pixelg
LIBET - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

LIBET [LBT]

AKTUALNY KURS: 1,985 zł (+1,79%) 03-07-2020 09:47
kamilo23
kamilo23 PREMIUM
Dołączył: 2009-12-22
Wpisów: 9
Wysłane: 9 maja 2014 22:53:49 przy kursie: 3,06 zł
Porszę o analizę raportu za I kwartał 2014 dla spółki Libet

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 715
Wysłane: 18 maja 2014 07:33:31 przy kursie: 3,08 zł
OMÓWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 1 KWARTAŁ 2014 ROKU GK LIBET S.A. (GKL)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
GK Libet po pierwszych trzech miesiącach 2014 roku zaraportowała na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat bardziej korzystne wyniki aniżeli w porównywalnym okresie roku poprzedniego: przychody ze sprzedaży wzrosły o 198%; na poziomie wyniku brutto na sprzedaży wykazano zysk wobec straty przed rokiem, a na dalszych poziomach wynikowych raportowane straty były mniej więcej połowę mniejsze.
Od strony graficznej przedstawioną wyżej sytuację zaprezentowano na rysunku poniżej (jednostka – tys. zł)


kliknij, aby powiększyć


Pozytywną wymogę tego progresu zaburza co prawda fakt, iż od poziomu wyniku netto na sprzedaży mamy do czynienia jedynie z mniejszą stratą, a nie zyskami, ale pamiętać należy, że ze względu na sezonowość działalności okres 1kw w przypadku Libetu jest statystycznie najsłabszy i we wcześniejszych latach zawsze cechował się stratami (wykres poniżej, jednostka – tys. zł). Biorąc pod uwagę, że straty te zaczynały się już od wyniku brutto na sprzedaży a nie netto (jak w analizowanym okresie), to faktycznie można tu mówić o sporej poprawie.


kliknij, aby powiększyć


Duży wpływ na taki stan rzeczy miały niewątpliwie warunki atmosferyczne, które w bieżącym roku okazały się nader łaskawe dla branży budowlanej, a dzięki zgromadzonym wcześniej zapasom magazynowym Grupa mogła realizować zwiększony zakres prac mimo prac konserwacyjnych, jakie odbywały się w jej zakładach na przestrzeni stycznia i lutego.

Patrząc się na sytuację wynikową Grupy z szerszej perspektywy (wykres poniżej po lewej – ujęcie narastające za 12m, tys. zł) widzimy od jakiegoś czasu stopniową poprawę na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat. Niestety z punktu widzenia podstawowych wskaźników rentowności (wykres poniżej po prawej – ujęcie narastające za 12m) poprawa ta nie jest już tak wyraźna – ma ona charakter raczej pełzający (co zapewne w znaczącym stopniu jest efektem trudnej sytuacji w sektorze budowlanym w ostatnich latach).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę lepsze ostatnio odczyty koniunktury gospodarczej, w tym również produkcji budowlano-montażowej, a także zbliżające się wybory samorządowe, należałoby oczekiwać poprawy warunków na rynku działalności GKL i tym samym przyśpieszenia progresji zarówno pod względem wyników finansowych, jak i rentowności. Zarząd duże nadzieje wiąże z odnowioną ofertą produktową Grupy – 50 nowych produktów, z których 82% stanowią produkty premium (w ubiegłym roku wzrost przychodów w obszarze nowych produktów wyniósł ponad 80%, w tym roku planowane jest podwojenie sprzedaży).

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKL, to tu również można zaobserwować pozytywne zmiany. W 1kw b.r. wystąpił co prawda odpływ gotówki na poziomie salda ogólnego, ale było on znacznie mniejszy aniżeli przed rokiem (-0,2 wobec -2,9 mln zł). Dodatkowo poprawie uległa struktura przepływów – Grupa wypracowała blisko 2,8 mln zł gotówki na działalności operacyjnej (1,8 mln zł stanowiła nadwyżka finansowa netto) wobec ok 8,1 mln zł odpływu przed rokiem, wydatkując netto na działalności inwestycyjnej i finansowej odpowiednio 2,9 i 0,1 mln zł (prze rokiem działalność inwestycyjna zamknęła się wydatkami netto na poziomie 2,2 mln zł, a w ramach działalności finansowej pozyskano 7,5 mln zł). Zmiany te pozwoliły wydatnie poprawić obraz sytuacji gotówkowej GKL w ujęciu narastającym za 12m, gdzie ponownie bardzo zbliżono się do pełnego zbilansowania wydatków inwestycyjnych i finansowych gotówką generowaną z działalności operacyjnej.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 1 kw 2014 roku sytuacja finansowa GKL utrzymuje się na dość korzystnym poziomie – w analizowanym okresie Grupa utrzymała serwisowy rating A-. Mimo generalnie bezpiecznych odczytów w zakresie poszczególnych wskaźników finansowych dotyczących płynności i zadłużenia Emitenta, główne zastrzeżenia można mieć do poziomu kapitału obrotowego netto, który w dość znacznym stopniu nie pokrywa się z potrzebami wynikającymi z obsługi sprzedaży (luka wynos blisko 28 mln zł) i wymaga angażowania krótkoterminowych zobowiązań oprocentowanych.

