pixelg
POLNORD - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

84 85 86 87 88 89 90 91

POLNORD [PND]

AKTUALNY KURS: 2,99 zł (-2,29%) 23-10-2020 14:57
magellan
3
Dołączył: 2009-02-06
Wpisów: 125
Wysłane: 23 czerwca 2020 11:11:42 przy kursie: 4,43 zł
sądząc po dzisiejszych zleceniach - jakby ktoś po klawiaturze przypadkowo walił - mają chłopcy stresa.
Chciwość jest dobra, ale mogą przesadzić z tym czekaniem na ostateczny atak, bo inni też podbierają (ja też)

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
23
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 942
Wysłane: 30 czerwca 2020 23:05:00 przy kursie: 4,44 zł
Intensywne prace nad wycofaniem spółki z GPW trwają. Kolejna akt.
Wycenia nieruchomości posiadanych przez spółkę zmniejszyła się w 3 miesiące o 52 mln zł. Przypominam, że w latach wcześniejszych Polnord nigdy nie dokonywał wycen nieruchomości w ciągu roku, a tylko raz w roku na dzień bilansowy.

Przynajmniej wiadomo dlaczego raportowanie się opóźniło.

Cytat:
Zarząd POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, że stosownie do obowiązujących Spółkę zasad rachunkowości, w wyniku kompleksowej oceny Zarządu Spółki dotyczącej wartości aktywów Spółki, podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w przedmiocie rozpoznania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości Spółki. Podstawą decyzji Spółki jest przeprowadzona wycena nieruchomości. Spółka dokonała odpisu aktualizującego wartości nieruchomości na łączną kwotę 55,116 mln złotych. Jednocześnie Zarząd Spółki dokonał odwrócenia odpisu na jednej z nieruchomości w kwocie 2,948 mln złotych. Powyższe działania przekładają się na obniżenie kapitałów własnych w kwocie 52,168 mln złotych (w sprawozdaniu skonsolidowanym na dzień 31 marca 2020r).
Jednocześnie Zarząd wskazuje, że prace nad raportem okresowym trwają i wartość powyższych szacunków dotyczących kwoty obniżenia kapitałów własnych Spółki może ulec zmianie. O wszelkich istotnych zmianach tej wartości Spółka będzie informowała zgodnie z obowiązującymi przepisami.


www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Edytowany: 30 czerwca 2020 23:09

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
23
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 942
Wysłane: 1 lipca 2020 09:36:32 przy kursie: 4,40 zł
Jedyne co mnie ciekawi to kto stoi za taką ceną akcji na GPW. Spółka ma się coraz gorzej, wyniki coraz słabsze a cena bez zmian.

Węgrzy muszą być nieźle wkur....


1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
23
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 942
Wysłane: 9 lipca 2020 14:58:02 przy kursie: 4,35 zł
To ciekawostka. Na stronie spółki niczego nie ma. Wygląda to na jakiś ruch mający na celu spowodowanie wyprzedaży akcji. Ten komunikat dotyczy tylko akcjonariuszy, których akcje nie są notowane na GPW tj. nie są zdematerializowane.

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych objęła obowiązkiem dematerializacji kolejną po obligacjach kategorię papierów wartościowych. Dotychczas wyemitowane przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne dokumenty akcji, z dniem 1 stycznia 2021 r., zostaną wyeliminowane z obrotu na rzecz zapisu elektronicznego w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub w depozycie papierów wartościowych.

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 - 15.00.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.
Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ri.polnord.pl/spolka/demat...

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Edytowany: 9 lipca 2020 15:01

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
23
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 942
Wysłane: 10 lipca 2020 19:48:08 przy kursie: 4,43 zł
W sumie brakuje jeszcze jednej decyzji na 2,4 ha. Razem wyjdzie gdzieś około 63 mln zł odszkodowań. Problem z tym że wcześniej spółka otrzymywała około 800- 900 zł za m2. Jest więc się o co bić bo teraz kwota z m2 to 590 zł.

kostek-mundek
0
Dołączył: 2013-01-02
Wpisów: 300
Wysłane: 16 lipca 2020 15:17:22 przy kursie: 4,23 zł
W raporcie za 1q jest jedna ważna rzecz, która nam umknęła. Hanapeta nie sprzedała akcji w wezwaniu, więc trzeba założyć, że je przeparkowała, a więc zabawa trwa ....

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
23
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 942
Wysłane: 16 lipca 2020 16:21:42 przy kursie: 4,23 zł
Popatrz na ten komunikat:

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

O ile pamiętam została Cordia i drobnica - poszukaj w wątku wpisów na ten temat. Grałem pod to, że będzie jeszcze jedno wezwanie ale po zwyżce kursu o 40% jednego dnia powiedziałem wychodzę.

Cordia teraz będzie robiła wszystko aby kurs akcji spadł. Drugie wezwanie po wyższej cenie oznacza dla nich obowiązek podniesienia ceny dla wszystkich akcjonariuszy również tych co sprzedawali w wezwaniu.


roberto_baggio
0
Dołączył: 2018-08-21
Wpisów: 22
Wysłane: 16 lipca 2020 16:54:45 przy kursie: 4,23 zł
Nie rozumiem dlaczego mieli by podwyższa cenę również dla akcjonariuszy, którzy sprzedali swoje akcje w pierwszym wezwaniu ? To dla mnie nie ma żadnego sensu.

kostek-mundek
0
Dołączył: 2013-01-02
Wpisów: 300
Wysłane: 16 lipca 2020 16:59:10 przy kursie: 4,23 zł
A co podaje raport na str 19?

Skład akcjonariatu na dzień 31.03.2020:
1. Cordia 92,92%
2. Hanapeta 6,74%
3. Pozostali 0,34%

Skład akcjonariatu na dzień publikacji raportu (15.07.2020)

1. Cordia 92,92%
2. Pozostali 7,08 %

Jeżeli zatem Hanapeta sprzedała swoje akcji Cordii w wezwaniu, jak podaje w komunikacie, to dlaczego udział Cordii nie zmienił sie od 31.03.2020 i dalej pozostaje na poziomie 92,92%?

To są dane ze sobą sprzeczne. To prawda, że Hanapeta sprzedała już po 31.03 (09.04). ale dlaczego nie zmienił się udział Cordii?kostek-mundek
0
Dołączył: 2013-01-02
Wpisów: 300
Wysłane: 16 lipca 2020 17:02:03 przy kursie: 4,23 zł
Obowiązek podniesienia ceny w obu wezwaniach ma ograniczenie czasowe, zdaje się 3 msc.


1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
23
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 942
Wysłane: 16 lipca 2020 17:09:42 przy kursie: 4,23 zł
kostek-mundek napisał(a):
A co podaje raport na str 19?

Skład akcjonariatu na dzień 31.03.2020:
1. Cordia 92,92%
2. Hanapeta 6,74%
3. Pozostali 0,34%

Skład akcjonariatu na dzień publikacji raportu (15.07.2020)

1. Cordia 92,92%
2. Pozostali 7,08 %

Jeżeli zatem Hanapeta sprzedała swoje akcji Cordii w wezwaniu, jak podaje w komunikacie, to dlaczego udział Cordii nie zmienił sie od 31.03.2020 i dalej pozostaje na poziomie 92,92%?

To są dane ze sobą sprzeczne. To prawda, że Hanapeta sprzedała już po 31.03 (09.04). ale dlaczego nie zmienił się udział Cordii?
Poniższe z załącznika do komunikatu.

Zmiana udziału nastąpiła wskutek odpowiedzi przez Zawiadamiającego (Hanapeta) na wezwanie
do sprzedaży akcji Spółki ogłoszonego przez CORDIA International Ingatlanfejlesztó
Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag z siedzibą w Budapeszcie („Cordia”). W
ramach odpowiedzi na wezwanie Zawiadamiający zbył na rzecz Cordia 6.578.397
akcji w kapitale zakładowym Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 9
kwietnia 2020 r.
Przed dokonaniem transakcji opisanej w niniejszym zawiadomieniu, Zawiadamiający
posiadał bezpośrednio 6.578.397 akcji Spółki stanowiących 6,74% kapitału
zakładowego, uprawniających do 6.578.397 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
stanowiących 6,74% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Natomiast po dokonaniu transakcji opisanej w niniejszym zawiadomieniu,
Zawiadamiający nie posiada żadnych akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od
Zawiadamiającego, posiadających akcje Spółki.
kostek-mundek
0
Dołączył: 2013-01-02
Wpisów: 300
Wysłane: 16 lipca 2020 17:24:23 przy kursie: 4,23 zł
Tak, przeczytałem ten komunikat po tym jak mi zwróciłeś uwagę.
W takim razie zmiany akcjonariatu opisane w raporcie są opisane w sposób co najmniej mylący. Z tego, co napisali wynika, że 31.03. 2020 Cordia posiadała już akcje Hanapety, mimo że Hanapeta ich jeszcze nie sprzedała. (Transakcje rozliczono 9.04.2020).
Pewnie było tak, że mieli już jakieś akcje, ale jeszcze nie wiedzieli czyje są.
Wyszła bzdura.

bankrucik
bankrucik PREMIUM
35
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 178
Wysłane: 16 października 2020 18:41:54 przy kursie: 2,945 zł
zawiadomienie do Prokuratury złożył zarząd Polnord

ze śledztwem prowadzonym od 28 lutego 2017 r., po zawiadomieniu złożonym przez obecne władze spółki Polnord S.A. Dotyczyło ono nabycia przez Polnord S.A. "bezwartościowych wierzytelności spółki Prokom Investments S.A. w kwocie niemal 73 mln zł".


businessinsider.com.pl/wiadomo...
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

hypnotized
0
Dołączył: 2015-04-04
Wpisów: 53
Wysłane: 17 października 2020 01:12:14 przy kursie: 2,945 zł
Pamiętacie kto był audytorem Poldka w czasie za który dzisiaj zostały postawione zarzuty prokuratorskie? hello1

mcmbbsqyp
0
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 137
Wysłane: 17 października 2020 20:00:39 przy kursie: 2,945 zł
Oficjalne źródło
"Zarzuty dla Ryszarda K. i Romana G. w sprawie wyprowadzenia kilkudziesięciu milionów złotych ze spółki deweloperskiej"

pk.gov.pl/prokuratura/jednostk...

Maupa_w_niebieskim
14
Dołączył: 2016-02-29
Wpisów: 880
Wysłane: 17 października 2020 20:24:15 przy kursie: 2,945 zł
No ciekawe, bardzo ciekawe. Czyli zarząd (już były) Polnordu doniósł w 2017 r do prokuratury, że Polnord od Prokomu kupił (via pośredniczące fasadowe spółki) całkiem bezwartościowe (! czyli warte zero) wierzytelności wobec m.st Warszawa z tytułu wykonania Systemu Odprowadzania Wód Deszczowych na osiedlu Wilanów. Jednocześnie od 2016 r Polnord procesuje się z m.st. Warszawa o drobne 50 baniek za te bezwartościowe wierzytelności.
www.parkiet.com/Budownictwo/31...
W sprawozdaniu za I połowę 2020 r. czytamy, że obecne kierownictwo ocenia roszczenia z tytułu SOWD, szacowane na ponad 50 mln zł, za zasadne. Sprawa z powództwa spółki przeciw Warszawie toczy się od jesieni 2016 r. „Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe w sprawie, w tym, m.in. dopuścił dowód z opinii biegłego na okoliczność wybudowania i sfinansowanie budowy oraz utrzymania SOWD przez Polnord" – czytamy w sprawozdaniu.

Jak to można różnie 'bezwartościowość' rozumieć.

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
23
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 942
Wysłane: 17 października 2020 22:54:33 przy kursie: 2,945 zł
Z tego co pamiętam to Polnord budował infrastrukturę wodno-kanalizacyjna na Wilanowie którą przekazał MPWiK bezpłatnie. Nie jestem pewny czy chodzi o to samo w sprawie tych wierzytelności. Natomiast kwestia działek pod Poznaniem wydaje się ewidentna.

Biegły badając sprawozdanie finansowe bada również ryzyko oszustwa. Widać w tym wypadku było niedoszacowane. Dawniej w opinii obecnie w sprawozdaniu z badania jest opis dotyczący oszustwa. Wynika z niego że procedury badania nie są wstanie wyeliminować ryzyka oszustwa i że zawsze może ono wystąpić.

Ciekawi mnie czy mec Giertych w swoich komentarzach odniesie się do tych zarzutów. To dałoby pewne światło na sprawę

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 039
Wysłane: 17 października 2020 23:35:34 przy kursie: 2,945 zł
Ciekawe czy prokuratura jest gotowa rozpocząć działania w innych spółkach gdzie główni wyciągają gotówkę w zamian za wątpliwej jakości przepłacone aktywa. Sam znalazłbym kilka spółek, gdzie transakcje są mocno naciągane i mało realne gdyby były kupowane na wolnym rynku.

I nie pije tutaj do polnordu, czy Krauze bo tu wałek aż bije po oczach i żal, że tak późno. Podpowiadam, skoro nie lubią leszka (słusznie zresztą) powinni przejrzec jego umowy choćby nabycie home brokera przez open finanse.


Od tego dla wielu jest giełda, aby kasa od inwestorów szła do prywatnej kieszeni głównego akcjonariusza.

Emil
0
Dołączył: 2008-09-29
Wpisów: 103
Wysłane: 18 października 2020 13:41:28 przy kursie: 2,945 zł
Jeżeli znajdujesz kilka spółek, gdzie transakcje są mocno naciągane i mało realne gdyby były kupowane na wolnym rynku to dlaczego nie zgłosiłeś tego we właściwej prokuraturze?

Natomiast przykładem bezkarności i niszczenia na wielką skalę zaufania do praworządności w Polsce to jest np.: pan minister Tchórzewski, który wyprowadził z PGE 100 mln złotych.

Drogie przejmowanie prywatnych banków oraz starych elektrowni węglowych, fatalne inwestowanie (przykład węglowa elektrownia w Ostrołęce) może nie wzbudzać naturalnych podejrzeń korupcyjnych?.

Czy w ustroju PRL dominacja własności państwowej była rozsądna ekonomicznie dla budżetu państwa?

Niszczony był kapitał przyszłych emerytów w OFE, którzy nie mogli zajmować krótkich pozycji na spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa zwłaszcza w czasach sprawowania urzędu przez pana Tchórzewskiego.
addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 039
Wysłane: 18 października 2020 15:30:15 przy kursie: 2,945 zł
Kolego, wydaje mi się, że pierwsi walczący to powinny być jednak fundusze, które posiadają działy prawne i mają kasę na spory. My mali.... Jesteśmy do pozamiatania, szczególnie jak jesteśmy rozproszeni. Mam swoje życie, jedno :)

Przypomnę tylko spółkę Solar o której tutaj pisałem. Quercus został tam złapany w kleszcze i rozmieniony kasa z IPO wyszła, quercus straszył ale do sądu nie poszedł. Bo to kasa klientów a nie jego, jemu nie jest potrzebny PR, że dał się okraść. Jak się skończy historia, quercus wywali akcje i zapomni o ile już tego nie zrobił, nie śledzę tej historii. Żenada. Work service i IPO... Lista jest długa, bardzo długa.

W tym tygodniu spędziłem 3 h na komisariacie na przesłuchaniu w sprawie spółki, gdzie główny akcjonariusz postanowił zabrać wartość ponad 1500 małych akcjonariuszy. szczęśliwie, tutaj prokurator został skutecznie zachęcony przez małych.

To rzadkość, ale pytanie jest wciąż aktualne, dlaczego Fundy nie walczą?
Edytowany: 18 października 2020 15:36

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
84 85 86 87 88 89 90 91

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,789 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +135,80% +27 160,25 zł 47 160,25 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d