pixelg
ATMGRUPA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

ATMGRUPA [ATG]

AKTUALNY KURS: 3,68 zł (-1,08%) 29-10-2020 13:27
kamien
0
Dołączył: 2010-09-07
Wpisów: 51
Wysłane: 27 kwietnia 2011 07:39:06 przy kursie: 2,56 zł
No i mamy dobre info... :)

Kino Polska TV, Eska TV, ATM Grupa i Stavka to nadawcy, którzy wygrali konkurs na programy telewizyjne na pierwszym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej - poinformowała we wtorek Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

link: forsal.pl/artykuly/508370,konk...

Hermes
0
Dołączył: 2011-05-07
Wpisów: 16
Wysłane: 8 maja 2011 03:53:33 przy kursie: 2,68 zł
Jako ze jestem nowym udziałowcem w tej spółce szukam nowych informacji ale zainteresowanie tutaj dosc słabe jest. Dywidendy i niska cena za akcje to powody dla ktorych tu jestem.
Swaja droga firma na long jest chyba dobra propozycja .

Latem rozpoczyna sie produkcja filmu - Miasto.
szacunkowy koszt 20 mln a w tym 6 mln dotacji od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
mam mieszane uczucia do rentownosci z tego przedsiewziecia. Miejmy nadzieje ze film zaskoczy a nie przygnebi .korek2003
0
Dołączył: 2010-11-17
Wpisów: 5
Wysłane: 13 maja 2011 11:58:37 przy kursie: 2,60 zł
W poniedziałek opublikują wyniki za I kw. 2011
Z ciekawostek to mają nową szatę graficzną stronki i chwalą się sukcesem "RAtowników" i "Dragons Den"

www.wirtualnemedia.pl/artykul/...


redhairman
0
Dołączył: 2009-02-03
Wpisów: 47
Wysłane: 17 maja 2011 13:58:18 przy kursie: 2,59 zł
Kolejne dobre info.

www.parkiet.com/artykul/105285...

kamien
0
Dołączył: 2010-09-07
Wpisów: 51
Wysłane: 18 maja 2011 07:35:52 przy kursie: 2,59 zł
..no tak pomimo dobrych wyników , bardzo dobrych perspektyw opisanych w raporcie za I kw. brak zainteresowania robi swoje... ale pewnie po stoczeniu się w odpowiednio głęboki dołek znowu wystrzeli jak z procy bo spekuła lubi takie spółki :).. pomijając fakt iż przy takim obrocie sesyjnym niewielka ilość gotówki może nieźle namieszać.

kamien
0
Dołączył: 2010-09-07
Wpisów: 51
Wysłane: 28 czerwca 2011 21:08:01 przy kursie: 2,20 zł
tak z ciekawości ... czy jest jeszcze ktoś na tej spółce ? bo chyba zmierza do otchłani czarnej dziury. Może ktoś ma racjonalne wytłumaczenie dla tych wahań :( Dywidendę podnieśli i to się chyba komuś nie spodobało.

Greg_OR
0
Dołączył: 2011-01-19
Wpisów: 2
Wysłane: 11 sierpnia 2011 23:08:10 przy kursie: 1,68 zł
dywidenda na otarcie łez ;)
ale trzymam bo nie wiadomo kiedy to odpali,
fundusze póki co trzymają,
rusza kolejna produkcja codziennego serialu do TVP,
a w przyszłym roku uruchomienie kanału w cyfrowej TV naziemnej.
Zastanawiająca jest ucieczka Kurzewskich do Luxemburga, mam nadzieję, że to tylko kwestie podatkowe a nie przygotowanie do opuszczenia okrętu ;)

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 5 września 2011 21:32:01 przy kursie: 1,47 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK ATM Grupa S.A. (GKATG) za 2 kwartał 2011 roku

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Wyniki finansowe uzyskane przez GK ATM Grupa w drugim kwartalne 2011r były kiepskie. Przychody ze sprzedaży spadły r/r o ok. 18% (z 29,4 do do 24,2 mln zł), przy znacznie większym (-76%) spadku wynik brutto na sprzedaży (z 3,2 do 0,7 mln zł). O analizie segmentowej przychodów nie można nic dodatkowego powiedzieć, gdyż Spółka jak na razie wyróżnia jeden segment działalności – produkcję telewizyjną i filmową. Należy przy tym zauważyć, że biorąc pod uwagę spółki zależne wchodzące w jej skład (m.in. producent gier komputerowych Aidem Media) w przyszłości powinno się to jednak zmienić. Jak podaje zarząd Spółki o słabych wynikach podstawowej działalności w 2kw 2011r zadecydowało m.in. przesunięcie na 2 półrocze realizacji kilku seriali (m.in. „Pierwsza Miłość”, Świat według Kiepskich”), przygotowania do rozpoczęcia z końcem sierpnia br zdjęć do nowego serialu codziennego „Galeria” (m.in. budowa scenografii dużego centrum handlowego) oraz własna dystrybucja kinowa filmu „Milion dolarów” przez spółkę zależną Profilm AF. Niższe aniżeli w porównywalnym okresie roku ubiegłego były natomiast ogólne koszty administracyjne, które spadły o 12%. Z racji niskiego zysku brutto na sprzedaży nie uchroniło to jednak przed wygenerowaniem znacznie większej straty na poziomie netto sprzedaży aniżeli w roku ubiegłym (-2,3 wobec -0,3 mln zł), choć gdyby nie ograniczenie kosztów administracyjnych dysproporcja ta mogłaby być większa. Korzystne zmiany miały również miejsce w obszarze pozostałej działalności operacyjnej (1 mln zł przychodów netto wobec 0,4 mln zł rok wcześniej), co pozwoliło o blisko połowę ograniczyć straty – na poziomie operacyjnym zmalały one do 1,2 mln zł wobec 0,1 mln zł zysku przed rokiem. Z kolei działalność finansowa dodała nieco mniej przychodów netto niż przed rokiem (0,2 wobec 0,5 mln zł). W efekcie w 2kw 2011r GKATG odnotowała na poziomie netto blisko 1 mln zł straty wobec 0,4 mln zł zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Słabe wyniki uzyskane w 2kw 2011r bardzo niekorzystnie odbiły się na i tak niskich wskaźnikach rentowności powodując ich istotne pogorszenie. Generalnie patrząc się na działalność Spółki w okresie ostatnich dwóch lat należy zaznaczyć, że charakteryzuje się ona bardzo słabą rentownością, zwłaszcza w zakresie wskaźnika istotnego dla akcjonariuszy – stopa zwrotu z kapitału (ROE) liczona na bazie zysku za 12m od dłuższego czasu nie przekracza 2%!

