pixelg
FAMUR - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

6 7 8 9 10 11 12 13

FAMUR [FMF]

AKTUALNY KURS: 2,335 zł (-7,89%) 27-02-2020 17:04
sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 516
Wysłane: 17 czerwca 2015 08:13:59 przy kursie: 2,11 zł
Gdzie się węgiel sypie, tam kurs rypie – analiza techniczna FAMUR w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/gdzie...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 516
Wysłane: 18 marca 2016 07:57:23 przy kursie: 2,20 zł
Biba pod hałdą – analiza techniczna Famur w porannym Wykresie dnia.kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/biba-...

Mangekyo
Mangekyo PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-09-30
Wpisów: 212
Wysłane: 5 kwietnia 2016 13:36:18 przy kursie: 2,57 zł
Omówienie sprawozdania GK Famur SA po Q4 2015r.

Famur jako jeden z nielicznych nie poddaje się trwającemu w górnictwie kryzysowi. Oczywiście, wyniki nie są tak świetne jak kiedyś, nadal jednak Spółka nie znajduje się pod kreską. Szczegóły w poniższym omówieniu.

Zaczniemy od sprzedaży i ZBNS w ujęciu rocznym (dane w mln zł):


kliknij, aby powiększyć


Przychody rosną r/r o 13% z 709 mln zł do 801 mln zł. Jest to duży plus w okresie panującego wszędzie kryzysu. Niestety, dzieję się to głównie dzięki wejściu w nowy segment, o czym w dalszej części analizy.
Tak jak można się spodziewać, mamy wyraźny spadek marży ZBNS z 37% do 25%. Spółka tłumaczy to silną presją cenową ze strony odbiorców (kopalnie), co jest jak najbardziej uzasadnione. Zysk brutto ze sprzedaży jest niższy r/r o 23,3% i wynosi niecałe 200 mln zł. Wynik nadal znacznie lepszy niż u konkurencyjnego Kopexu który osiąga 70 mln zł ZBNS przy rentowności jedynie 6,5%.

Najsłabszym punktem raportu są koszty korporacyjne (mln zł):


kliknij, aby powiększyć


Na uwagę zasługują koszty sprzedaży, które r/r są podwojone przez co osiągają najwyższą wartość od lat, dołując wynik i marżę EBIT. Ich wzrost jest oczywiście spowodowany coraz trudniejszym pozyskaniem klienta (=wyższe wydatki) czy programami typu „GO Global” (nastawienie na wzrost eksportu). Jakieś efekty tego widać, chociażby we wzroście udziału eksportu do 27% w przychodach. Na zwrot wydatków i ratowanie wyniku to jednak za mało. Koszty ogólnego zarządu są niemal identyczne r/r, co może oznaczać że pole do optymalizacji tej części struktury jest mocno ograniczone. Przy spadającym ZBNS, dalej rosnących kosztach sprzedaży i stabilizacji kosztów ogólnego zarządu, wynik EBIT będzie dalej erodować. Obecnie Famur zaraportował 42 mln zł zysku na tym poziomie RZiS, co oznacza spadek o 65,5% r/r.
W roku 2015 zysk brutto i netto jest istotnie podwyższony przez działalność finansową, która dodaje 8,5 mln zł do wyniku, gdy w poprzednim roku saldo oscylowało w granicach 8,5 mln zł... in minus. Niestety nie znamy szczegółów kryjących się za tą pozycją, w raporcie widać jedynie istotny spadek kosztów finansowych przy niewielkim wzroście przychodów. Na podstawie analizy raportu rocznego za 2014 rok możemy przypuszczać ze zmiana odbyła się przy różnicach kursowych, wycenie kontraktów forward oraz pozostałych odsetkach, bowiem te pozycje najbardziej ciążyły kosztom w 2014 roku.

Wynik netto, pomimo dodatkowego "dopalacza" w postaci ujemnej stopy opodatkowania, spada niemal idealnie o połowę, z 100 mln zł do 50 mln zł:


kliknij, aby powiększyć


Jest to wartość najniższa od lat, bardzo niska jak na Famur jest również marża. Jednak wynik nadal jest.. dobry. Pomimo kryzysu, Spółka dalej wykazuje zyski, pokazując wysoką jakość swojego zarządzania i modelu biznesowego. Niestety, kończy się pole do oszczędności, tym samym jedyną szansą na utrzymanie wyników jest wzrost sprzedaży. Tutaj Famur celuje w eksport i tutaj przyda się właśnie Kopex, posiadający mimo wszystko większe doświadczenie w tym zakresie i na pewno znacznie bogatszą bazę klientów.

Przy analizie wyników segmentów operacyjnych czeka nas niemiła niespodzianka. Z poprzednio wykazywanych sześciu segmentów, zostały nam dwa. Dlatego porównanie zrobimy trochę inaczej – kwartalnie do okresu dla Q3’15 oraz osobno rocznie dla nowego podziału.

Na pierwszy ogień idzie segment kompleksów ścianowych (dane w mln zł):


kliknij, aby powiększyć


Wyraźnie widzimy wzrost przychodów r/r oraz spadek zysków, pojawiają się nawet straty. Co więc się dzieje? Zapewne do segmentu przypisana jest większość kosztów ogólnego zarządu, spory udział mają też koszty sprzedaży. Zauważalnie niższa jest również marża ZBNS. Co gorsze, w ciągu 9 miesięcy 2015 roku segment ten wygenerował łącznie 3 mln zł straty na poziomie zysku ze sprzedaży, względem 17 mln zł zysku rok wcześniej. To główne źródło problemów Famuru.

Niestety, formę wytraca również najlepszy do tej pory segment, kompleksów chodnikowych (dane w mln zł):


kliknij, aby powiększyć


Jest to moim zdaniem największe rozczarowanie - spadają przychody (145 mln zł vs 116 mln zł za 9M 2015), zyski (70 mln zł vs 46 mln zł za 9M 2015) oraz marża. Jedyny plus to mimo wszystko nadal wysoka rentowność i niezły poziom sprzedaży. Gorzej z perspektywami segmentu – obecnie wpływ na wyniki mają podpisane wcześniej umowy, charakteryzujące się wyższą rentownością. Nowe na pewno już tak korzystne nie będą, dlatego zakładam dalsze pogorszenie wyników w perspektywie średnioterminowej. Iskierka nadziei tli się w postępującej od początku roku odbudowie sprzedaży segmentu, jednak w przyszłych raportach nie będzie nam dane poznać jego szczegółowych wyników (zmiana klasyfikacji segmentów operacyjnych).

