pixelg
K2INTERNT - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

12 13 14 15 16 17 18

K2INTERNT [K2I]

AKTUALNY KURS: 9,00 zł (-2,17%) 27-05-2020 17:02
Wirtualny
Dołączył: 2010-01-29
Wpisów: 269
Wysłane: 28 lipca 2015 16:10:59 przy kursie: 10,60 zł
Już wiadomo, BMP sprzedaje, największy pakiet 9,99% kupiła Ipopema, resztę pozostali obecni akcjonariusze www.k2.pl/inwestorzy/prezentac...

piotrch
Dołączył: 2010-11-10
Wpisów: 808
Wysłane: 29 lipca 2015 15:14:39 przy kursie: 11,24 zł
Witać rynek zareagował pozytywnie na tą informację, podaż ze strony bmp już od jakiegoś czasu stanowiła czynnik ryzyka. Podobnie pozytywnie należy ocenić pojawienie się ipopemy. W jakimś stopniu pojawia się też pytanie o ich plany inwestycyjne, bo kupno 9,99% było zapewne podyktowane czynnikami prawnymi. Gdyby chcieli przekroczyć 10% musieliby zrobić wezwanie na 33% a tak to w tej chwili siedza na 9,99% i za 60 dni potencjalnie mogą dokupować więcej bez konieczności wzywania.

Można zatem to 9,99% rozumieć jako "chcieliśmy więcej ale nie mogliśmy", ale równie dobrze może to nic nie znaczyć. W każdym razie w najblizszym czasie ciekaw jestem zachowania kursu względem oporu na 11,49.
Edytowany: 29 lipca 2015 15:17

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 013
Wysłane: 30 lipca 2015 00:02:54 przy kursie: 11,24 zł
mogą zawsze akcje "zaparkować" u znajomków i odczekać te 60 dni ustawowe
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com


Wirtualny
Dołączył: 2010-01-29
Wpisów: 269
Wysłane: 30 lipca 2015 12:08:58 przy kursie: 11,12 zł
Upubliczniona została ciekawa prezentacja z konferencji Atmosphere 2015, podczas której Maciej Kuźniar poinformował, że z chmury obliczeniowej Oktawave korzysta obecnie ponad 1000 firm, w tym wielokanałowa platforma Synerise, zbierająca i przetwarzająca dane z beaconów,
innpoland.pl/114693,beacony-gr...

Oktawave pracuje teraz nad systemem strumieniowego przetwarzania danych w czasie rzeczywistym - ma być pierwszym tak kompleksowym systemem w skali globalnej.

https://youtu.be/--m1Dcb5PCg
Do zapewnienia bezpieczeństwa danych nawiązali nawet współpracę z ekspertami współtworzącymi system głosowania elektronicznego w USA.

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 013
Wysłane: 22 października 2015 11:17:57 przy kursie: 14,03 zł
widać, że po wyjściu funduszu BMP spółka zmienia mocno komunikację z rynkiem i inwestorami. Dział pr i ri wziął się wreszcie do pracy i podsyła linki, artykuły itd. W tym poniżej jest zapowiedź zmiany sposobu raportowania oraz przedstawi kierunki rozwoju grupy. WRESZCIE thumbright hello1


wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,1...


Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

piotrszwed
Dołączył: 2013-11-22
Wpisów: 72
Wysłane: 22 października 2015 11:36:45 przy kursie: 14,03 zł
Co widać też po kursie akcji.

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 013
Wysłane: 14 listopada 2015 00:53:30 przy kursie: 14,35 zł
no i mamy raport za 3 kwartał, widać mocną poprawę, mamy 819 tys zysku netto, to jest najlepszy wynik kwartalny od kilku latthumbright a przed nami najlepszy w branży 4 kwartał, binky

na stronie Spółki jest fajne zestawienie wyników kwartalnych od 2007 roku w exelu, łatwo widać czy jest wzrost czy spadek wyników
www.k2.pl/inwestorzy/raporty/o...
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 714
Wysłane: 16 listopada 2015 20:46:29 przy kursie: 15,29 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 INTERNET S.A. (K2I) NA PODSTAWIE RAPORTU ZA 3KW 2015 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po szeregu słabszych okresów sprawozdawczych w 3kw b.r. GK K2Internet zaraportowała wyniki, które można ocenić w pełni pozytywnie. Ponownie odnotowano wzrost przychodów (+14%), przy czym w odróżnieniu od wcześniejszych kwartałów towarzyszyła temu również poprawa r/r na większości (a wyłączając zdarzenie jednorazowe jakim była ubiegłoroczna sprzedaż Audioteki na wszystkich) poziom(ów/ach) wynikowych rachunku zysków i strat. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 23% (marża brutto poprawiła się z 12,1 do 13,1%), zysk netto na sprzedaży o 220% (ogólne koszty administracyjne zmniejszyły się r/r o 9%), a w następstwie nieznacznych przychodów wobec kosztów netto w ubiegłym roku na działalności pozostałej progresja zysku na poziomie operacyjnym urosła do 478%. Ostatecznie jednak na końcowych poziomach wynikowych brutto i netto mamy regres rzędu 85%, przy czym jak zauważono już na wstępie ma to związek ze sprzedażą udziałów w Audiotece (ponad 6 mln zł), które wykazano w okresie odniesienia jako przychody finansowe. Gdyby pominąć to zdarzenie jednorazowe progres na końcowych poziomach wynikowych byłby porównywalny z tym z poziomu operacyjnego. Od strony wartościowej przedstawioną wyżej sytuację zobrazowano na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na wyniki core businessu z perspektywy segmentów działalności widać wyraźnie, że w analizowanym okresie sprawozdawczym nastąpił pewien pozytywny zwrot (wykresy poniżej; jednostki tys. zł oraz %). Głównie dotyczy on segmentu e-marketingu, w ramach którego wyraźnie wzrosły przychody, a także marża brutto i zysk brutto na sprzedaży. Jednakże pozytywną zmianę widać również w odniesieniu do drugiego z segmentów – mediowego – gdzie mimo nieco niższych przychodów, za sprawą poprawy marży brutto, odnotowano nieznaczny wzrost zyskowności. Jednocześnie nadal sporym mankamentem prezentacji rachunku segmentowego GKK2I są znaczne wartości wyłączeń, które nie są przypisane do poszczególnych segmentów i pozostawiają pewne niedomówienia.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia tendencji wynikowych i efektywnościowych w szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostki kolejno – tys. zł oraz %] bieżący kwartał stanowi na razie raptem pierwszy krok na drodze do odzyskania wcześniejszych poziomów wynikowych i rentowności. Poprawkę oczywiście w tym miejscu trzeba wziąć na pewne zniekształcenia in plus wyniku netto oraz opartych o niego wskaźników rentowności przez sprzedaż Audioteki (okres 3kw14-2kw15).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z komentarza Zarządu można wywnioskować, że oczekiwania wynikowe na kolejne okresy sprawozdawcze są pozytywne. Grupa chwali się szeregiem nowych klientów oraz realizowanych kontraktów, a także dynamicznym rozwojem usług cloud computingu (Octawave) oraz hostingu zarządzalnego (które dodatkowo z racji prawdopodobnego przekroczenia 10% udziału w skonsolidowanych przychodach od najbliższego sprawozdania rocznego będą wyodrębnione jako osobny segment). Pewien problem w kontekście realizacji tego pozytywnego scenariusza może stanowić koniunktura gospodarcza, która cały czas jest dość niepewna.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych analizowanego Emitenta to podobnie jak w przypadku rachunku zysków i strat mamy tu spore zniekształcenie transakcją zbycia Audioteki w okresie odniesienia [wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł]. W rezultacie z prostego porównania można stwierdzić znaczący regres na poziomie salda ogólnego (-1,3 wobec 6,6 mln zł przed rokiem). Jednocześnie jednak odnotować należy, że ubiegłoroczny wynik przepływów był w głównej mierze efektem obszaru inwestycyjnego (+9 mln zł), przy negatywnym wpływie obszaru operacyjnego (-0,7 mln zł) i finansowego (-1,6 mln zł). W roku bieżącym mamy do czynienia z rozwojową strukturą przepływów – gotówka wypracowana na działalności operacyjnej (0,8 mln zł) przy inwestycyjnych i finansowych wydatkach netto (odpowiednio -0,4 i -1,8 mln zł). Warto przy tym odnotować, że Grupa wypłaciła w analizowanym okresie sowitą dywidendę (1zł na akcję, co kosztowało blisko 2,5 mln zł i w dużym stopniu odbiło się na wyniku przepływów finansowych).

W rezultacie, w ujęciu narastającym za 12m w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego mamy znaczące pogorszenie na poziomie salda ogólnego przy wyraźnej korekcie struktury przepływów – zmniejszenie nadwyżki finansowej netto i negatywnych korekt związanych ze zmianami składników kapitału obrotowego oraz zamianie z dodatnich na ujemne przepływów inwestycyjnych [wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W odniesieniu do sytuacji bilansowej GKK2I można zauważyć, że względem stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano wzrost sumy bilansowej o ok 4%, co po stronie aktywów wiązało się ze spadkiem o 1% aktywów trwałych i wzrostem wartości składników obrotowych o 7% (głównie należności), a w przypadku pasywów ze wzrostem o 3% kapitałów własnych oraz o 4% zobowiązań ogółem (w tym zwłaszcza długoterminowych; dług oprocentowany w skali kwartału uległ zwiększeniu o 28% i na koniec września 2015r stanowił ok. 20% zadłużenia ogółem).

Zmiany te przełożyły się generalnie pozytywnie na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, gdzie odnotowano wzrost nadwyżki finansowania aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym w pełni własnym. Jednocześnie jednak, z uwagi na znaczący udział zobowiązań krótkoterminowych w strukturze długu, in minus odnotować należy wyraźną dysproporcję między bieżącym stanem a potrzebami w zakresie kapitału obrotowego netto [wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Pod względem poszczególnych relacji finansowych dotyczących płynności oraz zadłużenia sytuacja Grupy również uległa pewnej poprawie i prezentuje się generalnie bezpiecznie, czego potwierdzeniem jest także wyższy odczyt serwisowego ratingu (poprawa z BBB do BBB+).

Szczegółowe wskaźniki dotyczące sytuacji finansowej K2I można znaleźć pod linkiem
www.stockwatch.pl/gpw/k2intern...

Ocena sytuacji rynkowej
Automatyczne wyceny stosowane w serwisie jako wypadkowa wskazują na dzień analizy na przewartościowanie akcji K2I na GPW. Z jednej strony jest to efekt zakończenia uwzględniania w wynikach za 12m zysku ze sprzedaży Audioteki, co w kontekście słabych wyników w poprzednich okresach sprawozdawczych spowodowało zjazd wyceny dochodowej. Z drugiej natomiast pozytywnych oczekiwań rynku co do dalszego rozwoju Grupy, które zostały dodatkowo wzmocnione dobrym raportem za 3kw b.r.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/k2intern... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/k2intern...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 013
Wysłane: 15 marca 2016 12:00:08 przy kursie: 18,20 zł
pulsbiznesu.pb.pl/4426609,1013...

K2I chce sprzedać część mediową globalnemu graczowi i skoncentrować się na rozwoju Octawave, butik inwestycyjny poszukuje kupca na część mediową
Wreszciesalute
od dawna to postulujęsalute
sprzedać mediową cześć zostawić OCTAWAVE i FABRITY i na nich się skupić w eksporcie...
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 013
Wysłane: 22 marca 2016 13:59:36 przy kursie: 19,13 zł
jest raport roczny, jest także deklaracja wypłaty dywidendy w wysokości 1 zł

www.stockwatch.pl/przeglad-pra...

przy okazji proszę ekipę Stockwatcha o sporządzenie analizy:-)
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com


WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 559
Wysłane: 2 kwietnia 2016 00:14:45 przy kursie: 20,20 zł
Omówienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania K2 Internet za 2015 r.

Już po III kwartale wskazywaliśmy na znaczną poprawę wyników K2. Choć niektórzy użytkownicy sugerowali nawet wcześniej, że sprawy idą w dobrą stronę, zawsze lepiej ograniczyć ryzyko i poczekać na potwierdzenie w wynikach. Raport roczny za 2015:
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
potwierdza dobre tendencje, ale sprawy idą jeszcze dalej. Po kursie widać, że już sama zapowiedź rozplątania biznesów i pozbycia się ciężkiego nierozwojowego komponentu mediowego na rzecz rozwoju globalnego części technologicznej, daje ładną premię wobec wartości księgowej. Mimo że trudno szacować czy transakcja w ogóle się uda, to zmiana nastawienia zarządczego i strategii rozwoju jest od razu premiowana na rynku. Samą dywidendę odbieram raczej jako eksperyment "uchwalmy i zobaczmy co będzie" i to nie ona buduje wartość spółki.

W poniższym omówieniu staram się ocenić celowość przyjętej strategii i taktyki, aktualny fundament finansowy i biznesowy grupy oraz docelową hipotetyczną wartość spółki możliwą do wygenerowania według nowej receptury - a także komentuję opublikowaną właśnie wycenę Vestora.

Zacznijmy od osiągniętych wyników finansowych. Na poziomie grupy nie są one wcale takie piękne, jak by się chciało sądzić. Łączne przychody w 2015 r. wyniosły 87 mln zł wobec 79 mln zł rok wcześniej, ale sam IV kwartał wypadł tylko marginalnie lepiej niż poprzednio: 25,8 mln vs. 25,3 mln zł.
Niestety, spadł zysk brutto na sprzedaży, z 10 mln zł do 8,9 mln zł, spadł też zysk na sprzedaży i zysk netto. Jest jasne, że rok wcześniej wynik poprawiła jednorazowa transakcja sprzedaży Audioteki, bez której byłoby bardzo źle. Niemniej nawet teraz, jeśli uznamy całość działalności za powtarzalną, to rentowność biznesu w porównaniu do branży jest nadal za niska: tylko 1,7% marży zysku netto i tylko 5,7% ROE. To są wskaźniki hurtownika, a nie wiodącej firmy w branży marketingowej z kapitałem intelektualnym.

Lepszy obraz, a raczej dynamika płynie z analizy rachunku segmentowego, który na szczęście został przejrzyście sporządzony. Widać, że nowe biznesy czyli Oktawave i Fabrity są wynikowo pod kreską, ale generują gotówkę - szczególnie Oktawave, którego wynik obciąża duża amortyzacja. Nie byłbym jednak taki szybki w odejmowaniu całości tej amortyzacji. W tej branży postęp jest szybki, podobnie jak starzenie technologii, toteż trzeba ciągle łożyć na odtworzenie środków trwałych - choć tak naprawdę chodzi o nieustanną inwestycję w wiedzę i technologię. Na szczęście produkt zaczyna się dobrze komercjalizować i ma szansę być wysokorentowny, o ile alokacja kosztów ogólnego zarządu odpowiada rzeczywistości.

Co ciekawe i najważniejsze, Oktawave jest niezależne od reszty grupy i zupełnie niesynergiczne - czyli może, a przynajmniej powinno bez problemu działać samodzielnie. W to się dobrze wpisuje plan sprzedaży części mediowej i/lub agencyjnej, bo tak trzeba odbierać sugestie typu "przegląd opcji strategicznych", "szukanie partnera", "możliwe całkowite lub częściowe wejście do spółki".

To bardzo dobrze, bo dalsze utrzymywanie dwóch największych segmentów nie ma sensu dla inwestorów. Może ma dla pracowników czy menedżerów, ale inwestorom przynosi zbyt niski zwrot z kapitału przy znacznym ryzyku - charakterystycznym dla branży. Co więcej, zmiana polityczna dołożyła tutaj kolejny czynnik: jeśli czytamy, że wśród kluczowych klientów jest PZU, Orlen czy PGE, to trzeba pamiętać, że niedawno zmieniły się tam zarządy.

