pixelg
POLNORD - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

POLNORD [PND]

AKTUALNY KURS: 3,29 zł (+0,15%) 28-05-2020 13:48
1ketjoW
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 635
Wysłane: 2 października 2019 12:46:36 przy kursie: 3,60 zł
za klika dni Zarząd spółki poda następną "dobrą wiadomość" dotyczącą sprzedaży lokali za III kwartały 2019 r. Ciekawi mnie czy wartość umów rezerwacyjnych będzie na plusie.

1ketjoW
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 635
Wysłane: 4 października 2019 16:04:27 przy kursie: 4,05 zł
Joker napisał(a):
1ketjoW napisał(a):
ktoś zebrał z rynku 140 tys. akcji na jedno pa. Nie nazwał bym tego spekulacyjnym odbiciem.
A jednak..


Wydaje mi się, że oddalamy się od emisji 75 mln zł po 2 zł. Cały czas ktoś kupuje i cena idzie w górę.

Może cena dojdzie do 4,6 zł. Wtedy emisja wyniesie około 32,5 mln akcji na 150 mln zł. Kapitał własny wyniesie około 650 mln zł przy około 65 mln akcji.

marianz8
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 75
Wysłane: 6 października 2019 14:09:18 przy kursie: 4,05 zł
zastrzeżenia oraz obawy akcjonariuszy o potencjalnie zbyt niską cenę emisyjną. Zarząd emitenta zareagował bardzo szybko i uzupełnił opinię. Wprowadzony został do niej zapis, iż cena emisyjna nie może być niższa niż wartośc księgowa przypadająca na jedną akcję z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego przed dniem podjęcia uchwały zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej.

Czy tu może być podobnie?

Czy RN poda cenę po WZ czy może przed? Tzn. czy mamy głosować za emisja bez pp nie znając ceny?
Jak zaglosujemy ciemno to tym bardziej może być 2 zł albo 4 zł, a cena ma się nijak do WK i tak mocno zanizinej po ostatnim raporcie.


1ketjoW
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 635
Wysłane: 7 października 2019 10:02:51 przy kursie: 5,00 zł
Cytat:
zastrzeżenia oraz obawy akcjonariuszy o potencjalnie zbyt niską cenę emisyjną. Zarząd emitenta zareagował bardzo szybko i uzupełnił opinię. Wprowadzony został do niej zapis, iż cena emisyjna nie może być niższa niż wartośc księgowa przypadająca na jedną akcję z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego przed dniem podjęcia uchwały zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej.

Czy tu może być podobnie?

Czy RN poda cenę po WZ czy może przed? Tzn. czy mamy głosować za emisja bez pp nie znając ceny?
Jak zaglosujemy ciemno to tym bardziej może być 2 zł albo 4 zł, a cena ma się nijak do WK i tak mocno zanizinej po ostatnim raporcie.


Czy możesz przesłać link do jak piszesz uzupełnionej opinii Zarządu? Jeżeli cena emisyjna nie może być niższa niż wartość księgowa zgodnie z raportem za 2Q2019 r. to jak to się ma do planowanej emisji 75 mln akcji. Jeżeli to prawda to Zarząd się pogubił. Wartość jednej akcji zgodnie z raportem 2Q2019 to 14,41 zł. Emisja ma mieć wartość 150 mln zł czyli mówimy o emisji 10.409. tys akcji, a nie 75 mln akcji. Za tę cenę równą wartości księgowej to bardzo wątpię aby emisja akcji doszła do skutku. Patrz jaki jest dziś kurs na GPW.

marianz8
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 75
Wysłane: 7 października 2019 10:21:00 przy kursie: 5,00 zł
kolego tak było na Orzeł
też nie było ceny
pomogło SII

pisałem że tu może być podobnie, powinno być
ale nie po to straszyli kontynuacją działalności aby emitoważ po WK
może chociaż po 0.5 WK?

ryzykują zaskarżeniem uchwały do sądu
Edytowany: 7 października 2019 10:34

marianz8
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 75
Wysłane: 7 października 2019 13:20:21 przy kursie: 5,00 zł
Stare ale aktualne

www.sii.org.pl/6910/aktualnosc...

