pixelg
PKPCARGO - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PKPCARGO [PKP]

AKTUALNY KURS: 20,60 zł (+3,00%) 07-05-2021 17:00
heloslaw
heloslaw PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-07-30
Wpisów: 51
Wysłane: 3 września 2019 08:01:06 przy kursie: 27,85 zł
Czy można prosić o analizę sprawozdania półrocznego?

Z góry dziękuję!

le rom
33
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 201
Wysłane: 7 października 2019 17:17:14 przy kursie: 22,95 zł
angry3 Oj,oj kapitałochłonność, kapitałochłonność - dyć nie chodzi tu o praktyki kolejarskie, tudzież budownictwa kolejowego, a konkretne oczekiwane profity w stosunku do nakładów środków.
A wygląda to tak: W PKP Cargo 77,3zł wyceniane jest dziś na 22,9 zł i można oczekiwać Eps~~2zł
a Div~~0,5-1,0 zł. Nie ma więc siły na wzrosty a raczej na spadki. Przy 15 zł za papier zda się być bezpiecznym zakupem- przy czym kapitałochonność na dłuższą metę zmieni i tą waluację.
Dla przykładu : spiętrzenie prac autostradowych -spustoszyło w Polsce krajowych wykonawców.
Podobnie zda się dziać na modernizacjach i budowach kolei. Spiętrzenie prac (wymuszone dopłatami UE) zda się wyłożyć polskich wykonawców.
A wygląda to tak: W Trakcja SA 11,77 zł dziś wyceniane jest na 1,96 zł i można oczekiwać straty Eps~(-2zł)a Div~~0 zł.
I nie ma siły na wzrosty a raczej na spadki.
Nawet przy 1,5 zł za papier - nie ma pewności, czy inwestor nie popłynie na południe jeszcze dalej.
A taki TORpol niby trzyma się : 9 zł wycenia rynek na 6,7 zł i można oczekiwać Eps~~0,8 zł i Div ~~0,2 zł
I nie ma siły na wzrosty a raczej na spadki.
Tu waluacja 4 zł , jest bardziej możliwa niż 9,4 zł.
Edytowany: 7 października 2019 17:37

kokospl
27
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 641
Wysłane: 8 października 2019 13:27:17 przy kursie: 22,55 zł
15 zl. za akcje?
Przy tym sentymencie do spolki i ogolnie do calej gieldy wszystko mozliwecale obecne wyniki bynajmniej nie implikuja do takiej wyceny...
Kolejne kwartaly powinny byc nieco lepsze dzieki dostawom wegla


faluch
1
Dołączył: 2019-09-12
Wpisów: 14
Wysłane: 10 października 2019 10:46:15 przy kursie: 24,45 zł
Widzę, że mój poprzedni wpis został bardzo szybko usunięty, ciekawie z jakiego powodu?
Nie rozumiem dlaczego tolerowane tendencyjne wpisy kolegi "le rom", który wypisuje wszędzie to samo na wielu spółkach i nikt tego nie usuwa?, Rozumiem że są ludzie którzy nie mają nigdy nic pozytywnego do powiedzenia i nikogo nie obrażam. W końcu nie on jeden widzi tylko marność nad marnościami i wszystko marność:)

kokospl
27
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 641
Wysłane: 10 października 2019 11:36:49 przy kursie: 24,45 zł
A co napisales ? Generalnie przy tej wycenie PKPC wyglada bardzo dobrze

Alpha_return
0
Dołączył: 2019-10-01
Wpisów: 9
Wysłane: 14 października 2019 21:43:05 przy kursie: 24,40 zł
Trudne czasy kolejowych przewoźników – omówienie sprawozdania finansowego PKP Cargo po II kw. 2019 r.W 2 kwartale 2019 roku, PKP Cargo wygenerowało sprzedaż na poziomie 1,164 mld złotych, co stanowi spadek o kolejno 9 proc. r/r i 8 proc. kw/kw. Z kolei w pierwszej połowie roku przychody osiągnęły 2,425 mld złotych, co oznacza spadek o 2,5 proc. r/r. Na spadek obrotów miał wpływ spadek masy (-7,4 proc. r/r) i pracy przewozowej, w szczególności wśród najważniejszych grup towarów: węgla, kruszyw budowlanych i produktów hutniczych. Obniżka ta została w części pokryta wzrostem stawek przewozowych, jednak nie na tyle, aby pokazać wzrost przychodów. Kwestie rynkowe zostały szczegółowo poruszone w dalszej części omówienia.


