pixelg
ENERGA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ENERGA [ENG]

AKTUALNY KURS: 7,90 zł (-0,38%) 27-01-2021 17:00
krewa
krewa PREMIUM
257
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 524
Wysłane: 23 maja 2018 18:10:00 przy kursie: 9,13 zł
ENERGA - analiza techniczna

Parafrazując W Gomułkę - kurs stał na skraju przepaści, ale zrobił ogromny krok naprzód.

Na dzisiejszej sesji podaż jednym mocnym ruchem przełamała wsparcie, wynikające ze zniesienia 61,8% ubiegłorocznych wzrostów, grzebiąc tym samym nadzieje na zakończenie spadków. Przy okazji ofiarą podaży padło wsparcie strefy 9,24-9,47 zł. Oznacza to, że droga do kolejnej strefy wsparcia 8,26-8,51 zł stoi otworem.
Wskaźniki techniczne nie zachęcają do angażowania się w obronę kursu. Na MACD, podobnie jak i na ADX obowiązują całkiem świeże sygnały sprzedaży. W związku z powyższym perspektywy notowań na najbliższe tygodnie są negatywne.

Kolejne poziomy wsparć to okolice 7,50 i 7,20 zł, potem już tylko historyczne minima.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 23 maja 2018 18:13

krewa
krewa PREMIUM
257
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 524
Wysłane: 26 lipca 2018 20:14:49 przy kursie: 8,91 zł
ENERGA - analiza techniczna

Warto odświeżyć wykres spółki Energa z dwóch powodów. Pierwszy to osiągnięcie strefy cenowej, o której pisałem w poprzedniej analizie technicznej. Drugi zaś to sposób w jaki notowania to uczyniły, a mianowicie chodzi o widoczne wytracanie impetu przeceny. Świadczy o tym m.in formacja klina. I to właśnie w niej można dostrzec podstawy do wyprowadzenia odreagowania.
Najbliższy opór znajduje się na poziomie 9,60 zł, kolejnego oczekiwałbym dopiero w okolicy 11,10 zł.


kliknij, aby powiększyć

krewa
krewa PREMIUM
257
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 524
Wysłane: 8 października 2018 20:20:25 przy kursie: 8,27 zł
ENERGA - analiza techniczna

Odreagowanie, o którym pisałem w poprzedniej analizie technicznej, zgasło na pierwszym napotkanym oporze i walor powrócił do nadrzędnego trendu spadkowego. Obecnie mamy do czynienia z kolejną korektą wzrostową, która dotarła do istotnego poziomu - jest to poziomy opór na 8,29 zł. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić dość szybko, gdyż kurs akcji nie ma zbyt dużego pola do manewru. Od dołu wywiera presję dolne ramię klina, zaś od góry wspomniany opór. Wybicie klina dołem oznacza kolejną falę spadkową jak minimum w kierunku rocznego ekstremum. W górnych obszarach wykresu podaży należy spodziewać się na poziomie 8,75 zł, gdzie poziomy opór jest wzmocniony zniesieniem Fibonacciego. O średnioterminowej poprawie sentymentu można będzie zatem mówić w przypadku wejścia notowań powyżej 8,75 zł.

Wskaźniki techniczne znajdują się w miejscu, w którym łatwo o wygenerowanie sygnałów. Linia MACD dotarła do poziomu równowagi a odczyt RSI zbliża się do 60. Warto zatem bacznie obserwować notowania, gdyż na najbliższych sesjach dojdzie do rozstrzygnięcia co do krótkoterminowego kierunku poruszania się notowań. Wciąż widoczna dystrybucja walorów powoduje, że kolejny impuls spadkowy ma większe szanse na realizację.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 8 października 2018 20:21


Przemek S
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-09-11
Wpisów: 33
Wysłane: 7 listopada 2018 11:13:26 przy kursie: 8,31 zł
Gra w zielone na mamonę – omówienie sprawozdania Energa po 2 kw. 2018r.


Sytuacja spółki po 2 kw. 2018 roku prezentuje się stabilnie. Bez dynamicznych ruchów w stronę poprawy lub pogorszenia wyników. Wpływ ma na to fakt, iż trzonem działalności spółki jest dystrybucja energii elektrycznej regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki. Ponieważ na danych kwartalnych widać dość jednoznacznie sezonowość wyników (1 i 4 kwartał jest przeważnie dużo lepszy niż 2 i 3) analizę oparłem głównie na danych półrocznych.


kliknij, aby powiększyć

*wynik skorygowany o odpisy

W I półroczu 2018 spółka osiągnęła przychody na poziomie nieco ponad 5 mln zł. Pierwsze wrażenie jest oczywiście jednoznaczne, mamy spadek rzędu 3-4proc. w odniesieniu do poprzednich okresów. Jednak spadek ten wynika głównie ze stosowania od początku roku MSSF15 (zostanie to omówione w dalszej części analizy). Gdyby rozpoznawać przychody wg. poprzednich zasad rachunkowych wyniosłyby one 5.216 mln zł, co jest już wartością zbliżoną do poprzednich półroczy. Dużo lepiej wygląda wynik operacyjny, który jest najwyższy od I półrocza 2015. Powoli do góry wspina się także rentowność działalności (choć częściowo jest to efekt skorygowanej bazy przychodów). Podobny obraz kształtuje się gdy spojrzymy na dane roczne (ostatni okres to estymacja oszacowana jako suma II półrocza 2017 i I półrocza 2018).


kliknij, aby powiększyć


*wynik skorygowany o odpisy

Przeanalizujmy, który z segmentów przyczynił się najmocniej do poprawy sytuacji, a który najsłabiej sobie radzi.

Segment Dystrybucji


kliknij, aby powiększyć


Jednoznacznie widać, iż dystrybucja to wiodący segment działalności. Po dwóch kwartałach 2018 stanowił 90proc. wyniku operacyjnego spółki. Co więcej patrząc po wartościach wprost ze sprawozdania jest to najlepszy wynik od 2014 roku. Niestety został on trochę zniekształcony przez dwa zdarzenia jednorazowe. Pierwszym z nich jest zmiana metody szacowania sprzedaży niezafakturowanej, które jest efektem przejścia na raport z nowego systemu billingowego. Poprawiło to wynik o 99 mln zł. Drugi element zadziałał na niewielkie pogorszenie wyniku (tj. o ok 9 mln zł). I jest efektem zastosowania MSSF 15. Interpretacje zasad tego standardu sprawiają wiele trudności niejednemu księgowemu, jednak w dużym uproszczeniu nakazuje on rozpoznanie przychodu korzystając z pięciostopniowego modelu opartego na obowiązku świadczenia wypełnianym w czasie lub wypełnianym jednorazowo, wymagającym uwzględnienia takich elementów jak zmienne wynagrodzenie, koszty pozyskania klienta, wykonanie umowy, wartość pieniądza w czasie i odpowiedniej alokacji wynagrodzenia do tych części składowych.

Do tej pory większość spółek rozpoznawała przychody w oparciu o wystawiane faktury. Zgodnie z MSSF 15 przychód ma być bardziej adekwatny do zrealizowanych usług czy dostarczonych produktów. W przypadku tego segmentu działalności spółki ma to zastosowanie głównie w zakresie rozpoznania opłat za usługi przyłączeniowej, które nie są już rozliczane w czasie co wpłynęło nieznacznie na obniżenie przychodów i wyniku.
Po korekcie o te dwa zdarzenia mamy zysk operacyjny na poziomie 523 mln zł a więc troszkę gorzej niż w analogicznych okresach 3 poprzednich lat.

