pixelg
COMARCH - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

COMARCH [CMR]

AKTUALNY KURS: 224,00 zł (+0,90%) 14-05-2021 17:00
zjk
0
Dołączył: 2009-02-06
Wpisów: 923
Wysłane: 21 lutego 2012 17:28:48 przy kursie: 60,90 zł
Tak to jest jak się ma większość w głosach i słabo opłaca pracowników :)

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 6 marca 2012 22:47:18 przy kursie: 63,65 zł
Omówienie sprawozdania finansowego za 4kw i cały 2011r GK Comarch S.A. (GKC)

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 4kw 2011r, podobnie jak wcześniej w 3kw, GKC odnotowała na tyle dobre wyniki finansowe, że pozwoliły jej w dużym stopniu zrekompensować kiepskie pierwsze półrocze 2011r:
- kwartalne przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o ok. 7% (osiągając 282 mln zł), przy znacznie większej – 32-proc. – progresji zysku brutto na sprzedaży; sytuacja taka jednoznacznie wskazuje na wyraźną poprawę w obszarze podstawowej działalności Grupy, a zarazem jej rentowności – procentowa marża brutto na sprzedaży w 4kw u.r. wzrosła r/r o blisko 7pp (z ok. 28 do 35%), a w ujęciu rocznym kw/kw o ok. 2,5 pp (z 21,7 do 24,2%);
- dobre wyniki działalności podstawowej Grupy w 4kw u.r. to z jednej strony zasługa segmentów zagranicznych odpowiadających za blisko 40% ogółu sprzedaży, które z nawiązką zneutralizowały niższe przychody oraz marże uzyskane na rynku krajowym (ok. 60% ogółu sprzedaży) – sprzedaż na rynki DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) wzrosła r/r o 13% przy jednoczesnej poprawie rentowności netto o 24pp (z -4 do +20%), na pozostałe rynki zagraniczne o 383% przy poprawie rentowności netto o 23pp (z -23 do ok. 0%); a na rynku krajowym skurczyła się o 9%, przy spadku rentowności o 2pp (z 18 do 16%) – natomiast z drugiej korzystnych zmian w zakresie struktury rzeczowej sprzedaży – przy ogólnym wzroście sprzedaży poprawę odnotowano w zakresie usług (+9%) oraz oprogramowania własnego (+14%), a wyraźny spadek w odniesieniu do (niżej marżowego) oprogramowania obcego (-32%) oraz hardwaru (-33%);
- mimo iż ogólne koszty administracyjne (zwłaszcza ogólnego zarządu) ponownie wzrosły (tym razem o 13%), to na poziomie wyniku netto na sprzedaży mamy w 4kw poprawę r/r o 71% (z 25 do 42 mln zł);
- za sprawą blisko połowę mniejszej straty na pozostałej działalności operacyjnej kwartalny zysk operacyjny Grupy wzrósł r/r o 93%, a blisko 1 mln zł nadwyżki przychodów nad kosztami finansowymi przy 2,6 mln zł kosztów finansowych netto przed rokiem przełożył się na 126-proc. wzrost na poziomie zysku brutto;
- po uwzględnieniu obciążeń podatkowych progresja r/r kwartalnego zysku netto GKC spadła niestety do 60% (z 24,6 do 39,4 mln zł), przy czym w odniesieniu do zysku przypadającego na akcjonariuszy wzrost ten był jeszcze mniejszy bo 32-proc (z 30,9 do 40,9 mln zł).

W ujęciu narastającym r/r wyniki GKC są już dużo słabsze. Co prawda w obszarze core biznesu mamy wzrost przychodów o 3% przy wyższej o 1pp marży brutto na sprzedaży (24 wobec 23% w 2010r). Niestety wyższe o 14% ogólne koszty administracyjne (w tym zwłaszcza wyższe o 40% koszty ogólnego zarządu) przełożyły się na 13-proc. spadek zysku netto na sprzedaży. Z kolei na progresje zysków na pozostałych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat należy patrzyć trochę z „przymrużeniem oka”, gdyż są w dużym stopniu obciążone korzystnymi zmianami wyników w zakresie pozostałej działalności operacyjnej (blisko 6 mln zł zysku wobec 14 mln zł straty przed rokiem) oraz finansowej (1 mln zł zysku wobec 0,2 przed rokiem).

Mimo wszystko jednak można stwierdzić, że wyniki uzyskane przez GKC w 4kw 2011r przełożyły się nie tylko na poprawę rentowności podstawowej działalności (na co wskazałem już wcześniej), ale również inne wymiary dochodowości – swoje wartości prawie podwoiły w ujęciu rocznym kw/kw wskaźniki rentowności operacyjnej, brutto, netto oraz ROE i ROA. Nadal nie są to może poziomy z jakich byliby w pełni zadowoleni akcjonariusze, a i jakość wyników Grupy mogłaby być lepsza, ale przy najmniej kierunek zmian jest właściwy. Comarch zaczyna w końcu czerpać zyski ze sprzedaży zagranicznej oraz coraz bardziej stawiać na własne rozwiązania, z czym dotychczas różnie bywało. Obiecująco prezentuje się również budowa portfela zamówień GKC na bieżący rok – portfel zamówień GK Comarch S.A. (z wyłączeniem Grupy Comarch Software und Beratung AG) na 2012 rok wynosił na koniec lutego 466 mln zł i był o 14,7% wyższy aniżeli w tym samym okresie roku ubiegłego. Należy przy tym dodać, że zamówienia zagraniczne wzrosły o 41% (do 40% wartości całego portfela), a zamówienia dotyczące usług i oprogramowania własnego Grupy o 17,4% (do blisko 93% wartości całego portfela).

Podobnie jak w przypadku rachunku zysków i strat także dość pozytywny obraz sytuacji GKC rysuje się z perspektywy sprawozdania z przepływów pieniężnych, przy czym o ile w ujęciu kwartalnym ogólne saldo zamknęło się kwotą blisko 32 mln zł to w ujęciu narastającym za cały 2011r był to odpływ gotówki rzędu 10,5 mln zł. Spoglądając bardziej szczegółowo do sprawozdania z przepływów może stwierdzić m.in., że:
- Grupa wygenerowała w 4kw na działalności operacyjnej blisko 52 mln zł gotówki, przy czym w spory udział w tym miał przyrost zobowiązań handlowych; w ujęciu narastającym za 4kw zyski księgowe również miały wymiar gotówkowy w postaci ok. 58 mln zł nadwyżki operacyjnej, przy czym tu spory pozytywny wpływ miała korekta dotycząca amortyzacji;
- na działalności inwestycyjnej Grupa, tak w ujęciu kwartalnym jak i narastającym, odnotowała spory odpływ gotówki (odpowiednio ok. 35 i 82 mln zł), co wiązało się z tzw. reprodukcją rozszerzoną majątku produkcyjnego (wydatki netto na maszyny i urządzenia oraz wartości niematerialne znacząco przewyższyły ich bieżące odpisy amortyzacyjne);
- z kolei w zakresie działalności finansowej GKC w obu analizowanych okresach koncentrowała się bardziej na pozyskiwaniu środków pieniężnych (+16 mln zł w ujęciu kwartalnym oraz +13 mln zł w ujęciu narastającym).

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania za 4kw 2011r sytuacja finansowa GKC nadal prezentuje się korzystnie, choć po raporcie za 3kw rating Grupy w serwisie uległ obniżeniu z potrójnego A do AA+. Większość wskaźników płynności i zadłużenia uległa niewielkim zmianom w stosunku do poprzedniego omówienia i nadal znajdują się na poziomach uznawanych za bezpieczne i zarazem optymalne. Z tego co się zmieniło in minus i wpłynęło na spadek ratingu można zwrócić uwagę na ok. 15% wzrost zadłużenia w relacji do stanu na koniec września i ok. 20% w stosunku do końca czerwca, przy odpowiednio tylko 7 i 9-proc. przyroście kapitałów własnych oraz 2 i 10-proc. aktywów ogółem.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/comarch,...

Ocena sytuacji rynkowej
Wpadkowa z poszczególnych metod wyceny stosowanych w serwisie nadal wskazuje na optymalną wycenę akcji GKC na GPW w Warszawie, przy jednoczesnym sporym zróżnicowaniu ich wyników. Metody majątkowe i porównawcze opierające się na przychodach i wartości księgowej wskazują na pewien potencjał wzrostowy Comarchu, ale z kolei od strony metod bazujących na dochodach wyceny są niższe od rynkowej. Biorąc jednak pod uwagę słabą bazę z pierwszego półrocza 2011r, przy dalszej poprawie wyników GKC sytuacja ta ma szansę się zmienić na plus.
Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/comarch,... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/comarch,...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

LUno
0
Dołączył: 2009-01-24
Wpisów: 120
Wysłane: 15 marca 2012 07:44:09 przy kursie: 67,90 zł
Cytat:
Krakowska spółka, mimo pogarszającego się otoczenia makroekonomicznego, sprzedała w 2011 roku klientom systemy do zarządzania (ERP) za 100,5 mln zł, o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Łączne obroty Comarchu w zeszłym roku wyniosły 784 mln zł.

Plan na cały rok przewidywał jednak dwucyfrowe tempo wzrostu aplikacji tej klasy. – Jesteśmy zadowoleni z rezultatów pionu. Byłyby lepsze, ale klienci bali się inwestować – tłumaczy Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarchu odpowiedzialny za sektor ERP. Przypomina, że bezpośredni konkurent, czyli Asseco Business Solutions, zanotował w 2011 r. spadek obrotów o 6 proc.

Najmocniej, aż o 46 proc., wzrosła w 2011 r. sprzedaż aplikacji dla dużych przedsiębiorstw. Zdaniem Rymarczyka bardzo dobrze prezentowała się też sprzedaż zagraniczna, która powiększyła się o 47 proc., do 3,2 mln zł. Znaczenia nabrała też sprzedaż aplikacji w modelu usługowym) w tzw. chmurze. Przychody z tego źródła były o 30 proc. większe niż w 2010 r. i przekroczyły 3 mln zł. Sprzedaż rozwiązań business inteligence (ułatwiających podejmowanie decyzji zarządczych) była o 19 proc. większa niż w 2010 r.

W tym roku Comarch liczy na 10-proc. wzrost obrotów pionu ERP. Przychody z tego źródła przekroczą więc 110 mln zł. Zdaniem Rymarczyka motorem rozwoju będzie sprzedaż aplikacji w modelu usługowym. – Popyt na systemy ERP będzie też stymulowany rosnącym znaczeniem handlu internetowego. E-sklepy szybko rosną i potrzebują narzędzi do zarządzania – tłumaczy wiceprezes. Comarch liczy na nowe produkty, m.in. do wystawiania faktur elektronicznych czy platformę do sprzedaży produktów przez Internet, które pozwala klientowi wrzucać do sieci wszystkie produkty z magazynu.


źródło: www.parkiet.com/artykul/26,121...
Czy masz z górki, czy pod górkę, patrz na ciastko nie na dziurkę.


Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 20 maja 2012 21:29:08 przy kursie: 58,30 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Comarch S.A. (GKC) za 1kw 2012r

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Mimo iż pierwsze 3 miesiące kalendarzowe w branży informatycznej zazwyczaj należą do najsłabszych w roku obrotowym, to wyniki GK Comarch należy ocenić całkiem pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 12%, w tym odnotowano wzrost we wszystkich podstawowych segmentach – sprzedaż na rynek krajowy poprawiła się o 9%, na rynki niemieckojęzyczne (DACH) o 23%, a na pozostałe o 30%. Za sprawą nieco mniejszego aniżeli w przypadku przychodów wzrostu kosztów własnych wyraźną poprawę uzyskano na poziomie wyniku brutto na sprzedaży (wzrost o 27%). Niestety wartość wypracowanego zysku nie była w stanie pokryć kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu (pierwsze właściwie się nie zmieniły r/r a drugie wzrosły o 12%), co doprowadziło do wykazania straty na poziomie wyniku netto ze sprzedaży. In plus dla GKC należy jednak odnotować, że strata ta była blisko 60% mniejsza w stosunku do porównywalnego okresu r.u. Mimo straty na pozostałej działalności wobec zysku przed rokiem, na poziomie operacyjnym również odnotowano r/r mniejszą stratę (o 43%). Mocno in plus na końcowe wyniki Grupy wpłynął zysk na działalności finansowej (Spółka nie wyjaśnia z czego on wynikał), który był o blisko 6,5 mln zł wyższy niż przed rokiem. Dzięki temu na poziomie brutto i netto GKC wykazała zyski wobec strat w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Do istotnych czynników i zdarzeń, które wywarły znaczący wpływ na osiągnięte przez GK Comrach wyniki finansowe Zarząd zaliczył w szczególności: zrealizowane różnice kursowe, konsolidację Grupy Comarch Software und Beratung, koszty funkcjonowania spółek w ramach Comarch Corporate Finance FIZ oraz pierwszą konsolidację wyników przejętej w styczniu br spółki A-MEA Informatik AG. (szczegóły zawiera tabela poniżej)


kliknij, aby powiększyć


Z kolei na wykresie poniżej zaprezentowano od strony graficznej omówione wcześniej zmiany wyników GKC na poszczególnych poziomach rachunku i strat.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o rachunek segmentowy GKC to warto odnotować wyraźną poprawę r/r w obszarze sprzedaży usług oraz własnych rozwiązań software’owych, przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów w obszarze software’u obcego (rysunek poniżej). Zmiany te na pewno w pewnym stopniu przyczyniły się do wspomnianej już wcześniej poprawy rentowności Grupy na poziomie brutto ze sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Z kolei od strony struktury przychodów według odbiorców należy zauważyć lekki regres sprzedaży w obszarze rozwiązań dla MiS oraz handlu na rynku krajowym oraz DACH, dla sektora finansowego oraz przemysłowego na rynku krajowym oraz dla sektora telekomunikacyjnego na rynkach pozostałych. Pogorszenie to zostało jednak z dużą nadwyżką odrobione za sprawą istotnie wyższej sprzedaży do krajowego sektora publicznego, telekomunikacyjnego na rynku krajowym i DACH oraz finansowego i handlowego na pozostałych rynkach (wykres poniżej).


