businessu Amrest odnotował wzrost przychodów i zysku brutto na sprzedaży o odpowiednio 25% i 24%, lecz, podobnie jak to miało miejsce w 4kw, wzrost łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu sprawił, że zysk na poziomie wyniku netto na sprzedaży był już r/r o 5% niższy. Dzięki wyższym r/r przychodom netto z działalności pozostałej (33,5 wobec 22,3 mln zł) jeszcze na poziomie operacyjnym Grupie udało się zbliżyć wynikowo do okresu odniesienia, lecz w następstwie większych kosztów finansowych (56,2 wobec 44,7 mln zł) ostatecznie na końcowych poziomach wynikowych pokazano regres zysku rzędu odpowiednio -6% w przypadku wyniku brutto i -5% w przypadku wyniku netto.

Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanych okresach przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Warto jednocześnie odnotować, że zaraportowane przez Grupę wyniki za 4kw, mimo jedynie częściowej poprawy, okazały się z wyłączeniem poziomu operacyjnego lepsze od konsensusu rynkowego. W przypadku przychodów niewiele bo o 0,1%, lecz już w odniesieniu do wyniku EBITDA o 4,7%, a wyniku netto przypisanego akcjonariuszom o 9%. Z kolei wspomniany wynik operacyjny okazał się niższy od konsensusu o blisko 27%.

Z punktu widzenia rachunku segmentowego (wykresy poniżej) zarówno w okresie 4kw jak i całych 12m 2017r. w przypadku większości rynków operacyjnych Grupy można stwierdzić poprawę przychodów i skorygowanego wyniku EBITDA przy jednoczesnej względnej stabilizacji lub nieznacznej poprawie marży. Wyjątek w tym względzie stanowią jedynie Niemcy, Europa Zach. Pozostałe oraz Chiny (tylko 4kw), gdzie przy wzroście przychodów odnotowano spadek skorygowanego EBITDA, a w przypadku Niemiec i Chin również pogorszenie marży. Jednocześnie nadal wiodącymi dla wyników Grupy rynkami pozostają Polska, Hiszpania i Czechy.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Patrząc na tendencje wynikowe i efektywnościowe Grupy Amrest z szerszej perspektywy czasowej [wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz %] można zauważyć z jednej strony systematyczny wzrost przychodów i wyniku brutto na sprzedaży, co jednakże nie przekłada się w pełni na równoległą poprawę na dalszych poziomach wynikowych. Zwłaszcza dotyczy to wyniku netto, który od pewnego czasu charakteryzuje się wahaniami w relatywnie wąskim przedziale (170-190 mln zł). Sytuacja ta znajduje również odzwierciedlenie w przebiegu wskaźników rentowności, gdzie mamy od dłuższego czasu względną stabilizację (jedynie w odniesieniu do rentowności netto sprzedaży można stwierdzić okresowe problemy z utrzymaniem wcześniejszych poziomów).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że rozwój Grupy ma generalnie bardziej charakter ilościowy aniżeli jakościowy. Nowe otwarcia restauracji, czy też realizowane przejęcia, przy utrzymaniu dotychczasowego modelu biznesowego pozwalają rosnąć wynikom w obszarze core businessu. Jak widać na wykresach poniżej Grupa systematycznie rozrasta się zarówno pod względem różnych rodzajów restauracji, jak również rynków geograficznych.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W skali ostatniego roku pod względem rodzajowym największy wzrost odnotowano w odniesieniu do flagowych restauracji Grupy – KFC oraz Pizza Hut, natomiast z punktu widzenia geograficznego największe przyrosty liczby restauracji miały miejsce we Francji, Niemczech oraz Polsce.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie należy odnotować, że od pewnego czasu Grupa ma problem z przełożeniem rozrostu sieci restauracji na swoje wyniki (wykres poniżej) – zarówno przychody jak i wynik brutto na sprzedaży w przeliczeniu na restaurację nieznacznie bo nieznacznie, ale jednak maleją (nie jest to może super obiektywna miara ale tylko taką można na podstawie ujawnionych informacji stworzyć).


kliknij, aby powiększyć


Co do perspektyw Amrest-u w kolejnych okresach sprawozdawczych, to z jednej strony mamy zapowiedzi Zarządu dotyczące kontynuacji działań nastawionych na wzrost liczby otwarć nowych restauracji i przejęć (plan na 2018 r. to 300 nowych lokali) oraz rozwoju platform cyfrowych ułatwiających składanie zamówień, co powinno przełożyć się na ilościową poprawę wyników co najmniej w obszarze core businessu, a z drugiej ryzyko związane z wprowadzeniem wolnych od handlu niedziel, co może rzutować in minus na restauracje zlokalizowane w galeriach handlowych.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GK Amrest, to w ujęciu kwartalnym (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł) odnotowano tu r/r dość wyraźną poprawę na poziomie salda ogólnego (54,5 mln zł dopływu środków wobec -12,8 mln zł odpływu), co z jednej strony wynikało z poprawy w obszarze operacyjnym (wzrost generowanej gotówki z 186 do 269 mln zł, jednakże głównie za sprawą zmian zapotrzebowania na kapitał obrotowy), a z drugiej pozyskania znacznego finansowania zewnętrznego wobec wydatków finansowych netto przed rokiem (291,5 mln zł wobec -60 mln zł). Jednocześnie przepływy inwestycyjne zamknęły się wyraźnie wyższymi r/r wydatkami netto (otwarcia nowych lokali oraz przejęcia w tym m.in. we Francji i Niemczech, -506,5 wobec -138,8 mln zł przed rokiem).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) Grupa kontynuowała poprawę swojej sytuacji w zakresie salda ogólnego (243 wobec 175 mln zł na koniec września 2017r.), przy generalnie korzystnej jego strukturze – gotówka generowana w obszarze działalności operacyjnej (bazująca głównie na nadwyżce finansowej netto i zbliżona do raportowanej EBITD-y) wraz ze środkami finansowymi pozyskanymi z zewnątrz pokrywa inwestycyjne, i zarazem rozwojowe, wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa Grupy uległa zwiększeniu o 13%, czemu po stronie aktywów odpowiadał wzrost wartości składników trwałych o 12% (efekt wzrostu liczby restauracji) i obrotowych o 19% (generalnie wszystkie kategorie), a w przypadku pasywów spadek kapitałów własnych o 1% i wzrost zobowiązań ogółem o 21% (zobowiązania krótkoterminowe spadło o 43%, a długoterminowe wzrosło o 163%; dług oprocentowany wzrósł przy tym o 17%).

Zmiany te wpłynęły in plus na strukturę kapitałowo-majątkową GK Amrest, co pozwoliło odzyskać zbliżony do równowagi poziom pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym, a w odniesieniu do kapitału obrotowego dodatnie saldo płynności (nadwyżka środków pieniężnych nad krótkoterminowym zadłużeniem oprocentowanym). Warto przy tym odnotować, że Grupa dość szybko rotuje należnościami (13) i zapasami (11), a stosunkowo wolno zobowiązaniami handlowymi (64 dni). Przekłada się to na ujemny cykl konwersji gotówki i tym samym mocno ujemne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy – można powiedzieć, że dostawcy niejako finansują poprzez kredyt kupiecki bieżącą działalność Grupy. Strukturę oraz wartość aktywów i pasywów przedstawiono na wykresach poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Od strony wskaźnikowej sytuacja Grupy również uległa wyraźniejszej poprawie i na koniec omawianego okresu prezentowała się względnie korzystnie. Generalnie Amrest realizuje dość agresywną strategię finansową, co widać chociażby po dość wysokich poziomach ogólnego zadłużenia (blisko 70% aktywów), relacji dług netto/EBIT (5,4), czy też relatywnie niskim pokryciu zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi (0,96). Jednocześnie jednak dobrze prezentuje się wspomniana kwestia struktury kapitału obrotowego netto (głównie z uwagi na możliwości w zakresie „kredytu kupieckiego”) oraz płynności dochodowej (przepływy operacyjnie stabilnie pokrywają ponad połowę zobowiązań krótkoterminowych). Tak więc jakkolwiek serwisowy rating bazujący na modelu Altmana nie jest porywający (B+ po wzroście z CCC+), to sytuację finansową Grupy można mimo wszystko uznać za względnie bezpieczną.