Wskaźniki finansowe GK Libet można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/libet,wy...

Jeśli chodzi o sytuację w zakresie bilansu to jak widać na rysunkach poniżej (po lewej aktywa, po prawej pasywa, jednostka – tys. zł) od dłuższego czasu mamy tu względną stabilizację w zakresie sumy bilansowej. Również zmiany w zakresie głównych pozycji aktywów i pasywów nie są specjalnie duże, co przekłada się na względną trwałość ich struktury, a tym samym również struktury kapitałowo-majątkowej, gdzie można stwierdzić pełne pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym. Z punktu widzenia istotnego przełożenia na końcowe wyniki finansowe GKL warto tu również odnotować blisko 26% udział zobowiązań oprocentowanych w finansowaniu aktywów (stanowią one ok 57% zobowiązań ogółem).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wskazują na optymalną wycenę akcji Libetu na GPW, sygnalizując jednocześnie pewien potencjał spadkowy. Taka interpretacja wynika głównie z wyceny dochodowej (renta wieczysta), która bazuje na dotychczasowych wynikach finansowych Grupy, a te raczej gonią oczekiwania inwestorów aniżeli im dorównują (c/z jest na dość wysokim poziomie 25). Niemniej jednak, w przypadku ziszczenia się pozytywnych oczekiwań co do postępującego ożywienia gospodarczego w obecnym roku oraz odbioru nowej oferty GKL przez klientów, należałoby oczekiwać poprawy w tym obszarze. W przypadku wycen majątkowych i porównawczych mamy jakby nie było sporo korzystnych wskazań.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/libet,wy... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/libet,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 20 maja 2014 14:33:51 przy kursie: 3,15 zł
Zapraszamy w piątek na czat z prezesem:
www.stockwatch.pl/czat-inwesto...


srebrnyptak
Dołączył: 2012-01-05
Wpisów: 361
Wysłane: 20 maja 2014 19:45:50 przy kursie: 3,15 zł
warto odnotowac dzisiejszy news:

ING PTE ma ponad 5 proc. Libetu

20.05. Warszawa (PAP) - Fundusze zarządzane przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne
zwiększyły zaangażowanie w spółce Libet do 5,66 proc. głosów na WZ - poinformowała spółka
we wtorkowym komunikacie.

Wcześniej fundusze te miały akcje dające 4,93 proc. głosów na WZ Libetu. (PAP)

przy skracaniu Ofe z akcji taka wiadomosc jest zdecydowanie pozytywna.
jednak do momentu wykupu raczej kursowstrzymywacz chyba ze do gry wejdzie ktos jeszcze...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 23 maja 2014 09:50:14 przy kursie: 3,30 zł

kolega
kolega PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-10-16
Wpisów: 218
Wysłane: 8 stycznia 2015 16:56:32 przy kursie: 2,58 zł
prośba o analizę Libet po 3 kwartałach

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 715
Wysłane: 13 stycznia 2015 18:47:03 przy kursie: 2,58 zł
OMÓWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 3 KWARTAŁ 2014 ROKU GK LIBET S.A. (GKL)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Okres trzeciego kwartału 2014r pod względem wynikowym okazał się dla GK Libet niezbyt udany. Mimo osiągnięcia w ujęciu r/r wyższej o 7% sprzedaży, na poszczególnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat Grupa wykazała już regres: zysk brutto na sprzedaży był mniejszy o 8% (marża brutto spadła z 23,4 do 20,1%), zysk netto na sprzedaży o 11% (koszty sprzedażowo-administracyjne ograniczono tylko o 5%), zysk operacyjny o 3% (niewielki zysk z działalności pozostałej wobec straty przed rokiem), zysk brutto o 20% (wzrost kosztów finansowych netto o ponad 60%), a zysk netto o 16%.
Od strony graficznej przedstawioną wyżej sytuację zaprezentowano na rysunkach poniżej (jednostka – tys. zł)


