pixelg
MASTERPHA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

MASTERPHA [MPH]

AKTUALNY KURS: 4,38 zł (-0,45%) 23-10-2020 09:00
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
82
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 305
Wysłane: 26 listopada 2015 00:21:06
Omówienie prospektu emisyjnego i sytuacji finansowej GK Master Pharm

W tej chwili o pieniądze inwestorów ubiega się między innymi Krynica Vitamina, która prowadzi działalność usługową w postaci produkcji napojów energetycznych. Do konkurencji o zainteresowanie dołączył inny usługodawca z podobnym w bardzo szerokim tego znaczeniu, czyli Master Pharm (MP)

Emitent zarządza procesem produkcyjnym realizowanym na potrzeby zewnętrznych klientów, będących właścicielami marek w zakresie suplementów diety. Wśród działań oferowanych przez emitenta można wyróżnić: tworzenie dokumentacji, zabezpieczenie substratów, nadzór nad produkcją i konfekcjonowaniem, dokumentacja produktu gotowego i nadzór nad dostawą do klienta. W pewnym sensie Master Pharm SA jest spółką logistyczną. Większość działań produkcyjnych jest realizowana przez podwykonawców, przy czym jednym z najważniejszych jest spółka Grokam.

Grokam posiada położony w Mielcu zakład, wyposażony w nowoczesne, wydajne i uniwersalne urządzenia do produkcji form suchych (kapsułki twarde, tabletki, sticki, saszetki) i płynnych (syropy, spray’e, krople) oraz pakownię i magazyn wyrobów gotowych. Park maszynowy tworzą mieszalniki, tabletkarki, kapsułkarki, saszetkarki, blistrownice, etykieciarki oraz nalewarki

Za to jednym z dużych klientów emitenta i Grokam jest spółka Avet Pharma (AP), której działalność oparta jest w głównej mierze na promowaniu, dystrybuowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementów diety pod własną marką AVETPHARMA. Na datę prospektu spółka posiada 39 produktów suplementujących dietę, które zostały wprowadzone na rynek. Ponadto AP posiada 9 produktów zgłoszonych do GIS, ale dotąd niezarejestrowanych.

W marcu tego roku uchwalono w Master Pharm podwyższenie kapitału. Nowe udziały objęli dotychczasowi udziałowcy/akcjonariusze Grokam i Avest Pharma, które opłacili aportem udziałów posiadanych spółek. Tym samym po rejestracji przez sąd w kwietniu tego roku powstała Grupa Kapitałowa Master Pharm, która łączy produkcję suplementów na zlecenie a także sprzedaż pod markami własnymi.

Problem w tym, że GK Master Pharm powstała raptem parę miesięcy temu i nie do końca wiemy jak funkcjonuje – nie ma danych historycznych. To znaczy są, ale za jedno niepełne półrocze. Na szczęście emitent sporządził dane finansowe pro-forma, czyli podał hipotetyczne dane finansowe takie jak gdyby Grupa powstała z początkiem 2013r, celem ilustracji wpływu dokonanych akwizycji na wynik.
Niestety dostępne dane pro-forma obejmują zaledwie okres 2014 r. i 1 połowy 2015r – bez danych porównawczych.

Spółka jest malutka – roczne obroty niezależnie od ujęcia nie przekraczają 50 mln zł. Wielkością i działalnością przypomina Biogened, który prowadzi także działalność kontraktową (do niego koncerny farmaceutyczne outsourceingują produkcję leków czy dermo kosmetyków, ale posiada także marki własne). Za to w obszarze oferowanych produktów można porównywać go z Pharmeną, która działa także w zakresie suplementów diety. Z większych podmiotów zajmujących się produkcją leków i lekopodobnych można wymienić Sopharmę, ale jej skala działalności jest ponad 20 razy większa.
Przychody jednostkowe za ostatnie 12 miesięcy wynoszą 40,6 mln zł, a średnioroczne tempo wzrostu wynosi 17,8 proc. Wraz ze wzrostem skali działalności MP poprawia marże. Z 18 proc. uzyskanych w 2012 r. rentowność zwiększyła się do 24 proc. za ostatnie 4 kwartały. Dzięki zwyżce przychodów o 50 proc. w ciągu ostatniego 2,5 roku , a także poprawie marżowości kroczący zysk operacyjny zwiększył się o drugie tyle i wynosi obecnie 9,7 mln zł. Spółka nie ma kredytów, więc linia finansowa nie obciążała do tej pory wyników, przy czym cały czas mowa o danych jednostkowych.


kliknij, aby powiększyć


Oczywiście spółka po przejęciu AP i Grokam nie jest już tym samym niemal czysto usługowym podmiotem i jej biznes się zmienił. Prowadzi produkcje i sprzedaje pod marką własną. Skalę tej zmiany można sobie wyobrazić patrząc na poniższą tabelę:


kliknij, aby powiększyć


Avent Pharma może nie determinuje aktywności grupy, ale nie zmienia to faktu, że była ważnym klientem generującym ponad 10 proc. sprzedaży. Za to Grokam w 2014 uzyskał skalę przychodów równą ponad połowie kosztów wykazanych przez Master Pharm. Spółka znacząco się zmieniła.

Skalę tej zmiany widać na poniższym wykresie:


kliknij, aby powiększyć


Emitent udostępnił inwestorom dane pro-forma, czyli takie jakby przez cały okres 2014 (czy odpowiednio pierwszego półrocza 2015) spółki te należały do grupy i były konsolidowane. W roku 2014 sprzedaż mocno nie rośnie. W sumie nie może to dziwić skoro Grakom sprzedawał większość produkcji do MP, natomiast AP dodała tylko marżę na sprzedaży do wyniku grupy. Za to widać poprawę na poziomie zysku operacyjnego. EBIT rośnie 8,2 do prawie 12 mln zł. To efekt uwzględnienia w wynikach marży przerobowej Grokam. ( Z danych PF, a konkretnie not korygujących wynika, że w zasadzie Grokam świadczył produkcję tylko na rzecz MP). Ostatecznie zysk netto byłby o 42 proc. wyższy gdyby spółki były konsolidowane od początku roku.
Nieco inny obraz płynie z porównania danych za pierwsze półrocze – zysk na sprzedaży urósłby w stosunku do danych jednostkowych tylko o 652 tys. zł, czyli o niecałe 15 proc. Na poziomie zysku brutto wynik byłby wyższy już tylko o 12 proc., natomiast wynik netto zaledwie o 4,7 proc. Co ciekawe lepiej wyglądają dane skonsolidowane, a zatem można wnosić, że spółki miały słaby pierwszy kwartał.

Jak wspomniałem akwizycje w grupie sfinansowano emisją akcji. Przez konsolidację i emisję znacznie zmienił się bilans spółki. Po półroczu kapitał własny skoczył do 50 mln zł z raportowanych na koniec roku 13 mln zł. Więcej zadziało się po stronie aktywów. Trwałe wzrosły o około 30 mln zł, ale w bilansie pojawiło się 27,5 wartości niematerialnych i prawnych – głównie tzw wartości firmy, czyli nadpłaty za wartość nabytych aktywów. Skorygowany kapitał własny wynosi 22,5 mln zł.


kliknij, aby powiększyć

Na skutek dynamicznego wzrostu kapitału własnego rentowność kapitałów własnych spadła o połowę do poziomu 25 proc., przy czym średni stan aktywów netto liczę z połowy obecnego roku i zakończenia poprzedniego na skutek braku danych za półrocze 2014. W poprzednich latach rentowność ta sięgała nawet 50 proc. Mimo wszystko, zwrot z kapitału własnego jest znacznie większy niż dla wybranych spółek porównywalnych(6 proc.-7,6 proc.). Oczywiście wysokie zwroty na kapitale to efekt znacznie wyższej rentowności operacyjnej, która dla konkurencyjnego Biogenedu wynosi nieco ponad 16 proc., natomiast dla spółki niecałe 24 proc.

Niewątpliwie spółka znalazła sobie ciekawą niszę i umie się w niej odnaleźć. Perspektywy dla branży także wydają się dość obiecujące. Według prospektu rynek suplementów diety rośnie:


kliknij, aby powiększyć


Grupa ze środków z emisji zamierza doposażyć zakłady produkcyjne, zbudować także nowy zakład, przeznaczyć środki na marketing marek AP i w końcu część środków przeznaczyć na akwizycję.

Ostatni punkt jest oczywiście ryzykiem trafnej inwestycji. Na podstawie dotychczasowych dokonań ciężko określić kompetencje zarządu do aktywności inwestycyjnej i prawidłowej wyceny potencjalnych spółek do przejęcia. Skoro mowa już o ryzykach , to ze względu na zlecanie części procesu produkcji na zewnątrz grupa jest narażona na ryzyko dobrego wykonania. To ryzyko już się zmaterializowało. MP był zobowiązany w wyniku ugody zapłacić jednemu z klientów ponad 600 tys. zł. Wyniki zostały obciążone rezerwą na 690 tys.

Ryzykiem jest także część kontraktów długoterminowych ze stałą ceną, przez co wyniki są narażone na zmianę cen półproduktów i surowców. Trzeba także dodać, że spółka wynajmuje swoje nieruchomości, a czas wypowiedzenia to tylko 12 miesięcy. W razie nieoczkiwanego wypowiedzenia umowy mogą nastąpić problemy z ciągłością usług.

Symulację wyceny akcji można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/ipo/master-p... W świetle raportowanych wyników, czy hipotetycznych wyników jakie uzyskałaby grupa gdyby przejęcia spółek zależnych nastąpiły przed 2014 r, Master Pharm wydaje się drogi zarówno pod względem wyceny porównanej czy metod dochodowych opartych na rencie wieczystej lub metodzie zysków dodatkowych. Dwie ostatnie nie uwzględniają jednak wzrostowego charakteru spółki. Innymi słowy wydaje się, że w cenie maksymalnej akcji są zawarte spore oczekiwania co do poprawy wyników w przyszłości. Z jednej strony jest do tego potencjał w rosnącym rynku, czy wprowadzeniu nowych marek na rynek, ale z drugiej ogranicza potencjał wzrostu kursu w krótkim terminie.


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 28 kwietnia 2016 21:58

Analityk Fundamentalny
38
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 492
Wysłane: 11 czerwca 2018 13:27:53 przy kursie: 4,20 zł
Niebezpieczna suplementacja należności - omówienie sprawozdania finansowego MASTERPHARM po 1 kw. 2018 r.


Spółka posiada, niewątpliwie ciekawy i odmienny od zazwyczaj spotykanych na GPW, model biznesowy, nastawiony na produkcję kontraktową dla klientów, będących właścicielami poszczególnych marek. Czyli innymi słowy jest trochę takim producentem marki własnej, jak dla detalicznych sieci handlowych są firmy spożywcze. Z tą różnicą, że w tamtym wypadku jest to często działalność dodatkowa mająca na celu zapewnienie zagospodarowania wolnych mocy produkcyjnych, a tutaj przychody z tego tytułu osiągają a nawet przekraczają 80 proc. obrotów. Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych.

Pierwsza i ostatnia analiza była przez nas przeprowadzana w momencie gdy spółka ubiegała się o wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod koniec 2015 roku. Master Pharm zadebiutowała na GPW w kwietniu 2016 roku. W tamtym okresie, ze względu na przekształcenia i akwizycje, niestety nie było pełnych danych historycznych, a tylko dane pro-forma. Trochę czasu już minęło i teraz można się pokusić o ocenę sprawozdań finansowych tej spółki.

Sprzedaż rośnie nieznacznie, ale kontrola kosztów i dźwignia operacyjna pcha zyski w górę

W pierwszym kwartale 2018 roku spółka poprawiła swoje wyniki praktycznie na każdym poziomie rachunku zysków i strat, w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Wyniki spółki cechuje sezonowość objawiająca się faktem, że drugie półrocze charakteryzuje się wyższymi przychodami, w szczególności w ostatnim kwartale. Sezonowość w dużej mierze zależy od zapotrzebowania klientów na różne kategorie produktów w danym okresie roku oraz od warunków pogodowych (sezonu grypowego), w którym to lepiej sprzedają się produkty z kategorii „na odporność”.kliknij, aby powiększyć


Przychody w 1 kwartale 2018 roku wzrosły o 34,3 proc. r/r, zysk operacyjny EBIT o 78,7 proc, Zysk EBITDA o 62,4 proc., natomiast zysk brutto i zysk netto odpowiednio o 73,0 proc. i 85,2 proc. Dynamika zysku operacyjnego, istotnie szybsza niż sprzedaży, była spowodowana przede wszystkim oszczędnością na kosztach usług obcych. W porównaniu do kwartału poprzedniego roku spadły one o 0,5 mln zł, czyli o 13,3 proc. Niestety spółka nie skomentowała tego zagadnienia w swoim raporcie. Warto pamiętać jednak, że gdyby koszty usług obcych wzrosły proporcjonalnie do sprzedaży, to zysk operacyjny, nawet w ujęciu wartościowym, byłby niższy r/r o 15,9 proc.kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


Analizując powyższe wykresy dotyczące rentowności łatwo można zauważyć, iż o wyniku końcowym decyduje marża na sprzedaży, która w bardzo liniowy sposób przekłada się na rentowność operacyjna, a także brutto oraz netto. Z drugiej strony można jednak dostrzec dosyć sporą zmienność jeśli chodzi o osiąganą marżę na sprzedaży, która w analizowanym okresie wahała się od 15 do 29 proc. (po wykluczeniu wyjątkowo słabego drugiego kwartału, gdzie wyniosła tylko 3 proc.). Roczna rentowność operacyjna osiągnęła swój dołek na poziomie 14,1 proc. w trzecim kwartale 2017 roku, a obecnie wynosi około 18,4 proc, co oczywiście należy odczytać jednoznacznie pozytywnie.

Produkcja kontraktowa przynosi przychody i zyski, a marki własne na razie przychody.

Spółka wydzieliła dwa istotne segmenty operacyjne: produkcję kontraktową oraz produkty pod marką własną.


kliknij, aby powiększyć


Wzrost przychodów i wyników spółki oraz grupy jest przede wszystkim rezultatem zwiększenia portfela zamówień w segmencie produkcji kontraktowej, większej liczby klientów oraz wyższych przychodów generowanych przez największego z nich. W analizowanych okresach rentowność procentowa segmentu produkcji kontraktowej pozostała na zbliżonym poziomie około 25 proc. Sprzedaż do największego odbiorcy (firmy farmaceutycznej) spółki stanowiła około 32 proc. w 2017 roku i 26,7 proc. rok wcześniej. Nie znamy dokładnych danych za pierwszy kwartał, ale można założyć, że udział ten się jeszcze powiększył. Oczywiście powoduje to istotne wzrosty sprzedaży oraz prawdopodobnie wspomaga efektywność operacyjną, ale jednocześnie powoduje coraz większe uzależnienie od kluczowego odbiorcy. Dodatkowo spółka zmniejszyła sprzedaż w segmencie produktów pod własną marką, ale osiągnęła wynik dodatni (+24 tys. zł), podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku była to wartości ujemna na poziomie -271 tys. zł.

Spójrzmy krótko również na wyniki roczne.


kliknij, aby powiększyć


Jak widać rok 2016 był rokiem pewnego zahamowania w wynikach spółki. Jednakże już rok 2017 był okresem powrotu na ścieżkę wzrostu. Rentowność operacyjna w 2017 na poziomie 17,1 proc. była niższa o 1,7 p.p. niż rok wcześniej. Było to jednak spowodowane przede wszystkim słabszym drugim kwartałem związanym z dodatkowymi koszty rozruchu nowego zakładu produkcyjnego (zwiększenie zatrudnienia i zużycia materiałów i surowców). Zdecydowanie wyższa sprzedaż w 2017 roku spowodowała jednak, że zarówno zysk operacyjny jak i zysk netto były wyższe w ujęciu wartościowym. niż rok wcześniej. Wyniki narastająco 12 miesięcy w pierwszym kwartale 2018 roku są oczywiście lepsze niż rok 2017, w związku z lepszymi wynikami pierwszego kwartału 2018 w porównaniu r/r, co opisano powyżej.

Wartość firmy to podstawa aktywów trwałych

Analizując bilans Spółki możemy zauważyć istotną rolę, którą odgrywają wartości niematerialne i prawne.kliknij, aby powiększyć


Stanowią one w chwili obecnej prawie 65 proc. całkowitych aktywów trwałych. Główną część tych aktywów (25,3 mln zł) stanowi wartość firmy w związku z uzyskaniem kontroli nad Grokam GBL, która jest zakładem produkcyjnym na potrzeby segmentu produkcji kontaktowej. Wartość tego aktywa została poddana testowi na utratę wartości. Warto zwrócić uwagę, że zakładane przepływy pieniężne do wyceny zostały wyliczone przy założeniu dynamicznego wzrostu sprzedaży na poziomie 22 proc. w 2018r, 15 proc. w 2019r, 10 proc. w 2020r i 9 proc. w 2021 roku. Stopa wzrostu rezydualnego po 4-letnim okresie prognozy została przyjęta na poziomie 1 proc.. Dokonana w ten sposób wycena wartości firmy przewyższa wartość księgową o 20 mln zł na koniec 2017 roku. W chwili obecnej nawet sporo wyższe dynamiki sprzedaży są realizowane niż te założone w wycenie, ale należy pamiętać o nich, w szczególności gdyby dynamika sprzedaży miała osłabnąć.

Efektywność majątku obrotowego wciąż polem do działania

Zobaczmy jak wygląda zarządzanie majątkiem obrotowym w takim podmiocie jak Masterpharm przez ostatnie 7 kwartałów. Dane zostały zaprezentowane jako roczne uśrednione, w celu wyeliminowanie szczytów sezonowych.kliknij, aby powiększyć


Na przestrzeni ostatnich lat średnioroczny cykl konwersji gotówki wzrósł ze 114 do 141 dni, co oczywiście nie może cieszyć. Schodząc o piętro niżej w analizie widzimy, że spółka ma dość wysoką rotację w dniach zapasów na poziomie ponad 130 dni, choć wykazuje ona pozytywne tendencje malejące. Wydawałoby się, że jest to po prostu przerzucenie kosztów utrzymywania zapasów z firm farmaceutycznych na producenta kontraktowego jakim jest Master Pharm. Jednakże warto podkreślić, że w strukturze zapasów pierwsze miejsce pod względem wartości zajmują surowce, które wartościowo przewyższają wyroby gotowe około dwa razy. Możemy założyć, że jest to związane z koniecznością utrzymywania zapasów surowców pod krótkie w serii i w czasie zamówienia od klientów. Spółka zresztą podaje elastyczność produkcji jako jedną ze swoich przewag konkurencyjnych, a w zapasach widzimy koszty z tym związane. To co pocieszające to fakt, że rotacja zapasów osiągnęła swój szczyt w pierwszym kwartale 2017 roku i od tego momentu zaczęła spadać.Z kolei rotacja należności uległa pogorszeniu i wynosi obecnie średniorocznie 112 dni, czyli o 7 dni dłużej niż rok wcześniej i aż 14 dni więcej niż w trzecim kwartale 2016. Odpis na należności na koniec marca 2018 roku wyniósł 0,72 mln zł i był bardzo zbliżony do tego na koniec 2017 roku. Wiekowanie należności pokazuje jednak pewną rozbieżność z rotacją. Należności nieprzeterminowane (czyli takie gdzie termin płatności na fakturze był późniejszy niż 31 marzec 2018) wynosiły 71 proc. ogółu należności handlowych. Z kolei 38 proc. ogółu należności stanowiły należności z terminem płatności do 1 miesiące, 22 proc. to należności z terminem zawierającym się w przedziale 2-3 miesiące, a 11 proc. powyżej 90 dni. W takim razie mogłoby się wydawać, że rotacja należności nie powinna przekraczać 60-70 dni. Jednakże należy pamiętać o tym, że 29 proc. należności było przeterminowane. One dość mocno podbijają wskaźnik rotacji, w szczególności, że przeterminowane należności w okresie 3-6 miesięcy stanowią ponad 9 proc. ogółu należności handlowych i wynoszą 2,5 mln zł. Należności przeterminowane powyżej 6 miesięcy nieobjęte odpisem wynoszą około 0,95 mln zł. Należy jednak zauważyć pogorszenie struktury wiekowania w stosunku do końca roku. Biorąc pod uwagę jak istotny wpływ na cash flow mają należności w tej spółce, wydaje się być dobrym pomysłem ale przypatrywać się tej pozycji w sposób szczególnie uważny. Spółka tłumaczy wzrost należności głównie faktem wydłużających się terminów płatności do głównych odbiorców. Masterpharm posiada również około 0,9 mln zł należności z tytułu podatku VAT, co wynika ze specyfiki działalności czyli przede wszystkim ze stosowania obniżonej stawki VAT na sprzedawane produkty.

Średnioroczna rotacja zobowiązań krótkoterminowych w ostatnich 5 kwartałach waha się w przedziale 102-113 dni. Niestety spółka nie udostępnia bliższych szczegółów związanych np. z strukturą wiekową zobowiązań.

Zadłużenie na bardzo niskim poziomie

Pomimo obiektywnie dość wysokiego poziomu majątku obrotowego, spółka posiada bardzo niskie zadłużenie.kliknij, aby powiększyć


Jak widać na załączonym wykresie, spółka posiada minimalne zadłużenie, nieprzekraczające 14 proc. Oczywiście należy pamiętać, że wysoka wartość kapitałów własnych powiązana jest częściowo z podwyższeniem kapitału w 2015 przez aport udziałów w posiadanych spółkach Grokan i Avest Pharma. Odsetkowy dług netto jest na poziomie ujemnym.

Polityka dywidendowa spółki zakłada realizowanie wypłat z zysku dla akcjonariuszy „w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadała środki pieniężne i kwoty, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, biorąc pod uwagę czynniki mające wpływ na sytuację finansową Spółki, jej wyniki działalności i wymogi kapitałowe.”kliknij, aby powiększyć


Informacja, musicie Państwo przyznać, dość szeroka i wszystko można tutaj podciągnąć. Natomiast praktyka pokazuje, że spółka dzieli się z akcjonariuszami w sposób uczciwy. Od momentu wejścia na giełdę są to wartości przekraczające 50 proc. zysków, a reszta idzie na zwiększanie bazy kapitałowej i rozwój.

Kilka słów należy również powiedzieć o sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.


kliknij, aby powiększyć


Istotna wartości w 2016 na poziomie finansowym pochodzą oczywiście głównie z emisji akcji oraz wejścia na GPW. W pozostałych latach były one ujemne za sprawą przede wszystkim wypłacanych dywidend.

To co niewątpliwie mogło zastanowić i lekko zaniepokoić to ujemne przepływy operacyjne w roku 2017, pomimo osiągnięcia całkiem sporego zysku. Dokładniejsza analiza pokazuje, że głównie przyczynił się do tego wzrost należności krótkoterminowych, które w tamtym momencie urosły aż o 14,3 mln zł, z tego należności handlowe zanotowały wzrost o 13,6 mln zł r/r. Na koniec 2017 roku wartość należności handlowych wynosiła aż 30,3 mln zł przy kwartalnej sprzedaży na poziomie 23,7 mln zł. Oczywiście sezonowość sprzedaży ma swoje prawa, ale matematycznie można by zaryzykować stwierdzenie, że spółka sprzedając produkty w czwartym kwartale 2017 nie zobaczyła z nich ani grosza w tym okresie. Oczywiście nie jest to całkowita prawda, ze względu na różne terminy płatności, ale wartości powinny wzbudzić analityczną czujność. Pamiętajmy również o fakcie, że sprzedaż do dwóch największych klientów stanowiła 44 proc. całkowitej sprzedaży w 2017 roku. Dlatego zerknijmy jeszcze na cash flow w ujęciu kwartalnym.kliknij, aby powiększyćW tym wypadku wygląda to sporo lepiej. Przepływy operacyjne zanotowały dodatnie wartości, głównie dzięki zmniejszeniu salda należności o 3,6 mln zł oraz oczywiście wypracowaniu sporego zysku netto w pierwszym kwartale 2018 roku. Nadal jednak trzeba pamiętać, że spółka posiada ponad 28 mln zł należności, przy sprzedaży z ostatniego kwartału na poziomie niecałych 18 mln zł.

Pozostałe informacje i ocena ogólna

Spółka dostosowała swoje sprawozdania finansowe do nowo obowiązujących wymogów w zakresie umów z klientami i wyceny przychodów ze zbycia produktów do hurtowni farmaceutycznych. Zmiana ta spowodowała obniżenie wartości przychodów za rok poprzedni o kwotę 765 tys. zł oraz utworzenie aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie 149 tys. zł. Wprowadzenie korekty zmniejszyło kapitały własne o kwotę 636 tys. zł. Z kolei zastosowanie MSSF 9 nie spowodowało w I kwartale istotnych zmian w wycenie przychodów i należności.

Ocena zasadności wyceny bilansowej dotyczącej wartości firmy jak i odpisów na należności były dwoma istotnymi pozycjami, które zostały zaklasyfikowane przez biegłego rewidenta jako ryzyka istotnego zniekształcenia i poddane specjalnym procedurom audytorskim. W efekcie badań nie stwierdzono nieprawidłowości.

Spółka działa na dość ciekawym rynku suplementów diety, który prawdopodobnie ma przed sobą cały czas potencjał rozwojowy. Podstawowym założeniem, na jakim oparto model biznesowy Master Pharm jest wypełnienie zapotrzebowania rynkowego na elastyczne i szybkie w zakresie wdrożenia, wiarygodne w kompetencjach oraz bardzo dobre jakościowe specjalistyczne centrum produkcyjne suplementów diety jako produkcji kontraktowej. Taki model biznesowy ma niewątpliwie swoje zalety (np. niskie koszty sprzedaży i marketingu, mniejsze ryzyko wejścia z nietrafionymi produktami, możliwość skupienia się na optymalizacji procesu i kosztów produkcji) jak i również wady (np. ryzyko uzależnienia od niewielkiej liczby odbiorców i ryzyko jego utraty ze względu na łatwość zmiany producenta ze strony klienta, niższe marże ze względu na brak marki, walka konkurencyjna oparta przede wszystkim na cenie produktu).

Na dzień dzisiejszy analiza wskaźnikowa zarówno w porównaniu do szerokiego rynku jak i sektora wskazują przede wszystkim na niedowartościowanie akcji Masterpharm na GPW. Spółka jest obecnie wyceniana na niecałe 9 P/E oraz 5 EV/EBITDA. Biorąc całą historię pobytu na GPW, wycena spółki przebywała w zakresie wahań wskaźnika P/E 8-20. Jednakże w pierwszym okresie spółka ta była wyceniania na mnożnikach 14-20, czyli była traktowana jaka firma wzrostowa. Słabe wyniki drugiego kwartału 2017 roku sprowadziły wycenę mocno w dół, a przecena sięgnęła ponad 50 proc. Począwszy od stycznia 2018 spółka odrabia straty i obecnie jest już wyceniana ponad 1/3 wyżej od dołka. Jeśli Master Pharm nadal będzie poprawiać wyniki, a dodatkowo zredukuje swoje należności, to niewątpliwie jest szansa na powrót kursu akcji nawet w okolice cen z momentu debiutu, co by przekładało się na wzrost o kolejne 50 procent. Dla akcjonariuszy, którzy kupili akcje tej spółki w trakcie IPO jest to jednak marna pociecha, którą tylko w niewielkim stopniu rekompensuje otrzymywana dywidenda.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 21 czerwca 2018 11:42

Analityk Fundamentalny
38
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 492
Wysłane: 25 kwietnia 2019 15:12:12 przy kursie: 5,88 zł
Opcje strategiczne czy tłusta dywidenda?- omówienie sprawozdania finansowego MASTERPHARM po 4 kw. 2018 r.


Zadyszka czy jednak początek problemów?

Przy analizie wyników czwartego kwartału należy poczynić jedną istotną uwagę. Spółka w raporcie rocznym poinformowała o korekcie sprawozdania za rok 2017 w związku z zidentyfikowanymi błędami w zakresie korekt przychodów związanych z potencjalnymi zwrotami produktów (1,15 mln zł) co wpłynęło zarówno na zysk operacyjny (korekta in minus 1,01 mln zł) oraz zysk netto (- 821 tys. zł). Wartości te zostały w poniższych analizach i wykresach skorygowane i w całości odniesione na czwarty kwartał 2017 roku. Jeśli założenie, że powyższa korekta dotyczy tylko czwartego kwartału (a nie całego roku) jest nieprawdziwe to porównywalność obydwu kwartałów może nie być pełna. Nie powinno to jednak wpłynąć na porównywalność danych rocznych.
kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


W czwartym kwartale 2018 roku spółka zatrzymała się w swojej poprawie wynikowej, którą prezentowała od pięciu kwartałów. Co prawda sprzedaż (z zastrzeżeniem kwestii korekt) zwiększyła się minimalnie (+0,4 proc.) lecz na każdym praktycznie poziomie zyskowności nastąpił regres. Gdybyśmy zresztą odnosili się do pierwotnej sprzedaży (tej nieskorygowanej przez korektę) to sytuacja również na poziomie obrotu przedstawiałaby się negatywnie (-4,5 proc.).

Niestety sytuacja przychodowa jest ciężka do analizy a i sam komentarz zarządu nie ułatwia sprawy. W sprawozdania z działalności odnajdujemy następującą informację.

„Choć wzrost przychodów mieści się w przewidywanym przez Zarząd przedziale, to nieoczekiwanie ostatni kwartał roku nie był tym o najwyższych przychodach, z uwagi na odroczenie realizacji niektórych planowanych wcześniej przez klientów zamówień, a także na skutek korekty przychodów Avet Pharmy.”.

No tak, ale obojętnie 22,6 mln zł przychodów to jednak mimo wszystko największa wartość kwartalna osiągnięta w 2018 roku i w całej historii spółki na GPW. Być może piszący te słowa miał na myśli, że spółka nie osiągnęła swoich planów sprzedażowych? Wyniki spółki cechowała do tej pory sezonowość objawiająca się faktem, że drugie półrocze charakteryzuje się wyższymi przychodami, w szczególności w ostatnim kwartale. Sezonowość w dużej mierze zależy od zapotrzebowania klientów na różne kategorie produktów w danym okresie roku oraz od warunków pogodowych (sezonu grypowego), w którym to lepiej sprzedają się produkty z kategorii „na odporność”.

Zysk operacyjny EBIT w czwartym kwartale 2018 roku zmniejszył się o 17,2 proc. (4,2 mln zł vs 5,1 mln zł), zysk EBITDA o 15,6 proc., natomiast zysk brutto i zysk netto odpowiednio o 16,9 proc. i 14,7 proc. Poszukując odpowiedzi na powody obniżenia zyskowności w czwartym kwartale, wydaje się, że można znaleźć je w trzech miejscach:
a) Strata na sprzedaży towarów i materiałów na poziomie 0,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był zysk na poziomie 0,48 mln zł,
b) Wzrost pozycji zużycie materiałów i energii o 0,1 mln zł (+1,2 proc.), co jednak przy płaskiej sprzedaży total (a sprzedaży produktów niższej o 3,7 proc.) spowodowało wzrost o 1.9 p.p. jako procent od sprzedaży produktów
c) Wzrost pozycji koszty świadczeń pracowniczych o 0,1 mln zł (+3,8 proc.), co jednak przy płaskiej sprzedaży total (a sprzedaży produktów niższej o 3,7 proc.) spowodowało wzrost o 0.9 p.p. jako procent od sprzedaży produktów,


Wyniki roczne na bardzo dobrym poziomie

O ile wyniki czwartego kwartału nie były w pełni satysfakcjonujące to całoroczne rezultaty trzeba ocenić jednoznacznie pozytywnie


kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


Spółka drugi rok z rzędu poprawiła swoje wyniki zarówno na poziomie sprzedaży jaki odpowiednich linii zyskowności. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 10,7 mln zł, co oznacza wzrost o 34,1 proc. r/r. Zysk operacyjny wzrósł o 34,8 proc. i osiągnął wartość 13,6 mln zł, natomiast EBITDA o 29,8 proc., osiągając 15,7 mln zł. Powody istotnej poprawy wynikały zarówno z strony przychodowej (istotne zwiększenie sprzedaży o 17,4 proc.) jak i kosztowej (niższa dynamika wszystkich, oprócz pracowniczych, rodzajów kosztów od dynamiki sprzedaży).

W zasadzie analizując koszty rodzajowe widzimy tylko istotne zwiększenie udziału kosztów pracowniczych, które w analizowanym okresie zwiększyły się o ponad 28 proc. Spółka tłumaczy to efektem zatrudniania nowych pracowników oraz przeprowadzonych podwyżek. Jednocześnie zarząd zakłada, że dynamika wzrostu wynagrodzeń powinna spadać w nadchodzących kwartałach.

Usługi obce wzrosły zaledwie o 1,9 proc., ale tutaj znowu trzeba się odwołać do korekt oraz zmiany sposobu księgowania. Do tej pory koszty marketingowe były księgowane jako usługi obce podczas gdy w praktyce były to bonusy sprzedażowe. W związku z tym powinny być wykazywane jako pomniejszenie przychodu i spółka taką politykę zaczęła stosować – prawdopodobnie w całym 2018 roku. Niestety nie do końca mamy pewność na to jak ta zmiana wpłynęła wartościowo i w których kwartałach na poszczególne pozycje.

Analizując powyższe wykresy dotyczące rentowności łatwo można zauważyć, iż o wyniku końcowym decyduje marża na sprzedaży, która w bardzo liniowy sposób przekłada się na rentowność operacyjna, a także brutto oraz netto.

Produkcja kontraktowa przynosi przychody i zyski, a marki własne na razie przychody.

Spółka wydzieliła dwa istotne segmenty operacyjne: produkcję kontraktową oraz produkty pod marką własną. Jeśli jednak spojrzymy w szczegóły segmentów to zobaczymy, że choć obroty marki własnej stanowią 21 proc. (4 p.p. mniej niż rok wcześniej0) to wynik segmentu kształtuje się w okolicach 0. Niestety spółka nie podaje szczegółów, a do tego rachunek zysków) i strat jest w ujęciu rodzajowym, więc nie wiemy czy powodem tak słabej rentowności jest niska marża brutto na sprzedaży czy też konieczność inwestycji w rynek (koszty sprzedaży?). To co jednak może zastanawiać to fakt, że sprzedaż produktów pod marką własną praktycznie nie rośnie (16,4 mln zł w 2018 roku vs 16,2 mln zł rok wcześniej).

Powyższe oznacza, że praktycznie cały wzrost sprzedaży na poziomie grupy został dokonany dzięki obrotom w segmencie produkcji kontraktowej. Wzrost ten jest przede wszystkim rezultatem większej liczby klientów oraz wyższych przychodów generowanych przez największego klienta. Sprzedaż do największego odbiorcy (firmy farmaceutycznej) spółki stanowiła 31,3 proc. w 2018, 32,7 proc. w 2017 roku i 26,7 proc. w roku 2016. Sprzedaż do tego klienta wzrosła o 12,3 proc. w analizowanym roku. Zarząd spółki nie widzi ryzyka w takiej koncentracji zleceń od jednego odbiorcy, ponieważ spółka posiada innych znaczących odbiorców. Szanując opinię zarządu pozostanę jednak przy swoim zdaniu, że jest to jedno z ryzyk, które inwestor powinien brać pod uwagę. W czarnym scenariuszy utraty prawie 1/3 obrotu nie będzie zapewne łatwo szybko znaleźć nowych odbiorców, którzy pokryliby taką dziurę. Trzech kolejnych (biorąc pod uwagę sprzedaż klientów) zapewnia kolejne 22,7 proc. obrotu co pokazuje jednak skalę znaczenia najważniejszego odbiorcy.

Wartość firmy to nadal podstawa aktywów trwałych

Analizując bilans Spółki możemy zauważyć istotną rolę, którą wciąż odgrywają wartości niematerialne i prawne.kliknij, aby powiększyć


Stanowią one w chwili obecnej prawie 66 proc. całkowitych aktywów trwałych. Główną część tych aktywów (25,3 mln zł) stanowi wartość firmy w związku z uzyskaniem kontroli nad Grokam GBL, która jest zakładem produkcyjnym na potrzeby segmentu produkcji kontaktowej. Wartość tego aktywa została poddana, jak co roku, testowi na utratę wartości. Warto zwrócić uwagę, że zakładane przepływy pieniężne do wyceny zostały wyliczone przy założeniu wzrostu sprzedaży na poziomie 11,8 proc. w 2019 roku, 12,5 proc. w 2020r, 13,3 proc. w 2021r i 14,5 proc. w 2022 roku. Stopa wzrostu rezydualnego po 4-letnim okresie prognozy została przyjęta na poziomie 1 proc.. Dokonana w ten sposób wycena wartości firmy przewyższa wartość księgową o ponad 50 mln zł na koniec 2018 roku.

Znaki zapytania w majątku obrotowymkliknij, aby powiększyć


Cykl konwersji gotówki spadł r/r ze 141 do 139 dni, co jest pierwszą jaskółką. Schodząc o piętro niżej w analizie widzimy, że spółka ma dość wysoką rotację w dniach należności na poziomie ponad 115 dni, choć trzeba jasno podkreślić, ze jest to w końcu kwartał gdzie rotacja zaczęła się poprawiać (-10 dni r/r oraz 021 dni kw/kw). Odpis na należności na koniec 2018 roku wyniósł 1,07 mln zł i był o 0,35 mln z ł wyższy od tego na koniec 2017 roku.

Wiekowanie należności pokazuje jednak pewne ryzyka i zagrożenia. Należności nieprzeterminowane wynoszą 64 proc. ogółu należności handlowych. Z kolei 13 proc. ogółu należności stanowiły należności z terminem płatności do 1 miesiące, 12 proc. to należności z terminem zawierającym się w przedziale 2-3 miesiące, a 11 proc. powyżej 90 dni co stanowi 3,2 mln zł należności (2,2 mln zł po odpisie). Spółka zresztą sama w raporcie poinformowała, że obserwuje wzrost należności przeterminowanych przede wszystkich od hurtowni farmaceutycznych.

Ocena zasadności wyceny bilansowej dotyczącej wartości firmy jak i odpisów na należności były dwoma istotnymi pozycjami, które zostały zaklasyfikowane przez biegłego rewidenta jako ryzyka istotnego zniekształcenia i poddane specjalnym procedurom audytorskim. W efekcie badań, podobnie jak w roku poprzednim, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Istotnie poprawiła się rotacja zapasów, która wyniosła 41 dni w porównaniu do 52 rok wcześniej oraz 72 dni w poprzednim kwartale. Spółka poinformowała, że spadek zapasów mógł być nawet większy, ale niektórzy z klientów przesunęli odbiór towarów i produktów na styczeń 2019 roku. Poprawa rotacji zapasów spółka zawdzięcza przede wszystkim niższym stanom wyrobów gotowych Avet Pharmy oraz lepszym dostosowaniem stanu surowców pod produkcję w zależności od bieżących potrzeb i zamówień.

Z jednej strony widać poprawę rotacji, ale z drugiej rosnące znaki zapytania w temacie zaleganie w magazynie. W wypadku materiałów i surowców spółka posiada 1,4 mln takich zapasów (25 proc. całości pozycji materiały i surowce), które zalegają powyżej roku i jest to wartość dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej. W wypadku wyrobów gotowych jest to wartość niecałych 0,6 mln zł (25 proc. całości pozycji wyroby gotowe) czyli o 50 proc. więcej niż na koniec 2017 roku. Wydaje się, że spółka poprawiła rotację materiałów i produktów pod bieżące zamówienia co jest pozytywne lecz nadal ma problemy z pewnymi pozycjami, które po prostu leżą na magazynie. Niewątpliwie należy przyglądać się tym pozycjom w kolejnych kwartałach.

Bardzo mocno spadły zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które wyniosły 3,4 mln zł w porównaniu do 6,9 mln zł rok wcześniej. Jest to wartość dość niska,, dość powiedzieć, że ostatnio takie wartości można było zobaczyć w pierwszym kwartale 2016 roku gdzie zarówno sprzedaż jak i wartość zapasów były około dwukrotnie niższe niż obecnie. Niestety zarząd nie skomentował tego zjawiska w komentarzu do wyników.

Zadłużenie na bardzo niskim poziomie

Pomimo obiektywnie dość wysokiego poziomu majątku obrotowego (wskaźniki płynności szybkiej i bieżącej na poziomie 6,3-7,5), spółka posiada bardzo niskie zadłużenie.kliknij, aby powiększyć


Jak widać na załączonym wykresie, spółka posiada minimalne zadłużenie, nieprzekraczające 20 proc., a odsetkowy dług netto jest na poziomie ujemnym i spółka posługuje się obecnie tylko niewielkim leasingiem. Trudno określić wskaźniki zadłużenia inaczej niż tymi będącymi na poziomie zupełnie bezpiecznym, być może nawet zbyt bezpiecznym 😉.

Polityka dywidendowa spółki zakłada realizowanie wypłat z zysku dla akcjonariuszy „w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadała środki pieniężne i kwoty, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, biorąc pod uwagę czynniki mające wpływ na sytuację finansową Spółki, jej wyniki działalności i wymogi kapitałowe.”kliknij, aby powiększyć


Znaczyć to może wszystko jak i nic. Natomiast historia pokazuje, że spółka dzieli się z akcjonariuszami w sposób uczciwy. Od momentu wejścia na giełdę są to wartości przekraczające 50 proc. zysków, a reszta idzie na zwiększanie bazy kapitałowej i rozwój. Przy założeniu, że tradycja ta zostanie zachowana to można oczekiwać dywidendy w przedziale 0,25-0,31 zł na 1 akcję co dawałoby w dniu dzisiejszym przyzwoitą stopę dywidendy na poziomie 4,3-5,3 proc., czyli bardzo przyzwoicie. Jednak biorąc pod uwagę bardzo dobrą pozycję gotówkową spółki nietrudno wyobrazić sobie sytuację wypłaty 100 proc. zysku w postaci dywidendy co skutkowałoby osiągnięciem wartości na poziomie 0,5 zł na 1 akcję i stopę dywidendy na poziomie ponad 8 proc.

Tym razem jednak w sprawie dywidendy może się trochę ciekawych rzeczy wydarzyć. W raporcie rocznym możemy znaleźć informację o tym, że: "Zarząd Master Pharm S.A. na dzień publikacji raportu nie podjął jeszcze decyzji o rekomendacji w sprawie dywidendy za rok 2018. Decyzja taka zostanie podjęta po zakończeniu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych, który trwa.". I tutaj można mieć pewną zagwozdkę. Po pierwsze mamy 2 miesiące i 1 tydzień do odbycia WZA, co oznacza, że w ciągu następnych kilkunastu dni należałoby zwołać WZA a co za tym idzie najprawdopodobniej przedstawić już swoją rekomendację w sprawie proponowanej dywidendy. Oczywiście przytoczony wyżej paragraf jest również jasnym sygnałem, że przegląd potencjalnych opcji strategicznych ma się ku końcowi. Co to może oznaczać? Ja osobiście rozważyłbym dwa scenariusze. Pierwszy z możliwością dogadywania się z nowym inwestorem, który głosi wezwanie na akcje i wtedy on sam już będzie decydował o dywidendzie. Oraz drugi dalszy samodzielny rozwój Spółki i dywidenda w przedziale 50-100 zysku. Oczywiście opcji może być o wiele więcej.

Kilka słów należy również powiedzieć o sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.kliknij, aby powiększyć


Niewątpliwie przepływy roku 2018 wyglądają znacznie lepiej niż te z 2017 roku. Przypomnijmy, ze ujemne przepływy z działalności operacyjnej to efekt wysokich należności o czym pisałem w trakcie poprzedniej analizy („Na koniec 2017 roku wartość należności handlowych wynosiła aż 30,3 mln zł przy kwartalnej sprzedaży na poziomie 23,7 mln zł. Oczywiście sezonowość sprzedaży ma swoje prawa, ale matematycznie można by zaryzykować stwierdzenie, że spółka sprzedając produkty w czwartym kwartale 2017 nie zobaczyła z nich ani grosza w tym okresie. Oczywiście nie jest to całkowita prawda, ze względu na różne terminy płatności, ale wartości powinny wzbudzić analityczną czujność. Pamiętajmy również o fakcie, że sprzedaż do dwóch największych klientów stanowiła 44 proc. całkowitej sprzedaży w 2017 roku.”). Na szczęście rezultaty 2018 roku wyglądają znacznie lepiej, a zysk netto stanowi około ¾ salda przepływów z działalności operacyjnej. Z kolei dość wysokie ujemne saldo na działalności inwestycyjnej (-7,1 mln zł) to przede wszystkim efekt wypłaty dywidendy w kwocie prawie 5,6 mln zł. Spółka zakończyła rok ze stanem gotówki na poziomie 14,1 mln zł, czyli aż o 71,5 proc. większym niż rok wcześniej.

Pozostałe informacje i ocena ogólna

Spółka przeanalizowała sprawozdania finansowe pod kątem wprowadzenia od 1 stycznia 2019 roku standardu MSSF 16 związanego z nowym sposobem ujęcia leasingu w księgach. Ponieważ GK Masterpharm użytkuje lokale produkcyjne, magazynowe i biurowe na podstawie umów najmu zostaną one przeklasyfikowane i traktowane jako leasing finansowy. W efekcie aktywa i zobowiązania spółki powiększą się o kwotę 4,1 mln zł, amortyzacja wzrośnie o 0,9 mln zł (o tyle samo EBITDA), a usługi obce spadną o około 0,8 mln zł. Dodatkowo powiększą się koszty odsetkowe o 0,1 mln zł a wpływ na zysk brutto będzie pomijalny.

Jeszcze dwa słowa na temat ryzyk, które powinny być przeanalizowane przez inwestorów:
a) Potencjalne ryzyko zaostrzenia przepisów prawnych związanych z wprowadzaniem do obrotu suplementów może w oczywisty sposób niekorzystnie wpłyną na obroty i zyskowność spółki.
b) Projektowanie zmiany w stawkach VAT niekorzystnie dotkną (zmiana z *% na 23%) produkty sprzedawane przez spółkę co może mieć przełożenie zarówno na sprzedaż jak i marze osiągane przez producentów. Zmiany miały wejść od początku 2020 roku, ale wciąż są wstrzymywane i nie wiadomo do końca kiedy wejdą w życie. Jednakże wydaje się, że niepewny jest tylko termin a nie samo podwyższenie stawek w tym przypadku.
c) Kwestia realizowania prawie 1/3 sprzedaży do jednego z kontrahentów i potencjalne reperkusje gdyby w tym temacie coś nieprzyjemnego się wydarzyło.
d) Dalsza praca nad efektywnym zarządzaniem kapitałem obrotowym w szczególności w kwestii należności (przeterminowania) oraz zapasów (te rotujące powyżej roku).
e) Niestety spółka nie przedstawia szczegółów dotyczących poboru energii elektrycznej, ale sama w swoim sprawozdaniu wskazuje, że „… obserwuje rynek energii elektrycznej, która jest istotnym czynnikiem generującym koszty działalności Emitenta”. Biorąc pod uwagę obecną sytuację i wzrostowe tendencje panujące na tym rynku od połowy 2018 roku może to być istotne wyzwanie kosztowe.

Ponieważ spółka jest w trakcie przeprowadzania procesu przeglądu opcji strategicznych nie można wykluczyć możliwości rozwoju Masterpharm poza giełdą. W takim wypadku oczywiście powstaje pytanie jak zareagowaliby na potencjalne wezwanie akcjonariusze (o ile tacy jeszcze są), którzy kupowali akcje w trakcie IPO. Od tego czasu upłynęło już ponad 3 lata, a w chwili obecnej wycena dopiero zbliża się do ceny emisyjnej z 2016 roku. To oczywiście może oznaczać, że wezwanie powinno zakładać istotną premię w stosunku do obecnej wyceny. Jednakże nie należy zapominać, że najważniejszym graczem jest prezes spółki, który Jacek Franasik, który wraz z P. A. Nykiel kontrolują 77 proc. akcji oraz głosów w spółce. Jeśli chodzi o u dział funduszy TFI i OFE to jest on na poziomie niecałych 10 proc. akcji.

Na dzień dzisiejszy analiza wskaźnikowa zarówno w porównaniu do sektora wskazuje przede wszystkim na niedowartościowanie akcji Masterpharm na GPW, choć w wypadku porównania do szerokiego rynku jest już podział na wycenę optymalną oraz niedowartościowanie. Spółka jest obecnie wyceniana na niecałe 12 P/E oraz 7,3 EV/EBITDA, czyli wyżej niż podczas poprzedniej analizy. Biorąc całą historię pobytu na GPW, wycena spółki przebywała w zakresie wahań wskaźnika P/E 8-20. Po istotnych spadkach w drugiej połowie 2017 roku spółka odrabia straty i obecnie jest wyceniana o 100 proc. wyżej od swojego dołka. Oczywiście taki wzrost absolutnie nie przekreśla możliwości dalszej aprecjacji. Bardzo silna pozycja gotówkowa i brak zadłużenia, poprawiające się wciąż zyski (z małym przystankiem w czwartym kwartale) oraz dalsze możliwości sprzedażowe, kwesta przeglądu opcji strategicznych i ewentualnego wezwania z pewnością są argumentami, które mogłyby uzasadnić dalsze wzrosty.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 maja 2019 19:02


Analityk Fundamentalny
38
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 492
Wysłane: 14 stycznia 2020 15:56:35 przy kursie: 5,00 zł
Będziemy żyć teraz w separacji - omówienie sprawozdania finansowego MASTERPHARM po III kw. 2019 r.

Ostatnie omówienie wyników dotyczyło 2018 roku i wskazywało na dobre wyniki 2018 roku jednak z pewnym oznakami zadyszki w czwartym kwartale. Jak się okazało zadyszka ta przerodziła się w coś więcej i pierwsze półrocze 2019 roku wypadło dosyć blado. Zobaczmy w takim razie jak prezentują się wyniki trzeciego kwartału i spróbujmy pospekulować czego można się spodziewać w 2020 roku.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 13-01-2021 15:56:35.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 27088)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 15 stycznia 2020 11:22

MrBlue2
20
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 192
Wysłane: 27 lipca 2020 21:35:18 przy kursie: 4,04 zł
Kolejna spółka, którą główni chcą wycofać z GPW. Czy drobni będą walczyć?Think

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia Strony zobowiązały się do wspólnego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki innych niż akcje posiadane przez Strony na dzień ogłoszenia wezwania na podstawie art. 74 ust. 2 i art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie („Wezwanie”).

W przypadku nieosiągnięcia w ramach Wezwania łącznie 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Strony uzgodnią dalsze działania oraz rozważą ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki innych niż akcje posiadane przez Strony na dzień ogłoszenia wezwania zgodnie z art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie.

W przypadku osiągnięcia w ramach Wezwania łącznie co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz mniej niż 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Strony uzgodnią dalsze działania i rozważą nabywanie akcji Spółki w ramach transakcji rynkowych, ogłoszenie na podstawie art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie kolejnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki innych niż akcje posiadane przez Strony na dzień ogłoszenia wezwania lub przeprowadzenie procedury wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym zgodnie z art. 91 Ustawy o Ofercie.

W przypadku osiągnięcia w ramach Wezwania łącznie co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Strony przeprowadzą przymusowy wykup akcji Spółki posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy Spółki zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie. Po przeprowadzeniu przymusowego wykupu Strony przeprowadzą procedurę wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym zgodnie z art. 91 Ustawy o Ofercie.

MrBlue2
20
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 192
Wysłane: 28 lipca 2020 09:05:54 przy kursie: 4,98 zł
Wezwanie po 4,20

średnia 3 ms 4,01 ... średnia 6 ms 4,15
Czyli wezwanie po minimum 4,15 ... rzucili się i dali 4,20

a 4 lata temu była emisja po 6 zł

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,314 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +135,80% +27 160,25 zł 47 160,25 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d