pixelg
LOTOS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

29 30 31 32 33 34 35 36

LOTOS [LTS]

AKTUALNY KURS: 59,22 zł (-1,86%) 27-05-2020 17:02
krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 331
Wysłane: 6 sierpnia 2018 21:48:35 przy kursie: 65,50 zł
LOTOS - analiza techniczna

Pod koniec lipca notowania Lotosu wydostały się w końcu z wielomiesięcznej strefy zagęszczenia cen. Początkowo gracze wpadki w euforię, co poskutkowało powstaniem luki hossy, lecz z dotarciem w okolice historycznego szczytu przyszła chwila zwątpienia. Próbie kontynuacji wzrostów towarzyszył słabnący impet, co nie umknęło oscylatorowi RSI. Nakreślił on negatywną dywergencję z wykresem cenowym, a to z kolei skłoniło graczy do prewencyjnej realizacji zysków.
W tej sytuacji możliwy jest test strefy luki. W przypadku jej domknięcia korekta mogłaby sięgnąć głębiej, do poziomu 60 zł. Zejście niżej całkowicie zanegowałoby lipcowy zryw kupujących.


kliknij, aby powiększyć

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 331
Wysłane: 20 września 2018 19:23:26 przy kursie: 73,58 zł
LOTOS - analiza techniczna

Kurs akcji spółki Lotos znajduje się w trendzie wzrostowym, aczkolwiek część inwestorów postanowiła zrealizować zyski. Wczoraj wykres cenowy oszpeciła formacja objęcia bessy, która na dzisiejszej sesji zyskała potwierdzenie. Biorąc pod uwagę sygnalizowane przez RSI wykupienie waloru - przepis na korektę mamy gotowy. Szczególnie, że linia ADX od dłuższego czasu buja powyżej kierunkowych, sygnalizując możliwość wystąpienia lokalnego przesilenia.
W tej sytuacji należy liczyć się z możliwością zejścia w kierunku 67,50 zł. Znajduje się tam strefa wsparcia, wzmocniona poziomem zniesienia Fibonacciego. Mocne wsparcie znajduje się też w strefie luki hossy z końca lipca, wzmocnionej zniesieniem 61,8% Fibonacciego


kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 20 września 2018 19:24

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 331
Wysłane: 3 stycznia 2019 11:49:12 przy kursie: 88,10 zł
LOTOS - analiza techniczna na życzenie


W poprzedniej analizie technicznej zwracałem uwagę na ryzyko wystąpienia korekty spadkowej z określonym zasięgiem, które ostatecznie się zmaterializowało. Nie miało to jednak najmniejszego wpływu na nadrzędną tendencję wzrostową.
Obecnie mamy do czynienia z podobną sytuacją, czyli ryzykiem wystąpienia kolejnej korekty spadkowej w głównym trendzie wzrostowym. Notowania dotarły bowiem do istotnego zewnętrznego zniesienia Fibonacciego, co widać na wykresie historycznym w ujęciu miesięcznym.

Również gdy spojrzymy na wykres w interwale dziennym, to da się zauważyć symptomy wytracania impetu zwyżki, co sygnalizują wskaźniki techniczne. A więc należy liczyć się z krótkoterminową korektą spadkową, natomiast trend główny na chwilę obecną nie jest zagrożony.

kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


Przemek S
Przemek S PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-09-11
Wpisów: 32
Wysłane: 19 lutego 2019 13:33:35 przy kursie: 94,00 zł
Diesel napędza wyniki – omówienie sprawozdania finansowego Grupy Lotos po III kw. 2018 r.