kliknij, aby powiększyć


Spółka raportuje w ujęciu rodzajowym, więc pierwszą kategorią wyniku do analizy jest zysk na sprzedaży, co w układzie kalkulacyjnym odpowiada zyskowi brutto pomniejszonym o koszty zarządu i sprzedaży. My jednak weźmiemy się od razu za zysk operacyjny. Marża EBIT w ujęciu kwartalnym wyraźnie spadła - z 7 proc. w I kwartale do 1,3 proc. w II kwartale 2019 roku. Wpłynęło na to pogorszenie rentowności działalności podstawowej. W ujęciu rocznym, przedstawiana marża spadła z 5,1 proc. do 1,3 proc. Tutaj widoczne są także słabsze wyniki na głównej działalności oraz implementacja MSSF 16, którego wpływ przedstawiam w dalszej części.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o koszty, to spółka raportuje w układzie rodzajowym. Ważną informacją jest to, że PKP Cargo od początku 2019 roku zmieniła sposób prezentacji niektórych kosztów, jednak przedstawione w ostatnich dwóch raportach informacje są porównywalne. Przede wszystkim, przed 2019 rokiem pozycja "usługi dostępu do infrastruktury" była raportowana w usługach obcych. Obecnie pokazywana jest ona jako oddzielna pozycja. Oprócz tego, wcześniej spółka wyodrębniała w I linii kosztów takie pozycje jak "pozostałe koszty rodzajowe", "podatki i opłaty", czy "pozostałe koszty operacyjne". Obecnie te pozycje znajdują się w notach objaśniających "pozostałych kosztów". Te zmiany z punktu widzenia zysku EBIT nie miały żadnego wpływu, a były jedynie zmianą alokowania poszczególnych kosztów do odpowiednich pozycji.

Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na wyniki od początku tego roku jest implementacja MSSF 16 "Leasing". Oznacza to, że aktywa leasingowe, które do tej pory znajdowały się poza bilansem, zostały zaksięgowane w aktywach w pozycji "prawa do użytkowania aktywów", a po stronie pasywów wysokość bieżących opłat leasingowych pozostających do zapłaty na dzień sprawozdania finansowego, alokowana jest w pozycji "zobowiązania z tytułu leasingu". Wdrożenie MSSF 16 największy wpływ miało na amortyzację.

Wprowadzenie standardu spowodowało wzrost odpisów amortyzacyjnych o 43 mln w drugim kwartale. Dodatkowo, spadły koszty na "I marży" o 4,1 mln, co księgowo powiększyło wynik EBITDA o 31,9 mln. Dzięki temu, udało się pokazać poprawę wyniku EBITDA w I połowie roku o 11 proc. r/r, lecz w samym 2 kwartale wynik na tym poziomie spadł o 6 proc. r/r. Po oczyszczeniu o wpływ wprowadzenia MSSF 16, EBITDA wyniosłaby 159,7 mln, co oznaczałoby spadek o 22 proc. r/r względem II kwartału 2018 roku. Wyszczególnienie wpływu MSSF 16 na poszczególne kategorie poniżej.


kliknij, aby powiększyć


Z analizy kosztów wynika, że mocno wzrosły koszty wynagrodzeń (do 453,1 mln, co daje wzrost o 8,9 proc.), co jest skutkiem wprowadzenia we wrześniu 2018 r. podwyżek dla kolejarzy. Wzrost wynagrodzeń kosztował spółkę w 2018 r. 33,9 mln złotych. W tym roku PKP Cargo również odczuje presję na wynagrodzenia. Kolejarze od 1 sierpnia wynegocjowali kolejne podwyżki wynagrodzeń, których koszt do końca roku (5 miesięcy) będzie wynosił 45 mln złotych. Na przestrzeni całego roku daje to 108 mln złotych dodatkowych obciążeń wyniku z tytułu wynagrodzeń, przy spadającej masie i pracy przewozowej, wzroście kosztów energii i spadającym udziale PKP w rynku.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o paliwo trakcyjne i koszty energii elektrycznej, to w ujęciu półrocznym nastąpiła stabilizacja, a w ujęciu kwartalnym spadek o 17,8 proc. r/r. Wpłynął na to spadek pracy przewozowej oraz zaksięgowanie 34,9 mln rekompensaty z tytułu wzrostu cen energii (ustawa prądowa), przy czym drugi czynnik jest zdarzeniem jednorazowym. Wpływ gotówkowy tej rekompensaty będzie widoczny w postaci mniejszego wydatku cashowego za energię elektryczną w II połowie roku.
Na poziomie wyniku brutto, obserwowany jest spadek o 40 proc. r/r w I półroczu. W II kwartale zysk na poziomie spadł spadł do -0,9 mln złotych (z 63,1 mln w II kwartale 2018 roku). MSSF 16 obniżył go o 2,2 mln w ujęciu kwartalnym, co przy wyłączeniu wpływu nowego standardu dawałoby spadek o 98 proc. r/r. Zysk netto w 2 kwartale okazał się stratą 5,2 mln złotych w porównaniu do zysku na poziomie 53,9 mln w II kwartale 2018 roku.


kliknij, aby powiększyć


Przepływy operacyjne w ostatnich dwóch kwartałach są niższe niż raportowana EBITDA, co ma między innymi związek z wprowadzeniem nowego standardu rachunkowości. Z kosztów wypada część usług najmu, które konwertują się częściowo w amortyzację i w ten sposób powiększają EBITDA, a przecież koszty leasingu są gotówkowe. Do spadku cash flow w dużej mierze przyczyniły się także wyższe nakłady na kapitał obrotowy, które wyniosły w I połowie roku 50 mln złotych. W ujęciu r/r, przepływy operacyjne spadły nieznacznie do 355 mln złotych z 393 mln przed rokiem.


kliknij, aby powiększyćSpółka w I połowie roku zmniejszyła stan gotówki. Główną tego przyczyną były bardzo duże nakłady inwestycyjne (522 mln w porównaniu z 345 mln przed rokiem). Przepływy inwestycyjne poprawiło uwolnienie 200 mln złotych z lokat bankowych (I kwartał). W II kwartale capex wyniósł 240 mln złotych, a jego wykonanie po pierwszym półroczu (520 mln złotych) wskazuje na możliwość przekroczenia nawet 1 mld złotych w tym roku, co negatywnie odbije się na przepływach pieniężnych.
Wysokie nakłady inwestycyjne, które muszą być ponoszone przez PKP Cargo wydają się być jednym z powodów słabego postrzegania tej spółki przez inwestorów. Zwrot z poczynionych inwestycji pozostaje bardzo niepewny, a przestarzały tabor wymaga stałej modernizacji. Ujemne przepływy pieniężne powodują niepewność jeśli chodzi o przyszłą dywidendę, a spółka przecież nie ma charakteru wzrostowego. Po górce przewozowej, z jaką mieliśmy do czynienia w 2018 roku, PKP Cargo podzieliła się zyskiem z akcjonariuszami za poprzedni rok, jednak nie wydaje się, żeby było to możliwe w 2020 roku.

Z najważniejszych projektów, które zarząd wymieniał podczas prezentacji po I półroczu (podcast dostępny na stronie PKP) są inwestycje w lokomotywy związane z przewozami intermodalnymi (100 sztuk zostanie zmodernizowane – jednostkowy koszt to około 5 mln złotych, a 30 zostanie zakupionych). Dodatkowo, spółka nie wyklucza także zostać współinwestorem przy budowie terminali przeładunkowych w Porcie Centralnym (Gdańsk). Oprócz wyżej wymienionych projektów, PKP musi spieszyć się z modernizacją wagonów. Spółka według zapowiedzi do końca 2020 roku chce mieć 14 tysięcy tzw. "cichych wagonów", a tylko takie od 2021 roku będą miały prawo poruszania się po niemieckich torach. Taka inwestycja wymaga oczywiście znacznych nakładów na dostosowanie posiadanego taboru.kliknij, aby powiększyć


Dług netto mocno wzrósł na przestrzeni ostatnich dwóch kwartałów, co miało związek z implementacją MSSF 16 i pokazaniem zobowiązania z tytułu opłat leasingowych. W stosunku do poziomu EBITDA za ostatnie 4 kwartały, wzrost nie jest aż taki widoczny, ponieważ EBITDA w związku z tą zmianą została powiększona o dodatkową amortyzację, o której wspominałem wcześniej. Przy pozostałych parametrach "ceteris paribus" można domniemywać, że wskaźnik dług netto/EBITDA spadnie na koniec roku, a przyczyną byłyby kolejne dwa kwartały "wyższej EBITDA" zaliczanej do wyniku całorocznego. Dodatkowo, ostatni kwartał roku zawsze przynosi finalne rozliczenia z kontrahentami, co powoduje wpływ gotówki do spółki związany ze specyfiką działalności branży. Można jednak przypuszczać, że spółka będzie chciała zwiększyć zadłużenie w obliczu potrzeby ogromnych nakładów inwestycyjnych, co może spowodować, że wskaźniki zadłużenia ulegną dalszemu pogorszeniu w średnim terminie.


Rynek
Przychody spółki to wypadkowa pracy przewozowej oraz stawki przewozowej. Na przestrzeni ostatnich dwóch kwartałów, praca przewozowa największych operatorów mocno maleje, co ma związek z sytuacją rynkową, a to oczywiście odbija się na wynikach przewoźników. Słabszym wynikom grupy nie jest w stanie pomóc nawet poprawa stawek przewozowych.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli spojrzymy na strukturę przewożonych towarów (w mln ton), to widzimy mocne spadki całej masy w I połowie roku. Największą składową jest przewóz paliw stałych, gdzie w ponad 90 proc. dominuje węgiel. W tym wypadku słaba sytuacja dla operatorów związana jest z niższym zapotrzebowaniem na przewóz węgla, czego bezpośrednim związkiem jest wzrost zapasów, widać to na poniższym wykresie. Na nadpodaż węgla wpływ ma rekordowy import tańszego węgla ze wschodu wraz ze spadającym zapotrzebowaniem na ten surowiec w elektrowniach. Pomimo tego, że polska energetyka oparta jest w 80 proc. na węglu, to mniej wydajnym jednostkom nie opłaca się wytwarzać wytwarzać energii z tego surowca. Prowadzi to do kuriozalnej sytuacji importu energii elektrycznej zza granicy, gdzie prąd jest tańszy i dalszej odsprzedaży kupionej energii klientom w Polsce. Z punktu widzenia polskich spółek energetycznych jest to rozwiązanie bardziej opłacalne niż wytwarzanie energii z krajowego węgla, które oczywiście generuje koszt praw do emisji Co2.


kliknij, aby powiększyć


Kolejny wykres to praca przewozowa (ilość przewiezionych mln ton towaru na 1 km) i udział PKP Cargo w rynku przewozu węgla. Widzimy, że II kw. przyniósł znaczący spadek ilości przewożonego węgla (wysokie ceny Co2, rosnące zapasy) niż wynikałoby z sezonowości (2Q to najmniejsze zapotrzebowanie na węgiel). PKP udało się nawet zwiększyć udział rynkowy, pomimo spadających przewozów, co można tłumaczyć tym, że państwowa energetyka przy mniejszym zapotrzebowaniu na przewozy stara się utrzymać relacje handlowe z PKP na jak na wyższym poziomie niż wynikałoby to z wcześniejszych udziałów rynkowych. Dodatkowo, PKP jest największym przewoźnikiem, stąd wycofanie jednego z "małych" podmiotów na tym rynku mogło spowodować, że udział PKP automatycznie wzrósł.


kliknij, aby powiększyć


Spadek obrotów PKP Cargo, to jednak nie tylko wina spadku ilości przewozów węgla, ale także innych towarów. Są to między innymi kruszywa budowlane (piasek, cement, asfalt itp.), które wykorzystywane są do budowy infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce. Bardzo ciężka sytuacja spółek budowlanych w ostatnich kwartałach oraz zejście z budów zagranicznych generalnych wykonawców (m.in. włoscy wykonawcy – Astaldi, Salini) dróg dla GDDKIA, spowodowały zastój na placach budowy i brak zapotrzebowania na przewóz kruszyw. Ten spadek również jest widoczny na wykresie z masą przewozową. Widoczną górkę przewozową mieliśmy w końcówce 2018 roku.


kliknij, aby powiększyć


Na ten moment wydaje się, że do końca roku nie należy oczekiwać odbicia przewozów kruszyw, w związku z zastojem przetargów w GDDKIA. W tym roku większość rozpisanych przetargów została unieważniona ze względu na rozbieżności w budżetach między zamawiającym a wykonawcą. Nieco lepiej sytuacja wygląda w PKP PLK, która w tym roku już dwukrotnie zwiększała budżet programu KPK (Krajowy Program Kolejowy). Według informacji ze strony GDDKIA na początku października, Agencja ma rozpisać przetargi na 226 km dróg ekspresowych do końca roku. Wydaje się, że sytuacja przewozowa może poprawić się na przełomie roku, ponieważ rząd zdążył przed wyborami zatwierdzić zwiększenie budżetu w ramach programu drogowego, a to pozwoli na podpisanie kontraktów z wykonawcami przy obecnych poziomach kosztów.


kliknij, aby powiększyć


Ostatnim czynnikiem, który negatywnie wpływa na pracę jak i masę przewozową są metale i rudy. Produkcja stali w Polsce spada (obniża to także popyt na węgiel koksujący), co wpływa na ilość wyrobów hutniczych w przewozach. Negatywnie na sytuację w tej części wpływają takie zdarzenia jak np. wstrzymanie pieca w Krakowie przez ArcelorMittal, czy problemy branży hutniczej w Polsce w związku z wysokimi cenami uprawnień do Co2 (wyprodukowanie 1 tony stali to około 1 tona emisji Co2).


kliknij, aby powiększyć


Słabiej pod względem przewiezionej masy radziły sobie również przewozy intermodalne. Najbardziej widoczna jest praktycznie zerowa dynamika r/r w 2 kwartale. Choć jest to rynek perspektywiczny w związku z rozwojem Jedwabnego Szlaku, to można mieć pewne zastrzeżenia, czy pokryje on możliwy spadek przewozów ze strony innych towarów (jak np. spadek zapotrzebowania na węgiel kamienny w elektrowniach wraz ze spadkiem generacji z tradycyjnych elektrowni).


Swoje trzy grosze dorzuca także obecność PKP Cargo w segmencie średnich spółek, które w tym roku wśród głównych indeksów radzą sobie najgorzej na GPW. W krótkim terminie można doszukać się jednak pozytywów w postaci możliwego odbicia przewozów kruszyw wraz z wznowieniem przetargów na budowę dróg, co powinno pomóc stronie przychodowej, a spadek przewozu kruszyw był mocno zaznaczany przez zarząd jako powód słabszych wyników. Warto również na koniec dodać, że tegoroczna prognoza spółki dotycząca EBITDA na poziomie ponad 1 mld złotych prawdopodobnie okaże się nie do wykonania, nawet jeśli uwzględnimy w niej wpływ wprowadzenia MSSF 16. W związku z tym wydaje się, że zarząd będzie musiał zrewidować prognozę przy okazji publikacji wyników za 3 kwartał, co nie będzie wpływać pozytywnie na postrzeganie przez inwestorów.

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 15 października 2019 10:50

rafsty
rafsty PREMIUM
9
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 301
Wysłane: 16 października 2019 16:08:28 przy kursie: 24,30 zł
Cytat:
Wysokie nakłady inwestycyjne, które muszą być ponoszone przez PKP Cargo wydają się być jednym z powodów słabego postrzegania tej spółki przez inwestorów.


Really? Mnie wystarczy spojrzeć na dwa wykresy, które wrzuciłeś do omówienia. Jeden to "Rynek węgla kamiennego w Polsce" i dwie linie - szara i pomarańczowa. Drugi to "Struktura masy przewozowej" i dwa słupki - niebieski i szary.
Pierwszy wykres to otoczenie rynkowe i zmiany w tymże. Drugi wykres to reakcja firmy na te zmiany.
Widzisz jakąś reakcję? Jakąś strukturalną zmianę?

A mówimy o wieloletnich przedziałach czasowych. 2007 rok był, zdaje się, 12 lat temu. Czasu na zorientowanie się co jest grane i działania, aby się dostosować, było sporo.

Drugi wykres dajesz od 2015, a tak na oko trend na pierwszym przyspieszył właśnie cztery lata temu. Struktura przewozów jakoś na to zareagowała? Ja tego nie widzę.

Jak dalej będą spać pod semaforem, to dostosować się będzie coraz trudniej, coraz drożej, a pozytywny efekt będzie coraz mniej prawdopodobny.

Od 2015 roku kurs spada. Może się mylę, a może inwestorzy też to tak postrzegają(?)

le rom
33
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 201
Wysłane: 25 października 2019 12:44:47 przy kursie: 25,15 zł
angry3 Tu jest szerokie pole do spekulacji. Prawda czasem boli. Czy na tym walorze prognoza EBITDA to to samo co prognoza odnośnie dywidendy? Czy obecny akcjonariat (60% PKP-/SP/,OFE) i zakupno przez Cz.W. 1000 akcji po 27,7 zł 23.10.2019r cokolwiek tu zmienia?
Nawet członkowie Zarządu czasem topią swoje pieniądze, zbyt ufając sobie samym. Ważna jest skala nie sam fakt. Rynek niby odbija, PKPCargo w korekcie wraca, być może, do tych 27,7 zł a nawet 33 czy 40 , ale ciążenie na południe nadal jest duże, a poziom oczekiwanej dywidendy( ??~0,7 zł), zwłaszcza wyniki w drugim półroczu (nie ma przesłanek na poprawę), ściągną zapewne ten kurs z powrotem do poprzedniego minimum, aczkolwiek nawet 18,6 zł -to żaden szok. To jest tylko lokowanie oszczędności przez 40% FF.
Edytowany: 25 października 2019 13:04

krewa
krewa PREMIUM
392
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 946
Wysłane: 12 listopada 2019 13:01:15 przy kursie: 23,60 zł
PKP CARGO - analiza techniczna na życzenie


Najpierw spojrzenie na wykres historyczny w ujęciu tygodniowym. Sierpniowe zejście poniżej historycznego na owe czasy dołka przebiegło wg tego samego scenariusza co w 2015 roku - próba konsolidacji i odwrócenia losów poniżej przełamanego wsparcia i kontynuacja jazdy na południe. Na razie kupujący nie mają od czego się odbić, by odmienić niekorzystną tendencję.

kliknij, aby powiększyć


Na wykresie dziennym widać wytracanie impetu przeceny, tendencja nadrzędna słabnie. Jednak to samo w sobie nie stanowi gwarancji zakończenie trendu spadkowego. Równie dobrze może to być przystanek przed kolejnym odcinkiem. Pozostaje bierna obserwacja w poszukiwaniu mocniejszych sygnałów rozpoczęcia odreagowania. Najbliższe opory to 26 zł, 28 oraz 28,50 zł.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mackopl
mackopl PREMIUM
36
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 064
Wysłane: 13 listopada 2019 16:40:49 przy kursie: 24,00 zł
Potencjalne najbliższe dno na jakim jest poziomie?


le rom
33
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 201
Wysłane: 21 listopada 2019 10:06:14 przy kursie: 23,00 zł
angry3 .....ano...
......zbliżamy się do prawdy. Skończą się remonty , to i PKP ożyje.

zjk
0
Dołączył: 2009-02-06
Wpisów: 923
Wysłane: 24 listopada 2019 10:27:53 przy kursie: 22,25 zł
Remonty torów nie sa wielkim problemem dla PKP - dotyczy to wszystkich przewozników. PKP poprostu traci udzial w rynku z roku na rok na rzecz innych podmiotow.

Glównie zostal im transport dla duzych panstwowych przedsiebiorstw oraz ten zwiazany z kruszywami pod budowe autostrad.

Rynek kruszyw spadnie znaczaco na przestrzeni kilku lat ze wzgledu na powolne domykanie programu budowy drog w polsce.
Na znaczace wzrosty wolumeny z kopani raczej nie liczylbym, tutaj albo bedzie stablizacja albo powolny spadek ze wzledu na zmniejszanie wydobycia wegla na przestrzeni lat.

Traca tez udzial w intermodalnym transporcie, ktory moglby byc kolem zamachowym dla PKP gdyby potrafili wykorzystac sytuacje.

