pixelg
AMICA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

9 10 11 12 13 14 15

AMICA [AMC]

AKTUALNY KURS: 112,00 zł (+0,00%) 21-10-2019 17:00
Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 320
Wysłane: 1 sierpnia 2018 18:51:48 przy kursie: 127,60 zł
Paradoksalnie może to być dobry objaw, że zarząd już dzisiaj chce kupić tyle akcji (max dozwolone w uchwale WZA) bo przewiduje, że kurs będzie szedł do góry (zakładam, że za sprawą poprawiających się wyników) i potem będzie jeszcze trudniej taki skup przeprowadzić. O ile pamiętam to te akcje miały starczyć na ładnych kilka lat programu motywacyjnego. Czyli podsumowując zarząd optymistycznie patrzy w przyszłość :)
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 320
Wysłane: 10 września 2018 20:11:04 przy kursie: 110,00 zł
Apetyt rośnie w miarę jedzenia - omówienie sprawozdania finansowego Amica po 2 kw. 2018 r.

Ostatnia analiza wyników finansowych GK Amica dotyczyła pierwszego kwartału 2018 roku. Wyniki spółki były pod presją rosnącego udziału sprzedaży towarów, co miało przełożenie na marże. Dodatkowo sprzedaż na polskim rynku odnotowywała ujemną dynamikę. Zobaczmy czy spółce udało się przełamać negatywne tendencje w drugim kwartale bieżącego roku. Jest to zarazem pierwszy porównywalny w pełni kwartał po nabyciu francuskiej spółki Sideme.Pierwszy rzut oka na poniższy wykres pokazuje na mieszane tendencje, wartościowy wzrost sprzedaży i marży handlowej oraz spadek zyskowności na niższych poziomach. Pamiętać jednakże należy o kilku zdarzeniach jednorazowych w porównywalnym okresie.kliknij, aby powiększyć


Pierwszym pozytywnym objawem jest wzrost sprzedaży w warunkach porównywalnych (po konsolidacji Sideme) o 9,7 proc. Marża brutto na sprzedaży niestety wzrosła wolniej o 4,4 proc., w związku ze spadkiem jej procentowej wartości o 1,4 p.p. Na poziomie zysku operacyjnego spółka zarobiła aż 10 mln zł mniej. Pamiętać jednak należy, że w drugim kwartale 2017 roku spółka rozpoznała okazjonalny zysk na nabyciu Sideme w kwocie 9,7 mln zł. Po wyłączeniu tej jednorazowej transakcji, zyski EBIT byłby na podobnej poziomie wartościowym co rok wcześniej. Oznacza to jednak, że rentowność operacyjna spółki spadła do poziomu 4,1 proc., czyli zdecydowanie najniższej w ostatnich kilkunastu kwartałach.

Na poziomie działalności finansowej spółka lepsze saldo o 4,6 mln zł r/r, związane z niższymi kosztami finansowymi. Pozwoliło to na zniwelowanie spadku zysku brutto do różnicy na poziomie 5,3 mln zł. W porównywalnym okresie poprzedniego roku spółka rozpoznała aktywo podatkowe na poziomie ponad 40 mln zł. związane z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi w SSE. Z kolei w pierwszej połowie 2018 roku spółka utworzyła aktywo podatkowe od różnic przejściowych na wartość 5,3 mln zł.

Skupmy się w takim razie na trendzie marży i zobaczmy czy widać tutaj jakieś oznaki poprawy.kliknij, aby powiększyć


Przypomnijmy, że szczyty marży handlowej (oraz marż na kolejnych poziomach) osiągane były w latach 2015-2016. Począwszy od 2017 zyskowność ta, w ujęciu procentowym, systematycznie spada. Również drugi kwartał 2018 roku nie przyniósł w tym wypadku przełomu. Marża handlowa wyniosła 27,8 proc., i była o 0.2 p.p. niższa niż kwartał wcześniej oraz 1.4 p.p. niższa r/r. Widać jednak pewne oznaki wytracania tempa spadku marży handlowej, a nawet oznaki jej stabilizacji. Zobaczmy jakie przełożenie mają uzyskiwane marże handlowe na marżę EBITDA, która jest jednym z istotnych parametrów w strategii spółki HIT 2023.kliknij, aby powiększyć


