pixelg
Porozumienie obligatariuszy GetBack SA - GPW Catalyst - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Porozumienie obligatariuszy GetBack SA

morka
Dołączył: 2020-03-01
Wpisów: 64
Wysłane: 15 maja 2020 13:04:07
Na stronie Kancelaria Radcy Prawnego Beata Strzyżowska/posty kilka dni temu pojawiło się zapytanie:
W tytule postu DECYZJA UOKIK WS GETBACK - EMISJA OBLIGACJI NIEWAŻNA! moją uwagę koncentruję na "EMISJA OBLIGACJI NIEWAŻNA" - chodzi oczywiście o emisje obligacji Getback. To bardzo ważne stwierdzenie.W związku z tym kieruję do Kancelarii następujące pytania: Czy uprawnione? Czy wymaga potwierdzenia/uprawomocnienia na drodze sądowej?

Pesto
Dołączył: 2017-09-03
Wpisów: 109
Wysłane: 15 maja 2020 20:09:33
Użytkowniku morka proszę zajrzeć do skrzynki odbiorczej PRIV.

Mheavydrumm
Dołączył: 2018-05-03
Wpisów: 121
Wysłane: 24 maja 2020 16:31:56
Kancelarie prawne oferują obligatariuszom Getback składanie pozwów przeciwko Skarbowi Państwa, a tymczasem pojawiają się wątpliwości czy w świetle przepisów art. 3 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180 ze zm.) stanowiących, że:

1. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej „Urzędem Komisji”, jest państwową osobą prawną, której zadaniem jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
4. Organami Urzędu Komisji są:
1)Komisja Nadzoru Finansowego, zwana dalej „Komisją”, która jest właściwa w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym;
2) Przewodniczący Komisji, który kieruje działalnością Urzędu Komisji i reprezentuje Urząd Komisji na zewnątrz.

właściwe jest pozywanie Skarbu Państwa a nie państwowej osoby prawnej - Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, której KNF jest organem ?

Nie zmienia to oczywiście podstawy odpowiedzialności, bo zgodnie z art. 417 § 1 k.c. za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.


morka
Dołączył: 2020-03-01
Wpisów: 64
Wysłane: 25 maja 2020 13:21:06
Nie ma restrukturyzacji bez pieniędzy.-wątek na forum bankiera
Zawarty i zatwierdzony układ powinien być przez dłużnika wykonywany zgodnie z jego treścią. Jeżeli jednak doszłoby do nadzwyczajnej zmiany stosunków ekonomicznych dłużnika to może on zostać zmieniony w drodze kolejnego głosowania wierzycieli.
Pożyczka 2,5 mld na 10 lat w rocznych równych ratach od architektów i współtwórców afery, tj. od spółki i jej właścicieli 1,25 mld, od Państwa 0,75 mld i od pośredników 0,5 mld oprocentowana na 0% (odsetki 0% to pokuta za aferę) i w całości przeznaczona na inwestycje w wierzytelności pozwala na rozwój spółki i rozwiązanie problemu długu, tj. na oddanie ze spłat 2,5 mld pożyczki w miarę zapadania terminów spłaty rat oraz na oddanie 2,3 mld długu nominalnego i umiarkowanych odsetek od obligacji w ciągu 10-11 lat przy średniej ważonej współczynnika spłaty do nakładów 2,28 za okres 11 lat (Kruk w latach 2005-2015 miał 3,25). Taka pożyczka, a nawet mniejsza, tworzy nadzwyczajną zmianę stosunków ekonomicznych dłużnika. Dla wymienionych trzech podmiotów to lepsze rozwiązanie od pozwu zbiorowego przeciwko nim. Czy koniecznie trzeba unieważnić ten skandaliczny układ zawarty na nielegalnym zgromadzeniu z udziałem wierzycieli mniejszym niż jedna szósta kworum, by skłonić spółkę do rozmów o tym ?


jenes
Dołączył: 2017-11-07
Wpisów: 132
Wysłane: 29 maja 2020 14:27:21
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GetBack S.A., podmiotów oferujących papiery wartościowe członków Grupy Kapitałowej GetBack S.A. oraz firm audytorskich badających sprawozdania podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GetBack S.A.

