pixelg
MEDCAMP - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

MEDCAMP [MDP]

AKTUALNY KURS: 4,80 zł (-31,43%) 07-04-2020 17:02
kmsc2
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 152
Wysłane: 25 marca 2020 10:18:34 przy kursie: 2,38 zł
"Spółka portfelowa Emitenta, Genxone SA, jako pierwszy prywatny podmiot w Polsce wprowadza do oferty testy wykrywające obecność SARS-Cov-2 (COVID-19)."

"Emitent informuje, że w dniu 13 marca 2020 roku podpisał z akcjonariuszem spółki Genxone S.A. z siedzibą w Złotnikach, to jest z TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych porozumienie inwestycyjne, na mocy którego Emitent zwiększy swoje zaangażowanie w Genxone S.A. z 15,9% do ponad 50% w kapitale zakładowym. Emitent nabędzie akcje po cenie nie niższej niż 6,90 zł za jedną akcję."

Ogólnie ciekawie. MZ chwali się, że ma podpisane umowy na 1000 testów dziennie w kierunku wykrycia koronawirusa z "prywatnym laboratorium" w Polsce(duże prawdopodobieństwo że to GenXOne)

www.rynekzdrowia.pl/Polityka-z...

Kapitalizacja MedCamp 60 mln zł.

KaWalec
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-04-29
Wpisów: 18
Wysłane: 25 marca 2020 14:00:41 przy kursie: 2,38 zł
Spółka w dobie koronawirusa zwiększy przychody bo razem z Diagnostyka robią testy cały czas, kapitalizacja mega mała jak na potencjalne zyski:)

kmsc2
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 152
Wysłane: 26 marca 2020 10:25:37 przy kursie: 2,32 zł
Zwiększenie zaangażowania:

Zarząd Medcamp S.A. informuje, iż w dniu 25.03.2020 roku otrzymał od spółki INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-830) przy ul. Krasińskiego 16 poniższe zawiadomienie:
Jako akcjonariusz Spółki Medcamp S.A. (Zawiadamiający), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. Zm.) (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamiamy o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Medcamp S.A. (Spółka) powyżej 5% w głosach bezpośrednio.


kmsc2
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 152
Wysłane: 26 marca 2020 11:08:04 przy kursie: 2,32 zł
Zmniejszenie.
"Zarząd Medcamp S.A. informuje, iż w dniu 25.03.2020 roku otrzymał od spółki INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-830) przy ul. Krasińskiego 16 poniższe zawiadomienie:
Jako akcjonariusz Spółki Medcamp S.A. (Zawiadamiający), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. Zm.) (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamiamy o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Medcamp S.A. (Spółka) poniżej 10% ogólnej liczby głosów bezpośrednio i pośrednio oraz poniżej 5% w głosach bezpośrednio."

KaWalec
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-04-29
Wpisów: 18
Wysłane: 26 marca 2020 15:50:32 przy kursie: 2,32 zł
Toż to jest dawny Inwestcon przerzucanie akcji z jednego worka do drugiego:)
Śmierdzi spekulanctwem mocno: w akcjonariacie widzę Pana Marka Sobieskiego - Columbus Energy...

kmsc2
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 152
Wysłane: 26 marca 2020 17:40:21 przy kursie: 2,32 zł
Spółka, której właścicielem większościowym będzie MedCamp(ponad 50%)--> GenXone nie jest bynajmniej wydmuszką:
GenXone:
Specjalizujemy się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jesteśmy pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny. Współpracujemy jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych (www.nanoporetech.com) i posiadamy pełne certyfikacje ONT.