Dwie podstawowe kategorie wpływające na generowanie przychodów miały wzrostową dynamikę. Wzrosła ilość dystrybuowanej energii zarówno w porównaniu do analogicznego półrocza jak i kwartału roku poprzedniego.


kliknij, aby powiększyć


Wzrosła także podstawa do budowania stawki dystrybucyjnej jaką jest regulacyjna wartość aktywów.


kliknij, aby powiększyć


Jak i stopa zwrotu na tych aktywach.


kliknij, aby powiększyć


Dlaczego w takim razie przychody spadły? Spółka tłumaczy to niekorzystną zmianą struktury sprzedaży pomiędzy grupami taryfowymi. Głównie wzrostem w grupach A i B.


kliknij, aby powiększyć


Z opisu wyczytamy, że w wyniku zmiany struktury sprzedaży między grupami taryfowymi średnia stawka opłaty dystrybucyjnej spadła o 2 proc. r/r. Nie do końca jest to czytelne wyjaśnienie, bo jak widzimy w powyższej tabeli, wolumen nieznacznie spadł tylko w grupie C. Wobec powyższego jeśli nawet średnia stawka spadła o 2 proc. a cały wolumen na wszystkich grupach wzrósł o 4 proc. to przychody powinny wzrosnąć ok. 2 proc.. Taki stan rzeczy to efekt korekty przychodów z tytułu niewykazywania opłaty przejściowej (w poprzednim roku były wykazywane w przychodach i kosztach, natomiast teraz nie są pokazywane).

Na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych pogorszeniu uległy wskaźniki jakościowe.


kliknij, aby powiększyć


Na pytanie czy istnieje ryzyko, iż skorygowana zostanie taryfa dystrybucyjna w związku z przekroczeniami co do planowanych poziomów wskaźników jakościowych zarząd spółki podczas konferencji wynikowej odpowiedział, iż istnieje takie ryzyko ale sytuacja jest pod kontrolą i wskaźniki utrzymują się w zaplanowanym korytarzu wyznaczonym prze URE.

Segment Sprzedaży


kliknij, aby powiększyć

*wynik skorygowany o odpisy

Segment obrotu energią nigdy nie był kluczowym dla działalności spółki pod względem generowanych wyników. W analizowanym półroczu widzimy EBIT na poziomie 37 mln zł ale jakby dokonać analizy po kwartałach to w I kw. 2018 wynik był na poziomie 43 mln zł a w II kw. 2018 mamy niestety stratę na poziomie 6 mln zł. Złożyło się na to kilka czynników. Pierwszy natury wolumenowej.


kliknij, aby powiększyć


Spółka coraz mniej sprzedaje do odbiorców finalnych. Ta tendencja nabrała siły szczególnie w II kw. 2018 roku. Po części jest to wynikiem wygaszania aktywności na rynku słowackim, jednak spadki miały miejsce także w obszarze polskich klientów biznesowych i gospodarstw domowych. Jest to o tyle negatywna tendencja gdyż całkowite zapotrzebowanie na energię w kraju rosło. Dodatkowo w strukturze sprzedaży rośnie udział odbiorców taryfy G. W II kw. 2018 roku stanowili oni już 29 proc. sprzedaży (w analogicznym kwartale roku poprzedniego było to 27proc.). Taryfa G jest o tyle newralgiczna gdyż podlega regulacjom URE i niestety stała się narzędziem w walce politycznej. Pomimo istotnych wzrostów cen energii na rynku hurtowym zarząd spółki przekazał stanowisko, iż Enea nie zamierza występować do Prezesa URE o podnoszenie jakiejkolwiek taryfy.

Zarząd uważa, iż ewentualną utratę marży zrekompensuje w inny sposób (programami efektywnościowymi, budowaniem marży na produktach dodatkowych takich jak: telewizja, pakiety medyczne, pakiety dla kierowców itp.) W mojej ocenie przy niezmienionej taryfie nie uda się zrekompensować strat, które będą konsekwencją zakupu energii po wyższych cenach. Wobec powyższego segment ten może być narażony na istotne straty w kolejnych kwartałach. W 2018 roku pojawił się nowy wolumen w obrocie hurtowym związany ze sprzedażą energii do Energa Operator na pokrycie strat sieciowych. W 2017 roku kontrakt ten realizował innych sprzedawca. Zmalała pozostała sprzedaż hurtowa gdyż od początku tego roku istotnie ograniczony został obowiązek zakupu energii (którą oczywiście później trzeba sprzedać) w ramach mechanizmu Sprzedawcy Zobowiązanego. Przypomnijmy, iż jest to sprzedawca wyznaczany przez URE dla danego obszaru kraju. Obowiązek wyznaczenia tzw. sprzedawców zobowiązanych na URE nakłada ustawa o OZE. Zgodnie z tą ustawą (art. 40. ust. 1.) sprzedawca zobowiązany ma wykonywać obowiązek zakupu energii ze źródeł odnawialnych

. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek ten został ograniczony tylko do instalacji o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW. Niekorzystnie na wyniki spółki wpłynęło także zamykanie pozycji kontraktowej przy wysokich cenach energii w tym roku. Wygląda na to, że spółka nie miała zabezpieczonej całej sprzedaży kontraktami o dłuższym terminie wobec czego była zmuszona domykać otwarte pozycje zakupami na krótszych produktach rynku terminowego lub zakupami SPOT przy dużo wyższych cenach. Ten negatyw został częściowo zbuforowany niższymi kosztami umorzenia praw majątkowych. Pomimo, iż obowiązek uposażenia energii w zielone prawa majątkowe wzrósł z 15,4proc. do 17,5proc. a ich cena drastycznie wzrosła to i tak były to dużo korzystniejsze warunki niż w I połowie 2017 roku kiedy to spółka była zmuszona kupować prawa majątkowe po cenach opartych o dawną postać opłaty zastępczej. Przypomnijmy, że umowy w oparciu o które spółka dokonywała takich zakupów od farm wiatrowych zostały przez nią zaskarżone/wypowiedziane. Spółka złożyła 19 pozwów i 3 pozwy arbitrażowe przeciwko farmom wiatrowym oraz bankom. Trzy pozwy zakończyły się już ugodami (dotyczą one 31proc. mocy zainstalowanej w pozwanych farmach wiatrowych). Kolejne trzy arbitraże były niekorzystne dla spółki. Kolejne dwa są na etapie nieprawomocnych wyroków oddalających powództwo spółki. Ponieważ spółka zaprzestała realizacji wszystkich zaskarżonych umów to kupuje prawa majątkowe po cenach rynkowych. Niekorzystne rozstrzygnięcia w tych sporach wpływają na materializację zobowiązań strony pozwanej i mogą wpłynąć niekorzystnie na przyszłe wyniki spółki.

Omawiany segment zajmuje się też sprzedażą gazu. Marża na tej działalności spadła o 2 mln zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2017. Spółka tłumaczy niską rentowność tej działalności jako konsekwencja opłat za magazynowanie paliwa gazowego w przypadku jego importu wprowadzonych w 2016 roku, które przełożyły się na mniej korzystne zasady handlu na rynku hurtowym gazu.

Segment Wytwarzania


kliknij, aby powiększyć


Z perspektywy wykonania I półrocza r/r należy zauważyć niewielki spadek EBIT (skorygowanego o odwrócenie odpisu w wysokości 117 mln zł dotyczącego farm wiatrowych). Wynika on głównie z wyższego kosztu CO2 o 40 mln zł, który został częściowo zrekompensowany wyższymi przychodami ze sprzedaży energii na 10 mln zł z tytułu wyższych cen. Niższymi przychodami z ciepła będących wynikiem niższego zapotrzebowania na ciepło na lokalnych rynkach miast Ostrołęka, Elbląg i Kalisz. Produkcja energii elektrycznej też była na niższych poziomach.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Mniejsza produkcja dotyczyła praktycznie wszystkich źródeł (poza fotowoltaiką). W tym półroczu operator rzadziej przywoływał bloki w Ostrołęce do pracy (z których jeden jest w remoncie kapitalnym) co przełożyło się na mniejszą produkcję i dłuższe postoje w rezerwie pozostałych dwóch sprawnych bloków. Niższe zapotrzebowanie na ciepło spowodowało także niższą produkcję energii elektrycznej w elektrociepłowniach (energia jest tam produkowana w skojarzeniu z ciepłem w celu optymalizacji sprawności i pozyskiwania certyfikatów za kogenerację). Ze względu na gorsze warunki hydrologiczne mniej wyprodukowały źródła wodne. Słaba wietrzność (szczególnie w II kw. roku) wpłynęła na niższą produkcję farm wiatrowych.

Na skutek niższej produkcji w źródłach konwencjonalnych zużyto mniej węgla. Jednak wzrost jego ceny sprawił, iż koszty pozostały na podobnym poziomie. Spółka nie spalała też w tym półroczu biomasy tłumacząc to brakiem efektywności współspalania w elektrowni w Ostrołęce i pracami optymalizacyjnymi na bloku biomasowym w Elblągu. Jest to trochę zastanawiające bo cena energii jak i istotne wzrosty cen na zielonych certyfikatach bardzo podniosły rentowność produkcji na biomasie. Albo spółka ma dostęp do bardzo drogiej biomasy albo nie ma do niej dostępu w ogóle. Lub jest jakiś inny powód, że nie korzysta z tych możliwości jakie stwarza na chwilę obecną rynek.

kliknij, aby powiększyć


Spółka nie jest zbyt szczodra w opisywaniu pozycji kosztowych oraz pozostałej działalności operacyjnej i finansowej.


kliknij, aby powiększyć


Z załączonej tabeli widzimy, iż o 13proc. wzrosły koszty zarządu co po części zrekompensowane zostało spadkiem kosztów sprzedaży o 5proc.. Martwić może fakt, iż w spółce rośnie poziom zatrudnienia.


kliknij, aby powiększyć


W porównaniu do I półrocza 2017 koszty osobowe wzrosły o 4proc. (21 mln zł). Spółka tłumaczy wzrost zatrudnienie m.in. wypieraniem usług obcych. Jednak jak spojrzymy na zmianę kosztów usług (poza usługami przesyłowymi) między I półroczem 2017 i 2018 to nastąpił wzrost o ponad 11proc. (14 mln zł).

Pozostałe przychody operacyjne są niższe o 39 mln zł. Zakładam, iż jest to efekt zaksięgowania w pierwszym półroczu 2017 zysku z okazyjnego nabycia powstałego w związku ze wstępnym rozliczeniem nabycia akcji spółki Polimex-Mostostal S.A. w wysokości 50 mln zł.

Efekt wyższej straty na działalności finansowej wynika głównie z rewaluacji instrumentów zabezpieczających. Jeśli chodzi o odsetki zapłacone to w tym półroczu wyniosły one 178 mln zł w porównaniu do 127 mln zł w analogicznym półroczu poprzedniego roku.

Przepływy pieniężne i bilans

Zastosowanie MSSF 15 wpłynęło na niższe poziomy rozliczeń międzyokresowych gdyż opłaty przyłączeniowe idą jednorazowo w przychody i nie są już rozliczane przez bilans. Brak rozliczania opłat przesyłowych wpłynął na niższe poziomy zobowiązań handlowych.
W zakresie przepływów spółka wciąż jest dobrym generatorem gotówki operacyjnej.

kliknij, aby powiększyć


CAPEX w 80-90proc. pochłania dystrybucja. Oczywiście może się to w najbliższych latach zmienić jak ruszy budowa nowego bloku w Ostrołęce, do którego realizacji wybrano już wykonawcę a łączny koszt budowy ma wynieś nieco ponad 5 mld zł (przypomnijmy, że Energa jest w projekcie wspólnie z Eneą – udziały po 50 procent). Na 30 czerwca spółka posiadała 3.190 mln środków pieniężnych przy zadłużeniu na poziomie 7.532 mln zł. Harmonogram spłat zadłużenia wygląda na chwilę obecną następująco.

kliknij, aby powiększyć


Wycena

Notowania spółki ocierają się o historyczne minima. Wskaźniki takie jak C/WK, C/P czy też EV/EBITDA są znacząco niżej niż średnie dla sektora. Kapitalizacja na chwilę obecną to zaledwie 3,25 mld zł. Przy obecnych uwarunkowaniach spółka jest w stanie wygenerować ok 2 mld pozytywnego przepływu operacyjnego. Załóżmy, że CAPEX dystrybucji będzie pochłaniał połowę tego to i tak zostaje spora nadwyżka, a segment wytwarzania (poza budową nowego bloku w Ostrołęce) póki co nie zgłasza większego zapotrzebowania inwestycyjnego. Jeśli nowy blok zyska na dobrych warunkach długoletnie kontrakty w ramach rynku mocy to ryzyko tego projektu zostanie znacznie ograniczone. Jeśli to całe negatywne nastawienie do sektora minie to w mojej ocenia Energa jest tą spółka, które ma duży potencjał do odreagowania spadków, które miały miejsce przez ostatni rok. Jednocześnie przypominamy, iż w momencie wypowiadania umów na zakup zielonych certyfikatów spółka szacowała oszczędności z tego tytułu na ok 2,1 mld zł (w samym 2018 roku miało być to 110 mln zł). Ponieważ większość spraw ciągle jest w postępowaniach sądowych ryzyko materializacji tych oszczędności jest wciąż istotne. Pamiętajmy także, że w międzyczasie zmieniła się wartość opłaty zastępczej i przy nowej stawce bardzo możliwe, że zakupy praw majątkowych byłyby wręcz korzystne dla spółki w oparciu o formuły cenowe bazujące na wartości tej opłaty. Wobec czego podawana wartość oszczędności może być nieco hipotetyczna bo warunki rynkowe i regulacyjne bardzo szybko się zmieniają.


Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 7 grudnia 2018 14:09

krewa
krewa PREMIUM
257
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 524
Wysłane: 2 stycznia 2019 13:01:54
ENERGA - analiza techniczna na życzenie


W przypadku notowań spółki Energa mamy do czynienia z długoterminowym trendem spadkowym, średnioterminowym wzrostowym. Krótkoterminowa tendencja jest negatywna, ale jej znaczenie jest najmniej istotne. Kurs akcji pokonał linię spadków i wzbił się powyżej chmury Ichimoku, co pozwala optymistycznie patrzeć na średnioterminowe perspektywy notowań. Szczególnie, że sekwencja opadających szczytów została naruszona.
Powrót do kontynuacji średnioterminowego odreagowania jest możliwy pod warunkiem utrzymania notowań powyżej zaznaczonej na zielono strefy wsparcia. Wskaźniki techniczne zachowują się w sposób typowy dla dla krótkoterminowej korekty spadkowej. Negatywnym sygnałem byłoby zejście linii MACD poniżej poziomu równowagi a RSI poniżej 40 pkt.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

BearHand
41
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 741
Wysłane: 1 marca 2019 22:10:23 przy kursie: 9,67 zł
Słabe wyniki podała spółka

Cytat:
Grupa Energa szacuje, że jej EBITDA w czwartym kwartale 2018 roku wyniosła 426 mln zł wobec 517 mln zł przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA grupy wyniesie w tym okresie 503,3 mln zł.

stooq.pl/n/?f=1277733&c=1&...

Przemek S
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-09-11
Wpisów: 33
Wysłane: 26 kwietnia 2019 09:36:52 przy kursie: 7,71 zł
Regulacyjne zlodowacenie – omówienie sprawozdania Energa po 4 kw. 2018 r.


Czwartego jak i trzeciego kwartału 2018 roku akcjonariusze spółki nie zaliczą do udanych. Po dobrym pierwszym półroczu, drugie stanowiło zimny prysznic, choć może tylko po części, bo za słabe wyniki w dużej mierze odpowiadają zdarzenia jednorazowe.

kliknij, aby powiększyć


*uwzględniono odpisy dot. aktualizacji wartości aktywów niefinansowych jeśli miały miejsce w danym kwartale (wyznaczony tylko dla kwartałów, w których były odpisy)
**EBIT bez uwzględniania odpisów dot. aktualizacji wartości aktywów niefinansowych

W 4 kwartale 2018 spółka osiągnęła przychody na poziomie nieco ponad 2,7 mld zł. Przypomnijmy, że od 2018 roku spółka stosuje MSSF15 (zostało to omówione w analizie wyników po 2 kwartale 2018 roku - www.stockwatch.pl/forum/wpis-n... ). Gdyby rozpoznawać przychody wg. poprzednich zasad rachunkowych wyniosłyby one w 4 kwartale prawie 3 mld zł, co jest już wartością rekordową dla spółki. Niestety EBIT i rentowność wyniku operacyjnego zarówno w 4 jak i 3 kwartale to wyniki zbliżone do najgorszego kwartału 2017 r. Na poziomie analizy segmentów prześledzę co jest przyczyną tak słabych wyników..
Poniżej, tylko i wyłącznie poglądowo, obraz w ujęciu rocznym.

kliknij, aby powiększyć

*uwzględniono odpisy dot. aktualizacji wartości aktywów niefinansowych jeśli miały miejsce w danym kwartale (wyznaczony tylko dla kwartałów, w których były odpisy)
**EBIT bez uwzględniania odpisów dot. aktualizacji wartości aktywów niefinansowych

Poglądowo tylko dlatego, gdyż dobre 1 półrocze 2018 sprawiło, że cały 2018 rok nie wygląda najgorzej na tle poprzednich lat.

Segment Dystrybucji

kliknij, aby powiększyć


Główny segment działalności spółki (czyli dystrybucja energii) wypadł w ostatnim kwartale roku bardzo słabo. Przychody 4 kwartału były na poziomie porównywalnym z 1 i 2 kwartałem 2018 roku, ale wynik operacyjny niestety spadł o ponad połowę w porównaniu do tych okresów.

Przychody segmentu zależą od ilości dystrybuowanej energii oraz stawek za dystrybucję.

kliknij, aby powiększyć


4 kwartał nie wypada najgorzej jeśli chodzi o wolumen energii, którą dystrybuowała spółka. Pod tym względem był to kwartał bardzo porównywalny zarówno w stosunku do dwóch poprzednich kwartałów jak i analogicznego okresu w roku 2017. Przypomnijmy, że w oparciu o MSSF 15 w przychodach (jak i w kosztach) roku 2018 spółka nie rozpoznaje już opłat związanych z opłatą przejściową i OZE przez co przychody są niższe o 352 mln zł. W oparciu o ten sam MSSF nastąpiła zmiana w rozpoznawaniu opłat przyłączeniowych (nowe zasady rachunkowości zostały przeze mnie opisane w analizie po 2 kwartale 2018). Z tego tytułu przychody roku 2018 były mniejsze o 13 mln zł. Uwzględniając te dwa aspekty porównywalne przychody z dystrybucji w 2018 roku są o ok. 45 mln wyższe niż w roku 2017. Wyższe wolumeny oraz stawka zwrotu z WRA (w 2018 roku wynosiła 6,21 procent i była o 0,5 p.p. wyższa niż w roku 2017) dawały lepszą bazę do budowania przychodów. Jednocześnie z informacji zawartych w sprawozdaniu średnia stawka opłaty dystrybucyjnej spadła o ok. 1 procent r/r. Ciężko jednoznacznie ocenić co jest powodem tego spadku. W ujęciu rocznym wzrósł wolumen dystrybucji w taryfie B (taryfy A i B mają dużo wyższe stawki opłat dystrybucyjnych niż klienci taryf C i G). Zmiany w taryfach C i G praktycznie się zrównoważyły.

kliknij, aby powiększyć


*w przypadku danych za rok 2016 (dotyczy taryf C i G) dane o sprzedaży zafakturowanej zostały pomniejszone o wolumen zafakturowany w tym roku, w części która dotyczyła roku 2015 (a która nie została zafakturowana w roku 2015 ze względu na przesunięcie fakturowania związane z migracją danych do nowych systemów bilingowych).

Jednocześnie nie nastąpił jakiś znaczący ubytek w klientach każdej z taryf a nawet mamy wzrosty po 2-3 procent.

kliknij, aby powiększyć


Ponieważ nie jest to kluczowa zmiana wpływająca na wyniki skupię swoją uwagę na kosztach bo to one odegrały kluczową rolę w kształtowaniu wyniku.

Zanim przejdę jeszcze do kosztów krótko o wskaźnikach jakościowych.

kliknij, aby powiększyć


Rok 2018 był generalnie bardziej przychylny pod względem gwałtownych zjawisk w pogodzie co przełożyło się na znaczącą poprawę wskaźników jakościowych szczególnie w porównaniu do 2017 roku kiedy to szalały nad Polska orkany Grzegorz i Ksawery.

W zakresie kosztów mamy niestety dość ograniczone informacje w podziale na segmenty. W sprawozdaniu spółka informuje, że wynik segmentu dystrybucji w 4 kwartale był niższy z powodu wyższych o 62 mln zł kosztów operacyjnych.

kliknij, aby powiększyć


Wzrost OPEXu tłumaczony jest efektem wyższych kosztów świadczeń pracowniczych i kosztów służebności przesyłu. I to na poziomie segmentu koniec wyjaśnień na ten temat. Do kosztów odniosę się wobec tego z poziomu całej spółki w dalszej części analizy.

Segment Sprzedaży

kliknij, aby powiększyć


Segment obrotu pod względem generowanych wyników energią nigdy nie był kluczowym dla działalności spółki. Jednak w 4 kwartale dość istotnie zaważył na wykazywanych rezultatach wykazując istotną stratę operacyjna.

kliknij, aby powiększyć


Sprzedaż realizowana przez segment co roku jest coraz niższa. 4 kwartał 2018 roku też był gorszy niż analogiczny okres roku poprzedniego. Na skutek dużej konkurencji Energa traci w sprzedaży detalicznej klientów biznesowych. Nieznaczny wzrost nastąpił w zakresie sprzedaży do gospodarstw domowych. Jednocześnie prawie w każdej grupie sprzedażowej Energa powiększyła grono swoich klientów. Może w przyszłości większa baza klientów przełoży się też na wyższe wolumeny sprzedaży.

kliknij, aby powiększyć


Zaburzenie wyniku w segmencie sprzedaży wywołane było dwoma zdarzeniami o charakterze jednorazowym i niegotówkowym.

Efekt tzw. „ustawy prądowej”

Ustawa ma na celu łagodzenie skutków wysokich cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, będących efektem gwałtownego wzrostu cen uprawnień do emisji CO₂ oraz wzrostu kosztu paliw mających miejsce w roku 2018. Ustawa zamraża w 2019 roku ceny energii dla odbiorców końcowych na poziomie cen z 2018 roku. Ponadto, Ustawa zmniejszyła akcyzę na energię elektryczną z 20 zł do 5 zł za MWh oraz obniżyła o 95 proc. opłatę przejściową.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku odbiorca energii (gospodarstwa domowe jak i klienci biznesowi) będzie miał uprawnienie do renegocjacji i obniżki cen w zawartych już umowach sprzedaży energii jeśli są one wyższe niż te, które obowiązywały w danej spółce obrotu na dzień 30 czerwca 2018 roku. Możliwość skorzystania z obniżki cen energii dotyczy co do zasady każdej kategorii odbiorców jeżeli ich umowa (lub przedłużenie zawartej umowy) została zawarta po 30 czerwca 2018 i jeżeli przedłużona umowa sprzedaży energii zawiera ceny wyższe niż ceny w poprzednio obowiązującej umowie, albo jeżeli nowe umowy sprzedaży energii (odbiorca nie był dotychczas klientem danego sprzedawcy energii) zawierają ceny wyższe niż ceny z cennika obowiązującego u danego sprzedawcy energii na dzień 30 czerwca 2018 r. Jeśli odbiorca płacił za energię na bazie generalnego cennika lub też wg taryfy to z bonifikaty korzystał już od początku roku ponieważ ani taryfa ani cenniki nie powinny ulec zmianie (tzn. nie było w nich podwyżek cen). W przypadku klientów, którzy mieli indywidualne umowy i warunki cenowe ustalane bezpośrednio ze sprzedawcą przez pierwsze 3 miesiące 2019 roku klienci ci mogą mieć nowe podwyższone ceny jednak do 1 kwietnia 2019 (przynajmniej wg zapisów ustawy) sprzedawca powinien skorygować wystawione faktury ze skutkiem od 1 stycznia 2019. Niestety nawet dziś nie jest znana ostateczna treść wykonawczego rozporządzenia do tej ustawy (projekt pojawił się w połowie marca 2019), dlatego też większość sprzedawców energii szacuje rezerwy w tym zakresie lub wróciła do cen obowiązujących na 30 czerwca 2018 roku.

Efekty tej ustawy muszą być zaakceptowane przez Brukselę co wydłuża cały proces legislacyjny. Na mocy rozporządzenia wykonawczego do ustawy mają być także wypłacane sprzedawcom energii rekompensaty wynikające ze strat jakie poniosą w wyniku zamrożenia cen energii.

Cytat:
Ustawa wprowadziła system rekompensat, który przewiduje pokrycie różnicy między ceną wskazaną w taryfie / cenniku energii elektrycznej, a średnio ważoną ceną energii elektrycznej na rynku hurtowym. W związku z tym sprzedawcy energii elektrycznej mogą wnioskować o wypłatę rekompensaty na pokrycie utraconego przychodu.
"

W świetle zapisów MSR 37 na koniec 2018 roku Energa zawiązała rezerwę w kwocie 136,3 mln zł z tytułu umów rodzących obciążenia. Ze sprawozdania wynika, iż rezerwa została oszacowana jedynie w oparciu o klientów grupy G i w oparciu o koszty bezpośrednie realizacji umów z tymi klientami w 2019 roku bez uwzględnienia jakichkolwiek rekompensat. Zakładam, że jako koszty bezpośrednie należy rozumieć sam koszt pozyskania energii dla klientów grupy G. Nowelizacja ustawy zakłada, że oprócz różnicy na cenie energii elektrycznej oczekiwana rekompensata powinna zwrócić jednostkom koszty własne prowadzenia działalności, koszty bilansowania, koszty umorzenia świadectw pochodzenia energii oraz marżę. Niestety póki nie uzyska to akceptacji Brukseli i nie pojawi się ostateczna treść rozporządzenia wykonawczego ciężko mówić jakie będą finalne skutki tej ustawy.

Zarząd spółki zakłada, iż wpływ na wyniki będzie neutralny. Z drugiej strony ciężko będzie to zweryfikować gdyż nie wiemy jak wyglądałyby wyniki spółki gdyby tej ustawy nie było. Wysokie ceny energii na rynku hurtowym wymagałyby zapewne (dla zachowania dotychczasowych marż) podwyższenia cen przez sprzedawców energii o kilkadziesiąt procent. Gdyby to było w ogóle możliwe i zaakceptowane przez URE to nie wiadomo jak wpłynęłoby to na popyt gdyż takie podwyżki dla części przedsiębiorstw mogłyby okazać się zabójcze a gospodarstwa domowe zapewne zaczęłyby szukać oszczędności w konsumpcji energii elektrycznej.

Niekorzystne rozstrzygnięcia w spornych umowach dot. zakupu zielonych praw majątkowych.

O tym temacie pisałem szerzej w poprzedniej analizie. W efekcie rozstrzygnięć części spraw związanych z procesami dot. wypowiedzenia przez Energę umów długoletnich na zakup zielonych praw majątkowych segment sprzedaży został obciążony kwotą 26 mln zł.

Analizując zmiany wyniku w tym segmencie należy pamiętać, iż baza wyniku dla 4 kwartału 2017 była podwyższona o 44 mln zł ze względu na rozwiązanie odpisu na sporne należności.

kliknij, aby powiększyć


Eliminując zdarzenia jednorazowe wyniki tego segmentu byłyby lepsze o ponad 162 mln zł co przekłada się na skorygowaną EBITDA na poziomie 27 mln zł i skorygowany EBIT równy 15 mln zł. Są to wyniki mieszczące się w kanonie wyników kwartalnych z poprzednich lat.
Do pozytywów można zaliczyć fakt wzrostu marży na sprzedaży energii elektrycznej zarówno w samym 4 kwartale 2018 (z 4,1 procent w 4 kw. 2017 do 6,1 procent) jak i w całym roku 2018 ( z 4,1 procent w 2017 do 5,5 procent).

