pixelg
WIELTON - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

WIELTON [WLT]

AKTUALNY KURS: 7,00 zł (-0,71%) 15-11-2019 17:00
Danielek
Dołączył: 2017-04-05
Wpisów: 44
Wysłane: 12 kwietnia 2018 16:29:42 przy kursie: 13,62 zł
Też muszę przyznać że z przyjemnością czytam analizy analityka fundamentalnego który wniósł nową jakość. Tak trzymać :-)

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 13 kwietnia 2018 08:18:35 przy kursie: 13,62 zł
Dziękuję salute Postaram się trzymać poziomthumbright
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 26 kwietnia 2018 16:54:12 przy kursie: 12,46 zł
Zapowiada się, że dywidenda będzie jednak taka jak w zeszłym roku czyli 0,25 zł na akcję. To daje obecnie stopę dywidendy na poziomie 2%, a payout ratio na poziomie 26 proc. Szału jak widać nie ma. No ale jak wskazano w analizie zysk był podbudowany częściowo zdarzeniami niepieniężnymi.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.


thommat
thommat PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2016-11-17
Wpisów: 105
Wysłane: 5 lipca 2018 10:27:38 przy kursie: 12,00 zł
Poproszę o analizę techniczną

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 648
Wysłane: 6 lipca 2018 17:35:51 przy kursie: 12,00 zł
WIELTON - analiza techniczna na życzenie


Najpierw spojrzenie pro forma na wykres w interwale dziennym. Trendu brak, odreagowanie wewnątrz horyzontalnej formacji zatrzymało się na oporze 12,20 zł, co poskutkowało odejściem na niższe poziomy cenowe. A więc niebieska strefa wsparcia po raz kolejny będzie musiała stawić czoła podaży.

kliknij, aby powiększyć


Znacznie ciekawsze wnioski można wysnuć patrząc na długoterminowy wykres w interwale tygodniowym. Proszę zwrócić uwagę na strukturę korekty po 5-falowych wzrostach w latach 2011-2014 oraz 2014-2017. Podobieństwo jest uderzające. Po opuszczeniu wzrostowego kanału notowania zachowują się niemal identycznie. W związku z powyższym powinniśmy liczyć się z możliwością zniesienia 61,8 proc. ostatniej 5-falowej struktury, co oznacza zejście w kierunku 9,26 zł. Zwłaszcza, że wskaźniki techniczne w interwale tygodniowym znajdują się po ciemnej stronie mocy, podobnie jak to miało miejsce w roku 2014.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 12 października 2018 14:00:45 przy kursie: 10,30 zł
Dromader z garbem długu - omówienie sprawozdania finansowego Wielton po 2 kw. 2018 r.

Ostatnia analiza Wieltonu była podsumowaniem 2017 roku, także całkiem niedawno. Od tego czasu jednak trochę się zadziało zarówno z kursem, jak i wynikami spółki oraz biznesem spółki. Niniejsze omówienie będzie skoncentrowane na ciekawych kwestiach, które pojawiły się w pierwszym półroczu 2018 roku.Zanim przejdziemy do omówienia wyników kwartalnych, kilka słów przypomnienia o tym jak działa grupa Wielton. Spółka istotnie zwiększyła swoją skalę działania począwszy od roku 2015-2016, kiedy to chwilę wcześniej nabyła 65 proc. udziałów (obecnie już posiada 100 proc.) w francuskiej spółce Fruehauf oraz włoską firmę Italiana Rimochi. Z kolei w połowie 2017 roku nastąpiło nabycie niemieckiego przedsiębiorstwa Langendort. W chwili obecnej Wielton posiada centra produkcyjne w Polsce, Francji i Niemczech oraz dwie montownie mieszczące się we Włoszech i w Rosji. Gdy do tego dodamy, ogłoszony we wrześniu tego roku, kolejny zakup tym razem na rynku brytyjskim (Lawrence David Limited) widzimy grupę kapitałową która zaczyna odważnie rozpychać się na rynku europejskim.

Wróćmy jednak do wyników - drugi kwartał 2018 roku ma w sobie zarówno elementy pozytywne jak i te, nad którymi wciąż należy pracować.kliknij, aby powiększyć


Sprzedaż wzrosła o 22,6 proc., zysk brutto na sprzedaży rósł szybciej (+26,7 proc.) natomiast zysk operacyjny osiągnął wartość 26,3 mln zł co oznaczało wzrost 15,1 proc. r/r. Do szczegółowej analizy rachunku zysków i strat oczywiście jeszcze wrócimy, ale warto już zwrócić uwagę na marżę brutto na sprzedaży oraz marżę operacyjną. Ta pierwsze rośnie szybciej niż sprzedaż, z kolei rentowność operacyjna jest niższa. W praktyce oznacza to, że GK Wielton osiąga lepsze wyniki handlowe r/r, natomiast boryka się z rosnącymi kosztami sprzedaży oraz kosztami zarządu.

Dodatkowo spółka ponosi coraz wyższe koszty finansowe, który wzrosły r/r o prawie 68 proc. i wyniosły 3,5 mln zł w analizowanym kwartale. Najważniejszą przyczyna wzrostu tych kosztów była konieczność ponoszenia kosztów z tytułu rosnącego finansowania zewnętrznego (odsetki w kwocie około 1,7 mln zł) oraz negatywne różnice kursowe w kwocie ok. 1,2 mln zł. Powyższa zyskowność przełożyła się na osiągnięcie zysku brutto w kwocie 22,9 mln zł przy dynamice 11,4 proc. Z kolei zysk netto w kwocie 18,9 mln zł oznacza dynamikę 23,1 proc. r/r. Różnica w dynamice na korzyść zysku netto wynika z faktu, że efektywna stopa podatkowa w analizowanym kwartale wyniosła 17,2 proc., czyli była o 7,9 p.p. niższa niż rok wcześniej. Pamiętać należy (choć nie dotyczy to tego kwartału), że w grudniu 2017 roku spółka rozpoznała aktywo d premii inwestycyjnej, które umniejszyło wartość podatku dochodowego o prawie 18 mln zł.

Zejdźmy w takim razie o poziom niżej i zobaczmy jak kształtuje się marża brutto na sprzedaży oraz koszty sprzedaży i zarządu w ujęciu kwartalnym.kliknij, aby powiększyć


Marża brutto na sprzedaży, jeśli spojrzymy na powyższy wykres, wykazuje tendencję spadkową na przestrzeni ostatnich kilkunastu kwartałów. Warto jednak zaznaczyć, że ostatnie półrocze spowodowało zahamowanie tego trendu. W ostatnich dwóch kwartałach marża brutto na sprzedaży były wyższa rok do roku, co oczywiście jest informacją jednoznacznie pozytywną. To co zastanawia to pewien rozjazd między danym, a informacjami płynącymi ze spółki o podniesieniu wynagrodzeń pracownikom produkcyjnym., co przecież powinno wpływać na pogorszenie rentowności również na pierwszym poziomie marżowości.

W takim razie wytłumaczenia wyższej procentowo marży mogą być przede wszystkim cztery opisane poniżej. Po pierwsze spółka podniosła ceny swoich produktów. Porównując zmianę wolumenu sprzedanych naczep (wzrost o 13,9 proc.) z zmiana wartości sprzedaży produktów, towarów i materiałów (wzrost o ponad 3 proc.) widzimy wysoką dynamikę średniej ceny sprzedanego produktu. Bałbym się jednak wysuwać daleko idące wnioski o istotnych podwyżkach cen – być może jest to związane ze zmianą struktury sprzedaży, do której zaraz nawiążę.

Po drugie spółka mogła zaoszczędzić na pozostałych kosztach, które wchodzą w skład kosztu wytworzenia. Zużycie materiałów, energii oraz koszty pracownicze stanowią 88 proc. (wg danych za rok 2017 – świeższych niestety nie mamy) wszystkich kosztów rodzajowych. Nie wydaje się aby te koszty (koszty pracy, cena stali czy aluminium, koszty energii) wykazywały w pierwszym półroczu 2018 roku tendencje malejące. Z kolei pozostałe koszty stanowią na tyle mały udział w strukturze, że spółka by musiała uzyskać na nich istotne oszczędności procentowe, aby miało to odbicie w całości marży brutto na sprzedaży.

Trzecim powodem mogłaby być zmiana struktury sprzedażowej w kierunku tej bardziej rentownej (na poziomie marży handlowej). W tym wypadku możemy zauważyć (bazując na danych półrocznych) istotny spadek w strukturze sprzedaży naczep uniwersalnych (obecnie 32 proc., spadek o 8 p.p.), oraz wzrost w segmencie naczepy-wywrotki (4 p.p. więcej) oraz zestawy (+ 2 p.p.). Dodatkowo można zauważyć ilościowe spadki sprzedaży na rynku francuskim oraz włoskim, które zostały skompensowane poprzez odnotowane wzrosty na rynku polskim, rosyjskim oraz niemieckim. Na tym ostatnim, warto jednak zauważyć, gdyby wyeliminować konsolidowaną sprzedaż Langendord, to grupa Wielton sprzedałaby jednak mniej ciężarówek niż rok wcześniej.

Czwarty powód to istotnie wzrost przychody Grupy z tytułu sprzedaży usług, który w pierwszym półroczu wyniosły 13,7 mln w porównaniu do 5,9 mln zł rok wcześniej. Same wartości nie są może oszałamiające, ale jeśli rentowność na tych usługach jest bardzo wysoka, to również mogło to się w pewnym stopniu przyczynić do poniesienia marży brutto. Tak duży wzrost sprzedaży usługowej to efekt przejęcia w momencie zakupu Langendorfa również dwóch spółek oferujących takie usługi serwisowe. Najprawdopodobniej każdy z tych 4 w/w powodów, w mniejszym lub większym stopniu przyczynił się do poprawy marżowości. Ja jednak, choć bazuje to na przeczuciu z braku twardych finansowych danych, najmniej jestem przekonany do oszczędności poczynionych na kosztach rodzajowych.