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na sytuację wynikową Grupy z szerszej perspektywy (wykres poniżej po lewej – ujęcie narastające za 12m, tys. zł) można stwierdzić utrzymanie trwającej już jakiś czas wzrostowej tendencji w zakresie przychodów, która jednak nie do końca przekłada się na poprawę wyników na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat – mamy tu do czynienia bardziej ze stagnacją czy nawet niewielkim regresem. Dobrze widać to po podstawowych wskaźnikach rentowności (wykres poniżej po prawej – ujęcie narastające za 12m), gdzie po pewnej poprawie w 1kw 2014r w kolejnych okresach sprawozdawczych odnotowywano już coraz to niższe (nieznacznie ale jednak) wskazania.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Szans na przełamanie tego impasu kierownictwo Grupy upatruje w poprawie koniunktury w budownictwie w kolejnych okresach sprawozdawczych, której powinno sprzyjać uruchomienie środków z nowej perspektywy budżetowej UE. Poza wskazanymi zmianami w zakresie uwarunkowań zewnętrznych Grupa liczy również, że pozytywny wpływ na przyszłe jej wyniki przyniosą działania podejmowane ostatnio we własnym zakresie – optymalizacja zadłużenia odsetkowego, rozwój potencjału wytwórczego, sieci dystrybucji i oferty produktowej (zwłaszcza w wysokomarżowym segmencie Premium).

Mimo wszystko jednak, podstawą do przełamania dotychczasowego impasu w zakresie marż i wyników finansowych należy uznać koniunkturę rynkową, a ta, jak pokazują ostatnie dane makro, nie prezentuje się ostatnio zbyt korzystnie. W związku z tym raczej trudno być optymistą jeśli chodzi o najbliższe okresy sprawozdawcze, które dodatkowo dotyczą sezonowego dołka. Pewnym ratunkiem może jednocześnie okazać się pogoda, która jak na razie tylko momentami była charakterystyczna dla miesięcy zimowych.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKL, to w odróżnieniu od rachunku zysków i strat, prezentuje się ono pozytywnie (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). W analizowanym okresie Grupa odnotowała ok 1,7 mln zł dopływu środków na poziomie salda ogólnego wobec odpływu 2,9 mln zł przed rokiem. Co istotne wynik ten uzyskano głównie dzięki przepływom operacyjnym, w tym zwłaszcza porównywalnej z ubiegłoroczną nadwyżce finansowej oraz pozytywnym zmianom w zakresie korekt dotyczących wartości składników kapitału obrotowego. Środki te pozwoliły z nawiązką pokryć znacznie większe niż przed rokiem inwestycyjne i finansowe wydatki netto.

Zmiany te znalazły oczywiście pozytywne odbicie w obrazie sytuacji gotówkowej GKL w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), gdzie wykazano 1,5 mln zł nadwyżki na poziomie salda ogólnego, przy bardzo korzystnej strukturze całego rachunku przepływów.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 3 kw 2014 roku sytuacja finansowa GKL utrzymuje się nadal na dość korzystnym poziomie – w analizowanym okresie Grupa awansowała w zakresie serwisowego ratingu z A- na A. Odczyty poszczególnych wskaźników finansowych dotyczących płynności i zadłużenia utrzymują się na bezpiecznych poziomach, przy czym nadal główne zastrzeżenia można mieć do poziomu kapitału obrotowego netto, który mimo pewnych zmian na lepsze w dalszym ciągu wyraźnie rozmija się z potrzebami wynikającymi z obsługi sprzedaży.

Wskaźniki finansowe GK Libet można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/libet,wy...

Jeśli chodzi o sytuację w zakresie bilansu to jak widać na rysunkach poniżej (po lewej aktywa, po prawej pasywa, jednostka – tys. zł) dotychczasowa względna stabilizacja sumy bilansowej jest kontynuowana. Jeśli chodzi o zmiany wewnątrz aktywów i pasywów to w analizowanym okresie bardziej dynamiczny charakter miały one jedynie w odniesieniu do pasywów, gdzie odnotowano wzrost kapitału własnego o 3%, przy zmniejszeniu zobowiązań o 4% (w tym zadłużenie krótkoterminowe zmniejszyło się o 14%, długoterminowe wzrosło o 9%, a dług odsetkowy zmniejszył się o 6%). Jednocześnie zmiany te w nieznacznym stopniu przełożyły się na poprawę struktury kapitałowo-majątkowej, w rezultacie czego ograniczono deficyt kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb Grupy.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wskazują jako wypadkowa na optymalną wycenę akcji Libetu na GPW. In minus nadal oddziałują metody dochodowe. Z kolei wskazań powyżej wyceny rynkowej można dopatrzeć się w metodach majątkowych i mnożnikowych. Pozostaje zatem obserwować koniunkturę gospodarczą (zwłaszcza budowlaną), gdyż tylko w przypadku jej poprawy można oczekiwać lepszych wyników Libetu i pozytywnego ich przełożenia na jego wycenę rynkową.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/libet,wy... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/libet,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

