pixelg
ORBIS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

ORBIS [ORB]

AKTUALNY KURS: 113,00 zł (+0,00%) 08-04-2020 14:11
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
24
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 177
Wysłane: 24 lutego 2019 18:20:40 przy kursie: 94,40 zł
Zarządzanie ceną kluczem do zwyżki wyników – omówienie sprawozdania Orbis po 4 kw. 2018 r.

Przychody Orbisu w IV kw. 2018 r. wyniosły 358 mln zł i były wyższe o 1,4 mln zł (0,4 proc.) r/r. Nominalna stopa wzrostu na pierwszy rzut oka nie jest imponująca, ale jeśli wyłączyć zmiany w zakresie aktywów jakie miały miejsce pomiędzy porównywanymi kwartałami (netto to sprzedaż 1 hotelu i 3 proc. spadek liczby hoteli własnych i dzierżawionych), czyli bazując na wyniku hoteli które były własnością grupy zarówno w okresie raportowanym jak i porównawczym (Like for Like), mamy wzrost przychodów o 6,9 proc.


kliknij, aby powiększyć


Tradycyjnie największą część obrotów wygenerowały usługi noclegowe – 237 mln zł (236 mln zł w okresie porównawczym). Przychody z usług gastronomicznych wyniosły 95,6 mln zł i były o 2 mln zł (2,4 proc.) mniejsze r/r. Wartość sprzedaży gastronomicznej na pokój wyniosła 6,7 tys. zł i była o 0,6 proc. wyższa r/r. Wzorem poprzednich kwartałów, Orbis największe dynamiki odnotowuję w przychodach z usług franczyzy i zarządzania. W tym kwartale przychody z tej aktywności wyniosły już 11,1 mln zł w porównaniu do 7,2 mln zł przed rokiem. Wzrosty to efekt zmian w portfelu hotelowym (18 hoteli zarządzanych zamiast 13 oraz 42 franczyzowane zamiast 37). Rośnie zarówno liczba pokoi objętych ofertą spółki jak i średni przychód z pokoju – (1.522 zł vs. 1.266 zł).


kliknij, aby powiększyć


W zakresie przychodów z usług noclegowych wzrosty wynikają przede wszystkim z wyższej średniej ceny za pokój, która wzrosła o 4,3 proc. (7,1 proc. w ujęciu LFL) przy bardzo zbliżonej frekwencji.


kliknij, aby powiększyć


Trzeba przyznać, że pomimo rosnącej konkurencji Orbis świetnie wykorzystuje sprzyjające otoczenie makroekonomiczne.

Zmiany w portfelu hoteli Orbisu korzystnie wpłynęły na wyniki. W związku ze sprzedażą jednego hotelu netto (zakup lub budowa 4, sprzedaż 5) koszty pracownicze spadły o 2,5 proc.(2,3 mln zł), usługi obce o 3,1 proc. (2,6 mln zł). Podobnie spadł udział tych pozycji w przychodach o odpowiednio 0,7 proc. i 0,8 proc. Największe oszczędności są jednak z kosztów zużycia materiałów i energii, które obniżyły się o 16,3 proc. (8,9 mln zł). Spadek jest zaskakująco duży i nie wynika raczej tylko ze zmiany struktury portfela. Prawdopodobnie spółce udało się obniżyć zużycie energii i wody. Możliwe, że w wyniku modernizacji obiektów.

Spółka pokazała też o 4 mln lepszy wynik na pozostałej działalności operacyjnej. Niestety ze względu na brak stosownej noty w sprawozdaniach kwartalnych nie sposób powiedzieć z czego dokładnie to wynikało, ale mniemam że chodzi o umowę leasingu hotelu Novotel na Węgrzech, która została rozwiązana w tym roku.


kliknij, aby powiększyć


EBITDAR wyniósł 136,5 mln zł i był wyższy o 20,6 mln zł (17,7 proc.). Rentowność na tym poziomie rachunku wyników wyniosła 38,2 proc. w porównaniu do 32,6 proc. przed rokiem. Jest zdecydowanie lepiej.

Co dość ciekawe, pomimo ubytku jednego hotelu z portfela hoteli własnych i spadku liczby pokoi mamy wzrost amortyzacji o prawie 5 mln zł i wzrost kosztu najmu o 0,8 mln zł. Wyższe obciążania amortyzacyjne to prawdopodobnie pokłosie modernizacji prowadzonych i zakończonych w posiadanych hotelach. Za to wzrost kosztów wynajmu wynika ze zmiennej stawki leasingu operacyjnego. Na 10 hoteli w leasingu operacyjnym w 3 opłata ma charakter zmienny i prawdopodobnie zależny od wyników.


kliknij, aby powiększyć


Ostatecznie przed uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych spółka pokazała 76 mln zł zysku operacyjnego co stanowi wzrost o 24,5 proc. (14,9 mln zł)! Raportowany MSRowy wynik EBIT zamknął się kwotą 74 mln zł wobec 66 mln zł przed rokiem. W raportowanym kwartale aktualizacja wartości zabrała 1,8 mln zł natomiast przed rokiem dała prawie 7 mln zł ekstra papierowego zysku. Linia finansowa była praktycznie neutralna dla wyniku (koszty netto to niecały 1 mln zł), natomiast przed rokiem zabrała prawie 11 mln zł. Wobec powyższego zysk brutto wyniósł 73 mln zł i był o 33 proc. wyższy r/r. Dynamika wzrostu jeszcze przyspiesza na poziomie netto dzięki niskiej efektywnej stopie podatkowej - 11 proc. wobec 19 proc. przed rokiem. Ostatecznie spółka zaraportowała 65 mln zł zysku netto w porównaniu do 44 mln przed rokiem.

W ujęciu nominalnym wzrost wyniku netto wyniósł 20,4 mln zł. Zaskakująco nie da się tego wzrostu przypisać do żadnego segmentu operacyjnego. W IV kw. segment hoteli up&midscale pokazał wynik netto na poziomie 62 mln zł (+3,8 mln zł r/r), natomiast segment hoteli ekonomicznych 24 mln zł (+1,7 mln zł r/r). Wobec powyższego cała nadwyżka na poziomie skonsolidowanym pochodzi od działalności nieprzypisanej oraz korekt. Wiadomo, że przez wynik netto i segmenty nieprzypisane przechodzą też zdarzenia jednorazowe. Z tego powodu lepiej patrzeć na rozkład wyniku operacyjnego z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych. W takim ujęciu segment ekonomiczny urósł o 1,2 mln zł, natomiast segment hoteli średnich i wyższych o 3,7 mln zł. Łącznie wzrost segmentów wyniósł 4,9 mln zł, w porównaniu do wzrostu o 14,9 mln zł na poziomie skonsolidowanym.

Patrząc na rachunek segmentowy w ujęciu rocznym widać, że znacznie wyższą rentowność netto posiada segment hoteli ekonomicznych (33 proc.) niż hoteli o wyższym standardzie (25 proc.). Może się wydawać, że w takim przypadku spółka powinna skoncentrować się na bardziej opłacalnym segmencie. Taki punkt widzenia jest jednak nie do końca prawdziwy, bo liczy się także to ile środków pieniężnych należy wyłożyć na hotel. Jeśli uznamy, że dobrym odpowiednikiem wymagań inwestycyjnych będzie wartość aktywów trwałych to okaże się, że zwrot dla segmentu hoteli o niskim standardzie jest zbliżony do zwrotu z hoteli o wyższym. Ba, dla segmentu up&midscale jest nawet wyższy! Dzieląc wynik netto przez aktywa trwałe dostaniemy zwrot na poziomie 15,6 proc. dla segmentu wyższego i 13,9 proc. dla segmentu ekonomicznego.

Wyniki Orbisu znajdują potwierdzenie w przepływach. Te z działalności operacyjnej wyniosły w IV kw. 107 mln zł i były o 15 mln zł wyższe r/r. Spółka zainwestowała w nowe aktywa trwałe 73 mln zł i zapłaciła 4 mln zł odsetek. Per saldo wygenerowała w ostatnim kwartale roku około 30 mln zł wolnych środków pieniężnych.


kliknij, aby powiększyć


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 25 lutego 2019 10:52

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
24
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 177
Wysłane: 26 kwietnia 2019 22:05:14 przy kursie: 90,00 zł
Niski sezon z wysokim wynikiem – omówienie sprawozdania finansowego Orbis po I kw. 2019 r.

Od początku tego roku dla giełdowych spółek wszedł obowiązek stosowania MSSF 16, czyli nowego standardu określającego leasing. Do tej pory leasingi dzieliły się na finansowy i operacyjny, a klasyfikacja danej umowy określała to, czy jednostka ujmuje leasingowane aktywo w bilansie czy nie. Obecnie wszystkie typy najmu długoterminowego traktowane są jako leasing finansowy, wobec czego spółki zmuszone są pokazywać w bilansie wartość prawa do użytkowania aktywa oraz zobowiązanie leasingowe po stronie pasywów. W wynikach zamiast opłat leasingowych z tytułu leasingu operacyjnego mamy w tej chwili amortyzację prawa do użytkowania oraz odsetki w linii finansowej. Orbis zdecydował się przyjąć standard retrospektywnie, co oznacza, że dane za poprzednie lata nie zostały przekształcone, a jedynie zmieniły się niektóre wartości bilansowe na dzień przyjęcia standardu, czyli na początek obecnego roku. Same raportowane wprost wyniki nie są ze sobą porównywalne w liniach poniżej przychodów, aż do wyniku brutto. Na szczęście spółka pokazała uzgodnienia do starych zasad rachunkowości i takowe będę omawiał.

Na początek proponuję rzut oka na KPI. Obłożenie hoteli Orbisu było zbliżone do raportowanego przed rokiem i wyniosło 61,4 proc. (61,1 proc. w I kw. 2018 r.). Za to średnia cena za pokój wzrosła o 1,7 proc.


kliknij, aby powiększyć


Zwyżka ceny może nie robi większego wrażenia, ale trzeba wziąć pod uwagę, że portfel hotelowy grupy się zmieniał pomiędzy porównywanymi kwartałami. Dla obiektów które były w portfelu zarówno w I kw. 2019 r. jak i I kw. 2018 r. średnia cena wzrosła o 4 proc., a przychód na dostępny pokój o 6 proc.

Skonsolidowane przychody wyniosły 278 mln zł i były o 2,3 proc. wyższe r/r. Przychody z usług noclegowych w zasadzie się nie zmieniły (178,3 mln zł vs. 177,9 mln zł w I kw. 2018 r.), ale liczba pokoi w hotelach własnych i leasingowanych spadła o 2,7 proc. Przychody z gastronomii wyniosły 75,5 mln zł i były o 2 proc. wyższe r/r. Tradycyjnie mocno wzrosły przychody franczyzowe + 3 mln zł (+56 proc.) r/r. Warto dodać, że przychody z gastronomii w przeliczeniu na jeden pokój wzrosły o 4,9 proc.