Wyniki głosowania

spokullus73
Dołączył: 2020-02-12
Wpisów: 34
Wysłane: 29 maja 2020 14:37:07
dzięki jenes za takie fajne info, sam bym nawet do tego nie dotarł, afera zamieciona pod dywan ;)

mamy państwo pis (przeproście i spier...) hehe
boją się komisji boją

Maupa_w_niebieskim
Dołączył: 2016-02-29
Wpisów: 844
Wysłane: 29 maja 2020 14:48:16
A czego się można było spodziewać po 'waadzy' w temacie komsiji śledczej? Przecież już 2 lata temu miłościwie nam panujący El Premierro oświadczył publicznie, że żadna komsija śledcza nie jest potrzebna.

businessinsider.com.pl/wiadomo...
- Nie ma konieczności powoływania komisji śledczej w sprawie GetBacku - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej 20 czerwca po posiedzeniu rządu.

spokullus73
Dołączył: 2020-02-12
Wpisów: 34
Wysłane: 1 czerwca 2020 05:20:32
Jak zmieni się ekypa rządząca to i komisja się powoła/zostanie powołana (niepotrzebne skreślić xD), i podeliebrują sobie, i tak nic nie ustalą nowego, ale przynajmniej pokażą jak KAŻDA władza podchodzi do obywateli, ich bezpieczeństwa - poprzez różnego rodzaju służby, nawet mając czarne na białym nie potrafią pociągnąć odpowiedzialnych za dany przekręt. Bo obywatel w tym kraju jest tylko do jednego potrzebny - oddaj haracz na to państwo i milcz.

GetOblig
Dołączył: 2018-11-07
Wpisów: 72
Wysłane: 2 czerwca 2020 14:14:21
Wynik głosowania sejmowego pokazuje, że doraźnie warto zagłosować na każdego tylko nie PAD i w przypadku wygranej liczyć tam na wsparcie a realnie szykować się do pozwania SP. Kurcze dlaczego nasze Państwo gotowe jest wejść w takie "zwarcie" z obywatelami zamiast dobrać się do.... winnym tego ....?

morka
Dołączył: 2020-03-01
Wpisów: 64
Wysłane: 2 czerwca 2020 21:08:49
Obawiam się, że pozew przeciwko SP przy prawomocnym układzie może zostać oddalony - na spotkaniu w senacie wiceminister finansów stwierdził, że w tej sytuacji nie ma podstaw do pozwu przeciwko SP. Mój plan to:
1. uprawomocnić nieważność układu odzyskując w ten sposób dług obligacyjny z odsetkami podarowany (w zamian za obietnicę spłaty 25% długu nominalnego) spółce i jej właścicielom;
2. odzyskany dług sprzedać SP, z bardzo umiarkowanymi odsetkami, wnosząc w pozwie zbiorowym o jego wykup. SP ma większe od nas możliwości windykowania długu od GB i jej właścicieli.


bukos4
Dołączył: 2018-05-19
Wpisów: 654
Wysłane: 3 czerwca 2020 12:01:43
Proszę o kontakt w prywatnej wiadomości osoby, poszkodowane w oddziale IB Gdańsk/Gdynia

morka
Dołączył: 2020-03-01
Wpisów: 64
Wysłane: 4 czerwca 2020 13:24:52
Nielegalne ZW w celu głosowania - temat podjęty przez Pesto 02.06.2020 w PW
Na ZW 22 stycznia 2019 zwołane w celu głosowania nad układem przyjechało ponad stu wierzyciel - była robiona lista obecności. Dlaczego tylko ja podnoszę rażące naruszenie prawa proceduralnego przez Sędziego-Komisarza doprowadzającego do zawarcia układu na nielegalnym (nie było kworum) zgromadzeniu? SK na zgromadzeniu stwierdził, że z powodu nikłej frekwencji nie może być spełniony warunek na kworum:
"jedna piąta spośród wierzycieli uprawnionych do głosowania"
i zastąpił ustawowe kworum warunkiem:
"jedna piąta spośród wierzycieli upoważnionych do samodzielnego udziału w postępowaniu".
Ustawowe kworum jest 25 razy większe od kworum Sędziego-Komisarza. Kworum ustanowione przez SK to 31 wierzycieli upoważnionych do samodzielnego udziału w postępowaniu (na sali było ich więcej), a ustawowe kworum to 774 wierzycieli uprawnionych do głosowania - na sali było mniej niż jedna szósta kworum ustawowego. Wszyscy obecni to widzieli. Sala Filipowicza na której toczyła się rozprawa/zgromadzenie ma ok 200 miejsc. Nie wszystkie miejsca były zajęte, a ponadto część miejsc zajęły media, Rada Wierzycieli i Spółka. Fizycznie nie jest możliwe, by na opróżnionej w 40% sali i częściowo zajętej przez media, RW i GB zmieściła się jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania.czyli 774 wierzycieli. Mimo to SK w dokumencie sądowym, jakim jest informacja dot. wyników głosowania z dnia 21 lutego 2019 r. napisał, że na ZW była jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania (nie mylić z jedną piątą wierzycieli upoważnionych do samodzielnego udziału w postępowaniu). Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania to 3870 (jedna piąta to 774) - przy okazji dziękuję Markowi Dziduszko za pomoc w jej odtajnieniu. Tajną jest jeszcze liczba wierzycieli uczestniczących w głosowaniu.

poszkodowany
Dołączył: 2018-05-19
Wpisów: 172
Wysłane: 4 czerwca 2020 14:37:14
@MORKA
W tej i wszystkich innych niewygodnych sprawach "władza" stosuje politykę faktów dokonanych oraz nabierania wody w usta. Jest im na rękę nie musieć tłumaczyć się z wałów oraz zajmować stanowiska w sprawie. Jeszcze by musieli swojego złajać albo nawet ukarać, a tak po problemie a ty Suwerenie martw się i walcz o swoje w nierównej walce z molochami umoczonymi w kręgach władzy.
Jeżeli ktoś uważa inaczej, zapraszam do lektury wyników głosowania nad zasadnością powołania komisji sejmowej w tej sprawie. Cały obóz władzy zagłosował jednogłośnie na "NIE". Przypominają się stare dobrze pamiętane czasy PZPR`u.

morka
Dołączył: 2020-03-01
Wpisów: 64
Wysłane: 4 czerwca 2020 17:59:04
Jeśli sami nie zajmiemy się naszymi sprawami, to wszystko stracimy. Trzeba unieważnić uprawomocnienie układu i unieważnić zatwierdzenie układu i uprawomocnić nieważność układu. Potem pozew zbiorowy przeciwko SP o wykup naszego długu obligacyjnego, który powstał na skutek podstępnego wyłudzenia od nas kapitału na inwestycje w obligacje gb. Udział Państwa w podstępnym wyłudzeniu jest niewątpliwy - zobacz artykuł "Afera Getback-Podstępne wyłudzenie opublikowany przez OSOG chyba ok. 3 m-ce temu na tym forum.

Pesto
Dołączył: 2017-09-03
Wpisów: 109
Wysłane: 4 czerwca 2020 18:05:24
Panie morka może niech pan bukos4 lub pan M.D ustosunkują się do tego co piszesz. Byli w końcu w RW. Proszę ich spytać dlaczego nie podejmują tematu.
Edytowany: 4 czerwca 2020 18:08

morka
Dołączył: 2020-03-01
Wpisów: 64
Wysłane: 6 czerwca 2020 21:31:49
Właśnie zapytałeś.

morka
Dołączył: 2020-03-01
Wpisów: 64
Wysłane: 9 czerwca 2020 22:21:20
Rozmawialiśmy tu nie tak dawno o wykonalności układów spółek obligacyjnych. Kwestią sporną był układ Biomed-Lublin. Spółka, a w ślad za nią obligacje.pl doniosły, że układ jest wykonany (23 września 2019 r.). Stwierdziłem wówczas, że nie ma obwieszczenia o wykonaniu układu w MSiG. Nie pisałem chyba o tym, że wysłałem do spółki zapytanie z prośbą o podanie numeru pozycji w MSiG obwieszczenia o wykonaniu układu. Spółka nie odpowiedziała. W minionym tygodniu, uaktualniając mój przegląd MSiG znalazłem :
23 kwietnia 2020
Poz. 19289. „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie. KRS 0000373032. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2010 r., syn. akt IX GRp 1/16. [BMSiG-18751/2020] Nadzorca wykonania układu Biomed-Lublin S.A. złożył do akt sprawy IX GRp 1/16 sprawozdanie nr 14 za okres 23.12.2019 r. do 22.03.2020 roku dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu.

Wynika stąd, że układ jest nadal w realizacji, a informacja o jego wykonaniu była pochopna. Oznacza to, że od stycznia 2016 do marca 2020 żadna spółka obligacyjna nie wykonała układu, a jeden układ jest w realizacji. Dzisiaj już wiem, że w tym czasie zatwierdzono ponad 450 układów i wykonano tylko dwa układy - oba spółek nieobligacyjnych.

Joker
Joker PREMIUM
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 1 622
Wysłane: 9 czerwca 2020 23:16:10
Teoretyzować to potrafisz.
Biomed obligacje w ramach układu wykupił wszystkie i nikt na nich nie stracił ani złotówki. Nawet oprocentowanie nie uległo obniżeniu.
A czy z formalnego punktu widzenia układ jeszcze jest w realizacji, czy nie to jakie to ma znaczenia dla obligatariuszy Biomedu? ŻADNE. Biomed jest pozytywnym przykładem powodzenia układu zawartego z wierzycielami i koniec!

Ps. Już nie chcę mi się opisywać szczegółowo sytuacji w BML bo to bez sensu na tym wątku. Nie mniej Spółka przy współudziale akcjonariuszy większościowych, banków i domu maklerskiego (chyba Michael Strom) wykonała bardzo dobrą robotę i wychodzi na prostą.

Podobnie Wittchen swego czasu i wiele innych Spółek mniej medialnych i poza giełdowych.
Edytowany: 9 czerwca 2020 23:19

morka
Dołączył: 2020-03-01
Wpisów: 64
Wysłane: 10 czerwca 2020 09:53:19
Niczego nie kwestionuję z tego co napisałeś. Wkrótce ukaże się zapewne Obwieszczenie o wykonaniu układu, co zakończy sprawę Biomedu. Problem nie leży w Biomedzie lecz w tym, że na 450 zatwierdzonych i prawomocnych układów żadna spółka obligacyjna oprócz Biomedu (jeśli już zgodnie z Twoją wolą zaliczyć spółce wykonanie układu, chociaż nie wiem co zostało jeszcze do zrealizowania, że dotąd nie ma obwieszczenia) nie wykonała układu, a ze spółek nieobligacyjnych tylko dwie układ wykonały - mówię o okresie od stycznia 2016 do marca 2020. . Ten fakt tworzy podstawę do wniosku opartego na dużej próbie, że GB nie wykona układu. Dodam jeszcze, że układ Biomedu dotyczył drugiej raty serii A obligacji.

jenes
Dołączył: 2017-11-07
Wpisów: 132
Wysłane: 10 czerwca 2020 10:08:19
Joker napisał(a):
Teoretyzować to potrafisz.
Biomed obligacje w ramach układu wykupił wszystkie i nikt na nich nie stracił ani złotówki. Nawet oprocentowanie nie uległo obniżeniu.
A czy z formalnego punktu widzenia układ jeszcze jest w realizacji, czy nie to jakie to ma znaczenia dla obligatariuszy Biomedu? ŻADNE. Biomed jest pozytywnym przykładem powodzenia układu zawartego z wierzycielami i koniec!

Ps. Już nie chcę mi się opisywać szczegółowo sytuacji w BML bo to bez sensu na tym wątku. Nie mniej Spółka przy współudziale akcjonariuszy większościowych, banków i domu maklerskiego (chyba Michael Strom) wykonała bardzo dobrą robotę i wychodzi na prostą.

Podobnie Wittchen swego czasu i wiele innych Spółek mniej medialnych i poza giełdowych.


@Joker Kręcić to potrafisz.

Obligatariusze to tylko jedna z pięciu grup wierzycieli Biomed-Lublin. Biomed będzie pozytywnym przykładem powodzenia układu zawartego z wierzycielami po spłacie wszystkich wierzycieli wymienionych w układzie (nie tylko obligatariuszy) i koniec!

Mi też nie chce się opisywać szczegółowo sytuacji w BML.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,964 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +127,64% +25 527,02 zł 45 527,02 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d