pixelg
OPONEO.PL - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

40 41 42 43 44 45 46

OPONEO.PL [OPN]

AKTUALNY KURS: 44,00 zł (+1,38%) 19-01-2021 09:13
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
124
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 15 maja 2019 16:20:53 przy kursie: 27,30 zł
Leasing kwietniowej sprzedaży – omówienie sprawozdania Oponeo po I kw. 2019 r.

Przychody dystrybutora opon działającego w segmencie e-commerce wyniosły w I kw. 160 mln zł i były o 35 mln zł (28 proc.) wyższe r/r. Wolumen sprzedaży wzrósł o 24 proc. Z jednej strony tak wysoki wzrost obrotów jest efektem migracji klientów do kanału sprzedaży elektronicznej, z drugiej zmian pogodowych. Jeśli zerknąć do danych miesięcznych, które raportuje spółka to widać wyraźnie, że mamy duże przyspieszenie sprzedaży w marcu (+39 proc.) i regres w najlepszy miesiącu pierwszej połowy roku, czyli w kwietniu (-8 proc.), który wchodzi już przecież na drugi kwartał. Najwyraźniej klienci w tym roku podejmowali szybciej decyzję o kupnie opon niż rok wcześniej, co wiązało się szybszym nadejściem wiosny.


kliknij, aby powiększyć


Nie oznacza to oczywiście, że wyższa sprzedaż jest tylko efektem wzrostu temperatur w marcu. Jeśli porównamy dane za okresy czterech miesięcy w roku, czyli pozbawione efektu sezonowości to organiczny wzrost wynosi 12 proc. To jest spory sukces, tym bardziej, że sprzedaż opon w Polsce w I kw. nieznacznie spadła.
Dzięki mocno rosnącej sprzedaży opon wzrosły między innymi przychody z usług (+0,85 mln zł, +43 proc.) i co cieszy pozostałych towarów poza oponami i felgami (prawdopodobnie rowerów i części rowerowych) – 25 proc.

W ujęciu geograficznym rosła przede wszystkim sprzedaż w Polsce (35 proc.), natomiast sprzedaż zagraniczna zwiększyła się tylko o 6,5 proc. Tym samym udział sprzedaży zagranicznej spadł r/r o 4 pp. i wyniósł 20,2 proc.


kliknij, aby powiększyć


Raportowana marża brutto na sprzedaży wyniosła 26,6 mln zł i była wyższa o 29,2 proc. (6 mln zł) r/r. Rentowność wyniosła 16,6 proc. wobec 16,5 proc. przed rokiem. Dane są w końcu w pełni porównywalne, bo w I kw. Oponeo zmieniał prezentację wartości bonusów od sprzedawców, które obecnie pokazywane są w koszcie własnym sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Nadwyżka zrobiona na poziomie zysku brutto została w ¾ zjedzona przez wzrost kosztów. Koszty pracownicze wzrosły o 391 tys. zł (6,6 proc.), czyli znacznie wolniej od sprzedaży. Obciążenia z tytułu usług obcych zwiększyły się o 14,9 proc. (1,7 mln zł), czyli też niby wolniej niż wyniosła dynamika przychodów (28 proc.), lecz problem w tym, że dane nie są do końca porównywalne. Od tego roku w życie wszedł MSSF16, przez co najem długoterminowy (w przypadku spółki jest to choćby powierzchnia magazynowa) traktowany jest jak leasing finansowy. Do końca 2018 r. spółka płatności z tytułu najmu (leasing operacyjny) raportowała w pozycji kosztów usług obcych. Od tego roku opłaty te rozbijane są na dwie pozycje: amortyzację prawa do użytkowania (pojawia się w bilansie na skutek implementacji MSSF16) oraz odsetek od zobowiązań leasingowych. W przypadku spółki zmiany rachunkowości spowodowały spadek usług obcych o 1283 tys. zł, wzrost amortyzacji o kwotę 1228 zł oraz wzrost kosztów odsetkowych o różnicę tych wartości. Po doprowadzeniu danych do porównywalności koszty usług obcych wyniosły 14,6 mln zł i były o 3 mln zł (26 proc.) wyższe r/r. Tempo wzrostu jest bardzo zbliżone do zwyżki przychodów – ocena jest więc pozytywna.

Amortyzacja nominalnie wzrosła o 1,9 mln zł (154 proc.), natomiast po doprowadzeniu do porównywalności 670 tys. zł, czyli 54 proc. Wzrost amortyzacji (już po uzgodnieniu) wynika z zakupu dodatkowego wyposażenia dla wynajmowanych magazynów.