Tworzymy nowe rozwiązania oraz produkty wykorzystujące najnowsze technologie sekwencjonowania kwasów nukleinowych. Nasz zespół to specjaliści z zakresu badań mikrobiomu, chorób uwarunkowanych wielogenowo, RNA, genomiki, metagenomiki, transkryptomiki bakteriofagów, nutrigenomiki, genetyki chorób metabolicznych, ekologii molekularnej, inżynierii genetycznej oraz bioinformatyki. Zespół dopełniają specjaliści od administracji, zarządzania jakością i marketingu.
Edytowany: 26 marca 2020 17:41

kmsc2
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 152
Wysłane: 26 marca 2020 17:41:15 przy kursie: 2,32 zł
cd.
LIDERZY NASZEJ FIRMY
dr Michał Kaszuba
Michał Kaszuba
dr Michał Kaszuba
Prezes genXone, główny pomysłodawca i współzałożyciel firmy, innowator i przedsiębiorca, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Wydział Biologii) oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (doktor nauk rolniczych). Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w zakresie biologii oraz genetyki.

Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za swoje osiągnięcia. Michał Kaszuba jest laureatem Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii Mikro Przyszłości (2007r.), a także dwukrotnym finalistą znanego konkursu Ernst & Young w kategorii Nowy Biznes (2009 i 2010).

Doświadczenie zawodowe:
2016: pomysłodawca i współzałożyciel genXone S.A.
2010: prezes Zarządu i współwłaściciel NewLab System Sp. z o.o.
2010-2014: prezes Zarządu Inno-Gene SA. W tym okresie spółka zrealizowała wiele projektów rozwojowych i wdrożyła innowacyjne rozwiązania w zakresie genetyki
2006 – 2014: współzałożyciel i Członek Zarządu Centrum Badań DNA sp. z o.o.

prof. Łukasz Krych
dr Łukasz Krych
prof. Łukasz Krych
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w genXone S.A. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Kopenhadze (Dania, 2011-2014), odbył staż podoktorski w ETH Zurich (Szwajcaria, 2016/2017), a równocześnie od 2014 roku kontynuuje staż podoktorski na Uniwersytecie w Kopenhadze. W latach 2008-2010 był asystentem ds. badań i rozwoju w Centrum Badań DNA w Poznaniu. Jest autorem 58 publikacji w międzynarodowych czasopismach; indeks H. 18

Prof. Łukasz Krych posiada silne i międzynarodowe zaplecze akademickie, a także doświadczenie w szerokim zakresie technik molekularnych oraz analizie danych NGS. Jego główne obszary badawcze to m.in.:

badanie związku między mikrobiomem jelitowym a zdrowiem i chorobami w modelach ludzkich oraz zwierzęcych.
molekularne metody genetyczne i klasyczne metody mikrobiologiczne do wykrywania, identyfikacji i charakteryzowania złożonych kompleksów mikroorganizmów.
wykrywanie bakterii, drożdży oraz fagów związanych z przetwarzaniem żywności i patogenami żywności.
badanie wpływu diety na skład mikrobiologiczny w modelach in vivo oraz in vitro przewodu żołądkowo-jelitowego ssaków.
opracowanie i optymalizacja protokołów dla sekwencjonowania drugiej (Illumina, MiSeq, NextSeq) i czwartej (Oxford Nanopores) generacji oraz high-throughput qPCR.
badania i rozwój nowoczesnych testów molekularnych stosowanych w diagnostyce chorób genetycznych i detekcja patogenów.
analiza danych NGS obejmująca sekwencjonowanie amplikonów, metagenomów i ich adnotację (Qiime, C ++, R, Matlab, bash).
montaż sprzętowy i zarządzanie oprogramowaniem na komputerach zbudowanych na zamówienie.
budowa zestawów obliczeniowych opartych na Uniksie do zaawansowanej analizy danych, w tym serwerów.

kmsc2
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 152
Wysłane: 26 marca 2020 22:06:19 przy kursie: 2,32 zł
Emitent informuje, że w dniu 26 marca 2020 roku podpisał porozumienie inwestycyjne z większościowym udziałowcem spółki NewLab Systems sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach. Na podstawie porozumienia Medcamp S.A. uzyskał na okres jednego miesiąca prawo wyłączności dotyczące prowadzenia negocjacji w zakresie nabycia przez Emitenta większościowego pakietu własnościowego w NewLab Systems sp. z o.o. Strony porozumienia zamierzają do dnia 26 kwietnia 2020 roku ustalić warunki transakcji, w tym ilość sprzedawanych udziałów oraz cenę sprzedaży.

NewLab Systems sp. z o.o. działa w branży biotechnologicznej od 2011 roku. Głównym przedmiotem działalności spółki jest dystrybucja do placówek medycznych oraz laboratoriów odczynników oraz urządzeń służących do diagnostyki medycznej. Strategicznym partnerem biznesowym spółki jest koreańska firma Seegene Inc., która jest światowej klasy producentem odczynników, materiałów oraz urządzeń wykorzystywanych w diagnostyce molekularnej. NewLab Systems sp. z o.o. jest obecnie wyłącznym dystrybutorem Seegene Inc. w Polsce. Emitent podkreśla, że spółka w ostatnim okresie odnotowuje znaczny wzrost przychodów, co wynika z dystrybucji urządzeń, materiałów i testów do diagnostyki koronawirusa SARS – Cov 2 (Covid – 19). Spółka współpracuje z wojewódzkimi stacjami sanitarno – epidemiologicznymi, szpitalami oraz prywatnymi laboratoriami w Polsce w ramach wyposażania tych placówek oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych opracowanych przez Seegene w diagnostyce koronawirusa SARS – Cov 2 (Covid-19). Dzięki przyjętym rozwiązaniom laboratoria te mogą świadczyć badania diagnostyczne na najwyższym światowym poziomie.

Podpisanie porozumienia inwestycyjnego stanowi kontynuację przyjętej przez Emitenta strategii polegającej na realizowaniu nowatorskich projektów medycznych oraz biotechnologicznych.

KaWalec
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-04-29
Wpisów: 18
Wysłane: 27 marca 2020 08:16:33 przy kursie: 2,32 zł
Spółka się zbroi na czas koronawirusa:) W spolki diagnostyczne, a jak widać po wypowiedziach lekarzy którzy nie boja się Pana Min. Sz. u nas brakuje wszystkiego od podstawowych maseczek począwszy na badaniach skończywszy.
Próbujemy wdrożyć model chiński:) ale jakoś naszym wlodarzom uchodzi uwadze ze tam producent samochodowy był w stanie w przeciągu kilku dni przestawić się na produkcje maseczek!!!

limonka
Dołączył: 2011-06-28
Wpisów: 7
Wysłane: 27 marca 2020 10:41:06 przy kursie: 2,20 zł
W skrócie :

LIDERZY NASZEJ FIRMY (MEDCAMP)
dr Michał Kaszuba
Doświadczenie zawodowe:
2010: prezes Zarządu i współwłaściciel NewLab System Sp. z o.o.

Emitent informuje, że w dniu 26 marca 2020 roku podpisał porozumienie inwestycyjne z większościowym udziałowcem spółki NewLab Systems sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach. Na podstawie porozumienia Medcamp S.A. uzyskał na okres jednego miesiąca prawo wyłączności dotyczące prowadzenia negocjacji w zakresie nabycia przez Emitenta większościowego pakietu własnościowego w NewLab Systems sp. z o.o. Strony porozumienia zamierzają do dnia 26 kwietnia 2020 roku ustalić warunki transakcji, w tym ilość sprzedawanych udziałów oraz cenę sprzedaży.

Czy to oznacza , że może pan Kaszuba sam ze sobą przez miesiąc będzie te negocjacje prowadził ? Poważnie pytam . Angel


kmsc2
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 152
Wysłane: 27 marca 2020 10:54:10 przy kursie: 2,20 zł
To są liderzy GenXone a nie MedCampu. GenXone to spółka zależna MedCampu, która ma podpisaną umowę z MedCamp na objęcie przez MedCamp 50% akcji tej spółki.
Dr Kaszuba był prezesem NewLab w 2010roku. Dobrze, że mają kontakty z takimi firmami. Teraz to procentuje.
Edytowany: 27 marca 2020 10:58

limonka
Dołączył: 2011-06-28
Wpisów: 7
Wysłane: 27 marca 2020 11:17:20 przy kursie: 2,20 zł
A tak rzeczywiście , Pan Kaszuba nie pracuje w MEDCAMP.
Jednak trochę to dziwne , że GenXone ponoć produkuje testy na koronawirusa, a MEDCAMP negocjuje porozumienie ze spółką dystrybuującą m.in. testy na koronawirusa, czyżby nie wierzyli w swoją spółkę zależną?

kmsc2
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 152
Wysłane: 27 marca 2020 11:19:38 przy kursie: 2,20 zł
są spółką zależną. Wszystko obraca się widocznie wokół MedCampu. Tak(identycznie) jak PlayWay kontroluje swoje spółki zależne.

KaWalec
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-04-29
Wpisów: 18
Wysłane: 30 marca 2020 15:06:12 przy kursie: 2,20 zł
Rynkiem rządzi spekula i wystarczy podać ze się tylko zamierza robić testy, produkować testy, pracować nad testami i już się jedzie 100%:)
Ta spółka faktycznie poprzez spółkę zależna robi badania na corona wirusa ale swoje już urosła:) pomimo ciagle niskiej kapitalizacji i spodziewanych zysków:)

KaWalec
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-04-29
Wpisów: 18
Wysłane: 31 marca 2020 09:33:14 przy kursie: 2,32 zł
Inne spolki na fali tu już swoje urosło:)
biznes.pap.pl/pl/news/search/i...(13-2020)-wpisanie-genxone-s-a--na-liste-laboratoriow-wykonujacych-badania-w-kierunku-sars-cov-2---finansowane-ze-srodkow-nfz-

mackopl
mackopl PREMIUM
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 787
Wysłane: 3 kwietnia 2020 12:58:46 przy kursie: 4,64 zł
Co tu się dzieje na tej GPW. Wszystko czego dotknie koronaW jest złotem. Spółka 100 mln kapitalizacji, zero przychodów. Czy perspektywa robienia 300 testów dziennie jest warta 100 mln? Ile może być zysku z jednego? Not talking

Maupa_w_niebieskim
Dołączył: 2016-02-29
Wpisów: 833
Wysłane: 3 kwietnia 2020 13:59:18 przy kursie: 4,64 zł
A tymczasem 'waadza' robi wszystko żeby testów wykonywać jak najmniej..
natemat.pl/304651,testy-na-kor...
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach rozesłała nową wiadomość do wszystkich szpitali podległych powiatowej jednostce sanepidu w Gliwicach. Do treści maila dotarła "Gazeta Wyborcza". Co w nim napisano?
Sekcja epidemiologii informuje, że bez uzgodnienia z Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym lub lekarzem chorób zakaźnych, próby w kierunku SARS-CoV-2 nie będą przyjmowane do badań w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Mam jakieś dziwne wrażenie, że nie chodzi o pieniądze. Ciekawe czy w innych województwach tak samo.Think Jak to leciało? "Zbij Pan termometr nie będziesz miał gorączki" czy jakoś tak.
No przy takim trendzie to może się okazać, że lada moment będą liderami ilościowymi w testowaniu o ile już nie są.

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 537
Wysłane: 3 kwietnia 2020 14:25:19 przy kursie: 4,64 zł
Byłbym ostrożny jeżeli chodzi o podawanie GW jako miarodajnego źródła informacji.

Faktem jest natomiast, że od rana mamy informację o rekordowej liczbie nowych zarażeń w Polsce - 203 osoby (źródło poniżej). Jak mniemam nie da się tego stwierdzić bez robienia testów:

www.worldometers.info/coronavi...

Tak więc nie skleja mi się to "sensacjami" GW. Skoro nie robią testów albo robią ich coraz mniej to dlaczego rośnie liczba chorych - mieli zapas Angel

Maupa_w_niebieskim
Dołączył: 2016-02-29
Wpisów: 833
Wysłane: 3 kwietnia 2020 15:36:44 przy kursie: 4,64 zł
Może bardziej się 'sklei' jak weźmy pod uwagę chociażby wypowiedż dr Grzesiowskiego sprzed kilku dni: w niektórych ośrodkach testujących opóźnienia w przerobie próbek są rzędu kilku dni. Czyli tak naprawdę liczba osób podawanych oficjalnie jako zakażone jest mocno nieaktualna. Warto zauważyć, że od pierwszego stwierdzonego na świecie przypadku do 500-tysięcznego pacjenta upłynęło bodajże 4 miesiące (albo i więcej) a od 500 tysięcznego do milionowego to skoczyło już w tydzień (lub coś koło tego). Dopóki nie ma skutecznego leku ani szczepionki jedyną metodą jest szybkie i sprawne zidentyfikowanie osób zakażonych (w tym z zakażeniami przebiagającymi bezobjawowo lub nietypowo) i ich odizolowanie. Nic lepszego do tej pory nie wymyślono. Skuteczna identyfikacja zakażonych bez testów jest niemożliwa i tyle.
A to, że jeżeli chodzi o stosunek liczby testów do populacji jesteśmy w ogonie nawet za tzw byłymi 'demoludami' to niezbity fakt.
www.infodent24.pl/newsdentpost...
No i ten 'uczuć' kiedy ma się świadomość, że jesteśmy nie tylko za Białorusią ale i za Wyspami Owczymi.
1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 537
Wysłane: 3 kwietnia 2020 16:04:11 przy kursie: 4,64 zł
Dalej mi się nie skleja. Wątpię aby kraje, które robią testy wykonywały wszystkie testy w ciągu 1 dnia czy dwóch dni. Gdyby tak było i w ten sposób skutecznie walczono z epidemią nie byłoby tak istotnych wzrostów zachorowań w takich krajach jest Niemcy, Francja czy UK etc.

Po drugie. Wskaźnik na 1 mln obywateli danego kraju nie jest miarodajny. Norwegia ma 5,4 mln, Słowenia 2 mln ludzi, Estonia 1,3 mln ludzi. To top Twojej listy. Te kraje maja mało ludności więc nawet niska liczba wykonywanych testów dziennie powoduje, że są wysoko w rankingu.

Nie bez znaczenia jest również okres objęty testami. Nie wszystkie kraje zaczęły testowanie tego samego dnia. Liczba bezwzględna wykonanych testów też nie jest więc miarodajna.

Sugeruję porównanie dziennej liczby testów jakie są wykonywane, dla krajów od 20 mln obywateli w górę.

Norwegia/ 11 410/ 61,2 tys.
Słowenia/10 040 /20,8 tys.
Estonia /8 472/11,3 tys.
Hiszpania/7 715/360 tys.
Niemcy /5 837/483,3 tys.
Austria /5 605/49,5 tys.
Czechy /4 084/43,5 tys.
Litwa /4 037/ 11,3 tys.
Dania /3 862/21,7 tys.
Finlandia/3 809/21 tys.
Szwecja /2 525/24 tys.
Białoruś /2 419/23 tys.
Wielka Brytania /2 031/135 tys.
Belgia /1 754/20 tys.
Chorwacja /1 571/6,4 tys.
Węgry /1 360/13,4 tys.
Słowacja /1 320/7,2 tys.
Polska /1 353/51,5 tys.
Rumunia /1 182/23,2 tys.
Rosja /1 079/156 tys.
Turcja /953/77 tys.
Francja /896/ 60 tys.
Ukraina / 63/2,6 tys.


Edytowany: 3 kwietnia 2020 16:20

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,423 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +80,37% +16 074,75 zł 36 074,75 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d