pixelg
AMICA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

9 10 11 12 13 14 15

AMICA [AMC]

AKTUALNY KURS: 133,20 zł (-0,89%) 21-02-2020 17:00
Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 361
Wysłane: 1 sierpnia 2018 18:51:48 przy kursie: 127,60 zł
Paradoksalnie może to być dobry objaw, że zarząd już dzisiaj chce kupić tyle akcji (max dozwolone w uchwale WZA) bo przewiduje, że kurs będzie szedł do góry (zakładam, że za sprawą poprawiających się wyników) i potem będzie jeszcze trudniej taki skup przeprowadzić. O ile pamiętam to te akcje miały starczyć na ładnych kilka lat programu motywacyjnego. Czyli podsumowując zarząd optymistycznie patrzy w przyszłość :)
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 361
Wysłane: 10 września 2018 20:11:04 przy kursie: 110,00 zł
Apetyt rośnie w miarę jedzenia - omówienie sprawozdania finansowego Amica po 2 kw. 2018 r.

Ostatnia analiza wyników finansowych GK Amica dotyczyła pierwszego kwartału 2018 roku. Wyniki spółki były pod presją rosnącego udziału sprzedaży towarów, co miało przełożenie na marże. Dodatkowo sprzedaż na polskim rynku odnotowywała ujemną dynamikę. Zobaczmy czy spółce udało się przełamać negatywne tendencje w drugim kwartale bieżącego roku. Jest to zarazem pierwszy porównywalny w pełni kwartał po nabyciu francuskiej spółki Sideme.Pierwszy rzut oka na poniższy wykres pokazuje na mieszane tendencje, wartościowy wzrost sprzedaży i marży handlowej oraz spadek zyskowności na niższych poziomach. Pamiętać jednakże należy o kilku zdarzeniach jednorazowych w porównywalnym okresie.kliknij, aby powiększyć


Pierwszym pozytywnym objawem jest wzrost sprzedaży w warunkach porównywalnych (po konsolidacji Sideme) o 9,7 proc. Marża brutto na sprzedaży niestety wzrosła wolniej o 4,4 proc., w związku ze spadkiem jej procentowej wartości o 1,4 p.p. Na poziomie zysku operacyjnego spółka zarobiła aż 10 mln zł mniej. Pamiętać jednak należy, że w drugim kwartale 2017 roku spółka rozpoznała okazjonalny zysk na nabyciu Sideme w kwocie 9,7 mln zł. Po wyłączeniu tej jednorazowej transakcji, zyski EBIT byłby na podobnej poziomie wartościowym co rok wcześniej. Oznacza to jednak, że rentowność operacyjna spółki spadła do poziomu 4,1 proc., czyli zdecydowanie najniższej w ostatnich kilkunastu kwartałach.

Na poziomie działalności finansowej spółka lepsze saldo o 4,6 mln zł r/r, związane z niższymi kosztami finansowymi. Pozwoliło to na zniwelowanie spadku zysku brutto do różnicy na poziomie 5,3 mln zł. W porównywalnym okresie poprzedniego roku spółka rozpoznała aktywo podatkowe na poziomie ponad 40 mln zł. związane z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi w SSE. Z kolei w pierwszej połowie 2018 roku spółka utworzyła aktywo podatkowe od różnic przejściowych na wartość 5,3 mln zł.

Skupmy się w takim razie na trendzie marży i zobaczmy czy widać tutaj jakieś oznaki poprawy.kliknij, aby powiększyć


Przypomnijmy, że szczyty marży handlowej (oraz marż na kolejnych poziomach) osiągane były w latach 2015-2016. Począwszy od 2017 zyskowność ta, w ujęciu procentowym, systematycznie spada. Również drugi kwartał 2018 roku nie przyniósł w tym wypadku przełomu. Marża handlowa wyniosła 27,8 proc., i była o 0.2 p.p. niższa niż kwartał wcześniej oraz 1.4 p.p. niższa r/r. Widać jednak pewne oznaki wytracania tempa spadku marży handlowej, a nawet oznaki jej stabilizacji. Zobaczmy jakie przełożenie mają uzyskiwane marże handlowe na marżę EBITDA, która jest jednym z istotnych parametrów w strategii spółki HIT 2023.kliknij, aby powiększyć


W chwili obecnej spółka osiąga marżę brutto na sprzedaży na poziomie prawie 28,0 proc., przy rentowności EBTDA oscylującej w granicach 6,0 proc. W latach 2015-2016 marże handlowa oscylowała w przedziale 32-33 proc., co miało przełożenie na EBITDA na poziomach 8,0-9,0 proc. Z kolei marża handlowa w 2012 roku wyniosła 27,8 proc. a EBITDA wtedy stanowiła 6,3 proc. sprzedaży, czyli dość podobnie do obecnych parametrów. Oczywiście tak proste porównanie, biorąc pod uwagę zmiany w otoczeniu, ale również w samej GK Amica, jest uproszczeniem. [b[]Niewątpliwie założenie przyjęte w strategii HIT 2023 dotyczące rentowności EBITDA na poziomie 8,0-8,5 proc., będzie bardzo trudne, o ile spółka nie będzie w stanie powrócić do marży handlowej z lat 2015-2016.[/b]

Wzrosty sprzedażowe cieszą, również wzrosty na wyrobach własnych

W analizowanym okresie towary osiągnęły 56,3 proc. udziału w całości sprzedaży. Jest to aż to jest o 4,4 p.p. więcej niż w poprzednim kwartale ale jednocześnie tylko 0,1 p.p. więcej niż w okresie porównywalnym roku poprzedniego.kliknij, aby powiększyć


To co niewątpliwie cieszy to wzrost sprzedaży wyrobów własnych o 10,1 proc., czyli minimalnie szybciej (o 0.2 p.p.) niż wzrost na towarach. Jak to było opisywane w poprzednich analizach, marża na produktach własnych jest istotnie wyższa niż na towarach. Tak więc powrót do wzrostów na produktach własnych powinien również wspierać poprawę rentowności.kliknij, aby powiększyć


Przeanalizujmy zatem bardziej dokładnie rentowność towarów oraz wyrobów gotowych. Pomogą nam w tych kolejne dwa slajdy.kliknij, aby powiększyć


To co niewątpliwie cieszy to zahamowanie spadku rentowności towarowej na poziomie marży handlowej. Była one co prawda niższa niż rok wcześniej (- 1.0 p.p.), ale zanotowała dodatnią dynamikę w porównaniu do dwóch poprzedzających kwartałów. Pomimo spadku marży procentowej, dzięki dodatniej dynamice sprzedaży towarowej (+ 9,9 proc.), segment towary osiągnął o 5 mln zł. wyższą marżę brutto na sprzedaży niż rok wcześniej. Niestety rentowność operacyjna segmentu była niższa o 2 mln zł, ponieważ pozostałe koszty operacyjne przypisane do segmentu rosły przy zbliżonej dynamice jak sprzedaż. Niższa rentowność operacyjna (zarówno procentowa jak i wartościowa) niż rok wcześniej była, jak w poprzednich okresach, spowodowana podwyżkami cen zakupu oraz wzrostem kosztów transportu. Czynniki te są nadal obecne i wywierają presje na marże spółki. Amica informuje jednak o eliminowaniu nierentownych indeksów, co z kolei powinno wpływać pozytywnie na marże procentowe w kolejnych okresach.kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o segment produktów własnych to zachował się on odwrotnie niż towary. W bieżącym kwartale rentowność operacyjna wyrobów gotowych była wyższa r/r o 1,2 p.p., natomiast niższa niż w dwóch poprzednich okresach. I tutaj musimy się zatrzymać na moment. Spółka w komentarzu do wyników półrocznych tłumaczy niższą marżę (zakładam, że chodzi o marżę handlową) na produktach o 2,0 p.p. przede wszystkim efektem przeszacowania zapasów. W takim wypadku przy półrocznej sprzedaży produktów własnych na poziomie prawie 588 mln zł, przeszacowania magazynu musiałoby wynieść ponad 11 mln zł. Z kolei w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe koszty operacyjne widzimy tylko 1,3 mln zł związanego z odpisem na zapasy. Zresztą ta pozycja wpływa na obniżenie rentowności operacyjnej, ale nie marży brutto na sprzedaży. Zatem należy założyć, że pozostałe około 10 mln zł rzeczywiście weszło w koszt wytworzenia produktów sprzedanych i obniżyło marżę handlową. Niestety nie wiemy kiedy dokładnie to przeszacowanie miało miejsce, ponieważ już w pierwszym kwartale spółka sygnalizowała przeprowadzenie takiej operacji, ale bez podawania żadnych wartości. Patrząc na różnice w marżach brutto na sprzedaży r/r możemy przyjąć, że przeszacowanie odbiło się na marżach zarówno w pierwszym jak i w drugim kwartale.

Oczywiście powstaje pytanie czy takie przeszacowanie należy traktować jako zdarzenie jednorazowe i czy nie należy wyłączać go przypadkiem w momencie oceniania długoterminowej rentowności spółki. Moim zdaniem należy być ostrożnym z automatycznym podejściem i traktowaniem takiego przeszacowania jako tzw. one-off. Marża brutto istotnie również spadła w trzecim kwartale 2017 roku i być może było to spowodowane podobnym przeszacowaniem. Niestety prezentując wyniki za 3 kwartały 2017 roku zarząd spółki odniósł się do wyników narastająco, co nie do końca tłumaczyło słabą marżę handlową w trzecim kwartale 2017 roku. Dodatkowo poza przeszacowanie zapasów, zarząd również tworzy odpisy aktualizujące na zapasy w oparciu niskie wskaźniki rotacji. Wartość odpisów na koniec analizowanego kwartału wyniosła 11,7 mln zł., co oznacza wzrost o 4,6 mln zł r/r oraz o 1,2 mln zł w porównaniu do końca 2017 roku.

Wartość zapasów bez towarów na koniec czerwca 2018 roku wynosiła prawie 180 mln zł, czyli przeszacowanie objęło prawie 6 proc. zapasu. Przy okazji warto podkreślić, że towary, których sprzedaż stanowi około 56 proc. całości obrotu, stanowią z kolei ponad 63 proc. zapasów. W efekcie rotacja towarów w dniach jest na wyższym poziomie niż wyrobów gotowych. Jest to częściowo wytłumaczalne dość długim okresem transportu towarów z krajów azjatyckich.

Przejdźmy w takim razie do analizy sprzedaży w ujęciu geograficznym.kliknij, aby powiększyć


Pierwszym małym promyczkiem nadziei jest zahamowanie tendencji spadkowej na rynku polskim. W pierwszym półroczu 2018 roku krajowa sprzedaż była wyższa zaledwie o 1,6 proc., ale już w samym drugim kwartale o 4,4 proc. Po czterech kwartałach gdzie sprzedaż w Polsce spadała, niewątpliwie wzrosty muszą cieszyć. Spółka również informuje, że w dużym sprzęcie grzejnym marka Amica była najlepiej sprzedającą się marką na rynku polski z udziałem ilościowym na poziomie 35 proc. Zapewne taki komunikat należy odczytywać jako potwierdzenie, że w tym segmencie w ujęciu wartościowym liderem jest jej konkurent.

Oczywiście rynki Europy Zachodniej najwięcej ważą w całej strukturze sprzedaży i urosły one w analizowanym kwartale o 11,0 proc. Istotne wzrosty zostały odnotowane na rynku niemieckim, gdzie wzrosty r/r w drugim kwartale osiągnęły dynamikę ponad 20%. Podkreślić również należy wzrost na rynku brytyjskim w funtach (+ 5.5 proc.), choć niestety ze względy na deprecjację GBP w efekcie sprzedaż w złotówkach była niższa.

Kolejny rynek, który zanotował wzrosty to segment północ, gdzie dynamika w krajach skandynawskich wyniosła ponad 12 proc. Kwartał wcześniej była informacja o procesie restrukturyzacji kluczowego klienta na tym rynku. Obecne wyniki dają nadzieję, że problemy ze sprzedażą na tym rynku GK Amica ma już za sobą.

Wzrost na rynku wschodnim o 3,o proc r/r nie jest, porównując do innych rynków, oszałamiający. Warto jednak zaznaczyć, że na rynku rosyjskim spółka zanotowała wzrost przychodów o 13 proc., lecz ze względu na deprecjację rubla przychody złotówkowe prezentują się sporo mniej okazale.

Podsumowując analizę segmentów można stwierdzić, że negatywne tendencje z 2017 roku częściowo zostały zahamowane. Spółka zanotowała wzrosty sprzedaży na każdym z rynków, co oczywiście jest informacją pozytywną. O ile potraktujemy przeszacowanie zapasów za operację jednorazową, to również marże handlowe i rentowność operacyjna wykazują oznaki stabilizacji, choć trudno w tym wypadku mówić jeszcze o powrocie do wysokich rentowności.