Zarządy spółek akcyjnych muszą przywiązywać większą wagę do treści publikowanych opinii uzasadniających powody pozbawienia prawa poboru oraz wskazujących sposób ustalenia ceny emisyjnej.Prawo poboru to jedno z podstawowych praw majątkowych przysługujących akcjonariuszom, polegające na pierwszeństwie objęcia nowych akcji w stosunku do liczby już posiadanych akcji. Chociaż istnieje możliwość wyłączenia prawa poboru, to jednak czynność taka wymaga dochowania szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa. Walne zgromadzenie do podjęcia uchwały w tym celu potrzebuje większości czterech piątych głosów, a sam fakt pozbawienia prawa poboru musi być zapowiedziany w porządku obrad. Ponadto pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy może być dokonane jedynie w interesie spółki, co oznacza, iż obowiązkowo za takim rozwiązaniem przemawiać muszą uzasadnione potencjalne korzyści dla spółki, które nie zostałyby osiągnięte w drodze emisji akcji z prawem poboru. Niezależnie jednak od przyczyny zarząd emitenta zobowiązany jest do przedstawienia walnemu zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.Opinie zarządów wymagają poprawyTo właśnie z opiniami zarządów bywają w praktyce największe problemy. Niektóre spółki zapominają o przekazaniu ich do publicznej wiadomości, chociaż obowiązkowo cała dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, powinna zostać opublikowana już od dnia jego zwołania. Inne spółki, chociaż opinie publikują na czas, niewielką wagę przywiązują do ich rzetelności. Często kilka zdań zarządu, które mają uzasadnić powody pozbawienia prawa poboru, niczego akcjonariuszom nie wyjaśniają. Zarządy czy to z lenistwa, czy też może ze względu na brak istnienia faktycznego uzasadnienia wyłączenia prawa poboru, powtarzają w opiniach formuły, które odnieść by można praktycznie do każdej emisji akcji, zmieniając w treści tylko nazwę spółki i wartości.

Opinia zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz wskazująca cenę emisyjną powinna być opublikowana już od dnia zwołania walnego

Kłopoty bywają również z drugim elementem, który obowiązkowo musi znajdować się w opinii zarządu. Najczęściej przeczytać można, iż cena emisyjna dostosowana zostanie do popytu na akcje oraz sytuacji na rynku. Zdarzają się też sytuacje, iż jedyna informacja, którą znaleźć mogą akcjonariusze na temat przyszłej ceny, to stwierdzenie, iż zostanie ona ustalona przez zarząd. Oczywiście takie lakoniczne informacje nie są wystarczające, bo w żadnej mierze nie stanowią realnego sposobu ustalenia ceny emisyjnej, tym samym nie spełniając wymogów ustawowych. Spółka, wskazując zarząd jako podmiot, który ustali cenę, wskazuje wyłącznie, kto dokona tej czynności, a nie sposób jej ustalenia. Tym samym, takie postępowanie emitentów może stanowić dla akcjonariuszy jedną z przesłanek do uchylenia uchwały walnego zgromadzenia.Przykładów nie brakujeStowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wielokrotnie zwracało spółkom uwagę na nierzetelne wypełnianie obowiązków związanych z publikowaniem wymaganych opinii. Tak było np. w spółkach LSI Software i KCI, gdzie opinie zarządu, przy okazji planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zdaniem SII oraz wielu akcjonariuszy, w sposób niewystarczający wyjaśniały sposób ustalenia ewentualnej przyszłej ceny emisyjnej. W przypadku pierwszej spółki tak sformułowany projekt uchwały przy braku chęci zarządu do przekazania pełniejszego uzasadnienia nie przekonał akcjonariuszy mniejszościowych, którzy swoimi głosami zablokowali emisję. Niemniej przy okazji kolejnych walnych zarząd dostosował już projekty uchwał do obowiązujących przepisów. Zarząd drugiej spółki ostatecznie posłuchał głosów inwestorów, aktualizując opinię o podanie dolnego limitu ceny, a uchwała została podjęta.

