pixelg
POLNORD - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

POLNORD [PND]

AKTUALNY KURS: 2,23 zł (-7,47%) 06-12-2019 17:04
1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 444
Wysłane: 1 lipca 2019 12:50:31 przy kursie: 6,18 zł
Poniżej potwierdzenie, że można korygować niezatwierdzone sprawozdanie finansowe po jego opublikowaniu i wydaniu sprawozdaniu z badania przez biegłego rewidenta.

www.bankier.pl/wiadomosc/Ciech...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 815
Wysłane: 1 lipca 2019 14:05:21 przy kursie: 6,18 zł
Ja nie negowałem możliwości zmiany sprawozdania po zbadaniu przez biegłego. Tylko negowałem możliwość jego zmiany ze względu na inną wycenę nieruchomości przy sprzedaży biurowców.

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 444
Wysłane: 1 lipca 2019 16:01:59 przy kursie: 6,18 zł
Cytat:
Sprawozdanie za 2018 r. zostało już opublikowane i nikt nie będzie go korygował w związku ze zdarzeniami przyszłymi z punktu widzenia bilansu rocznego. Zatwierdzenie sprawozdania nie ma tutaj nic do rzeczy. Poza tym to byłoby postawione na głowie przecież... Sprawozdajemy działalność operacyjną. Wymogi sprawozdawcze nie mogą blokować operacji. Mogą blokować operacje członków zarządu na swoich akcjach w związku z dostępem (okres zamknięty), ale nie operacje spółki. Przemyśl to jeszcze raz.


Tak jak napisałem już kilka razy. Jeżeli Polnord sprzedałby biurowce ze stratą w stosunku do wyceny bilansowej wynikającej z operatów po dniu bilansowym ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i różnica pomiędzy wyceną wykazaną w bilansie a faktyczną ceną sprzedaży byłaby materialna, to musiałby dokonać zmiany w sprawozdaniu finansowym i publikacja czy wydanie opinii przez biegłego nie jest przeszkodą.

W przypadku spółki Ciech wynik kontroli podatkowej jest jak najbardziej zdarzeniem przyszłym i niepewnym. A jednak korekta sprawozdania finansowego ma miejsce mimo, że zostało opublikowane i wydane sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta.


1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 444
Wysłane: 2 lipca 2019 10:05:09 przy kursie: 6,14 zł
Biorąc pod uwagę kurs wymiany EUR/PLN to spółka na sprzedaży biurowców w PLN poniosła stratę w 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2018 r. były chyba wyceniane na 134.889 tys. zł. Mam tylko nadzieję, że za wszystko spłacą długi.www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

kajet
Dołączył: 2009-06-02
Wpisów: 144
Wysłane: 2 lipca 2019 12:13:13 przy kursie: 6,14 zł
Chciałbym tylko zauważyć, że wartość godziwa ma swoją definicję i ta definicja nie odwołuje się bynajmniej do posiadania jakichś kwitów, tylko do kwoty, za jaką niezależne, dobrze poinformowane i umotywowane strony wymieniłyby dany składnik aktywów (parafrazuję z pamięci). Wycena jest jedynie źródłem informacji o tej kwocie. Zarząd posługuje się wyceną jako oszacowaniem tej kwoty z braku faktycznych transakcji na tym składniku aktywów na rynku. Ale faktyczna transakcja między niepowiązanymi podmiotami jest lepszym źródłem informacji (opartym w stu procentach na tym, co MSSF nazywają observable inputs i czemu MSSF dają bezwzględne pierwszeństwo przed unobservable inputs).

Więc @1ketjoW może mieć rację.
Edytowany: 2 lipca 2019 12:14

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 444
Wysłane: 8 lipca 2019 17:22:40 przy kursie: 6,30 zł
Cytat:
Zarząd przebił moje oczekiwania. Wartość nowo zawartych umów ma w I kwartale 2019 r. wartość ujemną.