irozbi
Dołączył: 2009-11-12
Wpisów: 156
Wysłane: 16 maja 2016 09:40:30 przy kursie: 1,68 zł
Poproszę o analizę wyników za IQ.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 715
Wysłane: 18 maja 2016 19:26:16 przy kursie: 1,72 zł
OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW GK LIBET S.A. (GKL) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1 KWARTAŁ 2016 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Okres pierwszego kwartału 2016r pod względem wynikowym okazał się dla GK Libet delikatnie mówiąc słaby. W obszarze działalności podstawowej Grupa zaraportowała r/r zbliżony poziom przychodów oraz znaczne pogorszenie wyników na poziomie sprzedaży brutto i netto. W pierwszym przypadku zysk uszczuplił się o 94% (spadek marży z 17,3 do 1,1%), a w drugim strata wzrosła ponad 3x (wzrost kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży o 21%). Sytuacja taka utrzymała się do samego końca rachunku zysków i strat, zmniejszała się jedynie nieco różnica między stratami tego- i ubiegłorocznymi, co było po trosze efektem pozostałej działalności operacyjnej (0,3 mln zł przychodów netto wobec -0,3 mln zł kosztów netto przed rokiem), nieco niższych kosztów finansowych netto (-1,45 wobec -1,5 mln zł przed rokiem) oraz większego podatku odroczonego (2,3 wobec 1 mln zł przed rokiem).

Od strony graficznej przedstawioną wyżej sytuację zaprezentowano na rysunku poniżej (jednostka – tys. zł oraz %)


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na sytuację wynikową Grupy z szerszej perspektywy (wykres poniżej po lewej – ujęcie narastające za 12m, tys. zł) można stwierdzić utrzymanie dotychczasowej wzrostowej tendencji w zakresie przychodów (choć coraz bardziej ostatnio ona przygasa), która jednak nie przekłada się na poprawę wyników na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat – mamy tu do czynienia z systematycznym regresem. Dobrze widać to po podstawowych wskaźnikach rentowności (wykres poniżej po prawej – ujęcie narastające za 12m), gdzie generalnie dominuje tendencja spadkowa, sporadycznie przerywana krótkoterminowymi zrywami.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Grupa cały czas rozwija asortyment produktowy w segmencie premium oraz sieć sprzedaży. Oba działania widać po rosnących kosztach, co w zestawieniu z niezbyt dynamicznie rosnącą ostatnio sprzedażą powoduje pogorszenie wyników. Zbytniego wsparcia nie widać również ze strony koniunktury w budownictwie, która ze względu na przejściowy okres między starą a nową perspektywą unijną znajduje się w stagnacji. Sam Zarząd widzi 2016 jako wyzwanie więc trudno o specjalny optymizm w kontekście kolejnych okresów sprawozdawczych. Dużo będzie zależało, kiedy ruszy w końcu wydatkowanie środków z nowej perspektywy unijnej.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKL, to w porównaniu z rachunkiem zysków i strat, prezentuje się ono tylko nieco korzystniej (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). W analizowanym okresie Grupa odnotowała mniejszy r/r odpływ środków na poziomie salda ogólnego (-0,44 wobec -0,75 mln zł). Z działalności operacyjnej wygenerowano symboliczne 0,1 mln zł gotówki wobec 4,5 mln zł odpływu przed rokiem, przy czym zaważyły na tym głównie zmiany w zakresie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (nadwyżka finansowa netto uległa znacznemu pogorszeniu: -3,6 wobec +1,2 mln zł). W obszarze inwestycyjnym wykazano blisko 2x większe wydatki netto: -3,6 wobec -1,9 mln zł przed rokiem, a w obszarze finansowym blisko 2x mniejsze wpływy netto: 3 wobec 5,7 mln zł przed rokiem. Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) sytuacja gotówkowa GKL uległa nieznacznej poprawie, przy czym w głównej mierze odpowiadało za to ograniczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. Do niekorzystnych zmian należy zaliczyć z kolei gasnącą zdolność do generowania nadwyżki finansowej oraz wzrost wydatków finansowych netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 1 kw 2016 roku sytuacja finansowa GKL uległa pewnemu pogorszeniu – w analizowanym okresie Grupa kolejny raz spadła w zakresie serwisowego ratingu, tym razem do poziomu BB. Na przestrzeni ostatnich okresów sprawozdawczych wzrósł nieco ogólny poziom zadłużenia, w następstwie słabszych wyników pogorszeniu uległa zdolność do jego obsługi; niekorzystne zmiany zaszły również w obszarze płynności, w tym zwłaszcza, jeśli chodzi o kapitał obrotowy i jego strukturę (nadwyżka potrzeb względem bieżącego stanu). Bieżąca sytuacja nie jest jakaś podbramkowa (cały czas do poziomów uznawanych za graniczne jest pewien dystans), ale fakt faktem, że na przestrzeni roku-dwóch mamy do czynienia z dość wyraźnym pogorszeniem.

