pixelg
PRAGMAFA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

PRAGMAFA [PRF]

AKTUALNY KURS: 24,30 zł (+0,00%) 16-06-2021 09:37
Danielek
0
Dołączył: 2017-04-05
Wpisów: 44
Wysłane: 7 maja 2017 13:25:23 przy kursie: 13,60 zł
Proszę o zweryfikowanie danych finansowych wprowadzonych w serwisie, wg raportu rocznego zysk netto to 4,14 mln a u Państwa widnieje 4,14 ale straty a przez to c/z jest ujemne a powinno być dodatnie.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 7 maja 2017 19:35:40 przy kursie: 13,60 zł

Analityk Fundamentalny
139
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 632
Wysłane: 9 lipca 2018 10:06:33 przy kursie: 16,80 zł
Wycena ma fintechy dwa? - omówienie sprawozdania finansowego Pragma Faktoring po 1 kw. 2018 r.


Do tej pory spółka Pragma Faktoring nie cieszyła się wielkim zainteresowaniem na forum i nie była poddana gruntownej analizie fundamentalnej. Aczkolwiek warto spojrzeć na stopę zwrotu z akcji, która w ostatnim roku wyniosła prawie 13 proc., co jak na obecną ogólną sytuację na WGPW wcale nie jest wynikiem słabym. Gdyby porównywać do wartości maksymalny to stopa zwrotu wzrosłaby do około 30 proc. Spróbujmy zatem zrozumieć jaki biznes spółka prowadzi, a przede wszystkim czy można będzie na tym jeszcze zarobić.

W chwili obecnej głównym przedmiotem działalności spółki jest finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) czyli po prostu dostarczanie kapitału obrotowego w sposób wygodny dla klientów. Wciąż ważną nogą tego biznesu jest faktoring offline (czyli klasyczne usługi faktoringu, który pozwala na szybszy spływ płatności i poprawę płynności przedsiębiorstw jako często prostsza i mniej skomplikowana alternatywa do kredytu bankowego) oraz w mniejszej części pożyczki, ale dynamicznie dołączają do niego rozwiązania online typu PragmaGo (program oferujący mikro i nanofaktoring czyli innymi słowy wykup faktur obsługiwany automatycznie online, który ma generować większość kontraktów faktoringowych w przyszłości) czy LeaseLink (leasing 7 dni w tygodniu 24h bazujący na automatycznym scoringu). Dwa ostatnie rozwiązanie uprawniają do tego, aby spółkę już zaklasyfikować jako fintech. Oba on-linowe rozwiązania zresztą bardzo szybko rosną i zdaniem zarządu mają bardzo duży potencjał przed sobą.
Skoro wiemy już w jakich obszarach głównie działa analizowana spółka, to zobaczmy zatem jak wyglądają jej ostatnie wyniki finansowe. Przy analizowaniu wyników spółek faktoringowych trzeba pamiętać o ich specyfice i zasadach rachunkowości. Przychodami są kwoty związane z otrzymaniem wynagrodzenia za usług związane z umową faktoringową od faktoranta (przedsiębiorstwa, u którego w wyniku sprzedaży towarów/usług powstały wierzytelności od kontrahenta, które są przekazywane instytucji faktoringowej takie jak Pragma Faktoring). Nie wchodząc w szczegóły można założyć, ze jest to różnica między wartością faktury przekazaną do faktora, a wartością kwoty, którą faktorant otrzymuje od faktora. Dodatkowo w przychodach ze sprzedaży księgowane są również prowizje i odsetki pożyczkowe w związku z prowadzoną działalnością pożyczkową. Natomiast koszty działalności operacyjnej spółki faktoringowej to przede wszystkim wynagrodzenia oraz usługi obce.
kliknij, aby powiększyć


W pierwszym kwartale 2018 roku spółka zwiększyła swoją sprzedaż o 55,9 proc, podczas gdy zysk operacyjny wzrósł o 70,0 proc., co oczywiście jest pozytywnym objawem i może tylko cieszyć. Na poziomie zysku przed opodatkowaniem dynamika wzrostu wyniosła już ponad 156 proc. ze względu na niższą dynamikę kosztów finansowych niż sprzedaży czy zysku operacyjnego. Spółki działające w tym biznesie posługują się dość dużą dźwignią finansową i zadłużeniem, tak więc koszty finansowe często stanowią istotny udział w końcowym wyniku finansowym. Wyniki pierwszego kwartału wyraźnie wskazują na istotną poprawę zarówno na poziomie sprzedaży, zysku operacyjnego jak i zysku netto.