Krótka informacja, że przyszłą cenę emisyjną ustali zarząd nie jest faktycznym wskazaniem ceny bądź sposobem jej ustalenia

W ostatnim czasie natomiast uwagę akcjonariuszy zwróciły opublikowane projekty uchwał najbliższego walnego zgromadzenia spółki Orzeł. Wynika z nich m.in. zamiar upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru. Mniejszościowi akcjonariusze spółki obawiali się, że spółka dokona emisji po najniższej z możliwych cen, a więc po cenie nominalnej. W opinii zarządu zabrakło jednak wystarczającej informacji o przyszłej cenie emisyjnej bądź sposobie jej ustalenia. I tym razem wskazano tylko, że cenę ustali zarząd za zgodą rady nadzorczej, a cena będzie zależna od popytu na akcje oraz od sytuacji rynkowej. Mając powyższe na uwadze, Stowarzyszenie pod koniec ubiegłego tygodnia przekazało spółce Orzeł swoje zastrzeżenia oraz obawy akcjonariuszy o potencjalnie zbyt niską cenę emisyjną. Zarząd emitenta zareagował bardzo szybko i uzupełnił opinię. Wprowadzony został do niej zapis, iż cena emisyjna nie może być niższa niż wartośc księgowa przypadająca na jedną akcję z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego przed dniem podjęcia uchwały zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej.
Edytowany: 7 października 2019 13:20

1ketjoW
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 635
Wysłane: 7 października 2019 16:54:56 przy kursie: 5,00 zł
To co się dzieje na rynku odczytuje jako skupowanie papieru przed NWZA. Widać, że ktoś nie odpuszcza, a cena około 0,33gr za 1 zł wartości wydaje się wciąż atrakcyjna. To oczywiście spekulacje.

borowik77
Dołączył: 2012-03-15
Wpisów: 27
Wysłane: 7 października 2019 20:15:42 przy kursie: 5,00 zł
A czy to nie dzisiaj jest 7 października data wymieniona w uchwale?
To by tłumaczyło ostatnią zagrywkę.
No chyba, że będą liczyć stan wg. przepisów GPW.

Czy ktoś to rozgryzł?

marianz8
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 75
Wysłane: 7 października 2019 21:06:10 przy kursie: 5,00 zł
Kolego już po zawodach 7. X - 2 dni. Do 4.X. Należało kupić. Tu chodzi o kolejne walne. Na tym bez hanapety nic nie przeglosuja, brak kworum lub 4/5.

1ketjoW
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 635
Wysłane: 7 października 2019 21:26:55 przy kursie: 5,00 zł
borowik77 napisał(a):
A czy to nie dzisiaj jest 7 października data wymieniona w uchwale?
To by tłumaczyło ostatnią zagrywkę.
No chyba, że będą liczyć stan wg. przepisów GPW.

Czy ktoś to rozgryzł?


Jeżeli chcesz uczestniczyć w NWZ musisz iść jutro do biura maklerskiego i poprosić o wydanie zaświadczenia, że w dniu 7 października byłeś akcjonariuszem spółki. Spółka na ten temat dostanie informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Ten dokument określać będzie Twoje prawo do uczestnictwa w NWZ. Tak to rozumiem. Nie ma żadnych zapisów dotyczących głosów jakimi możesz dysponować na NWZ. Rozumiem w tej sytuacji, że można kupować akcje do 17 października 2019 r. aby móc z nich korzystać na NWZ.

borowik77
Dołączył: 2012-03-15
Wpisów: 27
Wysłane: 8 października 2019 18:33:23 przy kursie: 4,99 zł
Dzieki za info. To by wyjaśniało te zagrywki. Zagrywki czysto spekulacyjne.
Teraz czekamy na 23/10. Tutaj już trochę powinno się wyjaśnić co HP, jak przeglosuja emisję bez PP.

1ketjoW
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 635
Wysłane: 9 października 2019 17:34:33 przy kursie: 5,64 zł
Cytat:
Dzieki za info. To by wyjaśniało te zagrywki. Zagrywki czysto spekulacyjne.
Teraz czekamy na 23/10. Tutaj już trochę powinno się wyjaśnić co HP, jak przeglosuja emisję bez PP.


Ja widzę co najmniej dwa powody wzrostów:

1) Odreagowanie po tym jak rynek został zmanipulowany komunikatem o planowanej emisji (i jej formie) oraz wynikami finansowymi;
2) Próbę skupienia jak największej liczby akcji z rynku ponieważ wcześniej obroty były znikome. Tu pytanie pozostaje otwarte: Kto skupuje i w jakim celu?

Dziś spodziewałem się korekty wzrostów ale papier dalej zachowuje się silnie tj. jest popyt co moim zdaniem wskazuje na to, że drugi punkt może być grany.
Edytowany: 9 października 2019 17:36

borowik77
Dołączył: 2012-03-15
Wpisów: 27
Wysłane: 9 października 2019 23:49:28 przy kursie: 5,64 zł
Moim zdaniem 1) w połączeniu z 2). Ma ktoś teraz po coś odkupywać od spekuły. Jedni i drudzy mają w tym interes.
To by oznaczało, że dodruku będzie mniej. Pytanie po jakiej cenie.

1ketjoW
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 635
Wysłane: 10 października 2019 15:50:38 przy kursie: 5,32 zł
Dane za 2019 r.

Zarząd Polnord SA z siedzibą w Warszawie ( Polnord ) informuje, że w związku z zakończeniem agregacji danych cząstkowych przekazuje wstępne informacje na temat liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz liczby zawartych aktów notarialnych przeniesienia własności lokali mieszkalnych przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord ( Grupa ) w III kwartale 2019 r.

Grupa sprzedała w III kwartale 2019 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 117 lokali po uwzględnieniu anulacji 28 umów zawartych w tym okresie ( dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).

Szacunkowa liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 lipca do 30 września 2019 r. wyniesie 194 lokali. Łącznie od początku 2019 r. w wyniku finansowym Grupy zostanie rozpoznanych 490 lokali (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).

Dane za 2018 r.


Zarząd Polnord SA z siedzibą w Warszawie ( Polnord ) informuje, iż w III kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa Polnord ( Grupa ) sprzedała na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 256 lokali netto (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).

Liczba przekazanych lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach ze sprzedaży za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. wyniesie 140 szt. Łącznie od początku 2018 r. w wyniku finansowym Grupy zostanie rozpoznanych 659 lokali (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).

Czyli spadek umów rezerwacyjnych w III kwartale o 54,3%. Zmniejszenie się sprzedaży wynikowej za 9 miesięcy 2019 r. o 25,6%.

Chyba te wyniki jednoznacznie pokazują kompetencje Prezesa Zarządu Spółki. I on chce decydować o tym kto obejmie akcje nowej emisji za 150 mln zł. Przychody ze sprzedaży wynikowej w 2020 roku będą tragiczne.

1ketjoW
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 635
Wysłane: 16 października 2019 09:10:16 przy kursie: 4,84 zł
Zbliżamy się do 23 października
Edytowany: 16 października 2019 09:11

1ketjoW
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 635
Wysłane: 23 października 2019 15:55:15 przy kursie: 3,89 zł
Czy ktoś wie co się dzieje na NWZ? Jakieś przecieki?

marianz8
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 75
Wysłane: 23 października 2019 19:00:47 przy kursie: 3,89 zł
Emisja przeglosowana, wszyscy za. Hanapeta też. I co wy na to

marianz8
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 75
Wysłane: 23 października 2019 19:13:46 przy kursie: 3,89 zł
Emisja w wersji bez pp, za wyjątkiem tych co mają ponad 1% oraz obecnych na walnym

borowik77
Dołączył: 2012-03-15
Wpisów: 27
Wysłane: 23 października 2019 19:50:19 przy kursie: 3,89 zł
Dziękuję za informację. Wiadomo ile akcji i po jakiej cenie emisyjnej?

marianz8
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 75
Wysłane: 23 października 2019 20:45:22 przy kursie: 3,89 zł
Nie wiemy i tu jest sedno sprawy. Według mnie możemy być zaskoczeni cena emisyjną. Będzie księga popytu. Kto da więcej dostanie akcje.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,650 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +105,56% +21 111,36 zł 41 111,36 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d