pixelg
Jak rozliczać podatek od dywidend od spółek z USA? - Warsztat - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

Jak rozliczać podatek od dywidend od spółek z USA?

VirginGuard
0
Dołączył: 2008-11-18
Wpisów: 34
Wysłane: 4 sierpnia 2020 01:02:10
Po szybkiej rozmowie o możliwość złożenia formularza W-8BEN z przedstawicielem mBanku:

Cytat:

mBank: Nie umożliwiamy złożenia takiego formularza za naszym pośrednictwem.
mła: Rozumiem jednak że w jakiś sposób mogę go do Państwa przesłać?
mBank: Jeżeli chodzi o rezydencje podatkową może Pan u nas złożyć oświadczenie dotyczące ustawy FATCA i CRS wchodząc w Finanse > Usługi > Nowa Usługa > FATCA i CRS.


Czyli że cały ten formularz na nic i tak się nie zda? Tak mam to rozumieć? Eh?

miw83
0
Dołączył: 2020-08-02
Wpisów: 6
Wysłane: 4 sierpnia 2020 14:00:04
Grant_Vandervort napisał(a):
Chyba Art. 30a. 6. Ustawy o podatku od osób fizycznych:

"6. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–4 oraz pkt 6, 8 i 9,
pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24
ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e."


No właśnie, tam jest napisane "z zastrzeżeniem art 24 ust. 5 pkt 1".

A art 24 ust. 5: Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:
1) przychody z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości;

Grant_Vandervort
1
Dołączył: 2020-07-18
Wpisów: 10
Wysłane: 4 sierpnia 2020 14:52:59
No to może gdzieś indziej ale na pewno w tej ustawie.

VirginGuard napisał(a):
Czyli że cały ten formularz na nic i tak się nie zda? Tak mam to rozumieć? Eh?


Tak było do tej pory. Kolega wyżej pisał o jakimś zwrocie ale to chyba pomyłka.


miw83
0
Dołączył: 2020-08-02
Wpisów: 6
Wysłane: 5 sierpnia 2020 02:02:59
Wysłałem zapytanie do KRS, jeśli odpowiedzą to dam znać.

miw83
0
Dołączył: 2020-08-02
Wpisów: 6
Wysłane: 7 sierpnia 2020 21:52:42
Nie jestem w stanie edytować poprzedniego posta więc poprostu wkleję część emaila:

moje pytanie napisał(a):
Jesli w danym roku podatkowym na gieldzie w obcym kraju zakupilem sobie akcje ktore przyniosly strate 1000zl i je z ta strata sprzedalem ale w miedzyczasie mialem zysk 200zl z dywidend(pochodzacych z innych akcji ktore nadal trzymam) i nie dokonywalem innych transakcji gieldowych w danym roku to czy moge sobie od zysku odpisac strate skoro nominalnie jestem 800zl na minusie(i nie wliczam tu nawet kosztow operacji)?


ich odpowiedz napisał(a):
Dywidendy podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 19%, który jest pobierany przez płatnika. Zatem, jeżeli płatnik pobrał 19% zryczałtowany podatek od polskiej dywidendy, wówczas nie musi Pan wykazywać tego podatku w zeznaniu rocznym.

Natomiast odnosząc się do otrzymanych przez Pana dywidend z zagranicy, to zakładając, że jest Pan polskim rezydentem podatkowym, co do zasady jest Pan obowiązany do samodzielnego obliczenia 19% zryczałtowanego podatku i wykazania go w zeznaniu podatkowym. Od tak obliczonego podatku odlicza kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą (do wysokości stawki podatku od dywidendy przewidzianej we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania - nadmienić należy, że zapisy ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mają w tej sytuacji nadrzędne znaczenie). Kwotę należnego podatku w Polsce oraz podatku zapłaconego za granicą podlegającego odliczeniu wykazuje się w zeznaniu rocznym.

Wybór formularza uzależniony jest od rodzaju pozostałych dochodów uzyskanych przez podatnika. Rozliczenia uzyskanej dywidendy z zagranicy można dokonać w zeznaniu PIT-36 (wersja 27 - poz. 355, 357), PIT-36L (wersja 16 - poz. 115, 116), PIT-38 (wersja 14 - poz. 45, 46), PIT-39 (wersja 10 - poz. 31, 32).

Informujemy ponadto, że przychody, a także podatek zapłacony za granicą, w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio: dzień uzyskania przychodu np. przelew środków na konto lub dzień zapłaty podatku.

Końcowo wyjaśniamy, że strata ze zbycia akcji, nie pomniejsza uzyskanych dochodów z dywidend.
Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 pkt 4 i 6, art. 30a ust. 1 pkt 4, ust. 3 i 9, art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.).


Jak dla mnie to bardzo wymijająco i nie na temat. Ogólne pouczenie bez odniesienia się do mojego zapytania, poza pogrubioną cześcią tekstu. Ale nawet i to pogrubione to tylko ogólnikowe pouczenie.
Edytowany: 7 sierpnia 2020 22:01

miw83
0
Dołączył: 2020-08-02
Wpisów: 6
Wysłane: 17 sierpnia 2020 15:35:48
W końcu odpisali:
Cytat:
Odpowiadając na pytanie informujemy, że jak wskazano Panu w odpowiedzi mail z dnia 07.08.2020 r., o nr ID 24531914, uzyskana strata ze zbycia akcji nie pomniejsza dochodu uzyskanego z dywidend.

W związku z tym wyjaśnić należy, że strata ze zbycia akcji nie obniża podatku z dywidend. Zasadą bowiem jest, że o wysokość straty w określonych ustawą przypadkach obniża się dochód.

Brak możliwości odliczenia straty ze zbycia akcji wynika z faktu, że dochód z tytułu dywidend jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem, który ze swej istoty jest pobierany od każdej konkretnej wypłaty przez płatnika. Natomiast dochód/strata ze zbycia akcji rozliczany/a jest niezależnie od dochodów z dywidend.

Mimo, że jest Pan obowiązany samodzielnie wykazać każde ze źródeł w składanym zeznaniu (z uwagi na fakt uzyskania przychodów z tych źródeł poza terytorium RP), nie może Pan dokonać pomniejszenia dochodu z dywidendy o stratę ze zbycia akcji.


Stratę tą może Pan odliczyć o dochodu uzyskanego w kolejnych latach w ten sposób, że może Pan:


1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo


2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.


Wyjaśniamy, że dokonując rozliczenia akcji oraz dywidend należy uwzględnić dowody potwierdzające fakt dokonywania określonych operacji poza terytorium Polski.

Końcowo informujemy, że z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego i celnego na pytania mailowe klientów odpowiedzi udziela Krajowa Informacja Skarbowa. Pytania należy kierować za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: www.podatki.gov.pl/zadaj-pytan...Podstawa prawna:


- art. 3, art. 9 ust. 3 i 6, art. 17 ust. 1 pkt 4 i 6, art. 30a ust. 1 pkt 4, ust. 3 i 9, art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, ze zm.).

Cuboctahedron
0
Dołączył: 2019-10-08
Wpisów: 18
Wysłane: 18 sierpnia 2020 17:21:43
Grant_Vandervort napisał(a):
Rozumiem, że składałeś W8BEN w mbanku i to 50% dotyczy inwestorów którzy je składali?


Nie składałem W8BEN. Zwrot dostałem całkowicie automatycznie bez ubiegania się o niego.

Grant_Vandervort
1
Dołączył: 2020-07-18
Wpisów: 10
Wysłane: 19 sierpnia 2020 14:19:00
No to na jakiej podstawie był ten zwrot i od kogo? Twierdzisz, że amerykański IRS zamienił się w świętego mikołaja i zdecydował, że nie będzie pobierał podatku od klientów mbanku be względu na to to kim oni są?

Albo to jest jakieś nieporozumienie i ten zwrot dotyczył np. jakiegoś błędnego rozliczenia przez pośredników albo to jakieś bajkopisarstwo bo to, że urząd skarbowy rozdaje z własnej woli wybrańcom pieniądze jest niemożliwe.

Grant_Vandervort
1
Dołączył: 2020-07-18
Wpisów: 10
Wysłane: 21 sierpnia 2020 15:39:00
ich odpowiedz napisał(a):
Od tak obliczonego podatku odlicza kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą (do wysokości stawki podatku od dywidendy przewidzianej we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania - nadmienić należy, że zapisy ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mają w tej sytuacji nadrzędne znaczenie).


To jest kolejne bezczelne kłamstwo anonimowych urzędników bez żadnej mocy prawnej. Wiążących interpretacji z przeciwnym wnioskiem wydanych przez izbę skarbową jest bez liku (podawane już wcześniej):

sip.mf.gov.pl/faces/views/szcz...

sip.mf.gov.pl/faces/views/szcz...

sip.mf.gov.pl/faces/views/szcz...

sip.mf.gov.pl/faces/views/szcz...

sip.mf.gov.pl/faces/views/szcz...

Właściwie każdy kto zabuli 40zł może taką dostać, wystarczy copy-paste z właściwą nazwą kraju i % zapłaconej stawki tyle, że jest to rodzaj haraczu zupełnie jak w krajach 3-go świata gdzie często trzeba dopłacić za to żeby urzędnik zaczął respektować obowiązujące prawo. Kwintesencja podziału na równych i równiejszych.
Edytowany: 21 sierpnia 2020 15:40

Cuboctahedron
0
Dołączył: 2019-10-08
Wpisów: 18
Wysłane: 24 sierpnia 2020 22:59:08
Grant_Vandervort napisał(a):
No to na jakiej podstawie był ten zwrot i od kogo? Twierdzisz, że amerykański IRS zamienił się w świętego mikołaja i zdecydował, że nie będzie pobierał podatku od klientów mbanku be względu na to to kim oni są?


Zacytuj fragment mojej wypowiedzi, w którym twierdzę, że IRS nie pobrał mi żadnego podatku.

Pobrali 30% przy wypłacie dywidendy, a w przyszłym roku mBank widocznie złożył wniosek w imieniu ich klientów o zwrot nadpłaconych 15% w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Grant_Vandervort napisał(a):
Albo to jest jakieś nieporozumienie i ten zwrot dotyczył np. jakiegoś błędnego rozliczenia przez pośredników


Na mojej liście transakcji zwroty te widnieją z następującym opisem transakcji:

Cytat:
Tax refund do dyw US7561091049 platna: 2019-11-15
Tax refund do dyw US7561091049 platna: 2019-12-13


i kwoty wynoszą dokładnie 15% także dziwne by było aby ktoś pomylił się przy obu dywidendach, w obu przypadkach dokładnie o 15% i pomyłkowo napisał "tax refund do dyw" w opisie transakcji.

Grant_Vandervort napisał(a):
albo to jakieś bajkopisarstwo


Jasne, tak po prostu zachciało mi się wymyślić jakieś kłamstwa aby... no do końca nie wiem w jakim celu, ale Ty pewnie wiesz ;)


Grant_Vandervort
1
Dołączył: 2020-07-18
Wpisów: 10
Wysłane: 25 sierpnia 2020 14:03:50
Jaki wniosek in na jakiej podstawie? Dlaczego żadne inne biuro maklerskie na świecie nie składa samo tych wniosków skoro tak można? Dlaczego wobec innych klientów, także na tym forum, mbank stwierdza, że nie da się złożyć żadnego wniosku i sam na swoich stronach pisze:

"Z uwagi na model obsługi rynków zagranicznych stosowany w Biurze Maklerskim mBanku nie ma możliwości ubiegania się o preferencyjną, obniżoną stawkę opodatkowania wynikającą z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania." ( www.mdm.pl/ui-pub/site/oferta_... )

Dlaczego nikt inny w polskim internecie nie dostał tego zwrotu skoro twierdzisz, że 50% klientów je dostaje? jak to możliwe, że klienci aktywnie starający się o zwrot odbijają się od ściany a inni którzy ze swojej strony nie zrobili nic dostają pieniądze na konto z automatu?

Nie mam pojęcia dlaczego dostałeś ten zwrot (jeżeli to prawda) i chyba ty też tego do końca nie wiesz. Nie wykluczałbym błędu ze strony mbank/kbc (może zwrot powinien dostać ktoś inny). Ja kiedyś dostałem dywidendę z akcji których nigdy nie posiadałem. Możliwe też, że papier który posiadasz podlega jakimś innym przepisom.

Cuboctahedron
0
Dołączył: 2019-10-08
Wpisów: 18
Wysłane: 25 sierpnia 2020 17:57:21
Nie mam zamiaru dalej dyskutować z kimś kto mi zarzuca, że kłamię. Myśl sobie co chcesz.
Edytowany: 25 sierpnia 2020 17:57

Grant_Vandervort
1
Dołączył: 2020-07-18
Wpisów: 10
Wysłane: 25 sierpnia 2020 20:39:24
Bez konkretów udział w dyskusji jest bezcelowy. Nie dziw się, że nie wszyscy wierzą we wszystko co ktoś napisał w internecie.

karilocz
0
Dołączył: 2020-09-14
Wpisów: 1
Wysłane: 14 września 2020 13:27:39
Z ciekawości to czy ktoś korzystał może po prostu z usług jakiegoś biura rachunkowego? Bo się zastanawiam czy są jakieś biura w Polsce z doświadczeniem w takich tematach.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,293 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +138,44% +27 688,68 zł 47 688,68 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d