Link do wskaźników finansowych: www.stockwatch.pl/gpw/amrest,w...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień omówienia serwisowe automaty wyceny mniejsze bądź większe przewartościowanie akcji Amrestu na GPW. Celują w tym głównie metody dochodowe i majątkowe, podczas gdy w obszarze metod mnożnikowych skala przewartościowania jest znacznie mniejsza. Biorąc pod uwagę wycenę rentą wieczystą na podstawie aktualnego wyniku netto za 12m i przy średnim ważonym koszcie kapitału 10% otrzymujemy cenę akcji Emitenta na poziomie 85,5 zł, a więc blisko 81% mniej aniżeli w bieżących notowaniach rynkowych (455 zł). Z jednej strony można próbować to uzasadniać tym, że mamy do czynienia ze spółką wzrostową, lecz z drugiej widoczne są pewne problemy w ostatnim czasie z przełożeniem wzrostu na poziomie core businessu na wynik końcowy.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/amrest,w... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/amrest,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 22 marca 2018 10:43

luk77713
luk77713 PREMIUM
Dołączył: 2011-09-05
Wpisów: 4
Wysłane: 29 maja 2018 12:05:15 przy kursie: 45,60 zł
Cześć, prośba o weryfikację zysku operacyjnego za IQ2018 - w waszych wskaźnikach to - 1.400; w raporcie za IQ2018 mamy natomiast zysk... P


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 29 maja 2018 13:16:06 przy kursie: 45,60 zł

mamur
mamur PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-15
Wpisów: 36
Wysłane: 6 grudnia 2018 11:48:19 przy kursie: 40,10 zł


Witam,
czy jest szansa w najbliższym czasie na aktualną analizę wyników AMREST na bazie raportu spółki po 3 kwartałach 2018?

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 384
Wysłane: 13 grudnia 2018 14:18:42 przy kursie: 42,50 zł
AMREST - analiza techniczna na życzenie


Na wykres spółki proponuję spojrzeć z szerszej perspektywy czasowej, w ujęciu tygodniowym. Od maja bieżącego roku trwa korekta, która zniosła całość tegorocznych wzrostów i zatrzymała się w strefie ubiegłorocznej konsolidacji. Korekta przybrała kształt kanału spadkowego a notowania dążą obecnie ku górnemu jego ograniczeniu. Potraktować ten kanał jako formację kontynuacji trendu nadrzędnego można będzie dopiero po wybiciu górnego pułapu, a najlepiej po naruszeniu sekwencji opadających szczytów.

Z nadejściem grudnia wskaźnik AD zasygnalizował powrót kapitału na walor.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 384
Wysłane: 5 marca 2019 10:47:52 przy kursie: 41,50 zł
AMREST - analiza techniczna na życzenie


Na chwile obecną kurs akcji spółki Amrest nie ma określonego trendu. Widać to chociażby po przebiegu średnich, ale też po zachowaniu RSI i linii ADX, która znajduje się poniżej kierunkowych. Trwa konsolidacja po spadkach, w ostatnich miesiącach kurs kreślił coraz wyższe dołki i coraz niżej uplasowane szczyty. Ostatni lokalny szczyt naruszył tę sekwencję, ale nie ryzykowałbym określać tego jako wybicia z trójkąta z racji braku skokowego wzrostu wolumenu. Układ szczytów i dołków linii wskaźnika AD również nie potwierdza zmiany sentymentu.
W ostatnich dniach linia linia ADX zaczęła nieśmiało podnosić głowę, co może zwiastować początek nowego ruchu cen, warto więc obserwować zachowanie kursu względem długoterminowej średniej.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