kliknij, aby powiększyć


Podobnie jak w poprzednich sprawozdaniach Zarząd informuje o wyższym portfelu zamówień – przychody zakontraktowane na rok bieżący GK Comarch S.A. (z wyłączeniem Grupy Comarch Software und Beratung AG) wynosiły na koniec kwietnia 503 mln zł i były o 6,3% wyższe aniżeli w tym samym okresie roku ubiegłego. Należy przy tym dodać, że zamówienia zagraniczne wzrosły o blisko 50% (stanowią ok. 46% wartości całego portfela), a zamówienia dotyczące usług i oprogramowania własnego Grupy o 9,4% (stanowią ok. 93% wartości całego portfela).

Mimo iż wyniki Grupy za 1kw 2012r były generalnie lepsze niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego i stanowią podtrzymanie dobrej passy z poprzednich kwartałów, to nie przełożyły się na jakąś wyraźniejszą poprawę w zakresie dochodowości i rentowności GKC w ujęciu narastającym za 12m. Widać tu od jakiegoś czasu tendencję wznoszącą przy czym nadal ciężko uznać wartości poszczególnych wskaźników za specjalnie zadowalające (wykresy poniżej)


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Podobnie jak w przypadku rachunku zysków i strat także dość pozytywny obraz sytuacji GKC rysuje się z perspektywy sprawozdania z przepływów pieniężnych. Działalność operacyjna drugi kwartał z rzędu daje spory zastrzyk gotówki (+ 44 mln zł), przy czym trzeba uczciwie zauważyć, że o ile w 4kw 2011r wynikała ona w dużym stopniu z nadwyżki finansowej to w analizowanym okresie decydują o niej przede wszystkim korzystnie z gotówkowego punktu widzenia zmiany w zakresie kapitału obrotowego (spieniężenie zapasów, ściągnięcie należności oraz wzrost zadłużenia handlowego). Tradycyjnie Grupa wykazała ujemne saldo w zakresie inwestycji (-19 mln zł), przy czym odtworzenie majątku trwałego udało się przeprowadzić tylko trochę ponad poziom jego zużycia wyrażony odpisami amortyzacyjnymi. Z kolei saldo z działalności finansowej również było ujemne (-4 mln zł) i wynikało ze spłaty części zadłużenia oprocentowanego. Tak więc reasumując w 1kw 2012r rachunek przepływów pieniężnych GKC cechował się rozwojowym układem sald oraz ok. 20 mln zł dopływu gotówki w ujęciu ogólnym, który co istotne opierał się na dodatnim wyniku działalności operacyjnej.

Patrząc się z szerszej perspektywy (wykres poniżej, ujęcie narastające za 12m) widać systematycznie, choć chaotycznie, generowaną gotówkę z działalności operacyjnej oraz, zwłaszcza w ostatnim czasie, utrzymujące się na relatywnie wysokim poziomie wydatki inwestycyjne. Przepływy finansowe natomiast w ostatnich kwartałach, a właściwie nawet latach, mają raczej marginalne znaczenie, choć akurat w ostatnich dwóch kwartałach można powiedzieć, że to one zadecydowały o ujemnym saldzie ogólnym, które stopniowo się pogarsza od blisko roku.


kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę zmiany jakie zaszły względem końca 2011r w zakresie pozycji bilansowych sytuacja finansowa GKC uległa poprawie, a jej rating w serwisie powrócił do poziomu AAA. Grupa odzyskała 74 mln zł należności handlowych, które w części powiększyły stan środków pieniężnych (na koniec marca było to 211 mln zł) oraz pokryły spłatę zadłużenia (spadek o 14%), w tym również oprocentowanego (spadek o 6%). Przy braku zmian w zakresie aktywów trwałych i kapitałów własnych odbiło się to równocześnie na blisko 5% spadku sumy bilansowej w relacji do końca 2011r. Zmiany te pozytywnie wpłynęły na wskaźnikową ocenę płynności i zadłużenia GKC, która zasadniczo i tak była już dobra wcześniej.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/comarch,...

Ocena sytuacji rynkowej
Podobnie jak w poprzednim omówieniu automaty nadal wskazują na optymalną cenę akcji Comarcha na GPW. Jak widać po wycenach dochodowych dotychczasowa poprawa wyników finansowych Grupy przebiega zbyt wolno aby jakoś znacząco wpłynąć na rynkową cenę jej akcji.
Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/comarch,... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/comarch,...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

bankrucik
52
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 310
Wysłane: 12 lipca 2012 00:05:31 przy kursie: 66,00 zł
bankrucik napisał(a):
comarch maszynka do robienia pieniedzy przez.... prezesa...

W zeszłorocznym zestawieniu, podsumowującym 2010 r., najlepiej zarabiający prezes miał 4,77 mln zł. Taką płacą mógł się pochwalić Janusz Filipiak, szef Comarchu. Do Filipiaka należy też rekord wynagrodzeń – w 2009 r. zainkasował 11,3 mln zł.


www.parkiet.com/artykul/9,1195...


to jest przegiecie, prezes comarchu zarobił 12 mln w 2011 roku, a spółka jakoś rewelacyjnych wyników nie ma...

Janusz Filipiak, prezes zarządu spółki Comarch zarobił w ubiegłym roku prawie 12 mln zł, to najwięcej wśród szefów firm, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych - wynika z rankingu PwC na temat zarobków zarządów największych spółek giełdowych
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

zjk
0
Dołączył: 2009-02-06
Wpisów: 923
Wysłane: 12 lipca 2012 18:37:26 przy kursie: 67,00 zł
Zobacz ile zarobił prezes Oracle :) Jak się ma większość głosów to samemu dyktuje się warunki.
Z drugiej strony z punktu widzenia podatkowego znacznie lepiej zarabiać mało a wypłacać sobie duża dywidendę.

Comarch wypłacił duża dywidendę - czy ta kwota została doliczona do dochodów Prezesa? jeśli tak w czym problem?