W chwili obecnej spółka osiąga marżę brutto na sprzedaży na poziomie prawie 28,0 proc., przy rentowności EBTDA oscylującej w granicach 6,0 proc. W latach 2015-2016 marże handlowa oscylowała w przedziale 32-33 proc., co miało przełożenie na EBITDA na poziomach 8,0-9,0 proc. Z kolei marża handlowa w 2012 roku wyniosła 27,8 proc. a EBITDA wtedy stanowiła 6,3 proc. sprzedaży, czyli dość podobnie do obecnych parametrów. Oczywiście tak proste porównanie, biorąc pod uwagę zmiany w otoczeniu, ale również w samej GK Amica, jest uproszczeniem. [b[]Niewątpliwie założenie przyjęte w strategii HIT 2023 dotyczące rentowności EBITDA na poziomie 8,0-8,5 proc., będzie bardzo trudne, o ile spółka nie będzie w stanie powrócić do marży handlowej z lat 2015-2016.[/b]

Wzrosty sprzedażowe cieszą, również wzrosty na wyrobach własnych

W analizowanym okresie towary osiągnęły 56,3 proc. udziału w całości sprzedaży. Jest to aż to jest o 4,4 p.p. więcej niż w poprzednim kwartale ale jednocześnie tylko 0,1 p.p. więcej niż w okresie porównywalnym roku poprzedniego.kliknij, aby powiększyć


To co niewątpliwie cieszy to wzrost sprzedaży wyrobów własnych o 10,1 proc., czyli minimalnie szybciej (o 0.2 p.p.) niż wzrost na towarach. Jak to było opisywane w poprzednich analizach, marża na produktach własnych jest istotnie wyższa niż na towarach. Tak więc powrót do wzrostów na produktach własnych powinien również wspierać poprawę rentowności.kliknij, aby powiększyć


Przeanalizujmy zatem bardziej dokładnie rentowność towarów oraz wyrobów gotowych. Pomogą nam w tych kolejne dwa slajdy.kliknij, aby powiększyć


To co niewątpliwie cieszy to zahamowanie spadku rentowności towarowej na poziomie marży handlowej. Była one co prawda niższa niż rok wcześniej (- 1.0 p.p.), ale zanotowała dodatnią dynamikę w porównaniu do dwóch poprzedzających kwartałów. Pomimo spadku marży procentowej, dzięki dodatniej dynamice sprzedaży towarowej (+ 9,9 proc.), segment towary osiągnął o 5 mln zł. wyższą marżę brutto na sprzedaży niż rok wcześniej. Niestety rentowność operacyjna segmentu była niższa o 2 mln zł, ponieważ pozostałe koszty operacyjne przypisane do segmentu rosły przy zbliżonej dynamice jak sprzedaż. Niższa rentowność operacyjna (zarówno procentowa jak i wartościowa) niż rok wcześniej była, jak w poprzednich okresach, spowodowana podwyżkami cen zakupu oraz wzrostem kosztów transportu. Czynniki te są nadal obecne i wywierają presje na marże spółki. Amica informuje jednak o eliminowaniu nierentownych indeksów, co z kolei powinno wpływać pozytywnie na marże procentowe w kolejnych okresach.kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o segment produktów własnych to zachował się on odwrotnie niż towary. W bieżącym kwartale rentowność operacyjna wyrobów gotowych była wyższa r/r o 1,2 p.p., natomiast niższa niż w dwóch poprzednich okresach. I tutaj musimy się zatrzymać na moment. Spółka w komentarzu do wyników półrocznych tłumaczy niższą marżę (zakładam, że chodzi o marżę handlową) na produktach o 2,0 p.p. przede wszystkim efektem przeszacowania zapasów. W takim wypadku przy półrocznej sprzedaży produktów własnych na poziomie prawie 588 mln zł, przeszacowania magazynu musiałoby wynieść ponad 11 mln zł. Z kolei w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe koszty operacyjne widzimy tylko 1,3 mln zł związanego z odpisem na zapasy. Zresztą ta pozycja wpływa na obniżenie rentowności operacyjnej, ale nie marży brutto na sprzedaży. Zatem należy założyć, że pozostałe około 10 mln zł rzeczywiście weszło w koszt wytworzenia produktów sprzedanych i obniżyło marżę handlową. Niestety nie wiemy kiedy dokładnie to przeszacowanie miało miejsce, ponieważ już w pierwszym kwartale spółka sygnalizowała przeprowadzenie takiej operacji, ale bez podawania żadnych wartości. Patrząc na różnice w marżach brutto na sprzedaży r/r możemy przyjąć, że przeszacowanie odbiło się na marżach zarówno w pierwszym jak i w drugim kwartale.