Pytanie jakimi przewozami beda wstanie odbudowac swoj udzial w rynku? Na ile ich zarzadzanie jest poprawne i beda wstanie pozyskiwac nowych klientow?

kokospl
27
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 641
Wysłane: 24 listopada 2019 12:45:16 przy kursie: 22,25 zł
No nie spodziewalem sie takich spadkow...
Pomimo duzych spadku wynikow to i tak moim zdaniem nie usprawiedliwia to az tak mocnego spadku ceny (historyczne minima) .
Co do udzialu w rynku to pytanie czy nie lepiej miec mniejszy udzial ale poprawiajac przy tym rentownosc?

le rom
33
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 201
Wysłane: 24 listopada 2019 23:44:21 przy kursie: 22,25 zł
angry3 ....technicznie - PKP zda się wykoleja, ale fundament stalowy. Złomować oj chcieliby, ale nie ma potrzeby. Wżdy raptem 20% uszczuplić jeszcze uda się lub nie uda i noży tu nie widać.

kokospl
27
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 641
Wysłane: 27 listopada 2019 16:02:35 przy kursie: 21,05 zł
Coraz ciekawiej to wyglada -2 nowe rekomendacje i kurs wyznacza nowe minima :)

www.pb.pl/dwie-rekomendacje-dl...

le rom
33
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 201
Wysłane: 28 listopada 2019 12:09:17 przy kursie: 20,75 zł
angry3
....... anale nie tłumaczą się z mniej trafionych rekomendacji, choć ich rekomendacje wychodzą na zero.
Tutaj to wygląda rozsądniej. Mamy wyniki za IIIQ19 i nasza akcja nie traci już na wartości księgowej i (bv=78zł), ale traci w (IIIQ19) 50% wartości rynkowej (nota bene -od szczytu traci ponad 76% wartości rynkowej).
W bieżącym kwartale (IVQ19) mamy dochodzenie do prawdy, lecz niewiadomą jest czy wartość księgowa utrzyma się czy też zmieni.
A wiec kurs akcji 20,44 zł (a obecny 20,8 zł), zda się być czyniony za mB, na San 25,3 zł należy zapracować. Aczkolwiek bez większych oporów spekuła może tu jeszcze namieszać.

rafsty
rafsty PREMIUM
9
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 301
Wysłane: 28 listopada 2019 17:10:39 przy kursie: 20,75 zł
BV fajną miarą jest. Ale jeszcze lepiej ocenia się firmy po jakości działań operacyjnych zarządu.
Jak to tutaj wygląda, napisałem w październiku. Kurs tej firmy jest jak trzepocząca się ryba bez wody. Podskakuje, ale nie popływa.
No chyba, że przyjdzie przypływ i uniesie wszystkie ryby.
Tudzież stanie się biznesowy cud. Jak w Ciechu, o którym ok. 10 lat temu wyraziłem bardzo nieprzychylną, arbitralną opinię. Po czym firma przeżyła zarządczy renesans. Cuda się zdarzają. Pray
Na giełdzie zamiast antycypować, lepiej reagować.

kokospl
27
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 641
Wysłane: 1 grudnia 2019 15:04:40 przy kursie: 20,60 zł
Ja tam uwazam,ze branza jest najbardziej perspektywiczna ,a obecne rozczarowujace wyniki sa mimo wszystko niewspolmierne do tak duzych spadkow(minima historyczne)
Jesli by wierzyc prezesowi ,ze gorka przewozowa jeszcze dopiero przed nami (2 polowa 2020) to tym bardziej wydaje sie byc reakcja rynku przesadna
Pytanie czy wieksza krzywde nie zrobia jej planowane akwizycje?

mackopl
mackopl PREMIUM
36
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 064
Wysłane: 1 grudnia 2019 16:01:13 przy kursie: 20,60 zł
Ktoś się orientuje jak wpłynie podwyżka cen prądu na bilans spółki?

kokospl
27
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 641
Wysłane: 2 grudnia 2019 17:36:05 przy kursie: 20,40 zł
Podwyzka cen energii dla duzych przedsiebiorstw o ile sie nie myle to juz ma miejsce ...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 2,129 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,37% +33 874,13 zł 53 874,13 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło