pixelg
AIGAMES - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

AIGAMES [ALG]

AKTUALNY KURS: 22,80 zł (-0,87%) 25-09-2020 17:00
Kusep
1
Dołączył: 2009-05-18
Wpisów: 25
Wysłane: 11 sierpnia 2020 08:33:15 przy kursie: 23,10 zł
Wydawca gier video na komputery i konsole.
Spółka zatrudnia ponad 70 osób.
Myślę że warto poruszyć jej temat.
(Sposób wejścia na giełdę kojarzy mi się z wejściem CDPROJEKTU.)

Wcześniej na giełdzie jako Setanta. Nazwa została zmieniona w wyniku przeniesienia do niej całego majątku All In! Games. Firmy funkcjonującej w branży growej od końca 2018 roku. Mają w swoim portfolio dziesięć wydanych tytułów.
W tym:
- Tools Up! - sprzedaż przekroczyła 100 tysięcy sztuk (trwają prace nad dodatkiem (DLC))
- Fort Triumph, którego pełna wersja na Early Access otrzymała 80 procent pozytywnych recenzji na platformie Steam
(W tym roku powinny być gotowe wersje na konsole PS4 i XBOX)

W związku z połączeniem wyników finansowych brak. Dopiero w raporcie za III kwartał br. będą wyniki finansowe All in! Games S.A. Obecne wyceny jej wskaźników są w rzeczywistości wskaźnikami dotyczącymi spółki Setanty.

Planują co najmniej trzy duże premiery na drugą połowę 2020 roku:
- Ghostrunner (studio deweloperskie One More Level)
- Metamorphosis od Ovid Works
- Paradise Lost od PolyAmorous
Łącznie dla wszystkich tych tytułów na platformie Steam zapisało się na wishlisty 600 tysięcy osób.
Na różnym etapie produkcji jest także 12 innych gier.

Chciałbym poznać wasze zdanie dotyczące przyszłości spółki.
Jak oceniacie jej zespół?
Edytowany: 11 sierpnia 2020 10:50

aircanada15
aircanada15 PREMIUM
17
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 1 200
Wysłane: 11 sierpnia 2020 08:50:08 przy kursie: 23,10 zł
Wycena absurdalna. January Ciszewski w akcjonariacie przyprawił ulicę o motylki w brzuchu i dalej już poszło...
Ghostrunner wydaje się idealnym kandydatem na grę typu ciekawa-do-momentu-premiery.

indyan
16
Dołączył: 2011-04-11
Wpisów: 156
Wysłane: 11 sierpnia 2020 10:19:21 przy kursie: 22,40 zł
Kiedyś mieliśmy kombinacje p. Krauze + ropa (petrol) czy p. Karkosik + biopaliwa (skotan), teraz nadszedł czas na kolejnego "magika" parkietu - p. Ciszewski + gry lub oze - do wyboru.


Kusep
1
Dołączył: 2009-05-18
Wpisów: 25
Wysłane: 11 sierpnia 2020 10:29:30 przy kursie: 22,40 zł
Nie uzasadniłeś swojej opinii w żaden sposób.

Wartość spółek określona przez niezależnego biegłego rewidenta określona została na kwotę:
- wartość przedsiębiorstwa All In! Games sp. z o.o. = 331 940 724,77 zł,
- wartość 100 % akcji spółki Setanta S.A. = 7 237 776,00 zł
RAZEM: 339 178 500,77 zł : 34 468 200 akcji = 9,84 zł na 1 akcję.

Niech biegły rewident określi wartość jakiejkolwiek innej spółki z tej branży, a okaże się znacznie niższa od kursów akcji.
Względem czego wycena giełdowa nie jest absurdalna.
Zobaczymy za rok, kto miał rację.

Kusep
1
Dołączył: 2009-05-18
Wpisów: 25
Wysłane: 11 sierpnia 2020 10:39:57 przy kursie: 22,40 zł
January Ciszewski - akcjonariusze Columbus Energy nie narzekają.
Wzrost kursu z 25 groszy do 110 zł

A Krauze? Odniósł porażkę bo porwał się na ropę. I to go przerosło.
Nie można jednak zapominać o jego sukcesach choćby z Prokom Software SA. Wchłoniętym przez Asseco Poland SA

aircanada15
aircanada15 PREMIUM
17
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 1 200
Wysłane: 11 sierpnia 2020 10:46:18 przy kursie: 22,40 zł
Kusep napisał(a):