Sektor paliwowy może zaliczyć poprzedni rok do całkiem udanych. Tak też się stało w przypadku Grupy Lotos (bazując póki co na danych za trzy kwartały i wstępnych wynikach za 4 kwartał). Rosnące ceny gazu i ropy naftowej oraz większy spread na notowania ropy Brent/Ural sprzyjały dobrym wynikom spółki. Przypomnijmy, że polskie rafinerie wykorzystują jako surowiec głównie ropę z Rosji, a ceny paliw (także w Polsce) ustalane są w oparciu o ceny ropy Brent. Dlatego im większa jest różnica cen ropy Urals i Brent, tym lepiej dla wyników Grupy Lotos. Biorąc pod uwagę sam trzeci kwartał w porównaniu do trzeciego kwartału 2017 oraz poprzednich kwartałów 2018 roku wynikom pomógł także wyższy kurs dolara.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Trzeci kwartał 2018 roku zakończył się przychodami na poziomie ponad 8,3 mld zł, co było najlepszym wynikiem kwartalnym spółki (porównując dane od 2013 roku). Nieco niższe przychody spółka szacuje na 4 kwartał 2018 roku, co zapewne jest wynikiem bardzo istotnych spadków cen ropy i gazu przez ostatnie dwa miesiące roku. Ropa potaniała w tym okresie o ok. 30 proc., a korekta na cenach gazu sięgała 15 proc.


kliknij, aby powiększyć


Wynik EBITDA osiągnął poziomy zbliżone do lat 2016-2017. Od 4 kwartału 2017 uwypukliło się jednak rozwarstwienie pomiędzy wynikiem raportowanym a wynikiem zmodyfikowanym wg LIFO. W tym miejscu trzeba wyjaśnić, że EBITDA wg LIFO to wynik, w którym rozchód zapasów (przekładający się na koszty sprzedanych produktów) wyceniany jest wg kolejki „ostatnie weszło, pierwsze wyszło” [z angielskiego „last in, first out”]. Polskie prawo nakłada na wszystkie firmy działające na rynku paliw obowiązek gromadzenia proporcjonalnych do obrotów rezerw ropy naftowej. Chodzi o gigantyczne zapasy, których wartość w przypadku Grupy Lotos sięga prawie 3 mld zł (na koniec 3 kwartału całkowita wartość zapasów spółki to prawie 4,6 mld zł). Przy istotnych zmianach cen ropy taki nadbagaż zapasów może istotnie wpływać (i wpływa!) na wyniki spółki gdyż zasady rachunkowości wyznaczają dopuszczalne metody księgowania rozchodów zapasów.

Wynik księgowy kształtowany jest przez zasady wynikające z MSR 2, który dopuszcza stosowanie metody FIFO („pierwsze weszło, pierwsze wyszło” z angielskiego „first in, first out”) lub metodę średniej ważonej (tę stosują Lotos i Orlen). Cena bilansowa surowca odpowiada historycznej cenie zakupu pomniejszonej o ewentualny odpis z tytułu utraty wartości. Takowy odpis tworzony jest kiedy cena sprzedaży produktów jest niższa niż cena zakupu powiększona o koszty przetworzenia i sprzedaży. W takim ujęciu gdy ceny ropy rosną, to rosną ceny paliw i spółka pokazuje wysoki wynik w związku z tańszym zapasem. W przypadku spadku cen ropy jest oczywiście odwrotnie.

Podejście wymagane MSR-ami nie pozwala na bieżąco ocenić jaki jest powtarzalny wynik na działalności, gdyż ciężko wyobrazić sobie przecież sytuację, że ceny będą wiecznie rosły (lub spadały). Dlatego też Lotos (jak i inne podmioty z tej branży) wyliczają dodatkowo wynik wg LIFO, który pozwala lepiej zobrazować bieżącą rentowność działalności. Różnica między wynikami uzyskanymi wg średniej ważonej a wynikami wg LIFO nazwana jest Efektem LIFO, który do pewnego stopnia można utożsamiać z eliminacją z wyniku efektu utrzymywania zapasów obowiązkowych.


kliknij, aby powiększyć


W ostatnich okresach nieco gorzej prezentuje się rentowność na poziomie EBITDA. Jeśli spojrzymy na poziomy skorygowane (efekt LIFO) to rentowność jest istotnie niższa niż w dwóch poprzednich latach.


kliknij, aby powiększyć


Grupa Lotos swoją działalność realizuje w dwóch segmentach – wydobycia oraz produkcji i handlu.


Segment produkcji i handlu

Podobnie jak w 3 kwartale 2017 roku przerób ropy w gdańskiej rafinerii był na rekordowo wysokim poziomie przy bardzo wysokim współczynniku wykorzystania mocy rafinerii. Wg. informacji podawanych przez spółkę w 2018 roku przerób ropy przekroczył poziom 10,5 mln ton, co jest rekordowym wynikiem i przekracza projektowe możliwości rafinerii. Spółka stara się także dywersyfikować źródła dostaw ropy. W trzech kwartałach 2018 roku ok. 30 proc. dostaw pochodziło z innych kierunków niż wschodni.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Wysoki był także wolumen sprzedaży. Wzrost w porównaniu do poprzednich dwóch kwartałów 2018 roku oraz zbliżone poziomy do 3 kwartału roku 2017 i 2016.


kliknij, aby powiększyć


Efekt wyższych wolumenów oraz wyższych cen przełożył się na wysoki poziom przychodów w tym segmencie, które w porównaniu do 3 kwartału 2017 są wyższe o 33,4 procent. Średnia cena sprzedaży netto w segmencie produkcji i handlu w 3 kw. 2018 roku wyniosła 2.688 PLN/t i wzrosła (w porównaniu do 3 kwartału 2017) o 30,5 proc. na skutek przede wszystkim wyższych notowań produktów naftowych i wyższego średniokwartalnego kursu dolara.


kliknij, aby powiększyć


Wysokie ceny produktów naftowych nie zawsze korelują jednak z dobrymi wynikami spółki. Poniżej przedstawiam wykres obrazujący notowania ropy w porównaniu do spreadu Brent/Ural oraz marży modelowej Grupy Lotos.


kliknij, aby powiększyć


Jak można zauważyć, bywały okresy kiedy marża spółki podążała zupełnie w przeciwnym kierunku niż ceny ropy. Najistotniejsze dla wyników spółki są marże jakie udaje się uzyskać na poszczególnych produktach oraz struktura sprzedaży.

Dobre wyniki ostatnich kwartałów to efekt bardzo wysokich marż na produktach takich jak olej napędowy, lekki olej napędowy i paliwo lotnicze.


kliknij, aby powiększyć


Pod koniec roku tendencja wzrostowa w zakresie marż nabrała jeszcze większej dynamiki. Jedynie benzyna odnotowała istotny spadek w zakresie marży, jednak zapewne nie będzie to zbyt odczuwalne dla wyników grupy, bo ten produkt wolumenowo nie jest kluczowy ale też nie bez znaczenia. Największe wolumeny realizowane są na oleju napędowym.


kliknij, aby powiększyć


Od początku 2018 roku istotnie rośnie wolumen oleju napędowego, co należy uznać za pozytyw gdyż na tym produkcie marże są największe. Złe symptomy niestety można odczytać z danych rynkowych z początku 2019 roku. W grudniu 2018 i styczniu 2019 marże produktowe zaczęły istotnie spadać.

Niewielkie zmiany nastąpiły w liczbie stacji benzynowych będących w sieci Grupy Lotos. Na koniec 3 kwartału było to 489 stacji. W strategii spółka zakłada, że do 2020 roku ilość stacji obsługiwanych przez Grupę Lotos wzrośnie do 550. Z komunikatu spółki wynika, że w 4 kwartale 2018 otworzono dodatkowo 10 stacji sieci Lotos. Do pozytywów należy także zaliczyć powrót do wzrostowego wolumenu sprzedaży w sieci własnych stacji przy rosnącym średnim wolumenie sprzedaży liczonym na jedną stację.