Rentowność spółki na poziomie EBITDA jest w chwili obecnej niższa o około 15 proc. w stosunku do rekordowej wartości osiągniętej w 2016 roku. Zobaczmy zatem jak to wpłynęło na zdolność do obsługi zadłużenia, mierzoną wskaźnikiem zadłużenie odsetkowe netto / EBITDA.kliknij, aby powiększyć


Analiza powyższego wykresu wskaźników nie daje powodów do niepokoju. Wskaźnik zadłużenia lekko wzrósł, podobniej jak i wskaźnik obsługi zadłużenia, ale nadal są to wartości w pełni akceptowalne i bezpieczne. Przy założeniu, że spółka jest w stanie generować powtarzalną EBITDA na poziomie 180 mln zł jest jeszcze pewna przestrzeń do zadłużania się, gdyby była taka potrzeba związana np. z chęcią kolejnych M&A. Co również istotne około połowy zadłużenia finansowego jest długoterminowe, co oczywiście należy oceniać pozytywnie.

Kapitał obrotowy do poprawy

Mając w pamięci, opisane powyżej, kwestie związane z zapasami rzućmy okiem na zarządzanie kapitałem pracującym.
kliknij, aby powiększyć


Możemy dostrzec pozytywne objawy jak zahamowanie wzrostu rotacji zapasów w dniach, które kształtuję się na poziomie 81-82 dni co w kontekście przeszacowania i odpisów a także przeglądu indeksów towarowych na pewno cieszy. Cykl rotacji należności również utrzymuje mniej więcej stały poziom w przedziale 65-68 dni. Niestety cykl konwersji gotówki nie ulega poprawie i wynosi obecnie 46 dni, czyli o 7 dni dłużej niż rok wcześniej, ze względu na spadek rotacji zobowiązań krótkoterminowych z 111 do 100 dni. Kolejne dwa kwartały już w pełni powinni dać na odpowiedź na pytanie, czy pogorszenie cyklu konwersji gotówki jest w miarę stałe i wynika z przejęcia Sideme i gorszej (pod względem efektywności) struktury kapitału obrotowego, czy też problemy tkwią gdzie indziej.

W wypadku należności handlowych odpisy na należności wynoszą 10,9 mln zł. Warto jednak spojrzeć na strukturę należności.kliknij, aby powiększyć


Dwie rzeczy są tutaj dość ciekawe. Po pierwsze odpisy na należności spadły o ponad 13 mln zł. W rachunku wyników i strat nie widzimy jednak, żadnych pozytywnych ruchów na pozostałej działalności operacyjnej z opisem sugerującym rozwiązanie odpisu na należności. Wręcz przeciwnie w pozostałych kosztach operacyjnych za drugi kwartał znajdziemy 0,4 mln zł kosztów związanych z utworzeniem odpisu. Wydaje się, że wytłumaczenie może być tylko jedno i być związane z decyzją zarządu o uznania tych należności za nieściągalne i spisaniu ich z ksiąg rachunkowych. W takim wypadku, nie ma to wpływu na wynik danego okresu (odpis był tworzony wcześniej), a jednocześnie wartość należności brutto (przed odpisem) oraz sama wartość odpisu znikają z ksiąg rachunkowych. Zakładam, że ruch ten częściowo związany jest z należnościami na rynku rosyjskim, które zostały objęte odpisem w drugiej połowie 2017 roku. Nie można jednak wykluczyć, ze jest to również efekt czyszczenia ksiąg z starych, dawno nieściągalnych i niewindykowalnych należności.
Po drugie należy zwrócić uwagę na strukturę należności. Spółka posiada w bilansie 9,4 mln zł należności handlowych przeterminowanych powyżej 90 dni, które nie są pokryte odpisem aktualizującym. W poprzednim kwartale była to wartość 6,6 mln zł, z kolei na koniec roku kwota ta wynosiła 7,7 mln zł. Biorąc pod uwagę specyfikę rynku , długie podstawowe terminy płatności (około 75 dni) oraz wcześniejsze odpisy np. na rynku rosyjskim, warto pamiętać o tym ryzyku. Dodatkowo spółka wykazała prawie 11 mln zł w należnościach przeterminowanych w przedziale 30-90 dni. Kwota jest całkiem spora (odnosząc ją np. do rocznego wyniku netto GK Amica). Niestety przedział 30-90 dni jest dość szerokim i trudno na podstawie takiej informacji wycenić ryzyko związane z potencjalnym problemem dotyczącym ściągalności tych należności. Tym niemniej wnikliwa analiza tej pozycji aktywów w kolejnych okresach wydaje się być koniecznością.

Rzućmy jeszcze okiem na pozostałe należności, które w wypadku Amica kształtowały się w ostatnim okresie na poziomie kilkunastu milionów.kliknij, aby powiększyć


Więcej szczegółów na temat tych pożyczek w poprzedniej analizie (https://www.stockwatch.pl/forum/wpisy-188p14_AMICA.aspx). Przypomnę tylko, że obydwie pożyczki, według informacji zarządu, mają charakter krótkoterminowy i powinny zostać spłacone w ciągu 12 miesięcy. Jakkolwiek jak widać na powyższej analizie pożyczki w stosunku do tych dwóch podmiotów były również w latach poprzednich. W wypadku pożyczki do KKS Lech warto pamiętać, że oprócz tej należności na dzień bilansowy istniały jeszcze należności handlowe w wartości 1,6 mln zł., co oznacza spadek o 2,7 mln zł w porównania do końca roku.

Pozostałe informacje i wycena rynkowa

GK Amica zawiera transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej zgodnie z przyjętą własną strategią zabezpieczeń, z czego dla części transakcji stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. Warto o tym pamiętać, że odroczone wynik wynikające ze stosowania rachunkowości zabezpieczeń ujęte w kapitale własnym na koniec analizowanego okresu wyniosły 18,7 mln zł, w porównaniu do 3,4 mln zł kwartał wcześniej oraz 6,7 mln zł na koniec czerwca 2017 roku.

Długoterminowa strategia HIT 2023 zakładała 1,2 mld EUR przychód oraz EBITDA na poziomie 9 proc. w roku 2023. Z kolei w połowie realizacji tej strategii czyli na koniec 2018 roku spółka miała uzyskać 3,45 mld zł przychodów oraz EBITDA na poziomie 300 mln co dawałoby rentowność procentową w okolicach 8,7%. Można powiedzieć z przekonaniem graniczącym z pewnością (choć pamiętajmy, ze nic nie jest pewne), że spółka nie będzie w stanie dowieźć takich wyników w 2018 roku. Uzyskanie 3 mld zł przychodu oraz rentowności ENITDA na poziomie 7 proc. byłoby już dużym sukcesem. Przypomnijmy, ze w chwili obecnej, 12 miesięczne dane pokazują nam sprzedaż na poziomie 2,77 mld zł oraz EBITDA 6,2 proc.

