pixelg
PULAWY - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

12 13 14 15 16 17 18

PULAWY [ZAP]

AKTUALNY KURS: 85,60 zł (-0,47%) 27-11-2020 13:41
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
100
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 357
Wysłane: 11 kwietnia 2020 22:07:48 przy kursie: 73,00 zł
Tworzywa destrukcyjne – omówienie sprawozdania finansowego GK Puławy po IV kw. 2019 r.

Tym razem zaproponuję Państwu omówienie w układzie od szczegółu do ogółu, czyli od wyników segmentowych do skonsolidowanych. Przyczynkiem do takiego układu stały się wprowadzone zmiany w stosowanym układzie segmentowym.

Od raportu rocznego W Puławach zniknął segment chemia, natomiast pojawił się segment tworzywa. Nie była to tylko kosmetyczna zmiana nazwy, ale zmiana kompleksowa.

ZarządGrupyPuławy napisał(a):
W ramach usprawniania zarządzania a w szczególności prowadzenia spójnej i efektywnej polityki w zakresie planowania, rozwoju, produkcji i sprzedaży na szczeblu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, do której należy Grupa, podjęte zostały działania w zakresie wdrożenia nowego modelu zarządzania opartego na segmentach biznesowych. W ramach operacjonalizacji strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na lata 2017-2020 przyjęta została Koncepcja docelowego modelu zarządzania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, w tym zakres i sposób konsolidacji poszczególnych obszarów działalności, która została oparta na segmentach: nawozy, tworzywa, oxo i biel tytanowa. W wyniku prowadzonych prac nad nowym modelem biznesowym Grupa wprowadziła zmiany w dotychczasowej segmentacji i wyodrębniła segmenty: Agro, Tworzywa, Energetykę oraz Pozostała Działalność. Nowy podział segmentowy ujednolica i optymalizuje procesy w ramach nich prowadzone. Wydzielenie segmentu Tworzyw i uporządkowanie produktowe segmentu Agro ma swoje odzwierciedlenie w zarządzaniu Grupą.


Do tej pory na przykład Pulrea i Pulgran prezentowane były w obydwu dywizjach, gdyż segment chemiczny sprzedawał choćby mocznik do zastosowań technicznych – inaczej mówiąc segmentacja następowała raczej po rynkach odbiorcy. Obecnie produkty te występują już tylko w segmencie Agro (także Noxy, które jest roztworem mocznika), a dodatkowo przeniesiono do niego między innymi melaminę i nadtlenek wodoru. O ile przeniesienie samej melaminy może pokazywać segmentację ze względów surowcowych, to chyba nie koniecznie wpisuje się w nią nadtlenek wodoru, ale ja chemikiem nie jestem.


kliknij, aby powiększyć


W każdym bądź razie obecnie mamy szeroko rozumiany segment Agro, segment Tworzyw i segment pozostałych. Najczęściej spółki poprzestają na zastosowaniu nowej segmentacji w raporcie aktualnym i danych porównawczych, przez co na porównywalność danych kwartalnych i kroczący wynik netto trzeba czekać co najmniej jeszcze 3 raporty. W Puławach jednak w komentarzu zarządu do wyników podane są dane za okres porównawczy, co uważam za duży plus w komunikacji z odbiorcami sprawozdania.

Przychody segmentu Agro wyniosły w IV kw. 720 mln zł i były o 12 proc. (102 mln zł) niższe r/r. W związku z tym, że odnotowano wzrost cen mocznika (+8 proc. na rynku krajowym) i saletry amonowej (+6 proc. na rynku krajowym) można sądzić iż znacząco obniżyły się wolumeny sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Należy jednak pamiętać o zmianie segmentacji – nawozy azotowe stanowiły obecnie tylko 56 proc. sprzedaży (DAP i NPK 7 proc., mocznik nienawozowy 13 proc., pozostałe 9 proc.). W przypadku melaminy, której ceny kontraktowe były o 10,6 proc. niższe r/r (wyrażone w EUR), a ceny spotowe spadły nawet o prawie 20 proc. r/r determinantem spadku nie był wolumen – tak przynajmniej wynika z Prezentacji Grupy Azoty. Przy udziale w sprzedaży na poziomie 15 proc. nie da się jednak wytłumaczyć niższą ceną melaminy spadku sprzedaży segmentu.


kliknij, aby powiększyć


Marża brutto na sprzedaży zewnętrznej wyniosła 20,9 proc. w porównaniu do 24,5 proc. w poprzednim kwartale i 17,9 proc. przed rokiem. Wzrost rentowności przy spadających przychodach musi oczywiście oznaczać spadek kosztów. Głównym kosztem w Puławach jest gaz, a jego ceny nadal pozostawały niskie. W ujęciu r/r ceny gazy były niższe grubo ponad 40 proc.


kliknij, aby powiększyć


Niestety spółka i segment odczuły 16 proc. wzrost kosztów energii i prawdopodobnie węgla.

Marża brutto na sprzedaży zewnętrznej w ujęciu nominalnym wyniosła 150 mln zł i była o 2 proc. wyższa r/r. Za to Puławy pokazały prawie 2 mln zł zysku więcej na obrocie wewnątrzesegmentowym. Koszty sprzedaży segmentu pozostały stabilne (+1 proc.), ale przy prawdopodobnym spadku wolumenu dobrze wyglądałyby ich spadek. Koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 10 proc., wobec czego EBIT segmentu zamknął się kwotą 81,3 mln zł, tj. o 3,6 mln zł większą r/r.


kliknij, aby powiększyć


W segmencie tworzyw mamy w zasadzie tylko produkcję kaprolaktamu. Przychody zewnętrzne segmentu wyniosły 92 mln zł i były o 19 proc. (22 mln zł) niższe r/r. Spadek ten wynikał głównie ze spadku cen kaprolaktamu na świecie, które były niższe o kilkanaście – kilkadziesiąt procent w zależności od waluty i regionu.


kliknij, aby powiększyć


Spółka w komentarzu informuje, że niższe też były wolumeny sprzedaży, ale to raczej spadek kosmetyczny, bo Grupa Azoty w prezentacji wykazała ledwie zauważalny spadek na tworzywach, dla których produkowany w Puławach kaprolaktam jest półproduktem.

Zachowanie cen kaprolaktamu do pewnego stopnia warunkowane jest rynkiem surowca jakim jest benzen. W IV kw. podobnie jak w III ceny benzenu wykazały mniejszy spadek w ujęciu rocznym niż ceny produktu:


kliknij, aby powiększyć


Odzwierciedleniem tego faktu w raporcie jest spadek marży. Ta zleciała poniżej progu rentowności. W IV kw. Puławy do produkcji kaprolaktamu dołożyły 9,3 mln zł w porównaniu do niecałych 5 mln zł marży brutto przed rokiem. Segment zamknął okres październik-grudzień stratą EBIT na poziomie 13 mln zł i stratą EBITDA w wysokości 8,5 mln zł. To już drugi kwartał z rzędu kiedy produkcja kaprolaktamu jest nieopłacalna.


kliknij, aby powiększyć


Warto także dodać, że znacznie większą stratę (wyższą o 7 mln zł) pokazał segment energetyki, co zostało zrekompensowane mniejszą stratą w segmencie pozostałych i przede wszystkim znacznie mniejsza stratą na poziomie kosztów nieprzypisanych.


kliknij, aby powiększyć


Przychody na poziomie skonsolidowanym wyniosły 856 mln zł i były niższe o 12,6 proc. głównie za sprawą niższych wolumenów i niższych cen przynajmniej części produktów.


kliknij, aby powiększyć


Marża brutto wyniosła 142 mln zł i była niemal identyczna jak przed rokiem, głównie dzięki niższym cenom gazu ziemnego.


kliknij, aby powiększyć


Widać to dobitnie jeśli zerknąć na obroty zrealizowane z innymi spółkami Skarbu Państwa jeśli chodzi o gaz, energię i pozostałe surowce:


kliknij, aby powiększyć


Z prezentacji grupy Azoty wynika, że spadek cen (-74 mln zł), i wolumenów (-49 mln zł) z nawiązką został zrekompensowany przez efekt niższych cen gazu (+152 mln zł), przy nieco wyższych kosztach energii (-11 mln zł).

Koszty operacyjne prawie się nie zmieniły, co zostawia w kontekście niższych wolumenów pewien niedosyt. Prawdopodobnie mamy do czynienia z presją płacową.

EBIT skonsolidowany Puław wzrósł o 5,4 mln zł i wyniósł 19 mln zł, ale obraz poprawy wyników jest nieco wypaczony przez pozostałą działalność operacyjną (zysk ze sprzedaży spadł o 1,2 mln zł)


kliknij, aby powiększyć


Cały rok był dla spółki znacznie lepszy niż poprzedni, głównie za sprawą innego zachowania cen gazu (przed rokiem ceny były bardzo wysokie) i dobicia cen nawozów. Niestety popsuł się rynek tworzyw, a co się z nim dalej stanie ciężko w tej chwili przewidywać. Wiele fabryk samochodowych wstrzymało obecnie produkcję, część narzekało na problemy z logistyką i dostawami, więc sytuacja z pewnością się w I kw. br. nie poprawi. Spowolnienie w Automotive było już widać przed wystąpieniem pandemii koronawirusa. Pewnym amortyzatorem dla wyników powinien być kurs złotego, który w wyniku decyzji NBP osłabił się. Z jednej strony będzie to wspierać sprzedaż segmentu tworzyw, z drugiej powinno utrudniać napływ nawozów na krajowy rynek.

Na koniec warto dodać, że spółka odnotowała bardzo wysokie przepływy operacyjne – 247 mln zł. Ostatnio tak wysoki poziom był widziany dwa lata temu.


kliknij, aby powiększyć


Na inwestycje Puławy wydały w IV kw. 114 mln zł, głównie na modernizację instalacji kwasu azotowego oraz budowy nowych instalacji tego półproduktu (75 mln zł). Projekt ma zakończyć się w 2024 r. a jego całkowity budżet to blisko 700 mln zł.

Pewną ciekawość wzbudza jednak inny projekt, a mianowicie wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej:


kliknij, aby powiększyć


Proszę zauważyć, że dotychczasowe wydatki zbliżają się już do granicy budżetu, co przy tempie nakładów z raportowanego kwartału powinno w zasadzie zamknąć inwestycję do końca czerwca. Mimo to jako zakończenie inwestycji widnieje 2021 r. Z tego wynika, że albo inwestycja zakończy się szybciej niż planowano, albo jej budżet będzie przekroczony.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 15 kwietnia 2020 13:28

abcabc
abcabc PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2015-12-28
Wpisów: 234
Wysłane: 15 kwietnia 2020 14:20:13 przy kursie: 73,00 zł
"Proszę zauważyć, że dotychczasowe wydatki zbliżają się już do granicy budżetu, co przy tempie nakładów z raportowanego kwartału powinno w zasadzie zamknąć inwestycję do końca czerwca. Mimo to jako zakończenie inwestycji widnieje 2021 r. Z tego wynika, że albo inwestycja zakończy się szybciej niż planowano, albo jej budżet będzie przekroczony."

Teoretyzuję, że jest jeszcze trzecia możliwość. Jakie jest prawdopodobieństwo, że inwestycja po prostu zakończyła najbardziej kapitałochłonny etap budowy (np. drogie maszyny) a teraz po prostu powoli dobudowuje i podłącza względnie tanio następne elementy instalacji?

darebar
darebar PREMIUM
2
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-12-26
Wpisów: 28
Wysłane: 28 kwietnia 2020 15:31:11 przy kursie: 80,60 zł
W projektach uchwał na NWZ Puław pojawia się tego rodzaju informacja o:

"nabyciu aktywów trwałych, w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej” o łącznej wartości zwiększonej z kwoty 385.000.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć milionów złotych) do 430.000.000 zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów złotych) bez podatku od towarów i usług."

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Sprawa zatem się wyjaśniła, koszty wzrosły o 45 mln zł...


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
100
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 357
Wysłane: 25 maja 2020 11:18:28 przy kursie: 80,00 zł
Pomocna łapa niedźwiedzia – omówienie sprawozdania Puławy po I kw. 2020 r.

Wyniki Puław są słabsze r/r, ale można odnieść wrażenie, że rynek spodziewał się jeszcze gorszych – kurs akcji po wynikach wzrósł, a i prognozy w niektórych rekomendacjach były niższe.

Przychody spółki wyniosły 954 mln zł i były o 10,8 proc. niższe r/r. W stosunku do poprzedniego kwartału mamy wzrost o 11,4 proc., a więc większy niż odnotowany na przełomie 2018/2019 r., kiedy wyniósł 9,1 proc. Przyczyną wzrostu były większe wolumeny sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Marża brutto na sprzedaży wyniosła 28,6 proc. w porównaniu do 29,8 proc. przed rokiem. Zysk na tym poziomie rachunku wyników wyniósł 272,6 mln zł i był o 46,1 mln zł (14,5 proc.) niższy r/r.


kliknij, aby powiększyć


Wyraźny spadek zysku brutto musiał odcisnąć piętno na wynikach w niższych partiach rachunku zysków i strat, tym bardziej, że wzrosły koszty operacyjne. Koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 3,7 mln zł (7,5 proc.), natomiast koszty sprzedaży o 11,2 mln zł (17,7 proc.). Wysoka dynamika na poziomie tych ostatnich jest częściowo usprawiedliwiona wzrostem wolumenów sprzedaży, a także wzrostem oczekiwanych strat kredytowych o 1 mln zł. Nie ma się co dziwić, że w obliczu koronawirusa spółka założyła, że jej dystrybutorzy mogą mieć w przyszłości problemy z płynnością ze względu na mniejszy popyt, czy możliwe zamknięcia placówek. Zysk ze sprzedaży wyniósł 145,5 mln zł i był o 60,9 mln zł (29,5 proc.) niższy r/r. EBIT zamknął się kwotą 147,2 mln zł i był mniejszy o 60,4 mln zł (29,1 proc.).

Linia finansowa w tym kwartale zabrała 9,7 mln zł w porównaniu do 0,9 mln zł przed rokiem. Stało się tak na skutek wyceny i realizacji instrumentów pochodnych (-11,1 mln zł) oraz oczekiwanych strat na poręczeniach i gwarancjach (-4,4 mln zł), przy 5 mln zł zysków z tytułu różnic kursowych. Grupa Azoty Puławy nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń, więc przez wyniki okresu przeszła wycena instrumentów finansowych zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne. Wartość bilansowa niezamkniętych transakcji wynosi ok.8 mln zł, natomiast na koniec roku było to zobowiązanie w wysokości 2,9 mln zł. Według raportu rocznego Puławy posiadały tylko forwardy o nominale 2,2 mln zł USD z terminem wygasania w I kw. Pozostałe 5,9 mln USD oraz 18,1 mln EUR przypadały na kolejne kwartały roku. Można zatem powiedzieć, że straty na derywatach wynikające z zabezpieczeń kursów nie dotyczyły tego kwartału i można je wyłączyć z wyniku podobnie jak różnice kursowe.

Zysk brutto wyniósł 137,5 mln zł w porównaniu do 206,6 mln zł przed rokiem, natomiast wynik netto 111,7 mln zł w relacji do 167,9 mln zł w I kw. 2019 r. (efektywna stopa podatkowa bliska nominalnej w obydwu porównywanych kwartałach).


kliknij, aby powiększyć


Z rachunku kosztów według rodzaju wynika, że koszty pracownicze wzrosły o 7 mln zł (6 proc.), co stanowi wyjaśnienie wzrostu kosztów ogólnego zarządu. Koszty usług obcych zwiększyły się o 9 mln zł (11,5 proc.), głównie przez wzrost wolumenów sprzedaży. Za to o 6,2 mln zł spadły podatki i opłaty (niższe koszty emisji CO2), a koszty materiałów i energii o 98 mln zł (Ich udział w przychodach spadł z 48,4 proc. do 43,9 proc.)


kliknij, aby powiększyć


Spadek kosztów materiałów i energii to głownie efekt niskich cen gazu ziemnego. Spółka w raporcie informuje, że rozrachunki z PGNiG były o 92,6 mln zł (-37,7 proc.) niższe r/r. Za to dość istotnie wzrosły obciążenia z tytułu zakupu energii i węgla od spółek należących do SP +19 mln zł (+21 proc.)
O 3 mln zł (10,7 proc.) wzrosły także koszty nabywanego benzenu i siarki (od Orlenu i Lotosu).


kliknij, aby powiększyć


W prezentacji wynikowej Grupy Azoty możemy przeczytać, że spadek cen gazu dał do wyniku 108 mln zł nadwyżki, wzrost cen benzenu, energii i węgla zabrał 23 mln zł, natomiast największe uderzenie w wynik przyszło ze strony cen sprzedaży (-146 mln zł), lekko skompensowanym przez wzrost wolumenów (+31 mln zł).


kliknij, aby powiększyć


Puławy w IV kw. 2019 r. dokonały zmian w rachunku segmentowym i obecnie wyróżniają tylko segment Agro, segment Tworzywa i segment Energetyka, przy czym ten ostatni pełni rolę usługową w stosunku do dwóch pierwszych.

Przychody (zewnętrzne) segmentu Agro wyniosły w I kw. 820 mln zł i były o 93,8 mln zł (10,3 proc.) niższe r/r, w związku ze spadkiem cen podstawowych produktów przy wyższych wolumenach sprzedaży. Jeśli chodzi o wolumen, to Puławy produkują najwięcej mocznika (ponad 300 tys. ton w I kw. 2020 r.) i jego roztworu (ponad 200 tys. ton). Istotną część produkcji i sprzedaży stanowi także saletra amonowa pod marką Pulan (prawie 200 tys. ton w I kw.). Średnie detaliczne ceny mocznika były nieznacznie niższe r/r, podobnie jak saletry amonowej, ale znacząco (o ok. 8 proc.) spadły ceny RSM. Trzeba także dodać, że zwiększony popyt wśród rolników nastąpił dopiero pod koniec kwartału, a więc w momencie kiedy ceny saletry i mocznika były już zauważalnie niższe.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Wyniki segmentu nawozowego wspierał spadek cen gazu. Jak wspomniałem wcześniej spółka pokazała spadek kosztów zakupu od PGNiG o 37,7 proc., ale rynkowe ceny były niższe o 40 proc. Prawdopodobnie doszło więc do nieznacznie większego zużycia na co wskazuje wzrost produkcji amoniaku, czyli głównego półproduktu do produkcji nawozów.


kliknij, aby powiększyć

Marża brutto na sprzedaży wyniosła 32,9 proc. i była na takim samym poziomie jak przed rokiem, ale w związku ze spadkiem przychodów zysk brutto na sprzedaży spadł o 10,4 proc. i wyniósł 269,5 mln zł. Koszty sprzedaży w segmencie zwiększyły się o 11,4 mln zł (19,3 proc.), natomiast koszty ogólnego zarządu praktycznie się nie zmieniły. Dywizja nawozowa zamknęła I kw. z wynikiem operacyjnym na poziomie 192,1 mln zł czyli o 42,4 mln zł niższym r/r.


kliknij, aby powiększyć


Znacznie gorzej działo się za to w segmencie tworzyw. Choć nazwa sugeruje inaczej, to tak naprawdę Puławy produkują tylko półprodukt, czyli kaprolaktam. Przychody wyniosły 95,5 mln zł i były o 15,5 proc. niższe r/r. Stało się tak ze względu na spadek wolumenu sprzedaży (przejściowe problemy techniczne instalacji PA6 Azotów w Guben i odbiorców z Włoch na skutek pandemii) i przede wszystkim spadek ceny sprzedaży. W zależności od formy fizycznej spadki wyniosły od niecałych 10 proc. do ponad 20 proc. r/r.


kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie obserwowaliśmy znaczące zmiany cen podstawowego surowca do produkcji, czyli benzenu. W styczniu i lutym ceny w Europie były wyższe r/r, ale w marcu nastąpił dynamiczny spadek.


kliknij, aby powiększyć


Marża brutto segmentu tworzyw wyniosła w I kw. 2,4 proc. w stosunku do 9,8 proc. przed rokiem. Zysk na sprzedaży zewnętrznej wyniósł 2,3 mln zł, ale na transakcjach z innymi segmentami segment stracił 0,6 mln zł. Przed rokiem były to odpowiednio 11,1 mln zł i 0,5 mln zł zysku. Tworzywa zakończyły I kw. br. ze stratą na poziomie 0,95 mln zł w porównaniu do 8,7 mln zł zysku przed rokiem


kliknij, aby powiększyć


Na wyniki skonsolidowane wpływ miał także wynik segmentu pozostałych, gdzie pokazano stratę na poziomie 4,2 mln zł w porównaniu do 0,7 mln zł zysku w I kw. 2019 r., a także o 3,8 mln zł (10,7 proc.) koszty nieprzypisane do segmentów.


kliknij, aby powiększyć


Jak widać powyżej, wynik okresu uratowały nawozy i istotny spadek cen gazu ziemnego.

I kw. roku z natury nie jest też najlepszym jeśli chodzi o generowanie gotówki. Cashflow operacyjny wyniósł tylko 26,4 mln zł w porównaniu do prawie 108 mln zł przed rokiem, głównie w wyniku słabszego wyniku przy mniejszym wpływie kapitału obrotowego.


kliknij, aby powiększyć


Puławy wydały w I kw. niecałe 95 mln zł na zakup i wytworzenie aktywów trwałych. Największe nakłady poniesiono na realizację projektu modernizacji instalacji kwasu azotowego oraz budowy nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego w kwocie 36 milionów złotych (termin zakończenia: 2024 r.), wymianę turbozespołu w kwocie 8,4 mln zł (zakończenie planowane na 2021 r.) oraz budowę wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej w kwocie 6,2 miliona złotych (do oddania w 2021 r.). Największy projekt inwestycyjny, czyli nowa elektrociepłownia opalana węglem (budżet 1,2 mld zł) pochłonął do tej pory 14 mln zł z czego w I kw. 3,4 mln zł. To akurat nie najgorsza wiadomość. W tym miejscu należałoby wspomnieć decyzję Energii w sprawie Elektrowni Ostrołęka C, gdzie na wniosek Orlenu zmieniono technologię z węglowej na gazową. Oczywiście tak niskie ceny gazu ziemnego raczej nie będą do utrzymania w długim okresie czasu, ale patrząc na rosnące ceny węgla dla energetyki zawodowej i nadal wysokie koszty uprawnień do emisji wydawałoby się, że naturalnym ruchem będzie zmiana technologii póki jeszcze odpisy nie są wysokie. Projekty w szufladach pewnie jeszcze są, bo przez jakiś czas wariant gazowy był podstawowym z rozważanych.

Pod koniec marca Komisja Europejska uruchomiła konsultacje w sprawie zaostrzenia celu redukcji gazów na 2030 r. Obecnie cel ten wynosi 40 proc., a europejski organ chciałby zwiększyć go do ponad 50 proc., co z pewnością wpłynie na ceny uprawnień do emisji i związanych z tym kosztów produkcji.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 25 maja 2020 12:18

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
100
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 357
Wysłane: 13 września 2020 16:13:27 przy kursie: 84,00 zł
Nie wszystko złoto co się świeci – omówienie sprawozdania finansowego GK Puławy po II kw. 2020 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 13-09-2021 16:13:27.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 16866)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 14 września 2020 11:47

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
100
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 357
Wysłane: 22 listopada 2020 14:20:34 przy kursie: 87,00 zł
Pomocna dłoń – omówienie sprawozdania finansowego GK Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy po III kw. 2020 r.

Przychody Puław wyniosły w III kw. br. 740 mln zł i były niższe o 36 mln zł (4,7 proc.) r/r. Odwrotnie niż przed rokiem przychody w relacji do poprzedniego kwartału wzrosły o 13,3 proc. (11,9 proc. spadku w 2019 r.)


kliknij, aby powiększyć


Niestety spółka odnotowała dość niską marże brutto na sprzedaży i to pomimo różnych wsparć ze strony rządowej. Wynik na tym poziomie wyniósł 139 mln zł i był o 32 mln zł (18,6 proc.) niższy r/r. Rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 18,8 proc. w porównaniu do 22,8 proc. w poprzednim kwartale i 22 proc. przed rokiem. W tym miejscu należy się jednak pewna uwaga – bezpośrednio porównywalne są tylko 3 kwartały obecnego roku z 3 kwartałami poprzedniego, bo spółka zmieniła sposób rozpoznawania w wyniku otrzymanych uprawnień do emisji CO2. Do 2020 r. najpierw wykorzystywane były darmowe uprawnienia, a w kolejnych okresach nabyte na rynku, co rodziło nieproporcjonalne koszty w poszczególnych kwartałach. Teraz spółka rozlicza darmowe uprawnienia proporcjonalnie do planowanej emisji w roku, dzięki czemu mamy lepiej odzwierciedloną zasadę współmierności przychodów i kosztów.


kliknij, aby powiększyć


Przyczyn spadku rentowności trudno szukać w rachunku rodzajowym, gdyż koszty rodzajowe w 3 kw. były o ponad 70 mln zł niższe r/r. Spółka w raportowanym okresie sprzedała więcej produktów z zapasów poczynionych we wcześniejszych okresach, niż w poprzednim roku, co znacząco utrudnia analizę.

Koszty materiałów i energii wyniosły 284 mln zł i były o 50 mln zł niższe r/r. W tym miejscu trzeba jednak dodać, że obecne koszty są pomniejszone o dotację dla sektorów energochłonnych w kwocie ok. 12 mln zł, natomiast dotacja za analogiczny okres poprzedniego roku została rozpoznana jako pozostałe przychody w II kw. br. Po doprowadzeniu danych do porównywalności mamy 38 mln zł (11 proc.) spadku tego kosztu przy znacząco wyższej produkcji nawozów azotowych:


kliknij, aby powiększyć


Spadek kosztów materiałów i energii w dużej mierze wynika z niższych cen gazu ziemnego. Według danych TGE ceny na rynku dnia następnego były o 20 proc. niższe r/r. Niestety wiele wskazuje na to, że trend spadkowy w cenach się wyczerpuje i przestanie być wsparciem dla wyników spółek nawozowych.


kliknij, aby powiększyć


Z transakcji z podmiotami powiązanymi wynika, że koszt zakupu gazu w III kw. od PGNiG był niższy o 20 mln zł (18,7 proc.). Mniej wydatkowano także na węgiel zakupiony od ENEA (-3,5 mln zł, -12 proc.) natomiast koszty zakupionej energii od PGE i Enea wzrosły o 15 mln zł (31 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Koszty pracownicze wyniosły 103 mln zł w porównaniu do 121 mln zł przed rokiem. Ale znów wysokość obciążenia została zredukowana przez dotację z programu Tarcza 4.0 – 29,4 mln zł. Pewne oszczędności poczyniono na pozostałych kosztach, które były o 3 mln zł niższe r/r.


kliknij, aby powiększyć


Oczywiście niższe koszty pracownicze ujawniły się nie tylko w koszcie własnym sprzedaży, ale także w kosztach operacyjnych. Koszty sprzedaży były o 1,9 mln zł (3,2 proc.) niższe r/r, natomiast koszty ogólnego zarządu skurczyły się o 4,5 mln zł (9,2 proc.). Pozostała działalność operacyjna nie miała istotnego wpływu na ostateczny wynik EBIT i zamknął się on kwotą 39 mln zł zysku w porównaniu do 62 mln zł rok wcześniej.


kliknij, aby powiększyć


Żeby doprowadzić wynik do porównywalności ze względu na wspomniane dofinansowanie do sektorów energochłonnych należałoby zaraportowaną w poprzednim kwartale dotację rozłożyć na cały 2019 r. Po uwzględnieniu innych korekt (na odpisy) otrzymamy skorygowany EBIT w kwocie 37,5 mln zł w porównaniu do 73,2 mln zł rok wcześniej. Można oczywiście dyskutować dodatkowo o tym co zrobić z dotacją związaną z tarczą 4.0, wszak uderzenie koronawirusa miało miejsce także w poprzednim kwartale i w zasadzie także należałoby je rozłożyć w czasie.


kliknij, aby powiększyć


Z rachunku segmentowego wynika, że segmenty Tworzywa i Agro są w podobnym stopniu odpowiedzialne za erozję wyniku operacyjnego. W przypadku segmentu tworzyw przychody zewnętrzne segmentu spadły o połowę r/r. Na jednym z powyższych wykresów widać, że spółka obniżyła produkcję kaprolaktamu na skutek mniejszego zapotrzebowania, ale spadek sprzedaży to w dużej mierze efekt spadku cen produktu. Dla kaprolaktamu ciekłego ceny w Europie (wyrażone w EUR) spadły o 30 proc., natomiast dla postaci płatkowanej o 67 proc.!


kliknij, aby powiększyć


Taki spadek cen wynika ze spadku cen głównych surowców jak benzen – 46 proc. Niestety koszty pracownicze czy amortyzacja w najlepszym wypadku są stałe, więc nie może dziwić spadek rentowności. Drugi kwartał z rzędu spółka pokazuje już stratę na poziomie zysku brutto – tym razem 16,8 mln zł dla produkcji na zewnątrz i 1,2 mln zł na produkcji dla innych segmentów. Strata operacyjna segmentu wyniosła ponad 20 mln zł. Co więcej, spółka do tej części biznesu dokłada realną gotówkę, bo EBITDA też jest ujemna na ponad 16 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Przychody w segmencie nawozowym wyniosły w III kw. 666 mln zł i były o 9 mln zł wyższe r/r, głównie za sprawą wyższych wolumenów sprzedaży. Ceny nawozów azotowych były niższe r/r.
W przypadku saletry amonowej o 6 proc.:

kliknij, aby powiększyć


w przypadku mocznika 4 proc.:

kliknij, aby powiększyć


natomiast w przypadku RSM aż o 15 proc.:

kliknij, aby powiększyć


Po stronie kosztowej spółka odnotowała niższe koszty gazu, ale nie wystarczyło to aby utrzymać rentowność i znieść uderzenie niższych cen sprzedaży. Marża brutto na sprzedaży zewnętrznej wyniosła 149 mln zł i była 21,6 mln zł niższa r/r. Rentowność wyniosła 22,4 proc. w porównaniu do 29,2 proc. kwartał wcześniej i 26 proc. w analogicznym okresie poprzedniego roku. Mimo odnotowania 2 mln zł zysku w pozostałej działalności operacyjnej i niższych kosztów operacyjnych (Tarcza 4.0) EBIT zamknął się kwotą 92 mln zł, tj. o 16 mln zł (15 proc.) niższą r/r.


kliknij, aby powiększyć


W segmencie energetycznym raportowana strata okazała się o 4,5 mln zł wyższa r/r, co zostało z naddatkiem zniwelowane przez o 7,5 mln zł wyższy wynik na działalności pozostałej (+3,5 mln zł obecnie, -4 mln zł przed rokiem). Pewne oszczędności wykazano także na kosztach nieprzypisanych do segmentów – 3,4 mln zł, ale mimo to EBIT r/r okazał się niższy o 36 proc., czyli 22,7 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Za to lepiej wyglądały przepływy z działalności operacyjnej, które wyniosły w III kw. 233 mln zł i były o 15,8 mln zł wyższe r/r. Spółka zintensyfikowała także swoje wydatki na aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne – 172 mln zł w porównaniu do 129 mln zł rok wcześniej i 102 mln zł kwartał wcześniej.


kliknij, aby powiększyć


Największe kwoty wydatkowano na realizację bloku energetycznego (139 mln zł), ale do zakończenia budowy droga jeszcze stosunkowo daleka – projekt ma kosztować 1,2 mld zł, a łącznie wydano do tej pory 177 mln zł. Blok planuje się oddać w 2022 r. Większe zaawansowanie mamy na projekcie modernizacji i budowy nowej instalacji do produkcji kwasu azotowego. W tym kwartale wydatkowano 28 mln zł, natomiast łączne nakłady wyniosły do tej pory 337 mln zł z zaplanowanych 695 mln zł. Istotnym projektem, który powinien się zakończyć najszybciej pozostaje wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej – wydatki na poziomie 377 mln zł przy budżecie 430 mln zł.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 23 listopada 2020 10:45

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
12 13 14 15 16 17 18

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,675 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +125,53% +25 106,02 zł 45 106,02 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d