Lepiej też nie liczyć na rozwój organiczny w biznesie reklamy internetowej. Mimo że prezes sugeruje to w wywiadach i w swoim liście do akcjonariuszy, i ten haczyk połknął DM Vestor w swojej rekomendacji, rzeczywistość jest inna. Wzrost reklamy internetowej w Polsce jakiś tam jest, ale w cenach cennikowych. Łączne wydatki tzw. netnet like-for-like stoją w miejscu, a nawet bywa, że się lekko kurczą. Większą część rosnącej części rynku przechwytuje Google i Facebook, a do tego jest trend przesuwania się budżetów z zasięgowych w sprzedażowe. Rynek w Polsce zamiast wartości dodanej szuka niższej ceny, stąd tak szybki rozwój platform RTB i ogólnie programatic buying. Polski internauta jest mało wart, co widać choćby po porównaniu średnich i maksymalnych kosztów PPC z krajami Zachodnimi. Więc tutaj dla inwestorów stawiających na rozwój i wzrost jest do odrobienia lekcja fundamentalna - osobiście byłbym bardzo ostrożny, tym bardziej czytając tak okropne banały jak wypisuje czy wygaduje pan prezes.

W raporcie analitycznym Vestora przyczepiłbym się jeszcze do kilku rzeczy. Ogólnie dokument nie niesie wielkiej wartości poznawczej, a miewa kontrowersyjne założenia. Oprócz przeszacowanych prognoz przychodów w starych segmentach, niedoszacowane są koszty Oktawave w kolejnych latach. Szczególnie jeśli słyszę "centrum danych w Wielkiej Brytanii" to zaczynam trzymać się za kieszeń. Okej, to jest sensowne, celowe i może nawet będzie za jakiś czas rentowne, ale prognozowane wydatki są raczej oszczędne. Niezrozumienie rynku mediów i technologii jako takiego pokazuje analiza SWOT w tym raporcie - zupełne brednie. Czepnąłbym się też b wysokiego WACC ok. 13%, wg mnie jest dużo mniej, ale ok, dzięki temu wycena jest bardziej konserwatywna. Natomiast wyliczenie średniej z 24,50 zł i 27,90 zł na kwotę 29,20 zł zostawię bez komentarza. Wiem o co mogło chodzić, ale tego nie napisali.

Niemniej, nawet bazując na w/w prognozach, jest jasne że lepiej uwolnić kapitał z dużych i ciężkich segmentów, zwrócić część inwestorom, a resztę zainwestować w rozwój tego, co zaczyna szybko rosnąć. Jestem zdania, że za biznes mediowy generujący ok. 70 mln zł przychodów i 4 mln zł EBITDA będzie można wziąć 25-35 mln zł, w zależności od wywartego ciśnienia. Obecna kapitalizacja K2 to 50 mln zł, więc po odjęciu ostrożnych 30 mln zł szacunkowej gotówki obecnej + tej ze sprzedaży, zostaje 20 mln zł na wycenę Oktawave (resztę mikrobiznesów pomijam). Sam Vestor wycenia ten segment na 33 mln zł przy obecnych 8 mln zł przychodów i 2,2 mln zł EBITDA - czyli zakłada premię, bo po mnożniku giełdowym EV/EBITDA około 8 Okta powinien być wart ok. 18 mln zł. I dokładnie tak wycenia go rynek. Zatem wbrew pierwszemu wrażeniu, obecna wycena nie dyskontuje jeszcze wzrostu. Wystarczy jednak podwoić przychody, co powiedzmy potroi EBITDĘ, aby wygenerować ok. 40 mln zł wartości dodanej w wycenie. I o to zacznie toczyć się gra, jeśli realne wydarzenia potwierdzą dwie rzeczy: możliwość wyjścia ze starych biznesów i umiejętność ekspansji zagranicznej.

Proszę też pamiętać, że wskaźniki i wyliczenia na stronie spółki
www.stockwatch.pl/gpw/k2intern...
oparte są o dane historyczne. Mimo i tak wysokich benchmarków w sektorze mediowym, widać jedno: inwestorzy zaczęli stawiać na K2 pieniądze.
To co się nie udało z Audioteką, czyli dopieszczenie do dojrzalszej formy i wielkości, może udać się z Oktawave. Trzeba jednak uwzględnić, że K2 technologiczne będzie zupełnie inną firmą niż jest obecnie: znacznie mniejszą i wymagającą znacznie węższych, za to głębszych kompetencji. Obecna poprawa wartości rynkowej zaczyna powoli być niesiona oczekiwaniami, ale K2 jako taka nie wymyśliła prochu i nadal ma problemy strukturalne w obecnym biznesie - ale jak widać, jasne i proste decyzje strategiczne są lepiej odbierane przez inwestorów niż obietnice mozolnego micromanagementu.
(Może zmieni też wreszcie swoje okropne logo).

Powyższa treść przez 90 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 013
Wysłane: 4 kwietnia 2016 11:36:07 przy kursie: 20,68 zł
@Watchdog dzięki thumbright

powiem tak w większości zgadzam się z szacunkami i wnioskami, które zaprezentowałeś w analizie, jedyne do czego mam wątpliwości i widzę niedoceniony potencjał to Fabrity.
PGS pokazuje do czego ta spółka powinna dąrzyć...Whistle Fabrity pod kątem zatrudniania jest jakies 6 x mniejsza od PGS, więc uwzględniając proporcję zatrudnienia to powinna z tych ok. 75-80 "informatyków" generować ok. 2-3 mln zysku a wtedy dawałoby to wycenę samego Fabrity na poziomie ok. 40 mln zł..problem w tym że na razie nie generuje takiego dochodu ale widać, że Zarząd K2 "nakazał" Fabrity pójście na eksport usług więc liczę na poprawębinky
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 559
Wysłane: 4 kwietnia 2016 12:15:15 przy kursie: 20,68 zł
Zgoda, że software development jest obiecujący: jako biznes ma potencjalnie skalę, marżę i dźwignię operacyjną. Jednak moje podejście analityczne zawsze jest zachowawcze. Dopóki nie pokażą, że umieją sprzedawać i rosnąć, to wyceniam sobie ten segment w głowie na zero. Marzenia to nie moja specjalność.

Wirtualny
Dołączył: 2010-01-29
Wpisów: 269
Wysłane: 27 lipca 2017 13:52:58 przy kursie: 15,89 zł
Fabrity K2 wystartowało w konsorcjum z Atosem w przetargu dla Min. Cyfryzacji


mc.bip.gov.pl/fobjects/downloa...

Szykuje się umowa

"Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pismo Ministra Cyfryzacji dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest Zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT, oznaczonego numerem 6/MC/PN/17"


"Umowa ramowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy ze wszystkimi wybranymi podmiotami w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. od dnia 26 lipca br. Maksymalny budżet umowy wynosi 54 529 200 zł brutto."
yodyod
Dołączył: 2011-11-23
Wpisów: 363
Wysłane: 21 marca 2018 21:49:56 przy kursie: 14,50 zł
Jutro wyniki roczne za 2017. Fajnie poczytać analizy WatchDoga za 2015 kiedy EBITDA była 6,5 mln PLN kapitalizacja 50 mln PLN. Teraz mamy ponad 10 mln EBITDA i kapitalizację ledwo powyżej 30 mln PLN.

I trwające już nie pamiętam jak długo rozmowy... O sprzedaży biznesu.
Jestem ciekaw czy te mocno zaciśnięte usta zarządu dla inwestorów to taka nowa moda czy wymóg rozmów które w końcu przyniosą owoc. Ciąża u słonia trwa krócej niż te ich shaking handsy

maccc
maccc PREMIUM
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 43
Wysłane: 28 grudnia 2019 16:38:16 przy kursie: 9,00 zł
Szewc bez butów chodzi - omówienie sprawozdania finansowego K2 Internet po III kw. 2019 r
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 27-12-2020 16:38:16.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 19959)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 2 stycznia 2020 11:47

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
12 13 14 15 16 17 18

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,929 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +105,04% +21 008,06 zł 41 008,06 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d