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 4 września 2012 11:03:19 przy kursie: 70,00 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Comarch S.A. (GKC) za 2kw 2012r

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 2kw br. GK Comarch kontynuowała pozytywne tendencje w zakresie wyników działalności z okresu pierwszych trzech miesięcy. Przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 15%, w tym odnotowano wzrost we wszystkich podstawowych segmentach – sprzedaż na rynek krajowy poprawiła się o 21% (w tym głównie w obszarze rozwiązań dla telekomunikacji, przemysłu i sektora publicznego), na rynki niemieckojęzyczne (DACH) o 29% (w tym głównie w obszarze rozwiązań dla telekomunikacji), a na pozostałe o 17% (w tym głównie w obszarze rozwiązań dla finansów i bankowości oraz handlu). Za sprawą dużo mniejszego aniżeli w przypadku przychodów wzrostu kosztów własnych (wzrost o 4%) wyraźną poprawę uzyskano na poziomie wyniku brutto na sprzedaży (wzrost o 194%). Z kolei w efekcie ograniczenia ogólnych kosztów administracyjno-sprzedażowych o 4% na poziomie wyniku netto na sprzedaży Grupa wykazała ok. 10 mln zł zysku wobec ok. 23 mln zł starty przed rokiem. Straty rzędu 1,5 mln zł na działalności pozostałej oraz finansowej (wobec zysków przed rokiem) uszczupliły nieco wyniki na poziomie operacyjnym i brutto, ale nie zmieniły ich pozytywnej wymowy (kilkumilionowe zyski wobec kilkunastomilionowych strat przed rokiem). Koniec końców na poziomie netto w 2kw br. GKC wykazała blisko 6,5 mln zł zysku wobec ok. 17 mln zł straty przed rokiem.

Jeśli chodzi o rachunek segmentowy GKC to warto odnotować dalszą poprawę r/r w obszarze sprzedaży usług (wzrost r/r w 2kw o 27%) oraz zdecydowaną progresję sprzedaży w porównaniu z 1kw br. w obszarze software’u obcego i hardware’u (r/r odnotowano tu wzrosty o odpowiednio 36 i 20%). Jako niekorzystne należy natomiast ocenić zmiany sprzedaży w zakresie sprzedaży software’u własnego (spadek r/r o 5%).

Korzystne wyniki Grupy uzyskane w omawianym okresie przełożyły się na zdecydowaną poprawę w zakresie jej rentowności w ujęciu narastającym za 12m. Rentowność core biznesu skoczyła z 24,7% na koniec marca do 27,4% w czerwcu, a stopy zwrotu z aktywów (ROA) i kapitałów własnych (ROE) odpowiednio z 4,8 do 7,11% oraz z 7,2 do 10,9%. Podstawowe pytanie w obecnej sytuacji brzmi czy GKC będzie w stanie kontynuować poprawę swoich wyników w systematycznie pogarszającej się od jakiegoś czasu koniunkturze gospodarczej w Polsce i na świecie. Na pewno jednym z czynników wpływających stabilizująco na wyniki Grupy, na co zresztą zwraca uwagę Zarząd, jest jej spora dywersyfikacja tak pod względem różnych rynków działania jak i oferty produktowej. Niemniej jednak wydatki na informatykę nie zaliczają się do tych najbardziej podstawowych (nie warunkują one przetrwania przedsiębiorstw na rynku lecz poprawę ich efektywności), toteż w przypadku wystąpienia kryzysu są one jednymi z pierwszych do odsunięcia na dalszy czas.

W odróżnieniu od rachunku zysków i strat w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych GKC mamy w 2kw br same minusy. Nadwyżka finansowa w wysokości blisko 22 mln zł została przebita niekorzystnymi z gotówkowego puntu widzenia zmianami w zakresie kapitału obrotowego, w związku z czym działalność operacyjna pochłonęła nieco ponad 6 mln zł. Tradycyjnie Grupa wykazała ujemne saldo w zakresie inwestycji (-35 mln zł), przy czym tym razem odtworzenie majątku trwałego zdecydowanie przekroczyło poziom jego zużycia wyrażony odpisami amortyzacyjnymi. Natomiast z działalności finansowej odpłynęło dalsze ok. 4 mln zł (spłaty kredytów i odsetek). Reasumując, w 2kw 2012r rachunek przepływów pieniężnych GKC wykazał odpływ gotówki na poziomie 45,5 mln zł, przy czym jednocześnie odnotować należy że była to kwota o 12 mln zł mniejsza niż przed rokiem. Z tego też względu na podstawie ujęcia narastającego za 12m, bardziej miarodajnego z uwagi na wykluczenie sezonowych wahnięć, widać zdecydowaną poprawę w zakresie rachunku przepływów pieniężnych Grupy. Względem końca marca br. gotówka wygenerowana na działalności operacyjnej skoczyła z 52 do 88 mln zł, wydatki inwestycyjne z -83 do -109 mln zł, wpływy finansowe uległy zmniejszeniu z 16 do 12 mln zł, a ogólne saldo gotówki z -16 do -9 mln zł.

Ocena sytuacji finansowej
GK Comarch utrzymała wysoki rating AAA oraz korzystne interpretacje poszczególnych wskaźników płynności i zadłużenia. Przy nieco mniejszej sumie bilansowej, jedyne bardziej znaczące zmiany względem stanu na koniec marca br. zaszły w zakresie struktury aktywów (wzrost aktywów trwałych i zmniejszenie obrotowych, głównie w związku z odpływem gotówki) oraz struktury zobowiązań (zmniejszenie długu krótkoterminowego na rzecz długoterminowego).

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/comarch,...

Ocena sytuacji rynkowej
Mimo kolejnej kwartalnej poprawy wyników automaty nadal wskazują na optymalną cenę akcji Comarcha na GPW, przy cztm tym razem ze wskazaniem na pewien potencjał wzrostowy (wynikający głównie z wycen mnożnikowych i w mniejszym stopniu również dochodowych).
Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/comarch,... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/comarch,...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Dapi
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-07
Wpisów: 1 002
Wysłane: 16 listopada 2012 20:55:42 przy kursie: 69,00 zł
Analiza kursu na zamówienie.

Cytat:
Ostatnia korekta jest o wiele bardziej dynamiczna niż przebieg poprzednich co świadczy o tym, że zwiekszyła się chęć realizacji zysków jednakże zwiększony obrót w stosunku do poprzedniej potwierdza wymianę akcjonariatu i lepsze zapełnienie arkusza zleceń związanego z popytem. Wskaźnik MFI to potwierdza rosnąć podczas konsolidacji kursu jednakże stworzył też negatywne dywergencje w porównaniu z poprzednim szczytem.


Więcej na: www.attrader.pl/pl/akcje/comar...


Zapraszamy na głosowanie na swoja spółke juz w poniedziałek od rana www.attrader.pl/analizy-techni...
Rynki mogą pozostać irracjonalne dłużej niż ty możesz pozostać wypłacalny.