Wskaźniki finansowe GK Libet można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/libet,wy...

Jeśli chodzi o bilans to jak widać na rysunkach poniżej (po lewej aktywa, po prawej pasywa, jednostka – tys. zł) po okresie stopniowego wzrostu ostatnio suma bilansowa zniżkuje. W rozpatrywanym okresie ubyło z niej 1%, co po stronie aktywów odpowiadało wzrostowi wartości składników trwałych o 1% i spadkowi wartości składników obrotowych o 5% (głównie należności i środków pieniężnych), a po stronie pasywów spadkowi kapitału własnego o 5% i wzrostowi zobowiązań ogółem o 3% (o 5% wzrosło zadłużenie krótkoterminowe, a o 1% długoterminowe; dług oprocentowany zwiększył się o 4% do poziomu 53% zobowiązań ogółem).

Jednocześnie zmiany te w nieznacznym stopniu przełożyły się na dalsze pogorszenie struktury kapitałowo-majątkowej, w rezultacie czego relacja kapitałów stałych do aktywów trwałych niebezpiecznie zbliża się do jedności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wskazują jako wypadkowa na optymalną wycenę akcji Libetu na GPW. Z uwagi na stratę w ujęciu narastającym za 12m metody dochodowe tym razem w ogóle nie zostały aktywowane. Cały czas natomiast wskazań powyżej wyceny rynkowej można dopatrzeć się w metodach majątkowych i mnożnikowych bazujących na przychodach i wartości księgowej. Karty rozdaje koniunktura w budownictwie a właściwie uruchomienie środków z nowej perspektywy unijnej, bez poprawy na tym polu raczej o poprawę wyników Libetu może być trudno.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/libet,wy... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/libet,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 2 maja 2017 21:13:44 przy kursie: 1,80 zł
Zwracam się z prośbą o analizę raportu rocznego spółki. Kostka dobra, ale sporo zobowiązań.


oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 4 maja 2017 23:36:12 przy kursie: 1,80 zł
Prezes Libetu powiedział, że tegoroczna wyższa strata jest związana z jednorazowym rozliczeniem podatku odroczonego, hmmm...

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 715
Wysłane: 5 maja 2017 07:49:02 przy kursie: 1,80 zł
Analiza będzie, ale wstrzymamy się z nią czasu publikacji wyników za 1kw 2017.

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 5 maja 2017 22:42:45 przy kursie: 1,84 zł
Idealnie, pozdrawiam

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 715
Wysłane: 16 maja 2017 09:18:14 przy kursie: 1,99 zł
Stopniowe wychodzenie z wynikowej zapaści

OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW GK LIBET S.A. (GKL) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1 KWARTAŁ 2017 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Okres sprawozdawczy przypadający na pierwszy kwartał roku kalendarzowego w przypadku GK Libet tradycyjnie naznaczony jest mocno sezonowością i zazwyczaj okazuje się tym najsłabszym w skali całych 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę, że zima w bieżącym roku była generalnie cięższa i dłuższa w porównaniu z ubiegłoroczną, nie może dziwić, że Grupa w rachunku zysków i strat wykazała niskie przychody i straty na wielu poziomach wynikowych. Jednocześnie jednak, mimo w dużym stopniu negatywnej wymowy zaraportowanych wielkości wynikowych, należy odnotować również pewne pozytywy. Przy niższych o 7% przychodów Grupie udało się wypracować wyższy o 380% zysk brutto na sprzedaży (marża brutto wyniosła 5,6 wobec 1,1% przed rokiem). Co prawda na dalszych poziomach wynikowych pojawiają się już straty, lecz należy tu zauważyć, że są one o blisko 30% mniejsze aniżeli przed rokiem, co w głównej mierze jest efektem ograniczenia r/r kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o blisko 20% (wpływ działalności pozostałej i finansowej oraz księgowań podatkowych na zmiany poszczególnych wyników w ujęciu r/r był nieznaczny i zarazem porównywalny).