Oczywiście powstaje pytanie czy takie przeszacowanie należy traktować jako zdarzenie jednorazowe i czy nie należy wyłączać go przypadkiem w momencie oceniania długoterminowej rentowności spółki. Moim zdaniem należy być ostrożnym z automatycznym podejściem i traktowaniem takiego przeszacowania jako tzw. one-off. Marża brutto istotnie również spadła w trzecim kwartale 2017 roku i być może było to spowodowane podobnym przeszacowaniem. Niestety prezentując wyniki za 3 kwartały 2017 roku zarząd spółki odniósł się do wyników narastająco, co nie do końca tłumaczyło słabą marżę handlową w trzecim kwartale 2017 roku. Dodatkowo poza przeszacowanie zapasów, zarząd również tworzy odpisy aktualizujące na zapasy w oparciu niskie wskaźniki rotacji. Wartość odpisów na koniec analizowanego kwartału wyniosła 11,7 mln zł., co oznacza wzrost o 4,6 mln zł r/r oraz o 1,2 mln zł w porównaniu do końca 2017 roku.

Wartość zapasów bez towarów na koniec czerwca 2018 roku wynosiła prawie 180 mln zł, czyli przeszacowanie objęło prawie 6 proc. zapasu. Przy okazji warto podkreślić, że towary, których sprzedaż stanowi około 56 proc. całości obrotu, stanowią z kolei ponad 63 proc. zapasów. W efekcie rotacja towarów w dniach jest na wyższym poziomie niż wyrobów gotowych. Jest to częściowo wytłumaczalne dość długim okresem transportu towarów z krajów azjatyckich.

Przejdźmy w takim razie do analizy sprzedaży w ujęciu geograficznym.kliknij, aby powiększyć


Pierwszym małym promyczkiem nadziei jest zahamowanie tendencji spadkowej na rynku polskim. W pierwszym półroczu 2018 roku krajowa sprzedaż była wyższa zaledwie o 1,6 proc., ale już w samym drugim kwartale o 4,4 proc. Po czterech kwartałach gdzie sprzedaż w Polsce spadała, niewątpliwie wzrosty muszą cieszyć. Spółka również informuje, że w dużym sprzęcie grzejnym marka Amica była najlepiej sprzedającą się marką na rynku polski z udziałem ilościowym na poziomie 35 proc. Zapewne taki komunikat należy odczytywać jako potwierdzenie, że w tym segmencie w ujęciu wartościowym liderem jest jej konkurent.

Oczywiście rynki Europy Zachodniej najwięcej ważą w całej strukturze sprzedaży i urosły one w analizowanym kwartale o 11,0 proc. Istotne wzrosty zostały odnotowane na rynku niemieckim, gdzie wzrosty r/r w drugim kwartale osiągnęły dynamikę ponad 20%. Podkreślić również należy wzrost na rynku brytyjskim w funtach (+ 5.5 proc.), choć niestety ze względy na deprecjację GBP w efekcie sprzedaż w złotówkach była niższa.

Kolejny rynek, który zanotował wzrosty to segment północ, gdzie dynamika w krajach skandynawskich wyniosła ponad 12 proc. Kwartał wcześniej była informacja o procesie restrukturyzacji kluczowego klienta na tym rynku. Obecne wyniki dają nadzieję, że problemy ze sprzedażą na tym rynku GK Amica ma już za sobą.

Wzrost na rynku wschodnim o 3,o proc r/r nie jest, porównując do innych rynków, oszałamiający. Warto jednak zaznaczyć, że na rynku rosyjskim spółka zanotowała wzrost przychodów o 13 proc., lecz ze względu na deprecjację rubla przychody złotówkowe prezentują się sporo mniej okazale.

Podsumowując analizę segmentów można stwierdzić, że negatywne tendencje z 2017 roku częściowo zostały zahamowane. Spółka zanotowała wzrosty sprzedaży na każdym z rynków, co oczywiście jest informacją pozytywną. O ile potraktujemy przeszacowanie zapasów za operację jednorazową, to również marże handlowe i rentowność operacyjna wykazują oznaki stabilizacji, choć trudno w tym wypadku mówić jeszcze o powrocie do wysokich rentowności.

Rentowność spółki na poziomie EBITDA jest w chwili obecnej niższa o około 15 proc. w stosunku do rekordowej wartości osiągniętej w 2016 roku. Zobaczmy zatem jak to wpłynęło na zdolność do obsługi zadłużenia, mierzoną wskaźnikiem zadłużenie odsetkowe netto / EBITDA.kliknij, aby powiększyć


Analiza powyższego wykresu wskaźników nie daje powodów do niepokoju. Wskaźnik zadłużenia lekko wzrósł, podobniej jak i wskaźnik obsługi zadłużenia, ale nadal są to wartości w pełni akceptowalne i bezpieczne. Przy założeniu, że spółka jest w stanie generować powtarzalną EBITDA na poziomie 180 mln zł jest jeszcze pewna przestrzeń do zadłużania się, gdyby była taka potrzeba związana np. z chęcią kolejnych M&A. Co również istotne około połowy zadłużenia finansowego jest długoterminowe, co oczywiście należy oceniać pozytywnie.

Kapitał obrotowy do poprawy

Mając w pamięci, opisane powyżej, kwestie związane z zapasami rzućmy okiem na zarządzanie kapitałem pracującym.
kliknij, aby powiększyć


Możemy dostrzec pozytywne objawy jak zahamowanie wzrostu rotacji zapasów w dniach, które kształtuję się na poziomie 81-82 dni co w kontekście przeszacowania i odpisów a także przeglądu indeksów towarowych na pewno cieszy. Cykl rotacji należności również utrzymuje mniej więcej stały poziom w przedziale 65-68 dni. Niestety cykl konwersji gotówki nie ulega poprawie i wynosi obecnie 46 dni, czyli o 7 dni dłużej niż rok wcześniej, ze względu na spadek rotacji zobowiązań krótkoterminowych z 111 do 100 dni. Kolejne dwa kwartały już w pełni powinni dać na odpowiedź na pytanie, czy pogorszenie cyklu konwersji gotówki jest w miarę stałe i wynika z przejęcia Sideme i gorszej (pod względem efektywności) struktury kapitału obrotowego, czy też problemy tkwią gdzie indziej.

W wypadku należności handlowych odpisy na należności wynoszą 10,9 mln zł. Warto jednak spojrzeć na strukturę należności.kliknij, aby powiększyć


Dwie rzeczy są tutaj dość ciekawe. Po pierwsze odpisy na należności spadły o ponad 13 mln zł. W rachunku wyników i strat nie widzimy jednak, żadnych pozytywnych ruchów na pozostałej działalności operacyjnej z opisem sugerującym rozwiązanie odpisu na należności. Wręcz przeciwnie w pozostałych kosztach operacyjnych za drugi kwartał znajdziemy 0,4 mln zł kosztów związanych z utworzeniem odpisu. Wydaje się, że wytłumaczenie może być tylko jedno i być związane z decyzją zarządu o uznania tych należności za nieściągalne i spisaniu ich z ksiąg rachunkowych. W takim wypadku, nie ma to wpływu na wynik danego okresu (odpis był tworzony wcześniej), a jednocześnie wartość należności brutto (przed odpisem) oraz sama wartość odpisu znikają z ksiąg rachunkowych. Zakładam, że ruch ten częściowo związany jest z należnościami na rynku rosyjskim, które zostały objęte odpisem w drugiej połowie 2017 roku. Nie można jednak wykluczyć, ze jest to również efekt czyszczenia ksiąg z starych, dawno nieściągalnych i niewindykowalnych należności.
Po drugie należy zwrócić uwagę na strukturę należności. Spółka posiada w bilansie 9,4 mln zł należności handlowych przeterminowanych powyżej 90 dni, które nie są pokryte odpisem aktualizującym. W poprzednim kwartale była to wartość 6,6 mln zł, z kolei na koniec roku kwota ta wynosiła 7,7 mln zł. Biorąc pod uwagę specyfikę rynku , długie podstawowe terminy płatności (około 75 dni) oraz wcześniejsze odpisy np. na rynku rosyjskim, warto pamiętać o tym ryzyku. Dodatkowo spółka wykazała prawie 11 mln zł w należnościach przeterminowanych w przedziale 30-90 dni. Kwota jest całkiem spora (odnosząc ją np. do rocznego wyniku netto GK Amica). Niestety przedział 30-90 dni jest dość szerokim i trudno na podstawie takiej informacji wycenić ryzyko związane z potencjalnym problemem dotyczącym ściągalności tych należności. Tym niemniej wnikliwa analiza tej pozycji aktywów w kolejnych okresach wydaje się być koniecznością.

Rzućmy jeszcze okiem na pozostałe należności, które w wypadku Amica kształtowały się w ostatnim okresie na poziomie kilkunastu milionów.kliknij, aby powiększyć


Więcej szczegółów na temat tych pożyczek w poprzedniej analizie (https://www.stockwatch.pl/forum/wpisy-188p14_AMICA.aspx). Przypomnę tylko, że obydwie pożyczki, według informacji zarządu, mają charakter krótkoterminowy i powinny zostać spłacone w ciągu 12 miesięcy. Jakkolwiek jak widać na powyższej analizie pożyczki w stosunku do tych dwóch podmiotów były również w latach poprzednich. W wypadku pożyczki do KKS Lech warto pamiętać, że oprócz tej należności na dzień bilansowy istniały jeszcze należności handlowe w wartości 1,6 mln zł., co oznacza spadek o 2,7 mln zł w porównania do końca roku.

Pozostałe informacje i wycena rynkowa

GK Amica zawiera transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej zgodnie z przyjętą własną strategią zabezpieczeń, z czego dla części transakcji stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. Warto o tym pamiętać, że odroczone wynik wynikające ze stosowania rachunkowości zabezpieczeń ujęte w kapitale własnym na koniec analizowanego okresu wyniosły 18,7 mln zł, w porównaniu do 3,4 mln zł kwartał wcześniej oraz 6,7 mln zł na koniec czerwca 2017 roku.

Długoterminowa strategia HIT 2023 zakładała 1,2 mld EUR przychód oraz EBITDA na poziomie 9 proc. w roku 2023. Z kolei w połowie realizacji tej strategii czyli na koniec 2018 roku spółka miała uzyskać 3,45 mld zł przychodów oraz EBITDA na poziomie 300 mln co dawałoby rentowność procentową w okolicach 8,7%. Można powiedzieć z przekonaniem graniczącym z pewnością (choć pamiętajmy, ze nic nie jest pewne), że spółka nie będzie w stanie dowieźć takich wyników w 2018 roku. Uzyskanie 3 mld zł przychodu oraz rentowności ENITDA na poziomie 7 proc. byłoby już dużym sukcesem. Przypomnijmy, ze w chwili obecnej, 12 miesięczne dane pokazują nam sprzedaż na poziomie 2,77 mld zł oraz EBITDA 6,2 proc.

Spółka jest obecnie wyceniana w okolicach 8,5 P/E, co biorąc pod uwagę jej historię plasuje ją w niższych stanach wycen. Wycena spółki zazwyczaj przebywała w zakresie wahań wskaźnika P/E 6-16 w ciągu ostatnich 5 lat. Biorąc pod uwagę, że wydaje się, że spółka jest w stanie powtarzać i nawet poprawiać ten wynik, wycena nie wydaje się wygórowana. Z kolei wskaźnik EV/EBITDA na poziomie 6,2 również nie jest specjalnie przewartościowany. W analizowanym kwartale nastąpił oczekiwany powrót do wzrostów sprzedażowych na rynku krajowym oraz Europy Zachodniej. Apetyt jednak rośnie w miarę jedzenia więc teraz czas na poprawę marży handlowej oraz kolejny naturalny krok czyli wzrost rentowności operacyjnej. Jeśli te dwa warunki również zostaną spełnione to wydaje się, że może to być pewien katalizator do większego zainteresowania spółką oraz ruchu cenowego w górę. Nie należy jednak zapominać o ryzykach poruszonych przy omawianiu zapasów czy też należności.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

grzechu216
Dołączył: 2017-09-28
Wpisów: 43
Wysłane: 15 września 2018 09:50:05 przy kursie: 110,20 zł
co tak właściwie oznacza obecna sytuacja? skup akcji po 120... zero chętnych do sprzedania po tej cenie... a kurs spada do 110?


wilk_z_ksiazeca_street
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 6
Wysłane: 3 października 2018 15:46:22 przy kursie: 111,40 zł
Proszę o informację jak sprzedać akcję w skupie.

1. Czy mogę sprzedać akcję w ING Makler? Czy muszę założyć konto maklerskie w mBanku i tam będzie informacja o skupie akcji?
2. Jeśli nabędę teraz akcję za 109zł (aktualny kurs 3.10.2018) to na pewno uda się je sprzedać za 120zł ? Czy decyduje kolejność zgłoszeń jeśli byłoby więcej chętnych?
3. Skoro jest możliwość pewnego zarobku 9% to czemu jest tak małe zainteresowanie i kurs akcji nie rośnie?

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 320
Wysłane: 3 października 2018 17:14:32 przy kursie: 111,40 zł
Pytanie 3 odpowiada na pytanie 2 :p Nie masz pewności - można sobie wyobrazić sytuację w której zgłosi się 97 proc. (choć to akurat mało prawdopodobne bo musiałby też sprzedawać P. Jacek Rutkowski) chętnych, a skupują tylko 2.38 proc. wszystkich - a wtedy redukcja będzie bardzo duża. Coś podobnego było z Benefitem o ile dobrze kojarzę - skupowali chyba 1 albo 1,5 % akcji po 1,200 czyli wyżej niż wtedy był kurs (chyba oscylował koło 1.000) - i wszystko dobrze ale redukcja była na poziomie 90-kilku procent - piszę z głowy więc do sprawdzenia przez Ciebie w komunikatach tej spółki (jakoś Q3 labo Q4 2017).
Natomiast jeśli chodzi o technikę skupu to najlepiej napisać do swojego biura albo zadzwonić. Generalnie standardowo składa się dyspozycję (często można przez net), biuro wystawia świadectwo i z tym świadectwem trzeba się udać do biura, które skup przeprowadza - jeśli jest to samo to można, chyba, przez internet wszystko załatwić - aczkolwiek pewności nie mam.javascript:__doPostBack('forum$_ctl0$PostReply','')
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

enthusiast
Dołączył: 2009-12-08
Wpisów: 146
Wysłane: 3 października 2018 17:27:10 przy kursie: 111,40 zł
Do swojego DM występujesz o świadectwo depozytowe, które niekoniecznie dostaniesz od ręki, ale to zależy pewnie od konkretnego biura maklerskiego. Bezpiecznie powinieneś założyć z 2 dni na uzyskanie świadectwa, z którym udajesz się do podmiotu pośredniczącego w skupie (w tym przypadku do DM mBanku) w celu złożenia formularza sprzedaży akcji.

Szczgóły oferty znajdziesz pod linkiem: www.mdm.pl/ui-pub/download/325...

wilk_z_ksiazeca_street
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 6
Wysłane: 3 października 2018 19:20:45 przy kursie: 111,40 zł
Czyli od tego czy zarobię na emisji zależą dwa czynniki, od "stopy alokacji = 250 000/liczba akcji zgłoszonych do sprzedaży", oraz od ilości akcji które chcę sprzedać.

1.Scenariusz - jeśli zgłosi się liczba akcjonariuszy których ilość akcji nie będzie przekraczała 250 000, wtedy wszystkie akcje zostaną sprzedane, i każdy zarobi te 9%.

2. Scenariusz - jeśli zgłosi się bardzo duża liczba akcjonariuszy gdzie stopa alokacji będzie wynosić 10%. Wtedy każdy akcjonariusz sprzedaje tylko 10% swoich akcji które zgłosił do skupu, a reszta jest przekazywanych na konto maklerskie.

Jeszcze jedno pytanie, po emisji, akcji do obrotu będzie mniej czyli jeśli teraz nabędę 1 akcję to po emisji będzie ona miała większą wartość o te 2% które zostały zredukowane.

Czy dobrze rozumuję?

Pozdrawiam
i dziękuje za odpowiedzi.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 320
Wysłane: 3 października 2018 19:24:14 przy kursie: 111,40 zł
De facto tych akcji nie będzie mniej. Przy normalnym skupie tak by mogło być - jeśli spółka postanowiłaby umorzyć te akcje. Wtedy oczywiście wartość majątku spółki zostaje niezmienna, natomiast dzieli się na mniejszą ilość akcji. Więc wartość jednej akcji (teoretycznie co ważne) rośnie.

W tym wypadku celem jest skup akcji aby zaoferować te akcje menedżerom jako program motywacyjny - więc de facto ilość akcji nie ulegnie zmianie i w związku z tym teoretyczna wartość takiej akcji również.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

abcabc
Dołączył: 2015-12-28
Wpisów: 206
Wysłane: 3 października 2018 20:37:14 przy kursie: 111,40 zł
Po rozdaniu w programie menadżerskim te akcje będą tworzyć z dużym prawdopodobieństwem podaż.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 320
Wysłane: 3 października 2018 20:47:28 przy kursie: 111,40 zł
może tak może nie - dostaje je przede wszystkim zarząd - program bodajże na 8 lat więc aż tak dużo w rynek (jeśli w ogóle) nie powinno iść - choć nigdy nic nie wiadomo.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.


Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 320
Wysłane: 28 listopada 2018 13:34:52 przy kursie: 111,60 zł
Kuchnia domowa jest smaczna i zdrowa - omówienie sprawozdania finansowego Amica po 3 kw. 2018 r.

Ostatnia analiza wyników finansowych GK Amica dotyczyła drugiego kwartału 2018 roku. Wyniki spółki były wciąż pod presją rosnącego udziału sprzedaży towarów, co miało przełożenie na marże. Wprawne oko analityka mogło jednak dostrzec nieznaczne symptomy poprawy. Sprawdźmy zatem czy spółce udało się powrócić w trzecim kwartale do wzrostowych trendów zakresie marży oraz zysków.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 28-11-2019 13:34:52.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 23272)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 maja 2019 19:12

cegielka
Dołączył: 2010-12-20
Wpisów: 203
Wysłane: 16 stycznia 2019 04:23:05 przy kursie: 120,00 zł
Oprócz tego, że "Kuchnia domowa jest smaczna i zdrowa" to powinna jeszcze dać nieźle zarobić.
AT - mamy wybicie górą z 9-miesięcznego trójkąta + podwójne dno. Ładnie to zaczyna wyglądać na kreskach...
Fundamentalnie - bardzo niska wycena, z poprawiającymi się marżami. Wyniki za 3 kw 2018r pokazują, że możemy się spodziewać bardzo mocnych zysków w 4 kw 2018.
Amika - mocny typ na najbliższe miesiące.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 576
Wysłane: 16 stycznia 2019 08:54:17 przy kursie: 120,00 zł
AT - wspomniany 9-miesięczny trójkąt jest formacja mityczną, gdyż nie występuje na wykresie cenowym spółki Amica. Przypominam - trójkąt powinien posiadać co najmniej 4 punkty styczne, z czego pierwszy punkt powinien być zgodny z obowiązującym trendem, czyli w tym wypadku powinien się znaleźć na dolnym ramieniu trójkąta.
Podwójne dno jest również mocno naciągane - drugi dołek znacznie poniżej pierwszego, zarówno w interwale dziennym jak i tygodniowym. Nie występuje pozytywna dywergencja, która pozwoliłaby "naciągnąć" ten układ do podwójnego dna.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 320
Wysłane: 6 kwietnia 2019 22:10:29 przy kursie: 140,20 zł
Cudze chwalicie, bo swoje znacie - omówienie sprawozdania finansowego Amica po 4 kw. 2018 r.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 05-04-2020 22:10:29.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 25550)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 maja 2019 19:04

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 320
Wysłane: 5 września 2019 09:21:49 przy kursie: 114,40 zł
Krótki komentarz do wynikóW Q2 2019.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 04-09-2020 9:21:49.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 1081)Reszta znajdzie się w analizie.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 320
Wysłane: 14 września 2019 10:03:08 przy kursie: 114,60 zł
Hiszpańska corridę czas zacząć - omówienie sprawozdania finansowego Amica po 2 kw. 2019 r.

Już po opublikowaniu wyników za I półrocze Amica poinformowała o sfinalizowaniu wielomiesięcznych rozmów w sprawie nabycia znaku towarowego Fagor. Transakcja to powinna istotnie zwiększyć obecność spółki na rynku Półwyspu Iberyjskiego. Zanim do tego jednak dojdzie, spójrzmy na wyniki pierwszego półrocza 2019 roku.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 13-09-2020 10:3:8.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 26618)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 16 września 2019 11:39

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
9 10 11 12 13 14 15

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,759 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d