Ostatnim segmentem na który warto zwrócić uwagę są UPiD (Urządzenia Przeładunkowe i Dźwignice), czyli nowa działalność z 2015 roku związana z przejętą spółką FAMAK SA (dane w mln zł):


kliknij, aby powiększyć


Ten właśnie segment ratuje wyniki w 2015 roku. Przede wszystkim generuje około 20 mln zł przychodów kwartalnie, stąd zapewne wzrost sprzedaży w 2015 roku. Uzyskiwana rentowność również jest zadowalająca, na poziomie ZBNS i ZZS wynik jest drugi w grupie, jedynie kompleksy chodnikowe charakteryzują się lepszą marżą. Widać, że zarówno Famur jak i Kopex uciekając przed kryzysem wchodzą w nowe segmenty i że strategia ta jest odpowiednia i przynosi wymierne korzyści.

W przypadku nowych segmentów i wyników rocznych wygląda to następująco (dane w mln zł, ZZS - Zysk Ze Sprzedaży):


kliknij, aby powiększyć


Bez szczegółowych danych nie wiedzielibyśmy, że jeden z "poprzednich" segmentów zaliczył wzrost sprzedaży, a mimo to najbardziej ciąży wynikowi. Dodatkowo cały zysk segmentu underground opiera się właściwie na kompleksach chodnikowych, tym bardziej wolelibyśmy mieć informację konkretnie o jego kondycji. Sam ostatni kwartał pokazuje dalsze postępowanie problemów, przychody spadają do najniższego poziomu od dawna, na poziomie ZZS segment wychodzi niemal z lekką stratą. Segment surface to właściwie działalność FAMAK SA. W rozbiciu na kwartały bardzo dobrze wypada Q4’15, gdzie zysk brutto przekracza sumę za 9M’15.

Podsumowując wyniki – mamy wzrost sprzedaży generowany wejściem w nowy segment działalności, spadek rentowności praktycznie wszystkich pozostałych segmentów wskutek kryzysu w górnictwie oraz na deser bardzo wysokie koszty sprzedaży, które przy stabilizujących się kosztach ogólnego zarządu będą zabierać coraz więcej z wypracowywanego zysku brutto na sprzedaży. In plus zaliczamy wyniki nowego segmentu oraz stale utrzymującą się zyskowność netto, o co obecnie niełatwo. Kolejny pozytyw to przepływy operacyjne, które dały aż 115 mln zł wpływów. Niestety, nie starczyło to na pokrycie wydatków inwestycyjnych (160 mln zł). Wśród nich jednak 87 mln zł dotyczyło wydatków na aktywa finansowe (wydatki na zakup akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego FAMAK SA, jak i udzielone pożyczki). Korygując przepływy inwestycyjne o tą wartość, widzimy że Famur nadal generuje wystarczająco gotówki aby pokryć niezbędne wydatki inwestycyjne, odsetki oraz pozostawić coś jeszcze w kasie Spółki. Korzystnie wygląda też struktura bilansu – w łącznej sumie aktywów 1,26 mld zł kredyty stanowią niecałe 100 mln zł, a odsetki w przepływach stanowią 6 mln zł. W najbliższym czasie nie należy się więc spodziewać problemów z płynnością, co dodatkowo potwierdza wskaźnik Altmana na poziomie 8,96 gwarantujący najwyższy rating AAA. Wsparciem w dostarczaniu stabilności w finansach jest również uruchomiony program emisji obligacji, ułatwiający pozyskanie środków z rynku w razie np. większego zapotrzebowania na kapitał obrotowy związanego z opóźnieniami płatności od kontrahentów (kopalnie).

Wycena Spółki ostatnimi czasy jest targana emocjami związanymi z planowanym/możliwym przejęciem Kopexu przez Famur. Obecnie wartość Spółki oscyluje w granicach 1,26 mld zł. Famur jest więc notowany z premią względem wartości księgowej, jak i wyceny na podstawie powtarzalnego zysku. Oczekiwana jest poprawa wyników i w pewnym sensie jest to możliwe - przejęcie Kopexu to otwarcie na nowe rynki, optymalizacja wspólnej struktury, możliwe dalsze oszczędności chociażby na kosztach ogólnego zarządu. Premia jest dość wysoka, dość wysokie zaczynają być więc oczekiwania. Przy przedłużającym się kryzysie w górnictwie, ich spełnienie może być coraz trudniejsze. Niemniej przy ewentualnym odbiciu cen węgla, Famur będzie jednym z największych beneficjentów.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 5 kwietnia 2016 13:43


sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 516
Wysłane: 9 maja 2017 11:19:37 przy kursie: 5,50 zł
Długo wyczekiwana fuzja powoli staje się faktem.

Cytat:
W miniony piątek zarząd Famuru złożył warunkową ofertę nabycia 65,83 proc. akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ SA. Zaproponowana cena za pakiet 48.932.015 szt. akcji Kopeksu wynosi 204,046 mln zł.
W ocenie zarządu Famuru, optymalnym sposobem sfinansowania zakupu pakietu kontrolnego akcji Kopeksu jest emisja nowych akcji. Spółka zwróciła się do głównego akcjonariusza, TDJ Equity I, o wsparcie procesu pozyskania dodatkowych środków.

wiadomosci.stockwatch.pl/famur...

W zamian za akcje Kopex, odpowiadające części maszynowej, akcjonariusze mniejszościowi, w wyniku podziału Kopex, otrzymają nowo wyemitowane akcje Famur, wg parytetu wymiany: 0,76 akcji Famur za 1 umarzaną akcję Kopex.


kliknij, aby powiększyć

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 516
Wysłane: 9 maja 2017 12:19:50 przy kursie: 5,50 zł
Najciekawsze wypowiedzi przedstawicieli spółki (Mirosław Bendzera - prezes, Olga Panek - dyr fin., Grzegorz Morawiec - dyr działu prawnego), jakie padły podczas dzisiejszej konferencji prasowej:

- Nominalna wartość produkowanego węgla będzie wzrastała na świecie, fakt ten dla nas jako producentów technologii oznacza około 30-40 lat dobrego rynku z którego będziemy korzystać.

- Plan integracji to trzy etapy: Zakup 65,8 proc. akcji Kopeksu, nie zakładamy ogłoszenia wezwania na resztę akcji. Drugi etap - reorganizacja Kopeksu, podział na część maszynową i usługowo-handlową. Trzeci, to wydanie nowych akcji Famuru akcjonariuszom mniejszościowym części maszynowej Kopeksu.

- W 2014 i 2015 r. przeprowadziliśmy reorganizację i restrukturyzację w Famurze, przygotowując się na gorszy okres w i obszarze wydobywczym.

- Rok 2016 przyniósł negatywne informacje z Kopeksu, wtedy podjęliśmy z TDJ decyzję o charakterze ratunkowym dla Kopeksu. Dzisiaj wystąpiliśmy z wnioskiem do TDJ o wykupienie udziałów w Kopeksie i połączenia potencjałów obu spółek.

- W ostatnich trzech miesiącach akcje Kopeksu zyskiwały, więc ustanowienie parytetu wymiany na podstawie ceny z tego okresu wydaje się najbardziej fair wobec mniejszościowych akcjonariuszy.

- Zakładamy, że dzięki tej akwizycji będziemy mogli globalnie rywalizować ze światowymi liderami branży Caterpillar czy JOY.

- Połączenie obydwu spółek daje nam potencjał rozwoju zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Chcemy dzięki temu zbudować trzecią na świecie firmę budowy maszyn górniczych.

- To działanie daje nam szansę bycia narodowym czempionem, firmą która będzie lokomotywą sektora maszyn i urządzeń górniczych w Polsce.

- Na wielu rynkach światowych, zarówno Famur jak i Kopex, są już obecne, integracja pozwoli nam zamiast rywalizacji działać wspólnie i budować potencjał rozwojowy, który ma doprowadzić do tego, aby w ciągu najbliższych 5 lat połowa naszych przychodów zintegrowanych stanowił eksport, a w perspektywie 7-10 lat większość przychodów to rynki zagraniczne.

- Zakładamy zintegrowany wzrost przychodów przy zachowaniu marż, jakie do tej pory uzyskiwał Famur, które są znacznie wyższe od tych w Kopeksie.

- Aby te działania sfinansować potrzebujemy około 400 mln zł, chcemy to pozyskać poprzez emisje do 15 proc. kapitału w ramach prywatnej emisji.

- Przejęcie akcji Kopeksu odbywa się po cenie, jakie TDJ płaciło w okresie trzech okresów transakcyjnych od 2013 do 2016, powiększonej jedynie o poniesione koszty transakcyjne.

- Na dziś nie zakładamy wykupu reszty akcji Kopeksu, część usługowo-handlowa będzie nadal funkcjonowała. Rynek, zgodnie z zapowiedziami rządowymi czy planowanymi inwestycjami np. Bogdanki, wydaje się być atrakcyjny.

- Emisja będzie przeprowadzona do poł. czerwca. Natomiast zakup pakietu kontrolnego chcielibyśmy przeprowadzić do końca czerwca, najpóźniej do połowy lipca.

- Emisja nowych akcji skierowana będzie do TDJ, jednocześnie TDJ przeprowadzi proces ABB na akcjach, jakie obecnie posiada, skierowany do wybranych inwestorów. Ostateczna wielkość nowej emisji uzależniona zatem jest od wielkości ABB, przy czym nie będzie to więcej niż 15 proc. istniejącego kapitału. Takie rozwiązanie pozwoli nam to na przeprowadzenie emisji do końca czerwca.

- Wypłata dywidendy będzie możliwa po uzyskaniu pełnych efektów synergii, czyli po 2018 roku, oczywiście jeśli nie trafią się kolejne cele akwizycyjne.
Edytowany: 9 maja 2017 12:22

lucznik
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 205
Wysłane: 9 października 2017 15:39:14 przy kursie: 6,14 zł
Proszę o podsumowanie sprawozdania FAMURU za IIQ2017. Pzodrawiam
The Dogs of deal.

Kakarotto
Dołączył: 2013-05-08
Wpisów: 717
Wysłane: 18 listopada 2017 21:51:13 przy kursie: 5,35 zł
Dołączam się do prośby thumbright

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 710
Wysłane: 18 stycznia 2018 07:51:12 przy kursie: 6,00 zł
Przejście na wyższy poziom fedrowania – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 3kw. 2017r.

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po udanym 1kw. i słabym 2kw. w 3kw. 2017r. Grupa Famur (FMF) zaraportowała mieszane wyniki notując r/r wyraźną poprawę w obszarze core businessu oraz regres na pozostałych poziomach rachunku zysków i strat. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że raportowane wyniki z jednej strony są częściowo nieporównywalne z tymi z okresu odniesienia z uwagi na połączenie w trakcie rozpatrywanego okresu sprawozdawczego z Grupą Kopex, a z drugiej podlegają r/r pewnemu rozwodnieniu z uwagi na przeprowadzoną w czerwcu emisję akcji. W obszarze core businessu Grupa wykazała r/r wzrost skonsolidowanych przychodów o 91%, przy jednoczesnym wzroście zysku brutto na sprzedaży o 102% (marży brutto wyniosła 22,14 wobec 20,94% przed rokiem). Tak znaczne zmiany na tych poziomach, w tym także ich charakter, to w znacznej mierze efekt konsolidacji wyników Grupy Kopex (przejęcie nastąpiło pod koniec czerwca). Zdarzenie to odbiło się na wynikach FMF również negatywnie, gdyż przełożyło się na znaczny wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (+300%) i spowodowało, że na poziomie wyniku netto na sprzedaży Grupa odnotowała już regres zysku rzędu 3% (prawdopodobnie nie jest to koniec negatywnego wpływu w tym obszarze, gdyż konsolidacja operacyjna obu podmiotów potrwa co najmniej jeszcze jeden okres sprawozdawczy). Regres ten został następnie pogłębiony na poziomach operacyjnym (-18%; efekt wyższych r/r kosztów netto, w tym głównie z tytułu odpisów aktualizacyjnych, napraw gwarancyjnych oraz reklamacji, kar, grzywien i odszkodowań), brutto (-32%; efekt wykazania finansowych kosztów netto wobec przychodów przed rokiem, w tym głównie za sprawą odsetek i różnic kursowych) oraz netto (-35%, w tym -39% dla akcjonariuszy; efekt wyższej efektywnej stopy opodatkowania).

Z uwagi na to, że wyniki Grupy Kopex są konsolidowane w wynikach FMF dopiero od 3kw. 2017r., zmiany jej dokonań w ujęciu narastającym za 9m cechują się r/r mniejszą dynamiką i generalnie wskazują na przeważenie negatywnych aspektów w poszczególnych okresach kwartalnych nad pozytywnymi. W obszarze działalności podstawowej Grupa odnotowała r/r wzrost przychodów o 33%, lecz za sprawą wyższego tempa wzrostu kosztów własnych poprawa zysku brutto na sprzedaży okazała się już wyraźnie mniejsza i wyniosła 24%, a wyższe r/r o 75% łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu przełożyły się na spadek zysku netto na sprzedaży o 7%. Dzięki nieco mniejszym r/r kosztom netto w obszarze działalności pozostałej i finansowej, na poziomie wyniku operacyjnego ograniczono regres zysku do 3%, a na poziomie wyniku brutto wykazano wzrost zysku o 1%. Jednakże z uwagi na wyższą r/r efektywną stopę podatkową na poziomie wyniku netto ponownie odnotowano regres zysku, tym razem o 7% (w tym o 8% dla akcjonariuszy).