Zarząd Polnord SA z siedzibą w Warszawie ( Polnord ) informuje, że w związku z zakończeniem agregacji danych cząstkowych przekazuje wstępne informacje na temat liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz liczby zawartych aktów notarialnych przeniesienia własności lokali mieszkalnych przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord ( Grupa ) w I kwartale 2019 r.

Grupa sprzedała w I kwartale 2019 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 95 lokali brutto (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).
Ponadto w I kwartale 2019 r. odnotowano 104 anulacje umów, zawartych w 2018 r., z czego największe z nich dotyczyły projektów: i) Stacja Kazimierz w Warszawie, gdzie ze względu na stan prawny nieruchomości, na których posadowione są budynki nr 3 oraz 4 a i b ograniczona była możliwość zawierania umów sprzedaży, przy czym obecnie sytuacja prawna nieruchomości jest uregulowana i zostanie uruchomiony pełen proces sprzedażowy, ii) Senatorska 29 w Łodzi, gdyż na podstawie analizy perspektyw rozwoju rynku i możliwego do uzyskania poziomu cen sprzedaży, została podjęta decyzja o odstąpieniu od realizacji przedmiotowego projektu, iii) Fotoplastykon w Gdańsku, bowiem w związku ze zmianą otoczenia rynkowego i znaczącym wzrostem cen na rynku trójmiejskim Polnord podjął decyzję o podwyżce cen sprzedaży i dostosowaniu ich do rynku w fazie wzrostu. Szacunkowa liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. wyniesie 64 szt. (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy)

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Poniżej dane za I kwartał 2018 r.

Zarząd POLNORD SA ( Polnord ) przekazuje wstępne informacje na temat liczby sprzedanych lokali w I kwartale 2018r. Grupa Kapitałowa Polnord ( Grupa ) sprzedała w I kwartale 2018 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 289 lokali netto (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy)
Szacunkowa liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. wyniesie 323 szt. (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Wszyscy znaczni akcjonariusze przyglądają się temu biernie. Zarząd spokojnie prowadzi do sprzedaży znacznych aktywów ze znacznym dyskontem w stosunku do ich faktycznej wartości. Zaraz spółka nie będzie miała kasy, bo anulacje w I kwartale 2019 r. na 100% spowodowały konieczność zwrotu zaliczek.

Drobna uwaga również do powyższych komunikatów. 95 lokali brutto za I kwartał 2019 r. versus 289 lokali netto za I kwartał 2018 r.

Czy w tej sytuacji można mieć wątpliwości co do tego że obecny Zarząd, działa na szkodę spółki?


Puściłem trochę wodzę fantazji i wyszło mi, że II kwartał będzie jeszcze gorszy od pierwszego jeżeli o umowy rezerwacyjne mieszkań. Spółka zaprzestanie prowadzenia działalności operacyjnej w tej sytuacji jedynym aktywem pozostają grunty oraz sprawy sądowe. Zakładając, że nie ma zgody co do wyceny spółki strony czekają na realizację spraw sądowych oraz w przypadku ciekawych ofert spółka będzie sprzedawać grunty aby zmniejszyć zadłużenie. Ciekawi mnie tylko jedno. Dlaczego spółka nie występuje z pozwem odszkodowawczym wobec starosty za przewlekłe postępowanie administracyjne? Powinna skarżyć każdy organ administracji za przedłużanie postępowań odszkodowawczych i wykazywać poniesione straty w związku z brakiem spłat zobowiązań finansowych? Takie postępowania można zakładać już dziś.

Miras
Dołączył: 2009-01-05
Wpisów: 294
Wysłane: 9 lipca 2019 11:26:56 przy kursie: 6,14 zł
Cisza w sprawie odszkodowań, za przejęte przez miasto Warszawa grunty w Wilanowie.
Smutne, że deweloper nie buduje mieszkań w okresie hossy nieruchomościowej, zwłaszcza kiedy w banku ziemi zamrożony jest duży kapitał. Budowa mieszkań to jedyna szansa na odzyskanie zamrożonej gotówki.
Nie wiem jaki plan przedstawi za chwilę zarząd, ale po dotychczasowych działaniach i wynikach za I kw., nie można spodziewać się niestety rewelacji.