Spółka jest obecnie wyceniana w okolicach 8,5 P/E, co biorąc pod uwagę jej historię plasuje ją w niższych stanach wycen. Wycena spółki zazwyczaj przebywała w zakresie wahań wskaźnika P/E 6-16 w ciągu ostatnich 5 lat. Biorąc pod uwagę, że wydaje się, że spółka jest w stanie powtarzać i nawet poprawiać ten wynik, wycena nie wydaje się wygórowana. Z kolei wskaźnik EV/EBITDA na poziomie 6,2 również nie jest specjalnie przewartościowany. W analizowanym kwartale nastąpił oczekiwany powrót do wzrostów sprzedażowych na rynku krajowym oraz Europy Zachodniej. Apetyt jednak rośnie w miarę jedzenia więc teraz czas na poprawę marży handlowej oraz kolejny naturalny krok czyli wzrost rentowności operacyjnej. Jeśli te dwa warunki również zostaną spełnione to wydaje się, że może to być pewien katalizator do większego zainteresowania spółką oraz ruchu cenowego w górę. Nie należy jednak zapominać o ryzykach poruszonych przy omawianiu zapasów czy też należności.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

grzechu216
Dołączył: 2017-09-28
Wpisów: 58
Wysłane: 15 września 2018 09:50:05 przy kursie: 110,20 zł
co tak właściwie oznacza obecna sytuacja? skup akcji po 120... zero chętnych do sprzedania po tej cenie... a kurs spada do 110?


wilk_z_ksiazeca_street
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 6
Wysłane: 3 października 2018 15:46:22 przy kursie: 111,40 zł
Proszę o informację jak sprzedać akcję w skupie.

1. Czy mogę sprzedać akcję w ING Makler? Czy muszę założyć konto maklerskie w mBanku i tam będzie informacja o skupie akcji?
2. Jeśli nabędę teraz akcję za 109zł (aktualny kurs 3.10.2018) to na pewno uda się je sprzedać za 120zł ? Czy decyduje kolejność zgłoszeń jeśli byłoby więcej chętnych?
3. Skoro jest możliwość pewnego zarobku 9% to czemu jest tak małe zainteresowanie i kurs akcji nie rośnie?

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 361
Wysłane: 3 października 2018 17:14:32 przy kursie: 111,40 zł
Pytanie 3 odpowiada na pytanie 2 :p Nie masz pewności - można sobie wyobrazić sytuację w której zgłosi się 97 proc. (choć to akurat mało prawdopodobne bo musiałby też sprzedawać P. Jacek Rutkowski) chętnych, a skupują tylko 2.38 proc. wszystkich - a wtedy redukcja będzie bardzo duża. Coś podobnego było z Benefitem o ile dobrze kojarzę - skupowali chyba 1 albo 1,5 % akcji po 1,200 czyli wyżej niż wtedy był kurs (chyba oscylował koło 1.000) - i wszystko dobrze ale redukcja była na poziomie 90-kilku procent - piszę z głowy więc do sprawdzenia przez Ciebie w komunikatach tej spółki (jakoś Q3 labo Q4 2017).
Natomiast jeśli chodzi o technikę skupu to najlepiej napisać do swojego biura albo zadzwonić. Generalnie standardowo składa się dyspozycję (często można przez net), biuro wystawia świadectwo i z tym świadectwem trzeba się udać do biura, które skup przeprowadza - jeśli jest to samo to można, chyba, przez internet wszystko załatwić - aczkolwiek pewności nie mam.javascript:__doPostBack('forum$_ctl0$PostReply','')
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

enthusiast
enthusiast PREMIUM
Dołączył: 2009-12-08
Wpisów: 146
Wysłane: 3 października 2018 17:27:10 przy kursie: 111,40 zł
Do swojego DM występujesz o świadectwo depozytowe, które niekoniecznie dostaniesz od ręki, ale to zależy pewnie od konkretnego biura maklerskiego. Bezpiecznie powinieneś założyć z 2 dni na uzyskanie świadectwa, z którym udajesz się do podmiotu pośredniczącego w skupie (w tym przypadku do DM mBanku) w celu złożenia formularza sprzedaży akcji.

Szczgóły oferty znajdziesz pod linkiem: www.mdm.pl/ui-pub/download/325...

wilk_z_ksiazeca_street
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 6
Wysłane: 3 października 2018 19:20:45 przy kursie: 111,40 zł
Czyli od tego czy zarobię na emisji zależą dwa czynniki, od "stopy alokacji = 250 000/liczba akcji zgłoszonych do sprzedaży", oraz od ilości akcji które chcę sprzedać.

1.Scenariusz - jeśli zgłosi się liczba akcjonariuszy których ilość akcji nie będzie przekraczała 250 000, wtedy wszystkie akcje zostaną sprzedane, i każdy zarobi te 9%.

2. Scenariusz - jeśli zgłosi się bardzo duża liczba akcjonariuszy gdzie stopa alokacji będzie wynosić 10%. Wtedy każdy akcjonariusz sprzedaje tylko 10% swoich akcji które zgłosił do skupu, a reszta jest przekazywanych na konto maklerskie.

Jeszcze jedno pytanie, po emisji, akcji do obrotu będzie mniej czyli jeśli teraz nabędę 1 akcję to po emisji będzie ona miała większą wartość o te 2% które zostały zredukowane.

Czy dobrze rozumuję?

Pozdrawiam
i dziękuje za odpowiedzi.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 361
Wysłane: 3 października 2018 19:24:14 przy kursie: 111,40 zł
De facto tych akcji nie będzie mniej. Przy normalnym skupie tak by mogło być - jeśli spółka postanowiłaby umorzyć te akcje. Wtedy oczywiście wartość majątku spółki zostaje niezmienna, natomiast dzieli się na mniejszą ilość akcji. Więc wartość jednej akcji (teoretycznie co ważne) rośnie.

W tym wypadku celem jest skup akcji aby zaoferować te akcje menedżerom jako program motywacyjny - więc de facto ilość akcji nie ulegnie zmianie i w związku z tym teoretyczna wartość takiej akcji również.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

abcabc
Dołączył: 2015-12-28
Wpisów: 223
Wysłane: 3 października 2018 20:37:14 przy kursie: 111,40 zł
Po rozdaniu w programie menadżerskim te akcje będą tworzyć z dużym prawdopodobieństwem podaż.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 361
Wysłane: 3 października 2018 20:47:28 przy kursie: 111,40 zł
może tak może nie - dostaje je przede wszystkim zarząd - program bodajże na 8 lat więc aż tak dużo w rynek (jeśli w ogóle) nie powinno iść - choć nigdy nic nie wiadomo.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.


Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 361
Wysłane: 28 listopada 2018 13:34:52 przy kursie: 111,60 zł
Kuchnia domowa jest smaczna i zdrowa - omówienie sprawozdania finansowego Amica po 3 kw. 2018 r.

Ostatnia analiza wyników finansowych GK Amica dotyczyła drugiego kwartału 2018 roku. Wyniki spółki były wciąż pod presją rosnącego udziału sprzedaży towarów, co miało przełożenie na marże. Wprawne oko analityka mogło jednak dostrzec nieznaczne symptomy poprawy. Sprawdźmy zatem czy spółce udało się powrócić w trzecim kwartale do wzrostowych trendów zakresie marży oraz zysków.Pierwszy rzut oka na poniższy wykres pokazuje pozytywne tendencje, wartościowy wzrost sprzedaży i marży handlowej został poparty również wartościową poprawą wyników na kolejnych poziomach zyskowności.


kliknij, aby powiększyć


Pierwszym pozytywnym objawem jest wzrost sprzedaży o 9,6 proc. r/r, czyli bardzo podobnie jak w poprzednim kwartale. Marża brutto na sprzedaży niestety wzrosła wolniej o 7,5 proc., w związku ze spadkiem jej procentowej wartości o 0,5 p.p. W efekcie marża handlowa wzrosła o 13,9 mln zł (+18,1 mln zł dzięki zwiększonej sprzedaży oraz -4,1 mln z powodu niższej marży). Na poziomie zysku operacyjnego spółka zarobiła aż 11,6 mln zł więcej, co było przede wszystkim zasługą niższej dynamiki kosztów sprzedaży w stosunku do obrotu oraz utrzymaniu kosztów zarządu na podobnym poziomie co rok temu. Dodatkowo spółka odrobiła w stosunku do poprzedniego roku wynik na pozostałej działalności operacyjnej (+ 4,0 mln zł). Tak spora różnica wynika głównie z dokonanych w poprzednich roku kwestii związanych z zapasami. Złomowanie, aktualizacja wartości oraz wymiana wadliwego sprzętu w trzecim kwartale 2017 roku wyniosły 2,1 mln zł. Do tego doszły koszty związane z stosunkiem pracy oraz działalność społeczna – obydwie pozycje po około 1,0 mln zł. W końcowym efekcie rentowność operacyjna spółki wzrosła do poziomu 5,4 proc., czyli najwyżej w ostatnich 5 kwartałach oraz wyżej 0 1,1 p.p. niż rok wcześniej. Nie zalecam jednak popadać w hurraoptymizm co udowodnię przy omawianiu kolejnych wykresów.

Na poziomie działalności finansowej spółka zaraportowała saldo gorsze o 2,7 mln zł r/r, związane z wyższymi kosztami finansowymi. Spowodowało to wzrost zysku brutto r/r do różnicy na poziomie 9,0 mln zł. W związku z wyższą o 3,4 proc. efektywną stopą podatkową, spółka wykazała zysk netto, który był o 5,9 mln zł większy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oznacza to bardzo zadowalającą dynamikę przyrostu na poziomie prawie 27 proc., co oczywiście odczytujemy pozytywnie.

Skupmy się w takim razie na trendzie marży i zobaczmy czy widać tutaj jakieś oznaki poprawy.kliknij, aby powiększyć


Przypomnijmy, że szczyty marży handlowej (oraz marż na kolejnych poziomach) osiągane były w latach 2015-2016. Począwszy od 2017 zyskowność ta, w ujęciu procentowym, systematycznie spada. Również trzeci kwartał 2018 roku nie przyniósł w tym wypadku przełomu. Marża handlowa wyniosła 26,1 proc., i była o 1,7 p.p. niższa niż kwartał wcześniej. Niestety trend ten nadal jest negatywny. Oczywiście można się pocieszać, że porównując r/r jest to tylko 0,5 p.p. mniej, ale pamiętać należy, że marża brutto na sprzedaży w trzecim kwartale 2017 roku była najniższą od wielu kwartałów. Podobnie sytuacja wygląda w ujęciu rocznym.kliknij, aby powiększyć


W ciągu ostatnich 12 miesięcy spółka wypracowała marżę brutto na sprzedaży na poziomie prawie 28 proc., przy rentowności EBTDA na poziomie 6,6 proc. W latach 2014-2016 marże handlowa oscylowała w przedziale 31-33 proc., co miało przełożenie na EBITDA na poziomach 8,0-9,0 proc. Z kolei marża handlowa w 2012 roku wyniosła 27,8 proc. a EBITDA wtedy stanowiła 6,3 proc. sprzedaży, czyli dość podobnie do obecnych parametrów. Niewątpliwie założenie przyjęte w strategii HIT 2023 dotyczące rentowności EBITDA na poziomie 8,0-8,5 proc., będzie prawdopodobnie niewykonalne, o ile spółka nie będzie w stanie powrócić do marży handlowej powyżej 30 proc.

Wzrosty sprzedażowe cieszą, również wzrosty na wyrobach własnych

W analizowanym okresie towary osiągnęły 56,9 proc. udziału w całości sprzedaży. Jest to o 0,4 p.p. więcej niż w poprzednim kwartale oraz 0,6 p.p. więcej niż w okresie porównywalnym roku poprzedniego.kliknij, aby powiększyć


W ubiegłym kwartale mile zaskoczyła dynamika sprzedaży produktów, która była trochę wyższa od wzrostów osiągniętych na towarach. Niestety w trzecim kwartale sprzedaży wyrobów gotowych rosła wolniej od towarowej (8,4 proc. vs 10,4 proc.). Jak to było podkreślane w poprzednich analizach, marża na produktach własnych jest istotnie wyższa niż na towarach. Tak więc powrót do wzrostu produktów własnych w strukturze całkowitej sprzedaży będzie warunkiem koniecznym, aby trwale poprawić rentowność.kliknij, aby powiększyć


Przeanalizujmy zatem bardziej dokładnie rentowność towarów oraz wyrobów gotowych. Pomogą nam w tych kolejne dwa slajdy.kliknij, aby powiększyć


Spółka cały czas musi się mierzyć z uzyskiwaną marżą handlową na towarach. W analizowanym okresie marża ta była niższa niż rok wcześniej (- 1.2 p.p.), jak i również niższa niż w poprzednim kwartale(-1,0 proc.) i wynosiła 23,5 proc. Porównując tę wartość do poziomów osiąganych w roku 2016 (27-29 proc.) widać jednak istotną negatywną różnicę. Pomimo spadku marży procentowej, dzięki dodatniej dynamice sprzedaży towarowej (+ 10,4 proc.), segment towary osiągnął o prawie 5 mln zł wyższą marżę brutto na sprzedaży niż rok wcześniej.