Podczas poprzedniej analizy zwróciłem uwagą na szybki wzrost kosztów sprzedaży, na szczęście wydaje się, że w chwili obecnej ten trend został zahamowany. Co prawda koszty sprzedaży w pierwszym półroczu stanowił około 5,4 proc. sprzedaży czyli o 0,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie jednak był to wskaźnik niższy niż w drugim półroczu 2017 roku kiedy koszty te wynosiły około 5,8 proc. całości obrotu. Wybiegając w przyszłość wydaje się, że realnym jest oczekiwanie utrzymanie kosztów sprzedaży na poziomie około 5,5 proc. co by oznaczała podobny poziom jak w trzecim kwartale 2017 roku oraz istotnie niższy niż czwartym kwartale. Spółka tłumaczy wzrost kosztów sprzedaży wzrostem kosztów transportu (rosnący eksport w grupie oraz konsolidacja Langendorf).

Koszty zarządu również istotnie wzrosły porównując dane półroczne – w zeszłym półroczu wynosiły one średnio 12,3 mln zł kwartalnie, podczas gdy w chwili obecnej jest to poziom około 17 mln zł. Oczywiście wzrost ten częściowo jest związany z procesem zarówno nabycia jak i konsolidacji spółki niemieckiej. To co może cieszyć to fakt, że poziom 17 mln zł jest mniej więcej utrzymywany w ostatnich 3 kwartałach. Jeśli uda się utrzymać ten poziom kosztów zarządu (wyłączywszy efekt konsolidacji brytyjskiej spółki) to oczywiście wzrost sprzedaży będzie powodował efekt dźwigni operacyjnej i wspomagał spółkę w osiąganiu rosnącej rentowności tego biznesu. Choć nie można zapominać, że w analogicznym kwartale, który właśnie się zakończył (Q3 2017) koszty te wyniosły tylko 13, 6 mln zł.

Spółka, jak wymagają przepisy prawa, prezentuje działalność według segmentów. Niestety podział segmentów może budzić pewne wątpliwości, ponieważ segment nazwany „Produkty transportu drogowego” stanowi ponad 95 proc. zarówno przychodów jak i zysku operacyjnego. O wiele ciekawszym i przydatnym z punku widzenia akcjonariusza, byłby podział geograficzny według rynków – w szczególności biorąc pod uwagę, że spółka wartościowo już rwie ¾ swojej sprzedaży lokuje na rynkach zagranicznych. Niestety nie mamy takich danych, więc nie będziemy się zajmować analizą segmentów.

Natomiast to co jest dość interesujące, a spółka przedstawia takie dane to sprzedaż ilościowa w ujęciu geograficznym.kliknij, aby powiększyć


Patrząc na sprzedaż krajową można mieć mieszane uczucia. Z jednej strony spółka zwiększyła istotnie sprzedaż ilościową o ponad 10 procent, ale z drugiej rynek rósł jeszcze szybciej bo o 14,6 proc. W efekcie na pierwszym miejscu umocnił się Schmitz Cargobull, a drugi Krone i trzeci Wielton utracili udziały na rzecz goniących ich spółek takich jak Koegel czy Kaessbohrer. Pozytywnym jest istotny wzrost sprzedaży produktów Agro, gdzie z kolei Wielton zajmuję czwartą pozycję.

Na rynku francuski spółka sprzedała o 5,3 proc mniej sztuk niż rok wcześniej, co spółka tłumaczy przede wszystkim instalowaniem linii spawania podwoi naczep i czasowym ograniczeniem mocy produkcyjnych w francuskim zakładzie. Jest to niewątpliwie ważny rynek dla spółki stąd zalecam obserwację wyników za kolejne kwartały.

Teoretycznie bardzo mocno wzrosła sprzedaż na rynku niemieckim jak widać na powyższym wykresie. Wynika to przede wszystkim z rozszerzenia GK Wielton o Langendorf od sierpnia 2017 roku. Jeśli wyłączymy ten efekt z porównań to okazałoby się, że Wielton samodzielnie na tym rynku sprzedał o 41 szt. mniej niż w poprzednim półroczu. Oczywiście, w momencie przejęcia tej spółki takie porównania tracą już sens, o czym też warto pamiętać.

Także na pierwszy rzut oka bardzo ładnie rośnie rynek rosyjski – wzrost o prawie 21 procent powinien budzić zadowolenie. Jednakże jeśli porównamy to ze wzrostem rynku na poziomie około 40 proc., to sprawa nie jest już tak jednoznaczna. W efekcie Wielton zajmował 8 miejsce w rynku rejestracji na rynku rosyjskim z udziałem na poziomie 3,5 pro., czyli o 0,3 p.p. mniejszym niż rok wcześniej.

Zastanawiającym jest również spadek udziałów na rynku włoskim z 5,2 proc. w roku ubiegłym do 4,6 proc. w bieżącym półroczu. Jest to efektem sprzedaży 371 pojazdów, czyli o 23,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Spółka poinformowała, że spadek ten wynikał ze zmiany polityki sprzedażowej pojazdów na wybranych rynkach lokalnych. Jest to dość okrągłe zdanie, które niestety niewiele tłumaczy i wyjaśnia.

Dodatkowo należy wspomnieć o fakcie utworzenia w pierwszym kwartale 2017 roku spółkę w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej), gdzie spółka docelowo zamierza wybudować montownię pojazdów. Plany 5-letnie są imponujące i zakładają osiągnięcie wolumenu na poziomie 1 tys. szt. rocznie. W obecnym półroczu spółka sprzedała zaledwie 11 pojazdów – choć oczywiście rynek ten z pewnością można zaliczyć do perspektywicznych.

Podsumowanie sprzedaży pierwszego półrocza budzi mieszane odczucia. Z jednej strony Wielton sprzedał 8 825 jednostek czyli prawie 14,0 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednak gdy wyłączymy efekt konsolidacji Langendorf, to dynamika wzrostu spada do 6,4 proc. Oczywiście taka dynamika na rynkach dojrzałych nadal mogłaby być uznana za satysfakcjonującą. Jest tylko jedne ale –rynek (polski, rosyjski włoski czy niemiecki) rosną szybciej niż sprzedaż Wieltonu – w efekcie spółka traci udziały rynkowe. Być może jest to efekt świadomej decyzji i ma to przełożenie na rosnącą przecież marże brutto na sprzedaży. Tego jednak nie wiemy, ponieważ zarząd nie odniósł się do tego faktu w sprawozdaniu półrocznym.

Modernizacja parku maszynowego trwa

Grupa istotnie zwiększa sprzedaż z roku na rok, przejmuje nowe spółki tak więc majątek trwały musi rosnąć i rośnie.kliknij, aby powiększyć


Wzrosty w roku 2016 w części rzeczowego majątku trwałego to efekt zmiany konsolidacji spółki Fruehauf, natomiast przyrost w trzecim kwartale 2017 to oczywiście nabycie spółki Langendorf. Z kolei zwiększenie rzeczowego majątku trwałego w ostatnim półroczu przede wszystkim jest rezultatem procesu inwestycyjnego. Inwestycje rozpoczęte na koniec czerwca 2017 roku wynosiły prawie 102 mln zł, czyli o 23 mln zł więcej niż koniec 2017 roku.

Wartości niematerialne i prawnych (WNIP) składają się przede wszystkim z znaków towarowych (27,9 mln zł), relacji z klientami (14, 4mln zł) oraz prace rozwojowe dotyczące opracowania prototypów i dokumentacji konstrukcyjnych dla przyszłych produktów (około 18 mln zł). Pierwsze z nich nie są amortyzowane a jedynie poddawane rokrocznie testowi na utratę wartości. Warto również dodać, że pozostałe aktywa trwałe to przede wszystkim aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które wynosi już 22,7 mln zł.

Kapitał obrotowy generuje gotówkę

Biorąc pod uwagę przejęcia dokonane w ostatnich latach, a także kolejne, które będzie realizowane za chwilę, wydaje się, że zarządzanie kapitałem obrotowym nabiera na znaczeniu.kliknij, aby powiększyć


Powyższy wykres oparty jest na kwartalnych danych dotyczących kapitału obrotowego, sprzedaży oraz kosztu wytworzenia, co w wypadku przejęć, które miały miejsce w analizowanych okresach, pozwala na dostrzeżenie szybciej wpływu przejęć niż w wypadku danych uśrednionych.

Porównując cykl konwersji gotówki w drugim kwartale 2018 roku z kwartałem roku poprzedniego należy zauważyć poprawę o 2 dni, przede wszystkim wynikające z wydłużenia okresu rotacji zobowiązań.

Rotacja zapasów wzrosła do 64 dni w porównaniu do 58 dni rok wcześniej, co oznacza dość istotny, bo ponad 10 proc. wzrost. Spółka tłumaczy wzrost zapasów większą produkcją oraz szerszą gamą asortymentową produktów. W porównaniu do końca 2017 roku możemy zauważyć dość istotny wzrost materiałów, które wzrosły o ponad 42 mln zł i osiągnęły wartość 150,3 mln zł. Odpisy aktualizujące wartość zapasów na koniec analizowanego kwartału wyniosły 3,9 mln zł czyli 0,3 mln zł więcej niż rok wcześniej oraz 0,6 mln zł więcej niż dwa lata wcześniej.Wskaźniki zadłużenia na poziomach ostrzegawczych

Na koniec analizowanego okresu kapitały własne stanowiły 30 procent sumy pasywów. Dodatkowo poniższy wykres obrazuje systematyczny, malejący trend znaczenia kapitałów własnych w strukturze finansowania na przestrzeni ostatnich lat.kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


Trend widoczny na wykresie struktury pasywów, aczkolwiek tłumaczony finansowaniem przejęć oraz konsolidacją przejmowanych podmiotów, powoli staje się, w mojej opinii, czynnikiem negatywnie oddziaływujący na wycenę spółki. Oczywiście możemy na to zagadnienie spojrzeć z innej strony i powiedzieć, że finansowanie długoterminowe (kapitał własny + długoterminowe zobowiązania) stanowi prawie połowę pasywów, lecz również w wypadku tego wskaźnika trend jest negatywny.

Również wskaźniki płynności nie rozpieszczają nas wartościami. W wypadku płynności bieżącej wskaźnik jest na akceptowalnym poziomie 1,2, to jednak płynność szybka na poziomie 0,7 mogłaby być trochę wyższa – a dodatkowo obydwa wskaźniki wykazują tendencje malejące.

Trzeba jednak uczciwie przyznać, że wciąż kapitały stałe finansują aktywa stałe, więc tzw. „srebrna reguła bilansowa” została zachowana. Dodatkowo ulubiony wskaźnik analityków dług netto / EBiTDA na poziomie poniżej 1,5 również nie budzi niepokoju. W tym wypadku należy jednak pamiętać, że EBITDA może być bardzo zmienna w czasie i powodować duże skoki w wartości tego wskaźnika. Zarząd nie zamierza przekraczać poziomu 2,5 w wypadku tego wskaźnika.

Pamiętajmy dodatkowo o kolejnym przejęciu, które również musi być sfinansowane. Spółka poinformowała, że zamierza uzyskać finansowanie długoterminowe z 3 polskich banków w wysokości 22,5 mln EUR a resztą pokryć z kapitałów własnych. Nie trudno więc założyć, że przejęcie, przynajmniej krótkoterminowo, wpłynąć może na pogorszenie wskaźników zadłużenia. Wydaje się, że również przedstawiciele spółki zdają sobie sprawę z zagrożeń płynących z wysokiego finansowania kapitałami obcymi. Świadczyć o tym może chociażby wypowiedź większościowego akcjonariusza: "Nie zrobimy następnego kroku w przejęciach, dopóki nie dowieziemy 8% EBITDA.” Poprawienie zyskowności powinno spowodować wygenerowanie większej gotówki, która mogłaby zostać użyta do poprawy struktury finansowania.

Podsumowując analizę zadłużenia, należy podkreślić, że spółka powoli zbliża się do granicy parametrów bezpiecznych (oprócz DN / EBITDA) i wydaje się, że przydałaby się chwila przerwy w zadłużaniu, aby spokojnie popracować nad poprawą struktury pasywów.

Dzięki zyskom i zarządzaniu kapitałem obrotowym, pomimo inwestycji, niewielkie dywidendy są wypłacane

W efekcie końcowym Wielton w ostatnich 12 miesiącach wypracował solidny OCF na poziomie 98 mln zł, co jest jednak kwotą mniejszą o 16 mln zł w porównaniu do roku 2017. Głównymi motorami napędowymi OCF był zysk netto oraz poprawa zarządzania kapitałem obrotowym na poziomie zobowiązań. Niestety analiza rachunku cash-flow jest dość utrudniona ze względu na konsolidację nowych podmiotów i w związku z tym niepełną porównywalność okresów.kliknij, aby powiększyć


Ujemne były przepływy z działalności inwestycyjnej, co oczywiście wynikało z inwestycji w nabycie jednostek zależnych oraz rzeczowego majątku trwałego. Działalności finansowa była dodatnia, mimo wypłaty dywidendy w wysokości około 15 mln zł, głównie ze względu na zwiększenie kredytowania. Dodatkowym elementem wpływającym na dodatnie przepływy finansowe było wypływy ze sprzedaży środków trwałych oraz ich leasing zwrotny. Spółka uzyskała w pierwszej połowie bieżącego roku wpływy z tego tytułu na poziomie 17,4 mln zł )z tego 14,2 mln zł w (pierwszym kwartale). Niestety nie znamy szczegółów jaki to aktywa spółka sprzedaje i postanawia finansować je poprzez leasing.kliknij, aby powiększyć


Spółka od 5 lat dzieli się z akcjonariuszami dywidendą, pomimo realizowanych akwizycji i capexu. Stopa dywidendy nie powala na kolana i w ostatnich 3 latach wahała się w przedziale 1-3 procent rocznie, a payout ratio ostatnio wyniósł 20 procent. Biorąc pod uwagę obecny stan zadłużenia oraz kolejną akwizycję (a być może to nie koniec) trudno oczekiwać, aby stopa wypłaty istotnie wzrosła w kolejnym roku czy dwóch. Niewątpliwie należy jednak docenić, że spółka dzieli się zyskiem z akcjonariuszami w rozsądnej proporcji.