Segment Wytwarzania

kliknij, aby powiększyć


Segment wytwarzania także nie wypadł najlepiej. Szczególnie słabe są wyniki ostatnich trzech kwartałów. Przychody rosły ale był to głównie wynik dynamicznie zmieniających się cen energii. Gdyby nie poprawa rentowności w 4 kwartale segment prezentowałby się bardzo słabo. Tym bardziej, że poprzedni rok z punktu widzenia oceny samego rynku był naprawdę bardzo dobry dla wytwórców. Rosnące ceny hurtowe energii (pomimo rosnących kosztów CO2 i węgla) zapewniały naprawdę bardzo wysokie marże na jednostkowym koszcie zmiennym produkcji (w drugiej połowie roku marża CDS sięgała nawet okolic 35 zł/MWh dla produkcji na węglu kamiennym przy założeniu, że ktoś miał dostęp do węgla w rozsądnych cenach - marże tą podbijali zapewne wytwórcy, którzy korzystali już z drogiego węgla z importu).

Niestety sprzyjająca sytuacja na rynku energii nie za bardzo przełożyła się na wyniki spółki w tym segmencie.

kliknij, aby powiększyć


Istotnie niższe wolumeny produkcji zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym miały duży wpływ na poziom wyników. Prawie 40 procent mocy wytwórczych spółki pochodzi ze źródeł odnawialnych, których produkcja niestety zależna jest od warunków atmosferycznych i hydrologicznych (oczywiście poza produkcją z biomasy). W 2018 roku mieliśmy mniejszą wietrzność i mniejszą ilość opadów niż w 2017 roku, co nie sprzyjało produkcji z farm wiatrowych i elektrowni wodnych. Co prawda usłonecznienie było wyższe jednak Energa ma tylko 1 procent swoich mocy w fotowoltaice.

kliknij, aby powiększyć


W skali roku niższa była też produkcja ciepła co było efektem ciepłego pierwszego półrocza i mniejszego zapotrzebowania szczególnie w miesiącach wiosennych. Sam 4 kwartał w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wygląda bardzo podobnie.
W drugim półroczu 2018 nie uległa zmianie także charakterystyka pracy bloków w Ostrołęce. Generalnie bloki te pracują na rzecz usług systemowych zlecanych przez PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) i pomimo bardzo sprzyjających warunków rynkowych (bardzo wysokie marże na rynku spot szczególnie pod koniec roku) spółka nie za bardzo potrafiła uplasować swoją energię na rynku hurtowym. Jak podkreślił na telekonferencji Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie Ostrołęka B pracuje głównie w wymuszeniu. Oznacza to, że podstawą do ceny rozliczeniowej z PSE są koszty zmienne produkcji powiększone o 5 procent plus koszt CO2. Zakładając, że koszty zmienne tych bloków (poza CO2) wynoszą ok 150 zł/MWh to spółka na każdej MWh z takiej wymuszonej pracy zyskuje jedynie ok. 7,5 zł. Znaczna część energii sprzedawana jest do PSE w ramach umowy na pokrycie strat sieciowych i zakładam, że tam warunki są nieco lepsze.

Spółki nie ominął wzrost cen węgla. W porównaniu do 2017 roku w sprawozdaniu widać wzrost kosztu jednostkowego za tonę o 15 procent r/r. Podczas rozmowy z inwestorami Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie na pytanie o dalsze wzrosty cen tego paliwa zapewniał, że obecne umowy spółki gwarantują, iż wzrosty cen nie będą wyższe niż 3 procent. Istotną sprawą jest jakie formuły cenowe zawarte są w tych umowach. Obecnie mamy przeciwstawne trendy na polskim i światowym rynku węgla. W Polsce indeksy węglowe cały czas pną się w górę (zapewne umowy z polskimi kopalniami oparte są o historyczne wskaźniki cen z innych rynków) a na światowych rynkach już od połowy zeszłego roku trwa dość silna korekta. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż Energa mało energii sprzedaje na rynku hurtowym to raczej ekspozycja na ceny węgla może być odwrotna niż innych grup energetycznych. PSE w wymuszeniach pokrywa spółce koszty zmienne i dodaje do tego 5 procent. Więc czym wyższa baza kosztowa tym spółka więcej zarobi. Jeśli cena węgla podbija cenę energii na rynku hurtowym to jednocześnie spółka więcej zarabia także na energii produkowanej z OZE.

Zdarzeniami, na które czekali wytwórcy energii były aukcje rynku mocy, które odbyły się pod koniec grudnia zeszłego roku. Poniżej przedstawiłem tabelę wpływu wyników aukcji na przychody spółki.

kliknij, aby powiększyć


Ponieważ stawki w umowach wieloletnich będą podlegać corocznej indeksacji o wskaźnik inflacji powyższe zestawienie dla kontraktów 5 i 15 letnich należy traktować jako wartości w cenach stałych.

W zakresie rozstrzygnięć aukcji dla rynku mocy warto zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Jako pozytyw należy uznać stawki po jakich rozstrzygnęły się aukcje. Przed aukcjami zakładana przez wytwórców stawka oscylowała w okolicach 180-190 PLN/kW/rok. Jak widać w powyższej tabeli stawki z rozstrzygniętych aukcji są istotnie wyższe (szczególnie z aukcji na 2021 rok). Biorąc pod uwagę ryzyko ewentualnych kar (za ewentualne niedotrzymanie dyspozycyjności) spółce udało się w sposób w miarę optymalny uplasować swoje jednostki w kontraktach mocowych. Dla modernizowanych bloków uplasowano w kontraktach 5 letnich 585 MW. Zakładam, że są to 3 bloki w Ostrołęce więc jest to ok 85 procent ich mocy zainstalowanej. Dodatkowo w kontraktach rocznych spółka ma zapewne kontrakty dla ESPów (elektrownie szczytowo-pompowe) oraz umowy redukcyjne na moc (DSRy).

Niestety są też zdarzenia o negatywnym wpływie. W nocy z 19 na 20 grudnia 2018 roku przedstawiciele krajów członkowskich UE i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie regulacji dotyczących rynku mocy. Elektrownie, w których emisje przekraczają 550 gr CO2 na kWh, nie będę mogły korzystać ze wsparcia państwa w ramach tego rynku po 1 lipca 2025 r. Do tej pory wytwórcy energii posiadający bloki węglowe liczyli na możliwość otrzymywania benefitów z rynku mocy w długim terminie. Energa w testach przeprowadzanych jeszcze w połowie zeszłego roku zakładała, iż przewiduje takie wsparcie w całym okresie swoich projekcji. W testach na koniec roku jest to opisane dość enigmatycznie, że wsparcie z rynku mocy uzyskiwane jest od 2021 roku (można się domyślać, że tylko w ramach rozstrzygniętych aukcji). Ponieważ opisane powyżej ograniczenie emisyjne eliminuje z uczestnictwa w rynku mocy praktycznie wszystkie jednostki węglowe od 1 lipca 2025 (poza kontraktami długoterminowymi zawartymi do końca 2019 roku) to w przypadku jednostek spółki tak naprawdę z długoterminowym wsparcie z rynku mocy zostanie jedynie nowy blok w Ostrołęce, który ma kontrakt na 15 lat. Zastanawiające jest jak spółce udało się obronić wartość bilansową aktywów węglowych (a nawet dokonać odwrócenia odpisu na 10 mln zł) przy eliminacji zapewne znaczącej części przychodów po 2025 roku. Szkoda, że w sprawozdaniu nie ma dokładniejszych opisów odnośnie założeń dla testów na utratę wartości lub chociażby wrażliwości na wsparcie w ramach rynku mocy. Bez tego niestety ciężko ocenić ile szkody spółce wyrządzi to ograniczenie emisyjne.

Z istotnych kwestii w zakresie wytwarzania należy wspomnieć o sytuacji w OZE. 4 kwartał 2018 roku cechował się wysokimi cenami zielonych certyfikatów. Średnia cena ze tego okresu to ok. 150 zł za certyfikat. Dla porównania w 4 kwartale 2017 roku było to zaledwie ok. 43 zł. Pozwoliło to spółce uzyskać w 4 kwartale 2019 roku o 11 mln zł wyższe przychody ze sprzedaży zielonych certyfikatów niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wysokie ceny energii i zielonych praw majątkowych pozwoliły w 4 kwartale odwrócić dokonane w poprzednich latach odpisy na farmach wiatrowych i fotowoltaicznych na kwotę 145 mln zł.

W sprawozdaniu nie pojawia się za wiele informacji odnośnie kosztów ponoszonych przez spółkę i przyczyn ich zmian. W oparciu o informacje, które są dostępne można zauważyć kilka istotnych zmian w poziomach kosztów.

kliknij, aby powiększyć


W ujęciu rocznym istotnie rosną koszty zużycia materiałów, podatków i opłat oraz koszty pracownicze przy jednoczesnym spadku kosztu usług obcych. Spadek kosztów usług obcych niestety wynika z nieujmowaniu w 2018 roku w tych kosztach opłaty przejściowej. Wzrost kosztów materiałów i energii to głównie efekt wzrostu kosztów węgla kamiennego. Wyższe koszty podatków i opłat to przede wszystkim wyższe koszty za emisję CO2 oraz wyższe opłaty za służebność przesyłu. W 2018 roku nastąpił w spółce istotny wzrost zatrudnienia głównie w segmencie dystrybucji oraz pozostałej działalności.

kliknij, aby powiększyć


Spółka tłumaczy przyczyny wzrostów jako: rozwój spółki Energa Ochrona Sp. z o.o., rozwój kompetencji w zakresie usług projektowania linii elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć oraz stacji GPZ, przyjęcia na umowę o pracę pracowników wynajętych do tej pory z agencji pracy tymczasowej oraz niwelowanie luki kompetencyjnej i pokoleniowej. Niestety część z tych działań może przełożyć się na trwały wzrost kosztów. Rozwój własnych służb w obszarze ochrony może kosztować znacznie więcej niż zakup tych usług na rynku, który funkcjonuje (szczególnie w tej branży) na dość specyficznych warunkach (zakłady pracy chronionej, zatrudnianie emerytów itp.). Zatrudnienia nowych osób w celu nabycia przez nich odpowiednich kompetencji zanim dotychczasowi pracownicy odejdą na emeryturę można uznać za działanie tylko przez pewien czas podwyższające poziom kosztów osobowych. Jednocześnie w 2018 roku średnie wynagrodzenie w spółce (liczone jako fundusz wynagrodzeń przez przeciętne zatrudnienie w danym roku w etatach) wzrosło o ponad 4procent r/r.

W pozostałej działalności operacyjnej nic istotnego się nie zadziało (poza opisaną wcześniej rezerwą dot. ustawy prądowej). Podobnie w zakresie działalności finansowej.

Przepływy pieniężne i bilans
Przepływy pieniężne przedstawiłem w ujęciu rocznym za ostatnie 5 lat. To lepiej zobrazuje perspektywę generowania gotówki przez spółkę.

kliknij, aby powiększyć


Z działalności operacyjnej spółka w poprzednim roku zarobiła prawie 1,9 mld zł co jest wartością zbliżoną do średniej z ostatnich 5 lat. W zakresie wydatków inwestycyjnych ponad 80 procent CAPEX-ów pochłania dystrybucja. W 2018 roku spółka wybudowała i zmodernizowała łącznie 5.322 km linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia co pochłonęło 662 mln zł. Kolejne 506 mln zł kosztowała rozbudowa sieci w związku z przyłączaniem nowych odbiorców. 238 mln zł pochłonął segment wytwarzania głównie na inwestycje dostosowujące do nowych norm środowiskowych.

Na koniec 2018 roku zadłużenie spółki wyniosło 7.165 mln zł i było niższe od stanu z końca 2017 roku o 540 mln zł.
Z tytułu wyższych cen uprawnień do emisji CO2 i zielonych praw majątkowych istotnie wzrosły zapasy z poziomu 352 mln zł na koniec 2017 roku do 687 mln zł na koniec 2018. Ten sam czynnik wpłynął na wzrost poziomu rezerw.
W związku ze stosowaniem MSSF 15 od początku 2018 roku w bilansie pojawiło się aktywo z tytułu umów z klientami na kwotę 363 mln zł oraz zobowiązanie w kwocie 129 mln zł.

Podsumowanie

Kluczowe dla sektora rozstrzygnięcia w ramach aukcji rynku mocy należy ocenić dość pozytywnie. Dobre stawki zapewniają solidne przepływy finansowe. Jednak restrykcja związana z ograniczeniem emisyjnym burzy już niestety ten świetlany obraz przyszłości. Po 2025 roku Energa może mieć problem ze swoimi węglowymi aktywami wytwórczymi. Bez wsparcia systemowego mogą już nie odnaleźć swojego miejsca na rynku przy rosnących kosztach CO2 i dużej konkurencji ze strony powstających nowych jednostek węglowych. Duża presja i jednocześnie ryzyko istnieje w zakresie projektu bloku w Ostrołęce. Jednostka uzyskała 15 letni kontrakt w ramach rynku mocy. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż teraz projekt nie może mieć opóźnień w budowie bo będą one implikowały kary jeśli jednostka nie będzie dyspozycyjna w okresach kiedy powinna już świadczyć usługi mocowe (czyli od 2023 roku). Niedopięte jest także finansowanie tej inwestycji. Brak zainteresowania innych inwestorów może sprawić, iż Energa i Enea będą musiały wziąć ten ciężar wydatkowy na siebie co znacznie odsunie perspektywy jakichkolwiek dywidend. Wysokie ceny energii (napędzane kosztem CO2 i ceną węgla) powinny w najbliższym okresie sprzyjać wytwarzaniu z OZE. Do tego pierwsze miesiące tego roku były bardzo wietrzne co przełoży się na pewno na produkcję z farm wiatrowych. Ciekaw także jestem jak w tym roku wykorzystana zostanie dyspozycyjność bloków w Ostrołęce, które ostatnio dużo stały w remontach. W 2019 roku powinien także pracować już blok biomasowy w Elblągu i jeśli spółka znajdzie dostęp do biomasy w dobrych cenach to powinno to wspomóc wynik wytwarzania. Póki nie rozstrzygnie się kwestia rekompensat dla sprzedawców z tytułu zamrożenia cen energii czynnik ten będzie wciąż postrzegany za ryzyko i będzie ciążył na segmencie sprzedaży. Kwestią otwartą pozostaje pytanie jak ten problem zostanie rozwiązany w kolejnych latach bo energia raczej tanieć nie będzie a budżet państwa może nie udźwignąć już kolejnych obciążeń. Negatywnie na segmencie dystrybucji mogą odbić się niższe taryfy na 2019 roku zatwierdzone przez URE.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutajPowyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 7 maja 2019 19:02

BearHand
41
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 741
Wysłane: 4 maja 2019 01:11:07 przy kursie: 7,41 zł
Cała energetyka wygłąda fatalnie. Pytanie czy może być gorzej i o ile.