kliknij, aby powiększyć


Przychody w ujęciu like for like (czyli z obiektów, które były w portfelu zarówno w raportowanym kwartale jak i okresie porównawczym) wzrosły o 7,8 proc., co jest już osiągnięciem bardzo dobrym. Takich wzrostów nie widzieliśmy w Orbisie od ładnych kilku kwartałów. Oczywiście mamy do czynienia z niskim sezonem, ale dane pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłe kwartały.


kliknij, aby powiększyć


Koszty pracownicze pozostały stabilne (wzrost o 0,6 proc.), ale nie jest to pełny obraz ze względu na zmiany w portfelu. Koszty pracownicze w przeliczeniu na średnią liczbę pokojów w okresie wyniosły 6,6 tys. zł i były o 2,5 proc. wyższe r/r. Wydaje się także, że Orbis część obciążeń pracowniczych przerzucił na agencje pracy. Koszty usług obcych wzrosły o 4,5 proc. (3 mln zł), a w przeliczeniu na pokój o 6,5 proc. Choć to dynamiki istotne, to mimo wszystko mniejsze niż wynosi wzrost przychodów LFL. Co ciekawe, dość istotnie wzrosły też obciążenia z tytułu podatków i opłat (1 mln zł, 10 proc. r/r). Mówimy o danych bez MSSF 16, a do takich niestety brakuje komentarza ze strony zarządu. Ze zwyżki przychodów o 6,4 mln zł na poziomie EBITDAR zostało 2,5 mln zł. Po uwzględnieniu amortyzacji oraz opłat za dzierżawę hoteli wynik operacyjny bez zdarzeń jednorazowych wyniósł minus 0,8 mln zł w porównaniu do minus 1,5 mln przed rokiem. Strata nie zaskakuje, bo to zjawisko powtarzalne wynikające z niskiego sezonu.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Korzystny wpływ na wynik operacyjny miały zdarzenia jednorazowe w postaci sprzedaży hotelu we Wrocławiu i w mniejszym stopniu nieruchomości w Toruniu i Szczecinie. Na transakcjach tych Orbis wykazał 40,5 mln zł zysku przy kwocie sprzedaży na poziomie 58,7 mln zł neto. Dzięki temu EBIT skoczył do poziomu 39,5 mln zł, w porównaniu do straty 1,4 mln przed rokiem. Spółka rozpoczęła rok z wynikiem brutto na poziomie 36 mln zł (25,5 mln zł netto), przy czym mowa o wyniku według starych zasad rachunkowości. Przy uwzględnieniu MSSF 16 wynik brutto wyniósł 42,6 mln zł, natomiast netto niecałe 30,8 mln zł. Teoretycznie MSSF 16 nie powinien mieć istotnego wpływu na końcowy rezultat okresu. Z uzgodnienia wynika jednak, że wynik na sprzedaży nieruchomości według MSSF 16 jest większy o 7,16 mln zł. Inaczej mówiąc grunty użytkowane wieczyście miały wyższe wyceny bilansowe według starych zasad niż według MSSF 16, gdzie na wartość składa się w uproszczeniu suma przyszłych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Z rachunku segmentowego wynika, że spółka zawdzięcza poprawę wyników segmentowi hoteli średnich i o wyższym standardzie, gdzie wynik poprawił się o 2,1 mln zł. Za to hotele budżetowe zmniejszyły wynik o 1,5 mln zł. Do tych danych podchodziłbym jednak z ostrożnie ze względu na wysokie wyłączenia między segmentami i brak znajomości kluczy alokacji pozycji do segmentów.

Jak pewnie Państwo zauważyli zupełnie pominąłem w rozważaniach EBITDA. Nigdy nie byłem fanem tego wskaźnika, bo nie pozwalał on na porównywanie spółek, a jego użyteczność sprawdzała się do liczenia zdolności do obsługi zadłużenia oraz wycen DCF, gdyż można było go traktować jako estymator przepływów pieniężnych z dokładnością do zmiany kapitału obrotowego i zapłaconego podatku. Po wprowadzeniu MSSF 16 jego użyteczność we wspomnianych czynnościach spada. Skoro opłaty w leasingu operacyjnym są jak najbardziej gotówkowe, to wyłączanie części kapitałowej jako amortyzacji fałszuje tak naprawdę obraz. Niestety nowy standard wpływa też na prezentację przepływów pieniężnych, bo rata leasingowa prezentowana jest obecnie w działalności finansowej, a nie operacyjnej. Na szczęście dane finansowe da się uzgodnić do poprzedniej prezentacji i tak też uczyniłem.

Raportowane przepływy operacyjne wyniosły 84 mln zł, natomiast skorygowane o wpływ MSSF16 49 mln zł. Jak widać różnica jest znacząca. Mimo wszystko uzyskany rezultat wygląda bardzo dobrze w porównaniu do I kw. 2018 r. kiedy spółka pokazała przepływy operacyjne na poziomie niecałych 20 mln zł.
Wydatki na aktywa trwałe wyniosły 82,6 mln zł w porównaniu do 56 mln zł przed rokiem. To kwoty znacząco przekraczające amortyzację (43 mln według zasad rachunkowości sprzed wprowadzenia MSSF 16). Cześć z nich sfinansowały wpływy ze sprzedaży hoteli w kwocie 56 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


MSSF 16 wprowadza także utrudnienia w kwestii oceny zadłużenia finansowego. Na skutek implementacji pojawiają się zobowiązania finansowe, które w przypadku spółki wyniosły 446 mln zł. Mamy więc sytuację, kiedy według starych zasad rachunkowości dług netto jest ujemny (55 mln zł), natomiast według nowych wynosi prawie 400 mln zł. W Orbisie nie zmienia to zupełnie pozytywnej oceny w kwestii obsługi długu (ale w przypadku innych spółek tak się może stać). Nawet jeśli wziąć pod uwagę dług z tytułu leasingu, to w zasadzie pokrywają go roczne wpływy operacyjne.