Miało to również pozytywne przełożenie na rentowność operacyjną segmentu, która była wyższa o 5 mln zł, ponieważ pozostałe koszty operacyjne przypisane do segmentu w zasadzie nie zmieniły się r/r. Jest to dość zaskakujące, ponieważ w poprzednich okresach spółka tłumaczyła wyższą dynamikę kosztów poprzez podwyżki cen zakupu oraz wzrostem kosztów transportu. Wydaje się, że czynniki te są nadal obecne, choć być może już nie w takiej skali, i nadal wywierają presje na marże spółki. Wytłumaczeniem może być np. ograniczenie kosztów marketingu, efekty wprowadzenie zautomatyzowanego magazynu centralnego czy pełna kontrola nad pozostałymi kosztami.

Spółka pochwaliła się, że rentowność operacyjna towarów w analizowanym kwartale przekroczyła 6 proc. (konkretnie wyniosła 6,2 proc.) dzięki optymalizacji portfolio towarowego oraz korektom cen sprzedaży. Moim zdaniem, wyniki nie potwierdzają w pełni tego tłumaczenia. Marża handlowa spadła, a lepszy wynik udało się uzyskać na poziomie pozostałych kosztów działalności operacyjnej tego segmentu. Innymi słowy gdyby przyjąć tłumaczenie spółki to powinniśmy widzieć również wyższą procentową marżę brutto na sprzedaży a nie tylko marżę operacyjną.

Proszę spojrzeć teraz na zyskowność wyrobów własnych.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o segment produktów własnych to zachował się on trochę inaczej niż towary. W bieżącym kwartale rentowność operacyjna wyrobów gotowych była wyższa r/r o 0,3 p.p., natomiast niższa niż w trzech poprzednich okresach. Spółka jasno komunikuje, że oprócz przeszacowania zapasów (wpływ dotyczy poprzednich kwartałów) to właśnie rosnące koszty wynagrodzeń są jedną z przyczyn gorszych procentowo marży brutto na sprzedaży. I tutaj znowu musimy wrócić do porównania marż z poprzednimi latami. Marża handlowa na wyrobach gotowych w latach 2016-2017 (poza trzecim kwartałem 2017) osiągała wartości w przedziale 33-36 proc., podczas gdy w analizowanym kwartale jest to poziom poniżej 30 proc. Oczywiście, tak jak w wypadku towarów, pomaga istotny wzrost sprzedaży, który spowodował, że wartościowa marża handlowa była wyższa r/r o 8,2 mln zł. Również dzięki trzymaniu pozostałych kosztów pod kontrolą oraz brakiem negatywnych niespodzianek na pozostałej działalności operacyjnej, zysk segmentu wzrósł o 8,2 mln zł r/r a zysk operacyjny o ponad 7 mln zł.

Nawiązując do analizy kosztów rodzajowych w Amice należy wskazać kilka ryzyk, które powinno mieć się na uwadze. Po pierwsze presja na podwyżki płac pracowników produkcyjnych wciąż jest obecna a całkowite koszty pracownicze w skali grupy Amica to ponad 300 mln zł rocznie. Oczywiście sam fundusz płac pracowników produkcyjnych jest na pewno istotnie niższy, ale nadal stanowi pokaźną wartość. To co jest dość ciekawe to fakt, że koszty świadczeń pracowniczych w trzecim kwartale 2018 roku wyniosły 86,8 mln zł. W porównaniu do 88,8 mln zł rok wcześniej przy jednak 10 procentowym zwiększeniu sprzedaży. Trudno sobie wyobrazić nagłą optymalizację kosztową, a prawdopodobną odpowiedzią na tą zagadkę jest dość wysoka baza kosztów pracowniczych z zeszłego roku, być może związana z przejęciem Sideme.

W pierwszym półroczu 2018 roku koszty pracownicze było o niecałe 5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Oczywiście oprócz presji na samą podwyżkę płac pamiętać należy o problemach z zatrudnianiem osób do pracy. Bazując na rozmowach ze spółką można wysnuć wrażenie, że pozyskiwanie pracowników z Ukrainy nie jest na dłuższą metę rozwiązaniem skutecznym oraz stabilnym. Spółka rozpoczęła korzystanie z możliwości zatrudnienia więźniów z zakładu karnego we Wronkach co jest dość oryginalnym, ale być może skutecznym pomysłem.

Po drugie należy pamiętać o podwyżkach cen gazu i energii elektrycznej. Bazując na informacjach podawanych w trakcie konferencji prasowych nie wydaje się aby to były istotne wartościowo zagadnienia. Spółka szacuje dodatkowe koszty w 2019 roku na poziomie 2 mln zł. Notowania stali, jako głównego surowca zużywanego przez spółkę w fazie produkcji, są również bardzo istotne dla wyników spółki.

Na koniec analizy kosztowej również kilka bardziej optymistycznych informacji. Spółka informuje, że przejęty w 2017 roku biznes we Francji (Sideme) przynosi obecnie kilka milionów złotych zysku dla GK Amica. Jednocześnie spółka oczekuje istotnego przyrostu zysków w 2019 roku zarówno związanego z większą sprzedażą wyrobów produkowanych przez Grupę jak i uporządkowaniem zabezpieczeń walutowych. Operacje te były zawierane nawet na 24 miesiące wprzód i zdaniem spółki nie były efektywne ekonomicznie.

Również uruchomiony w trzecim kwartale 2017 roku zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania przynosi oszczędności roczne w wysokości ponad 10 mln zł. Biorąc pod uwagę obecne tendencje na rynku pracy jak i te związane z energią elektryczną można tylko pogratulować zrealizowania tej inwestycji. Spółka prowadzi inwestycje we Wronkach w Specjalnej Strefie Ekonomicznej z czego może czerpać profity związane z oszczędnościami w podatku dochodowym. CFO spółki poinformował, że w ostatnim kwartale bieżącego roku spółka rozpozna kolejne 15 mln zł aktywa podatkowego co oczywiście podniesie zysk netto.

Polska wraca do wzrostów

Przejdźmy w takim razie do analizy sprzedaży w ujęciu geograficznym.kliknij, aby powiększyć


Pierwszym całkiem istotnym pozytywem jest tendencja wzrostowa na rynku polskim. W trzecim kwartale 2018 roku krajowa sprzedaż była wyższa o 13,9 proc., co przekłada się na wzrost narastająco na poziomie 7,7 proc. Spółka również informuje, że w dużym sprzęcie grzejnym marka Amica była najlepiej sprzedającą się marką na rynku polski z udziałem ilościowym na poziomie 35 proc.

Oczywiście rynki Europy Zachodniej najwięcej ważą w całej strukturze sprzedaży i urosły one w analizowanym kwartale o 12,9 proc. Istotne wzrosty zostały odnotowane na rynku niemieckim, gdzie wzrosty r/r w ciągu 9 miesięcy bieżącego roku osiągnęły dynamikę około 10 proc. Podkreślić również należy wzrost na rynku brytyjskim w funtach (+ 8 proc.), choć niestety ze względu na deprecjację GBP w efekcie sprzedaż w złotówkach była niższa o 2 p.p.

Kolejny rynek, który zanotował wzrosty to segment północ, gdzie dynamika wyniosła prawie 9 proc., choć była niższa o 3 p.p. niż w poprzednim kwartale. To co cieszy, to jednak fakt, że rynek ten powrócił do wzrostów po procesie restrukturyzacji kluczowego klienta na tym rynku, o którym spółka informowała w pierwszym kwartale.

Jedynym rynkiem który w 2018 roku notuje zastój to rynek wschodni, który w ciągu 9 miesięcy wzrósł tylko o 1,7 proc. Pamiętać jednak należy o dość istotnej, ponad 10 procentowej, deprecjacji rubla, która powoduje niższe przychody w złotym.

Podsumowując analizę segmentów można stwierdzić, że negatywne tendencje z 2017 roku częściowo zostały zahamowane. Spółka zanotowała wzrosty sprzedaży praktycznie na każdym z rynków, co oczywiście cieszy. W dalszym ciągu jednak problemem pozostają marże handlowe zarówno na produktach jak i towarach. W analizowanym kwartale, dzięki kontroli nad kosztami sprzedaży oraz zarządu, spółka osiągnęła istotnie lepsze wyniki operacyjne r/r co jest niewątpliwie plusem.

Zadłużenie wciąż pod kontrolą, ale praca nad kapitałem obrotowym zawsze się przydakliknij, aby powiększyć


Analiza powyższego wykresu wskaźników nie daje powodów do niepokoju. Wskaźnik zadłużenia lekko wzrósł, podobniej jak i wskaźnik obsługi zadłużenia, ale nadal są to wartości w pełni akceptowalne i bezpieczne. Przy założeniu, że spółka jest w stanie generować powtarzalną EBITDA na poziomie 180-200mln zł jest jeszcze pewna przestrzeń do zadłużania się, gdyby była taka potrzeba związana np. z chęcią kolejnych M&A. Co również istotne około połowy zadłużenia finansowego jest długoterminowe, co oczywiście należy oceniać pozytywnie.kliknij, aby powiększyć


Możemy dostrzec pozytywne objawy jak spadek rotacji zapasów w dniach, które kształtuję się obecnie na poziomie 72 dni, czyli 0 5 dni mniej niż rok wcześniej i ponad 10 dni lepiej niż w poprzednich kwartałach 2018 roku. Cykl rotacji należności również utrzymuje mniej więcej stały poziom w przedziale 65-68 dni. Z kolei rotacja zobowiązań na poziomie 77 dni to 3 dni więcej niż rok wcześniej. W efekcie tych zmian, cykl konwersji gotówki uległ poprawie i wynosi obecnie 62 dni, czyli o 12 dni krócej niż rok wcześniej. Dla pewności należałoby poczekać jeszcze 1-2 kwartały, ale bazując na obecnych danych wydaje się, że spółka jest w stanie poradzić sobie z przejęciem Sideme w kontekście kapitału pracującego.

W wypadku należności handlowych odpisy na należności wynoszą 10,6 mln zł. Niestety o ile we wcześniejszych kwartalnych raportach pojawiało się wiekowanie należności, o tyle w obecnym tej tabelki zabrakło. A szkoda, ponieważ wartości, które się tam znajdowały mogły jednak budzić pewne znaki zapytania. Przypomnijmy więc stare dane.kliknij, aby powiększyć


Dwie rzeczy są tutaj dość ciekawe. Po pierwsze odpisy na należności w stosunku do końca 2017 roku spadły o 12 mln zł. W rachunku wyników i strat nie widzimy jednak, żadnych pozytywnych ruchów na pozostałej działalności operacyjnej z opisem sugerującym rozwiązanie odpisu na należności. Wręcz przeciwnie w pozostałych kosztach operacyjnych za trzeci kwartał znajdziemy 0,4 mln zł kosztów związanych z utworzeniem odpisu. Wydaje się, że wytłumaczenie może być tylko jedno i być związane z decyzją zarządu o uznania tych należności za nieściągalne i spisaniu ich z ksiąg rachunkowych co zapewne nastąpiło na koniec pierwszego półrocza. W takim wypadku, nie ma to wpływu na wynik danego okresu (odpis był tworzony wcześniej), a jednocześnie wartość należności brutto (przed odpisem) oraz sama wartość odpisu znikają z ksiąg rachunkowych. Zakładam, że ruch ten częściowo związany jest z należnościami na rynku rosyjskim, które zostały objęte odpisem w drugiej połowie 2017 roku. Nie można jednak wykluczyć, ze jest to również efekt czyszczenia ksiąg z starych, dawno nieściągalnych i niewindykowalnych należności.

Po drugie należy zwrócić uwagę na strukturę należności. Amica posiadała w bilansie na koniec pierwszego półrocza 2018 roku 9,4 mln zł należności handlowych przeterminowanych powyżej 90 dni, które nie było pokryte odpisem aktualizującym. Biorąc pod uwagę specyfikę rynku, długie podstawowe terminy płatności (około 75 dni) oraz wcześniejsze odpisy np. na rynku rosyjskim, warto pamiętać o tym ryzyku. A dodając brak aktualnej struktury wiekowania należności w raporcie wnikliwa analiza tej pozycji aktywów w kolejnych okresach wydaje się być koniecznością.

Standardowo jeszcze krótka informacja o pozostałych należnościach, które w wypadku Amica kształtowały się w ostatnim okresie na poziomie kilkunastu milionów. Więcej szczegółów na temat tych pożyczek w jednej z poprzednich analiz (https://www.stockwatch.pl/forum/wpisy-188p14_AMICA.aspx). Przypomnę tylko, że obydwie pożyczki udzielone KKS Lech Poznań S.A. oraz Arcula Sp. z o.o. (ich wartość na 30 września 2018 roku to ok. 11,6 mln zł), według informacji zarządu, mają charakter krótkoterminowy i powinny zostać spłacone w ciągu 12 miesięcy. W wypadku pożyczki do KKS Lech warto pamiętać, że oprócz tej należności na dzień bilansowy istniały jeszcze należności handlowe w wartości 1,4 mln zł., co oznacza spadek o 3,2 mln zł r/r. Dodając do tego najnowszy transfer Lecha czyli trenera Adama Nawałkę – nie wydaje się aby te należności były istotny problemem 😊.

Pozostałe informacje i podsumowanie

GK Amica zawiera transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej zgodnie z przyjętą własną strategią zabezpieczeń, z czego dla części transakcji stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. Warto o tym pamiętać, że odroczone wynik wynikające ze stosowania rachunkowości zabezpieczeń ujęte w kapitale własnym na koniec analizowanego okresu wyniosły 7,9 mln zł, w porównaniu do 18,7 mln zł kwartał wcześniej oraz 3,5 mln zł na koniec września 2017 roku.

Długoterminowa strategia HIT 2023 zakładała 1,2 mld EUR przychód oraz EBITDA na poziomie 9 proc. w roku 2023. Z kolei w połowie realizacji tej strategii czyli na koniec 2018 roku spółka miała uzyskać 3,45 mld zł przychodów oraz EBITDA na poziomie 300 mln co dawałoby rentowność procentową w okolicach 8,7%. W chwili obecnej można postawić zakład (orzechy przeciwko dolarom), że spółka nie będzie w stanie dowieźć takich wyników w 2018 roku. Najbardziej prawdopodobne wydaje się uzyskanie 2,9-2,95 mld zł przychodu oraz rentowności EBITDA na poziomie niecałych 7 proc. Przypomnijmy, ze w chwili obecnej, 12 miesięczne dane pokazują nam sprzedaż na poziomie 2,84 mld zł oraz EBITDA 6,6 proc.

Oczywiście nie oznacza to, że spółka zawiodła bo nie realizuje długoterminowej strategii. Po pierwszej już sam fakt ogłoszenia takiej 10-letniej strategii wymaga niezwykłej odwagi oraz chęci uczciwej komunikacji z inwestorami. Po drugie widać, że spółka konsekwentnie zmierza, aby przynajmniej zbliżyć się do tego celu o czym mogą świadczyć kolejne przejęcia dokonywane na europejskim rynku. Zapewne w momencie tworzenia strategii zarząd nie zakładał aż tak szybkiego wzrostu wynagrodzeń, surowców czy istotnego spadku marżowości towarów. Nie możemy jednak zapominać o pewnej innowacyjności spółki (magazyn automatycznego składowania), powrotu do wzrostów na rynku polskim czy apetycie na dalsze selektywne poodbijanie rynków europejskich poprzez rozsądne M&A (np. próba nabycia praw do marki Fagor). Oczywiście otwartym pozostaje pytanie jak szanse rozwoju ocenią inwestorzy, którzy również zapewne wyceniają ryzyka związane ze spółką takiej jak: rosnące wynagrodzenia, niska marżowość towarowa, niepewność co do kształtowania się cen surowców czy istotna sprzedaż na rynki, które w chwili obecnej mogą być uważane za bardziej ryzykowne takiej jak rynki wschodni czy rynek brytyjski).


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 maja 2019 19:12

cegielka
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-12-20
Wpisów: 209
Wysłane: 16 stycznia 2019 04:23:05 przy kursie: 120,00 zł
Oprócz tego, że "Kuchnia domowa jest smaczna i zdrowa" to powinna jeszcze dać nieźle zarobić.
AT - mamy wybicie górą z 9-miesięcznego trójkąta + podwójne dno. Ładnie to zaczyna wyglądać na kreskach...
Fundamentalnie - bardzo niska wycena, z poprawiającymi się marżami. Wyniki za 3 kw 2018r pokazują, że możemy się spodziewać bardzo mocnych zysków w 4 kw 2018.
Amika - mocny typ na najbliższe miesiące.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 891
Wysłane: 16 stycznia 2019 08:54:17 przy kursie: 120,00 zł
AT - wspomniany 9-miesięczny trójkąt jest formacja mityczną, gdyż nie występuje na wykresie cenowym spółki Amica. Przypominam - trójkąt powinien posiadać co najmniej 4 punkty styczne, z czego pierwszy punkt powinien być zgodny z obowiązującym trendem, czyli w tym wypadku powinien się znaleźć na dolnym ramieniu trójkąta.
Podwójne dno jest również mocno naciągane - drugi dołek znacznie poniżej pierwszego, zarówno w interwale dziennym jak i tygodniowym. Nie występuje pozytywna dywergencja, która pozwoliłaby "naciągnąć" ten układ do podwójnego dna.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 361
Wysłane: 6 kwietnia 2019 22:10:29 przy kursie: 140,20 zł
Cudze chwalicie, bo swoje znacie - omówienie sprawozdania finansowego Amica po 4 kw. 2018 r.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 05-04-2020 22:10:29.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 25550)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 maja 2019 19:04

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 361
Wysłane: 5 września 2019 09:21:49 przy kursie: 114,40 zł
Krótki komentarz do wynikóW Q2 2019.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 04-09-2020 9:21:49.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 1081)Reszta znajdzie się w analizie.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 361
Wysłane: 14 września 2019 10:03:08 przy kursie: 114,60 zł
Hiszpańska corridę czas zacząć - omówienie sprawozdania finansowego Amica po 2 kw. 2019 r.

Już po opublikowaniu wyników za I półrocze Amica poinformowała o sfinalizowaniu wielomiesięcznych rozmów w sprawie nabycia znaku towarowego Fagor. Transakcja to powinna istotnie zwiększyć obecność spółki na rynku Półwyspu Iberyjskiego. Zanim do tego jednak dojdzie, spójrzmy na wyniki pierwszego półrocza 2019 roku.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 13-09-2020 10:3:8.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 26618)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 16 września 2019 11:39

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 361
Wysłane: 27 listopada 2019 22:10:19 przy kursie: 121,20 zł
Wyniki Q3 2019 w 10 zdaniach
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 26-11-2020 22:10:19.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 1568)


Reszta będzie w omówienie kwartalnym w przyszłym tygodniu
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 361
Wysłane: 5 grudnia 2019 09:04:55 przy kursie: 133,40 zł
Aktualizacja HIT-u - omówienie sprawozdania finansowego Amiki po III kw. 2019 r.

Wydarzeniem zeszłego tygodnia w spółce było opublikowanie wyników trzeciego kwartału jak i aktualizacja strategii HIT 2023.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 04-12-2020 9:4:55.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 26779)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 5 grudnia 2019 12:49

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 891
Wysłane: 10 lutego 2020 14:18:37 przy kursie: 141,00 zł
AMICA - analiza techniczna na życzenie

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 02-03-2020 14:18:37.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 865)


Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
9 10 11 12 13 14 15

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,648 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d