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 444
Wysłane: 10 lipca 2019 11:20:28 przy kursie: 5,98 zł
Ewidentnie widać, że chodzi o przejęcie spółki. Kurs jest zbijany coraz niżej.

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 444
Wysłane: 10 lipca 2019 17:21:39 przy kursie: 5,98 zł
no i mamy wyniki sprzedaży za II kwartał 2019 r.

Zarząd Polnord SA z siedzibą w Warszawie ( Polnord ) informuje, że w związku z zakończeniem agregacji danych cząstkowych przekazuje wstępne informacje na temat liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz liczby zawartych aktów notarialnych przeniesienia własności lokali mieszkalnych przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord ( Grupa ) w II kwartale 2019 r.

Grupa sprzedała w II kwartale 2019 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 119 lokali brutto (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).
Szacunkowa liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wyniesie 233 szt. (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy)

Popatrzmy na wyniki za II 2018 r.

POLNORD SA z siedzibą w Warszawie ( Polnord ), informuje, iż w I półroczu 2018r. Grupa Kapitałowa Polnord ( Grupa ) sprzedała na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 497 lokali netto (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy), z czego 199 lokali zostało sprzedanych w II kwartale 2018 r.

Liczba przekazanych lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wyniesie 535 szt. (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy), z czego za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 wyniesie 213 lokali.

Komentarzbootyshake

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 815
Wysłane: 11 lipca 2019 10:53:57 przy kursie: 6,00 zł
kajet napisał(a):
Chciałbym tylko zauważyć, że wartość godziwa ma swoją definicję i ta definicja nie odwołuje się bynajmniej do posiadania jakichś kwitów, tylko do kwoty, za jaką niezależne, dobrze poinformowane i umotywowane strony wymieniłyby dany składnik aktywów (parafrazuję z pamięci). Wycena jest jedynie źródłem informacji o tej kwocie. Zarząd posługuje się wyceną jako oszacowaniem tej kwoty z braku faktycznych transakcji na tym składniku aktywów na rynku. Ale faktyczna transakcja między niepowiązanymi podmiotami jest lepszym źródłem informacji (opartym w stu procentach na tym, co MSSF nazywają observable inputs i czemu MSSF dają bezwzględne pierwszeństwo przed unobservable inputs).

Więc @1ketjoW może mieć rację.


W generaliach tak. Ale dla mnie najważniejszy jest szczegółowy zapis MSR40

Cytat:
Zyski lub straty wynikające z wycofania z użytkowania lub zbycia nieruchomości inwestycyjnej ustala się jako różnicę między przychodami netto ze zbycia a wartością bilansową danego składnika aktywów oraz ujmuje w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano likwidacji lub sprzedaży (chyba że MSR 17 wprowadza inny wymóg w przypadku sprzedaży i leasingu zwrotnego).


Żeby zmieniać wartość bilansową wstecz musiałaby wystąpić sytuacja, że wycena na dzień bilansowy byłaby nieprawidłowa. Nieprawidłowa, a nie różna od ceny sprzedaży.


1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 444
Wysłane: 11 lipca 2019 16:25:28 przy kursie: 6,00 zł
Anty,

wycena wynikająca z operatu jest nieprawidłowa (w sensie oszacowanej wartości, a nie przyjętej metodologii), jeżeli niezależne od siebie podmioty na zasadach rynkowych ustaliły inną cenę sprzedaży niż ta wynikająca z wyceny. Wycena jak już pisałem kilka razy jest szacunkiem wartości godziwej. Faktyczna transakcja takim szacunkiem nie jest tylko rzeczywistą wartością godziwą sprzedanego składnika aktywów, co wynika z zawartej transakcji. Jeżeli więc mamy do czynienia z materialną kwotą, to korekta wyceny powinna być wprowadzona. Hipotetyczny przykład:

Operat sporządzony w styczniu 2019 r. wykasuje wartość nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 10 mln EUR.

Spółka 2 lutego 2019 r. sprzedała nieruchomość za 9 mln EUR (pomijam koszty transakcyjne).