O 300 tys. zł (niecałe 5 proc.) wzrosła pozycja „inne koszty operacyjne”, co związane było z szybszym rozpoczęciem działań marketingowych w związku z wcześniejszym rozpoczęciem sezonu wymiany opon.


kliknij, aby powiększyć


Strata na sprzedaży w I kw. br. (normalne sezonowe zjawisko w działalności Oponeo) wyniosła 4,37 mln zł i była 1,41 mln zł niższa niż przed rokiem. Jak widać na poniższym grafie, głównym motorem poprawy wyników był wzrost skali działalności, częściowo związany z wcześniejszym nadejściem sezonu wymiany opon.


kliknij, aby powiększyć


Korzystniej niż przed rokiem wypadła linia pozostałej działalności operacyjnej. W tym kwartale nie było kosztów związanych z rozliczaniem towarów (prawdopodobnie chodzi o ich spisanie), ale przede wszystkim rozpoznano zysk z tytułu zakupu udziałów w Dadelo. Wcześniej spółka posiadała 63 proc. udziałów w tej spółce natomiast obecnie, po nabyciu pozostałych 505 udziałów już 100 proc. Jest to oczywiście zdarzenie niepowtarzalne i niegotówkowe, które dało 781 tys. zł papierowego, księgowego zysku i stanowi główną różnicę w saldzie pozostałej działalności. Strata operacyjna wyniosła 3,6 mln zł i była r/r o 2,3 mln zł mniejsza (1,5 mln zł po wyłączeniu efektu nabycia udziałów w Dadelo).

Za to mniej korzystne było saldo działalności finansowej. Spółka wykazała niższy przychód (prawdopodobnie z tytułu forwardów lub różnic kursowych) i wyższe koszty (prawdopodobnie chodzi o prezentację leasingu finansowego). Obecnie wkład linii finansowej w kreację wyników jest zerowy, natomiast przed rokiem był dodatni na kwotę ok. 0.8 mln zł. Ostatecznie spółka zamknęła pierwszy kwartał stratą 3,6 mln zł wobec straty 4,7 mln przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Przepływy operacyjne były ujemne na kwotę 51 mln zł (54 mln zł przed rokiem), co wiąże się ze wzrostem kapitału obrotowego przed szczytem sezonu. Zapasy w stosunku do stanu na konie półrocza wzrosły o 82 mln zł, natomiast zakup był tylko częściowo finansowany wzrostem zobowiązań handlowych (47 mln zł).


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sprawność działania to od paru kwartałów się ona praktycznie nie zmienia. Cykl konwersji gotówki oscyluje w okolicy 2 tygodni. Tym niemniej w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku spadł on o 5 dni, co oznacza wzrost efektywności spółki. Cykl operacyjny udało się skrócić o 11 dni, przy skróceniu cyklu rotacji zobowiązań o 6 dni.


kliknij, aby powiększyć


Przepływy z działalności inwestycyjnej były ujemne na kwotę 5,8 mln zł. To o ok. 2,7 mln zł więcej r/r i więcej niż wychodzi średniokwartalny wydatek w 2018 r. (4,1 mln zł). Główną przyczyną wzrostu wydatków inwestycyjnych było nabycie aktywów finansowych – jak się można domyślać jest to zapłata za pozostałe udziały w Dadelo. W znacznie większym stopniu niż przed rokiem Oponeo finansowało się kredytem. Z przepływów finansowych wynika, że do spółki wpłynęło prawie 24 mln zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

Najważniejszą zmianą bilansową jest wzrost aktywów trwałych (25 mln zł, +44 proc. r/r). Tak jak wspomniałem wyżej wiąże się to z rozpoznaniem prawa do użytkowania powierzchni magazynowej w związku z implementacją MSSF16. Z tego powodu wzrosły też zobowiązania finansowe. Stan zapasów jest mniejszy o 2,3 mln zł niż przed rokiem (nieco inna faza sprzedaży i związanego z tym zmniejszania się magazynu), natomiast należności wzrosły o 1,5 mln zł. Na koniec kwartału w kasie spółki było 36 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 20 maja 2019 10:32

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
124
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 24 sierpnia 2019 19:13:37 przy kursie: 25,60 zł
Na zagranicznym szczycie – omówienie sprawozdania Oponeo.pl po II kw. 2019 r.

Przychody spółki uzyskane w drugim kwartale nie rzucają na kolana. Oponeo.pl pokazało 237,8 mln zł przychodów czyli o 10,6 mln zł (4,6 proc.) więcej r/r. Wzrost oczywiście jest i to zauważalny, ale spółka przyzwyczaiła inwestorów do innych dynamik wzrostu. Powodem słabszej dynamiki sprzedaży jest różny rozkład szczytu sprzedaży. W tym roku sezon rozpoczął się już marcu, natomiast przed rokiem niemal w całości przypadł na kwiecień - doskonale widać to w ujęciu miesięcznym.


kliknij, aby powiększyć


Choć przychody rosły wolniej, to cieszy ich struktura. Przychody z rynku krajowego były płaskie r/r, natomiast sprzedaż zagraniczna wzrosła o 10,8 mln zł (22 proc.). Udział eksportu w sprzedaży wyniósł 25 proc. i był najwyższy od 2 lat.


kliknij, aby powiększyć


To co nie do końca cieszy to sprzedaż pozostałych towarów niż opony i felgi, która zmniejszyła się o 7 proc. Wydaje się, że w tej pozycji spółka pokazuje głównie artykuły oferowane przez Dadelo, czyli rowery. O ile sprzedaż na rynku krajowym stała r/r jest zgodna z rynkiem, to po rowerach w związku z silnym wzrostem płac należałoby oczekiwać więcej.

Rosnąca sprzedaż to nie wszystko, bo spółka poprawiła także marżę. Rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 23,65 proc. i w porównaniu do 23,15 proc. przed rokiem. Pół procenta może wydawać się nieistotne, ale jeśli zerknąć na przychody, to okazuje się, że odpowiada za 1,2 mln zł dodatkowego zysku, co przy relatywnie niskich marżach netto robi różnicę. Zysk brutto zwiększył się o 3,6 mln zł czyli prawie 7 proc.


kliknij, aby powiększyć


Oczywiście rosły także koszty sprzedaży (2,5 mln zł, + 7,3 proc.) i koszty zarządu (0,48 mln zł, 25,4 proc.). Jak widać dynamika wzrostu kosztów operacyjnych jest większa niż kosztów sprzedaży. W komentarzy do wyników nie ma niestety wyjaśnienia wprost, ale wiadomo, że spółka od I kw. br. wykazuje nieco wyższe koszty podatków i opłat, co wynika z oddania do użytkowania nowego budynku i jego infrastruktury, co prawdopodobnie wpływa na wzrost obciążeń z tytułu ogólnego zarządu i być może także sprzedaży.

W rachunku rodzajowym obserwujemy dynamiczny wzrost amortyzacji (133 proc.), ale to efekt wprowadzenia MSSF16 i konieczności ujęcia leasingów operacyjnych, oraz długoterminowego najmu jako leasingu finansowego. W wyniku implementacji od 1 stycznia koszty najmu prezentowane są obecnie nie w usługach obcych, a jako amortyzacja aktywa (prawo do użytkowania) plus koszty odsetkowe od zobowiązania leasingowego. Niestety dane są nieporównywalne, ale spółka poinformowała, że w związku z implementacją standardu w całym półroczu koszty amortyzacji wzrosły o 2,66 mln zł, natomiast usługi obce spadły o ok. 2,57 mln zł. Jeśli kwotę tę podzielimy na pół to mamy dodatkowy wzrost amortyzacji o prawie 0,5 mln zł, który odpowiada kosztom zrealizowanych inwestycji w aktywa trwałe. Usługi obce wzrosły o 1 mln zł, czyli o 5,9 proc., ale znów na wartość tę wpływ miało wdrożenie standardu. Gdyby dociążyć wynik połową wzrostu dostalibyśmy prawie 14 proc. wzrost, czyli znacznie silniejszy od sprzedaży. To raczej negatywny obraz, ale w związku z mocnym wzrostem udziału sprzedaży zagranicznej da się do pewnego stopnia wytłumaczyć.


kliknij, aby powiększyć


Ostatecznie zysk ze sprzedaży wyniósł 16,7 mln zł i był o 0,6 mln zł (7 proc.) wyższy r/r. Przy nieco innym układzie szczytu sezonowego to wynik naprawdę dobry.


kliknij, aby powiększyć


Na pozostałej działalność mamy 280 tys. zł zysku względem blisko 0,5 mln zł straty przed rokiem. W efekcie wynik operacyjny rośnie o 0,9 mln zł (6 proc.) do poziomu 16,5 mln zł. Zysk brutto to już wzrost o 2,05 mln zł, czyli 14,2 proc. To przede wszystkim efekt ujemnych różnic kursowych przed rokiem. Na poziomie netto mamy 12,4 mln zł zysku w porównaniu do 12 mln przed rokiem. O takim stanie rzeczy zdecydowała znacznie wyższa stopa opodatkowania - 24 proc. obecnie i 17 proc. przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Kwartał był wyraźnie lepszy niż przed rokiem pod względem wyników finansowych i to w mało korzystnym rozłożeniu szczytu sprzedaży, o którym wspominałem wcześniej. Trzeba to docenić, ale nie wszystko chyba poszło zgodnie z planem.

Przepływy operacyjne wyniosły 3,05 mln zł w porównaniu do 20,7 mln zł przed rokiem. Przy lepszym wyniku i lepszym od strony przepływów umiejscowieniu szczytu sprzedaży (należności do spółki powinny spłynąć szybciej) to pewnego rodzaju zaskoczenie. Jeśli jednak zerknąć na przepływy w nieco dłuższym ujęciu czasowym to spółce w długim okresie czasu zdarzały się w drugim kwartale nawet wypływy gotówki.


kliknij, aby powiększyć


Mimo wszystko analiza cykli rotacji pokazuje, że w tym kwartale pod względem efektywności było gorzej. Cykl konwersji gotówki wzrósł z 15 do 18 dni, przy czym dodam, że liczę go ze średniego stanu aktywów i zobowiązań w ciągu roku, czyli tak jak w serwisie. Zmniejszenie efektywności tłumaczy słabszy cash flow operacyjny.


kliknij, aby powiększyć


Z danych bilansowych wynika, że zapasy obniżyły się względem stanu na koniec marca tylko o 3 proc. natomiast względem stanu na koniec roku wzrosły o 102 proc. Przed rokiem odpowiednie przyrosty wyniosły minus 23 proc. oraz plus 105 proc. Wydaje się, że spółka oczekiwała nieco większej sprzedaży. Możliwe jest także, że zwiększono magazyn w celu otrzymania większych bonusów sprzedażowych. Z drugiej strony wiadomo, że dostawca oferuje te bonusy za szybszą płatność. Mimo wszystko jednak traktuję to delikatnie negatywnie.

W bilansie zauważalnie rosną także krótkoterminowe zobowiązania finansowe, które najczęściej dotyczą kredytów czy obligacji. I tak jest też w przypadku spółki – na koniec półrocza Oponeo wykorzystywało prawie 26 mln zł ze swojej linii kredytowej. Dodatkowo w pozycji tej pojawia się 5,4 mln zł związanych z leasingiem finansowym wynajmowanych powierzchni. W długoterminowych zobowiązaniach finansowych kredytów nie ma, ale jest 10,7 mln zł zobowiązań leasingowych. Oponeo to jednak płynna spółka, bo dług netto liczony dla kredytów jest ujemny.


kliknij, aby powiększyć


Kwartał był udany w szczególności jeśli wziąć pod uwagę niekorzystny w tym roku (dla II kwartału) rozkład szczytu sezonowego. Cieszy z pewnością wzrost sprzedaży eksportowej, natomiast martwi sprzedaż pozostałych towarów, czyli głównie rowerów i części rowerowych. Do obserwacji w przyszłych kwartałach pozostaje efektywność.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 26 sierpnia 2019 12:27

krewa
krewa PREMIUM
235
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 469
Wysłane: 17 lutego 2020 10:25:48 przy kursie: 25,70 zł
OPONEO.PL - analiza techniczna na życzenie


Wykres w interwale tygodniowym. W połowie stycznia mieliśmy do czynienia z wybiciem ze strefy konsolidacji, które otwiera przed kupującymi drogę do dalszego odrabiania strat. Zneutralizowanie układu świec z pierwszej połowy lipca pozwoli na rozwinięcie obecnego impulsu jak minimum w okolice 32 zł, zaś w wariancie optymistycznym nawet do poziomu 35,70 zł.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


mackopl
mackopl PREMIUM
35
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 037
Wysłane: 18 marca 2020 13:42:43 przy kursie: 19,15 zł
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Spodziewałem się, że to wstrzymanie produkcji bardziej wpłynie na kurs Dębicy i Oponeo.
Edytowany: 18 marca 2020 13:43

maccc
maccc PREMIUM
14
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 98
Wysłane: 15 lipca 2020 17:42:42 przy kursie: 36,30 zł
Sprzedaż mniej dynamiczna, ale koronaodporna - omówienie sprawozdania finansowego Oponeo po I kw. 2020 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 15-07-2021 17:42:42.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 11933)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 16 lipca 2020 12:09

kck03
kck03 PREMIUM
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2015-03-04
Wpisów: 59
Wysłane: 16 lipca 2020 23:31:00 przy kursie: 34,70 zł
Dzięki za omówienie!