Skoro tak ładnie urosła sprzedaż to spójrzmy zatem jak wygląda portfel wierzytelności zarówno w ujęciu struktury jak i dynamiki. W takim biznesie w jakim operuje Pragma, to właśnie wielkość portfela oraz szybkość obrotu środkami stanowi jedną z bardziej istotnych informacji, ponieważ pozwala ocenić zarówno potencjał wzrostu jak i zyskowności spółki. Oczywistą oczywistością jest także jakość portfela, ale tego tak łatwo ze sprawozdań wyczytać niestety nie możemy.kliknij, aby powiększyć


Portfel wierzytelności (warto zauważyć, że w wypadku leasingu pojawiły się również wierzytelności długoterminowe, ponieważ leasing udzielany jest, w przeciwieństwie do faktoringu, na okres również powyżej 12 miesięcy) wzrósł do rekordowego poziomu prawie 153 mln zł. Warto zauważyć, że wzrost ten przede wszystkim wynik z dynamicznego rozwoju nowy linii fintechowych czyli LeaseLink oraz PragmaGo. Obydwa te rozwiązana stanowią już 43 proc. całości portfela wierzytelności. Szczególnie szybko rośnie segment leasingowy gdzie wzrost k/k wyniósł prawie 40 proc. Z kolei PragmaGo urosła w stosunku do poprzedniego kwartału o 23,6 proc. Faktoring tradycyjny (offline) spadł o 14,4 proc. r/r czyli aż o 11,9 mln zł. Warto również zauważyć, że o ile spadek faktoringu w portfelu r/r jest dość wyraźny to porównując do poprzedniego kwartału spadek wyniósł sporo mniej – 2,1%. Możemy zakładać, że spółka przesuwa swoje siły i środki z faktoringu offline do PragmaGo, co biorąc pod uwagę wskaźniki rentowności, które są korzystniejsze dla PragmaGo niespecjalnie dziwi.kliknij, aby powiększyć


Powyższy wykres prezentuje strukturę przychodów w ostatnich 5 kwartałach. Oczywiście znając strukturę portfela to nie widzimy tutaj niespodzianek. Dynamicznie rośnie udział w strukturze przychodowej faktoringu online oraz leasingu kosztem pożyczek oraz faktoringu offline. Co warto zauważyć to wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale 2018 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału jest związany praktycznie w całości z wzrostem przychodów związanych z LeaseLink, który zwiększyły się o 443 tys. zł a ich udział w całkowitej strukturze sprzedaży wzrósł do 19,5 proc.

Przyjrzymy się bliżej w takim razie nowym produktom fintechowym grupy Pragma Faktoring. Na pierwszy ogień pójdzie linia biznesowa PragmaGo. Dla przypomnienia jest to po prostu faktoring online dla małych i średnich przedsiębiorstw. Innymi słowy to taka sprzedaż onlinowa, gdzie klient sam, bez pośrednictwa handlowca, w kilku minut z poziomu komputera lub smartfonu/tabletu podaje podstawowe dane, dostaje ofertę, zawiera umowę i otrzymuje środki od faktora. W najprostszym wydaniu (do 50 tys. zł tzw. nanofaktoring) to możliwość przedstawienia do wykupu pojedynczych faktur poprzez wypełnienie wniosku online i w wypadku otrzymania pozytywnej odpowiedzi od PragmaGo (czas oczekiwania max. 15 minut) propozycja sfinansowania z konkretnymi warunkami. Drugą opcją jest tzw. mikrofaktoring (wartości od 50 do 250 tys. zł) przy założeniu stałej współpracy i otrzymaniu limitu faktoringowego. Również w tym wypadku wniosek jest procesowany online (do 30 minut). Biorąc pod uwagę standardowy sposób podpisywania umów faktoringowych obydwie te propozycje brzmią prawie jak bajka. Oczywiście wygoda i szybkość musi kosztować i kosztuje. Zobaczmy zatem jak szybko rozwija się ten projekt.kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


Jak widzimy wzrost biznesu jest szybki, przychody rosną o 28,3 proc. k/k, a więc szybciej niż zwiększa się wartość portfela. Ilość klientów rośnie w podobnym tempie co portfel, 24,2 proc. k/k. W wypadku takiego biznesu w jakim działa Pragma Faktoring szybszy wzrost przychodów niż portfela w praktyce oznacza wzrost rentowności produktów faktoringowych, co jest oczywiście pozytywnym objawem. PragmaGo jest usługą, która ma być za chwilę najważniejszą linią biznesową spółki. W chwili obecnej stanowi już 17 proc. całego portfela wierzytelności oraz 27 proc. portfela faktoringowego. Co warto podkreślić rentowność PragmaGo (liczona jako przychody kwartalne * 4 / wartość portfela na dzień bilansowy) kształtuje się na poziomie około 40 proc., podczas gdy rentowność klasycznego faktoringu jest niższa i znajduje się w przedziale 20-25 proc. Oczywiście cały czas pozostaje pytanie czy utrzymanie tak wysokiej rentowności w długim okresie czasu będzie możliwe.