Dla każdej osoby zajmującej się rachunkowością jest jasne, że wycena na dzień bilansowy 31.12.2018 r. powinna być w kwocie 9 mln EUR, a nie 10 mln EUR, mimo, że operat był poprawnie sporządzony.


mcmbbsqyp
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 123
Wysłane: 12 lipca 2019 13:38:05 przy kursie: 6,00 zł
1ketjoW napisał(a):
Ewidentnie widać, że chodzi o przejęcie spółki. Kurs jest zbijany coraz niżej.


Tylko kto miałby ją przejąć? Bo wycena (kurs) jak bankruta. Tutaj to chyba każdy jest stratny: Hanapeta, SP, drobni. Nie wiem czy Murapol nie zrobił dobrego dealu opychając Hanapecie.
Hanapeta to jedynie albo może się z NN dogadać albo dotrzeć do jakichś podmiotów <5%, powoli odbierać od nich albo pakietówką z zaskoczenia.


PS Korekta zeszła
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...
Edytowany: 12 lipca 2019 13:42

hypnotized
Dołączył: 2015-04-04
Wpisów: 50
Wysłane: 12 lipca 2019 13:52:15 przy kursie: 6,00 zł
Murapol miał pakiet za bodaj okolice 10.50, sprzedał Hanapecie po bodaj 9 z groszem.
Największym wygranym byłby Skarb Państwa przejmując wszystko po okolice średniej półrcznej, która wynosi około 7.50 ale będzie spadać z każdym dniem na tych poziomach. Koszt tej operacji byłby dużo niższy niż boksowanie się i płacenie dochodzonych przez PND odszkodowań. Science fiction? Z każdym dniem utwierdzam się, że niekoniecznie.
Edytowany: 12 lipca 2019 13:52

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 444
Wysłane: 12 lipca 2019 16:46:12 przy kursie: 6,00 zł
Ta spółka nie jest bankrutem póki co. Sprzedała budynki budynki za około 131 mln zł. Może też sprzedać roszczenia jakie ma. Poza tym pamiętajmy o udziale jaki ma największy akcjonariusz.

Dla mnie sytuacja wygląda na jakiś pat. Podejrzewam, że strony nie dogadały się co do ceny.

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 444
Wysłane: 17 lipca 2019 10:47:37 przy kursie: 5,60 zł
Cytat:
Murapol miał pakiet za bodaj okolice 10.50, sprzedał Hanapecie po bodaj 9 z groszem.

Największym wygranym byłby Skarb Państwa przejmując wszystko po okolice średniej półrcznej, która wynosi około 7.50 ale będzie spadać z każdym dniem na tych poziomach. Koszt tej operacji byłby dużo niższy niż boksowanie się i płacenie dochodzonych przez PND odszkodowań. Science fiction? Z każdym dniem utwierdzam się, że niekoniecznie.


Spółki Skarbu Państwa przejmowały akcje Polnordu S.A. za niespłacone zobowiązania spółek Pan R. Krauze. W tej sytuacji aby wyliczyć cenę za jaką zostały objęte trzeba by znać wartość tych zobowiązań i ilość objętych akcji. Podana kwota 7,50 zł jest więc prawdopodobnie błędna. Średnia półroczna z notowań nie ma bowiem żadnego związku z ceną za akcję.

hypnotized
Dołączył: 2015-04-04
Wpisów: 50
Wysłane: 17 lipca 2019 22:36:32 przy kursie: 5,60 zł
Cześć.

To 7.50 to była średnia 6m w momencie pisania. Na dzień dzisiejszy wynosi już 7.25. Po ile przejmowały spółki SP oczywiście nie wiemy.
Porozumienie zawarte przez spółki SP posiada jakieś 8.6 miliona akcji plus-minus. Myślałem, że mają sporo więcej. Zatem pozostałe podmioty łącznie z Hanapetą mają 24.1 mln. Cena za przejęcie przez SP wynosiłaby po średniej 6m jakieś 175 milionów na chwilę obecną, ale raczej nie zebraliby i 90% po tej cenie. Polnord ujmuje w należnościach długoterminowych 166 milionów złotych i chyba jeszcze coś w warunkowych. Muszę dokładniej przejrzeć sprawozdanie. Wydawało mi się, że spółkom SP może opłacić się zdołowanie kursu w celu przejęcia i zneutralizowania roszczeń, ale patrząc na te liczby nie kalkuluje się to na pierwszy rzut oka. Porozumienie deklaruje współpracę w kierunku znalezienia nabywcy pakietu.