karolzzr
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-03-12
Wpisów: 45
Wysłane: 1 maja 2020 02:02:59 przy kursie: 27,35 zł
Czy ktoś tu żyje ? ;)))) Mam dobrą informacje dla osób którzy posiadają akcje EAT. Od poniedziałku otwierają sie wszystkie punkty Amrestu w galeriach w Polsce, informacja od kolegi który jest menadżerem w jednej z galeriowych restauracji :)))) Poniedziałek może być pięknym dniem hello1

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 384
Wysłane: 1 maja 2020 08:51:14 przy kursie: 27,35 zł
A jak to się ma do informacji oficjalnej?
Cytat:
Od 4 maja galerie handlowe będą otwarte, jednak zarówno strefy rekreacyjne, jak i część restauracyjna (tzw. food court) będą nadal zamknięte.
Edytowany: 1 maja 2020 08:51

Przemtrad
Dołączył: 2020-04-07
Wpisów: 65
Wysłane: 1 maja 2020 09:02:31 przy kursie: 27,35 zł
chyba nijak.
Ja przed zainwestowaniem sprawdziłbym na jakich rynkach sa jeszcze obecni i kiedy sie tam otwierają.
W Chinach bodajże od tygodnia działają.
Kurs (an fali wiadomości rządowych) poszedł do góry ale moim zdaniem po majówce lekko spadnie bo ludzie sie skapną ze jednak nie jest tak różowo. Chociaż to oczywiście tylko moje domysły.

karolzzr
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-03-12
Wpisów: 45
Wysłane: 1 maja 2020 09:34:02 przy kursie: 27,35 zł
krewa napisał(a):
A jak to się ma do informacji oficjalnej?
Cytat:
Od 4 maja galerie handlowe będą otwarte, jednak zarówno strefy rekreacyjne, jak i część restauracyjna (tzw. food court) będą nadal zamknięte.


Wygląda na to że komunikaty przekazywane nam z konferencji rządu są nieprecyzyjne, wczoraj przeszukałem pół internetu i nie ma żadnej wzmianki dotyczącej zakupów na wynos w punktach gastronomicznych w galeriach. Wiadomo że to nie to samo co kupić i zjeść na miejscu przy stoliku ale czuje ze jest to kolejny duży krok milowy dla kursu akcji.

karolzzr
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-03-12
Wpisów: 45
Wysłane: 14 maja 2020 13:54:21 przy kursie: 25,85 zł
Kolejny dobry news, foodcourty w galeriach otwarte na takich samych zasadach jak ogródki polowe :P info potwierdzone przed chwila przez kolege który jest menagerem KFC w jednej z galerii. hello1 hello1 hello1

slawomirk
slawomirk PREMIUM
Dołączył: 2010-09-16
Wpisów: 1
Wysłane: 15 maja 2020 23:35:51 przy kursie: 26,10 zł
Troszkę mniej optymistyczne ale nie tragiczne.
www.amrest.eu/sites/default/fi...
www.amrest.eu/sites/default/fi...

Skonsolidowane przychody spadły o 7,4% w ciągu roku do 411,9 mln EUR
EBITDA 42,6 mln EUR (MSSF 16), marża EBITDA na poziomie 10,3% (MSSF16)
Strata netto 41,6 mln EUR

Każdy chyba spodziewał się strat na gastronomii. Jest szansa, że dzięki odmrażaniu gospodarki korekta może nie być mocna. W raporcie nie uwzględnili też pomocy rządowej z różnych państw, do których się o taką pomoc zgłosili. Mam nadzieję, że ludzie podejdą zdroworozsądkowo a nie w panice będę sprzedawali.
Edytowany: 15 maja 2020 23:43

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,895 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +106,64% +21 328,00 zł 41 328,00 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d