Wartość spółek określona przez niezależnego biegłego rewidenta określona została na kwotę:
- wartość przedsiębiorstwa All In! Games sp. z o.o. = 331 940 724,77 zł,


I co jest największą wartością w tych 334 mln ? Pray

Kusep
1
Dołączył: 2009-05-18
Wpisów: 25
Wysłane: 11 sierpnia 2020 11:27:23 przy kursie: 22,40 zł
332 mln
Dobre pytanie.
Trzeba by było sięgnąć do tego raportu.
Napisałem do nich w tej sprawie na https://allingames.pl/kontakt/
Zobaczymy, czy odpowiedzą :)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
70
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 275
Wysłane: 11 sierpnia 2020 15:41:15 przy kursie: 22,40 zł
O jakiej wycenie biegłego? Przecież te wyceny powstają na bazie DCF do których źródłem materiałów wsadowych (założeń) jest.... zarząd spółki. Zarząd może oczekiwać wszystkiego.

Kusep
1
Dołączył: 2009-05-18
Wpisów: 25
Wysłane: 11 sierpnia 2020 22:58:19 przy kursie: 22,40 zł
Na dzień dzisiejszy żadnej odpowiedzi ze Spółki nie dostałem.
I pewnie nie dostanę.

Skąd o tej wycenie - będzie dalej.

Okazuje się, że najpierw otwarto szafę.
Otwarciem jej była sprzedaż przez Macieja Łaś - pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce - 100 tys. akcji po... 7,50 zł.
Gdy kurs na GPW wynosił 25 zł.
/ www.bankier.pl/wiadomosc/ALL-I...

A trup z szafy wypadł wczoraj przed północą...

Na wstępie przytoczę art. 397 k.s.h.:
"Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki."

"Wymóg powzięcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki akcyjnej." /j.w./

To nie wszystko.
Bo teraz okazało się, że:
"Ad 1. Jak wynika ze sprawozdania finansowego Spółka Setanta S.A. (poprzednia nazwa Spółki ALL IN! GAMES S.A.), na koniec 2019 r. Spółka odnotowała w 2019 r. Stratę w wysokości 188 tys. złotych. Z kolei skumulowana strata z lat ubiegłych wyniosła kwotę ok. 27,7 mln złotych. Jednocześnie wg niniejszego sprawozdania Spółka dysponuje bardzo ograniczonymi aktywami obrotowymi." /https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2020-08/Zadanie_akcjonariusza_202008101708679633.pdf/


Fakt. W raporcie www.bankier.pl/static/att/emit... jest strata ok. 27,7 mln złotych. Ale jest też kapitał zapasowy na jej pokrycie w kwocie ok. 27,2 mln zł.
A zobowiązania to jedynie 272 tys. zł

"Wniosek w zakresie podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki uzasadniony jest faktem
wykazywania znacznych Strat w ostatnich raportach okresowych, co może spowodować powstanie
przesłanek z art. 397 k.s.h.
Ad. 2 Wniosek o podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję nowych akcji na okaziciela serii H, w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu doprowadzenie do szybkiego zwiększenia kapitału
obrotowego Spółki w celu umożliwienia Spółce pokrycia jej zobowiązań oraz realizację strategii w
zakresie prowadzenia działalności związanej z wydawnictwem gier komputerowych produkowanych
przez studia game developerskie."
/jak wyżej: www.bankier.pl/static/att/emit...

Uwaga! W uzasadnieniu wniosku jest, że cel tej subskrypcji prywatnej to jej kierowanie do obecnych wierzycieli Spółki.
Ciekawe ile z tego rzucą osobom zaangażowanym w rozwój spółki.
Ale nawet jeśli, to cena 1,67 zł przy kursie jaki był i jest... to kpina i potwarz dla akcjonariuszy mniejszościowych. A większościowi siebie nie skrzywdzą, bo też sobie wezmą po 1,67 zł.
To nawet Tymiński z CIGAMES brał w ramach programu motywacyjnego akcje po 0,70 zł przy kursie 1 zł. /https://www.bankier.pl/wiadomosc/CI-GAMES-S-A-Objecie-akcji-serii-F-w-ramach-Programu-Motywacyjnego-CI-Games-S-A-7570295.html/
A przezywają go "Pinokio".

A AIGAMES ma dziś kurs 22,40 zł po spadkach z 35 zł i oni sobie chcą akcje po 1,67zł.
Gdy Tymiński nabył swoje akcje po 0,70 zł to kurs później zjechał 0,38 zł.
Psioczą na Tymińskiego na forum, ale on to w porównaniu z głównym akcjonariuszami z AIGAMES to anioł.

A w czym kłamali?
" Wartość obu Spółek określona przez niezależnego biegłego rewidenta, który został wybrany zgodnie przez obie strony transakcji, według otrzymanych wycen została określona na kwotę 331.940.724,77 zł w przypadku wartości przedsiębiorstwa ALL IN! GAMES oraz na kwotę 7.237.776,00 zł w przypadku 100% akcji spółki Setanta S.A. Obie strony ustaliły, że parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku Połączenia, będzie przedstawiała się w ten sposób, że dotychczasowi akcjonariusze Setanta S.A. będą posiadali 12,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki po połączeniu." /Czytaj więcej na biznes.interia.pl/gieldy/aktua...

To jak to?
Wartość Sentany wtedy oszacowali na 7.237.776,00 zł... a teraz szacują na minus 27,7 mln złotych - które nagle trzeba spłacać emisja akcji i to po 1,67 za 1 akcję...

"Proponowana cena emisyjna winna być atrakcyjna z punktu widzenia inwestorów w szczególności wierzycieli spółki tak, aby zapewnić sukces subskrypcji przy uwzględnieniu bieżących potrzeb kapitałowych.
Konkretne przeznaczenie środków z emisji winno należeć do Zarządu Spółki, natomiast w ocenie akcjonariusza środki powinny zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań również w formule oferowania akcji wierzycielom Spółki." /Z wniosku Majewskiego jak wyżej/

To grubo przesadzona atrakcyjność w stosunku do kursu giełdowego.
Z czego by wynikało, że skoro atrakcyjne jest tylko 1,67 zł, to ile akcje sa rzeczywiście warte?
2-3 zł?

"W ocenie akcjonariusza proponowana subskrypcja akcji serii H powinna zostać uchwalona niezależnie od zaproponowanego przez Zarząd upoważnienia do podwyższenia kapitału docelowego. Należy zwrócić uwagę, iż kapitał docelowy może zostać wykorzystany dopiero w okresie późniejszym tj. po rejestracji zmian Statutu Spółki oraz w ciągu 3 lat natomiast aktualnie proponowana emisja akcji serii H winna zaspokajać bieżące potrzeby finansowe Spółki." /Z wniosku Majewskiego jak wyżej/
Z tego wynika, że czekają jeszcze kolejne emisje akcji w ciągu 3 lat...
Czy też po 1,67 zł?
A może już po 0,50 zł?

Pozycja
4
Dołączył: 2020-08-05
Wpisów: 12
Wysłane: 12 sierpnia 2020 00:16:59 przy kursie: 22,40 zł
Wysysane w palca wyceny to chyba specjalność pana J(C)H. Spółki pokrzyżowane własnością wzrastają na wartości w wyniku zamkniętej reakcji: wycena (z czapki) jednej powoduje wzrost wartości kolejnej, posiadającej udziały w niej i tak dalej ... A skąd bierze się rosnąca wartość spółki nie prowadzącej żadnej działalności, o zerowych przychodach i tylko kosztach (głównie za buchalterię) - o to jakoś dziwnie nikt nie pyta.
Fakt, columbus to złoty strzał pana iluzjonisty, chyba jedyna spółka prowadząca prawdziwą działalność i obracająca rzeczywistymi pieniędzmi. Ale, jest jedno małe ale: spółka prowadzi prosty sezonowy biznes przykręcania paneli do dachów domków jednorodzinnych na fali dotacji rządowych, inne jej działania (słynne farmy) raczej nie są i mogą nigdy nie być dochodowe a stanowią jedynie koszty i propagandę. Więc skąd wycena wielokrotnie wyższa od innych, w większości bardziej perspektywicznych i zorganizowanych firm z tej branży? Patrząc na ostatnią historię np. 4mass chyba jasno widać co i gdzie wystarczy rozpowszechnić, aby odpowiedni elektorat wrzucił do NC kasę wystarczającą na takie jazdy cenowe. A wtedy, zamiast montować panele na 1 dachu wystarczy sprzedać 100 akcji (z posiadanych 35 mln)
[TAK, to nie wątek o columbus]

ALG pojechało na podobnej zasadzie: dużo szumu z J(C)H w tle, z tym, że zero realnych liczb + wycena startowa z księżyca. Obietnica jednej gry, na której ma sowicie zarobić kilka polskich i zagranicznych firm - jeszcze kilka miesięcy temu byłaby oznaką nadchodzącej porażki, teraz wystarczyła do wypompowania kursu w kosmos. Taki CDR ze swoim cyberpankiem zaczął wyglądać śmiesznie przy ALG, nie mówiąc już o prężnie działających, regularnie zarabiających i uznanych na rynku firmach z branży growej: "puste" ALG jest od prawie wszystkich z nich więcej warte na giełdzie.

Gdyby zjawisko ALG występowało na NC - nie byłoby w tym nic dziwnego - tam toczy się dynamiczna rozgrywka sportowa. Jednak na GPW takie numery nie powinny mieć miejsca.

Cóż, grającym w ten tytuł pozostaje życzyć stalowych nerwów, kosmicznego refleksu i obrotów w sądnym dniu, bo kolejnej okazji do realizacji zysków może nie być.


Kusep
1
Dołączył: 2009-05-18
Wpisów: 25
Wysłane: 12 sierpnia 2020 20:44:10 przy kursie: 21,20 zł
Dostałem odpowiedź ze spółki.
Miłe zaskoczenie.
Cytat:
Informacje dotyczące ustalenia wartości znajdują się w Planie Połączenia (okolice strony 8.) - plan przesyłam w załączniku. Jest on też dostępny w dziale Raporty, w zakładce Investor Relations na naszej stronie allingames.com.


W Planie Połączenia na str.8:
Cytat:

3. Wycena ALL IN! GAMES
Podstawą dla ustalenia wartości ALL IN! GAMES na potrzeby połączenia jest wartość godziwa przedsiębiorstwa ALL IN! GAMES, ustalona w oparciu o metodą majątkową skorygowanych aktywów netto, natomiast do wyceny know-how i autorskich praw majątkowych do znaku towarowego zastosowano metodą Venture Capital z uwzględnieniem mnożników porównywalnych spółek. Wartość godziwą ustalono według wyceny ALL IN! GAMES na dzień 1 sierpnia 2019 roku, sporządzonej zgodnie z opisanymi wyżej zasadami przez niezależnego biegłego rewidenta w osobie Krystyny Adamus, wpisanej na listę biegłych rewidentów, prowadzona przez Polską Izbą Biegłych Rewidentów pod numerem 10289, działającej w ramach firmy audytorskiej Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Batorego 4/6, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzonej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3804.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że wartość przedsiębiorstwa ALL IN! GAMES na potrzeby połączenia wynosi 331 527 109,54 zł (trzysta trzydzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięć 54/100 złotych).


W Planie Połączenia str. 7:
Cytat:
2. Wycena SETANTA

Podstawą dla ustalenia wartości SETANTA jest wycena dokonana metodą wyceny rynkowej na dzień 1 sierpnia 2019 roku.
Dla wyceny akcji SETANTA zastosowano cenę akcji SETANTA na zamknięciu sesji giełdowej w dniu 1 sierpnia 2019 roku. Wycenę zgodnie z opisanymi wyżej zasadami sporządził niezależny biegły rewident w osobie Krystyny Adamus, wpisanej na listę biegłych rewidentów, prowadzoną przez Polska Izbą Biegłych Rewidentów pod numerem 10289, działającej w ramach firmy audytorskiej Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Batorego 4/6, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzonej przez Polska Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3804.

Wartość jednej akcji SETANTA ustalona metodą opisana powyżej wynosi 2,25 zł (dwa złote i dwadzieścia pięć groszy), zgodnie z kursem notowań akcji SETANTA na rynku regulowanym, tj. Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wartość SETANTA ustalona metodą rynkową wynosi 9 693 450,00 zł (dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych i zero groszy).
Pozycja
4
Dołączył: 2020-08-05
Wpisów: 12
Wysłane: 19 sierpnia 2020 19:26:27 przy kursie: 23,50 zł
A gdyby przeczytać te odpowiedzi - nadal będzie miło?

2. Allingames biegli wycenili co: laptop + paczkę ołówków i miliony długów? A te + 320 mln to kto wycenił, bo biegli raczej na dłuższe wakacje aż tak śpieszni nie byli..

3. Setanta: 9 mln wartości czego - niesprzedawalnych akcji pustej spółki?

Cóż prawo mamy jakie widać, kilku królów z operacji finansowych już na nim wyrosło, czasem komuś się noga powinie - ale ogólnie róbta co chceta a płacą napaleńcy

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,315 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +138,44% +27 688,68 zł 47 688,68 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d