Od strony graficznej przedstawioną wyżej sytuację zaprezentowano na rysunku poniżej (jednostka – tys. zł oraz %)Patrząc się na sytuację Grupy z szerszej perspektywy (wykres poniżej po lewej – ujęcie narastające za 12m, tys. zł) można stwierdzić względną stabilizację przychodów na poziomie nieco ponad 280 mln zł, przy jednoczesnym odwróceniu negatywnej jeszcze niedawno tendencji w zakresie wyników na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat oraz odpowiadających im wskaźników rentowności (wykres poniżej po prawej – ujęcie narastające za 12m). Jednocześnie jednak należy mieć na uwadze, że poprawa ta na razie pozwoliła jedynie zbliżyć się końcowym wielkościom wynikowym i opartym na nich wskaźnikom rentowności do poziomów bliskich zeru. Do wysokich poziomów sprzed 3 lat jeszcze zatem daleka droga.W komentarzu do sprawozdania finansowego Zarząd Grupy umiarkowanie pozytywnie zapatruje się na kolejne okresy sprawozdawcze. Wynika to głównie z faktu notowanej ostatnio poprawy danych makro odnośnie krajowej gospodarki, a sektora budowlano-montażowego w szczególności. Jednakże z uwagi na powolne rozkręcanie się inwestycji, w tym również tych finansowanych ze środków unijnych, większe oczekiwania związane są z rokiem 2018 aniżeli bieżącym. W odniesieniu do działań wewnętrznych Grupa kontynuuje rozwój asortymentu produktowego w segmencie premium oraz sieci sprzedaży (w tym w szczególności w rejonie Polski północnej i północno-zachodniej).

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKL, to w porównaniu z rachunkiem zysków i strat, prezentuje się ono słabiej (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). W analizowanym okresie Grupa odnotowała wyraźnie wyższy r/r odpływ środków na poziomie salda ogólnego (-4,1 wobec -0,44 mln zł), co w głównej mierze było efektem odpływu, wobec niewielkiego dopływu przed rokiem, środków w obszarze operacyjnym (-7,4 wobec 0,1 mln zł; sama nadwyżka finansowa netto miała wartość negatywną, lecz dużo mniejszą r/r; o ujemnych przepływach operacyjnych zdecydowały głównie korekty związane z wzrostem zapotrzebowania na kapitał obrotowy). W ramach przepływów inwestycyjnych wykazano nieco ponad 2x mniejsze wydatki netto (-1,6 wobec -3,6 mln zł), a w ramach finansowych blisko 1,67x większe wpływy netto (5 wobec 3 mln zł). Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) sytuacja gotówkowa GKL uległa pogorszeniu, przy czym utrzymano się w obszarze wartości dodatnich. Pod względem struktury przepływów sytuację, mimo pewnego pogorszenia, nadal należy postrzegać korzystnie – dodatnia nadwyżka finansowa pozwala na pokrycie korekt operacyjnych oraz inwestycyjnych i finansowych wydatków netto.Ocena sytuacji finansowej
Koncentrując się w pierwszej kolejności na bilansie Grupy można stwierdzić, że w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa utrzymała się na zbliżonym poziomie, co po stronie aktywów odpowiadało stabilizacji łącznych wartości zarówno w odniesieniu do składników trwałych jak i obrotowych (tu wzrost zapasów został zneutralizowany zmniejszeniem należności i gotówki), a po stronie pasywów zmniejszeniu kapitału własnego o 3% i wzrostowi w takim samym stosunku zadłużenia (zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 4%, a długoterminowe wzrosły o 18%; jednocześnie dług oprocentowany zwiększył się o 7% i na koniec okresu stanowił 53% zadłużenia ogółem).

Przedstawione wyżej zmiany nie wpłynęły istotnie na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł), która wskazuje lekką nadwyżkę kapitałów stałych nad aktywami trwałymi (przy niepełnym pokryciu kapitałem własnym). Utrzymującym się mankamentem w tym obszarze jest niekorzystna struktura kapitału obrotowego, która z biegiem czasu wskazuje na coraz większy deficyt w tym zakresie względem bieżących potrzeb (Grupa ma za mało kapitału obrotowego i jest skazana na ciągłe uzupełnianie niedoboru poprzez zaciąganie krótkoterminowego długu oprocentowanego, który następnie poprzez wyższe koszty finansowe negatywnie rzutuje na końcowe wyniki finansowe w rachunku zysków i strat).Od strony wskaźnikowej można stwierdzić, że sytuacja finansowa GKL po raporcie za 1kw 2017r nie uległa istotnym zmianom i nadal pozostaje dość średnia, czego potwierdzeniem jest również serwisowy rating bazujący na modelu Altmana (wskazuje on, podobnie jak dla wcześniejszych okresów sprawozdawczych, poziom BB). Grupa utrzymuje równowagę finansową i pewne wsparcie płynności w obszarze operacyjnym przepływów. Jednocześnie poziom zadłużenia od dłuższego czasu jest na względnie stabilnym poziomie ok 50% aktywów. Głównym mankamentem jest wspomniana już wcześniej struktura kapitału obrotowego, która wskazuje na pogłębiający się deficyt w tym obszarze.

Wskaźniki finansowe GK Libet można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/libet,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień analizy serwisowe automaty wskazują jako wypadkowa na optymalną wycenę akcji Libetu na GPW. Z uwagi na stratę w ujęciu narastającym za 12m metody dochodowe tym razem w ogóle nie zostały aktywowane. Cały czas natomiast wskazań powyżej wyceny rynkowej można dopatrzeć się w metodach majątkowych i części mnożnikowych. Wnioski te są takie same jak przy omówieniu sprzed roku, przy czym o ile wtedy perspektywy koniunktury były raczej słabe to teraz zapatrywania są korzystniejsze, co powinno wspierać wyniki Grupy.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/libet,wy... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/libet,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!

Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 14 czerwca 2019 15:22

piotrszwed
Dołączył: 2013-11-22
Wpisów: 72
Wysłane: 29 sierpnia 2018 11:08:08 przy kursie: 1,50 zł
Ktoś ma jakąś wizję świata w związku z ostatnim odbiciem?

lesgs
lesgs PREMIUM
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 788
Wysłane: 12 czerwca 2019 00:26:55 przy kursie: 0,80 zł
Po dłuższej konsolidacji w zakresie 1.20/1,00 ta dolna granica została z hukiem przebita. WITAMY W GROSZÓWKACH. Nie wygląda na to, by ktoś miał by się zlitować nad tym walorem. Fundamentalnie nic nie nastraja dobrze. Szumnie awizowana strategia "produktów z wyższej półki" niczego nie dała. Wskaźniki też tworzą obraz smutku i beznadziei. Po cichu, bez rozgłosu Libet zmierza w otchłań.

Takich produktów jakie oferuje Libet oferuje też co najmniej kilkanaście innych podmiotów. Kostka brukowa i temu podobne materiały przy obecnej modzie na równo wybetonowane powierzchnie stały się produktem masowym. Nikt nie zauważy jak ten podmiot zniknie z rynku. Nie będzie też żadnej luki materiałowej.

Dopóki trwa dobra koniunktura, Libet jeszcze się utrzyma, ale jakiekolwiek wahnięcie w popycie na materiały budowlane raz na zawsze ją załatwi. Zresztą, całą tą dobrą koniunkturę spółka przespała. Zapewne błędy zostały popełnione wiele lat temu.

Ciekawe, ale podobne sytuacja zdaje się istnieć na Ceramika Nowa Gala. Może przyczyny dokładnie nie są takie same, ale skutek tak.

Sądząc po ostatnich komunikatach prognozy są niezwykle optymistyczne. Sądząc po kursie, nikt w to nie wierzy.

Może wyznacznikiem jest fakt, że spółka zaprezentowała ok. 13,6 Mln zysku w Q1 2019 a prognozowała 17 Mln zysku w całym 2019 r. Czyli, plan prawie wykonany (ale nie na poziomie EBITDA, która pokazuje 14 Mln w Q1 wobec planu 40 Mln na cały 2019 r.). Widzę tu jakiś poważny dysonans pomiędzy tymi liczbami. Czyżby zysk miał by być głównie papierowy w pozostałej części roku? A może to wszystko efekt zdarzeń jednorazowych. Ciekawe jest także to, że ten zysk za Q1 został uzyskany przy skonsolidowanych obrotach ok. 19 Mln. ( W Q1 2018 było 3,4 Mln straty na obrotach 23 Mln). Pamiętajmy, że oni sprzedają kostkę brukową, a nie np. marihuanę. Przy 13,6 Mln zysku na 19 Mln obrotu kurs powinien zmierzać do 50 zł a nie 50 gr.

Nie zwracam się wcale z prośbą o wykonanie analizy, bo podmiot ten nie cieszy się znacznym zainteresowaniem inwestorów, ale różnice pomiędzy zyskiem netto a EBITDA w skali kwartału do roku są dla mnie bardzo dziwne a do tego, ten niepokojący spadek kursu.

Informuję, że nie posiadam akcji LIBET i nie leży ona w sferze mojego poważnego zainteresowania inwestycyjnego.
Edytowany: 12 czerwca 2019 00:34

mcmbbsqyp
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 136
Wysłane: 12 czerwca 2019 10:00:41 przy kursie: 0,80 zł
Hej. Miło że ktoś się interesuje też innymi spółkami a nie tylko CD Projekt i Getiny ;-)
Ja się czyta twój wpis to trochę jakby o Kanii ...

Przyznam że trochę szkoda tej spółki. Tu widać że w przeciwieństwie do takiej Kanii zarząd/spółka coś faktycznie robią od jakiegoś czasu a nie tylko piszą. Sprzedali fabryki zmniejszyli zadłużenie, mają już po raz drugi przedłużone terminy w bankach i jak do tej pory banki nie wypowiedziały umów (a zwykle jest odwrotnie czyli banki atakują). Strata za 2018 będzie pokryta z kapitału zapasowego. Wynik za Iq jest zrobiony sprzedażą zakładu. Posiadany majtek wg ostatniej zaktualizowanej wyceny 5-krotnie większy niż zadłużenie kredytowe. Jednak jest ryzyko że jak banki nie zgodzą się na czerwiec 2020 to będą musieli złożyć wniosek żeby się chronić. Na razie obstawiałbym wariant że uderzą kadłubem o skały ale będzie to blisko brzegu i nie zatoną :-)

No i ten miły akcent:
Cytat:
Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Członek zarządu Libetu Ireneusz Gronostaj zwiększył swoje zaangażowane w akcje spółki. W transakcji pakietowej kupił 520 tys. akcji po cenie 1,3 zł, przy kursie oscylującym wokół 1,14 zł, podała spółka.
"Libet od początku był dla obecnego zarządu długoterminową inwestycją. Wierzymy, że po trwającej reorganizacji, spółka niebawem powróci na ścieżkę wzrostu. Dlatego postanowiłem zwiększyć swoje zaangażowanie w akcje firmy. Pomimo, że cena z transakcji jest powyżej ceny rynkowej, uważam ją za atrakcyjną" - skomentował Gronostaj, cytowany w komunikacie.

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 923
Wysłane: 12 czerwca 2019 10:31:40 przy kursie: 0,80 zł
Wrocław i w zasadzie wszystko powinno być jasne :)

jak na spółkę z branży około budowlanej to spory udział WNiPów w WK prawie 30%.

Strzelam z głowy, ale wydaje mi się, że kilka lat temu przejmowali jakieś aktywa od swojego głównego akcjonariusza. Rentowności to raczej nie przyniosło, spółka od lat spada w jakości bilansu. Ciągle tylko powtarzają, że za chwilę będzie lepiej, za chwileczkę.

Edytowany: 12 czerwca 2019 10:40

mcmbbsqyp
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 136
Wysłane: 14 czerwca 2019 12:32:34 przy kursie: 0,74 zł
Trwa czat z prezesem, można zadawać pytania w tym te trudne ...
strefainwestorow.pl/czaty-inwe...

mcmbbsqyp
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 136
Wysłane: 14 września 2019 10:27:45 przy kursie: 0,546 zł
Myślałem że bankrut ale po tym jak się dogadali z bankami, sprzedali zakłady i chcą coś jeszcze sprzedać myślę że będzie inaczej. A utwierdzają mnie w tym zakupy zarządu, konkretne pakietówki lecące od kwietnia oraz to

infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

Cytat:

Glaspin Consultants Limited z/s w Larnace (dalej "Glaspin") działając na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 69a Ustawy poinformował Spółkę, iż 12 lipca 2019 r., w wyniku przeniesienia na Glaspin przez LYBET Limited z/s w Larnace (jednostki zależnej Glaspin, dalej "Lybet")
[...]
Glaspin jest współkontrolowany przez Thomasa Lehmann i Ireneusza Gronostaja, członków zarządu Libet S.A. oraz Jerzego Gabrielczyka, przewodniczącego rady nadzorczej Libet S.A.


Wywalającym jest podejrzewam TFI Esaliens.
Edytowany: 14 września 2019 10:35

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,491 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +125,60% +25 120,25 zł 45 120,25 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d