Hanapeta chciała szybko przejąć pakiet kontrolny za dużo mniej niż WK, ale trafiła na opór SP, który myślę, że nie odda akcji za mniej niż 10zł za akcję. Pamiętam jak poza rynkiem w rozliczeniach latały akcje RK po 14zł i to już po ostatnim dodruku. Wiem, że stare czasy, ale za grosze tutaj nikt papieru nie odda (poza drobnymi). Na razie wydaje mi się, że nastał okres bezradności zarządu, a w tle nadal toczy się gra o przejęcie na którym drobni raczej nie zarobią. Porozumienie jest podpisane do 17 stycznia 2020, więc pod koniec roku należałoby się spodziewać jakichś ewentualnych rozstrzygnięć. Czy do tego czasu kurs jeszcze się osunie? Niewykluczone. Głównym zainteresowanym - kto by nim nie był, wydaje się to na rękę.


mcmbbsqyp
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 123
Wysłane: 18 lipca 2019 12:11:36 przy kursie: 5,58 zł
Pytanie ile realnie księgowo jest warty Polnord w stanie takim jakim jest obecnie, na podstawie raportu za 2018 i Iq 2019. Ja nie wiem jak to się wylicza, pytam mądrzejszych.
Edytowany: 18 lipca 2019 12:12

hypnotized
Dołączył: 2015-04-04
Wpisów: 50
Wysłane: 18 lipca 2019 12:35:47 przy kursie: 5,58 zł
Ale to jest problem z wyceną każdej spółki. Życie nas wielokrotnie nauczyło, że raport i opinia audytora to jedno a rzeczywistość to zupełnie co innego, ale dla skali aktualnego absurdu nadmienię tylko, że odszkodowania o które ubiega się spółka a które są wykazywane w należnościach długoterminowych to 5zł/akcję.
Do tego dochodzą chyba roszczenia warunkowe wobec miasta, oraz roszczenia wobec Aquapol za zerwanie umowy i cały bank ziemi.

Dla mnie mimo tego patu wycena rynkowa jest absurdalna, a brak popytu ze strony głónie Hanapety odczytuję jako ciągłe zbijanie ceny 6M pod ewentualne wezwanie. Innego logicznego wytłumaczenia po prostu nie mam.

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 444
Wysłane: 18 lipca 2019 13:04:20 przy kursie: 5,58 zł
Wydaje mi się, że błędnie rozpoznajesz Skarb Państwa jako jeden twór. Weź pod uwagę, że spółki SP są kontrolowane przez PiS. Miasto ST. Warszawa przez PO. W tej sytuacji nie wydaje mi się, aby była możliwa gra do jednej brami w związku z neutralizacją roszczeń jak to napisałeś. Raczej gra będzie się toczyła o osłabienie pozycji PO w Warszawie. Wypłata roszczenia będzie temu służyła. A spółki SP mogą tylko zarobić (PIS) na wypłacie roszczenia i na to liczą. Tak więc SP to jeden worek ale mający różne kieszenie. Angel

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 444
Wysłane: 18 lipca 2019 13:52:49 przy kursie: 5,58 zł
I jeszcze jedna uwaga. Wykluczam możliwość wezwania z sukcesem przez spółki SP po niskiej cenie. Hanapeta Holdings Co Ltd. ma za duży udział. Ponadto nie widzę ekonomicznego sensu dla takiego działania. Chyba, że będą chciały skupić akcje jakie są na rynku od drobnych. Wydaje mi się, że w tej spółce wszyscy czekają na roszczenia. Obroty są śladowe.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,554 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d