W przypadku sprawozdania z przepływów pieniężnych również nie można powiedzieć za dużo dobrego. Grupa czwarty kolejny kwartał zanotowała odpływ gotówki (tym razem było to 1,8 mln zł). O wyniku tym w głównej mierze zdecydowało ujemne saldo w zakresie działalności operacyjnej (-5,1 mln zł), wynikające przede wszystkim ze spłaty zobowiązań handlowych oraz wzrostu zapasów, oraz aktywnie prowadzona działalność inwestycyjna (-4,2 mln zł), która wskazuje na rozszerzoną reprodukcję aktywów trwałych podlegających amortyzacji (przewaga wydatków na rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne nad ich amortyzacją wyniosła w 2kw blisko 9mln zł). Działalności te pochłonęły więc w sumie 9,3 mln zł gotówki, podczas gdy w toku działalności finansowej pozyskano nowe finansowanie tylko na kwotę 7,5 mln zł.

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 2 kw 2011 roku sytuacja finansowa GKATG nadal prezentuje się korzystnie:
- zadłużenie Spółki nadal jest stosunkowo niewielkie (ok 27% pasywów) i w większości (ok. 78%) są to zobowiązania handlowe; tak więc majątek jest finansowany w głównie z kapitałów własnych, choć należy zauważyć, że ich stan zmniejszył się względem poprzedniego kwartału o 7pp;
- struktura finansowania przedsiębiorstwa jest prawidłowa – aktywa trwałe (głównie środki trwałe) są w pełni finansowane kapitałami własnymi;
- majątek obrotowy spółki na koniec czerwca 2011 roku blisko trzykrotnie przewyższał zobowiązania bieżące, bieżący likwidacyjny wskaźnik płynności wyniósł 2,99, a pomniejszony o zapasy wskaźnik szybki płynności wyniósł 2,68;
- wskaźnik płynności dochodowej (cash flow operacyjny/zobowiązania krótkoterminowe), w efekcie ujemnych przepływów operacyjnych w 2kw 2011r, obniżył się do 0,35, co jest wartością bardzo przeciętną oznaczającą, że roczna gotówka wygenerowana z działalności operacyjnej pozwala spółce na spłatę 35% zadłużenia krótkoterminowego;
- kapitał obrotowy netto był dodatni i mimo występującej od kilku kwartałów tendencji spadkowej nadal wykazuje sporą nadwyżkę w stosunku do potrzeb spółki w tym zakresie (cykl obrotu kapitału obrotowego netto wynosi 296 dni przy cyklu konwersji gotówki, wyznaczającym okres zapotrzebowania na kapitał obrotowy, na poziomie ok. 168 dni); sytuacja ta wynika przede wszystkim z mocno dodatniego pieniężnego kapitału obrotowego, który wskazuje na blisko 20,5 mln zł nadwyżki środków pieniężnych nad krótkoterminowym zadłużeniem bankowym oraz bardzo długiego cyklu inkasa należności, który wynosi blisko 200 dni;
- in minus warto jeszcze odnotować, że spółka posiada blisko 70 mln zł bliżej nie scharakteryzowanych w raporcie zobowiązań warunkowych.

Tak więc, od strony finansowej sytuacja GKATG nadal prezentuje się bezpiecznie, przy czym za sprawą kiepskich wyników finansowych wygenerowanych w analizowanym okresie jej rating w serwisie uległ obniżeniu z AAA do AA+.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/atmgrupa...

Ocena sytuacji rynkowej
Poszczególne metody wyceny stosowane w serwisie wskazują na optymalną wycenę akcji GKATG na GPW w Warszawie. Biorąc pod uwagę metody majątkowe i porównawcze oparte na przychodach lub wartości księgowej można nawet upatrywać jakiegoś potencjału wzrostowego, przy czym od strony metod dochodowych wyceny są bardzo niskie.
Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/atmgrupa... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/atmgrupa...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 5 września 2011 21:34

irozbi
0
Dołączył: 2009-11-12
Wpisów: 158
Wysłane: 18 marca 2013 17:30:55 przy kursie: 1,25 zł
Tomku,
poproszę o komentarz do wyników za 2012.

dziękujęTomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 20 marca 2013 08:14:19 przy kursie: 1,27 zł
Omówienie rocznego sprawozdania finansowego za 4kw oraz cały 2012 rok Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. (GKATMG)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W ujęciu narastającym za 12m GKATMG odnotowała r/r pogorszenie na wszystkich głównych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat: skonsolidowane przychody spadły o 4%, zysk brutto na sprzedaży o 55%, netto na sprzedaży o 251%, operacyjny o 408%, brutto o 323%, a netto o 321% (w tym netto dla akcjonariuszy o 415%). Co istotne na każdym kolejnym poziomie wynikowym w obszarze działalności operacyjnej progresja była większa, co niezbyt dobrze świadczy o efektywności działania przedsiębiorstwa.