Przedstawione wyżej zmiany w ujęciu wartościowym zaprezentowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z perspektywy rachunku segmentowego (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) należy odnotować pojawienie się dwóch, dotychczas nie wykazywanych, obszarów działalności (efekt połączenia z Kopksem) – elektryki oraz usług górniczych, gdzie zarówno w ujęciu kwartalnym jak i narastającym za 9m odnotowano dodatnie wyniki zarówno na poziomie brutto jak i netto na sprzedaży. Z kolei w ramach dwóch podstawowych, wykazywanych dotychczas, segmentów – undergroud oraz surface – Grupa wyraźnie lepiej wypadała w pierwszym z nich, przy czym i tak nie rewelacyjnie. W obu rozpatrywanych okresach czasowych w segmencie unerground odnotowano r/r poprawę raportowanych wielkości, przy czym towarzyszyły temu pewne problemy z marżowością (udało się ją poprawić jedynie w okresie 3kw. na poziomie brutto na sprzedaży). Z kolei w przypadku segmentu Surface odnotowano r/r spadek poszczególnych wielkości wynikowych, przy jednoczesnym dość wyraźnym spadku marż. Jak podaje FMF pogorszenie to jest efektem miksu realizowanych kontraktów (początkowa faza nowopodpisanych kontraktów oraz końcowa faza dużych inwestycji energetycznych).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc natomiast pod uwagę segmenty geograficzne zarówno w 3kw. jak i narastająco za 9m Grupa wykazała wzrosty przychodów dla rynku krajowego i eksportu, przy czym zdecydowanie większe tempo odnotowano w przypadku tego drugiego (+69% za 9m i 454% w 3kw.; w odniesieniu do rynku krajowego wzrost przychodów wyniósł odpowiednio 16% i 18%). W kontekście eksportu jego wyraźny wzrost był głównie udziałem rynku rosyjskiego i dawnej WNP oraz rynku UE.

Grupa liczy, że dzięki połączeniu z Kopeksem, a także nawiązaniu współpracy z Bumechem, znacznie podniesie swój potencjał ofertowy, co przełoży się również na poprawę pozycji konkurencyjnej względem liderów rynku producentów maszyn górniczych i zdynamizuje przychody i wyniki osiągane ze sprzedaży eksportowej. Warto przy tym odnotować, jak podaje FMF, że w wyniku podjętych działań Grupa stała się największym producentem dla górnictwa głębinowego w Europie i jednym z nielicznych na świecie producentów kompletnych kompleksów ścianowych.

Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe FMF z szerszej perspektywy czasowej (wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz %) z jednej strony można stwierdzić wyraźne zdynamizowanie poprawy wyników w obszarze core businessu i EBITD-y, które nie przekłada się jednakże na dalsze wielkości wynikowe oraz podstawowe wskaźniki rentowności. Trzeba tu jednakże brać poprawkę na przeprowadzone pod koniec pierwszego półrocza 2017r. przejęcie Grupy Kopex, co skłania do bardziej stonowanej interpretacji wskazanych zmian. Abstrahując od zmian wynikowych, które jeszcze przez najbliższe okresy sprawozdawcze zarówno in plus jak i in minus będą obciążone wspomnianą akwizycją, należy zauważyć, że pod względem rentowności Grupa w ostatnim czasie stabilizuje się na niższych poziomach. Z obecnej perspektywy nie jest to oczywiście sytuacja dobra, lecz jednocześnie, mając na uwadze w bliskiej przyszłości uporządkowanie kwestii kosztowych związanych z połączeniem z Kopexem oraz systematyczną poprawę sytuacji na rynku węgla i tym samym kopalń, daje szanse na duże możliwości poprawy w tym obszarze.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych FMF to w ujęciu kwartalnym (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) odnotowano r/r znaczne pogorszenie na poziomie salda ogólnego (odpływ 9,4 mln zł wobec dopływu 48,1 mln zł przed rokiem), a wpływ na taką zmianę miały wszystkie trzy obszary funkcjonalne rachunku przepływów. W obszarze operacyjnym Grupa wygenerowała r/r niższy poziom gotówki (46,6 wobec 66,8 mln zł), co w głównej mierze było efektem większych korekt związanych z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy; sama nadwyżka finansowa netto wzrosła (68,6 wobec 47,9 mln zł; w tym głównie za sprawą amortyzacji). W obszarze inwestycyjnym wykazano zdecydowanie wyższe r/r wydatki netto (51 wobec 23,4 mln zł; w tym głównie na środki trwałe i wartości niematerialne). Z kolei w obszarze finansowym odnotowano ok 5 mln zł wydatków netto wobec 4,8 mln zł wpływów netto przed rokiem.

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy pewne pogorszenie w zakresie ogólnego salda gotówkowego (nadal w obrębie wartości dodatnich). Pod względem struktury przepływów sytuację można ocenić natomiast dość pozytywnie (systematyczne dodatnie przepływy operacyjne bazujące w głównej mierze na nadwyżce finansowej, powiększone dodatkowo o finansowanie zewnętrzne, pokrywają nadwyżkowo inwestycyjne wydatki netto), przy czym w dużym stopniu wpływ na to ma przeprowadzona w 2kw 2017r. emisja akcji (waży to na dodatnich przepływach finansowych).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Po skokowym wzroście spowodowanym czerwcowym przejęciem Kopeksu zmiany w ramach bilansu Grupy miały w 3kw. już bardziej stonowany charakter. W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa FMF wzrosła o 2%. W przypadku aktywów wiązało się to ze spadkiem wartości składników trwałych o 1% i wzrostem wartości składników obrotowych o 3% (w przypadku obu kategorii aktywów zmiany wynikały głównie z przeklasyfikowania części majątku trwałego do obrotowego, jako aktywa przeznaczone do sprzedaży). Z kolei w ramach pasywów kapitał własny wzrósł o 1%, a zobowiązania ogółem o 2% (zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 10%, a długoterminowe zwiększyły o 13%; jednocześnie dług oprocentowany wzrósł o mniej niż 1% i stanowił na koniec okresu 56% zadłużenia ogółem).

Zmiany te wpłynęły nieco in plus na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, która już wcześniej prezentowała się korzystnie – mocno nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym w pełni własnym oraz nadwyżka kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb w tym zakresie (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia poszczególnych wskaźników dot. płynności i zadłużenia sytuacja FMF również prezentuje się korzystnie i utrzymuje na względnie stabilnym poziomie. Potwierdzeniem tego jest również serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, który wskazuje na wysoki poziom AA+.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/famur,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wyceny wskazują na dzień analizy na spore przewartościowanie akcji GK Famur na GPW. Dotyczy to generalnie wszystkich grup metod. Wycena rentą wieczystą po zanualizowanym wyniku netto i przy koszcie kapitału 10% daje nam wartość w okolicy1,6 zł za akcję przy notowaniach rynkowych ok 6 zł. Trzeba tu oczywiście pamiętać, że poszczególne wskazania bazują na wynikach historycznych, które są z jednej strony obciążone słabszą koniunkturą w górnictwie, a z drugiej ponadmiarowymi kosztami sprzedaży i ogólnego zarządu wynikającymi z połączenia Famuru z Kopeksem (po zakończeniu konsolidacji operacyjnej powinny one ukształtować się na zdecydowanie niższym poziomie, co przełoży się in plus na wyniki na dalszych poziomach rachunku zysków i strat). Bieżąca wycena rynkowa FMF, przy założeniu kosztu kapitału rzędu 10%, odpowiada ok 336 mln zł zanualizowanego wyniku netto (obecnie wynosi on 88 mln zł), co oznacza że w dużym stopniu uwzględnia ona już zarówno efekty synergii połączonych podmiotów, jak i poprawę na rynku węgla i tym samym górniczym.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/famur,wy... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/famur,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 18 stycznia 2018 07:51

mcmbbsqyp
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 135
Wysłane: 19 lutego 2018 21:30:51 przy kursie: 6,12 zł
Jakby nie te odpisy to analitycy prawie w zysk trafili :-)

infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 910
Wysłane: 20 lutego 2018 20:16:45 przy kursie: 6,40 zł
FAMUR - analiza techniczna

Trend wzrostowy na walorach spółki Famur narodził się dwa lata temu. W tym czasie akcje podrożały o przeszło 350 proc., lecz wygląda na to, że kupujący mają ochotę na więcej. Cóż, apetyt rośnie w trakcie jedzenia.
Obecnie trwa konfrontacja z oporem strefy 6,37-6,40 zł. Częstotliwość uderzeń nasila się, co świadczy o byczym nastawieniu inwestorów. W tej sytuacji warto obserwować jakość ewentualnego wybicia oporu, gdyż wówczas łatwiej będzie ocenić potencjał rozwinięcia zwyżki. Poziomy docelowe to odpowiednio 6,93 zł i 7,25 zł. Zdecydowane, potwierdzone wolumenem wybicie ułatwiłoby sięgnięcie 7,25 zł.

Wskaźniki techniczne sprzyjają kupującym. Linia MACD zakręciła znad poziomu równowagi i przecięła sygnalną od dołu, generując zalecenie kupna. Przebieg oscylatora RSI jest typowy dla walorów w trendzie wzrostowym - linia wskaźnika nie schodzi poniżej 40. Najbliższe wsparcia plasują się na poziomach 6,10 oraz 5,90 zł


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 365
Wysłane: 9 marca 2018 12:25:31 przy kursie: 6,20 zł
Kosztowny mezalians - omówienie sprawozdania finansowego Famur po 4 kw. 2017 r.


Na wstępie przypominam, iż Famur konsoliduje wyniki przejętej części Kopex od drugiego półrocza 2017 roku. W związku z tym wyniki nie są w pełni porównywalne. Niestety Spółka nie udostępnia danych, które umożliwiłyby analizę r/r na porównywalnych biznesach. Dodatkowo warto zaznaczyć, że chociaż Spółka deklaruje brak sezonowości, to jednocześnie wartość przychodów i zysków może ulegać istotnym wahaniami z kwartału na kwartału. Jest to związane z podpisywaniem dość znacznych wartościowo pojedynczych umów, a także rozpoznawanie części z nich zgodnie z metodą rozliczania kontraktów długoterminowych. W takim wypadku, w przychodach wykazywane są nawet nieodebrane i niezafakturowane prace w wysokości poniesionego kosztu plus spodziewana marża w proporcji do stopnia zaawansowania realizacji umowy. Ewentualny problem zaczyna się gdy na takim kontrakcie koszty faktyczne rozchodzą się budżetem (ewentualnie co rzadziej przychody) i zmienia się planowana na kontrakcie marża. Szczegółowe dane za rok 2017 dotyczące kontraktów długoterminowych pojawią się w sprawozdaniu rocznym, ale rok wcześniej stanowiły one aż 43 proc. całkowitej sprzedaży (w roku 2015 było to 34 proc.).

Czwarty kwartał roku 2017 charakteryzował się spadkiem podstawowej marży brutto na sprzedaży. Osiągnęła ona wartość 15,4 proc. w porównaniu do 22,1 proc. kwartał wcześniej oraz 21,2 proc. rok wcześniej. Rok 2017 został zakończony na poziome 20,4 proc., w porównaniu do 23,6 proc. w roku 2016.


kliknij, aby powiększyć


Tak niska marża, była spowodowana dość dużą presją płacową, rosnącymi kosztami surowców (stal i inne materiały produkcyjne) a także wzrostem kosztów usług obcych (najprawdopodobniej udane przerzucenie przez kooperantów wzrostu płac swoich pracowników na Famur). Jednocześnie Spółka realizowała kontrakty podpisywane kilka-kilkanaście miesięcy wcześniej, które zapewne nie uwzględniały tych wszystkich ryzyk w pełnej wysokości. Prezes informuje, że kontakty podpisywane w drugiej połowie roku 2017 (czyli w sporej części będące w realizacji w roku 2018) uwzględniają już te wszystkie ryzyka i powinny mieć odpowiednią marżowość.

Niestety w sprawozdaniu za IV kwartał Spółka nie przedstawiła szczegółowych danych o kosztach rodzajowych. Taka analiza pomogłaby by odpowiedzieć na pytanie, jakie koszty były główną determinantą istotnego spadku marżowości. Analizując dane o kosztach pracowniczych za pierwsze półrocze, wydaje się, ze koszty te było pod kontrolą a ich wzrost wynikał głównie z zwiększonego zatrudnienia.


kliknij, aby powiększyć


W pierwszej połowie roku wynagrodzenie rosły w tempie 8,6 proc. przy wzroście sprzedaży o 7,4 proc oraz przyroście średniego zatrudnienia o 6,5 proc. Tak więc pozostaje nam czekać na raport roczny który powinien uchylić rąbka tajemnicy.