Rośniemy i chcemy rosnąć jeszcze szybciej

Przypomnijmy jeszcze strategię spółki do roku 2020 w postaci poniższego wykresu.kliknij, aby powiększyćPodczas ostatniej analizy zwróciłem uwagę na realność osiągnięcia poziomu sprzedaży oraz wyzwanie jakim będzie procentowy poziom marży EBITDA. Po kolejnym półroczu można tylko powtórzyć poprzednie wnioski. Rentowność EBITDA nawet zmalała do poziomu 6,9 proc. w pierwszym półroczu bieżącego roku. To co jednak niewątpliwie cieszy to zahamowanie trendu spadku pierwszej marży. Teraz pozostaje praca nad poprawą rentowności niemieckiej, ale nie tylko spółki oraz dokładne przyjrzenie się kosztom sprzedaży oraz utrzymanie kosztów zarządu w ryzach. Jeśli to się uda, to efekt dźwigni operacyjnej powinien pomóc w osiągnięciu celów ze strategii. Sygnały płynące ze strony zarządu i rady nadzorczej są jasne – cel sprzedażowy w strstegii 2020 zapewne będzie osiągnięty – a teraz pełne skupienie na rentowności. Można mieć tylko nadzieję, że już niebawem zobaczymy tego efekty.

Podsumowanie i ocena sytuacji rynkowej

Przy analizie wyników spółki należy jeszcze kilka zdań poświęcić walutom. Około 4/5 sprzedaży jest denominowana lub indeksowana w EUR, podczas gdy po stronie zakupowej około 55 proc. dotyczy zakupów w EUR. Kolejne 10 proc. jest również pokryte poprzez ekspozycję z tytułu zaciągniętych kredytów w EUR. Oznacza to, że korzystnym dla spółki jest mimo wszystko sytuacja, w której złotówka osłabia się względem wspólnej europejskiej waluty.

Dodatkowo spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń zgodnie z MSR 39, o czym informuje w swoim sprawozdaniu (strona 63 raportu półrocznego).kliknij, aby powiększyć


Wycena obydwu w/w pozycji, która została rozpoznana w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pierwszym półroczu 2018 wyniosła -5,7 mln zł (czyli nie przeszła przez wynik w rachunku zysków i strat), z czego kwota 0,7 mln związana jest z zobowiązaniami kredytowymi, natomiast reszta dotyczy krótkoterminowych kontraktów forward wygasających w trzecim kwartale 2018 roku. Jest to to kwota, która potencjalnie może obniżyć wyniki w kolejnych okresach. Końcowa kwota, która obciąży rachunek wyników będzie zależała oczywiście od tego jak będą się kształtowały kursy w momencie rozliczania transakcji. Przypomnijmy, że celem rachunkowości zabezpieczeń nie jest osiąganie extra zysków, a jedynie zabezpieczenie przyszłych przepływów po znanym (w momencie zawierania tej transakcji) kursie – czyli w pewnym stopniu jest to zapewnienie sobie stałej marży.

Wielton to spółka, która niewątpliwie bardzo szybko się rozwija głównie poprzez proces akwizycji. Niewątpliwie do silnych stron tej spółki można zaliczyć silną pozycją oraz znaną markę na rynku europejskim, dość szeroką dywersyfikację geograficzną (Polska, „stara” UE, Rosja, a za chwilę Wiela Brytania) oraz niewygórowana (przy założeniu, że cele strategii będą zrealizowane). Nie należy jednak zapominać o rosnącym zadłużeniu grupy czy wyzwaniach czekających na spółkę w kwestii kosztowej (wynagrodzenia, surowce, energia elektryczna) a także ogólnie niższej rentowności przejmowanych zagranicznych podmiotów. Dodatkowo należy pamiętać, że w chwili obecnej cały czas trudno ocenić, bazując na wynikach, jakie efekty przyniosły ostatnie zakupy (firma niemiecka a wcześniej francuska) i czy uzyskano tam efekty synergii. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę kolejne przejęcie brytyjskiej spółki.

Zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy tej ostatnio ogłoszonej akwizycji. Spółka brytyjska - Lawrence David to jeden z głównych producentów naczep na rynku brytyjskim. Jej sprzedaż wraz z posiadaną spółką zależną to około 3,5 tys. sztuk naczep i przyczep co przełożyło się w roku obrotowym 2017/2018 na 74 mln GBP sprzedaży oraz około 3,8 mln zysku EBITDA, co daje rentowność trochę powyżej 5 procent. To kolejne potwierdzenie, że spółki zagraniczne pracują na rentownościach niższych niż polska oraz ta która jest celem w strategii. Co jednak ciekawe Wielton będzie mógł dokupić pozostałe 25 proc. udziałów w modelu earn-out. Maksymalna dopłata bazuje na założeniu, że spółka będzie w stanie osiągnąć średniorocznie w latach 2019-2022 zysk EBITDA na poziomie 10 mln GBP, czyli znacznie wyżej niż obecnie.

Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty mnożnikowe oraz dochodowe w większości wskazują na niedowartościowanie akcji Wielton na GPW. Negatywny sentyment, wciąż utrzymujący się przecież w stosunku do spółek z SWIG80, również nie pomaga. Spółka jest obecnie wyceniana w okolicach 7 P/E (choć eliminując one-off na podatku odroczonym i rozpoznaniu zysku na konsolidacji jest to wartość bliższa 10), co biorąc pod uwagę jej historię plasuje ją w niskich stanach wycen. Biorąc historię ostatnich 3 lat, wycena spółki przebywała w zakresie wahań wskaźnika P/E 6-15. Z kolei jak spojrzymy na wskaźnik EV/EBITDA na poziomie 6,5 (wyłączywszy one-off około 7,1) to sytuacja nie jest już taka jednoznaczna. Pamiętać należy, że ten drugi wskaźnik można interpretować jako teoretyczny koszt przejęcia całej spółki i spłaty jej długów – więc niejako wyrównuje pozycje spółek z mniejszym lub większym zadłużeniem. A jak opisałem powyżej spółka posiada zadłużenie, którego nie należy, w mojej ocenie, lekceważyć przy analizowaniu jej atrakcyjności inwestycyjnej.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 12 października 2018 17:18

monmag
monmag PREMIUM
Dołączył: 2016-11-14
Wpisów: 9
Wysłane: 23 listopada 2018 22:31:20 przy kursie: 8,90 zł
Proszę o analizę techniczną.

suwak123
Dołączył: 2010-05-06
Wpisów: 106
Wysłane: 24 listopada 2018 00:03:41 przy kursie: 8,90 zł
wielun.naszemiasto.pl/artykul/...

Pytanie czy był zakład ubezpieczony do 100% szkody powstałej

cheron
cheron PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-09-19
Wpisów: 79
Wysłane: 24 listopada 2018 09:40:47 przy kursie: 8,90 zł
Podejrzewam, że tak. Zwykle takie ubezpieczenia obejmują też BI (biznes interruption), czyli oprócz majątku (hala) ubezpieczona jest też utrata zysku, czyli rekompensata z tytułu niezrealizowanych zysków z tyt. zastoju prac, czesto łącznie z CBI (contingency BI), czyli pokrycie ryzyka szkody u kontrahentów ubezpieczonego.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 648
Wysłane: 27 listopada 2018 19:34:52 przy kursie: 8,67 zł
WIELTON - analiza techniczna na życzenie


W lipcowej analizie technicznej zwracałem uwagę na sprzyjające warunki do kontynuacji przeceny i zejścia do poziomu 9,26 zł. Podaż osiągnęła ten cel pod koniec października i właśnie z poziomu 9,26 zł nastąpiło kilkutygodniowe odreagowanie. Nie doprowadziło ono jednak do zmiany układu sił, pokłosiem czego jest kolejny impuls spadkowy.
Niegdysiejsze wsparcie na 9,26 zł podaż złamała pod koniec ubiegłego tygodnia. Co ważne, spadki nie odbywają się siłą rozpędu, tylko spowodowane są zwiększoną aktywnością podaży, co sygnalizuje przebieg linii wskaźnika Rate Of Change. W tej sytuacji możemy jedynie rozejrzeć się za kolejnymi poziomami docelowymi, skąd popyt mógłby wyprowadzić korektę wzrostową.


kliknij, aby powiększyć


Wyprowadzenie kontry mogłoby nastąpić ze strefy cenowej 7,90-8,25 zł. Ten wyższy poziom to dolny pułap kanału spadkowego, natomiast w okolicy 7,90 zł znajduje się zniesienie 61,8% zapoczątkowanych w 2011 roku wzrostów. Utrata tego poziomu pogrąży walor w bessie na dłużej.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 27 listopada 2018 19:35


krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 648
Wysłane: 4 lutego 2019 14:11:40 przy kursie: 12,00 zł
WIELTON - analiza techniczna na życzenie


W poprzedniej analizie technicznej zwracałem uwagę na dogodne poziomy do wyprowadzenia odreagowania. Popyt zareagował jednak nieznacznie wyżej, dając początek fali korekcyjnej. Obecnie kurs akcji znajduje się w kluczowym miejscu - pod górnym pułapem kanału spadkowego, wzmocnionym istotnym zniesieniem Fibonacciego oraz poziomym oporem wynikającym z układu szczytów i dołków. Dodatkową presję wywiera górny pułap średnioterminowego kanału wzrostowego. Do tego dochodzi sygnalizowane przez oscylatory wykupienie waloru. Całość powoduje, że rośnie ryzyko przynajmniej korekcyjnego odejścia na niższe poziomy cenowe. Sądząc po kształcie dzisiejszej świecy - gracze doskonale zdają sobie z tego sprawę.
W dłuższej perspektywie czasowej wszystko zależy od zachowania kursu akcji względem górnego pułapu kanału - jego wybicie pozwoliłoby na kontynuację wzrostów, zasięg których równałby się wysokości formacji.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

monmag
monmag PREMIUM
Dołączył: 2016-11-14
Wpisów: 9
Wysłane: 8 kwietnia 2019 09:28:46 przy kursie: 11,80 zł
Uchwalony niedawno tzw. pakiet mobilności chyba negatywnie odbije się na akcjach Wieltonu.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 648
Wysłane: 24 kwietnia 2019 10:29:28 przy kursie: 10,86 zł
WIELTON - analiza techniczna na życzenie


Notowania Wieltonu znalazły się na rozdrożu. Owszem, nastąpiło wybicie z kanału spadkowego, ale nie widać chęci do rozbudowy tego ruchu. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić lada moment, gdyż kurs akcji znalazł się w neuralgicznym miejscu - nad wsparciem wynikającym z górnego pułapu opuszczonego kanału, wzmocnionego długoterminową średnią. Jeżeli zwyżka ma być kontynuowana, to kurs nie powinien powrócić do wnętrza kanału.

kliknij, aby powiększyć


Problem w tym, że po wybiciu nastąpiło cofnięcie spod linii długoterminowego trendu wzrostowego, był to tak zwany "goodbye kiss". W tym momencie utrata wsparcia 40-okresowej tygodniowej średniej (200-dniowa MA) przyczyni się do pogorszenia nastrojów i o realizacji pozytywnego scenariusza z poprzedniej analizy trzeba będzie zapomnieć na dłużej.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 26 kwietnia 2019 15:17:09 przy kursie: 10,86 zł
Brytyjski wielbłąd z garbem długu pędzi dalej - omówienie sprawozdania finansowego Wielton po 4 kw. 2018 r.

Wielton to największy w Polsce producentem naczep, przyczep i zabudów samochodowych oraz zajmujący 3 miejsce w sprzedaży naczep na krajowym rynku. Jednocześnie Grupa Kapitałowa Wielton należy do grona trzech największych wytwórców tych pojazdów w Europie oraz znajduje się wśród dziesięciu największych producentów na świecie.

Zanim przejdziemy do omówienia wyników kwartalnych, kilka słów przypomnienia o zmianach w grupie Wielton na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Wraz z końcem lipca 2017 roku nastąpiło nabycie niemieckiego przedsiębiorstwa Langendorf, a od 1 października 2018 roku spółka konsoliduje również wyniki grupy Lawrence David – pozycji nr 2 na rynku brytyjskim. Widzimy więc już całkiem sporą grupę kapitałową która liczy się na rynku europejskim na rynku europejskim (nr 3 wśród producentów) i zaczyna rozpychać się na rynku światowym (nr 9 na świecie). A teraz czas już na podsumowanie wyników czwartego kwartału, całego 2019 roku oraz odniesienie się co do tego co nastąpi w roku 2019.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 25-04-2020 15:17:9.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 27853)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 maja 2019 19:02

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 648
Wysłane: 24 lipca 2019 12:44:29 przy kursie: 8,15 zł
WIELTON - analiza techniczna

Niestety, pożegnalny pocałunek o którym pisałem w kwietniu zrobił swoje. Obserwujemy realizację negatywnego scenariusza, będącego pokłosiem przełamania linii długoterminowego trendu wzrostowego. Obecnie trwa odreagowanie w oparciu o poziom zniesienia Fibonacciego, wzmocniony wsparciem wynikającym z historycznego układu szczytów i dołków. Średnioterminowe perspektywy uzależniłbym o zachowania kursu akcji względem oporu na 8,44 zł - jego wybicie uratowałoby sytuację i pozwoliłoby na rozwinięcie odreagowania. Tragicznym w skutkach i to już w dłuższym terminie byłaby utrata wsparcia strefy 7,63-7,75 zł.


kliknij, aby powiększyćAnalityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 4 października 2019 14:45:20 przy kursie: 7,70 zł
Francuskie tiry w formie - omówienie sprawozdania finansowego Wielton po 2 kw. 2019 r.

W poprzednim kwartale Wielton zanotował wartościowy wzrost przychodów i zysków operacyjnych przy spadku procentowej rentowności. Od 1 października 2018 roku spółka konsoliduje wyniki grupy brytyjskiej grupy Lawrence David (LD), co wpływa zarówno na zwiększenie przychodów i wyników jak i obniżenie procentowej rentowności. Dzięki temu nabyciu Wielton awansował już na 8. pozycję w światowym rynku producentów naczep. Uczciwie jednak trzeba powiedzieć, że wspięcie się wyżej w tej drabince nie będzie szybkie ani proste. Pozycja nr 7. czyli grupa Utility z USA produkuje 45-50 tys. naczep przy oczekiwanej ilości Wieltonu w tym roku na poziomie 23-24 tys. mówi samo za siebie. Tym niemniej wyprzedzenie znanej przecież w Polsce firmę Koegel musi budzić uznanie.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 03-10-2020 14:45:20.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 33689)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 października 2019 10:30

monmag
monmag PREMIUM
Dołączył: 2016-11-14
Wpisów: 9
Wysłane: 31 października 2019 16:25:48 przy kursie: 6,95 zł
Dlaczego papier leci na łeb na szyję? Na konkurencyjnym forum sugerują chęć wyprowadzenia spółki z giełdy, podobnie jak robią z pamapolem. To już nie wygląda na grę popytu i podaży, a bardziej na celowe zaniżanie ceny.
Może ktoś się wypowie. Są tu jacyś akcjonariusze WLT?

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 648
Wysłane: 4 listopada 2019 10:41:32 przy kursie: 6,72 zł
WIELTON - analiza techniczna na życzenie

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 25-11-2019 10:41:32.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 1004)


Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,513 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d