Na koniec pierwszego kwartału 2018 roku spółka posiadała 318 klientów. Jak widać z drugiego wykresu, wzrost liczby klientów powoduje spadek wskaźnika obrót per klient, co można interpretować jako pozyskiwanie klientów z niższymi limitami faktoringowymi. W zasadzie można odczytywać taką tendencję pozytywnie, co związane jest z zmniejszeniem ryzyka w wypadku wystąpienia problemów z płatnościami. Natomiast jeśli chodzi o średnią wartość transakcji to w analizowanych okresach zawierała się ona w przedziale 5-6 tys. zł.

Kolejna fintechowa noga Pragmy to LeaseLink czyli biznes oparty na specjalizacji w pozyskiwaniu oraz obsłudze transakcji leasingowych o niskich nominałach i wysokiej rentowności przy pomocy obsługi on-line oraz automatycznego scoringu. Co ciekawe w ten sposób nie są finansowe środki transportu, które stanowią dość znaczną część transakcji leasingowych w naszym kraju. Leaselink umożliwia sfinansowanie zakupu towaru w sposób bardzo prosty oraz bardzo szybki zarówno od dostawców stacjonarnych jak i internetowych.kliknij, aby powiększyć


O ile wzrosty w PragmaGo nazwaliśmy wysokimi, to w wypadku LeaseLink należy je określić je mianem jeszcze wyższych. Przychody rosną o 30,6 proc. k/k, a więc w tym wypadku wolniej niż portfel, który urósł o 39,0 proc. k/k. W takim wypadku szybszy wzrost wartość portfela niż przychodów skutkuje niższą rentownością, która k/k spadła o 2,1 p.p. Rentowność ta, choć wysoka, jest znacząco niższa niż w wypadku pierwszego rozwiązania fintechowego czyli PragmaGo. Wydaje się, że należy łączyć to z faktem, iż faktoring online jest udzielany na zdecydowanie krótsze okresy co ma oczywiście wpływ na zyskowność. Niestety spółka nie przedstawiła pełnego rachunku wyników prezentując tylko wartość portfela i przychody. Bazując na informacji z rachunku zysków i strat o udziałach niedających kontroli, które w analizowanym okresie wykazały stratę 40 tys. zł, możemy założyć, że ta linia biznesowa nie osiągnęła jeszcze rentowności netto. Strata, która zmniejszyła się k/k i jest na tyle niewielka, że można zaryzykować twierdzenie, że osiągnięcie progu rentowności netto może być kwestią niedługiego okresu czasu.

W chwili obecnej LeaseLink został zaimplementowany już u ponad 2,500 merchantów (sklepów online i stacjonarne, banki), w tym tak znanych jak Euro-AGD, Saturn, Media Markt, ale również podpisano umowę z ING czy Raiffeisen Bank. Od końca lutego 2018 roku za pomocą tego rozwiązania można kupować również przedmioty na Allegro. Ze wstępnych danych miesięcznych raportowanych przez spółkę można założyć, że w drugim kwartale 2018 liczba klientów (wspólnie dla PragmaGo i LeaseLink) wzrosła o 1,650 k/k, w porównaniu do wzrostu o 1,410 który nastąpił w pierwszym kwartale 2018 roku.

Struktura bilansu typowa dla spółek faktoringowych

Na przestrzenie ostatnich dwóch lat spółka zwiększyła sumę bilansową o 84 proc. Przyjrzymy się zatem w jakie aktywa spółka inwestuje i w jaki sposób je finansuje.kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


Aktywa grupy kapitałowej Pragma Faktoring składają się przede wszystkim z aktywów obrotowych, co w wypadku spółki zajmującej się faktoringiem oczywiście nie powinno nikogo dziwić. Zdecydowaną większość aktywów obrotowych stanowią nabyte portfele wierzytelności dotyczące faktoringu, leasingu oraz pożyczek. Portfel faktoringowy rotuje dość szybko bo około 6-krotnie w ciągu roku. Jest to niewątpliwie silna strona spółki, ponieważ w wypadku ewentualnych problemów z płynnością może ona w stosunkowo krótkim okresie pozyskać gotówkę.

W wypadku aktywów obrotowych należy wspomnieć jeszcze o polityce odpisów aktualizujących. Spółka pomniejsza kwartalnie wartość portfela o 0,2 proc. kwot wypłaconych klientom w danym okresie. W związku z wejściem w życie znowelizowanego MSSF 9, spółka przeliczyła odpisy na należności na dzień 1 stycznia 2018 roku i powiększyła (księgując to bezpośrednio przez kapitały własne) odpis na należności o kwotę 2,4 mln zł. W efekcie wartość odpisu na koniec analizowanego kwartału wyniosła 5,9 mln. zł. Jest to dość duża zmiana wartościowa w porównaniu do wcześniej raportowanych wyników, dlatego wydaje się być dobrym pomysłem aby zwracać uwagę na te wartości w ujęciu kwatalnym.

Jak widać na powyższym wykresie wzrost aktywów obrotowych jest finansowany przede wszystkim zobowiązaniami. W ciąga analizowanego kresu czasu zwiększyły się one o prawie 119 proc. i w chwili obecnej wynoszą prawie 140 mln zł przy kapitałach własnych wynoszących niecałe 45 mln zł. Oznacza to, że wskaźnik zadłużenia finansowego w stosunku do kapitałów własnych wynosi obecnie 2,8. Zarząd w swoich prezentacjach podkreśla, że jest to poziom dość bezpieczny, a konwenanty obligacyjne pozwalają na zadłużenie się do poziomu 3,5-4,0. Oczywiście spółki działające na rynku usług finansowych często posiadają strukturę finansowania zupełnie inną niż firmy produkcyjne czy usługowe, więc wartości wskaźników zadłużenia będą zazwyczaj wyższe. Należy jednak mieć świadomość o wyraźnej wzrostowej tendencji tego wskaźnika, który z poziomu 1,65 w pierwszym kwartale 2016 roku urósł do 2,6 na koniec 201 roku. Wzrost tego wskaźnika wynika z faktu, że zobowiązania GK Pragma Faktoring rosną w szybszym tempie niż jej kapitały własne. Wskaźnik dług netto / EBiTDA wynosi około 10 co jest wartością bardzo wysoką. W wypadku spółek faktoringowych, nie oddaje on jednak idealnie rzeczywistości. W tym wypadku zadłużenie nie tylko może być spłacane z zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację, ale również poprzez zmniejszenie akcji faktoringowej. Oczywiście zaimplementowanie takiego rozwiązania w długim okresie wpłynęłoby to również na obniżkę przychodów i zysków.

Z drugiej jednak strony niewątpliwym plusem jest struktura zobowiązań finansowych. Około ¾ tych zobowiązań jest wymagalnych w okresie powyżej 12 miesięcy, czyli jest długoterminowa. W wypadku zobowiązań długoterminowych (obligacje) zapadają one przede wszystkim w okresie wrzesień 2019 – grudzień 2021. Spółka podkreśla w komunikatach, że jest doświadczonym emitentem obligacji, wszystkie emisje zakończyły się sukcesem oraz były spłacane na czas. Widać, że historia GetBack wstrząsnęła rynkiem obligacji korporacyjnych i spółko zaczynają przykładać znaczenie do komunikacji na temat swojego zadłużenia.

Spółka zwiększyła również aktywa trwała ponad 3,5 krotnie do kwoty prawie 40 mln zł i stanowią one obecnie około 1/5 sumy bilansowej. Jest to głównie związane z udzielaniem długoterminowego leasingu, który stanowi ponad połowę wartości aktywów trwałych.

Dodatkowo należy jeszcze wspomnieć, że spółka posiada rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą przychodów z tytułu leasingu w wysokości 3,5 mln zł. Są to pobrane od klientów kasowo, a niezaksięgowane jeszcze w przychody, wynagrodzenia leasingowe. Będą one rozliczane w przychody zgodnie z okresem trwania umowy leasingowej, Z drugiej strony spółka ma również aktywowane na rozliczeniach czynnych koszty związane z leasingiem w kwocie 1,2 mln zł.


Cash Flow również specyficzny dla faktoringu

Ujemne przepływy operacyjne w wypadku takiej spółki również nie są niczym zaskakującym. Standardowo byłby to jeden ze znaków ostrzegawczych co do jakości sprawozdania finansowego. W wypadku spółki inwestującej w wierzytelności sprawa ma się jednak nieco inaczej. Spójrzmy jednak na wykres, który sporo nam wytłumaczy.kliknij, aby powiększyć


Pierwsze co możemy dostrzec to fakt, że zazwyczaj ujemnym przepływom operacyjnym towarzyszą w danym kwartale dodatnie przepływy finansowe. W działalności operacyjnej jest wykazywana zmiana stanu portfela wierzytelności. Jeśli portfel ten rośnie, czyli spółka się rozwija kupując nowe portfele do obsługi, to efektem jest wydatkowanie pieniędzy czyli ujemny cash flow na poziomie działalności operacyjnej. Pamiętając o istotnym rozwoju portfela PragmaGo oraz LeaseLink, ujemne przepływy netto z działalności operacyjnej na poziomie 10,5 mln zł nie powinny dziwić. W takim wypadku musi oczywiście pojawić się druga strona czyli sfinansowanie tego zakupu dlatego cash flow na poziomie działalności finansowej wykazuje wartości dodatnie. W analizowanym kwartale przepływy netto z działalności finansowej wyniosły 5,8 mln zł, a pochodziły głównie z emisji obligacji.

Podsumowanie

Na koniec oczywiście troszkę o innych szansach i zagrożeniach związanych zarówno ze spółką jak i tkwiących również w tym segmencie:

a) Biznes faktoringowy jest zazwyczaj mocno lewarowany i tak jest również w przypadku analizowanej spółki. Oznacza to oczywiście, że aby istotnie rosnąć (czyli kupować nowe portfele) należy powiększać kapitały własne. W tej chwili jest to możliwe poprzez zatrzymywanie zysków (o się dzieje), a także ostatnio poprzez małą emisję akcji. Jednakże zakładając szybki rozwój spółki baza kapitałowa może stać się warunkiem ograniczającym ten rozwój. Spółka zapowiedziała, że uzyska finansowanie pozabilansowe i będzie uzyskiwać przychody z obsługi faktoringu finansowanego przez inną niepowiązaną spółkę. Z pewnością jest to dość interesujące rozwiązanie, choć należy pamiętać o dwóch ryzykach związanych z takimi rozwiązaniami. Po pierwsze można zakładać, że rentowność będzie w tym wypadku niższa, po drugie zawsze jest pytanie o szczegółowe zapisy takich umów w szczególności dotyczące podziału korzyści i ryzyk.
b) Obydwa nowe produkty (LeaseLink oraz PragmaGo) bazują na automatycznym scoringu i udzielaniu faktoringu/leasingu dla podmiotów, które niekoniecznie muszą być rzetelne. Spółka oczywiście wskazuje, że na bazie swojego wieloletniego doświadczenia w biznesie offline zbudowała wiedzę w tym zakresie i przekonwertowała je na odpowiednią automatyczną ocenę, tym niemniej ryzyko spłat wciąż istnieje. W szczególności, że wartości pojedynczych transakcji i limitów dla odbiorców są niższe niż w faktoringu zwykłym. W dodatku sprawozdania finansowe spółki nie pozwalają w prosty sposób ocenić czy istnieje ryzyko związane ze spłatami i jak ono się zmienia w czasie.
c) Rymaszewski Asset, spółka powiązaną z członkiem Rady Nadzorczej, objęła 89 tys. akcji po cenie 17 zł na początku 2018 roku, po czym w maju i w czerwcu oraz na początku lipca spółka pozbyła się prawie 59 proc. tych akcji za średnią cenę 16,7 zł, choć również części transakcji realizowana była w cenie 13,90 zł. Oczywiście każdy z inwestorów sam musi ocenić, czy to jest zrozumiała praktyka czy też być może należy doszukiwać się drugiego dna.
d) Większościowym akcjonariuszem spółki jest Pragma Inkaso, która posiada 85% udziałów głosów. To oczywiście może zwiększać ryzyko dofinansowania spółki matki, gdyby jej wyniki nie były satysfakcjonujące np. poprzez obejmowanie emisji obligacji, pożyczek, etc. co niekoniecznie musi maksymalizować wartość dla wszystkich akcjonariuszy Pragma Faktoring. Dodatkowo oczywiście w związku z taką strukturą kapitału jest dość niski free-float a średnie obroty w ostatnim roku wyniosły zaledwie 15 tys. zł na sesję.
e) Zastanawiać może widoczna chęć sprzedaży LeaseLink, co ma być sfinalizowane prawdopodobnie w bieżącym roku. Spółka tłumaczy to ograniczonymi możliwościami w zakresie pozyskania długu na istotny rozwój te działalności, co niewątpliwie jest prawdą. Dodatkowo rentowność tej linii biznesowej jest istotnie niższa niż PragmaGo, więc wybór wydaje się być zasadny. Z drugiej jednak strony spółka może pozbawić się jednego z motorów wzrostu i posiadania w swoim portfelu spółki o dość unikalnym modelu biznesowym. LeaseLink znacznie szybciej niż zakładała umowa inwestycyjna zrealizował kluczowe cele związane z ilością obsługiwanych klientów, wielkością portfela, wskaźnikami szkodowości oraz rentownością, dlatego dotychczasowy inwestor spółki Pragma Faktoring SA objęła kolejne 13,2% udziałów w fintechu za 9,5 mln zł. W wyniku tej transakcji wycena LeaseLink wyniosła 72 mln zł, a spółka posiada obecnie p71,5 proc. udziałów w LeaseLink.
f) Od 1 lipca 2017 w Polsce wchodzi tzw. „split payment” dotyczący podatku VAT. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że wpłynie on na pogorszenie sytuacji płynnościowej części firm w Polsce. To oczywiście z jednej trony podnosi ryzyko spłaty związanego z obecnym portfelem. Z drugiej jednak należy ją odczytywać jako dość dużą szansą na pozyskanie kolejnych klientów oraz istotnego wzrostu linii faktoringowej.