Co ciekawe, Famur w czwartym kwartale roku 2017 praktycznie nie wykazał istotnych kosztów sprzedaży. Jak widać na wykresie, zdarzało się to już wcześniej, nawet w miarę regularnie. Niestety Spółka ani w sprawozdaniu rocznym za rok 2016 ani w ostatnim kwartalnym nie wyjaśnia sposobu klasyfikacji kosztów między koszty sprzedaży, a koszty zarządu.kliknij, aby powiększyć


Powyższe, wraz z utrzymaniem kosztów zarządu na procentowo podobnej wielkości jak w poprzednim kwartale, umożliwiło wypracowanie nawet lekko wyższej procentowo marży na sprzedaży (7.1 proc. w porównaniu do 6.9 proc w poprzednim kwartale) oraz istotnie wyższej marży EBIT w porównaniu do trzeciego kwartału roku 2017.


Sprzedaż rośnie, ale wyzwaniem są marże
Skonsolidowana sprzedaż oczywiście rośnie ze względu na wchłonięcie części Kopeksu. W związku z tym przejęciem spółka również od połowy roku dodała dwa nowe segmenty: Elektrykę oraz Usługi Górnicze. Segmentowa struktura sprzedaży wygląda następująco:kliknij, aby powiększyć


Underground, czyli największy pod względem sprzedaży i zyskowności segment, zanotował wzrosty sprzedaży i marży na sprzedaży w czwartym kwartale w porównaniu do kwartału poprzedniego.kliknij, aby powiększyć


Niestety porównując wyniki kwartalne r/r, widzimy, że marża na sprzedaży jest niższa o 3.3 p.p. Na szczęście istotny wzrost sprzedaż spowodował, że masa marży na sprzedaży zwiększyła w porównując z czwartym kwartałem roku ubiegłego. W całym roku 2017 marża wyniosła 12,5 proc (127 mln zł), podczas gdy rok wcześniej 16,1 proc (119 mln zł).

O ile można przyjąć, że wyniki najważniejszego segment są mieszane, to już drugi segment Surface po prostu osiągnął złe rezultaty. Wyniki zaraportowane w tym segmencie są zdecydowanie gorsze zarówno porównując do kwartału poprzedniego jak i do rezultatów rok wcześniej.kliknij, aby powiększyć


Marża na sprzedaży osiągnęła nawet poziomy ujemne, podczas gdy w zeszłym kwartale było to 2,0 proc., a rok wcześniej aż 18 proc. W całym roku 2017 marża wyniosła 1,9 proc., podczas gdy rok wcześniej aż 13,5 proc. Zarząd Spółki, podobnie jak w poprzednim kwartale, tłumaczy słabe wyniki w tym segmencie miksem realizowanych kontraktów. Według zarządu, w ostatnim okresie segment miał realizować początkowe fazy nowych kontraktów (prawdopodobnie wysoka marża procentowa ale niewielka jeszcze wartościowo ze względu na stopień zaawansowania projektu) i jednocześnie końcową fazę dużych inwestycji energetycznych (zapewne o niższej marży), co wpłynęło na niższy poziom rozpoznanych zysków.

Analizując obydwa najważniejsze segmenty, należy podkreślić, że problemy z marżą zaczęły się wcześniej niż w momencie konsolidowania wyników Kopeksu. Już marżowość za pierwsze półrocze pozostawiała wiele do życzenia. Oczywiście konsolidacja Kopex, który jak wiemy miał słabe wyniki, tylko te tendencje pogłębiła.

Jeszcze krótki rzut okiem na dwa nowe segmenty, powstałe po przejęciu konkurenta, obecnie stanowiące około 16% całkowitych przychodów GK Famur.


kliknij, aby powiększyć


Elektryka zanotowała pozytywną tendencję rosnąc zarówno przychodowo jak i marżowo w wartościach procentowych oraz bezwzględnych. Niestety usługi górnicze pomimo wzrostu przychodów k/k na poziomie zyskowności zanotowały spadek, osiągając zysk na sprzedaży w okolicach zera.

Z powyższej analizy wypływa również jeden z ważniejszych celów na rok bieżący. Jest to oczywiście odbudowa procentowej marżowości biznesu.

Przejdźmy w takim razie do analizy sprzedaży w ujęciu geograficznym. Strategicznymi celami Famuru jest konkurowanie z championami na tym rynku oraz osiągniecie przynajmniej 50 procentowego udziału sprzedaży eksportowej. Zobaczmy zatem jak wygląda to obecnie.kliknij, aby powiększyć


Sprzedaż eksportowa w 2017 roku osiągnęła poziom 37,6 proc. przy wskaźniku 38,4 proc. w drugim półroczu. Głównym kierunkiem eksportowym pozostaje Rosja i byłe kraje WNP z udziałem 20% w całości sprzedaży Famuru. Aby zrealizować cele strategiczny, koniecznym wydaje się zintensyfikowanie sprzedaży również na najbardziej wymagających oraz konkurencyjnych rynkach takich jak USA, Australia czy Chiny. Obecnie segment geograficzny pozostałe kraje świata (Ameryka, Azja, Afryka, Australia) przynosi zaledwie 5% całej sprzedaży.

Podsumowując analizę rachunek zysków i strat nie można nie wspomnieć o 4 zdarzeniach jednorazowych, które istotnie wpłynęły na zaraportowane wyniki w czwartym kwartale 2017 roku.kliknij, aby powiększyć


Zdarzenia te, jak widać, istotnie obniżyły wynik netto. Z jednej strony należy pochwalić Zarząd za konserwatywne podejście, z drugiej dostrzec można również chęć wyczyszczenia wszystkich starych spraw i rozpoczęcia nowego roku bez „trupów w szafie”.

W efekcie końcowym, Spółka osiągnęła dość mieszane wyniki w czwartym kwartale 2017 roku.


kliknij, aby powiększyć


Pomimo zaraportowania w ostatnim kwartale sprzedaży wyższej aż o 63 procent niż rok wcześniej, spółka osiągnęła zysk brutto na sprzedaży lepszy o 11 mln zł (choć gorszy w ujęciu procentowym aż o 5.8 p.p.). EBIT wzrósł o około 6 mln zł, podczas gdy EBITDA o prawie 34 mln zł. Tak duża różnica związana jest z faktem istotnego wzrostu amortyzacji począwszy od momentu konsolidacji Kopeksu. Kwartalna amortyzacja z poziomów 30-32 mln zł wzrosła do 57-58 mln zł. Zysk brutto jak i netto są pod wpływem zdarzeń jednorazowych opisanych powyżej. Jednakże nawet oczyszczając wyniki z tych zdarzeń, trzeba przyznać, że są one (w ujęcie procentowym) istotnie słabsze niż rok wcześniej.kliknij, aby powiększyć

Wyniki te wyglądają jeszcze słabiej biorąc pod uwagę fakt, że czwarty kwartał roku 2017 zawiera wyniki Kopeksu, podczas gdy rok wcześniej tylko Famur.

Famur przejął Kopex i nadal nie ma istotnego zadłużenia

W związku z nabyciem aktywów Kopeksu spółka zwiększyła istotnie swoje aktywa trwałe jak i obrotowe. Co jednak warto podkreślić to fakt, że analiza wskaźnika zadłużenia oraz ulubionej miary analityków kredytowych (czyli dług netto / EBITDA pokazuje nadal bardzo bezpieczny poziom.kliknij, aby powiększyć


W połowie 2017 roku Spółka została zasilona środkami z nowej emisji akcji (401 mln zł) co pozwoliło m. in. na przeprowadzenie operacji nabycia części Kopeksu.

Zarządzanie kapitałem obrotowym

Ze względu na przejęcie Kopeksu wskaźniki dotyczące kapitału pracującego zostały policzone w uproszczony sposób, bazując na uśrednionych półrocznych danych. Tym niemniej trzeb pamiętać o tym, że nawet uśrednione wartości rotacji w dniach za pierwsze półrocze 2017 roku są zawyżone (zawierają aktywa i pasywa Kopeksu, ale nie sprzedaż).kliknij, aby powiększyć


Analizując kapitał obrotowy widzimy, że pomimo przejęcia, cykl konwersji gotówki w dniach był na zbliżonym poziomie co rok wcześniej. Oczywiście w wartościach bezwzględnych spowodowało to wzrost o ponad 400 mln zł. Analizując kapitał obrotowy należy pamiętać o specyfice branży. W wypadku zapasów jest to związane z koniecznością utrzymywania istotnych stanów magazynowych części zamiennych związanych z obsługą serwisową dzierżawionych kombajnów.
W wypadku należności należy pamiętać o fakcie, że Famur sprzedaje swoje produkty i usługi na dość długi odroczony termin. Są to również często klienci, których płynność jak i zdolność do terminowego regulowania zobowiązań może pozostawiać trochę do życzenia. Jest to też potwierdzone w dość wysokich stanach należności oraz ich rotacji. Na kwartalne wartości należności może mieć również wpływ rozliczanie kontraktów długoterminowych. Dodatkowo należy wspomnieć, że część sprzedaży spółki związana jest z dzierżawą kombajnów górniczych. W takim wypadku Famur jako leasingodawca ujmuje kombajny oddane w leasing finansowy w kwocie równej inwestycji leasingowej netto, zgodnie z MSR 17, w należnościach (w zależności od okresu kontraktu częściowo w długo i częściowo w krótkoterminowych). Niestety Spółka w raportach kwartalnych nie podaje bliższych danych, umożliwiających pogłębioną analizę kontraktów długoterminowych oraz należności z tytułu leasingu. Musimy poczekać do opublikowania raportu rocznego.

Wskaźniki płynności bieżącej oraz szybkiej nie wskazują żadnych oznak niepokoju, jak widać na załączonym wykresie.


kliknij, aby powiększyć


Można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że Famur jest wręcz nadpłynny, w szczególności patrząc na wskaźnik płynności podwyższonej (gotówkowej). Biorąc jednak pod uwagę specyfikę branży oraz rozliczanie kontraktów długoterminowych, należy zachować daleko idącą ostrożność w formułowaniu takich tez. Tym niemniej sytuacja jest w tym wypadku dość komfortowa.

W efekcie osiągnięciu pozytywnego wyniku finansowego oraz zmiana w kapitale obrotowym, spółka w roku 2017 wypracowała OCF na poziomie 192 mln zł (122 mln mniej niż rok wcześniej). Dodatnie również były przepływy z działalności finansowej, ze względu na wpływy z emisji akcji serii C i D w związku z przejęciem części Kopeksu.kliknij, aby powiększyć


Warto również wspomnieć, że Famur zawiera umowy instrumentów pochodnych typu forward, za pomocą których zarządza ryzykiem kursowym. Pamiętajmy jednak o tym, że zabezpieczenia tego typu stabilizują i wygładzają marże, co w kontekście zawierania kontraktów długoterminowych oraz rosnącej ekspozycji na rynki zagraniczne jest wartością samą w sobie. Jednakże w długim okresie hedging nie jest w stanie zabezpieczyć Spółki przed ryzykiem (ale również zyskiem) wynikającym z zmienności kursów walutowych. Przy niekorzystnych zmianach kursów po nowe kontrakty trzeba będzie startować z niższą marżą lub wyższą ceną, co może skutkować niekorzystnymi rozstrzygnięciami w przetargach.
GK Famur począwszy od stycznia 2017 wprowadził stosowanie rachunkowości zabezpieczeń. Na koniec 2017 roku w kapitałach znajdowało się 1,2 mn. zł z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Na koniec 2017 roku wartość godziwa instrumentów pochodnych wynosiła 353 mln zł , jak zaprezentowano poniżej.


kliknij, aby powiększyć


Podsumowanie

Celem i marzeniem Zarządu Famur jest wejście do pierwszej ligi globalnych graczy na rynku producentów maszyn i urządzeń górniczych, systemów przeładunku i logistyki transportowej. Realizacja tego celu, po przejęciu Kopeksu wymaga odpowiedniej znowelizowanej strategii, która ma być przedstawiona w trzecim kwartale bieżącego roku, zapewne z mocnym ukierunkowaniem na ekspansję zagraniczną. Famur rok 2017 poświęcił na proces przejęcia i integracji z Kopeksem. Wydaje się być naturalnym oczekiwaniem, aby rok 2018 był rokiem odbudowy marż (również przez restrukturyzacje części dawnego Kopeksu) jak i rozpoczęciem poważnej ekspansji zagranicznej na wymagające rynki. Informacje na temat podpisanych kontraktów, głównie w IV kwartale 2018 roku pozwalają mieć nadzieję, że oczekiwania te nie są bezpodstawne.

Na koniec oczywiście troszkę o o ryzykach i specyfice spółki. Należy pamiętać, że działa ona na rynku wydobywczym, który z natury rzeczy jest cykliczny. Wyniki spółki oczywiście w dużej mierze zależą od nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez kopalnie, energetykę i branżę przeładunkowo-transportową. W chwili obecnej wydaje się, że rynek wydobywczy, a także sektor maszyn górniczych jest obecnie w korzystnej fazie cyklu biznesowego, a ceny węgla wspierają ten trend.


Ocena sytuacji rynkowej

Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty w większości wskazują na duże przewartościowanie (nawet po korekcie zysku netto o zdarzenia jednorazowe) akcji Famur na GPW. Przy wskaźniku EV/EBITDA na poziomie 10 czy EV/EBIT na poziomie 25 nie można jej określić mianem taniej bądź niedowartościowanej przy założeniu powtarzalności wyników. Wycena rentą wieczystą po oczyszczonym wyniku netto (85 mln zł) i przy koszcie kapitału 10% daje nam wartość w okolicy 1,7 zł za akcję, przy obecnych notowaniach rynkowych na poziomie 6 zł. W sporym uproszczeniu oznacza to, że inwestorzy wkalkulowują w wycenę rynkową Famuru efekty synergii jak i szybkie zdobywanie nowych rynków. Tak zapewne podeszli do sprawy inwestorzy instytucjonalni obejmujący 15% akcji w połowie roku 2017 po cenie 5,50 zł. Kluczową sprawą dla wyceny Famuru w przyszłości wydaje się być realizacja celów strategicznych, poprzez istotne zwiększenie sprzedaży oraz odbudowanie rentowności EBIT (powrót do poziomów dwucyfrowych).>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 9 marca 2018 13:36

tmsglc
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-04-01
Wpisów: 167
Wysłane: 11 marca 2018 21:41:42 przy kursie: 6,20 zł
Sądzicie, że Famur ma szansę stać się liczącym globalnym graczem w branży górniczej? Poziom CAT-a to pewnie nie będzie, ale Joy Global???

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 365
Wysłane: 12 marca 2018 10:25:55 przy kursie: 6,08 zł
Ja im oczywiście kibicuję i trzymam kciuki. Moim zdaniem, aby stać się istotnym graczem na rynku światowym będzie jednak kwestia wyboru strategii (a przede wszystkim jej wdrożenia) jak zdobywać te trudne i wymagające rynki. Spóła sama przyznaje, że rozważa 3 scenariusze: rozwój organiczny, strategiczne przejęcia oraz strategiczne alianse. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że w każdym z tych scenariuszy jest możliwe odniesienie sukcesu. Pierwszy byłby zapewne bardzo czasochłonny i tutaj widzę problem, aby mieć dobre referencje poprzednich wykonań dużych kontraktów na tych rynkach. Przejęcia czy alianse są zazwyczaj szybsze ale potrzeba nakładów i zawsze jest ryzyko niepowodzenia (M&A statystycznie częściej się nie udają niż odnoszą sukces). Trochę mi brakuje w prezentacjach Famuru, pokazania w czym chcą być lepsi od ich dużych konkurentów. Raczej na razie pokazują, że tak oni postępowali (czyli skupiali w jednej grupie całe know-how i rośli w siłę) więc i my tak będziemy robić. Tym niemniej po owocach ich poznamy. Pierwsze wyzwanie - powrót do satysfakcjonujących marż, też coś na powie Angel
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

tmsglc
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-04-01
Wpisów: 167
Wysłane: 12 marca 2018 21:54:11 przy kursie: 6,08 zł
Dzięki za tak szczegółową opinię.

mcmbbsqyp
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 135
Wysłane: 9 stycznia 2019 22:36:00 przy kursie: 4,84 zł
Jak widać odbyła się tutaj szybka akcja z ABB - co oznacza że chętni już byli ugadani. Cena poleciała ale spodziewam się że jakieś dyskonto musiało być. W sumie są słowni bo było to zapowiadane
www.pb.pl/nie-tylko-famur-czyl...


Cytat:
Akcjonariusz Famuru - TDJ Equity I, zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu i sprzedał 57.476.321 akcji spółki, stanowiących 10 proc. w jej kapitale zakładowym - poinformował Famur w komunikacie. Cena sprzedaży ustalona została na poziomie 4,80 zł za akcję.
TDJ poinformował w komunikacie prasowym, że pozyskał 275,9 mln zł na dalszą realizację ogłoszonej w maju 2018 r. strategii inwestycyjnej.

Akcje zostały sprzedane inwestorom polskim oraz zagranicznym, m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Holandii, Czech, Węgier i Estonii.

"Pozyskane środki pozwolą nam na aktywne uczestnictwo w procesach inwestycyjnych, mające na celu poszerzenie naszego portfela. Jednocześnie pozostajemy strategicznym inwestorem w Famurze, wspierając spółkę w jej dalszym rozwoju" – poinformował, cytowany w komunikacie prasowym, Tomasz Domogała, właściciel i przewodniczący rady nadzorczej TDJ.


Można powiedzieć że TDJ wygrał podwójnie, raz że uzyskał środki na swoje jakieś tam cele a dwa że został nadal większościowym akcjonariuszem a już wcześniej zaklepał sobie na 5 lat naprzód dywidendę 50-100% zysku (oczywiście o ile ten zysk będzie).

link
Edytowany: 9 stycznia 2019 22:45

mcmbbsqyp
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 135
Wysłane: 12 czerwca 2019 23:36:21 przy kursie: 4,81 zł
No dobrze, PBSz sprzedane. Dywidenda całkiem przyzwoita uchwalona. Obligacje to jak zakładam na przejęcie czegoś. Na ich miejscu długo bym nie czekał ...
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

Hermetic
Dołączył: 2019-07-09
Wpisów: 22
Wysłane: 16 lipca 2019 16:14:21 przy kursie: 4,42 zł
Ciekawe ile teraz będzie odrabiał spadek. Z pół roku albo i dłużej.

maccc
maccc PREMIUM
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 28
Wysłane: 10 września 2019 08:38:35 przy kursie: 3,95 zł
Co dwie głowy, to nie jedna – omówienie sprawozdania finansowego grupy Famur po II kw. 2019 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 09-09-2020 8:38:35.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 19321)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Edytowany: 11 września 2019 09:49

mcmbbsqyp
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 135
Wysłane: 21 grudnia 2019 19:43:27 przy kursie: 2,86 zł
Wycena czempiona jakby maszyny przestali robić ehh

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 910
Wysłane: 21 stycznia 2020 09:07:27 przy kursie: 3,51 zł
FAMUR - analiza techniczna na życzenie


Trendem nadrzędnym na walorach spółki Famur jest trend spadkowy. Obserwowaną zwyżkę należy traktować w kategoriach odreagowania, ale nie da się ukryć, że potencjalny zasięg tego odreagowania jest imponujący.
W dniach 8-16 stycznia obserwowaliśmy korektę pierwszej fali wzrostowej i na tej podstawie możemy oszacować zasięg wzrostów. Pokrywa się on z pierwszym oporem znajdującym się na poziomie 4 zł. W średnim terminie można liczyć na rozbudowę odreagowania w oparciu o formację odwróconej głowy. W tym wypadku zasięg wzrostów wyczerpuje się w dolnej strefie luki bessy sprzed roku. Z uwagi na nadrzędną tendencję spadkową ten drugi scenariusz ma znacznie mniejsze szanse na realizację.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
6 7 8 9 10 11 12 13

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,632 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d