pixelg
ENERGA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

15 16 17 18 19 20 21

ENERGA [ENG]

AKTUALNY KURS: 6,43 zł (+2,06%) 16-10-2019 17:00
krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 563
Wysłane: 23 maja 2018 18:10:00 przy kursie: 9,13 zł
ENERGA - analiza techniczna

Parafrazując W Gomułkę - kurs stał na skraju przepaści, ale zrobił ogromny krok naprzód.

Na dzisiejszej sesji podaż jednym mocnym ruchem przełamała wsparcie, wynikające ze zniesienia 61,8% ubiegłorocznych wzrostów, grzebiąc tym samym nadzieje na zakończenie spadków. Przy okazji ofiarą podaży padło wsparcie strefy 9,24-9,47 zł. Oznacza to, że droga do kolejnej strefy wsparcia 8,26-8,51 zł stoi otworem.
Wskaźniki techniczne nie zachęcają do angażowania się w obronę kursu. Na MACD, podobnie jak i na ADX obowiązują całkiem świeże sygnały sprzedaży. W związku z powyższym perspektywy notowań na najbliższe tygodnie są negatywne.

Kolejne poziomy wsparć to okolice 7,50 i 7,20 zł, potem już tylko historyczne minima.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 23 maja 2018 18:13

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 563
Wysłane: 26 lipca 2018 20:14:49 przy kursie: 8,91 zł
ENERGA - analiza techniczna

Warto odświeżyć wykres spółki Energa z dwóch powodów. Pierwszy to osiągnięcie strefy cenowej, o której pisałem w poprzedniej analizie technicznej. Drugi zaś to sposób w jaki notowania to uczyniły, a mianowicie chodzi o widoczne wytracanie impetu przeceny. Świadczy o tym m.in formacja klina. I to właśnie w niej można dostrzec podstawy do wyprowadzenia odreagowania.
Najbliższy opór znajduje się na poziomie 9,60 zł, kolejnego oczekiwałbym dopiero w okolicy 11,10 zł.


kliknij, aby powiększyć

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 563
Wysłane: 8 października 2018 20:20:25 przy kursie: 8,27 zł
ENERGA - analiza techniczna

Odreagowanie, o którym pisałem w poprzedniej analizie technicznej, zgasło na pierwszym napotkanym oporze i walor powrócił do nadrzędnego trendu spadkowego. Obecnie mamy do czynienia z kolejną korektą wzrostową, która dotarła do istotnego poziomu - jest to poziomy opór na 8,29 zł. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić dość szybko, gdyż kurs akcji nie ma zbyt dużego pola do manewru. Od dołu wywiera presję dolne ramię klina, zaś od góry wspomniany opór. Wybicie klina dołem oznacza kolejną falę spadkową jak minimum w kierunku rocznego ekstremum. W górnych obszarach wykresu podaży należy spodziewać się na poziomie 8,75 zł, gdzie poziomy opór jest wzmocniony zniesieniem Fibonacciego. O średnioterminowej poprawie sentymentu można będzie zatem mówić w przypadku wejścia notowań powyżej 8,75 zł.

Wskaźniki techniczne znajdują się w miejscu, w którym łatwo o wygenerowanie sygnałów. Linia MACD dotarła do poziomu równowagi a odczyt RSI zbliża się do 60. Warto zatem bacznie obserwować notowania, gdyż na najbliższych sesjach dojdzie do rozstrzygnięcia co do krótkoterminowego kierunku poruszania się notowań. Wciąż widoczna dystrybucja walorów powoduje, że kolejny impuls spadkowy ma większe szanse na realizację.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 8 października 2018 20:21


Przemek S
Przemek S PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-09-11
Wpisów: 23
Wysłane: 7 listopada 2018 11:13:26 przy kursie: 8,31 zł
Gra w zielone na mamonę – omówienie sprawozdania Energa po 2 kw. 2018r.


Sytuacja spółki po 2 kw. 2018 roku prezentuje się stabilnie. Bez dynamicznych ruchów w stronę poprawy lub pogorszenia wyników. Wpływ ma na to fakt, iż trzonem działalności spółki jest dystrybucja energii elektrycznej regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki. Ponieważ na danych kwartalnych widać dość jednoznacznie sezonowość wyników (1 i 4 kwartał jest przeważnie dużo lepszy niż 2 i 3) analizę oparłem głównie na danych półrocznych.


kliknij, aby powiększyć

*wynik skorygowany o odpisy

W I półroczu 2018 spółka osiągnęła przychody na poziomie nieco ponad 5 mln zł. Pierwsze wrażenie jest oczywiście jednoznaczne, mamy spadek rzędu 3-4proc. w odniesieniu do poprzednich okresów. Jednak spadek ten wynika głównie ze stosowania od początku roku MSSF15 (zostanie to omówione w dalszej części analizy). Gdyby rozpoznawać przychody wg. poprzednich zasad rachunkowych wyniosłyby one 5.216 mln zł, co jest już wartością zbliżoną do poprzednich półroczy. Dużo lepiej wygląda wynik operacyjny, który jest najwyższy od I półrocza 2015. Powoli do góry wspina się także rentowność działalności (choć częściowo jest to efekt skorygowanej bazy przychodów). Podobny obraz kształtuje się gdy spojrzymy na dane roczne (ostatni okres to estymacja oszacowana jako suma II półrocza 2017 i I półrocza 2018).


kliknij, aby powiększyć


*wynik skorygowany o odpisy

Przeanalizujmy, który z segmentów przyczynił się najmocniej do poprawy sytuacji, a który najsłabiej sobie radzi.

Segment Dystrybucji


kliknij, aby powiększyć


Jednoznacznie widać, iż dystrybucja to wiodący segment działalności. Po dwóch kwartałach 2018 stanowił 90proc. wyniku operacyjnego spółki. Co więcej patrząc po wartościach wprost ze sprawozdania jest to najlepszy wynik od 2014 roku. Niestety został on trochę zniekształcony przez dwa zdarzenia jednorazowe. Pierwszym z nich jest zmiana metody szacowania sprzedaży niezafakturowanej, które jest efektem przejścia na raport z nowego systemu billingowego. Poprawiło to wynik o 99 mln zł. Drugi element zadziałał na niewielkie pogorszenie wyniku (tj. o ok 9 mln zł). I jest efektem zastosowania MSSF 15. Interpretacje zasad tego standardu sprawiają wiele trudności niejednemu księgowemu, jednak w dużym uproszczeniu nakazuje on rozpoznanie przychodu korzystając z pięciostopniowego modelu opartego na obowiązku świadczenia wypełnianym w czasie lub wypełnianym jednorazowo, wymagającym uwzględnienia takich elementów jak zmienne wynagrodzenie, koszty pozyskania klienta, wykonanie umowy, wartość pieniądza w czasie i odpowiedniej alokacji wynagrodzenia do tych części składowych.

Do tej pory większość spółek rozpoznawała przychody w oparciu o wystawiane faktury. Zgodnie z MSSF 15 przychód ma być bardziej adekwatny do zrealizowanych usług czy dostarczonych produktów. W przypadku tego segmentu działalności spółki ma to zastosowanie głównie w zakresie rozpoznania opłat za usługi przyłączeniowej, które nie są już rozliczane w czasie co wpłynęło nieznacznie na obniżenie przychodów i wyniku.
Po korekcie o te dwa zdarzenia mamy zysk operacyjny na poziomie 523 mln zł a więc troszkę gorzej niż w analogicznych okresach 3 poprzednich lat.

Dwie podstawowe kategorie wpływające na generowanie przychodów miały wzrostową dynamikę. Wzrosła ilość dystrybuowanej energii zarówno w porównaniu do analogicznego półrocza jak i kwartału roku poprzedniego.


kliknij, aby powiększyć


Wzrosła także podstawa do budowania stawki dystrybucyjnej jaką jest regulacyjna wartość aktywów.


kliknij, aby powiększyć


Jak i stopa zwrotu na tych aktywach.


kliknij, aby powiększyć


Dlaczego w takim razie przychody spadły? Spółka tłumaczy to niekorzystną zmianą struktury sprzedaży pomiędzy grupami taryfowymi. Głównie wzrostem w grupach A i B.


kliknij, aby powiększyć


Z opisu wyczytamy, że w wyniku zmiany struktury sprzedaży między grupami taryfowymi średnia stawka opłaty dystrybucyjnej spadła o 2 proc. r/r. Nie do końca jest to czytelne wyjaśnienie, bo jak widzimy w powyższej tabeli, wolumen nieznacznie spadł tylko w grupie C. Wobec powyższego jeśli nawet średnia stawka spadła o 2 proc. a cały wolumen na wszystkich grupach wzrósł o 4 proc. to przychody powinny wzrosnąć ok. 2 proc.. Taki stan rzeczy to efekt korekty przychodów z tytułu niewykazywania opłaty przejściowej (w poprzednim roku były wykazywane w przychodach i kosztach, natomiast teraz nie są pokazywane).

Na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych pogorszeniu uległy wskaźniki jakościowe.


kliknij, aby powiększyć


Na pytanie czy istnieje ryzyko, iż skorygowana zostanie taryfa dystrybucyjna w związku z przekroczeniami co do planowanych poziomów wskaźników jakościowych zarząd spółki podczas konferencji wynikowej odpowiedział, iż istnieje takie ryzyko ale sytuacja jest pod kontrolą i wskaźniki utrzymują się w zaplanowanym korytarzu wyznaczonym prze URE.

Segment Sprzedaży


kliknij, aby powiększyć

*wynik skorygowany o odpisy

Segment obrotu energią nigdy nie był kluczowym dla działalności spółki pod względem generowanych wyników. W analizowanym półroczu widzimy EBIT na poziomie 37 mln zł ale jakby dokonać analizy po kwartałach to w I kw. 2018 wynik był na poziomie 43 mln zł a w II kw. 2018 mamy niestety stratę na poziomie 6 mln zł. Złożyło się na to kilka czynników. Pierwszy natury wolumenowej.


kliknij, aby powiększyć


Spółka coraz mniej sprzedaje do odbiorców finalnych. Ta tendencja nabrała siły szczególnie w II kw. 2018 roku. Po części jest to wynikiem wygaszania aktywności na rynku słowackim, jednak spadki miały miejsce także w obszarze polskich klientów biznesowych i gospodarstw domowych. Jest to o tyle negatywna tendencja gdyż całkowite zapotrzebowanie na energię w kraju rosło. Dodatkowo w strukturze sprzedaży rośnie udział odbiorców taryfy G. W II kw. 2018 roku stanowili oni już 29 proc. sprzedaży (w analogicznym kwartale roku poprzedniego było to 27proc.). Taryfa G jest o tyle newralgiczna gdyż podlega regulacjom URE i niestety stała się narzędziem w walce politycznej. Pomimo istotnych wzrostów cen energii na rynku hurtowym zarząd spółki przekazał stanowisko, iż Enea nie zamierza występować do Prezesa URE o podnoszenie jakiejkolwiek taryfy.

Zarząd uważa, iż ewentualną utratę marży zrekompensuje w inny sposób (programami efektywnościowymi, budowaniem marży na produktach dodatkowych takich jak: telewizja, pakiety medyczne, pakiety dla kierowców itp.) W mojej ocenie przy niezmienionej taryfie nie uda się zrekompensować strat, które będą konsekwencją zakupu energii po wyższych cenach. Wobec powyższego segment ten może być narażony na istotne straty w kolejnych kwartałach. W 2018 roku pojawił się nowy wolumen w obrocie hurtowym związany ze sprzedażą energii do Energa Operator na pokrycie strat sieciowych. W 2017 roku kontrakt ten realizował innych sprzedawca. Zmalała pozostała sprzedaż hurtowa gdyż od początku tego roku istotnie ograniczony został obowiązek zakupu energii (którą oczywiście później trzeba sprzedać) w ramach mechanizmu Sprzedawcy Zobowiązanego. Przypomnijmy, iż jest to sprzedawca wyznaczany przez URE dla danego obszaru kraju. Obowiązek wyznaczenia tzw. sprzedawców zobowiązanych na URE nakłada ustawa o OZE. Zgodnie z tą ustawą (art. 40. ust. 1.) sprzedawca zobowiązany ma wykonywać obowiązek zakupu energii ze źródeł odnawialnych

. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek ten został ograniczony tylko do instalacji o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW. Niekorzystnie na wyniki spółki wpłynęło także zamykanie pozycji kontraktowej przy wysokich cenach energii w tym roku. Wygląda na to, że spółka nie miała zabezpieczonej całej sprzedaży kontraktami o dłuższym terminie wobec czego była zmuszona domykać otwarte pozycje zakupami na krótszych produktach rynku terminowego lub zakupami SPOT przy dużo wyższych cenach. Ten negatyw został częściowo zbuforowany niższymi kosztami umorzenia praw majątkowych. Pomimo, iż obowiązek uposażenia energii w zielone prawa majątkowe wzrósł z 15,4proc. do 17,5proc. a ich cena drastycznie wzrosła to i tak były to dużo korzystniejsze warunki niż w I połowie 2017 roku kiedy to spółka była zmuszona kupować prawa majątkowe po cenach opartych o dawną postać opłaty zastępczej. Przypomnijmy, że umowy w oparciu o które spółka dokonywała takich zakupów od farm wiatrowych zostały przez nią zaskarżone/wypowiedziane. Spółka złożyła 19 pozwów i 3 pozwy arbitrażowe przeciwko farmom wiatrowym oraz bankom. Trzy pozwy zakończyły się już ugodami (dotyczą one 31proc. mocy zainstalowanej w pozwanych farmach wiatrowych). Kolejne trzy arbitraże były niekorzystne dla spółki. Kolejne dwa są na etapie nieprawomocnych wyroków oddalających powództwo spółki. Ponieważ spółka zaprzestała realizacji wszystkich zaskarżonych umów to kupuje prawa majątkowe po cenach rynkowych. Niekorzystne rozstrzygnięcia w tych sporach wpływają na materializację zobowiązań strony pozwanej i mogą wpłynąć niekorzystnie na przyszłe wyniki spółki.

Omawiany segment zajmuje się też sprzedażą gazu. Marża na tej działalności spadła o 2 mln zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2017. Spółka tłumaczy niską rentowność tej działalności jako konsekwencja opłat za magazynowanie paliwa gazowego w przypadku jego importu wprowadzonych w 2016 roku, które przełożyły się na mniej korzystne zasady handlu na rynku hurtowym gazu.

Segment Wytwarzania


kliknij, aby powiększyć


Z perspektywy wykonania I półrocza r/r należy zauważyć niewielki spadek EBIT (skorygowanego o odwrócenie odpisu w wysokości 117 mln zł dotyczącego farm wiatrowych). Wynika on głównie z wyższego kosztu CO2 o 40 mln zł, który został częściowo zrekompensowany wyższymi przychodami ze sprzedaży energii na 10 mln zł z tytułu wyższych cen. Niższymi przychodami z ciepła będących wynikiem niższego zapotrzebowania na ciepło na lokalnych rynkach miast Ostrołęka, Elbląg i Kalisz. Produkcja energii elektrycznej też była na niższych poziomach.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Mniejsza produkcja dotyczyła praktycznie wszystkich źródeł (poza fotowoltaiką). W tym półroczu operator rzadziej przywoływał bloki w Ostrołęce do pracy (z których jeden jest w remoncie kapitalnym) co przełożyło się na mniejszą produkcję i dłuższe postoje w rezerwie pozostałych dwóch sprawnych bloków. Niższe zapotrzebowanie na ciepło spowodowało także niższą produkcję energii elektrycznej w elektrociepłowniach (energia jest tam produkowana w skojarzeniu z ciepłem w celu optymalizacji sprawności i pozyskiwania certyfikatów za kogenerację). Ze względu na gorsze warunki hydrologiczne mniej wyprodukowały źródła wodne. Słaba wietrzność (szczególnie w II kw. roku) wpłynęła na niższą produkcję farm wiatrowych.

Na skutek niższej produkcji w źródłach konwencjonalnych zużyto mniej węgla. Jednak wzrost jego ceny sprawił, iż koszty pozostały na podobnym poziomie. Spółka nie spalała też w tym półroczu biomasy tłumacząc to brakiem efektywności współspalania w elektrowni w Ostrołęce i pracami optymalizacyjnymi na bloku biomasowym w Elblągu. Jest to trochę zastanawiające bo cena energii jak i istotne wzrosty cen na zielonych certyfikatach bardzo podniosły rentowność produkcji na biomasie. Albo spółka ma dostęp do bardzo drogiej biomasy albo nie ma do niej dostępu w ogóle. Lub jest jakiś inny powód, że nie korzysta z tych możliwości jakie stwarza na chwilę obecną rynek.

kliknij, aby powiększyć


Spółka nie jest zbyt szczodra w opisywaniu pozycji kosztowych oraz pozostałej działalności operacyjnej i finansowej.


kliknij, aby powiększyć


Z załączonej tabeli widzimy, iż o 13proc. wzrosły koszty zarządu co po części zrekompensowane zostało spadkiem kosztów sprzedaży o 5proc.. Martwić może fakt, iż w spółce rośnie poziom zatrudnienia.


kliknij, aby powiększyć


W porównaniu do I półrocza 2017 koszty osobowe wzrosły o 4proc. (21 mln zł). Spółka tłumaczy wzrost zatrudnienie m.in. wypieraniem usług obcych. Jednak jak spojrzymy na zmianę kosztów usług (poza usługami przesyłowymi) między I półroczem 2017 i 2018 to nastąpił wzrost o ponad 11proc. (14 mln zł).

Pozostałe przychody operacyjne są niższe o 39 mln zł. Zakładam, iż jest to efekt zaksięgowania w pierwszym półroczu 2017 zysku z okazyjnego nabycia powstałego w związku ze wstępnym rozliczeniem nabycia akcji spółki Polimex-Mostostal S.A. w wysokości 50 mln zł.

Efekt wyższej straty na działalności finansowej wynika głównie z rewaluacji instrumentów zabezpieczających. Jeśli chodzi o odsetki zapłacone to w tym półroczu wyniosły one 178 mln zł w porównaniu do 127 mln zł w analogicznym półroczu poprzedniego roku.

Przepływy pieniężne i bilans

Zastosowanie MSSF 15 wpłynęło na niższe poziomy rozliczeń międzyokresowych gdyż opłaty przyłączeniowe idą jednorazowo w przychody i nie są już rozliczane przez bilans. Brak rozliczania opłat przesyłowych wpłynął na niższe poziomy zobowiązań handlowych.
W zakresie przepływów spółka wciąż jest dobrym generatorem gotówki operacyjnej.

kliknij, aby powiększyć


CAPEX w 80-90proc. pochłania dystrybucja. Oczywiście może się to w najbliższych latach zmienić jak ruszy budowa nowego bloku w Ostrołęce, do którego realizacji wybrano już wykonawcę a łączny koszt budowy ma wynieś nieco ponad 5 mld zł (przypomnijmy, że Energa jest w projekcie wspólnie z Eneą – udziały po 50 procent). Na 30 czerwca spółka posiadała 3.190 mln środków pieniężnych przy zadłużeniu na poziomie 7.532 mln zł. Harmonogram spłat zadłużenia wygląda na chwilę obecną następująco.