Walu-osp
0
Dołączył: 2011-07-22
Wpisów: 105
Wysłane: 7 maja 2019 08:54:45 przy kursie: 7,43 zł
Jest padaka, wig_energ zbliża się do minimów, jak nie zatrzyma dołek to zamykać oczy !

krewa
krewa PREMIUM
257
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 524
Wysłane: 2 lipca 2019 08:38:21 przy kursie: 7,95 zł
ENERGA - analiza techniczna na życzenie


Kurs akcji spółki Energa tworzy bazę pod odreagowanie spadków. W chwili obecnej mamy do czynienia z mocno naciąganą formacją W z linią szyi na poziomie 7,95 zł. Skuteczne przełamanie tego oporu, najlepiej potwierdzone skokowym wzrostem wolumenu, otworzyłoby drogę do realizacji zasięgu wybicia wynikającego z wysokości formacji i zniesienie jak minimum 50% tegorocznych spadków.
Wskaźniki techniczne znalazły się po jasnej stronie mocy i powinny istotnie przyczynić się do realizacji powyższego scenariusza.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


andrjusza
andrjusza PREMIUM
1
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-11-11
Wpisów: 59
Wysłane: 2 lipca 2019 09:21:51 przy kursie: 8,10 zł
dziękuję bardzo
pozdrawiam
A

sasky
sasky PREMIUM
29
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 632
Wysłane: 9 sierpnia 2019 11:48:17 przy kursie: 6,86 zł
Pakiet benefitów (szczególnie tych obniżających poziom stresu) b. potrzebny, bo kurs akcji lada moment będzie testował dołek z listopada 2016 r., czyli historyczne minimum...
www.stockwatch.pl/wiadomosci/e...

h3rlitz
0
Dołączył: 2019-03-11
Wpisów: 229
Wysłane: 9 sierpnia 2019 15:58:44 przy kursie: 6,86 zł
Już przetestował. I wyszedł dołem - ale w sumie który walor w tym tygodniu dołem ze wsparcia nie wyszedł. Zadziwiająco mocno trzyma się tylko kilka - Dino, CDProjekt i chyba tyle. Reszta popłynęła. Whistle

le rom
16
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 080
Wysłane: 21 sierpnia 2019 12:03:55 przy kursie: 6,50 zł
angry3 Ostrołęka C solą w oku pseudo-ekologów i pseudo-obrońców klimatu. Klątwa ta spowodowała realne konsekwencje odnośnie kursu akcji. Utrata wartości aktywów na B (>550g/kWh) toć reg. UE 2019/943. Zwykle to ustawodawca powinien rekompensować wynikłe z ustawy straty prywatnym podmiotom. Ależ to praworządność restrykcyjna jest teraz w modzie. To prywatny podmiot ma ponosić te straty - to jest przymus-o-szantaż. A banki i ubezpieczalnie mają omijać tego typu projekty. Zatem nauka staje się pseudo-nauką.
Wszak człowiek nic nie wie, albo wie o wiele, wiele za mało aby
stawiać kategoryczne wnioski. Mamy jedynie hipotezy:
Zakładając, że zmagazynowany węgiel (związany) dostępny do obiegu tj.: w atmosferze, powierzchni gleb i oceanów, roślinności i organizmów żywych wraz z zakumlowanych w głębiach oceanów i dostępnych kopalinach to 100% wynosi 50000 mln ton (jako baza) - to bilansować należy poszczególne "magazyny" i "transfery" roczne CO2. Wtedy okaże się, że "magazynem" podstawowym są OCEANY.- prawie 80% ogólnie dostępnych zasobów z czego ok. 2% to powierzchnie oceanów.
Następnym "magazynem" są dostępne kopaliny -ok 8% zasobów (oblicza się ich uwolnienie na 100-150 lat). Z kolei "magazynem" jest powierzchnia gleb wraz z roślinnością i organizmami żywymi do 5% zmagazynowanego C. z czego w glebach ok. 3%. I ostatnim "magazynem" jest atmosfera, gdzie zgromadzone jest raptem 1,5% zasobów C w ujęciu globalnym.
Transfer CO2 między poszczególnymi magazynami jest czyniony siłami przyrody. Człowiek niewiele tu może. Jedyny wpływ ma człowiek na tempo wydobycia kopalin (skrócenie cyklu ) i wyrąb lasów (skrócenie cyklu) a wiec dotyka to magazynów które w sumie mają ok. 10% zasobów C.
Biorąc pod uwagę fakt, że owe skrócenie cykli szacowane na 0,07% rocznie w skali globalnej, jest rekompensowane wydłużeniem cykli w innych magazynach i bujniejszym wzrostem wszelkiej roślinności. Udział w tym UE to zaledwie 0,005% a zaś Polski to zaledwie 0,0003%.
Zatem klątwa ekologów nad Ostrołęką jest wielce przesadzona.


krewa
krewa PREMIUM
257
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 524
Wysłane: 3 października 2019 08:59:06 przy kursie: 6,10 zł
ENERGA - analiza techniczna na życzenie


Na wczorajszej sesji kurs akcji spółki Energa osiągnął historyczne minimum, w związku z czym najwyższa pora rozejrzeć się za poziomami docelowymi. Pomóc w tym może jedynie Fibonacci. W oparciu o zniesienia zewnętrzne i rozszerzenia na podstawie trendów dało się wytypować trzy strefy cenowe, w których występuje kumulacja zniesień i to właśnie te strefy kryją w sobie potencjał punktów zwrotnych. Zaznaczam, że nie ma na myśli zakończenia trendu spadkowego, tylko możliwość nakreślenia lokalnego dołka.
Reakcji kupujących powinniśmy się spodziewać w strefie 5,90-6,02 zł gdyż jest ona dodatkowo wzmocniona dolnym pułapem długoterminowego kanału spadkowego.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Joker
84
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 1 929
Wysłane: 5 grudnia 2019 19:06:22 przy kursie: 6,775 zł
Budowanie akcjonariatu obywatelskiego.
Za 17 zl wprowadzic na GPW, a za 7 zl wycofac.

BearHand
41
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 741
Wysłane: 5 grudnia 2019 19:42:46 przy kursie: 6,775 zł
Kapitalizm 3.0

Kakarotto
15
Dołączył: 2013-05-08
Wpisów: 1 019
Wysłane: 5 grudnia 2019 19:43:56 przy kursie: 6,775 zł
Eh?

Ale zaskoczenie, przynajmniej dla mnie. Ktoś z Was wcześniej słyszał o tym zamiarze?

Swoją drogą spółka ma nikły akcjonariat w funduszach i nie będzie komu pyskować na podwyższenie ceny. Fundusze wg danych ze STOOQ mają 12-13% z całości.

BearHand
41
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 741
Wysłane: 5 grudnia 2019 19:55:42 przy kursie: 6,775 zł
Dzisiaj zamykalem Lki na grudniowych brane na dole prawego ramienia ( lepszy mniejszy zysk niz zaden), bo wybicie sie zalamalo. Po sesji dowiedzialem sie dlaczego powyzej 7 pln kurs nie moze przebywac :)

Pytanie ktore mi sie nasuwa to czy PGE przejmie TPE i co z Enea

Kakarotto
15
Dołączył: 2013-05-08
Wpisów: 1 019
Wysłane: 5 grudnia 2019 19:56:02 przy kursie: 6,775 zł

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,295 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +149,55% +29 910,11 zł 49 910,11 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d