Rozbudowane wykresy: http://www.atcharts.pl
Centrum analizy technicznej: http://www.attrader.pl

sasky
sasky PREMIUM
32
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 655
Wysłane: 22 stycznia 2013 08:11:45 przy kursie: 84,00 zł
Udany restart systemu - analiza techniczna Comarchu w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/udany...

tomaszo
0
Dołączył: 2013-03-22
Wpisów: 1
Wysłane: 22 marca 2013 00:12:08 przy kursie: 84,00 zł
Dobry wieczór,

czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć co dzieje się z akcjami Comarchu?
Od ukazania się wyników (bardzo dobrych i perspektywicznych) akcje dzień za dniem tracą na wartości.


wyzga
0
Dołączył: 2013-03-25
Wpisów: 5
Wysłane: 25 marca 2013 14:57:26 przy kursie: 80,35 zł
Też bym chętnie posłuchał bardziej doświadczonych kolegów, jeżeli mają coś do powiedzenia w tym temacie. Zwłaszcza że Spółka wydaje się ciekawa.

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 21 maja 2013 21:43:39 przy kursie: 85,35 zł
OMÓWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 1KW 2013 ROKU GK COMARCH S.A. (GKC)

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Pierwsze trzy miesiące 2013 roku były generalnie udane pod względem wynikowym dla GK Comarch. W ujęciu r/r Grupa zaraportowała dużo lepsze wyniki w obszarze core biznesu, przy czym bazowały one głównie na działalności krajowej (segmenty zagraniczne wypadły gorzej niż przed rokiem). Przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 14%, a zysk brutto na sprzedaży za sprawą wyższej marży (ok. 20 wobec 17,8% przed rokiem) o 28%. Biorąc dodatkowo pod uwagę 8-proc., a więc sporo niższe, tempo wzrostu ogólnych kosztów administracyjnych, na poziomie wyniku netto na sprzedaży Grupie udało się wykazać ok. 2 mln zł zysku wobec ok. 3 mln zł straty przed rokiem. Co prawda pozostała działalność operacyjna, podobnie jak przed rokiem, była na niewielki minus, ale Grupa utrzymała dodatni wynik na poziomie operacyjnym (ok. 1,5 mln zł) wobec ok. 4 mln zł straty przed rokiem. Na dalszych poziomach wynikowych mamy już regres w ujęciu r/r – na poziomie wyniku brutto spadek zysku wyniósł -82%, a na poziomie wyniku netto -76% (w tym dla akcjonariuszy -72%). Należy jednakże zauważyć, że regres ten wynika z blisko 8 mln zł dodatniego wyniku na działalności finansowej wykazanego w ubiegłym roku (w analizowanym okresie zaraportowano natomiast koszty finansowe netto w wysokości 0,75 mln zł). Gdyby nie ten fakt, wyniki zeszłoroczne w skali całego rachunku zysków i strat okazały by się dużo słabsze od tych wykazanych w 1kw b.r. Do istotnych czynników i zdarzeń, które wywarły znaczący wpływ na osiągnięte przez GK Comrach wyniki finansowe Zarząd zaliczył w szczególności: konsolidację Grupy Comarch Software und Beratung, koszty funkcjonowania spółek w ramach Comarch Corporate Finance FIZ oraz konsolidację wyników spółki ESAProjekt Sp. zo.o. (szczegóły zawiera tabela poniżej; źródło – raport za 1kw 2013 GK Comarch, s. 39)


Z kolei na wykresie poniżej zaprezentowano od strony graficznej omówione wcześniej zmiany wyników GKC na poszczególnych poziomach rachunku i strat.


Jeśli chodzi o rachunek segmentowy GKC to warto odnotować wyraźną poprawę r/r w obszarze sprzedaży usług oraz własnych rozwiązań software’owych (tabela poniżej, źródło – raport za 1kw 2013 GK Comarch, s. 40). Zmiany te na pewno w pewnym stopniu przyczyniły się do wspomnianej już wcześniej poprawy rentowności Grupy na poziomie brutto ze sprzedaży.


Patrząc się natomiast z perspektywy geograficznej oraz branżowej należy zauważyć, że obciążeniem dla wyników Grupy w analizowanym okresie była działalność na rynkach zagranicznych, gdzie odnotowano istotne pogorszenie w zakresie sprzedaży rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz telekomunikacji, a także wyników na poziomie netto (powiększono straty sprzed roku). Ten niekorzystny obraz sytuacji z nawiązką zneutralizowały wyniki uzyskane na rynku krajowym, gdzie odnotowano wzrost sprzedaży rozwiązań dla wszystkich wyróżnianych odbiorców branżowych, przy jednoczesnej poprawie r/r wyniku netto (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście przyszłych wyników in plus należy odnotować informację Zarządu o wyższym portfelu zamówień – przychody zakontraktowane na rok bieżący GK Comarch S.A. (z wyłączeniem Grupy Comarch Software und Beratung AG) wynosiły na koniec kwietnia 624 mln zł i były o 24% wyższe aniżeli w tym samym okresie roku ubiegłego. Należy przy tym dodać, że zamówienia zagraniczne wzrosły o blisko 12% (stanowią ok. 41% wartości całego portfela), a zamówienia dotyczące usług i oprogramowania własnego Grupy o ok. 11% (stanowią ok. 83% wartości całego portfela).

Wyniki Grupy za 1kw 2013r można uznać za próbę przełamania ostatnich, niezbyt korzystnych, tendencji rozwojowych (wykresy poniżej, jednostki – tys. zł oraz %). Póki co wyraźniejsza poprawa dotyczy działalności podstawowej, przy czym pamiętać należy o zniekształceniu zeszłorocznych wyników końcowych wysokim zyskiem z działalności finansowej.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKC, to w analizowanym okresie mamy do czynienia z całkiem korzystną sytuacją – ogólne saldo przepływów wskazuje na wygenerowanie ok. 35 mln zł gotówki, na co złożyło się blisko 40 mln zł środków z działalności operacyjnej (głównie w związku z upłynnieniem należności) i 11 mln zł z działalności finansowej (kredyty i pożyczki) pomniejszone o blisko 16 mln zł wydatkowane w toku działalności inwestycyjnej.

Patrząc się z szerszej perspektywy w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej, jednostka – tys. zł) sytuacja już tak korzystnie się jednak nie prezentuje. Widać tu ostatnio tendencję spadkową w zakresie gotówki generowanej z działalności operacyjnej, która nawet przy dodatnich przepływach finansowych nie jest w stanie pokryć wydatków inwestycyjnych Grupy. Co prawda ogólne saldo przepływów w analizowanym okresie wskazuje na nieco mniejszy odpływ gotówki, ale wynika on jedynie z pozyskania środków w ramach działalności finansowej.


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę zmiany w zakresie pozycji bilansowych sytuacja finansowa GKC uległa pewnej poprawie względem stanu na koniec 2012r, a jej rating w serwisie wzrósł do poziomu AA+. Poszczególne wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymują się na poziomach bezpiecznych, a w obszarze kapitału obrotowego Grupa ma nawet sporą nadwyżkę.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/comarch,...

W odniesieniu do bilansu GKC można zauważyć, że po solidnym skoku w 4kw u.r., w analizowanym okresie odnotowano niewielki spadek sumy bilansowej, przy jednoczesnym utrzymaniu bezpiecznej struktury kapitałowo-majątkowej (aktywa trwałe są z pewną nadwyżką pokryte kapitałem własnym). Grupa upłynniła część należności handlowych, które w części powiększyły stan środków pieniężnych i zapasów; aktywa trwałe pozostały przy tym na względnie stabilnym poziomie. Po stronie pasywów mamy z kolei wzrost kapitału własnego oraz zadłużenia oprocentowanego (długo i krótkoterminowego), przy jednoczesnym spadku zobowiązań handlowych (wykresy poniżej; aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wskazują jako wypadkowa na wyraźne przewartościowanie akcji Comarcha na GPW. Słabo prezentują się wyceny oparte na różnych kategoriach wynikowych, które zwłaszcza w drugiej połowie u.r. były sporo niższe w ujęciu r/r. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wyższy niż przed rokiem portfel zamówień oraz dobry pod względem wyników core biznesu 1kw b.r. można mieć nadzieję na odwrócenie tej niekorzystnej tendencji.
Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/comarch,... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/comarch,...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

groszkin
0
Dołączył: 2014-06-23
Wpisów: 11
Wysłane: 10 stycznia 2015 16:46:55 przy kursie: 118,80 zł
Witam
Nikt comatchem się nie interesuje?

Firma zalicxzyla w 2014 pduzo lepsze wyniki niż w 2013. Kurs jakoś strasznie nie wystrzelił od tego czasu.


Yaroman
27
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 1 037
Wysłane: 10 stycznia 2015 19:00:34 przy kursie: 118,80 zł
Groszkin,
Firma zaliczyla w 2014 duzo lepsze wyniki niż w 2013. Kurs jakoś strasznie nie wystrzelił od tego czasu.
Kurs wzrósł o 38 % w ciągu roku. To chyba nie jest zły wynik na kiepskim rynku ?
Trend wzrostowy od 2011. To dobra spółka jest a pieniądz lubi ciszę Boo hoo!
“Pluralitas non est ponenda sine neccesitate”
Edytowany: 10 stycznia 2015 19:02

sasky
sasky PREMIUM
32
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 655
Wysłane: 21 maja 2015 08:34:00 przy kursie: 134,55 zł
Krytyczny wyjątek – analiza techniczna ComArch w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/kryty...

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 12 marca 2016 21:14:17 przy kursie: 134,00 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ COMARCH (GKC) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ZA 4KW 2015 ROKU

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W czwartym kwartale, podobnie jak w całym 2015 roku, GK Comarch odnotowała r/r poprawę na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat, przy czym w obszarze działalność podstawowej można dostrzec pewien spadek efektywności. Skonsolidowane przychody wzrosły o 11%, zysk brutto na sprzedaży o 8% (wzrost kosztów własnych w tempie szybszym aniżeli przychodów przełożył się na pogorszenie marży brutto z 35,7 do 34,7%), zysk netto na sprzedaży o 11% (wzrost kosztów własnych został zneutralizowany relatywnie wolniejszym wzrostem kosztów sprzedaży i administracyjnych), zysk operacyjny o 48% (znacznie mniejsze aniżeli przed rokiem pozostałe koszty operacyjne – 2,8 wobec 17 mln zł), zysk brutto o 49% (porównywalne koszty finansowe netto – 3 mln zł), a po uwzględnieniu rozliczeń podatkowych na poziomie zysku netto wykazano poprawę o 27% (w tym dla akcjonariuszy 28%). W ujęciu rocznym przychody wzrosły o 9%, zysk brutto na sprzedaży o 11%, zysk netto na sprzedaży nie uległ zmianie, zysk operacyjny poprawił się o 16%, zysk brutto o 19%, a netto o 14% (w tym dla akcjonariuszy o 16%). Przedstawione zmiany wyników GKC zaprezentowano w ujęciu graficznym na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł oraz %].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z uwagi na pewne korekty w zakresie prezentowania dokonań poszczególnych segmentów wprowadzone w analizowanym okresie sprawozdawczym (segment medycyna dotyczy obecnie wyłącznie realizacji usług medycznych; działalność informatyczną związaną z medycyną przeniesiono do segmentu IT), zmiany wyników jakie w nich wystąpiły w ujęciu r/r można rozpatrywać jedynie za całościowy okres 1-4kw. Koncentrując się na głównym segmencie działalności GK Comarch (IT) należy odnotować: (i) wzrost przychodów na rynku polskim o 6%, przy jednoczesnej poprawie marży ebit z 9 do 11%; sporą poprawę na rynkach niemieckojęzycznych (DACH) – wzrost przychodów o 12% oraz marży ebit z 6 do 21%; (iii) wzrost sprzedaży na pozostałych rynkach o 22%, przy pogorszeniu marży ebit z 16 do -7%.

Patrząc się natomiast z perspektywy sektorowej (branżowej) należy zauważyć, że obciążeniem dla przychodów Grupy w analizowanym okresie (zarówno rocznym jak i kwartalnym) był sektor publiczny (okres przejściowy między zakończeniem wydatkowania środków z jednej perspektywy unijnej i rozpoczęciem kolejnej), a największe zmiany in plus odnotowano w obszarze handlu i usług oraz medycyny. Jednocześnie odnotować należy systematyczny wzrost udziału eksportu w przychodach GKC – w skali 4kw tylko nieznacznie ustępowały one sprzedaży na rynek krajowy, a w ujęciu całorocznym były od niej nieco większe (51-49); przed rokiem przeważała sprzedaż krajowa (54-46).

Warto także odnotować w charakterze in plus, że GKC stawia ostatnio bardziej na sprzedaż własnych rozwiązań oraz usług aniżeli produktów obcych, przy czym mimo wszystko przychody z tytułu działalności usługowej nadal stanowią główną pozycję (ok 63%), podczas gdy sprzedaż własnych rozwiązań jest co najwyżej jej uzupełnieniem (ok 25%).

Dokonania Grupy w 4kw u.r. poprawiły nieco obraz jej sytuacji dot. tendencji wynikowych oraz wskaźników rentowności w ujęciu narastającym za 12m [wykresy poniżej, jednostki – tys. zł oraz %], choć tylko częściowo udało się zneutralizować efekty załamania do jakiego doszło po raporcie za 3kw. Wyjątkiem w tym względzie jest rentowność core businessu (rentowność sprzedaży), gdzie mamy tylko względne utrzymanie obniżonego poziomu wskaźnika (należy tu zauważyć, że GKC zwiększa ostatnio dość wyraźnie zatrudnienie co niewątpliwie odbija się w dość istotny sposób na kosztach własnych sprzedaży i tym samym stanowi obciążenie dla poprawy efektywności w krótkim terminie).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Niewątpliwie w kontekście przyszłych okresów sprawozdawczych należy spodziewać się odbudowy znaczenia sektora publicznego w przychodach GKC, który powinien w końcu rozpocząć wydatkowanie środków z nowej perspektywy unijnej. Ponadto Zarząd spore oczekiwania wiąże z sektorem medycznym (zarówno w związku z usługami medycznymi jak i rozwiązaniami IT), a także dalszym rozwojem na rynkach zagranicznych. Warto w tym miejscu wspomnieć m.in. o nawiązanej ostatnio współpracy z Nokią w obszarze rozwiązań dla telekomunikacji (chodzi tu w szczególności o rozwój technologii Machine to Machine – M2M – oraz Internet Rzeczy – IoT). Z drugiej strony zagrożeniem dla dalszej poprawy wyników GKC jest niepewność związana z sytuacją w gospodarce tak krajowej jak i zagranicznej.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKC, to w analizowanym okresie mamy do czynienia z pewnym pogorszeniem sytuacji. W ujęciu kwartalnym (wykres po lewej, jednostka – tys. zł) wykazano r/r niższy poziom gotówki na poziomie salda ogólnego (54 wobec 65 mln zł), o czym w głównej mierze zdecydowało wygenerowanie r/r znacząco mniejszej gotówki w obszarze operacyjnym (95 wobec 126 mln zł; wyższa nadwyżka finansowa, ale jednocześnie wyraźnie mniej środków odzyskanych z kapitału obrotowego).

Patrząc się z szerszej perspektywy w ujęciu narastającym za 12m (wykres po prawej, jednostka – tys. zł), mimo utrzymującej się zdolności do generowania gotówki z działalności operacyjnej na względnie stabilnym poziomie rzędu 100-150 mln zł, rosnące inwestycyjne wydatki netto (głównie o charakterze rozwojowym) przekładają się ostatnio na systematyczne pogorszenie sytuacji na poziomie ogólnego salda gotówkowego.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Sytuacja finansowa GKC utrzymuje się na stabilnymi i korzystnym poziomie, czego potwierdzeniem jest serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, który na koniec analizowanego okresu utrzymał najwyższy poziomu AAA. Poszczególne wskaźniki płynności i zadłużenia są na poziomach bezpiecznych, a w obszarze kapitału obrotowego Grupa ma trwałą nadwyżkę.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/comarch,...

W odniesieniu do bilansu GKC mamy względem poprzedniego okresu sprawozdawczego spory wzrost sumy bilansowej (+11%), który po stronie aktywów wiązał się ze wzrostem wartości składników trwałych o 1% i obrotowych o 22% (głównie należności i środki pieniężne), a po stronie pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 6% oraz zadłużenia ogółem o 21% (głównie w obszarze części krótkoterminowej; dług oprocentowany zwiększył się o 1% i stanowi 26% zadłużenia ogółem). Jednocześnie struktura kapitałowo-majątkowa Grupy została utrzymana na bezpiecznym poziomie – zachowano nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym w pełni własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wskazują jako wypadkowa na niedowartościowanie akcji Comarcha na GPW, przy czym w dużym stopniu decydują o tym wyraźnie wyższe od bieżących notowań wyceny mnożnikowe na bazie wartości księgowej i przychodów. Metody bazujące na dochodach oraz metody majątkowe wskazują na wartość poniżej rynkowej, lub w jej okolicach. Dalszy rozwój wypadków będzie determinowany sytuacją w gospodarce – biorąc pod uwagę działalność GKC kluczowy tu będzie rynek polski i niemiecki.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/comarch,... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/comarch,...
Powyższa treść przez 90 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

diR
1
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 979
Wysłane: 2 marca 2018 10:14:50 przy kursie: 155,00 zł
Czyzby Akcjonariuszom nie spodobały sie szczegoly nowego kontraktu z ZUS ? Eh?
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody

diR
1
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 979
Wysłane: 2 marca 2018 10:57:41 przy kursie: 155,00 zł
Jakby sie przejrzec wykresowi za ostatnie 2-3 lata , to widac zdaje sie domykajaca sie formacje RGR, co moze zapowiadac dalszy zjazd... Think
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 23 maja 2018 12:38:43 przy kursie: 150,00 zł
DACH nad wynikami – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 1 kw. 2018 r.

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Z punktu widzenia zmian r/r wyniki 1kw 2018r. zaraportowane przez GK Comrach w ramach rachunku zysków i strat mają charakter mieszany – z jednej strony odnotowano poprawę w obszarze działalności podstawowej, a z drugiej, za sprawą negatywnych wyników w obszarach działalności pozostałej i finansowej, wykazano znaczny regres na końcowych poziomach wynikowych. Jeśli chodzi o działalność podstawową to skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 6%, zysk brutto na sprzedaży o 2% (w efekcie wyższej presji płacowej koszty własne wzrosły o 8% doprowadzając tym samym do pogorszenia marży brutto, która wyniosła 20,8 wobec 21,6%), a zysk netto na sprzedaży aż o 126% (efekt spadku o 5% łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, w tym zwłaszcza tych pierwszych). I tyle by było pozytywów. W obszarze działalności pozostałej Grupa wykazała zdecydowanie wyższe r/r koszty netto (6,6 wobec 1,1 mln zł; efekt rezerw i odpisów), co przełożyło się na regres r/r zysku operacyjnego (EBIT) o 73% (jednocześnie po uwzględnieniu amortyzacji wynik EBITDA był tylko 3% niższy r/r). Jeszcze bardziej negatywne skutki dla wyników Grupy miał obszar finansowy, gdzie zaraportowano 3,8 mln zł kosztów netto wobec 19,7 mln zł przychodów netto przed rokiem. W rezultacie na poziomie wyniku brutto i netto Grupa wykazała stratę wobec zysku przed rokiem, notując przy tym regresy rzędu odpowiednio – 115% i 138%.

Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Zarazem należy zauważyć, że podane przez Comrach wyniki za 1kw 2018r. okazały się na poziomie przychodów, EBIT i EBITDA wyraźnie lepsze od konsensusu (odpowiednio o 6%, 109% i 64%), a w przypadku wyniku netto zbliżone (różnica 2,6 punktu procentowego).

Z punktu widzenia rachunku segmentowego (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) o słabych wynikach Grupy w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym zdecydowała działalność na rynku polskim (spadek zysku i marży mimo wyższych r/r przychodów) oraz pozostałych (tj. nie niemieckojęzycznych) rynkach zagranicznych (wyraźne pogłębienie straty i pogorszenie marży mimo wyższych r/r przychodów). Mimo mniej sprzyjającego r/r kursu walutowego EURPLN, in plus na wyniki Grupy wpływał jedynie segment dotyczący rynków niemieckojęzycznych (DACH), gdzie odnotowano całościową poprawę – wzrost przychodów, zysku netto i marży.


kliknij, aby powiększyć


W uzupełnieniu można zauważyć, że podobnie jak przed rokiem w strukturze rodzajowej sprzedaży dominowały usługi (79% wobec 76% udziału w przychodach ogółem), zdecydowanie zmniejszył się natomiast udział software’u własnego (13 wobec 17%).
Jednocześnie z punktu widzenia struktury przychodów wg sektorów odnotowano wzrost sprzedaży do telekomunikacji, mediów i IT (+9,2 mln zł, tj. o 16%), sektora publicznego (+4,9, tj. o 42%), MSP Polska (+8,6 mln zł, tj. o 30%) oraz medycyny (+5,7 mln zł, tj. o 170%). W kolejnych okresach sprawozdawczych Zarząd spodziewa się kontynuacji wysokiej dynamiki sprzedaży zwłaszcza w sektorze publicznym i medycznym.

Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe Comarchu w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %) z jednej strony można dostrzec względną stabilizację przychodów, a z drugiej od pewnego czasu daje o sobie znać presja kosztowa, która negatywnie odbija się na poszczególnych kategoriach wynikowych i odpowiadających im wskaźnikach rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście przyszłych okresów sprawozdawczych Zarząd Grupy generalnie pozytywnie zapatruje się na przychody, w tym zwłaszcza, jak zauważono już wcześniej, w odniesieniu do sektora publicznego i medycznego. Jednocześnie jednak warto mieć tu na uwadze, że Grupa (podobnie jak większość przedsiębiorstw w Polsce) boryka się obecnie z silną presją kosztową (głównie ze względu na postępujący wzrost płac pracowników), a do tego dochodzi rosnące ryzyko osłabienia koniunktury na rynku niemieckim (ostatnie odczyty ifo nie prezentują się już tak optymistycznie jak jeszcze do niedawna) i w perspektywie także polskim.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych Comarchu to w skali 1kw (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) mamy do czynienia r/r z wyraźnym spadkiem przepływów na poziomie salda ogólnego (dopływ rzędu 21 wobec 65 mln zł). W decydującym stopniu wpływ na taki stan rzeczy miały zmiany w zakresie poziomu gotówki wygenerowanej w obszarze operacyjnym, która wyniosła 36 wobec 87 mln zł przed rokiem (zmniejszeniu uległa zarówno nadwyżka finansowa netto – 9 wobec 33 mln zł – jak i dodatnie korekty związane ze zmianami zapotrzebowania na kapitał obrotowy – 27 wobec 54 mln zł). Jednocześnie w obszarze inwestycyjnym Grupa odnotowała dużo niższe r/r wydatki netto (27 wobec 36 mln zł; głównie na środki trwałe i wartości niematerialne), a w finansowym nieco tylko niższe wpływy netto (11 wobec 13 mln zł; wzrost zadłużenia oproc.).

Tym samym, z perspektywy ujęcia narastającego za 12m zmiany za rozpatrywany kwartał wpisały się w kontynuację trwającej od pewnego czasu tendencji systematycznego pogorszenia zarówno w odniesieniu do poziomu salda ogólnego Grupy (które przyjmuje już wartości ujemne), jak i operacyjnego (poziom zero coraz bliżej). Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać głównie w obszarze operacyjnym rachunku przepływów gdzie z jednej strony z okresu na okres kurczy się dodatnia nadwyżka finansowa, a z drugiej rosną negatywne korekty związane ze zmianami zapotrzebowania na kapitał obrotowy (w ujęciu r/r coraz więcej środków pieniężnych jest zamrożona w kapitale obrotowym). W związku z powyższym utrzymanie skali wydatków inwestycyjnych wymaga większego dopływu środków z zewnątrz w formie bankowych kredytów i pożyczek.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Względem końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GK Comarch zwiększyła się o dalsze 2%, co po stronie aktywów wiązało się z utrzymaniem dotychczasowego poziomu wartości składników trwałych oraz wzrostem wartości składników obrotowych o 4% (głównie zapasów i środków pieniężnych), a po stronie pasywów ze zmniejszeniem kapitału własnego o 4% i zwiększeniem wartości zobowiązań ogółem o 10% (dług krótkoterminowy wzrósł o 17%, a długoterminowy spadł o 1%; jednocześnie dług oprocentowany zwiększył się przy tym o 6% i stanowił na koniec okresu 35% zadłużenia ogółem).

Przedstawione zmiany w zakresie głównych pozycji bilansowych wpłynęły nieznacznie in minus na sytuację w zakresie ogólnej struktury kapitałowo-majątkowej Grupy, która mimo wszystko od dłuższego czasu prezentuje się bardzo bezpiecznie – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym również własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł), przy trwale pozytywnej sytuacji w zakresie struktury kapitału obrotowego netto (nadwyżka kapitału obrotowego względem bieżących potrzeb, przy czym r/r dużo mniejsza).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Poszczególne relacje finansowe dotyczące płynności finansowej i zadłużenia również prezentują się korzystnie. Stąd też nie, może dziwić, że serwisowy rating Comarchu liczony na bazie modelu Altmana (EM Score) również wskazuje na stan bezpieczny – AA+.

Link do wskaźników finansowych: www.stockwatch.pl/gpw/comarch,...


Ocena sytuacji rynkowej
Z punktu widzenia serwisowych automatów na dzień prezentowanego omówienia mamy spory rozstrzał wycen akcji GK Comarch na GPW. W zdecydowanej większości przypadków mamy wskazania przewartościowania, momentami dość znacznego. Celują w tym głównie wyceny bazujące na różnych kategoriach wynikowych, które, jak zauważono już wcześniej, utrzymują się w ostatnim czasie w tendencji spadkowej. Optymizmem nie napawa również anualizowana zmienność poszczególnych kategorii wynikowych, z przychodami włącznie, która od dłuższego czasu częściej ma charakter negatywny (a najczęściej wskazuje na stabilizację).

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/comarch,... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/comarch,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 25 maja 2018 10:25

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 18 września 2020 07:30:55 przy kursie: 214,00 zł
Wyboista droga między przychodami a wynikiem netto – omówienie wyników i sytuacji finansowej po II kw. 2020 roku
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 18-09-2021 7:30:55.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 12447)Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/comarch,... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/comarch,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2.... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Edytowany: 18 września 2020 10:08

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,164 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +170,58% +34 116,32 zł 54 116,32 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło