pixelg
KGL - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

KGL [KGL]

AKTUALNY KURS: 17,20 zł (+0,00%) 12-04-2021 13:45
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
191
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 551
Wysłane: 20 listopada 2015 11:42:10
Omówienie prospektu emisyjnego Grupy Kapitałowej Korporacja KGL SA

Na rynek zmierza kolejna spółka. Po pieniądze inwestorów zamierza się ubiegać Korporacja KGL, czyli dystrybutor i przetwórca tworzyw sztucznych. Spółka zamierza pozyskać z rynku około 30 mln zł i przeznaczyć je na inwestycje, w szczególności:
-budowę Centrum B+R – 17 mln zł (inwestycja ma być oddana w 2017 r.)
-rozwój mocy produkcyjnych – 7 mln zł (w tym jeden ekstruder i linie do produkcji opakowań)
-kapitał obrotowy – 5,8 mln zł.
Akcje obecnych akcjonariuszy nie są wystawione do sprzedaży, a więc mamy do czynienia z ofertą „rozwojową”.

W poniższym omówieniu przybliżę sytuację finansową spółki i ustosunkuję się do ceny emisyjnej, a także szans i ryzyk.

Biznes KGL stoi na dwóch „nogach” – dystrybucji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, przy czym nogi te są w miarę równe. Na dystrybucje w ostatnich latach przypada 52-53 proc. przychodów, natomiast na produkcję 47-48 proc. skumulowanej sprzedaży.

W segmencie handlowym spółka koncentruje się na tworzywach konstrukcyjnych, poliolefinach i tworzywach styrenowych. Emitent posiada 3 punkty handlowe w Polsce i po jednym na Słowacji i Litwie. Dostawy prowadzone są z 3 centrów magazynowych zlokalizowanych w Polsce przy czym tereny pod działalność dwóch z nich są wynajmowane. Głównym konkurentem na krajowym rynku jest giełdowa Krakchemia.

Grupa działa także w zakresie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych w technologii termo formowania, przy czym emitent rozszerza proces przetwórczy i wytwarza we własnym zakresie znaczącą część potrzebnej do produkcji opakowań folii. Grupa Emitenta posiada na dzień prospektu 18 termoformierek oraz trzy ekstrudery służące do produkcji folii polistyrenowej (PS), polipropylenowej (PP) oraz poliestrowej (PET). Zakres produktowy emitenta obejmuje opakowania spożywcze (jaja, ciastka, słodycze, pojemniki do mięs, naczynia jednorazowe)

Korporacja KGL rośnie, a tempo tego wzrostu rozkłada się miarę równomiernie na segmenty. Według danych finansowych zawartych w prospekcie średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) w dystrybucji wyniosło 10,2 proc. natomiast w produkcji 8,1 proc. Emitent nadal nie jest spółką dużą. Roczne obroty za ostatnie 12 miesięcy wyniosły raptem 229 mln zł. Dla porównania obroty dystrybucyjnej Krakchemii przekraczają 0,5 mld zł, podobnie jak zajmującego się przetwórstwem tworzyw Ergisu. Segment przetwórczy jest zbliżony wielkością do Plast Boxu.


kliknij, aby powiększyć

2015 TTM – wyniki za okres 3Q14-2Q15

Marże w dystrybucji wahają się w zakresie 9-10,5 proc. i są prawie dwukrotnie wyższe od uzyskiwanych przez największego konkurenta – Krakchemię. Tendencja rentowności jest niestety delikatnie spadkowa, co wynika z coraz silniejszej współpracy pomiędzy producentami a odbiorcami w zakresie tworzyw standardowych. Innymi słowy pośrednik, czyli dystrybutor jest wypychany z łańcucha dostaw. Choć ceny tworzyw sztucznych korelują ściśle z cenami ropy naftowej, to w wynikach nie widać oczekiwanego wzrostu marży jako efektu spadku cen surowców wywołanego spadkiem cen ropy naftowej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest prawdopodobnie duża efektywność rynki i wspomniana wcześniej presja cenowa.

Znacznie lepiej wyglądają tendencje w zakresie marży segmentu produkcyjnego. Od 2014 r. spółka notuje silny wzrost. Rentowność za ostatnie 12 miesięcy wynosi 22,1 proc. Emitent podaje, że przyczyną wzrostu marży segmentu jest wydłużenie łańcucha przetwórczego o produkcję folii do termo formowania. W tym celu grupa nabyła w 2014 r. ekstruder do folii PET. W roku 2013 prawie połowa (45 proc.) potrzebnej folii była kupowana u dostawców zewnętrznych, w 2014 r. już tylko 12 proc. Rentowność segmentu produkcyjnego jest zbliżona do średniej z marży Ergisu (16 proc.)i Plast Boxu (24 proc.) równej 20 proc. Z drugiej jednak strony ceny folii zależą ściśle od cen tworzyw do produkcji, a te znów od cen ropy. Sama spółka podaje w prospekcie, że:

Cytat:
W okresie od stycznia do lipca 2015 roku ceny produktów Grupy Emitenta uległy spadkowi średnio o około 5%. Spadek cen był wymuszony spadkiem cen surowców do produkcji folii, który nastąpił w drugiej połowie 2014 roku oraz dążeniem Grupy do utrzymania korzystnych warunków handlowych dla odbiorców w warunkach konkurencji ze strony innych producentów.


Co potwierdza stawianą przeze mnie tezę o niższych cenach tworzyw w 2015 r. Z drugiej strony czytamy, że:

Cytat:
Od maja do sierpnia 2015 roku następuje spadek cen. W odniesieniu do całego okresu styczeń - sierpień 2015 roku ceny tworzyw wzrosły o około 21%

Wydaje się jednak, że należy to interpretować jako wzrost cen od stycznia do sierpnia, a nie wzrost cen r/r. Wskazuje na to odbicie na rynku cen ropy w pierwszej połowie 2015 r., oczywiście uwzględniając opóźnienie wywołane przez marże petrochemiczne i produkcyjne na tworzywach.
Wydaje się, że inwestorzy powinni być gotowi na przynajmniej okresowy spadek marż segmentu w trakcie odbudowy cen na rynku ropy. Na szczęście prognozy na rok 2016 są pod tym względem korzystne, gdyż wedle raportów wzrost cen ma być raczej umiarkowany. Spółka podaje w prospekcie jako jedno z ryzyk ryzyko zmiany ceny surowców, przy czym „ogranicza ryzyko” poprzez
Cytat:
monitoring cen ropy naftowej i surowców w celu podejmowania optymalnych decyzji o wolumenie zakupów oraz zapasów

- krótko mówiąc Korporacja tego ryzyka nie zabezpiecza w żaden sposób.

Wróćmy jednak do wyników. Rosnąca marża pozwoliła na wygenerowanie za ostatniej 4 kwartały zysku brutto na sprzedaży w kwocie 35,5 mln zł, czyli o 7 mln więcej niż w roku 2014. Koszty korporacyjne trzymane są raczej w ryzach, choć pewne zastrzeżenia trzeba poczynić.


kliknij, aby powiększyć


Koszty dotyczące sprzedaży w okresie ostatnich 4 kwartałów wzrosły o 11 proc. względem 2014 r. przy wzroście przychodów o 9,5 proc. Wzrost kosztów jest delikatnie wyższy od przychodów, ale mając na uwadze spadek cen produktów raczej nie można się czepiać. Udział kosztów sprzedaży w obrotach trzymają się w ostatnich 3 okresach półrocznych poziomu około 5 proc. Trzeba jednak zaznaczyć, że koszty transportu dostaw od 2014 r. prezentowane są w koszcie własnym sprzedaży, c o teoretycznie zmniejsza bazę kosztową.

W zakresie kosztów ogólnego zarządu obserwujemy tendencję wzrostową. Średnie tempo wynosi 15,2 proc. i jest znacznie wyższe od wzrostu przychodów, ale znów trzeba poczynić uwagę o spadku cen produktów i przede wszystkim towarów. W tym momencie warto jednak zwrócić uwagę na dwie informacje:


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


W przypadku kosztów sprzedaży I zarządu istotną rolę we wzrośnie odgrywają koszty doradztwa – 1,9 mln zł w roku 2014. Doradztwo informatyczne świadczy na rzecz spółki Pan Ireneusz Strzelczak, natomiast doradztwo w zakresie podnoszenia standardów jakości, organizacji pracy, uzyskania certyfikatów jakości oraz w zakresie promocji Emitenta Pan Zbigniew Okulus. Łączne obciążenia z tytułu doradztwa przez członków organów zarządczo-kontrolnych to około 1,3 mln zł. w roku 2014.

W pozostałej działalności operacyjnej Korporacja KGL rozlicza głównie dofinansowania i raczej nie należy tego traktować jako efektu jednorazowego. Wynik operacyjny za ostatnie 4 kwartały wynosi 13,9 mln zł, natomiast zysk netto 9,8 mln zł. Warto dodać, że wynik netto nie ma do końca charakteru powtarzalnego przez efektywną stopę podatkową na poziomie 12,2 proc. Przy zachowaniu stawki standardowej zysk na najniższym poziomie rachunku wyników wyniósłby 9 mln zł.

Korporacja KGL generuje cały czas dodatnie przepływy operacyjne, choć wyraźnie niższe od raportowanej EBITDA.


kliknij, aby powiększyć


Oczywiście mając na uwadze tempo wzrostu i potrzebne do tego zwiększenie kapitału obrotowego nie ma się czego czepiać. Takiego zachowania należy się spodziewać przy zachowaniu stałego cyklu konwersji gotówki. Spółka się chwali, że ten cykl skraca - w pierwszej połowie roku do 38 dni z 51 raportowanych za 2014r. Problem w tym, że cykle liczone są z góry a nie dla średnich, a ten na dzień 30 czerwca 2015 r. z okresu tylko półrocznego. Przy uśrednieniu wartości bilansowych w okresie, uwzględnieniu marży cykl konwersji gotówki jest stały!


kliknij, aby powiększyć


Przy tej okazji należy się uwaga dotycząca danych finansowych. Emitent wydał już aktualizację do prospektu dotyczącą niektórych danych finansowych w tym błędnej prezentacji EBITDA, czy danych bilansowych z pasywów w postaci zobowiązań: www.kgl.pl/wp-content/uploads/... Niestety w prospekcie nadal na 99 proc. tkwią błędy… Na str. 80 emitent podaje stan bilansu na dzień 30 czerwca 2014. Problem w tym, że jest on identyczny jak na dzień 31 grudnia. To w zasadzie niemożliwe. Co więcej, danych bilansowych na dzień 30 czerwca 2014 nie ma załączonych do prospektu sprawozdaniach finansowych – bałagan. Niestety nie najlepiej to świadczy o przywiązywaniu wagi do detali w spółce, a te detale czasami potrafią prowadzić do katastrofy.

Poziom zadłużenia ogólnego wynosi 69 proc., więc lekko przekracza wartość uznawaną za bezpieczną. Jednak w przypadku hurtownika nie ma się czym przejmować. Wysokie stany należności czy zapasów oraz zobowiązań to norma. Ważniejsze, że spółka posiada dość wysokie wskaźniki płynności – 1,46 dla normalnego i 0,84 dla podwyższonego (skorygowanego o zapasy). Dług netto do EBITDA z ostatnich 4 kwartałów plasuje się na poziomie 2,25 co jest wartością zupełnie akceptowalną. Można powiedzieć, że spółka jest płynna i bezpieczna – przynajmniej na dzień prospektu.

Oczywiście najważniejszym aspektem pozostaje wycena – tą automatyczną można znaleźć pod tym linkiem: www.stockwatch.pl/ipo/korporac...
Na tle sektora produkcyjnego tworzyw sztucznych: www.stockwatch.pl/Stocks/Secto... wycena wygląda na godziwą jeśli chodzi o wskaźniki oparte o Enterprise Value, a nawet atrakcyjną w przypadku mnożników ceny do zysku operacyjnego. Jednak na tle bezpośrednich spółek porównawczych cena emisyjna wygląda na dość wysoką, podobnie jeśli chodzi o wycenę rentą wieczystą. Automat do renty wieczystej czerpie betę sektorową, która jest dość wysoka. Przy założeniu średniego kosztu kapitału własnego na poziomie 10 proc. otrzymamy dla skorygowanego wyniku netto wartość spółki przed emisją w kwocie 90 mln zł, co daje 16,60 zł na akcję. Jednak uwzględniając tylko 2-proc. tempo wzrostu w wycenie dostaniemy już 20,80 zł na akcję.

Można liczyć, że zakup kolejnego ekstrudera (jeden z celów emisji) powinien korzystnie przełożyć się na rentowność spółki, co poprawi oczywiście wynik finansowy. Z drugiej strony najważniejszym celem emisyjnym jest centrum badań i rozwoju. Mamy więc w dłuższej perspektywie gwarantowane dodatkowe obciążenie kosztowe i niewiadomy wynik, jeśli chodzi o efekty prowadzonych badań. Spółka zamierza podnieść kapitał o prawie 1/3, z czego ponad połowa ma finansować budowę centrum. W tym świetle wycena akcji nowej emisji wydaje się w miarę odpowiednia, choć wiele zależy tutaj od indywidualnej oceny perspektywy kosztów tworzyw i możliwości przeniesienia ich na odbiorców spółki.


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 8 lutego 2016 10:28

sasky
sasky PREMIUM
31
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 650
Wysłane: 21 listopada 2015 17:09:21
To jeszcze w ramach kronikarskiego obowiązku dodam, że w dziale Wiadomości pojawił się raport IPO - wszystko o spółce i ofercie akcji.

Cytat:
Do 25 listopada inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje spółki działającej na rynku tworzyw sztucznych i opakowań. StockWatch.pl w oparciu o prospekt emisyjny i dostępne materiały przygotował zestaw najistotniejszych informacji na temat Korporacji KGL i parametrów jej oferty akcji.


wiadomosci.stockwatch.pl/rapor...

lesgs
lesgs PREMIUM
21
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 848
Wysłane: 22 listopada 2015 12:46:16
Można rozumieć, że relatywnie wysokie koszty doradztwa przejdą na CBR i tą drogą zyskają obecni akcjonariusze, dotychczas bezpośrednio obciążający stronę kosztową firmy.

c/wk = 1,78 jest bardzo wysoka. Podobnie wysoką ma Plastbox (1,38), którego produkcja nastawiona jest m.in. na przemysłowe opakowania do żywności. Pozostałe dwie porównywane firmy to Krakchemia i Ergis, które produkują opakowania masowego użytku, a to c/wk jest znacznie poniżej 1. Należy również wspomnieć o dość miernym ostatnim sprawozdaniu kwartalnym Ergis, które doprowadziło do spadku cen tego waloru do poniżej 5 zł, z dalszą tendencją spadkową. Krakchemia dość mocno straciła w ostatnim roku, cena oscyluje wokół 4 zł, a niedawne krótkotrwałe zwyżki do 5 zł dalekie były od poziomów notowanych w 2014 r. Inny walor z tego segmentu - Erg - jest w stanie utrzymać swoją dość wysoką cenę powyżej 20 zł, tylko dzięki skupowi akcji. Przedtem te mało płynne walory miały cenę oscylującą wokół 17 zł, a trafiały się i sesje gdy cena spadała do 15 zł.

Rynek, na którym obecna jest KGL to rynek masowego producenta, gdzie zyski generowane są wolumenem sprzedaży i trwa walka producentów o nawet ułamki grosza na jednostkowym opakowaniu. Spółka jest mała i wysoko wyceniona. Nawet dokupienie jednej nowej linii wytłaczania folii nie zmieni tej sytuacji. Efekty pracy CBR będą widoczne najwcześniej ok. 2020 r. (zakończenie budowy w 2017 r., komercjalizacja jakiegokolwiek nowego produktu to co najmniej 2 lata). Dodatkowo należy pamiętać, że poza giełdą znajduje się znaczna większość rynku produkcji opakowań z tworzyw; masowi odbiorcy mają własnych dostawców, często powiązanych z koncernami z poza Polski; czy tu można przewidzieć przełom w sektorze, o którym nie zdołali pomyśleć dominujący dostawcy produkcji; wymogi ekologiczne nakazują odchodzenie od opakowań tworzywowych na rzecz produktów ulegających rozpadowi w środowisku. To wszystko stanowi czynniki ryzyka i dość poważne znaki zapytania.

Sądzę, że może powstać sytuacja, w której po debiucie cena spadnie szybko do okolic wk, czyli ok. 10 zł. Płynność przy tak niewielkim wolumenie emisji może też okazać się mierna. Czy akcjonariusze zobowiązali się do nie sprzedawania swoich akcji przez jakiś czas? Tutaj lock-up może być istotny.

W pozycjach finansowych znajduje się wierz "ochrona należności". W porównaniu do 6M 2014 wynik w 6M 2015 jest dwukrotnie wyższy. To dość enigmatyczna pozycja i, jeżeli np. ubezpieczenie należności (odejście od faktoringu, którego udział jest w 2015 r. znacząco mniejszy) jest tym wysokim kosztem, to co to może mówić o wypłacalności odbiorców?

Wymienione czynniki ryzyka nie spowodują, że taka inwestycja będzie zła, ale tylko, że nie będzie się wyróżniać od innych.

Jeszcze na marginesie folii i produktów z PS. Polistyren wymaga dopuszczeń do kontaktu z żywnością. To też jest czynnik ryzyka.
Edytowany: 22 listopada 2015 12:51


lesgs
lesgs PREMIUM
21
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 848
Wysłane: 22 listopada 2015 13:12:29
Doczytałem się. Jest lock-up na 12 miesięcy.

pianoman
0
Dołączył: 2020-02-11
Wpisów: 7
Wysłane: 11 lutego 2020 15:39:02 przy kursie: 16,00 zł
Czy można prosić o aktualną analizę KGL?
Zdaje się, że są w trakcie konsolidacji ze spółkami zależnymi - jaki to może mieć wpływ na wynik przy najbliższym sprawozdaniu?

Analityk Fundamentalny
99
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 585
Wysłane: 27 października 2020 19:01:22 przy kursie: 16,20 zł
Sztuczne tworzywa, planowana akwizycja - omówienie sprawozdania finansowego KGL po 2 kw. 2020 r.

Korporacja KGL to z jednej strony producent opakowań spożywczych z tworzyw sztucznych (technologia termoformingu) jak i handluje granulatami tworzyw termoplastycznych. Innymi słowy ma dwie, trochę niezależne od siebie nogi biznesowe. Nie są one do końca niezależne ponieważ korzystają choćby w części z zakupu tego samego surowca co wzmacnia ich pozycję przetargową.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 27-10-2021 19:1:22.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 29855)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

Analityk Fundamentalny
99
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 585
Wysłane: 18 stycznia 2021 13:48:51 przy kursie: 17,40 zł
Plastik prze do przodu - omówienie sprawozdania finansowego Korporacji KGL za III kw. 2020 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 18-01-2022 13:48:51.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 19692)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 20 stycznia 2021 15:25

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,553 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +160,29% +32 058,65 zł 52 058,65 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d