kliknij, aby powiększyć


Wycena

Notowania spółki ocierają się o historyczne minima. Wskaźniki takie jak C/WK, C/P czy też EV/EBITDA są znacząco niżej niż średnie dla sektora. Kapitalizacja na chwilę obecną to zaledwie 3,25 mld zł. Przy obecnych uwarunkowaniach spółka jest w stanie wygenerować ok 2 mld pozytywnego przepływu operacyjnego. Załóżmy, że CAPEX dystrybucji będzie pochłaniał połowę tego to i tak zostaje spora nadwyżka, a segment wytwarzania (poza budową nowego bloku w Ostrołęce) póki co nie zgłasza większego zapotrzebowania inwestycyjnego. Jeśli nowy blok zyska na dobrych warunkach długoletnie kontrakty w ramach rynku mocy to ryzyko tego projektu zostanie znacznie ograniczone. Jeśli to całe negatywne nastawienie do sektora minie to w mojej ocenia Energa jest tą spółka, które ma duży potencjał do odreagowania spadków, które miały miejsce przez ostatni rok. Jednocześnie przypominamy, iż w momencie wypowiadania umów na zakup zielonych certyfikatów spółka szacowała oszczędności z tego tytułu na ok 2,1 mld zł (w samym 2018 roku miało być to 110 mln zł). Ponieważ większość spraw ciągle jest w postępowaniach sądowych ryzyko materializacji tych oszczędności jest wciąż istotne. Pamiętajmy także, że w międzyczasie zmieniła się wartość opłaty zastępczej i przy nowej stawce bardzo możliwe, że zakupy praw majątkowych byłyby wręcz korzystne dla spółki w oparciu o formuły cenowe bazujące na wartości tej opłaty. Wobec czego podawana wartość oszczędności może być nieco hipotetyczna bo warunki rynkowe i regulacyjne bardzo szybko się zmieniają.


Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 7 grudnia 2018 14:09

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 563
Wysłane: 2 stycznia 2019 13:01:54
ENERGA - analiza techniczna na życzenie


W przypadku notowań spółki Energa mamy do czynienia z długoterminowym trendem spadkowym, średnioterminowym wzrostowym. Krótkoterminowa tendencja jest negatywna, ale jej znaczenie jest najmniej istotne. Kurs akcji pokonał linię spadków i wzbił się powyżej chmury Ichimoku, co pozwala optymistycznie patrzeć na średnioterminowe perspektywy notowań. Szczególnie, że sekwencja opadających szczytów została naruszona.
Powrót do kontynuacji średnioterminowego odreagowania jest możliwy pod warunkiem utrzymania notowań powyżej zaznaczonej na zielono strefy wsparcia. Wskaźniki techniczne zachowują się w sposób typowy dla dla krótkoterminowej korekty spadkowej. Negatywnym sygnałem byłoby zejście linii MACD poniżej poziomu równowagi a RSI poniżej 40 pkt.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

BearHand
BearHand PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 243
Wysłane: 1 marca 2019 22:10:23 przy kursie: 9,67 zł
Słabe wyniki podała spółka

Cytat:
Grupa Energa szacuje, że jej EBITDA w czwartym kwartale 2018 roku wyniosła 426 mln zł wobec 517 mln zł przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA grupy wyniesie w tym okresie 503,3 mln zł.

stooq.pl/n/?f=1277733&c=1&...

Przemek S
Przemek S PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-09-11
Wpisów: 23
Wysłane: 26 kwietnia 2019 09:36:52 przy kursie: 7,71 zł
Regulacyjne zlodowacenie – omówienie sprawozdania Energa po 4 kw. 2018 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 25-04-2020 9:36:52.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 30498)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Edytowany: 7 maja 2019 19:02

BearHand
BearHand PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 243
Wysłane: 4 maja 2019 01:11:07 przy kursie: 7,41 zł
Cała energetyka wygłąda fatalnie. Pytanie czy może być gorzej i o ile.

Walu-osp
Dołączył: 2011-07-22
Wpisów: 93
Wysłane: 7 maja 2019 08:54:45 przy kursie: 7,43 zł
Jest padaka, wig_energ zbliża się do minimów, jak nie zatrzyma dołek to zamykać oczy !

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 563
Wysłane: 2 lipca 2019 08:38:21 przy kursie: 7,95 zł
ENERGA - analiza techniczna na życzenie


Kurs akcji spółki Energa tworzy bazę pod odreagowanie spadków. W chwili obecnej mamy do czynienia z mocno naciąganą formacją W z linią szyi na poziomie 7,95 zł. Skuteczne przełamanie tego oporu, najlepiej potwierdzone skokowym wzrostem wolumenu, otworzyłoby drogę do realizacji zasięgu wybicia wynikającego z wysokości formacji i zniesienie jak minimum 50% tegorocznych spadków.
Wskaźniki techniczne znalazły się po jasnej stronie mocy i powinny istotnie przyczynić się do realizacji powyższego scenariusza.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


andrjusza
andrjusza PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-11-11
Wpisów: 18
Wysłane: 2 lipca 2019 09:21:51 przy kursie: 8,10 zł
dziękuję bardzo
pozdrawiam
A

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 475
Wysłane: 9 sierpnia 2019 11:48:17 przy kursie: 6,86 zł
Pakiet benefitów (szczególnie tych obniżających poziom stresu) b. potrzebny, bo kurs akcji lada moment będzie testował dołek z listopada 2016 r., czyli historyczne minimum...
www.stockwatch.pl/wiadomosci/e...

h3rlitz
Dołączył: 2019-03-11
Wpisów: 185
Wysłane: 9 sierpnia 2019 15:58:44 przy kursie: 6,86 zł
Już przetestował. I wyszedł dołem - ale w sumie który walor w tym tygodniu dołem ze wsparcia nie wyszedł. Zadziwiająco mocno trzyma się tylko kilka - Dino, CDProjekt i chyba tyle. Reszta popłynęła. Whistle

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 738
Wysłane: 21 sierpnia 2019 12:03:55 przy kursie: 6,50 zł
angry3 Ostrołęka C solą w oku pseudo-ekologów i pseudo-obrońców klimatu. Klątwa ta spowodowała realne konsekwencje odnośnie kursu akcji. Utrata wartości aktywów na B (>550g/kWh) toć reg. UE 2019/943. Zwykle to ustawodawca powinien rekompensować wynikłe z ustawy straty prywatnym podmiotom. Ależ to praworządność restrykcyjna jest teraz w modzie. To prywatny podmiot ma ponosić te straty - to jest przymus-o-szantaż. A banki i ubezpieczalnie mają omijać tego typu projekty. Zatem nauka staje się pseudo-nauką.
Wszak człowiek nic nie wie, albo wie o wiele, wiele za mało aby
stawiać kategoryczne wnioski. Mamy jedynie hipotezy:
Zakładając, że zmagazynowany węgiel (związany) dostępny do obiegu tj.: w atmosferze, powierzchni gleb i oceanów, roślinności i organizmów żywych wraz z zakumlowanych w głębiach oceanów i dostępnych kopalinach to 100% wynosi 50000 mln ton (jako baza) - to bilansować należy poszczególne "magazyny" i "transfery" roczne CO2. Wtedy okaże się, że "magazynem" podstawowym są OCEANY.- prawie 80% ogólnie dostępnych zasobów z czego ok. 2% to powierzchnie oceanów.
Następnym "magazynem" są dostępne kopaliny -ok 8% zasobów (oblicza się ich uwolnienie na 100-150 lat). Z kolei "magazynem" jest powierzchnia gleb wraz z roślinnością i organizmami żywymi do 5% zmagazynowanego C. z czego w glebach ok. 3%. I ostatnim "magazynem" jest atmosfera, gdzie zgromadzone jest raptem 1,5% zasobów C w ujęciu globalnym.
Transfer CO2 między poszczególnymi magazynami jest czyniony siłami przyrody. Człowiek niewiele tu może. Jedyny wpływ ma człowiek na tempo wydobycia kopalin (skrócenie cyklu ) i wyrąb lasów (skrócenie cyklu) a wiec dotyka to magazynów które w sumie mają ok. 10% zasobów C.
Biorąc pod uwagę fakt, że owe skrócenie cykli szacowane na 0,07% rocznie w skali globalnej, jest rekompensowane wydłużeniem cykli w innych magazynach i bujniejszym wzrostem wszelkiej roślinności. Udział w tym UE to zaledwie 0,005% a zaś Polski to zaledwie 0,0003%.
Zatem klątwa ekologów nad Ostrołęką jest wielce przesadzona.


krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 563
Wysłane: 3 października 2019 08:59:06 przy kursie: 6,10 zł
ENERGA - analiza techniczna na życzenie

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 24-10-2019 8:59:6.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 1023)


Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
15 16 17 18 19 20 21

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,505 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d