Spółka wykorzystuje korzystne otoczenie ekonomiczne do zarządzania ceną i rodzajem klienta, co pozwala jej sprostać efektom presji płacowej i wzrostu kosztów. Niewątpliwie Orbis prosperuje coraz lepiej, jest spółką bezpieczną z bazą finansową pozwalającą na inwestycje. Tych wcale nie musi być jednak bardzo dużo, bo cały czas powstaje dużo nowych obiektów i zwiększa się presja konkurencyjna. Wydaje się, że o najbliższej przyszłości zdecydują jednak nie wyniki czy otoczenie, ale działania korporacyjne. Spółka poinformowała, że będzie prowadzić analizy w sprawie rozdzielenia działalności zarządczej od posiadania aktywów, co należy czytać jako ewentualną sprzedaż działalności polegającej na franczyzie i zarządzaniu do głównego właściciela czyli Accor, który strategię asset light realizuje od dłuższego czasu. Oczywiście może to rodzić obawy o respektowanie interesu drobnych akcjonariuszy Orbisu, ale historia pokazuje, że do tej pory właściciel zachowywał się fair – nabycie aktywów w regionie niewątpliwie zbudowało wartość dla akcjonariuszy Orbis.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 29 kwietnia 2019 11:33

krewa
krewa PREMIUM
41
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 707
Wysłane: 6 maja 2019 11:13:08 przy kursie: 88,40 zł
ORBIS - analiza techniczna na życzenie

W chwili obecnej kurs akcji spółki Orbis nie ma określonego trendu. Trwa konsolidacja w obszarze ograniczonym długo- i średnioterminową MA. Wskaźniki wyprzedzające nie sygnalizują rychłego zakończenia tej konsolidacji, a więc nie pozostaje nic innego jak bierna obserwacja w oczekiwaniu na określenie się co do dalszego kierunku poruszania się cen.


kliknij, aby powiększyć


sasky
sasky PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 541
Wysłane: 13 czerwca 2019 00:36:29 przy kursie: 103,00 zł
Niezły ruch na kursie Orbisu. Akcje wyrwały się z konsolidacji i sa już po 103 zł

www.stockwatch.pl/wiadomosci/o...

miko231
0
Dołączył: 2019-02-08
Wpisów: 4
Wysłane: 13 czerwca 2019 10:38:46 przy kursie: 108,50 zł
Kurs rośnie, ale właściwie dlaczego? Informacje o sprzedaży części działalności są takie pozytywne? Jakie ma to konsekwencje dla akcjonariuszy?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
24
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 177
Wysłane: 13 czerwca 2019 20:39:06 przy kursie: 108,50 zł
Sama sprzedaż do zamiana części aktywów na gotówkę i sam w sobie niewiele oznacza, poza tym że może być większa dywidenda. Przeczytaj komunikat i zobacz jak wygłąda wycena hoteli które zostaną w spółce (asset heavy) i ile Orbis dostanie dodatkowo od Accor za asset light. To wyjaśnia zachowanie kursu
Edytowany: 13 czerwca 2019 20:40

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
24
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 177
Wysłane: 4 sierpnia 2019 13:37:46 przy kursie: 101,00 zł
Transakcja z Accorem zwyżek motorem – omówienie sprawozdania finansowego GK Orbis po II kw. 2019 r.

Ujawnienie informacji o zamiarze zbycia części działalności związanej z obsługą franczyz i zarządzania (asset light) spowodowało zwyżki kursu akcji spółki, ale miało także istotne konsekwencje dla prezentacji sprawozdania. Zgodnie z MSSF 5 zarząd spółki podzielił prowadzoną działalność na tą, którą zamierza prowadzić dalej (działalność kontynuowana) oraz tą, którą zamierza sprzedać (działalność zaniechana) i w rachunku wyników od przychodów aż do linii zysku brutto prezentuje tylko efekty działalności kontynuowanej, natomiast zysk netto z działalności zaniechanej powiększa zysk netto grupy. Na szczęście w sprawozdaniu zaprezentowano także główne efekty działalności wokół asset light, więc mamy szansę porównać jak radziła sobie spółka w obecnym kształcie.

To jednak nie koniec zmian rachunkowych. Od 2019 r. wszystkie giełdowe spółki obowiązuje MSSF 16, który wyznacza nowy sposób prezentowania leasingu operacyjnego czyli wynajmu. Orbis nie jest właścicielem części obiektów, tylko je dzierżawi, więc zmiana rachunkowości ma poważne konsekwencje dla sprawozdania. O ile wcześniej w rachunku zysków i strat mieliśmy wprost ujawniane koszty wynajmu, tak teraz sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Spółka rozpoznaje w aktywach prawo do użytkowania, które potem jest amortyzowane liniowo, natomiast w pasywach zobowiązanie z tytułu leasingu, które zmniejsza się wraz z wnoszonymi opłatami, przy czym w rachunku wyników pojawiają się odsetki od tego zobowiązania i naliczana amortyzacja aktywa. Suma amortyzacji i odsetek w całym okresie leasingu odpowiada sumie poniesionych opłat leasingowych, ale obciążenie w rachunku zysków i strat nie jest takie samo we wszystkich latach (jak to było wcześniej). Jest wyższe na początku umowy (wyższe koszty odsetek) i niższe na końcu (niższe koszty odsetek). Poniżej wykres zaczerpnięty z broszury Deloitte:


kliknij, aby powiększyć


Konsekwencje wprowadzenia MSSF 16 dla rachunku wyników są bardzo duże – spadają koszty najmu hoteli, ale i samochodów służbowych. Rośnie amortyzacja i pojawiają się większe odsetki.

Niestety standard wpływa także na przepływy. Z operacyjnych wypadają koszty wynajmu, natomiast w finansowych pojawia się spłata zobowiązania leasingowego i odsetek od leasingu. Większość spółek (o ile nie wszystkie, bo na razie nie widziałem sprawozdania w którym podejście byłoby inne) zastosowała uproszczone wdrożenie standardu, czyli podejście częściowo retrospektywne, co oznacza, że koryguje się bilans na dzień 1 stycznia 2019 r. (a nie 1 stycznia 2018 r.) i prezentuje rachunek wyników za 2018 r. z zastosowaniem MSR 17 (starej prezentacji). Już przez sam ten fakt sprawozdanie jest nieporównywalne, bo wyniki częściowo uzgadniają się dopiero na poziomie zysku brutto, a i to uzgodnienie nie jest pełne ze względu na okres w którym znajdują się leasingowane aktywa – proszę zerknąć na wykres powyżej.

Orbis wychodzi naprzeciw inwestorom i w notach ujawnia wynik okresu zgodny ze starymi zasadami rachunkowości, podaje także podstawowe elementy rachunku zysków i strat z działalności zaniechanej, więc można złożyć do pewnego stopnia obraz danych porównywalnych.

Nominalne przychody (wykazane w rachunku wyników i dotyczące działalności kontynuowanej) wyniosły w II kw. 414,6 mln zł i były i o 1,1 proc. wyższe niż przed rokiem. Za to przychody łączne (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniosły 428,1 mln zł i wzrosły o 2,2 proc. (sama działalność zaniechana zwiększyła się o 57 proc.). Jak widać przychody ze zbywanego biznesu są w zasadzie marginalne i wynoszą 2 do 3 proc. sumy.


kliknij, aby powiększyć


Tempo wzrostu przychodów nie jest imponujące, ale należy pamiętać o tym, że spółka cały czas znajduje się w okresie transformacji aktywów – na rynkach niekluczowych stara się swoje obiekty sprzedawać, w części ze zwrotną franczyzą. Efekty ekonomiczne znacznie lepiej oddaje wzrost przychodów Like for Like, czyli z aktywów które pracowały na wynik zarówno w okresie raportowanym jak i porównawczym (dotyczy to tylko działalności kontynuowanej). W takim ujęciu zwyżka przychodów wyniosła 3,5 proc. co jest wartością już zauważalną, w szczególności w okresie rosnącej konkurencji na rynku.


kliknij, aby powiększyć


Do wzrostu przychodów (działalność kontynuowana) przyczyniła się zwyżka średniej ceny za pokój, która wyniosła 2,9 proc. w ujęciu nominalnym i 4,8 proc. w ujęciu LFL (like for like). Obłożenie hoteli pozostało w zasadzie na niezmienionym poziomie – 79,3 proc. (spadek o 0,2 pp. r/r).


kliknij, aby powiększyć


W II kw. br. przychody z noclegów wzrosły o 1,5 proc., co odpowiada kwocie 4,4 mln zł. Przychód generowany średnio przez jeden pokój wyniósł 21,16 tys. zł, co oznacza wzrost o 2,6 proc. Przychody z usług gastronomicznych wyniosły 99 mln zł i były niższe o 0,6 proc. r/r, natomiast sprzedaż na pokój w tym segmencie wyniosła 700 zł, czyli o 0,6 proc. więcej r/r – wzrost poniżej inflacji w II kw. (1,7 proc. wg GUS). O ile rezultat w segmencie noclegowym należy ocenić pozytywnie, to w segmencie gastronomicznym ocena jest zdecydowanie negatywna.

Przychody z tytułu franczyzy i zarządzania (które w sprawozdaniu są obecnie pokazywane jako działalność zaniechana) wyniosły prawie 14 mln zł, co oznacza wzrost o 65 proc. r/r. Do takiego wzrostu przychodów przyczynił się:
- wzrost średniej liczby pokojów franczyzowanych o 10 proc.
- wzrost średniej liczby pokojów zarządzanych o 43,1 proc.
- prawdopodobnie także wzrost przychodu na jeden dostępny pokój (RevPAR) w tym segmencie o 13,8 proc. (zakładam, że część wynagrodzenia za zarządzanie jest zależna od obrotu).
To właśnie tą najszybciej rosnącą część biznesu Orbis zamierza sprzedać.


kliknij, aby powiększyć


Nominalny EBITDAR (EBITDA bez zdarzeń jednorazowych i kosztów najmu) z działalności kontynuowanej wyniósł w drugim kwartale 175,2 mln zł i był wyższy o 1,4 proc., natomiast EBITDAR z działalności zaniechanej wyniósł 12 mln zł i wzrósł o 80 proc. r/r. Jak wspomniałem wcześniej wyniki na tym poziomie są jednak zaburzone przez MSSF 16. Po jego eliminacji EBITDAR z działalności kontynuowanej wyniósłby 172 mln zł i był niższy o 0,5 proc. r/r. Inaczej mówiąc wynik na tym poziomie rośnie tylko dlatego, że wprowadzono zmianę zasad rachunkowości.


kliknij, aby powiększyć


Rentowność EBITDAR dla całkowitej działalności skompensowana o wpływ MSSF 16 wyniosła 43 proc. i była o 0,2 pp. wyższa r/r. Dzięki rozdzieleniu działalności widać jednak zdecydowane różnice w zyskowności. Rentowność działalności zaniechanej to 88,4 proc. przy rentowności z działalności kontynuowanej skorygowanej o MSSF 16 41,5 proc. W dodatku tendencje rentowności są odmienne – ta z działalności kontynuowanej (po eliminacji zmian rachunkowości) spadła o 0,6 pp., natomiast ta dotycząca działalności zaniechanej wzrosła o 11,5 pp. r/r.


kliknij, aby powiększyć


EBITDA operacyjna z działalności kontynuowanej skorygowanej o wpływ MSSF 16 wyniosła 156,5 mln zł (171,8 mln zł nominalnie) i była o 0,8 proc. niższa r/r (8,9 proc. wzrost nominalny). Przypomnę, że w tym miejscu nominalny wynik podlega mocnemu zaburzeniu, gdyż w okresie porównawczym mamy ujęte koszty najmu nieruchomości, a w okresie raportowanym amortyzacja prawa do użytkowania, ani odsetki od zobowiązania nie są uwzględnione na tym poziomie wyników. Spadek EBITDA skorygowanej o MSSF 16 nie jest duży i wynika w dużej mierze ze zmian w portfelu hotelowym grupy. EBITDA operacyjna skorygowana o wpływ MSSF 16 dla danych LFL wzrosła o 0,6 proc. (0,9 mln zł). EBITDA z działalności zaniechanej zwiększyła się za to 80 proc. (5,3 mln zł).

Jak Państwo pewnie wiecie nie jestem „fanem” EBITDA, gdyż rozpatrywanie wyników bez amortyzacji wydaje się błędem, wszak poczynione inwestycje (w tym remonty) powodują lepszy odbiór przez gości i ich skłonność do płacenia wyżej ceny za pokój, a skoro tak to należałoby w rachunku wyników odzwierciedlić koszt inwestycji. Po implementacji MSSF 16 wskaźnik ten traci też swoją jedyną zaletę – wcześniej można było go traktować jako estymator generowanej operacyjnie gotówki po korekcie o kapitał obrotowy.

Amortyzacja wykazywana według starego standardu wyniosła 44 mln zł i była o 3,7 mln zł wyższa r/r. Z tego powodu EBIT z działalności kontynuowanej skorygowany o zdarzenia jednorazowe i wpływ MSSF 16 wyniósł 112,4 mln zł i był o 5 mln zł (4,2 proc.) niższy r/r. EBIT z działalności zaniechanej wyniósł 12 mln zł i był o 5,3 mln zł (80 proc.) wyższy r/r. O ile zbycie działalności dotyczącej franczyzy i zarządzania jest praktycznie niezauważalne na poziomie przychodów to w związku z wysoką rentownością będzie już znaczące na poziomie wyniku operacyjnego, co widać na poniższym wykresie.


kliknij, aby powiększyć


Raportowany wynik operacyjny wyniósł 118 mln zł, na co wpłynęły zdarzenia jednorazowe przed wszystkim w postaci sprzedaży nieruchomości. Zysk brutto wyniósł 107 mln zł, a po eliminacji zdarzeń jednorazowych 95 mln zł, w porównaniu do 233 mln zł nominalnie i 104 mln zł po korekcie o one-offy. Jak wspomniałem w tej linii wyników prawie następuje rachunkowe uzgodnienie zasad rachunkowości i porównywalności.

Orbis pomimo zwyżek cen na działalności, którą zamierza prowadzić w przyszłości poradził sobie w tym kwartale słabiej niż przed rokiem i nie jest efektem zmian w portfelu grupy – wynik operacyjny na pokój wyniósł 7.954 zł i był 259 zł (3,1 proc.) niższy niż przed rokiem. Taki stan rzeczy to efekt poczynionych inwestycji i zwiększonej amortyzacji, które być może nie do końca oddają jeszcze efekt w postaci zwiększonej sprzedaży. Należy także pamiętać, że obecnie mamy także bardzo silną presję płacową. Ta w wynikach nie jest widoczna wprost, bo udział kosztów pracowniczych w przychodach maleje (patrz tabela poniżej). Tym niemniej jednak rosną koszty i udział w przychodach usług obcych. Mimo wszystko suma tych dwóch pozycji kosztowych rośnie w tempie 1,2 proc., czyli tempie takim samym jak przychody. Widać także wzrost kosztów materiałów i energii w tempie większym od wzrostu sprzedaży. Z jednej strony wiadomo, że ceny elektryczności rosną, z drugiej mamy sporą inflację cen żywności, która wpływa na opłacalność prowadzonej działalności gastronomicznej.


kliknij, aby powiększyć


Jak wspomniałem wcześniej, przez MSSF 16 przepływy finansowe nie są porównywalne w okresach, ale możemy je sobie skorygować. Cashflow operacyjny po dociążeniu wypływami z tytułu leasingu wyniósł w pierwszym półroczu 176,3 mln zł i był nieco większy niż ten raportowany przed rokiem 175,4 mln zł.

Wzorem lat poprzednich Orbis wraz z publikacją sprawozdania przedstawił prognozy finansowe na obecny rok. Problem w tym, że prognoza ta zgodnie z komunikatem zawiera efekt wprowadzenia MSSF 16 przez co jest nieporównywalna z wynikami za poprzedni rok. W 2018 r. EBITDA operacyjna wyniosła ok. 480 mln zł, ale zawierała koszty najmu. Podana prognoza na rok 2019 w wysokości 520 – 550 mln zł tych kosztów nie zawiera, a wyniosły one w 2018 r. 58 mln zł. Porównywalna EBITDA za rok poprzedni wyniosłaby ok. 538 mln zł, ale też nie byłaby do końca porównywalna w związku z początkiem umów leasingowych. Proszę zauważyć, że w tym półroczy wynik EBIT bez zdarzeń jednorazowych po dociążeniu kosztami leasingu wynosi 104 mln zł, natomiast EBIT bez zdarzeń jednorazowych z wyłączeniem wpływu MSSF 16 106 mln zł. W związku chcąc dotrzeć do pełnej porównywalności należałoby skorygować ubiegłoroczną EBITDA o ok. 4 mln zł. W ostatecznym punkcie mamy 534 mln zł przed rokiem względem 530 – 550 mln zł w tym roku. Zatem zarząd uważa, że są duże szansę aby wyniki poprzedniego roku delikatnie poprawić - środek przedziału 540 mln zł.

Ważniejsze od wyników wydają się być warunki samej transakcji z Accorem. Zgodnie z komunikatem za asset light Orbis ma otrzymać 1,218 mld zł. Zgodnie z prognozą dla tej części biznesu mamy 110-120 mln zł EBITDA, co daje EV/EBITDA na poziomie 10-11. Z wynikami za 2018 r. Orbis był wyceniany na 4,2 mld zł co dawałoby wskaźnik EV/EBITDA na poziomie 8,8. Skoro aktywa mają być sprzedawane przy lepszej wycenie niż rynkowa nie może dziwić fakt, że kurs zareagował zwyżką. Przy cenie akcji na poziomie 101 zł mamy wskaźnik EV/EBITDA na poziomie 9,6, przy czym za EBITDA przyjąłem wynik raportowany przed rokiem. Warunki transakcji wydają się korzystne dla mniejszościowych akcjonariuszy Orbisu. To z resztą nie jest nowość, bo przy przejęciu aktywów wschodnioeuropejskich od głównego akcjonariusza warunki też były korzystne i Accor zaproponował uczciwą cenę. Transakcja wydaje się bardzo korzystna, ale nie należy zapominać o tym, że Orbis sprzedaje najbardziej rentowną i najbezpieczniejszą gałąź działalności.

Przy okazji transakcji Orbis wycenił nieruchomości, które zostaną w spółce. Według raportu są one warte 1,13 mld EUR czyli około 4,8 mld zł, co wraz z płatnością od Accor daje nam w sumie 6 mld wartości spółki (dług netto jest prawie zerowy). Nieruchomości były jednak wycenione metodą dochodową bez uwzględniania kosztów ogólnych, które spółka szacuje na 11 mln EUR rocznie, czyli 47 mln zł. Gdyby kwotę tą zdyskontować stopą kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości komercyjnych (5 proc.) to dostalibyśmy obniżkę wartości spółki o niecałe 950 mln zł. Z tego wynikałoby że Orbis jako spółka jest wart obecnie 3,9 mld zł (wartość dochodowa) plus 1,2 mld od Accor plus ponad 200 mln zł za nieruchomości niehotelowe czyli 5,4 mld zł, przy kapitalizacji 4,9 mld zł.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 5 sierpnia 2019 10:52

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
24
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 177
Wysłane: 3 listopada 2019 16:42:30 przy kursie: 113,50 zł
W przeddzień podziału – omówienie sprawozdania finansowego Orbis po III kw. 2019 r.

31 października Orbis finalnie sprzedał działalność serwisową (tzw. asset light), ale skutki tej transakcji odciskają piętno już na sprawozdaniach finansowych za okresy wcześniejsze. Zgodnie z zasadami rachunkowości, spółka podzieliła działalność na kontynuowaną i zaniechaną (przeznaczoną do sprzedaży). W związku z powyższym w sprawozdaniu finansowym począwszy od przychodów aż do linii zysku netto mamy uwzględnioną tylko działalność kontynuowaną. Efekty działalności zaniechanej ujawniają się dopiero na najniższym piętrze rachunku wyników, czyli w zysku netto. Zarząd spółki wyszedł jednak powyżej wymaganego minimum i w stosownej nocie pokazał efekty działalności zaniechanej, dzięki czemu możemy przedstawić przychody i wyniki tak, jakby spółka nadal funkcjonowała jako całość.

Przychody z działalności kontynuowanej wyniosły w III kw. 406 mln zł i były o 27,4 mln zł (7,2 proc.) wyższe r/r. Za to przychody z działalności zaniechanej (franczyza) wyniosły w analogicznym okresie 18,5 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7 mln zł (44 proc.) r/r.


kliknij, aby powiększyć


Warto zauważyć, że takie tempo wzrostu przychodów nie było obserwowane od 1 kw. 2017 r., przy czym warto pamiętać, że obecnie raportowane przychody (czyli z działalności kontynuowanej) nie są już wspierane przez dynamiczne wzrosty sprzedaży z tytułu franczyzy i zarządzania. Przychody z usług noclegowych zwiększyły się o 19 mln zł (7 proc.), natomiast z usług gastronomicznych o 5 mln zł (5,7 proc.). Istotną zwyżkę odnotowano także w sprzedaży pozostałej (15 proc.), ale w ujęciu nominalnym to zaledwie 2 mln zł. Łącznie na działalności zaniechanej i kontynuowanej sprzedaż wzrosła o 8,4 proc.


kliknij, aby powiększyć


Źródło poprawy obrotów ma złożony charakter. Przede wszystkim wzrosła sprzedaż like for like (LFL), czyli przychody z obiektów, które były w grupie zarówno w raportowanym jak i porównywalnym okresie – zwyżka o 5,2 proc. Po drugie o 0,7 proc. zwiększyła się baza hotelowa dla hoteli własnych i leasingowanych. Choć tempo wzrostu średniej liczby pokojów nie jest duże, to warto mieć na uwadze, że po drodze mieliśmy sprzedaż ibis Budget w Toruniu (luty 2019), otwarcie ibis Styles Warszawa Centrum i ibis Poznań (IV kw. 2018), oraz otwarcie ibis Budapest Castle Hill (sierpień 2019), który jak się można domyślać nie w pełni kontrybuował na wynik okresu. Mówiąc inaczej, wypadł hotel budżetowy w mniejszym mieście, a weszły dwa klasy nieco wyższej w większych miastach, gdzie jak się można domyślać stawki za nocleg są wyższe.


kliknij, aby powiększyć


Średnia cena za pokój wzrosła o 6 proc. w ujęciu LFL, natomiast w ujęciu nominalnym zwiększyła się o 5,9 proc. Obłożenie było na niemal identycznym poziomie co przed rokiem, w związku z czym zwyżka pochodzi głównie od zarządzania klientem.


kliknij, aby powiększyć


Normalnie po omówieniu sprzedaży i przyczyn jej wzrostów omawiałem koszty. Niestety, w związku z implementacją MSSF 16 i wyłączeniem działalności zaniechanej jest to bezcelowe. Według nowego standardu koszty leasingu operacyjnego (hoteli, samochodów) prezentowane są obecnie nie jako usługi obce, podatki i opłaty czy koszty wynajmu hoteli, ale jako amortyzacja rozpoznanego prawa do użytkowania i kosztów odsetek od zobowiązania leasingowego.
Zarząd Orbisu chce jednak ułatwić ocenę wyników inwestorom i przedstawił w sprawozdaniu wyniki EBITDAR, EBITDA i EBIT po korekcie o wpływ MSSF 16 (nie ma jednak uzgodnień kosztów).

Raportowany EBITDAR (czyli z działalności kontynuowanej) zwiększył się o 12 mln zł (7,4 proc.), ale znacząca cześć wzrostu pochodzi z implementacji MSSF. Wynik na tym poziomie po korekcie o wpływ MSSF wyniósł 171,3 mln zł i był o 8,8 mln zł (5,4 proc.) wyższy r/r. EBITDAR z działalności zaniechanej wzrósł o 1,7 mln zł (37 proc.) i zamknął się kwotą 6,4 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Rentowność EBITDAR raportowanego (z działalności kontynuowanej) spadła o 0,8 pp., natomiast po korekcie o wpływ MSSF wyniosła 42,2 proc. w porównaniu do 42,9 proc. w III kw. 2018 r. Utrzymanie rentowności w obliczu rosnącej konkurencji i presji płacowej trzeba uznać za sukces. Nieco zmniejszył się EBITDAR na działalności zaniechanej – spadek z 36,7 proc. do 34,9 proc.


kliknij, aby powiększyć


Przypomnę, że EBITDAR to wynik operacyjny przed uwzględnieniem kosztów amortyzacji, ale także kosztów najmu. Faktyczny obraz działalności operacyjnej lepiej oddaje EBIT, oczywiście przed uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych.

Całkowity zysk z działalności operacyjnej (łącznie z działalności zaniechanej i kontynuowanej) po korekcie o wpływ MSSF 16 wyniósł 118 mln zł i był o 7,5 mln zł (6,8 proc.) wyższy r/r. Nominalny EBIT wzrósł o 9,6 proc., ale wiele z tego wzrostu wynika z innego podejścia do leasingu operacyjnego. Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej skorygowany o wpływ MSSF 16 wyniósł 111,6 mln zł i był o 5,7 mln zł (5,4 proc.) wyższy r/r.


kliknij, aby powiększyć


Podobnie jak w wypadku marży EBITDAR nie widać w rentowności EBIT negatywnego wpływu niekorzystnych zjawisk w otoczeniu spółki - są porównywalne r/r.


kliknij, aby powiększyć


Z rachunku geograficznego wynika, że za wzrostem wyników stoi głównie rynek polski. EBIT w kraju wzrósł z 63,3 mln zł do 69 mln zł, czyli o 5,7 mln zł. Niestety, Czechy i Węgry zaliczyły w tym kwartale drobny regres (-0,8 mln zł, -1,2 mln zł), natomiast wynik na pozostałych rynkach zagranicznych wzrósł o 1,8 mln zł. W wypadku spółek zagranicznych trzeba wziąć jednak pod uwagę ryzyko kursowe – z pewnością kursy wymiany forinta do złotego były dla spółki mniej korzystne niż przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Podstawą poprawy wyników porównywalnych jest zatem głównie rynek polski, gdzie spółka poprawiła sprzedaż LFL i zniwelowała wpływ niekorzystnego otoczenia. Z jednej strony mamy prawdopodobnie zmniejszanie zatrudnienia kosztem pracowników agencyjnych, z drugiej ograniczanie kosztów energii i zużywanej wody. Spółka chwali się, że ograniczyła w tym roku koszty tych wydatków o 0,7 mln zł, co przy drastycznie rosnących cenach energii (+47 proc. od 1 lipca) jest naprawdę godne podziwu.

Na raportowany wynik wpłynęły oczywiście zdarzenia jednorazowe, w związku z czym nominalny raportowany EBIT był praktycznie na poziomie ubiegłorocznym – 108 mln zł obecnie, 107 mln zł przed rokiem. Na poziomie zysku brutto i zysku netto mamy już regres wyniku, ale nie oddaje on zupełnie tego, co się w tym kwartale wydarzyło.

Po III kw. br. zarząd spółki uważa wykonanie prognozy za niezagrożone, czemu nie należy się dziwić. Jak wskazywałem w poprzednim omówieniu, prognoza w porównywalnych zasadach rachunkowości zakłada kosmetyczny wzrost wyniku, a jak widać do tej pory spółce udało się taki wynik poprawić r/r.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 5 listopada 2019 11:23

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,628 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +154,54% +30 907,39 zł 50 907,39 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d