Spółka urosła ponad 20% w ciągu ostatniego miesiąca. Jest wymieniana (także na SW) jako pretendent do dalszych wzrostów. Zastanawiam się na bazie czego te wzrosty. Moje spostrzeżenia:

1. Spółka wyhamowała wzrosty. Rynek polski już rośnie baaardzo organicznie pomimo zapewne inflacji w branży.
2. Zagranica nie ma potencjału specjalnego. Przynajmniej jak dotąd Oponeo nie pokazało ze jest w stanie podbić świat czy Europę.
3. Rynek motoryzacji cierpi, sprzedaż opon od dłuższego czasu maleje. Kryzys mocno uderzył w motoryzacje.
4. Ocieplenie klimatu może sprawiać ze konsumenci na takich rynkach jak polski zaczną jeździć na całorocznych oponach (sam mam taki pomysł) w zwiazku z czym cykliczność zakupów może ucierpieć. Za nami kolejna zima bez śniegu.

Co o tym myślicie?

mackopl
mackopl PREMIUM
35
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 037
Wysłane: 17 lipca 2020 01:01:39 przy kursie: 34,70 zł
Omawiany kwartał był podany do wiadomości już jakiś czas temu. Od tego momentu pojawiły się kolejne, bardzo ciekawe komunikaty.
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
"Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w czerwcu 2020 roku wynosi 66 905 tys. zł, co oznacza wzrost o 43% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w czerwcu 2019 roku (46 786 tys. zł). "

kck03
kck03 PREMIUM
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2015-03-04
Wpisów: 59
Wysłane: 17 lipca 2020 07:28:02 przy kursie: 34,70 zł
To wynika z przesunięć pomiędzy miesiącami. W całym Q2 5,9% wzrostu. W kwietniu kierowcy bali się przekładać opony.

krewa
krewa PREMIUM
235
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 469
Wysłane: 29 sierpnia 2020 15:22:26 przy kursie: 35,60 zł
OPONEO.PL - analiza techniczna na życzenie


Wykres w interwale tygodniowym. Od marca trwa odreagowanie 3-letniej przeceny. Pomimo starań, popyt nie jest w stanie przebrnąć przez poziom 38 zł. Proszę spojrzeć na ostatnie sześć świec na wykresie cenowym - praktycznie każda z nich ma pokaźny górny knot. Podaż uaktywniła się w nieprzypadkowym miejscu - na zniesieniu 61,8% 3-letnich spadków. W tej sytuacji kontynuacja wzrostów bez wcześniejszej korekty wydaje się być miało prawdopodobna. Szczególnie, że wytracanie impetu zwyżki widać gołym okiem a linia RSI nakreśliła negatywną dywergencję z wykresem cenowym.
Ponieważ kurs akcji nie odszedł szybko na niższe poziomy cenowe pomimo napotkania pokładów podaży, możemy zakładać, że popyt nie zamierza składać broni. Dodatkowo dywergencja powstała w strefie sygnalnej, a zatem większe są szanse na zwykłą korektę niż na definitywne zakończenie wzrostów.
Żeby zachować szanse na ciąg dalszy wzrostów, korekta nie powinna sięgnąć poniżej poziomu 28,50 zł,

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mackopl
mackopl PREMIUM
35
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 037
Wysłane: 8 września 2020 20:30:50 przy kursie: 30,90 zł
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Jeden insider zszedł poniżej progu 5%, drugi sprzedał pakiet poza sesją. Jest info w jakiej cenie?


Wujot1980
Wujot1980 PREMIUM
0
Dołączył: 2020-05-10
Wpisów: 1
Wysłane: 5 października 2020 11:35:58 przy kursie: 29,30 zł
Dlaczego to spada?

kck03
kck03 PREMIUM
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2015-03-04
Wpisów: 59
Wysłane: 5 października 2020 20:35:15 przy kursie: 29,30 zł
A na bazie czego ma rosnąć?

mackopl
mackopl PREMIUM
35
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 037
Wysłane: 5 października 2020 20:49:57 przy kursie: 29,30 zł
Wujot1980 napisał(a):
Dlaczego to spada?

Ponieważ jest więcej sprzedających aniżeli kupujących.

marwan
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-05-27
Wpisów: 2
Wysłane: 20 listopada 2020 15:40:54 przy kursie: 35,00 zł
Dziś na zielono, szukam jakiegoś info itd.. nie ma nic. Jak technicznie wygląda OPN wg Was?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
40 41 42 43 44 45 46

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,231 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +154,93% +30 986,85 zł 50 986,85 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d