kliknij, aby powiększyć


Kluczowym działaniem rozwojowym w tym segmencie jest projekt EFRA (Efektywna Rafineria), który został rozpoczęty w 2015 roku. Zgodnie z pierwotnymi założeniami wszystkie instalacje miały już pracować w połowie 2018 roku. Niestety jak wynika z informacji podawanych przez spółkę projekt będzie miał prawie rok opóźnienia, a pełne efekty działania instalacji będą widoczne dopiero w ostatnim kwartale 2019 roku. Budżet całego projektu to 2,3 mld zł. Dzięki niemu zmodernizowana rafineria ma wytwarzać dodatkowe 900 tys. ton wysokomarżowych produktów (głównie oleju napędowego i paliwa lotniczego) z tej samej ilości ropy. Tym samym marża na przerobie ropy ma wzrosnąć o około 2 USD na baryłce.

Segment Wydobycia

Lotos posiada aktywa wydobywcze w Polsce, Norwegii i na Litwie.


kliknij, aby powiększyć


(1) Rezerwy 2P (zasoby pewne oraz prawdopodobne według międzynarodowej klasyfikacji SPE-PRMS) stan na 30.09.2018
(2) Średnia dzienna produkcja z 9 miesięcy 2018
(3) Średni koszt wydobycia za 9 miesięcy 2018

Przeanalizujmy jakie poziomy wydobycia realizowała spółka w ostatnich kwartałach (podawane w jednostkach BOE - baryłka ekwiwalentu ropy naftowej na dzień).


kliknij, aby powiększyć


W 3 kwartale 2018 roku istotnie niższe było wydobycie w złożach norweskich. Przyczyną był planowy postój remontowy w obszarze Sleipner, wykorzystany na niezbędne modyfikacje pod przyszłe podłączenie złoża Utgard, którego potencjał wydobywczy to ok. 4 tys. boe/d. Początek wydobycia planowany jest od 1 kwartału 2020. Udział Lotos Norge w tym projekcie wynosi 17,46 procent. Ponadto, negatywny wpływ na wielkość wydobycia w Norwegii miał przestój produkcyjny na złożu Vale, w obszarze wydobywczym Heimdal, który trwa od 9 kwietnia 2018 roku. Istnieje duża niepewność odnośnie terminu wznowienia produkcji ze złoża Vale, a także stabilności wydobycia po jego uruchomieniu. Powtarzające się przestoje produkcyjne na złożu Vale wynikają z problemów z przetwarzaniem płynu złożowego na obecnej tam platformie.

Drożejąca ropa i gaz pozwoliły nieco złagodzić efekt niższego wydobycia w 3 kwartale 2018, dzięki czemu wyniki nie odstają zbytnio od wyników w poprzednich kwartałach. Bardzo dobrze zapowiadają się także wyniki 4 kwartału. Najwidoczniej korekty cenowe na rynku ropy i gazu nie przełożyły się jeszcze na wyniki Grupy Lotos.


kliknij, aby powiększyć


Oprócz wspomnianego powyżej projektu Utgard spółka prowadzi jeszcze kilka projektów związanych z rozwojem organicznym segmentu wydobycia.


kliknij, aby powiększyć


(1) Udział Grupy Lotos
(2) Dane na 30 września 2018
(3) Średni poziom wydobycia dla pierwszych 5 lat wydobycia komercyjnego

Uruchomienie produkcyjne złoża B8 planowane jest na 3 kwartał 2019. Eksploatacja złóż gazu ziemnego B4/B6 (projekt Baltic Gaz) znajduje się na etapie przygotowania ostatecznej decyzji inwestycyjnej, której podjęcie planowane jest po zminimalizowaniu ryzyk związanych z podłączeniem projektu do sieci przesyłowej gazu na lądzie (wymagane zaprojektowanie i budowa na lądzie odcinka gazociągu o długości ok. 30 km pomiędzy Władysławowem a Kosakowem). W tym celu wdrożono etap 3 fazy przygotowawczej obejmujący: projektowanie gazociągu lądowego, postępowania administracyjne, środowiskowe, własnościowe, pozyskanie finansowania, wykonanie prac na ścieżce krytycznej. Aktualny harmonogram projektu zakłada podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej w drugiej połowie 2019 roku.
Projekt Yme znajduje się na etapie realizacji zagospodarowania złoża. Aktualny harmonogram projektu wskazuje na możliwość realizacji zagospodarowania złoża zgodnie z planem, z terminem uruchomienia wydobycia ropy w połowie 2020 roku.

Koszty

W zakresie kosztów stałych w porównaniu do 3 kwartału 2017 roku nastąpił wzrost kosztów osobowych o prawie 6 proc. Jednak od tamtego czasu średnie zatrudnienie w grupie wzrosło o 3,5 procent (167 osób). Biorąc pod uwagę obecne presje płacowe w całej gospodarce to możliwe, że w tym roku parcie na wzrost pensji w spółce będzie jeszcze większe. Przy porównaniu samego 3 kwartału 2018 z analogicznym okresem roku poprzedniego o 9 procent wyższe są też koszty usług obcych. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę okres 9 miesięcy to poziom ten jest o 3 procent niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
W kosztach zmiennych znacząco wzrosła pozycja zużycia materiałów i energii (o 47 proc.) – efekt wyższych cen ropy.

Przychody i koszty finansowe

Po 9 miesiącach 2018 roku spółka odnotowała 50,8 mln przychodów finansowych (w tym 36,5 mln zł w 3 kwartale) oraz 161,3 mln zł kosztów finansowych (3 kwartał to 53,7 mln zł). W efekcie dało to stratę wyników linii finansowej sprawozdania. Jest to nieco odwrotna tendencja niż w analogicznym okresie 2017 roku gdzie istotne przychody finansowe powstawały na poziomie różnic kursowych oraz aktualizacji wartości pochodnych instrumentów finansowych. W roku 2018 różnice kursowe działały na niekorzyść wyniku.

CAPEX i przepływy pieniężne


kliknij, aby powiększyć


3 kwartał 2018 zamknął się wysokim przepływem na poziomie działalności operacyjnej. Projekt EFRA jest już w finalnej fazie, co implikuje mniejsze zapotrzebowanie na wydatki inwestycyjne. W dziewięciu miesiącach 2018 roku było to jedynie 208 mln zł w porównaniu do 668 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. W strategii na lata 2017-2022 spółka planuje wydać na inwestycje 9,4 mld zł.


kliknij, aby powiększyć


Można zatem się spodziewać, iż wydatkowanie musi przyśpieszyć w najbliższych latach ponieważ od początku 2017 roku na inwestycje przeznaczono ok. 2 mld zł, które w głównej mierze dotyczyły kończenia projektu EFRA. Lotos na działania rozwojowe planuje przeznaczyć 6,6 mld zł. Jak widać prawie połowa jest już przypisana do rozpoznawania nowych złóż ropy i gazu. Ciekawe na co spółka planuje wydać drugą połowę z tej kwoty i jakie przyniesie to korzyści dla grupy.

Spółka sukcesywnie obniża zadłużenie. Na koniec kwartału zadłużenie odsetkowe wynosiło niespełna 4 mld zł przy ponad 2,1 mld środków pieniężnych posiadanych przez spółkę. W strategii zakładano, iż wskaźnik dług/EBITDA wg LIFO nie przekroczy poziomu x1,5. Dane na 30 września 2018 pokazują, iż wskaźnik ten jest na dużo niższym poziomie, więc spółka ma potencjał do zaciągania długu. Dodatkowo w strategii w latach 2019-2022 zakładała podwojenie wyniku EBITDA i osiąganie poziomów 3,8-4,4 mld zł. Jeśli te prognozy miałyby się spełnić to Lotos mógłby dźwignąć naprawdę duże projekty finansując się długiem.


kliknij, aby powiększyćPodsumowanie

Kurs Lotosu po etapie półrocznej konsolidacji trwającej od początku 2018 roku wszedł w dynamiczny trend wzrostowy, w którym w ciągu kolejnych 6 miesięcy cena akcji praktycznie podwoiła swoją wartość. Pomimo, iż kurs rósł dużo szybciej niż cały indeks WIG-PALIWA to na tle sektora, a także na tle całego rynku wskaźniki nadal pokazują, że spółka jest niedowartościowana lub wskaźnik jest optymalny. Na ocenę spółki przez inwestorów na pewno rzutuje planowane połączenie Lotosu z Orlenem, które wg doniesień prasowych może nastąpić nawet w pierwszym półroczu roku 2020. Zapewne wszystkich też ciekawi jak przełoży się na wyniki uruchomienie w pełni wszystkich instalacji projektu EFRA i eksploatacja nowych złóż. Z bardziej bieżących spraw można zauważyć, że praktycznie do końca listopada rosła modelowa marża rafineryjna prezentowana przez spółkę. Przez kolejne dwa miesiące marża spadła o ponad połowę. Na przełomie roku spadały prawie wszystkie marże produktowe oraz ceny ropy i gazu. Jeśli takie trendy się utrzymają to wyniki I kwartału 2019 mogą być już dużo słabsze.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 7 maja 2019 19:08

BearHand
BearHand PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 520
Wysłane: 9 marca 2019 00:00:43 przy kursie: 92,90 zł
Wydaje się, że Lotos dojrzewa do korekty. Orlen nie zapłaci każdej ceny za udziały w Lotosie a do tego pojawiają się dywergencje na wskaźnikach.

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 949
Wysłane: 18 marca 2019 09:58:33 przy kursie: 91,50 zł
angry3 Kurs w takt fuzji
LTS- Lewa kieszeń uszczupli prawą kieszeń, a gość patrzy jak płotki krążą wokół prawej kieszeni. Zatem LTS (53,18%) napompowany do 17,5 mld zł, da się przejąć, bowiem po to jest- a PKN (27,52%) szczerzy zęby, o zgrozo, ale co ma zrobić? Musi połknąć ten balon. Czy dostanie wzdęcia? Oby siłą ciężkości osiadł na gruncie po tej fuzji, zresztą jakże obiecującej.
Edytowany: 18 marca 2019 10:00

BearHand
BearHand PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 520
Wysłane: 18 marca 2019 20:17:52 przy kursie: 91,50 zł
Czy to objęcie bessy na dziennych dzisiaj mamy ?

konris
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 231
Wysłane: 6 maja 2019 15:29:07 przy kursie: 79,98 zł
co może być powodem tak silnego spadku dzisiaj?

pytek21
Dołączył: 2018-03-28
Wpisów: 94
Wysłane: 6 maja 2019 15:40:46 przy kursie: 79,98 zł
Cytat:
6 maja 2019 15:29:07 przez konris
co może być powodem tak silnego spadku dzisiaj?


może to:
www.bankier.pl/wiadomosc/Wojna...

tjankow2
Dołączył: 2019-01-25
Wpisów: 32
Wysłane: 24 maja 2019 20:57:17 przy kursie: 82,30 zł
A może ostatni zjazd był napędzany problemami z zanieczyszoną ropą z rurociągu Przyjaźń? (no i dodatkowo ogólne tąpnięcie na rynku). Ale jeśli to ma rzeczywiście wpływ na wyniki to oznaczaloby, że ostatnie odbicie bylo na wyrost.konris
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 231
Wysłane: 24 maja 2019 21:19:12 przy kursie: 82,30 zł
tu też jest chyba zagrożenie

Ropa naftowa (WTI: CL.F, 58.80 +1.54%, News, Brent: CB.F, 68.97 +1.79%, News) traci mocno na wartości trzeci dzień z rzędu w wyniku rosnących amerykańskich zapasów surowca oraz szerokiej awersji na rynku do aktywów postrzeganych jako ryzykowne. Kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate notowane na giełdzie towarowej New York Mercantile Exchange tracą już ponad 3,3 dolarów czyli aż 5,5% osiągając najniższy poziom od połowy marca. Dzisiejsze tąpnięcie jest kontynuacją wczorajszej 2,7% wyprzedaży kontraktów i stanowi jak na razie najmocniejszy jednodniowy spadek notowań od grudnia ubiegłego roku. Kontrakty na ropę Brent tracą niecałe 4,5% i handlują najniżej od końca marca.

więcej:
stooq.pl/n/?f=1298348&sear...

tjankow2
Dołączył: 2019-01-25
Wpisów: 32
Wysłane: 24 maja 2019 22:19:05 przy kursie: 82,30 zł
a to nie jest tak, że spadająca cena ropy pozwala utrzymać wyższą marżę?
chociaż ja jasnej koorelacji nie widzę, może raczej trzebaby przyjrzeć się wynikom finansowym.

stooq
okres lipiec-wrzesień, cena ropy rośnie - Lotos też
listopad grudzień - ropa zalicza szybki zjazd- Lotos rośnie

natomiast ten wątek mnie intryguje. bo ta zanieczyszczona ropa nie "wyparuje" i zalega w rurociągach, i jest jakiś problem z jej przetworzeniem. z drugiej strony piszą, że Lotos musi używać tej rosyjskiej ropy ze względów technologicznych, więc zaczyna ją importować drogą morską. co ma wpływ na koszty. a po chwili stwierdzenie, że jednak specjalnie nie ma ;) hehe. coś tu ktoś kręci ;)

Cytat:

Po zamknięciu rurociągu "Przyjaźń", Grupa Lotos będzie pozyskiwać kolejne ładunki ropy drogą morską.
Także z kierunku wschodniego, zapowiedział prezes Mateusz Bonca.

Bonca ocenił, że wpływ przerwy w dostawach rurociągiem na marżę rafineryjną koncernu będzie zależał od tego jak długo wstrzymane będą dostawy tą drogą, ale na tym etapie zakłada, że wpływ na marżę rafineryjną i ekonomikę działania spółki będzie niewielki.

Grupa Lotos potrzebuje ropy rosyjskiej w swoim miksie, bo takie są wymogi technologiczne instalacji rafineryjnych w Gdańsku.

- Każde odstępstwo od optymalnego modelu zaopatrzenia rafinerii, a takim są niewątpliwie dostawy drogą rurociągową, musi wpłynąć negatywnie na koszty operacyjne przedsiębiorstwa - powiedział Sobków.

Zaznaczył, że spółka szacuje ten wpływ i skoro do tej pory nie opublikowała oficjalnie informacji o negatywnych skutkach wstrzymania dostaw, to na razie można przyjąć, że ten wpływ będzie nieznaczny.

źródło:
www.money.pl/gielda/zanieczysz...


konris
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 231
Wysłane: 25 maja 2019 13:11:55 przy kursie: 82,30 zł
wymyślili, jak oczyścić
stooq.pl/n/?f=1298583&sear...

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 331
Wysłane: 27 maja 2019 08:51:04 przy kursie: 82,30 zł
LOTOS - analiza techniczna na życzenie


Sytuacja nie jest jednoznaczna. Popyt w pewnym momencie stracił kontrolę nad rozwojem wydarzeń i pozwolił stronie podażowej przełamać linię wzrostów a w kontrze stać go było jedynie na pożegnalny pocałunek tej linii. Sama korekta nie przekroczyła maksymalnie dopuszczalnego poziomu i popyt po raz kolejny próbuje przejąć inicjatywę, odwracając niekorzystną tendencję.
Rozstrzygnięcie powinno nastąpić w najbliższym czasie - kurs akcji znalazł się między MA50 i MA200 i zachowanie względem średnich pomoże określić kierunek w średnim terminie. Kurs akcji znajduje się też jest bliski naruszenia sekwencji opadających szczytów, co zdecydowanie pomogłoby w powrocie do trendu nadrzędnego. Odczyty wskaźników technicznych są na poziomie, z których łatwo o wygenerowanie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych sygnałów. A więc należy uzbroić się w cierpliwość i obserwować rozwój wydarzeń na najbliższych sesjach.
Jedyne co może napawać pesymizmem, to zachowanie RSI oraz ADX. Pierwszy wskaźnik na chwile obecną zachowuje się w sposób typowy dla korekty wzrostowej w trendzie spadkowym, ale jak już wspomniałem - znajduje się blisko poziomu zmiany sentymentu. Gorzej wygląda natomiast przebieg linii ADX, potwierdzającej korekcyjny charakter ostatnich wzrostów.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 331
Wysłane: 9 stycznia 2020 09:19:14 przy kursie: 83,02 zł
LOTOS - analiza techniczna na życzenie


Teoretycznie obserwowaliśmy zwykłą korektę wzrostów, ale to co się dzieje na wykresie zaczyna do złudzenia przypominać sytuację z pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku. Tam też miało miejsce naruszenie górnego pułapu kanału wzrostowego i zejście w dół a następnie wybicie dolnego ograniczenia przy podobnym układzie wskaźników technicznych.
W związku z powyższym i brakiem czytelnych sygnałów zakończenia przeceny liczyłbym się z możliwością jej pogłębienia do poziomu 74 zł lub, w wariancie pesymistycznym, do 69 zł.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Miloszdobro
Miloszdobro PREMIUM
Dołączył: 2017-04-10
Wpisów: 31
Wysłane: 9 stycznia 2020 12:06:38 przy kursie: 83,02 zł
Dzięki za analizę. Rzuć okiem na wolumen i DMI.
charts.stockwatch.pl/chart/JfY...
Moim zdaniem widać wyraźny odpływ kapitału po wybiciu nowego szczytu w listopadzie. Z drugiej strony spory popyt uaktywnia się tuż poniżej 80zł.
Myślisz, że ciężkie będzie do wybronienia pozostanie w średnioterminowym kanale wzrostowym?

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 331
Wysłane: 9 stycznia 2020 13:04:16 przy kursie: 83,02 zł
Fakt, odpływ kapitału widać po przebiegu wskaźników opartych o wolumen - wolę je od słupków, dają lepszy obraz sytuacji. A co do DMI - na razie sygnalizuje utratę impetu impulsu, Gorzej, gdy zacznie rosnąć w trakcie spadków, wówczas zasygnalizuje rozpoczęcie ruchu kierunkowego.
Gdybym miał obstawiać, to negatywny scenariusz.

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 949
Wysłane: 11 marca 2020 16:55:47 przy kursie: 44,23 zł
angry3 LTS- balon spuszcza powietrze. Zdrowieje? A co na to PK
Lts wszedł na ścianę i zejść się boi - dziś poziom 43,8.
Grunt do fuzji 23-37. Aczkolwiek widzimy jak trzymane jest ENG.
Okazja do prawdy nadchodzi.
Edytowany: 11 marca 2020 16:58

Oxygen21
Dołączył: 2016-05-19
Wpisów: 70
Wysłane: 17 marca 2020 18:03:57 przy kursie: 43,41 zł
Dziwi dzisiejsza słabość LOTOSu przy prawie 7-procentowym wzroście WIG20.
Ktoś ma jakieś przypuszczenia?

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 331
Wysłane: 23 marca 2020 10:38:31 przy kursie: 43,20 zł
LOTOS - analiza techniczna na życzenie


Wykres w interwale tygodniowym. Kurs Lotosu znalazł się w kluczowym z punktu widzenie analizy technicznej miejscu - nad poziomem zniesienia 61,8% hossy, który wypada na 42,16 zł. To w dużej mierze tłumaczy reakcję kupujących i dolne cienie świec. Problem w tym, że od góry presję wywiera niebieska strefa, pełniąca zgodnie z zasadą zmiany biegunów rolę oporu. I to właśnie zachowanie kursu akcji względem tych dwóch stref wskaże kierunek poruszania się notowań jak minimum w średnim terminie.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 23 marca 2020 10:38

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
29 30 31 32 33 34 35 36

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,851 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +105,04% +21 008,06 zł 41 008,06 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d