Spółka jest wyceniana w chwili obecnej na 46 mln zł oraz handlowana na poziomie wskaźnika P/E w granicach 10-11. Biorąc pod uwagę możliwości wzrostu w linii PragmaGo oraz potencjał tkwiący w LeaseLink (sprzedaż pakietu lub dalszy rozwój produktu) wydaje się, że jest to wskaźniki dość atrakcyjny. Czy rynek nie docenia potencjału tkwiącego w fintechowych nogach Pragma Faktoring? A może jednak, po doświadczeniach z GetBack, po prostu stosuje istotne dyskonto związane z firmami, które operują na dość wysokich poziomach zadłużenia, w szczególności stosując zadłużenie obligacyjne? Na te pytania każdy z inwestorów musi odpowiedzieć samodzielnie. Oczywiście należy pamiętać o tym, że sektor finansowy jest mocno wrażliwy na przyjęte założenia, które mogą się zmieniać w czasie. W wypadku analizowanej spółki dotyczą one przede wszystkim szkodowości portfela i odpisów z tym związanych.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 9 lipca 2018 10:19

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


obs
0
Dołączył: 2011-05-23
Wpisów: 490
Wysłane: 10 lipca 2018 00:13:48 przy kursie: 16,80 zł
Bardzo dobra analiza.

Dodałbym jeszcze, że w czerwcu została zawarta umowa na pozabilansowe finansowanie (22 mln zł), które ma być istotnym alternatywnym sposobem działalności PragmaGo.

Rumaszewski Asset w 2017 roku również kupił akcje spółki ze średnią ceną 13,56 zł.
Łącznie kupił 123 tys. akcji, a sprzedał do dziś 111 tys. O ile się gdzieś w wyliczeniach nie walnąłem.

Obligacje Pragmy są dystrybowane przez powiązany BDM DM. Dotychczas nie było problemu z ich plasowaniem. Ale po GetBacku rynek obligacji korporacyjnych ucierpiał i notowanie obligacji na Catalyst spadły poniżej nominału, co może utrudniać kolejne emisje.

Faktoring klasyczny ma koszty sprzedaży (prowizje dla sprzedawców). One powinny zacząć maleć wraz ze spadkiem portfela wierzytelności faktoringowych klasycznych.

Ogólnie perspektywy wyglądają świetnie. Największy niepokój budzi wyjście Rymaszewskiego.
Edytowany: 10 lipca 2018 00:17

C_K
0
Dołączył: 2010-03-21
Wpisów: 4
Wysłane: 11 lipca 2018 16:36:41 przy kursie: 16,80 zł
Cytat:
Największy niepokój budzi wyjście Rymaszewskiego.


Rymaszewski sprzedaje też inne spółki w tym roku, ale zdaje się, że trudno wyciągnąć z tego jakieś jednoznaczne wnioski (typu: hurtowa redukcja pozycji wszędzie). Między marcem a czerwcem wyszedł na ponad 3 mln z Telestrady i dalej sprzedaje w lipcu. W czerwcu sprzedawał też Pylon -- ale małe kwoty (typu 150 tys.). Mimo to, że kupował Pylon po wyższej cenie w III i IVQ 2017.

piotrekdm
1
Dołączył: 2015-06-30
Wpisów: 2
Wysłane: 26 marca 2020 10:37:30 przy kursie: 8,60 zł
To mój pierwszy post więc: Witam wszystkich wave
Mam pytanie odnośnie sytuacji płynnościowej spółki. Do tej pory sytuacja wyglądała komfortowo - spółka wykupiła serie obligacji PRF0520 i PRF0720 przed terminem, wyniki za 1-3Q 2019 (zakłócone sprzedażą LeaseLink) też wyglądają dobrze. Spółka twierdzi, że nie odnotowała zwiększonych opóźnień w płatnościach w związku z epidemią koronawirusa. To chyba jednak tylko kwestia czasu i pytanie jaka będzie skala problemu? Do tego pożyczka 5mln dla spółki matki - Pragma Inkaso - na spłatę obligacji zapadających w marcu, co uszczupla poduszkę płynnościową PF. A w maju zapadają kolejne obligacje PI na kwotę 6.5mln - być może znów będzie potrzebna pożyczka od PF?
Pragma Faktoring ma do wykupienia w tym roku w grudniu 12mln (PRF1220). Do tej pory nie wydawało mi się to obarczone dużym ryzykiem, ale w tej chwili te obligacje są wyceniane na 81.5% nominału. Czy to tylko przejaw pędu po gotówkę w czasach kryzysu, czy uzasadniona obawa o wypłacalność spółki?

matimati2
0
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 72
Wysłane: 28 lipca 2020 15:49:18 przy kursie: 10,60 zł
Moze mi ktos objasnic jak to jest ze mamy wzrost 8% PKC po lewej i po prawej i nie dochodzi do tranzakcji??????

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 1 sierpnia 2020 15:42:09 przy kursie: 13,00 zł

MrBlue2
44
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 446
Wysłane: 10 sierpnia 2020 14:37:01 przy kursie: 17,30 zł
Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Allegro Sp. z o.o. umowę o współpracy, której przedmiotem jest realizowanie przez Strony na rzecz użytkowników sprzedających towary w serwisie allegro.pl usług faktoringu online z przejęciem ryzyka wypłacalności, celem umożliwienia tym użytkownikom otrzymania natychmiastowej zapłaty za sprzedany towar, a kupującym nabycie towaru z odroczonym terminem płatności.
Realizacja usługi będzie odbywać się online, w komunikujących się ze sobą aplikacjach Allegro.pl i Navi PragmaGO. Umowa przewiduje szczegółowy harmonogram prac wdrożeniowych, a także integracji technicznej aplikacji Stron oraz procesów operacyjnych w projekcie. O uruchomieniu projektu Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z 12 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Umowa przewiduje, że przez okres 18 miesięcy od produkcyjnego uruchomienia produktu Allegro nie nawiąże współpracy z podmiotem konkurencyjnym w stosunku do Emitenta w celu realizowania przez niego produktu obok Emitenta, przy czym nie wyłącza to możliwości samodzielnej realizacji produktu przez Allegro. Emitent zobowiązany jest nie tworzyć analogicznego produktu z podmiotami konkurencyjnymi w stosunku do Allegro.
Emitent zobowiązał się do zapewnienia środków finansowych pozwalających na zrealizowanie w ramach projektu obrotów faktoringowych do końca 2021 r. co najmniej w kwocie 500 mln zł oraz do końca 2022 r. co najmniej w kwocie 1,2 mld zł oraz posiadanie co najmniej takiej kwoty środków finansowych jak przewidziana na okres do końca 2022 r. na dalsze analogiczne okresy.

mriemer
0
Dołączył: 2016-03-13
Wpisów: 5
Wysłane: 12 sierpnia 2020 19:02:41 przy kursie: 16,70 zł
Zakup spółki:
Brutto na początku roku
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

Mint Software w lipcu
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

Nowy produkt o niskiej szkodowości:
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

Wysoka dywidenda (3,9 zł) na horyzoncie:
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

Rekordowe obroty PragmaGO SA – 62,5 mln zł w lipcu
Obroty PragmaGO SA w lipcu 2020 r. wyniosły 62,5 mln zł. To najlepszy wynik w historii PragmaGO SA!
Najwyższa była także liczba Klientów-771 przedsiębiorców otrzymało w lipcu finansowanie ze strony PragmaGO SA.

infostrefa.com/infostrefa/pl/w...


I mega umowa z Allegro:
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...


Myślę , że przed spółka dobre czasy 🙂. Mała kapitalizacja i potencjał do wzrostu ogromny


MrBlue2
44
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 446
Wysłane: 26 sierpnia 2020 16:15:00 przy kursie: 23,40 zł
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie: ----
1) przeznacza całość zysku netto w wysokości 6.878.324,58 zł (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt osiem groszy) wypracowanego przez Spółkę w roku 2019 r. w całości do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki; ---------------------------------
2) przeznacza część kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych, tj. kwotę 3.855.126,72 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki; -----------------------------------
3) ustala łączną wartość dywidendy na 10.733.451,30 zł (dziesięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy); -----------------------------------------------------------------------------
4) ustala wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję na 3,90 zł (trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy);----------------------------------------------------------------------
5) ustala się dzień dywidendy na 23 października 2020 r.; ------------------------------
6) ustala się termin wypłaty dywidendy na 30 października 2020 r. -------------------

matimati2
0
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 72
Wysłane: 26 sierpnia 2020 16:22:25 przy kursie: 23,40 zł
Klepnieta juz czy nie?

MrBlue2
44
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 446
Wysłane: 26 sierpnia 2020 16:24:32 przy kursie: 23,40 zł
Uchwalona,

MrBlue2
44
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 446
Wysłane: 26 sierpnia 2020 16:26:44 przy kursie: 23,40 zł
PragmaGO wypłaci 3,90 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze PragmaGO zdecydowali, by spółka wypłaciła 3,90 zł dywidendy na akcję -
wynika z uchwał obradującego w środę walnego zgromadzenia. Łącznie na ten cel trafi 10,73
mln zł.

Środki na dywidendę pochodzić będą z zysku za 2019 rok (6,88 mln zł) oraz
kapitału zapasowego (3,86 mln zł).


Dzień dywidendy to 23 października, a jej wypłata nastąpi 30 października 2020 roku.


W 2019 roku spółka wypłaciła 1,50 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

biznes.pap.pl/pl/news/pap/info...

matimati2
0
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 72
Wysłane: 26 sierpnia 2020 16:31:45 przy kursie: 23,40 zł
No i czemu nie fruwa :)

MichalBrick
MichalBrick PREMIUM
12
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2020-01-28
Wpisów: 184
Wysłane: 6 września 2020 09:18:11 przy kursie: 30,40 zł
charts.stockwatch.pl/chart/jcB...
"Cut your losses short and let your profits run on" - David Ricardo

krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 126
Wysłane: 15 września 2020 08:47:52 przy kursie: 26,40 zł
PRAGMAFA - analiza techniczna na życzenie


Analiza będzie krótka, niczym okres, w którym walor zyskał płynność. Wykres w interwale tygodniowym. Aktualnie trwa korekta spadkowa w trendzie wzrostowym, po nakreśleniu historycznego szczytu. Zwraca na siebie uwagę rozkład wolumenu w trakcie odreagowania pierwszej fali korekcyjnej - słupki maleją. W takiej sytuacji szanse na kolejną falę korekcyjną rosną. Najbliższe solidne wsparcie to niegdysiejszy opór szczytu z 2018 roku, pełniący teraz rolę wsparcie w myśl zasady zmiany biegunów. Dodatkowo wzmocni go 50-okresowa średnia.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

slaszu
4
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-10-03
Wpisów: 80
Wysłane: 17 września 2020 12:41:28 przy kursie: 25,40 zł
Najnowszy komunikat firmy:
Cytat:
Uruchomiony etap projektu polega na onboardingu przedsiębiorców sprzedających i kupujących w serwisie allegro.pl zainteresowanych otrzymaniem natychmiastowej zapłaty za sprzedany towar lub nabyciem tego towaru z odroczonym terminem płatności.


Onboarding przedsiebiorców, czyli poprostu informują przedsiebiorców, żę bedzie taka opcja dostępna kiedyś na allegro ?

Czy na allegro wogóle jest potrzebny faktoring ? Przecież jak kupujący nie zapłaci, to sprzedający tego nie wysyła. Gdzie tu miejsce na tego typu usługą ?

krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 126
Wysłane: 19 października 2020 09:07:02 przy kursie: 28,00 zł
PREGMAFA - analiza techniczna na życzenie [aktualizacja]


Tym razem spojrzenie w ujęciu dziennym - po konsolidacji w strefie 24,60-26,40 zł kurs przeniósł się półkę wyżej, ale tam głos zabrała podaż. Każda popytowa świeca jest praktycznie natychmiast kontrowana. Wygląda to, niestety, na dystrybucję.
Droga do konfrontacji z historycznym szczytem prowadzi przez opór na poziomie 29 zł, wsparcia widoczne są na osi wartości.

Z uwagi na zbyt krótki okres płynnych notowań nie jestem w stanie wyciągnąć z wykresu nic więcej.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

matimati2
0
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 72
Wysłane: 22 października 2020 22:22:07 przy kursie: 21,20 zł
Pytanie; czy jak mialem akcje 22 a 23 jest dzien ustalenia prawa do dywidendy to dywidenda mi przysluguje. Cos mi sie kolacze po glowie ze ze wzgledu na system ksiegowania transakcji tak ale nie jesstem pewny.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,177 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,16% +33 632,53 zł 53 632,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło