pixelg
ATMGRUPA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

ATMGRUPA [ATG]

AKTUALNY KURS: 4,81 zł (-0,93%) 21-02-2020 17:00
kamien
Dołączył: 2010-09-07
Wpisów: 51
Wysłane: 27 kwietnia 2011 07:39:06 przy kursie: 2,56 zł
No i mamy dobre info... :)

Kino Polska TV, Eska TV, ATM Grupa i Stavka to nadawcy, którzy wygrali konkurs na programy telewizyjne na pierwszym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej - poinformowała we wtorek Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

link: forsal.pl/artykuly/508370,konk...

Hermes
Dołączył: 2011-05-07
Wpisów: 16
Wysłane: 8 maja 2011 03:53:33 przy kursie: 2,68 zł
Jako ze jestem nowym udziałowcem w tej spółce szukam nowych informacji ale zainteresowanie tutaj dosc słabe jest. Dywidendy i niska cena za akcje to powody dla ktorych tu jestem.
Swaja droga firma na long jest chyba dobra propozycja .

Latem rozpoczyna sie produkcja filmu - Miasto.
szacunkowy koszt 20 mln a w tym 6 mln dotacji od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
mam mieszane uczucia do rentownosci z tego przedsiewziecia. Miejmy nadzieje ze film zaskoczy a nie przygnebi .korek2003
Dołączył: 2010-11-17
Wpisów: 5
Wysłane: 13 maja 2011 11:58:37 przy kursie: 2,60 zł
W poniedziałek opublikują wyniki za I kw. 2011
Z ciekawostek to mają nową szatę graficzną stronki i chwalą się sukcesem "RAtowników" i "Dragons Den"

www.wirtualnemedia.pl/artykul/...


redhairman
Dołączył: 2009-02-03
Wpisów: 45
Wysłane: 17 maja 2011 13:58:18 przy kursie: 2,59 zł
Kolejne dobre info.

www.parkiet.com/artykul/105285...

kamien
Dołączył: 2010-09-07
Wpisów: 51
Wysłane: 18 maja 2011 07:35:52 przy kursie: 2,59 zł
..no tak pomimo dobrych wyników , bardzo dobrych perspektyw opisanych w raporcie za I kw. brak zainteresowania robi swoje... ale pewnie po stoczeniu się w odpowiednio głęboki dołek znowu wystrzeli jak z procy bo spekuła lubi takie spółki :).. pomijając fakt iż przy takim obrocie sesyjnym niewielka ilość gotówki może nieźle namieszać.

kamien
Dołączył: 2010-09-07
Wpisów: 51
Wysłane: 28 czerwca 2011 21:08:01 przy kursie: 2,20 zł
tak z ciekawości ... czy jest jeszcze ktoś na tej spółce ? bo chyba zmierza do otchłani czarnej dziury. Może ktoś ma racjonalne wytłumaczenie dla tych wahań :( Dywidendę podnieśli i to się chyba komuś nie spodobało.

Greg_OR
Dołączył: 2011-01-19
Wpisów: 2
Wysłane: 11 sierpnia 2011 23:08:10 przy kursie: 1,68 zł
dywidenda na otarcie łez ;)
ale trzymam bo nie wiadomo kiedy to odpali,
fundusze póki co trzymają,
rusza kolejna produkcja codziennego serialu do TVP,
a w przyszłym roku uruchomienie kanału w cyfrowej TV naziemnej.
Zastanawiająca jest ucieczka Kurzewskich do Luxemburga, mam nadzieję, że to tylko kwestie podatkowe a nie przygotowanie do opuszczenia okrętu ;)

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 712
Wysłane: 5 września 2011 21:32:01 przy kursie: 1,47 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK ATM Grupa S.A. (GKATG) za 2 kwartał 2011 roku

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Wyniki finansowe uzyskane przez GK ATM Grupa w drugim kwartalne 2011r były kiepskie. Przychody ze sprzedaży spadły r/r o ok. 18% (z 29,4 do do 24,2 mln zł), przy znacznie większym (-76%) spadku wynik brutto na sprzedaży (z 3,2 do 0,7 mln zł). O analizie segmentowej przychodów nie można nic dodatkowego powiedzieć, gdyż Spółka jak na razie wyróżnia jeden segment działalności – produkcję telewizyjną i filmową. Należy przy tym zauważyć, że biorąc pod uwagę spółki zależne wchodzące w jej skład (m.in. producent gier komputerowych Aidem Media) w przyszłości powinno się to jednak zmienić. Jak podaje zarząd Spółki o słabych wynikach podstawowej działalności w 2kw 2011r zadecydowało m.in. przesunięcie na 2 półrocze realizacji kilku seriali (m.in. „Pierwsza Miłość”, Świat według Kiepskich”), przygotowania do rozpoczęcia z końcem sierpnia br zdjęć do nowego serialu codziennego „Galeria” (m.in. budowa scenografii dużego centrum handlowego) oraz własna dystrybucja kinowa filmu „Milion dolarów” przez spółkę zależną Profilm AF. Niższe aniżeli w porównywalnym okresie roku ubiegłego były natomiast ogólne koszty administracyjne, które spadły o 12%. Z racji niskiego zysku brutto na sprzedaży nie uchroniło to jednak przed wygenerowaniem znacznie większej straty na poziomie netto sprzedaży aniżeli w roku ubiegłym (-2,3 wobec -0,3 mln zł), choć gdyby nie ograniczenie kosztów administracyjnych dysproporcja ta mogłaby być większa. Korzystne zmiany miały również miejsce w obszarze pozostałej działalności operacyjnej (1 mln zł przychodów netto wobec 0,4 mln zł rok wcześniej), co pozwoliło o blisko połowę ograniczyć straty – na poziomie operacyjnym zmalały one do 1,2 mln zł wobec 0,1 mln zł zysku przed rokiem. Z kolei działalność finansowa dodała nieco mniej przychodów netto niż przed rokiem (0,2 wobec 0,5 mln zł). W efekcie w 2kw 2011r GKATG odnotowała na poziomie netto blisko 1 mln zł straty wobec 0,4 mln zł zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Słabe wyniki uzyskane w 2kw 2011r bardzo niekorzystnie odbiły się na i tak niskich wskaźnikach rentowności powodując ich istotne pogorszenie. Generalnie patrząc się na działalność Spółki w okresie ostatnich dwóch lat należy zaznaczyć, że charakteryzuje się ona bardzo słabą rentownością, zwłaszcza w zakresie wskaźnika istotnego dla akcjonariuszy – stopa zwrotu z kapitału (ROE) liczona na bazie zysku za 12m od dłuższego czasu nie przekracza 2%!

W przypadku sprawozdania z przepływów pieniężnych również nie można powiedzieć za dużo dobrego. Grupa czwarty kolejny kwartał zanotowała odpływ gotówki (tym razem było to 1,8 mln zł). O wyniku tym w głównej mierze zdecydowało ujemne saldo w zakresie działalności operacyjnej (-5,1 mln zł), wynikające przede wszystkim ze spłaty zobowiązań handlowych oraz wzrostu zapasów, oraz aktywnie prowadzona działalność inwestycyjna (-4,2 mln zł), która wskazuje na rozszerzoną reprodukcję aktywów trwałych podlegających amortyzacji (przewaga wydatków na rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne nad ich amortyzacją wyniosła w 2kw blisko 9mln zł). Działalności te pochłonęły więc w sumie 9,3 mln zł gotówki, podczas gdy w toku działalności finansowej pozyskano nowe finansowanie tylko na kwotę 7,5 mln zł.

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 2 kw 2011 roku sytuacja finansowa GKATG nadal prezentuje się korzystnie:
- zadłużenie Spółki nadal jest stosunkowo niewielkie (ok 27% pasywów) i w większości (ok. 78%) są to zobowiązania handlowe; tak więc majątek jest finansowany w głównie z kapitałów własnych, choć należy zauważyć, że ich stan zmniejszył się względem poprzedniego kwartału o 7pp;
- struktura finansowania przedsiębiorstwa jest prawidłowa – aktywa trwałe (głównie środki trwałe) są w pełni finansowane kapitałami własnymi;
- majątek obrotowy spółki na koniec czerwca 2011 roku blisko trzykrotnie przewyższał zobowiązania bieżące, bieżący likwidacyjny wskaźnik płynności wyniósł 2,99, a pomniejszony o zapasy wskaźnik szybki płynności wyniósł 2,68;
- wskaźnik płynności dochodowej (cash flow operacyjny/zobowiązania krótkoterminowe), w efekcie ujemnych przepływów operacyjnych w 2kw 2011r, obniżył się do 0,35, co jest wartością bardzo przeciętną oznaczającą, że roczna gotówka wygenerowana z działalności operacyjnej pozwala spółce na spłatę 35% zadłużenia krótkoterminowego;
- kapitał obrotowy netto był dodatni i mimo występującej od kilku kwartałów tendencji spadkowej nadal wykazuje sporą nadwyżkę w stosunku do potrzeb spółki w tym zakresie (cykl obrotu kapitału obrotowego netto wynosi 296 dni przy cyklu konwersji gotówki, wyznaczającym okres zapotrzebowania na kapitał obrotowy, na poziomie ok. 168 dni); sytuacja ta wynika przede wszystkim z mocno dodatniego pieniężnego kapitału obrotowego, który wskazuje na blisko 20,5 mln zł nadwyżki środków pieniężnych nad krótkoterminowym zadłużeniem bankowym oraz bardzo długiego cyklu inkasa należności, który wynosi blisko 200 dni;
- in minus warto jeszcze odnotować, że spółka posiada blisko 70 mln zł bliżej nie scharakteryzowanych w raporcie zobowiązań warunkowych.

Tak więc, od strony finansowej sytuacja GKATG nadal prezentuje się bezpiecznie, przy czym za sprawą kiepskich wyników finansowych wygenerowanych w analizowanym okresie jej rating w serwisie uległ obniżeniu z AAA do AA+.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/atmgrupa...

Ocena sytuacji rynkowej
Poszczególne metody wyceny stosowane w serwisie wskazują na optymalną wycenę akcji GKATG na GPW w Warszawie. Biorąc pod uwagę metody majątkowe i porównawcze oparte na przychodach lub wartości księgowej można nawet upatrywać jakiegoś potencjału wzrostowego, przy czym od strony metod dochodowych wyceny są bardzo niskie.
Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/atmgrupa... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/atmgrupa...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 5 września 2011 21:34

irozbi
Dołączył: 2009-11-12
Wpisów: 156
Wysłane: 18 marca 2013 17:30:55 przy kursie: 1,25 zł
Tomku,
poproszę o komentarz do wyników za 2012.

dziękujęTomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 712
Wysłane: 20 marca 2013 08:14:19 przy kursie: 1,27 zł
Omówienie rocznego sprawozdania finansowego za 4kw oraz cały 2012 rok Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. (GKATMG)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W ujęciu narastającym za 12m GKATMG odnotowała r/r pogorszenie na wszystkich głównych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat: skonsolidowane przychody spadły o 4%, zysk brutto na sprzedaży o 55%, netto na sprzedaży o 251%, operacyjny o 408%, brutto o 323%, a netto o 321% (w tym netto dla akcjonariuszy o 415%). Co istotne na każdym kolejnym poziomie wynikowym w obszarze działalności operacyjnej progresja była większa, co niezbyt dobrze świadczy o efektywności działania przedsiębiorstwa.

Generalnie w całym 2012r jedynym w miarę pozytywnym okresem sprawozdawczym dla GKATMG był 2kw, w którym to odnotowano istotną progresję w obszarze działalności podstawowej (na pozostałych poziomach rachunku wyników były już straty, aczkolwiek mniejsze niż w porównywalnym okresie 2011 roku). Pozostałe kwartały ubiegłego roku okazały się bardzo słabe pod względem wynikowym, w tym zwłaszcza dwa ostatnie, kiedy to spadki wyników w ujęciu r/r były szczególnie wysokie. Koncentrując się na ostatnich 3 miesiącach 2012r można zauważyć 14,5-proc. spadek przychodów, 337-proc. spadek wyniku brutto na sprzedaży (strata wobec zysku przed rokiem), znaczące pogłębienie strat na poziomie wyniku netto na sprzedaży, operacyjnym, brutto oraz netto. Od strony wartościowej opisane wyżej zmiany zaprezentowano na wykresie poniżej (jednostki – tys. zł oraz %)


W ujęciu narastającym za 12m widać w ostatnim czasie systematyczne pogarszanie się sytuacji GKATMG tak w odniesieniu do wartości poszczególnych wielkości wynikowych, jak również uzyskiwanych rentowności (wykresy poniżej; jednostki – tys. zł i %).


W komentarzu do raportu możemy przeczytać, że słabe wyniki GKATMG w okresie ostatniego roku (w tym również 4kw) to przede wszystkim efekt:
- odpisów aktualizujących dot. spółek zależnych oraz produkcji w toku i wartości niematerialnych;
- trwającej dekoniunktury na rynku reklamy oraz spadku zamówień na realizację produkcji telewizyjnych;
- zakończenie oraz oddanie do użytkowania nowych inwestycji (nabycie drugiego wozu HD oraz realizacja nowoczesnego kompleksu studyjno-filmowego w Warszawie) – inwestycje te są w początkowej fazie działań marketingowych, co przekłada się na niepełne wykorzystanie ich potencjału do generowania przychodów, przy ponoszeniu kosztów w pełnej wysokości;
- rozpoczęcie nadawania programu telewizyjnego ATM Rozrywka, który dostępny jest w pierwszym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej (MUX1), na platformie Cyfrowego Polsatu, a także w zdecydowanej większości sieci kablowych, w tym w sieciach dominujących na rynku, takich jak UPC Polska i Multimedia – jak na razie koszty związane z tą działalnością przewyższają uzyskiwane przychody, aczkolwiek odnotowywane wyniki oglądalności są powyżej oczekiwań kierownictwa Grupy, które wiąże z tym projektem duże nadzieje.

Jednocześnie należy zauważyć, że mimo słabych wyników finansowych, które są głównie efektem słabej koniunktury rynkowej, potencjał przychodowy Grupy systematycznie rośnie, co powinno przynieść pozytywne rezultaty wraz z ociepleniem się sytuacji w branży medialnej.

Negatywne tendencje w zakresie rachunku zysków i strat coraz bardziej dają o sobie znać również w obszarze przepływów gotówki. W 4kw 2012r GKATMG odnotowała co prawda dopływ gotówki z działalności operacyjnej (16,6 mln zł) oraz na poziomie ogólnym (12,5 mln zł), przy czym decydujący wpływ na ten obraz sytuacji miał odpis amortyzacyjny (+4,8 mln zł) oraz spieniężenie należności (15 mln zł). W ujęciu narastającym za 12m od trzech kwartałów mamy już jednak do czynienia z coraz większym odpływem gotówki na poziomie ogólnym, co wynika z nierównowagi między środkami generowanymi z działalności operacyjnej a wydatkami inwestycyjnymi i finansowymi (wykres poniżej, jednostka – tys. zł).


Ocena sytuacji finansowej
Po gwałtownym załamaniu jakie miało miejsce w 1kw 2012 (spadek ratingu z AAA do BB+), sytuacja finansowa GKATMG w ostatnich okresach sprawozdawczych systematycznie się poprawia (na koniec 2012r rating jest na poziomie A) i można ją uznać za bezpieczną. Grupa nie ma zachwianej struktury kapitałowo-majątkowej, a poziom zadłużenia jest umiarkowany w okolicach 30% aktywów. Także w obszarze płynności prezentuje się ona bardzo korzystnie – nadwyżka kapitału obrotowego netto nad zapotrzebowaniem oraz pełne pokrycie zobowiązań krótkoterminowych tak obrotowymi składnikami majątku, jak i przepływami operacyjnymi.

Jeśli chodzi o bilans GKATMG to od 2kw 2012r widać tu systematyczny spadek sumy bilansowej, przy jednoczesnym utrzymaniu przewagi finansowania aktywów po stronie kapitału stałego i zachowaniu ogólnej równowagi finansowej (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł).


O wartości aktywów decydują przede wszystkim trwałe składniki majątku – głównie wartości niematerialne oraz środki trwałe, których wartość w relacji do końca 2011r wzrosła o przeszło 10%. Z kolei po stronie pasywów mamy dominujący udział kapitałów własnych, które mimo systematycznego spadku blisko w całości finansują aktywa trwałe.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/atmgrupa...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wyceny, jako wypadkowa, wskazują na optymalną wycenę akcji ATM Grupy na GPW. Należy przy tym jednak zauważyć, że wypadkowa ta całkowicie pomija wyceny dochodowe, które z racji kiepskich ostatnio wyników spółki nie zostały w ogóle aktywowane.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/atmgrupa... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/atmgrupa...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 20 marca 2013 08:14


krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 889
Wysłane: 20 lipca 2017 20:06:58 przy kursie: 4,16 zł
ATMGRUPA - analiza techniczna na życzenie


kliknij, aby powiększyć


Wykres notowań spółki ATMGRUPA to strasznie niewdzęczny obiekt do analizowania z uwagi nie doskwierający walorowi brak płynności. To widac już po kształcie świec dziennych, zaś statystyki potwierdzają postawioną tezę.
W związku z powyższym proponuję zpojrzenie na 10-letni wykres w interwale tygodniowym. W połowie 2014 roku inwestorzy całkowicie stracili zainteresowanie walorem, co widać po słupkach wolumenu. Kurs akcji dosłownie wtacza się na kolejne, wyższe poziomy cenowe. Absolutny brak w tym dynamiki.
W bieżącym roku notowania ugrzęzły w trendzie bocznym, ograniczonym poziomami 4,00-4,64 zł. Kolejne poziomy docelowe w przypadku wybicia górą to 5,20 i 6 zł. Trwałe zejście poniżej 4 zł skomplikuje sytuację i przyczyni się do wyprzedaży walorów. Do wyprzedaży na miarę możliwości - bo jak pokazała dzisiejsza sesja, wystarczy obrót w wysokości 100 tys zł by wygenerować przeszło 5-procentowe spadki. Ale takie są uroki niepłynnych walorów.

iLuminaTi
iLuminaTi PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2017-12-15
Wpisów: 27
Wysłane: 19 grudnia 2017 22:14:39 przy kursie: 4,09 zł
[ ATM - ATM GRUPA - ANALIZA TECHNICZNA - 19.12.2017r. ]
W celu powiększenia, proszę kliknąć na grafice.
Wykres tygodniowy, skala logarytmiczna:

kliknij, aby powiększyć

Strefa podażowa: 4.54 - 4.40 PLN. Wyżej na 4.85 PLN jest wiekowy szczyt z 2-giej połowy 2009r. Jak widać "staruszek" jest w formie, bo bez trudu powstrzymał dwumiesięczną próbę wzrostową z luty/marzec 2017r. Strefa popytowa to: 4.05-3.89 PLN. Problemem dla Byków może być także niebieska, opadająca linia trendu spadkowego, aktualnie na poziomie 4.37 PLN. Przy odrobinie wyobraźni, na dziennym można wykreślić kanał wzrostowy:

kliknij, aby powiększyć

W ten sposób, mamy komplet. Wykres został uwięziony między między dwoma strefami, a dodatkowo jego ruch ogranicza główna ( dolna ) linia kanału wzrostowego i opadająca linia trendu spadkowego. Wskaźniki:

kliknij, aby powiększyć

Najbardziej martwi MACD, który niemalże pionowo

kliknij, aby powiększyć

zmierza do strefy wartości ujemnych. Także "wskaźniki szybkie" RSI i %R sugerują zachowanie czujności i uważną obserwację kursu. Jedynie A/D wygląda pozytywnie i nie wskazuje, że mamy tu do czynienia z wyprzedażą.

kliknij, aby powiększyć

Dziękuję za poświęcony czas i zainteresowanie analizą. Pozdrawiam
"Żeby panować nad pieniędzmi, trzeba najpierw zapanować nad samym sobą" J.P.Morgan
Edytowany: 19 grudnia 2017 22:29

iLuminaTi
iLuminaTi PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2017-12-15
Wpisów: 27
Wysłane: 19 grudnia 2017 22:58:53 przy kursie: 4,09 zł
W opisie analizy wyżej, jest błąd - poprawny opis to:
[ ATG - ATM GRUPA - ANALIZA TECHNICZNA - 19.12.2017r. ]
Pozdrawiam
"Żeby panować nad pieniędzmi, trzeba najpierw zapanować nad samym sobą" J.P.Morgan
Edytowany: 19 grudnia 2017 22:59

beggus
beggus PREMIUM
Dołączył: 2018-05-19
Wpisów: 20
Wysłane: 8 kwietnia 2019 03:26:11 przy kursie: 4,72 zł
Witam, jak przewidujecie w najbliższych dniach ruchy na tej spółce. ATM grupa posiada 33% udziałów w Boombit, który już dzisiaj przedstawi prospekt emisyjny, planowana emisja w 2 kwartale na rynku głównym. Niektórzy porównują spółke do TSG i obstawiają kapitalizacje rzędu ponad 100mln..Czy będzie ot miało według was wpływ na tą spółke?

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 361
Wysłane: 9 maja 2019 17:06:28 przy kursie: 4,20 zł
Wycena z BoomBitem w tle - omówienie sprawozdania finansowego ATM Grupa po 4 kw. 2018 r.

ATM Grupa to przede wszystkim niezależny producent programów telewizyjnych, które emitowane są na zarówno na popularnych krajowych antenach (TVP 1, TVP 2, Polsatu, TV 4 i inne) jak i kanałach premium (HBO, Canal+, FOX) Dodatkowo spółka posiada status nadawcy publicznego dla kanału ATM Rozrywka. ATM Grupa jest również mniejszościowym akcjonariuszem BoomBit (wcześniej Aidem Media) a także realizuje projekty deweloperskie. Ostatni analiza wyników dotyczyła roku 2012, czyli raczej dość dawno. Spójrzmy zatem jak wyglądają obecne wyniki spółki i jej przyszłość, również biorąc pod uwagę ostatnie IPO BoomBit-u.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 08-05-2020 17:6:28.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 22139)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 13 maja 2019 22:37

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,514 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d