Generalnie w całym 2012r jedynym w miarę pozytywnym okresem sprawozdawczym dla GKATMG był 2kw, w którym to odnotowano istotną progresję w obszarze działalności podstawowej (na pozostałych poziomach rachunku wyników były już straty, aczkolwiek mniejsze niż w porównywalnym okresie 2011 roku). Pozostałe kwartały ubiegłego roku okazały się bardzo słabe pod względem wynikowym, w tym zwłaszcza dwa ostatnie, kiedy to spadki wyników w ujęciu r/r były szczególnie wysokie. Koncentrując się na ostatnich 3 miesiącach 2012r można zauważyć 14,5-proc. spadek przychodów, 337-proc. spadek wyniku brutto na sprzedaży (strata wobec zysku przed rokiem), znaczące pogłębienie strat na poziomie wyniku netto na sprzedaży, operacyjnym, brutto oraz netto. Od strony wartościowej opisane wyżej zmiany zaprezentowano na wykresie poniżej (jednostki – tys. zł oraz %)


W ujęciu narastającym za 12m widać w ostatnim czasie systematyczne pogarszanie się sytuacji GKATMG tak w odniesieniu do wartości poszczególnych wielkości wynikowych, jak również uzyskiwanych rentowności (wykresy poniżej; jednostki – tys. zł i %).


W komentarzu do raportu możemy przeczytać, że słabe wyniki GKATMG w okresie ostatniego roku (w tym również 4kw) to przede wszystkim efekt:
- odpisów aktualizujących dot. spółek zależnych oraz produkcji w toku i wartości niematerialnych;
- trwającej dekoniunktury na rynku reklamy oraz spadku zamówień na realizację produkcji telewizyjnych;
- zakończenie oraz oddanie do użytkowania nowych inwestycji (nabycie drugiego wozu HD oraz realizacja nowoczesnego kompleksu studyjno-filmowego w Warszawie) – inwestycje te są w początkowej fazie działań marketingowych, co przekłada się na niepełne wykorzystanie ich potencjału do generowania przychodów, przy ponoszeniu kosztów w pełnej wysokości;
- rozpoczęcie nadawania programu telewizyjnego ATM Rozrywka, który dostępny jest w pierwszym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej (MUX1), na platformie Cyfrowego Polsatu, a także w zdecydowanej większości sieci kablowych, w tym w sieciach dominujących na rynku, takich jak UPC Polska i Multimedia – jak na razie koszty związane z tą działalnością przewyższają uzyskiwane przychody, aczkolwiek odnotowywane wyniki oglądalności są powyżej oczekiwań kierownictwa Grupy, które wiąże z tym projektem duże nadzieje.

Jednocześnie należy zauważyć, że mimo słabych wyników finansowych, które są głównie efektem słabej koniunktury rynkowej, potencjał przychodowy Grupy systematycznie rośnie, co powinno przynieść pozytywne rezultaty wraz z ociepleniem się sytuacji w branży medialnej.

Negatywne tendencje w zakresie rachunku zysków i strat coraz bardziej dają o sobie znać również w obszarze przepływów gotówki. W 4kw 2012r GKATMG odnotowała co prawda dopływ gotówki z działalności operacyjnej (16,6 mln zł) oraz na poziomie ogólnym (12,5 mln zł), przy czym decydujący wpływ na ten obraz sytuacji miał odpis amortyzacyjny (+4,8 mln zł) oraz spieniężenie należności (15 mln zł). W ujęciu narastającym za 12m od trzech kwartałów mamy już jednak do czynienia z coraz większym odpływem gotówki na poziomie ogólnym, co wynika z nierównowagi między środkami generowanymi z działalności operacyjnej a wydatkami inwestycyjnymi i finansowymi (wykres poniżej, jednostka – tys. zł).


Ocena sytuacji finansowej
Po gwałtownym załamaniu jakie miało miejsce w 1kw 2012 (spadek ratingu z AAA do BB+), sytuacja finansowa GKATMG w ostatnich okresach sprawozdawczych systematycznie się poprawia (na koniec 2012r rating jest na poziomie A) i można ją uznać za bezpieczną. Grupa nie ma zachwianej struktury kapitałowo-majątkowej, a poziom zadłużenia jest umiarkowany w okolicach 30% aktywów. Także w obszarze płynności prezentuje się ona bardzo korzystnie – nadwyżka kapitału obrotowego netto nad zapotrzebowaniem oraz pełne pokrycie zobowiązań krótkoterminowych tak obrotowymi składnikami majątku, jak i przepływami operacyjnymi.

Jeśli chodzi o bilans GKATMG to od 2kw 2012r widać tu systematyczny spadek sumy bilansowej, przy jednoczesnym utrzymaniu przewagi finansowania aktywów po stronie kapitału stałego i zachowaniu ogólnej równowagi finansowej (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł).


O wartości aktywów decydują przede wszystkim trwałe składniki majątku – głównie wartości niematerialne oraz środki trwałe, których wartość w relacji do końca 2011r wzrosła o przeszło 10%. Z kolei po stronie pasywów mamy dominujący udział kapitałów własnych, które mimo systematycznego spadku blisko w całości finansują aktywa trwałe.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/atmgrupa...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wyceny, jako wypadkowa, wskazują na optymalną wycenę akcji ATM Grupy na GPW. Należy przy tym jednak zauważyć, że wypadkowa ta całkowicie pomija wyceny dochodowe, które z racji kiepskich ostatnio wyników spółki nie zostały w ogóle aktywowane.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/atmgrupa... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/atmgrupa...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 20 marca 2013 08:14


krewa
krewa PREMIUM
128
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 114
Wysłane: 20 lipca 2017 20:06:58 przy kursie: 4,16 zł
ATMGRUPA - analiza techniczna na życzenie


kliknij, aby powiększyć


Wykres notowań spółki ATMGRUPA to strasznie niewdzęczny obiekt do analizowania z uwagi nie doskwierający walorowi brak płynności. To widac już po kształcie świec dziennych, zaś statystyki potwierdzają postawioną tezę.
W związku z powyższym proponuję zpojrzenie na 10-letni wykres w interwale tygodniowym. W połowie 2014 roku inwestorzy całkowicie stracili zainteresowanie walorem, co widać po słupkach wolumenu. Kurs akcji dosłownie wtacza się na kolejne, wyższe poziomy cenowe. Absolutny brak w tym dynamiki.
W bieżącym roku notowania ugrzęzły w trendzie bocznym, ograniczonym poziomami 4,00-4,64 zł. Kolejne poziomy docelowe w przypadku wybicia górą to 5,20 i 6 zł. Trwałe zejście poniżej 4 zł skomplikuje sytuację i przyczyni się do wyprzedaży walorów. Do wyprzedaży na miarę możliwości - bo jak pokazała dzisiejsza sesja, wystarczy obrót w wysokości 100 tys zł by wygenerować przeszło 5-procentowe spadki. Ale takie są uroki niepłynnych walorów.

iLuminaTi
iLuminaTi PREMIUM
0
Dołączył: 2017-12-15
Wpisów: 29
Wysłane: 19 grudnia 2017 22:14:39 przy kursie: 4,09 zł
[ ATM - ATM GRUPA - ANALIZA TECHNICZNA - 19.12.2017r. ]
W celu powiększenia, proszę kliknąć na grafice.
Wykres tygodniowy, skala logarytmiczna:

kliknij, aby powiększyć

Strefa podażowa: 4.54 - 4.40 PLN. Wyżej na 4.85 PLN jest wiekowy szczyt z 2-giej połowy 2009r. Jak widać "staruszek" jest w formie, bo bez trudu powstrzymał dwumiesięczną próbę wzrostową z luty/marzec 2017r. Strefa popytowa to: 4.05-3.89 PLN. Problemem dla Byków może być także niebieska, opadająca linia trendu spadkowego, aktualnie na poziomie 4.37 PLN. Przy odrobinie wyobraźni, na dziennym można wykreślić kanał wzrostowy:

kliknij, aby powiększyć

W ten sposób, mamy komplet. Wykres został uwięziony między między dwoma strefami, a dodatkowo jego ruch ogranicza główna ( dolna ) linia kanału wzrostowego i opadająca linia trendu spadkowego. Wskaźniki:

kliknij, aby powiększyć

Najbardziej martwi MACD, który niemalże pionowo

kliknij, aby powiększyć

zmierza do strefy wartości ujemnych. Także "wskaźniki szybkie" RSI i %R sugerują zachowanie czujności i uważną obserwację kursu. Jedynie A/D wygląda pozytywnie i nie wskazuje, że mamy tu do czynienia z wyprzedażą.

kliknij, aby powiększyć

Dziękuję za poświęcony czas i zainteresowanie analizą. Pozdrawiam
"Żeby panować nad pieniędzmi, trzeba najpierw zapanować nad samym sobą" J.P.Morgan
Edytowany: 19 grudnia 2017 22:29

iLuminaTi
iLuminaTi PREMIUM
0
Dołączył: 2017-12-15
Wpisów: 29
Wysłane: 19 grudnia 2017 22:58:53 przy kursie: 4,09 zł
W opisie analizy wyżej, jest błąd - poprawny opis to:
[ ATG - ATM GRUPA - ANALIZA TECHNICZNA - 19.12.2017r. ]
Pozdrawiam
"Żeby panować nad pieniędzmi, trzeba najpierw zapanować nad samym sobą" J.P.Morgan
Edytowany: 19 grudnia 2017 22:59

beggus
0
Dołączył: 2018-05-19
Wpisów: 22
Wysłane: 8 kwietnia 2019 03:26:11 przy kursie: 4,72 zł
Witam, jak przewidujecie w najbliższych dniach ruchy na tej spółce. ATM grupa posiada 33% udziałów w Boombit, który już dzisiaj przedstawi prospekt emisyjny, planowana emisja w 2 kwartale na rynku głównym. Niektórzy porównują spółke do TSG i obstawiają kapitalizacje rzędu ponad 100mln..Czy będzie ot miało według was wpływ na tą spółke?

Analityk Fundamentalny
38
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 493
Wysłane: 9 maja 2019 17:06:28 przy kursie: 4,195 zł
Wycena z BoomBitem w tle - omówienie sprawozdania finansowego ATM Grupa po 4 kw. 2018 r.

ATM Grupa to przede wszystkim niezależny producent programów telewizyjnych, które emitowane są na zarówno na popularnych krajowych antenach (TVP 1, TVP 2, Polsatu, TV 4 i inne) jak i kanałach premium (HBO, Canal+, FOX) Dodatkowo spółka posiada status nadawcy publicznego dla kanału ATM Rozrywka. ATM Grupa jest również mniejszościowym akcjonariuszem BoomBit (wcześniej Aidem Media) a także realizuje projekty deweloperskie. Ostatni analiza wyników dotyczyła roku 2012, czyli raczej dość dawno. Spójrzmy zatem jak wyglądają obecne wyniki spółki i jej przyszłość, również biorąc pod uwagę ostatnie IPO BoomBit-u.Przychody w górę, zysk netto w dół

Na poziomie przychodów, marży brutto na sprzedaży, zysku operacyjnego oraz zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wszystko wygląda bardzo dobrze. Dysonans jest jednak na poziomie zysku netto, który w czwartym kwartale nieznacznie przekroczył 1 mln zł, w porównaniu do ok. 7 mln zł w dwóch poprzednich latach.kliknij, aby powiększyć


Przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 43,6 proc. co było drugim najlepszy wynikiem w historii po trzecim kwartale 2017 roku. Tak dużo wzrost przychodów spółka zawdzięcza przede wszystkim rosnącym przychodom w segmencie produkcji telewizyjnej (+9,2 mln zł) oraz segmencie developerskim gdzie spółka osiągnęła sprzedaż na poziomie 13,87 mln zł w porównaniu do 4,4 mln zł rok wcześniej.

Przy tak dynamicznie rosnącej sprzedaży bardzo ładnie zachowała się marża brutto na sprzedaży, która wyniosła aż 14,8 mln zł, czyli o 5,7 mln zł więcej niż rok temu. Oznacza to, że marża brutto na sprzedaży zwiększyła się r/r aż o 62,5 proc. W tym momencie należy jednak zaznaczyć, że częściowo tak dobry wynik czwartego kwartału zaburzony jest przesunięciem wypłaty tantiem, które wpłynęły i zostały zaksięgowane do spółek w październiku 2018 roku, podczas gdy rok wcześniej zostało to odnotowane w trzecim kwartale.
Na poziomie zysku operacyjnego dynamika roczna rośnie już do ponad 130 proc., co jest efektem zarówno kosztów zarządu, które wartościowo pozostałych na tym samym poziomie (4,0 mln zł) jak i korzystnej zmiany na saldzie pozostałej działalności operacyjnej (+2,2 mln zł). Ta druga zmiana wynika przede wszystkim z wyceny nieruchomości inwestycyjnych na kwotę 2,1 mln zł, podczas gdy rok temu aktualizacja była w dół (-0,1 mln zł). Spółka wykazuje 27,2 mln zł nieruchomości inwestycyjnych (w 2017 było to 24,9 mln zł), które są utrzymywane przez spółkę w celu osiągnięcia korzyści ze wzrostu ich wartości. Na dzień bilansowy spółka wycenia te nieruchomości w wartości godziwej korzystając również z ocen niezależnych ekspertów. Trzeba pamiętać, że w takim wypadku zysk z przeszacowania nie jest gotówkowy, oraz, że w momencie sprzedaży takiej nieruchomości zapewne spółka nie wykaże zysku na sprzedaży, ponieważ koszty będą w wartości godziwej. Oczywiście w momencie sprzedaży takiej nieruchomości wpłynęłaby gotówka do firmy.

Na poziomie zysku netto jest potężny zjazd w dół, który jednak tak naprawdę wynika przede wszystkim z odwrócenia rozpoznanego w pierwszym kwartale 2018 roku zysku z tytułu rozliczenia nabycia udziałów w Boombit Games, które zostały wniesione aportem do BoomBit S.A. Brzmi to dość skomplikowanie, więc spójrzmy na to co zaraportowała spółka w lutym 2019 roku.kliknij, aby powiększyć


Przekładając powyższe na język bardziej zrozumiały trzeba przypomnieć, że w pierwszym kwartale 2018 roku spółka rozpoznała zysk na wycenie BoomBit S.A, w kwocie 10,65 mln zł. Jednakże ostateczne rozliczenie tej transakcji (spółka ma na to 12 miesięcy od momentu dokonania transakcji i tak też uczyniła) spowodowało, że powstała strata na poziomie 0,6 mln zł. Oznacza to, że w czwartym kwartale 2018 roku spółka obciążyła rachunek wyników (na poziomie poniżej EBIT-u) w kwocie 11,2 mln zł. Oczywiście tak istotna korekta wartości nakazuje postawić sobie pytanie zarówno o jakość i skuteczność procesów nadzorczych w ATM Grupa nad BoomBit jak i samą jakość ksiąg rachunkowych spółki stowarzyszonej. Na szczęście sprawa wydaje się być już zamknięta oraz potwierdzona przez biegłego rewidenta, Zarówno rozpoznanie tego przychodu w pierwszym kwartale jak i korekta w czwartym były zapisami tylko i wyłącznie księgowymi, nie mającymi wpływu na przepływy gotówkowe. Aczkolwiek warto pamiętać o tym przy analizowanie wyników pierwszego kwartału 2019 roku, kiedy to wynik netto okresu porównywalnego będzie właśnie zawierał te 10,6 mln zł zysku.

Podsumowując wyniki czwartego kwartału trzeba jasno stwierdzić, że wypadło one bardzo dobrze, poza korektą dotyczącą wyceny udziałów. Należy jednak pamiętać, że są one wzmocnione zarówno przesunięciem w rozliczaniu tantiem jak i wyceną nieruchomości inwestycyjnych.kliknij, aby powiększyć


Sprzedaż roczna pozostała praktycznie na niezmienionym poziomie (-0,5 proc.). Do szczegółów przejdę przy analizie segmentów, ale już teraz zauważę, że pozytywnie kontrybuował segment produkcji telewizyjnej, natomiast niższe przychody zanotowały zarządzanie aktywami oraz segment developerski. Marża brutto na sprzedaży spadła już jednak zauważalnie o 8,4 proc., do poziomu 41,8 mln zł. Różnica zmniejszyła się na poziomie zysku operacyjnego, który wyniósł o 1,7 mln zł mniej niż rok wcześniej, a stało się to przede wszystkim dzięki opisanej wcześniej aktualizacji nieruchomości inwestycyjnych.

Na poziomie zysku EBITDA jest nawet lepiej (54,4 mln zł vs 50,4 mln zł w 2017 roku), co ma związek z istotnym zwiększeniem amortyzacji (przede wszystkim w segmencie produkcji telewizyjnej) do kwoty 8,6 mln zł w czwartym kwartale, czyli aż o 4,0 mln zł więcej niż rok wcześniej. Oczywiście dodatkowa amortyzacja wpłynęła na obniżenie zysku operacyjnego, ale podniosła wynik EBTDA. Z kolei na poziomie zysku netto ujemna dynamika wyniosła 3,2 proc., czyli zysk netto był niższy niż rok wcześniej o 0,9 mln zł. Tutaj należy wspomnieć, że spółka wykazała o 0,8 mln zł więcej udziału w inwestycjach rozliczanych metodą praw własności (przede wszystkim BoomBit).

ATM Grupa to produkcja i zarządzanie aktywami trwałymi

Przejdźmy do szczegółów i zobaczmy jak kształtuje się sprzedaż, a przede wszystkim zyskowność w ujęciu segmentowym. Spółka prezentuje 6 segmentów, choć dwa z nich są tymi, które w chwili obecnej nadają ton w grupie.kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


Segment produkcji telewizyjnej to podstawowa działalność grupy kapitałowej ATM Grupa, która jest liderem na krajowym niezależnym rynku producenckim w segmencie fabularnej produkcji. Jest to realizacja różnego rodzaju form telewizyjnych (przede wszystkim seriali i telenoweli) zarówno na potrzeby własne jak i zlecenie oraz sprzedaż licencji oraz wpływy z tantiem. Sprzedaż w tym segmencie stanowiła w 2018 roku 62,9 proc. skonsolidowanej sprzedaży. Wzrost przychodów o ponad 14,1 proc. był efektem większej realizacji nowych programów telewizyjnych. Rok 2018 był kolejnym rekordowym pod względem ilości prowadzonych produkcji (59),które można było oglądać aż na 38 antenach. Tytuły takie jak: „Świat według Kiepskich”, „Pierwsza Miłość”, „Policjantki i Policjanci”, „Ojciec Mateusz” „Lombard. Życie pod zastaw” są właśnie produkowane przez analizowaną grupę.

O ile sprzedaż w tym segmencie urosła to zysk operacyjny i zysk netto pozostały na zbliżonych parametrach jak w roku ubiegłym (odpowiednio 12,6 i 10,2 mln zł). Spowodowały to zauważalny spadek rentowności operacyjnej o 1,2 p.p. do poziomu 9,0. Podobnie zmniejszeniu uległa rentowność netto, która spadła o 1,2 p.p. Spadek rentowności spółka tłumaczy dodatkowymi kosztami związanymi z uruchomieniem pierwszych serii nowych produkcji (m. in. Drogi Wolności). Nie należy również zapomnieć o dokonaniu kolejnych odpisów aktualizujących aktywa programowe obrotowe (1 mln zł w 2018 roku i 0,5 mln rok wcześniej). Przy tej okazji warto podkreślić, że o ile zysk operacyjny spadł na poziomie tego segmentu, to wynik EBITDA istotnie wzrósł (18,7 mln zł vs 15,4 mln zł), co było związane z znacznym zwiększeniem amortyzacji począwszy od czwartego kwartału 2018 roku.

W związku z zakończeniem produkcji i zmianą przeznaczenia w drugiej połowie 2018 roku spółka dokonała przeniesienia produkcji filmowych i seriali z aktywów obrotowych do aktywów programowych trwałych w kwocie 4,9 mln zł. Co to oznacza w praktyce? Spółka księguje koszty prac rozwojowych związane z wytworzeniem filmu, co do których nie planuje przeniesienia całości praw autorskich na emitenta bądź innego odbiorcę. Oczywiście wymogiem jest by w dającej się przewidzieć przyszłości koszty tych prac przyniosły korzyści ekonomiczne, czyli po prostu dany film można było sprzedać lub uzyskać przychody z reklamy, etc. Aktywa te są amortyzowane nie dłużej niż 10 lat w zależności od postępu w konsumowaniu tych korzyści ekonomicznych. Analizując noty widzimy, że spółka faktycznie zwiększyła wartość początkową aktywów programowych trwałych o kwotę 4,9 mln zł (w tym 4,5 mln zł na aktywowane prawa własne i 0,4 mln zł na zakupione licencje) w drugiej połowie roku i jednocześnie za tym zaksięgowała zwiększoną amortyzację w kwocie 4,2 mln zł. W związku z tym można zakładać, że tak wysoka wartość odpisów nie powinna powtórzyć się w pierwszym kwartale 2019 roku, choć zapewne będzie wyższa niż w pierwszym kwartale 2018. To założenie będzie słuszne, o ile oczywiście spółka nie powtórzy takiego scenariusza z przeniesieniem kolejnych prac rozwojowymi do aktywów programowych trwałych. Nawet gdyby jednak tak się stało to skala powinna być mniejsza, ponieważ na koniec roku aktywa programowe obrotowe wynosiły niecałe 1,7 mln zł. Powyższe wyliczenia aktywów programowych dotyczą całej spółki, a nie tylko segmentu produkcja. Zakłądam jednak, ze w większości przynależą one właśnie do tego segmentu, zapewne z pewnym nieznacznym udziałem jeszcze segmentu nadawania.

Drugim istotnym segmentem jest zarządzanie aktywami trwałymi. Nazwa segmentu wskazuje na nudną działalność biurową, lecz w praktyce jest to świadczenie różnego rodzaju usług pomocniczych dla produkcji telewizyjnej czy filmowej, opartej o posiadane zasoby technologiczne i nieruchomości. Mogą to być usługi wykonywane przy użyciu wozów realizacyjnych HD, usługi dźwiękowe, montażowe, oświetleniowe, etc.

Sprzedaż tego segmenty w 2018 roku wyniosła ponad 65,2 mln zł czyli o 5 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Za spadek sprzedaży odpowiedzialna była sprzedaż do kontrahentów zewnętrznych, która zmniejszyła się o 8,2 mln zł czyli ponad 16 proc. M ato przede wszystkim związek z wysoką bazą roku 2017, gdzie spółka pozyskała jednorazowo kontrakt na koordynację Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017. Pomimo mniejszej sprzedaży spółce udało się poprawić zyskowność w ujęciu procentowym o 0,2-0,3 p.p. W efekcie zysk operacyjny wyniósł 13,8 mln zł i był niższy o 0,6 mln niż w roku 2017.

Trzecim segmentem jest nadawanie czyli tak naprawdę działalność kanału telewizyjnego ATM Rozrywka znajdującego się na pierwszym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. W tym segmencie spółka wykazywała również spółkę Echo 24, produkująca własny kanał telewizyjny, która jednak nie osiągnęła wystarczającego poziomu przychodów (reklam). Z końcem marca 2018 roku spółka podjęła decyzję o zaprzestaniu nadawanie tego programu, a w marcu 2019 roku spółka Echo 24 została sprzedana. Przychody segmentu wzrosły o 5,8 proc., a ATM informuje, że przychody ze sprzedaży czasu reklamowego ATM Rozrywka TV utrzymały się na podobnym poziomie. Rentowność operacyjna była niższa o 1,1 p.p., z kolei EBITDA pozostała na zbliżonym poziomie procentowym co rok wcześniej Tutaj znowu odpowiedzią jest zwiększona wartość amortyzacji w 2018 roku w porównaniu do roku 2017, o czym pisałem powyżej.

Czwarty segment to developerka czy po prostu sprzedaż mieszkań na rynku wrocławskim. Przychody ze sprzedaży były niższe o ponad 1/3 niż rok wcześniej i osiągnęły wartość 18,2 mln zł. Niższe przychody i rosnące koszty budowy przełożyły się na sporo niższą rentowność. Na poziomie zysku operacyjnego wyniosła ona 7,4 proc. i była aż o 4,7 p.p. mniejsza niż rok wcześniej. Porównując z kolei rentowność operacyjną w ujęciu bezwzględnym widzimy poziom 1,3 mln zł vs 3,5 mln w 2017 roku. Spółka poinformowała, że „Liczba jednostek, która została sprzedana w 2018 roku była niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, jednak utrzymała się na planowanym poziomie.”. Aby przeanalizować ten segment dokładniej przydałoby się jednak umieszczenie w raporcie informacji o liczbie sprzedanych i przedsprzedanych mieszkań w danym roku. Niestety takiej informacji nie ma, ale wiemy za to, że spółka zakończyła prace oraz sprzedała jednostki mieszkalne w kolejnych etapach przedsięwzięcia „Błękitne Aleje”, a także kontynuowała realizację projektów deweloperskich w Ślęzie („Osiedle przy Zamku IV”) i Bielanach Wrocławskich.

Jest jeszcze segment produkcji gier reprezentowany przez spółkę BoomBit. Nie będę się tutaj rozwodził nad wartościami, które zostały zaksięgowane w rachunek wyników, ponieważ dla inwestorów ważniejsza jest wycena akcji BoomBit, które posiada ATM Grupa i ewentualne dalsze plany z nimi związane. Do tematu oczywiście jeszcze wrócę w dalszej części analizy.

Ostatnim segmentem jest działalność pozostała, która zawiera w sobie zarówno przychody związane ze sprzedażą towarów, nieruchomości jak i odsetki od środków pieniężnych na lokatach czy pożyczkach. Dodatkowo na wyniki tego segmentu wpływa działalność FM Aldentro, która organizuje różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i artystyczne. Segment ten przyniósł 1,0 mln zysku operacyjnego, co było 0, 1,2 mln zł wynikiem lepszym w porównaniu do roku poprzedniego. Spółka informuje, że w analizowanym okresie FM Aldentro osiągnęło dobry wynik, co mogłoby sugerować, że to właśnie ono stoi za poprawą rezultatu tego segmentu. Jednak jeśli przypomnimy sobie, że spółka dokonała przeszacowanie nieruchomości o 2,1 mln zł to pytanie w którym segmencie pojawiła się ta wartość. Ja jednak roboczy przyjąłbym, że została ona zaksięgowana właśnie tutaj, a w takim wypadku rezultaty tego segmentu nie byłyby już tak oczywiste i pozytywne.


Dużo gotówki i standardowa dywidenda

Spółka stosuje umiarkowaną i dość bezpieczną strategię finansowania w zakresie płynności i równowagi finansowej.


kliknij, aby powiększyć


Wskaźnik płynności bieżącej, choć spadł w ostatnich 3 kwartałach nadal utrzymuje się na bezpiecznym poziomie 2,7, podobnie wygląda kwestia w wypadku płynności szybkiej (1,8). Co warto podkreślić spółka posiada dość istotną wartość środków pieniężnych, które na koniec roku wynosiły ponad 35 mln zł. W związku z tym również wskaźnik płynności gotówkowej był na bardzo bezpiecznych poziomie 0,68. Gdy do tego dopowiem, że zadłużenie spółki jest na poziomie 29,0 proc., a gdybyśmy skorygowali go jeszcze o otrzymane dotacje, które są wykazywane w zobowiązaniach to spadłby do poziomu około 23 proc.. ATM Grupa posiada również nieznaczny dług netto, który na koniec 2018 roku wyniósł 4,1 mln zł. W takim razie nasuwać się musi nam pytanie. Czy w związku z tak wysokim śladem środków pieniężnych i bezpieczną płynnością nie należałoby się spodziewać extra dywidendy?kliknij, aby powiększyć


Przez 3 ostatnie lata spółka wypłacała stałą wartość dywidendy wynoszącą 22 gr na 1 akcję i podobnie stanie się również tym razem. Tak więc widać, że ani stan gotówki, ani niskie zadłużenie i bezpieczna struktura finansowania nie przekonały głównego akcjonariusza do wypłaty inwestorom extra wynagrodzenia. W chwili obecnej stopa wypłaty dywidendy (dywidenda / zysk skonsolidowany) to około 66 proc., jednak porównując do zysk netto spółki dominującej przekracza ona 100 proc. i część (około 12 proc.) będzie musiała być wypłacona z zysków zatrzymanych.

Pewnym wytłumaczeniem dla ostrożności w zakresie wypłaty dywidendy może być informacja pochodząca ze sprawozdania z działalności, gdzie zarząd szacuje wydatki inwestycyjne na lata 2019-2020 na kwotę 56-90 mln zł. W sporej mierze mają one dotyczyć nakładów na rzeczowy majątek trwały (w tym budowę nowego budynku w Warszawie), które mogą pochłonąć 42-61 mln zł. Biorąc pod uwagę chęć wydatkowania takich kwot łatwiej zrozumieć pewną ostrożność w wypłacie dywidendy.

Pozostałe zagadnienia oraz podsumowanie

W ostatnich dniach spółka poinformowała, że urząd skarbowy zakwestionował jej rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014, co wiąże się z zaległości w kwocie ok. 5,68 mln zł + odsetki. Biorąc pod uwagę, ze mijają już 4 lata od momentu złożenia deklaracji to wartości odsetek można oszacować na kolejne 1,8-1,9 mln zł. Jak widać kwoty są istotne i wpłyną zapewne niekorzystnie na wyniki 2019 roku, ale w żaden sposób nie zachwieją sytuacją finansową spółki.

W chwili obecnej spółka posiada 29,81 proc. udziałów w BoomBit, który to przeprowadził z umiarkowanym sukcesem IPO w kwietniu 2019 roku. Używając słowa umiarkowany robię to świadomie, ponieważ w efekcie końcowym akcje zostały sprzedane po 19 zł, gdy cena maksymalna wynosiła 35 zł. Oczywiście spółka sprzedała to w mediach jakos ukces powołują się na znaczną redukcję w transzy inwestorów indywidualnych. Jednakże to inwestorzy instytucjonalni wyznaczali cenę i jak widać byli w stanie zbić ją dość skutecznie, a popyt z ich strony też miał swoje ograniczenia. Zresztą podobnie chyba ocenił tę sytuację zarząd spółki, który nie zdecydował się ostatecznie na sprzedaż części swojego pakietu. W każdym razie bazując na cenie z IPO otrzymujemy wycenę BoomBitu na poziomie 255 mln zł co daje udział ATM w kwocie 76 mln zł. Natomiast gdy odniesiemy się do wyceny w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych spółki ATM Grupa to widzimy, że Boombit jest tam wyceniany tam metodą prac własności. Oznacza to, że spółka nie konsoliduje sprzedaży i kosztów, a jedynie ujmuje w swoim sprawozdaniu procentowy udział w kapitałach własnych takiego podmiotu. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wycena w księgach wynosiła ok. 11,5 mln zł.

Spółka wykazuje również 2,05 mln zł pożyczki udzielonej TOPACZ Investment, spółce powiązanej osobowo z Dorotą i Tomaszem Kurzewskimi będącymi największymi akcjonariuszami spółki. Pożyczka jest oprocentowana na poziomie WIBOR3M + 2,5% i ma być spłacona do końca lipca 2019 roku. Osobiście nie lubię tego typu transakcji z osobami powiązanymi, które powinni być w stanie sfinansować to z własnych środków, a nie poprzez spółkę publiczną. Uczciwie trzeba jednak przyznać, że wartość pożyczki nie jest gigantyczna, natomiast oprocentowanie należy uznać za rynkowe.

Jeśli przyjmiemy, że spółka jest w stanie uzyskiwać 25-30 mln zł powtarzalnego zysku rocznie to przy wycenie renty wieczystej otrzymujemy wyceną na poziomie 250-300 mln zł. Dodając do tego wycenę Boombit-a z IPO na poziomie 76 mln zł to wycena spółki osiąga wartość 326-376 mln zł, podczas gdy obecnie kapitalizacja spółki wynosi około 350 mln zł, czyli mieści się w średniej granicy tych wycen. Kalkulując w ten sposób trudno założyć, że spółka jest istotnie niedowartościowana lub przewartościowana. Zarząd spółki zakładał, że chciałby zadebiutować w pierwszej połowie maja, a więc w zasadzie pozostał tydzień. Wtedy oczywiście przekonamy się jak potoczy się historia tego pierwszego od ładnych kilku miesięcy IPO na naszym parkiecie. Jest to o tyle istotne, że jednak przy w miarę stabilnym core biznesie jaki prowadzi ATM Grupa, to właśnie wycena gamingowej spółki może dostarczać zmienności w odniesieniu do kursu analizowanej spółki.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 13 maja 2019 22:37

maccc
maccc PREMIUM
11
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 85
Wysłane: 16 czerwca 2020 16:47:20 przy kursie: 4,60 zł
Przerwa na planie - omówienie sprawozdania finansowego ATM Grupa po I kw. 2020 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 16-06-2021 16:47:20.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 14071)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 17 czerwca 2020 10:56

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,602 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +133,76% +26 751,47 zł 46 751,47 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d