pixelg
4FUNMEDIA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

4FUNMEDIA [4FM]

AKTUALNY KURS: 8,86 zł (+7,26%) 12-04-2021 09:00
optimafinanse
1
Dołączył: 2016-08-03
Wpisów: 123
Wysłane: 22 stycznia 2018 23:43:56 przy kursie: 10,30 zł
Witam, 3 kwartał wydaje się być jeszcze lepszy. Prośba o analizę.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
191
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 550
Wysłane: 23 stycznia 2018 09:05:43 przy kursie: 10,80 zł
Możemy zrobić, ale pytanie czy nie lepiej poczekać już na wyniki i omówienie po 4 kw., który skończył się prawie miesiąc temu i kwestia raportu to jak mniemam pewnie ok. 3 tygodni?

optimafinanse
1
Dołączył: 2016-08-03
Wpisów: 123
Wysłane: 23 stycznia 2018 22:03:38 przy kursie: 10,80 zł
Słusznie


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
191
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 550
Wysłane: 7 kwietnia 2018 20:53:05 przy kursie: 10,65 zł
Ekran zasłania telewizor – omówienie sprawozdania finansowego GK 4FUN Media SA po 4 kw. 2017 r.


Wyniki zaprezentowane w IV kwartale roku są znacząco wyższe, ale tego w zasadzie należało oczekiwać. W tym miejscu przypomnę fragment poprzedniego omówienia, które zostało opublikowane po raporcie półrocznym.

Cytat:
Jeśli spółka nie przystąpi do zmian w kontencie (nie poniesie wyższych kosztów) to powinna poprawić wynik w drugiej połowie roku. Motorem może stać się segment reklamy zewnętrznej jeśli jak się wydaje zakończono migrację nośników (i zwiększono tym samym zasięg), w szczególności w IV kwartale.


I faktycznie w IV kw. obserwujemy dynamiczny wzrost sprzedaży. Przychody wyniosły 16,4 mln zł i były o 37 proc. wyższe r/r. Wzrost naprawdę imponujący.


kliknij, aby powiększyć


Warto jednak dodać, że spółka była dość aktywna jeśli chodzi o działalność inwestycyjną. Przez 2/3 ostatniego kwartału na wyniki pracowała spółką PRN Polska którą przejęto za kwotę prawie 5 mln zł.

Cytat:
W ramach realizacji tej strategii Zarząd Screen Network S. A. zawarł umowę na mocy której dokonał zakupu 100% udziałów spółki PRN Polska Sp. z o.o. Cena sprzedaży udziałów wynosi maksymalnie 4.975.000 złotych i będzie zapłacona w formie 26 rat począwszy od listopada 2017 roku. ….
Ostateczne rozliczenie transakcji nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 roku przy czym cena udziałów zakupionych przez Screen Network S.A. może ulec obniżeniu w przypadku nieosiągnięcia zakładanych przez strony celów biznesowych. Spółka PRN Polska Sp. z o.o. prowadzi obsługę sieci ekranów digital, która stanowi istotne uzupełnienie obecnej oferty rynkowej i aktywów Screen Network S.A.


Wcześniej, w III kw. zakupiono także udziały w podmiocie e-commerce, ale na koniec roku nie był jeszcze konsolidowany metodą pełną, tylko metodą praw własności, a zatem nie kontrybuował do sprzedaży i wyniku operacyjnego.

Cytat:
W dniu 15 września 2017 roku 4fun Media S.A. nabyła 35,06% udziałów w spółce Cupsell Sp. z o.o. W tym samym dniu miało miejsce Zgromadzenie Wspólników spółki Cupsell, na którym podjęto uchwały dotyczące podwyższenia kapitału tej spółki. 4fun Media S.A. dokonała wpłaty kwoty 299.999 złotych na nabycie 140 nowych udziałów spółki Cupsell. Do dnia publikacji niniejszego raportu powyższe podwyższenie nie zostało zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy. Po zarejestrowaniu powyższego podwyższenia udział 4fun Media S.A. w kapitale spółki Cupsell Sp. z o.o. wzrośnie do 45,05%.


Zgodnie z planem najmocniej urosła sprzedaż w segmencie reklamie zewnętrznej. Przychody wyniosły 7,5 mln zł i były o 4,6 mln zł (+162 proc.) wyższe r/r. Z jednej strony mamy relokację ekranów Screen Network, z drugiej przejęcie PRN, natomiast z trzeciej podpisanie umowy z Polsatem.

Cytat:
….
w dniu 8 listopada 2017 roku Zarząd Screen Network S. A. zawarł umowę z Polsat Media Biuro Reklamy spółka z o.o. sp.k., której przedmiotem jest pozyskiwanie reklam dla Screen Network S.A. Umowa zawarta z Polsat Media dotycząca usługi brokerskiej w zakresie pozyskiwania reklam dla Screen Network S.A. ma charakter umowy znaczącej i może mieć istotny wpływy na wyniki Spółki osiągnięte w 2018 roku


Ciężko stwierdzić jak mocny był wpływ akwizycji, bo spółka nie ujawnia liczby przejętych ekranów. Kwota przejęcia raczej nie wskazuje aby była to znacząca liczba nośników, ale warto zerknąć do noty dotyczącej aktywów trwałych. Wartość bilansowa netto się prawie nie zmieniła, ale jak zerkniemy na wartość brutto (przed naliczeniem amortyzacji) to mamy przyrost urządzeń z przejęcia o 40 proc. względem stanu z początki roku.


kliknij, aby powiększyć


Możliwe (a nawet bardzo prawdopodobne), że rzeczywisty przyrost jest jeszcze większy niż wskazuje dynamika urządzeń ze względu na fakt, że nota dotyczy wszystkich segmentów, a nie tylko segmentu reklamy zewnętrznej. W urządzeniach mamy także segment telewizyjny, a sprzęt TV to nie są tanie rzeczy.

Ciekawe, że przejęte aktywa są niemal w pełni zamortyzowane – tak przynajmniej przyjęto w wycenie na dzień nabycia. Warto o tym pamiętać patrząc na wartość firmy. Mamy dodatkowe 4,5 mln zł czyli aktywa netto wyceniono na ok. 0,4 mln zł. To o tyle istotne, że wartości firmy się nie amortyzuje, natomiast rzeczowe aktywa trwałe i owszem…


kliknij, aby powiększyć


Istotnie wzrosła też działalność agencji reklamowych. Przychody w IV kw. wyniosły 2,2 mln zł i były o 645 tys. zł (41 proc.) wyższe r/r.

Warto jednak zwrócić uwagę, że „psuje się” segment nadawania i produkcji telewizyjnej. Przychody w IV kw. spadły o 449 tys. zł (6 proc.). Z noty dotyczącej przychodów skonsolidowanych wynika, że sprzedaż reklam TV zmniejszyła się o 1,58 mln zł (23 proc.), natomiast wynik uratowała sprzedaż pozostała czyli działania promocyjne w czasie antenowym poza blokami reklamowymi. Spółka nie pochwaliła się udziałem w rynku w samym IV kw. roku (zaprezentowano tylko dane roczne), ale spadek ze sprzedaży reklam wskazuje, że stacje 4FUN zaliczyły spory odpływ widzów.

Od strony wynikowej mamy zwyżkę o 2,6 mln zł w segmencie reklamy zewnętrznej (przed rokiem był break even), spadek o 676 tys. zł (-57 proc.) wyniku w produkcji i nadawaniu TV i spadek o 237 tys. zł (do poziomu break even) w przypadku agencji reklamowej. W tym ostatnim segmencie wzrost sprzedaży zjadły koszty.


kliknij, aby powiększyć


EBIT skonsolidowany wyniósł 3,3 mln zł i był o 2,18 mln zł wyższy r/r. na poziomie netto wzrost wyniku był nawet większy i wyniósł 2,3 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Poprawa wyników jest potwierdzona przepływami. CF operacyjny wyniósł w IV kw. 4 mln zł, w porównaniu do 0,76 mln zł wypływu w okresie porównawczym.


kliknij, aby powiększyć


Choć wyniki IV kw. są nominalnie znacznie wyższe to może martwić zmniejszająca się dywersyfikacja i kurczący się wynik segmentu TV. W działalności agencji reklamowej spółka miała świetny początek roku, co prawdopodobnie wynikało z kontraktu z Showmax’em. Gdy zleceń od tego podmiotu zabrakło spółka nie generuje zysku w tym segmencie. Dość zaskakujące jest także nabycie udziałów w podmiocie e-commerce, ale jeśli zerknąć na stronę https://cupsell.pl/ to być może spółka będzie szukać jakichś synergii w segmencie agencji reklamowych.

Ostatnia rzecz jaka zwraca uwagę w raporcie to działalność pożyczkowa. O ile wierzytelności od spółek zależnych w 2016 r. dziwić nikogo nie powinny i nie były wysokie, to już udzielanie pożyczek właścicielowi może się nie podobać. Na koniec roku było to już prawie 1,8 mln zł. Z tego można wnioskować, że kwota dywidendy mogłaby być 2,8 raza wyższa niż wypłacona w 2017 r.


kliknij, aby powiększyć


Transakcje z właścicielami to jest ryzyko mniejszych dywidend w przyszłości.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Analityk Fundamentalny
99
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 585
Wysłane: 25 września 2018 16:11:37 przy kursie: 15,00 zł
Telewizja to przeżytek - omówienie sprawozdania finansowego 4FUN Media po 2 kw. 2018 r.

Po przynajmniej 3 latach posuchy rok 2017 przyniósł długo oczekiwane odbicie w wynikach spółki, która zarobiła na poziomie zysku netto ponad 7 mln zł, czyli wartość porównywalną z wynikami w latach 2011-2013. Pierwsze półrocze 2018 roku pokazuje nadal wzrostową tendencję w tym zakresie, choć oczywiście proste rezerwy się wyczerpują. Zobaczmy zatem jak przedstawiają się wyniki drugiego kwartału 2018 roku.Przychody ładnie rosną, marżowość procentowa również w górę

Drugi kwartał roku 2018 był bardzo dobrym kwartałem dla GK 4Fun Media. Przychody nie przebiły wprawdzie rekordowych z czwartego kwartału 2017 roku, ale były o 13,7 proc. wyższe r/r oraz aż o 60,2 proc. niż dwa lata wcześniej.kliknij, aby powiększyć


Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 42,1 proc. i był o 3,3 p.p. wyższy niż rok wcześniej czyli na poziomie marży handlowej spółka zarobiła 1,2 mln zł więcej. Z kolei zysk na poziomie operacyjnym (EBIT) osiągnął z kolei rekordową, przynajmniej patrząc z perspektywy ostatnich 10 lat wartość 4,0 mln. Również rentowność operacyjna wzrosła o 1,4 p.p. i osiągnęła 26,6 proc. co przełożyło się na 4,0 mln zł w drugim kwartale. Wolniejszy wzrost procentowy na poziomie EBIT w porównaniu do marży brutto na sprzedaży związany jest z likwidacją środków trwałych o wartości 0,2 mln zł ora wzrostem kosztów zarządu, które rosły o 21,1 proc, czyli szybciej niż sprzedaż. Niestety spółka nie skomentowała tych wartości w swoim sprawozdaniu. W drugim wypadku możemy podejrzewać, że wzrost jest związany z kosztami wynagrodzeń, które w 4Fun wzrosły o ponad 50 proc. w pierwszym półroczu.

Dynamika na poziomie zysku brutto wyniosła 10,9 proc., czyli istotnie niżej niż dynamika zysku operacyjnego. W tym wypadku różnica jest wyjaśniona faktem uwzględnienia w wyniku strat z tytułu posiadania udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności. W tym wypadku spółka nie posiadając kontroli nad takimi inwestycjami (w zasadzie oznacza to zazwyczaj posiadanie poniżej 50 proc. akcji) nie konsoliduje sprzedaży oraz kosztów, a jedynie ujmuje w swoim sprawozdaniu procentowy udział w zmianie kapitału własnego takiego podmiotu. W tym wypadku skonsolidowanym strata wyniosła 376 tys. zł czyli całkiem sporo i zakładam, że dotyczyła przede wszystkim inwestycji w Cupsell sp. z o.o. Wrócimy jeszcze do tego tematy w późniejszej części analizy.

Z kolei dynamika zysku netto wyniosła 16,1 proc., ponieważ efektywna stopa podatkowa stanowiła tylko 10,9 proc. zysku przed opodatkowaniem, czyli o 4,0 p.p. mniej niż rok wcześniej. Mniejszy podatek dochodowy wynikał z rozpoznania aktywa z tytułu podatku w kwocie 190 tys. zł (wpływ na wynik) – tutaj niestety również nie znamy szczegółów.Podsumowując wyniki trudno nie być zadowolony, ponieważ zostały one poprawione na praktycznie wszystkich poziomach zyskowności. Jedyną wątpliwością może być fakt, że pomimo wysokiej marży brutto to dynamika zyskowności netto nie były już tak dobra, z powodów wymienionych powyżej.

4Fun już nie tylko telewizją stoi

Przejdźmy do szczegółów i zobaczmy jak kształtuje się sprzedaż, a przede wszystkim zyskowność w ujęciu segmentowym. Jest to dość ciekawa analiza, który pokaże jaką drogę przebyła spółka w ostatnich latach.kliknij, aby powiększyć


Jeszcze 3 lata temu nadawanie i produkcja telewizyjna (przychody głównie z reklam i usług interaktywnych) oraz usługi dystrybucyjne (opłaty pobierana od nadawców), czyli obroty generowane przez działalność telewizyjną stanowiły praktycznie 100 proc. przychodów, a w chwili obecnej stanowią one niecałe 50 proc. całości sprzedaży. Przychody telewizyjne na przestrzeni tych 3 lat wzrosły co prawda o 20 proc., jednakże całkowity wzrost obrotów w tym okresie to ponad 181 proc. Oczywiście takie wzrosty były również spowodowane przejęciami, o czym szerzej pialiśmy w poprzedniej analizie (https://www.stockwatch.pl/forum/wpisy-2203p2_4FUNMEDIA.aspx). Przychody z TV są dotknięte elementem sezonowości (drugi i czwarty kwartał silniejsze), jednakże z wykresu wyraźnie widać, że ogólny trend jest już spadkowy. W drugim kwartale 2018 roku przychody z nadawania i produkcji były o 12,4 proc. niższe niż rok wcześniej. Jest to spowodowane istotnym spadkiem średniego udział w rynku oglądalności (SHR), który dla GK 4Fun Media wyniósł 0,44% i był niższy o 0,1 p.p. w stosunku do poziomu osiągniętego rok wcześniej. Na pierwszy rzut oka 0,1 p.p to niewiele, ale jednak przy tak niewielkim udział e w rynku to przekłada się na zmniejszenie udziału aż o 18,5 proc. O ile udział w okresie Q1 2017 – Q3 2017 wahał się w przedziale 0,5-0,6 proc., to począwszy od czwartego kwartału 2017 odnotowujemy zauważalny odpływ widzów, co oczywiście optymistycznym sygnałem nie jest.

Segment reklamy zewnętrznej w pierwszym półroczu stanowił już ponad 1/3 wszystkich przychodów, a jego dynamika roczna wyniosła 82,6 proc. Jeśli chodzi o segment związany z reklamą zewnętrzną to obejmuje on przede wszystkim usługi związane z emisją reklam na nośnikach Digital Out of Home (Digital Signage) i są to opłaty pobierane od reklamodawców. Pod koniec 2017 roku została zwarta umowa z Polsat media w zakresie pozyskiwania reklam dla Screen Network S.A. (spółka z GK 4Fun Media). Zapewne jest to jeden z powodów tak szybko rosnących przychodów. Należy również przypomnieć, że Screen Network S.A. zarządza w chwili obecnej ponad 20 tys. ekranów w 2,5 tys. lokalizacji w Polsce.

Dynamicznie rosnącym źródłem przychodów był również segment agencji reklamowej, który odnotowały dynamikę wzrostu 46,4 proc, i stanowił już 1/5 całości sprzedaży. Do tak istotnych wzrostów sprzedażowych niewątpliwie przyczyniła się współpraca z Lotosem (piłkarskie MŚ w Rosji), T-Mobile czy dalsza kooperacja z Showmax.

Podsumowując wynik sprzedażowe można dostrzec malejące znaczenie przychodów z TV natomiast rosnący udział reklamy zewnętrznej (Digital Signage) oraz reklamy zewnętrznej. Jasno widać, że decyzja z 2015 roku o zmianie strategii spółki okazały się trafne i słuszne, przynajmniej pod względem przychodowym. Czy przełożyło się to również na zyski – na to pytanie odpowiedzą nam kolejne slajd prezentujące rentowności na poziomie EBIT oraz EBITDA w podziale na segmenty.kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


I wszystko jest już jasne  - nowe segmenty nie tylko ładnie zwiększają przychody, ale również zyski. Agencje reklamowe i reklama zewnętrzne przyniosły w analizowanym kwartale około 2/3 zysku operacyjnego oraz EBITDA, czyli więcej niż stanowi ich udział w sprzedaży. Oznacza to, że rentowność tych nowych segmentów jest wyższa od rentowności TV. Co ważne zyskowność tych segmentów wykazuje dość istotną dynamikę, odpowiednio 190 proc dla agencji reklamowych oraz 125 proc. w wypadku reklamy zewnętrznej. Oczywiście w tym wypadku trzeba pamiętać o zdarzeniach z 2017 roku, który w części spowodowały te wzrosty (nabycie PRN oraz umowa z Polsatem), aczkolwiek wzrosty są na pewno satysfakcjonujące.

To co na pewno niepokoi to dalszy obniżanie rentowności oraz wyników segmentów telewizyjnych. Spadki oglądalności przełożyły się na mniejsze wpływy reklamowe co już w istotny sposób zredukowało zyski operacyjne. Wynik EBIT spadł w segmencie nadawania i produkcji aż o 41 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Aby być jednak uczciwym, trzeba przyznać, że rok wcześniej istotnym źródłem przychodów w tym segmencie była również sprzedaż tzw. akcji specjalnych czyli działań promocyjnych realizowanych dla klientów w czasie antenowym poza blokami reklamowymi (product placement, branded content, eventy masowe). W pierwszym półroczu 2017 roku wyniosła ona aż 1,7 mln zł co stanowiło około 12 proc. sprzedaży tego segmentu. W tym roku spółka nie podała informacji w tym zakresie, stąd możemy domniemywać, że sprzedaż taka była istotnie niższa.

Aktywa trwałe będą rosły ale ryzyko istnieje.

Spółka zwiększyła swój majątek trwały w czwartym kwartale 2017 roku i było to związane z nabyciem spółki PRN Polska.kliknij, aby powiększyć


Jak widzimy wartości niematerialne i prawne stanowią zdecydowaną większość aktywów trwałych, a goodwill wynoszący 20,8 mln zł stanowi aż 2/3 całości aktywów. Pozycja ta składa się z goodwillu powstałego podczas nabycia 3 spółek:
a) Screen Network nabyta w 2015 roku – wartość goodwillu 8,0 mln zł,
b) Progress sp. z o.o, nabyta w latach 2008-09 – 8,3 mln zł,
c) PRN Polska kupiona w 2017 roku – goodwill o wartości 4,5 mln zł.

Pamiętać należy w takim wypadku, że goodwill nie jest amortyzowany i nie obciąża rachunku wyników, a jedynie corocznie dokonywany jest test na utratę wartości. W momencie gdy okaże się, że przyszłe wyniki nabytej spółki nie będą już tak dobre jak się oczekiwało wcześniej może zaistnieć konieczność dokonania odpisów. O tym, że nie jest to sytuacja czysto teoretyczna świadczy chociażby rok 2014, gdzie goodwill został pomniejszony o ponad 7 mln zł co spowodowało, ze spółka wykazała straty. Oczywiście takie odpisy nie powodują wypływu gotówki ze spółki, która została wydatkowana znacznie wcześniej, w momencie nabywania takiego przedsiębiorstwa.

Również audytor zauważył znaczenie tej pozycji dla oceny całkowitego sprawozdania i w swoim raporcie napisał, że :

„Nie zgłaszając zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę, iż na dzień 30 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki Dominującej zaprezentował w śródrocznym skróconym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wartość firmy w kwocie 20 838 tys. zł. W ocenie Zarządu Jednostki dominującej nie zaistniały przesłanki utraty wartości w stosunku do wartości firmy wykazanej w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Zwracamy uwagę, że powyższe założenie poparte zostało planami finansowymi, które są podstawą testu na utratę wartości firmy powstałej przy nabyciu udziałów Program sp. z o.o., PRN Polska sp. z o.o. oraz akcji Screen Network S.A. Powodzenie planów Zarządu Jednostki dominującej uzależnione jest od realizacji zamierzeń biznesowych i budowanych na tej podstawie prognoz finansowych. Zdaniem Zarządu Jednostki dominującej działania te zostaną uwieńczone powodzeniem, jednak wskazujemy, iż pewności takiej nie ma.”

Nie jest to zastrzeżenie co do wiarygodności i rzetelności sprawozdań finansowych, a zwrócenie uwagi na dość istotną pozycję bilansową, której wartość jest uzależniona od zrealizowania prognoz finansowych.

Należy pamiętać o tym, że poszerzenie strategii ( o tym napisze na końcu analizy) spowoduje i już de facto powoduje dalszą aktywność spółki na rynku przejęć, więc można założyć, ze następne pozycje goodwillu pojawią się w sprawozdaniach finansowych spółki.

Komfortowa sytuacja płatniczakliknij, aby powiększyć


Na koniec kwartału kapitały własne stanowiły 68,9 proc. sumy pasywów, czyli były mniejsze o 3,9 p.p. niż rok wcześniej. Oczywiście wypłata dywidendy za rok 2017 roku w kwocie 2,4 mln zł w sporej części przyczyniła się do wzrostu tego wskaźnika. Spółka nie posiada zadłużenia finansowego netto i jest, nawet po wypłacie dywidendy, w dość komfortowej sytuacji płatniczej.

Poprawa wyników jest również potwierdzona przepływami. Operacyjny cash flow wyniósł w bieżącym kwartale 4,5 mln zł, w porównaniu do 2,5 mln zł wypływu w okresie porównawczym.


kliknij, aby powiększyć


Wysokie wydatki z tytułu działalności finansowej w drugim kwartale 2018 roku to przede wszystkim wypłata dywidendy w kwocie 2,5 mln zł. Spółka wypłaciła 0,6 zł na 1 akcję czyli o 140 proc więcej niż w roku poprzednim. Obecne wyniki, jak i sytuacja płynnościowa, mogłyby skłaniać do przypuszczeń, że dywidenda za rok 2018 może być wyższa niż obecna. Jednakże należy również rozważyć kwestię związaną z zakupami kolejnych firmy, co wymaga finansowania, czyli w efekcie może wpłynąć na ograniczenie pieniędzy dystrybuowanych do akcjonariuszy.

Pozostałe zagadnienia oraz podsumowanie

Przy analizie bilansu spółki rzucają się w oczy jeszcze dwie kwestie. Pierwsza związana jest z pożyczką udzieloną większościowemu akcjonariuszowi w kwocie 1,7 mln zł, oprocentowanej na warunkach rynkowych jak możemy przeczytać w raporcie bieżącym. Niewątpliwie takie pozycje zawsze budzą zastanowienie i wątpliwości. Dodatkowo powstaje pytanie czy w momencie sprzedaży udziałów w spółce naEKRANIE.pl płatność za te udziały została skompensowana z tymi należnościami. Na odpowiedź zapewne musimy poczekać do publikacji raportu za 3 kwartał 2018.

Druga kwestia to inwestycja w CupSell, która jest wykazywana jako Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności Wartość tej pozycji w bilansie wynosi 408 tys. zł w porównaniu do 485 tys. na koniec 2017 roku. Na pierwszy rzut oka wydaje się to dziwne, ponieważ spółka zaraportowała, że w tym półroczu zarejestrowana podwyższenie kapitału i powiększyła jej udziałów co kosztowało ją kolejne 300 tys. zł, w porównaniu do 700 tys. zł wydatkowanych w roku 2017. Tak więc można by oczekiwać, że wartość bilansowa powinna wzrosnąć. Tak się jednak nie stało, a wytłumaczeniem jest strata za półrocze, której część przynależna 4Fun media wyniosła 376 tys. zł co obniżyło zarówno wynik finansowy jak i wartość bilansową udziałów. W chwili obecnej mamy sytuację w której 4Fun Media wydała już 1,0 mln zł, a dodatkowo kolejne 1,6 mln zł jest już też przekazane i oczekuje na rejestrację w sądzie, natomiast wartość bilansowa inwestycji to 0,4 mln zł. To w pewien sposób pokazuje skalę w jakiej spółka CupSell w chwili obecnej konsumuje środki otrzymane od udziałowca. Spółka prowadzi serwis o nazwie CupSell oferujący ubrania i gadżety z wybranymi przez użytkowników nadrukami.


W lipcu bieżącego roku rada nadzorcza spółki zatwierdziła strategię rozwoju w sektorach e-commerce oraz digital poprzez inwestycje kapitałowe, które mają być realizowane w bieżącym i przyszłym roku. Od tego momentu spółka zaczęła być bardzo aktywna na rynku M&A (fuzje i przejęcia):
a) Objęła dodatkowe udziały w CupSell i zwiększyła swój stan posiadania z 45 do prawie 70 proc. udziałów.
b) Odkupiła 51 proc. udziałów od większościowego akcjonariusza naEKRANIE.pl za 2,5 mln zł przy EBITDA za rok 2017 na poziomie 0,7 mln zł.
c) Zawarła umowę z M. i W. Tracz związaną z powołaniem nowego podmiotu (Print Logitsic) w zakresie produkcji i wykańczania tkanin oraz przygotowywania i wykonywania nadruków na tkaniach i zobowiązała się do wniesienia 920 tys. zł co zapewni pakiet prawie 60 proc. udziałów.
d) Podpisała dokument ustalający wstępne warunki transakcji związanej w inwestycje w mustache.pl – platforma e-commerce skupiająca niezależnych projektantów mody i designu, za maksymalną kwotę 480 tys. zł.

4FUN Media to spółka, która osiągnęła bardzo dobre wyniki w roku 2017 pod względem sprzedaży jak i zyskowności. W pierwszym półroczu 2018 roku tendencja jest również wzrostowa zarówno w pierwszym jak i drugim kwartale. Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty jednoznacznie stwierdzają niedowartościowanie spółki, co przy wycenie P/E na poziomie 7,0, czy EV/EBITDA poniżej 5,0 nie może dziwić. Spółka była handlowana w ostatnich 5 latach przy wskaźniku P/E w zakresie 4-20, a P/BV 0,6-1,8. Biorąc pod uwagę możliwość dalszego zwiększania zysków, choć pytanie czy w takim tempie jak dotychczas, to spółka wydaje się być niedowartościowana. Zanim jednak rzucimy się na zakup akcji warto przypomnieć, że kurs spółki wzrósł w ciągu ostatniego roku o 85 proc., a w ciąg ostatnich 3 lat nawet o 268 proc. Mimo tak spektakularnych wzrostów, spółka do tej pory nie doszła do swoich wycen z lat 2012-2013. Wydaje się, że inwestorzy obawiają się powtarzalności wyników i biorą po uwagę ryzyka związane z nową strategią i nabywaniem kolejnych firm oraz wciąż malejącą rentownością, podstawowej przecież kiedyś, działalności telewizyjnej.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 26 września 2018 09:13

Analityk Fundamentalny
99
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 585
Wysłane: 6 maja 2019 12:14:26 przy kursie: 12,45 zł
Szyby wyblakłe od telewizorów i nie tylko - omówienie sprawozdania finansowego 4FUN Media po 4 kw. 2018 r.

W wypadku grupy kapitałowej 4Fun Media rok 2018 niewątpliwie trzeba określić rokiem zmian, wdrażania nowej strategii i definitywnej utraty palmy pierwszeństwa istotności w wypadku segmentu telewizyjnego. O ile jednak pierwsze półrocze było znakomite, a trzeci kwartały dobry, o tyle w ostatnim kwartale 2018 roku pojawiły się pewne rysy na niekoniecznie szklanym tle.Przychody ładnie rosną, ale rentowność operacyjna wskazuje na problemy

Na poziomie przychodów wszystko oraz marży brutto na sprzedaży wszystko wygląda bardzo dobrze.kliknij, aby powiększyć


Przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 29,8 proc. i wyniosły rekordowe 21,6 mln zł. Również zysk brutto na sprzedaży, który wyniósł 8,1 mln zł, był o 1,1 p.p. wyższy niż rok wcześniej i osiągnął procentową wartość na poziomie 37,5 proc. Niestety już na poziomie zysku operacyjnego spółka zanotowała istotny regres, ponieważ zyskowność operacyjna wyniosła zaledwie 9,4 proc., czyli ponad dwukrotnie mniej niż rok wcześniej. Do powodów takiego spadku jeszcze wrócimy, ale już w tej chwili można podkreślić, ze odpowiedzialne są za to przede wszystkim nowe segmenty. Koszty sprzedaży wzrosły aż o 187 proc. (2,8 mln zł vs 1,0 mln zł rok wcześniej), a wzrost kosztów zarządu (z 2,8 mln zł vs 1,9 mln zł) również był zauważalny. Do powyższego należy jeszcze dodać ujemne saldo na pozostałej działalności operacyjnej (-0,5 mln vs +0,1 mln zł rok wcześniej) związane z likwidacją niefinansowych aktywów trwałych (0,1 mln zł), odpisy i rezerwy (0,2 mln zł) a także bliżej niesprecyzowane pozycje ukryte pod opisem pozostałe (0,2 mln zł). Niestety spółka nie skomentowała tych wartości w swoim sprawozdaniu. W efekcie zaraportowany zysk operacyjny to tylko 2,0 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to prawie 3,4 mln zł.

Ujemna dynamika na poziomie zysku brutto wyniosła 46 proc., co przełożyło się na wartość zysku przed opodatkowaniem w kwocie 2,0 mln zł w porównaniu do 1,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z kolei na poziomie zysku netto spółka osiągnęła ujemną dynamikę na poziomie 33 proc. i wyniósł on 2,2 mln zł. Jednak gdyby porównywać zysk netto przypadający jednostce dominującej to spadek zysku wyniósłby -25,4 proc. Różnica to wynika z faktu, że w zeszłym roku spółki, w których 4Fun Media posiada niepełną władzę (powyżej 50, ale poniżej 100 procent) przynosiły zyski, a w tym roku sumarycznie straty.

Podsumowując wyniki trzeba jasno stwierdzić, że na poziomie sprzedaży i pierwszej marży wszystko wygląda bardzo dobrze. Niestety niższe poziomy rentowności znalazły się pod presją dodatkowych kosztów sprzedaży i zarządu, głównie nowych biznesów, co spowodowało istotne pogorszenie wyników kwartalnych.kliknij, aby powiększyć


Czwarty kwartał, w zasadzie był pierwszy pełnym kwartałem, w którym zauważalną rolę zaczęły odgrywać nowe segmenty, co odbił się istotnie na rentownościach ostatniego kwartału, ale nie spowodowało jeszcze gorszych wyników r/r .

Sprzedaż wzrosła o prawie 24 proc., podczas gdy zysk brutto na sprzedaży rósł szybciej o 28,5 p.p., czyli jego dynamika przekroczyła dynamikę sprzedaży o prawie 4,7 p.p. W efekcie marża brutto na sprzedaży wyniosła 36,1 proc, czyli była wyższa o 1,3 p.p. niż w roku poprzednim. Dodatkowo marża procentowa była najwyższą w trakcie ostatnich 6 lat.

Na poziomie zysku operacyjnego jest dobrze, ale nie idealnie. EBIT wyniósł bowiem prawie 10,0 mln zł, co stanowi kwotę prawie 14 proc. wyższą niż rok wcześniej. Jeśli jednak już spojrzymy na rentowność operacyjną w ujęciu procentowym to jednak dostrzegamy spadek o 2,5 p.p. do poziomu 15,3 proc. W tym przypadku powody są zbliżone do tych wynikających z analizy czwartego kwartału. Po pierwsze ujemna rentowność nowych segmentów (-1,7 mln w drugim półroczu 2018 czyli de facto całym okresie ich działalności w GK 4Fun). Po drugie to ujemna zmiana na saldzie na pozostałej działalności operacyjnej, która wyniosła -0,6 mln zł. Gdyby dwa powyższe efekty nie wystąpiły to dynamika zyskowności operacyjnej przekroczyłaby dynamikę sprzedaży z roku 2017, co również oznaczałoby wzrost procentowej rentowności na poziomie zysku operacyjnego.

Saldo na poziomie działalności finansowej było gorsze rdr o ponad 1,1 mln zł. Było to przede wszystkim powodem wyższej o 0,25 mln zł straty z tytułu konsolidacji jednostek metodą praw własności jak i wzrostem innych (czyli jakich? – niestety tego nie wiemy) kosztów finansowych o 0,4 mln zł. Dodatkowo rok wcześniej spółka rozpoznała jednorazowy zysk w wysokości 0,5 mln zł na nabyciu jednostek zależnych.

Dwa słowa na temat uwzględnienia w wyniku strat z tytułu posiadania udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności. W tym wypadku spółka nie posiadając kontroli nad takimi inwestycjami (w zasadzie oznacza to zazwyczaj posiadanie poniżej 50 proc. akcji) nie konsoliduje sprzedaży oraz kosztów, a jedynie ujmuje w swoim sprawozdaniu procentowy udział w wyniku netto takiego podmiotu. W tym wypadku skonsolidowanym strata wyniosła 466 tys. zł zarówno na koniec trzeciego jak i czwartego kwartału. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się to dobrą informacją, ponieważ oznaczałoby to, że w czwartym kwartale strata nie powiększyła się. Niestety zagłębiając się w szczegóły widać, że strata wynikała przede wszystkim z inwestycji w Cupsell sp. z o.o.. We wrześniu 2018 roku 4Fun Media objęła kolejne udziały przekraczając 50 proc. głosów i obejmując kontrolę. Od tego momentu spółka więc konsoliduje metodą pełną (wykazuje pełną sprzedaż i koszty w rachunku wyników korygując następnie wynik w pozycji zysk netto przynależny jednostce dominującej). Innymi słowy straty nadal się pojawiają tylko w innej pozycji rachunku wyników.

4Fun już nie tylko telewizją stoi

Przejdźmy do szczegółów i zobaczmy jak kształtuje się sprzedaż, a przede wszystkim zyskowność w ujęciu segmentowym. Jest to dość ciekawa analiza, który pokaże jaką drogę przebyła spółka w ostatnich latach.kliknij, aby powiększyć


Jeszcze 13 kwartałów temu nadawanie i produkcja telewizyjna (przychody głównie z reklam i usług interaktywnych) oraz usługi dystrybucyjne (opłaty pobierana od nadawców), czyli obroty generowane przez działalność telewizyjną stanowiły praktycznie 100 proc. przychodów, a w 2018 roku stanowią już tylko one 40 proc. całości sprzedaży (w samym czwartym kwartale zaledwie 30 proc.!). Przychody telewizyjne na przestrzeni tych 3 (porównując ostatni kwartał 2018 z 2015) lat spadły o 20 proc., podczas gdy segment reklamy wzrósł o 232 proc., a działalność agencji reklamowych prawie 3 krotnie.

Przychody z TV wyniosły 6,5 mln zł w czwartym kwartale w porównaniu do 7,1 mln zł rok wcześniej i 7,5 mln zł w czwartym kwartale 2016. Powyższa tendencja jest przede wszystkim rezultatem spadku średniego udział w rynku oglądalności (SHR), który dla GK 4Fun Media wyniósł 0,36% i był niższy o 0,06 p.p. w stosunku do poziomu osiągniętego rok wcześniej.kliknij, aby powiększyć


Na pierwszy rzut oka taki spadek to niewiele, ale jednak przy tak niewielkim udziale w rynku to przekłada się na zmniejszenie udziału o ponad 13,5 proc. Oglądalność kanałów muzycznych w Polsce w czwartym kwartale wyniosła 2,71 proc., co stanowiło spadek o 8 proc. rdr oraz około 25 proc. porównując do okresu sprzed dwóch lat. Czyli jednak rynek kanałów muzycznych spadał wolniej niż udziały 4Fun Media.

Jest to odwrócenie pewnego trendu zaobserwowanego w latach 2015-2017. W tamtych okresie udział 4Fun Media wynosił odpowiednio 0,44%, 0,49% oraz 0,53% - tak więc wykazywał tendencje rosnącą. Niestety sumaryczny udział za rok 2018 wynosi około 0,43%, co oznacza, że udziały 4Fun Media spadło do poziomu 2015 roku. O ile udział w okresie Q1 2017 – Q3 2017 wahał się w przedziale 0,5-0,6 proc., to począwszy od czwartego kwartału 2017 odnotowujemy zauważalny odpływ widzów, co musi martwić. Zarząd spółki zakłada, że w 2019 roku utrzyma obecny poziom oglądalności swoich kanałów muzycznych. Niewątpliwie nie będzie to zadanie łatwe i przyjemne, gdyż jednak powyższy wykres nie wskazuje na zahamowanie spadku dynamik. Zresztą rok wcześniej zarząd zakładał dalszy wzrost oglądalności swoich program, czego jak widać niestety nie udało się zrealizować.

Segment reklamy zewnętrznej (digital out of home) w czwartym kwartale już 47 proc. (w poprzednim kwartale przekroczył nawet 50 proc. skonsolidowanych przychodów) wszystkich przychodów, a jego dynamika kwartalna wyniosła 36 proc., natomiast roczna osiągnęła ponad 76 proc. przyrostu. Znamienne jest, że segment ten jest już wymieniany jako pierwszy chociażby w liście do akcjonariuszy z rok 2018, podczas gdy w 2017 palmę pierwszeństwa dzierżył segment telewizyjny. Jak widać dywersyfikacja sprzedaży w kierunku usług związane z emisją reklam na nośnikach DOOH (Digital Signage – np. ekrany LED City) była strzałem w dziesiątkę.

Screen Network (spółka zależna 4Fun) zarządza w chwili obecnej ponad 23,6 tys. ekranów w 3,6 tys. lokalizacji w Polsce, co z informacji przekazywanych przez spółkę daje jej około 40 proc. udział w rynku krajowym. Pod koniec 2017 roku kupiła firmę PRN Polska, właściciela sieci ekranów w 47 supermarketach Carrefour. Wydaje się, że istotnymi przewagami konkurencyjnymi jest zarówno skala działalności (wzmożona przez podpisanie w końcówce 2017 roku umowy z Polsat Media) jak i możliwość realizacji kampanii reklamowych online w 553 miastach w całym kraju przy użyciu jednego, zintegrowanego systemu informatycznego. Osobiście jestem ciekaw jak będzie wyglądała sprzedaż w tym segmencie w pierwszym kwartale 2019 roku, gdzie w danych porównywalnych będzie już widoczny efekt umowy z Polsatem. Pamiętać też należy, że spółka zamierza nadal inwestować w tym segmencie w dalszą rozbudowę swoich nośników reklamowych (w szczególności wielkoformatowych ekranów typu LED). Dodatkowo 4Fun podpisał umowę na sprzedaż usług reklamowych z Cheil Germany o wartości 11,4 mln zł w okresie 3 najbliższych lat, począwszy od kwietnia 2019 roku.

Dynamicznie rosnącym źródłem przychodów był również segment B2B Marketing services (uprzednio zwany działalnością agencji reklamowych), który odnotowały dynamikę wzrostu 33,9 proc. (kwartalna) oraz 40,3 proc. (roczna) i stanowił niecałe 14 proc. całości sprzedaży w analizowanym kwartale. Podstawową sprzedażą w tym segmencie jest sprzedaż usług reklamowych uzupełniana przez przychody pochodzące z usług konsultingowych dla nadawców kanałów tematycznych. W tym wypadku trzeba jednak wspomnieć, że przyszłość nie musi być taka różowa.

Na początku 2019 roku agencja FCB Bridge2Fun (spółka zależna 4Fun Media) przegrała przetarg na obsługę T-Mobile, który był jej jednym z głównych klientów od 2016 roku. Współpraca zakończyła się z końcem lutego 2019 roku. Spółka współpracowała również z Showmax, który jak wiadomo wycofał się z Polski z końcem stycznia bieżącego roku. Obydwa te wydarzenia mogą wpłynąć oczywiście na zmniejszenie przychodów, o ile agencja nie zrekompensuje tego uszczerbku innymi, istotnymi nowymi klientami. Warto przypomnieć, że sumaryczna sprzedaż w tym segmencie w 2018 roku wyniosła 10,6 mln zł w porównaniu do 7,6 mln zł rok wcześniej i 4,1 mln zł w roku 2016.

W trakcie 2018 roku spółka poinformowała o modyfikacji strategii oraz rozpoczęciu inwestowania w obszary e-commerce i digital. W 2018 roku przychody pochodzących ze sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu oraz z działalności portali internetowych wyniosły 2,3 mln zł i z kwartału na kwartał powinny utrzymywać dynamiczną tendencję wzrostową. W efekcie końcowym zarząd prognozuje, iż w 2019 roku sprzedaż z tego tytułu osiągnie około 15 mln zł. Działalność w ramach segmentu e-commerce realizowana jest za pośrednictwem pięciu internetowych platform sprzedażowych, które specjalizują się w produkcji i sprzedaży spersonalizowanych produktów - głównie odzieżowych.

W drugiej połowie 2018 roku spółka zrealizowała kilka przejęć w tym segmencie. Po pierwsze za 2,5 mln zł odkupiła od swojego głównego akcjonariusza 51 proc. udziałów serwisu naEkranie.pl (serwis filmowo-serialowy z 2,5 mln unikalnych użytkowników miesięcznie). Dodatkowo zakupiła aktywa firmy Mustache Warsaw (sklep internetowy mustache.pl) za 0,5 mln zł. Dodatkowo za 0,92 mln zł objęła prawie 60 proc. udziałów w nowo utworzonej spółce YRS Ventures 2, której celem jest produkcja ubrań i tworzenie na nich spersonalizowanych nadruków. Warto wspomnieć o kolejnych spółkach z obszaru e-comnmerce i digital takich jak CupSell.pl (produkcja ubrań i gadżetów z personalizowanymi nadrukami), pingbig.com (sklep oparty na kooperacji z influencerami z Wielkiej Brytanii), naIMPREZE.pl (sprzedaż gadżetów dla młodzieży), MarsFromVenuscom (bluzy, koszulki z nadrukami). Jak widać paleta marek jest dość szeroka i niewątpliwie pytaniem jest czy spółka będzie w stanie efektywnie zarządzać tyloma markami i efektywnie wykorzystywać synergie pomiędzy nimi.

Podsumowując wynik sprzedażowe można dostrzec malejące znaczenie przychodów z TV natomiast rosnący udział reklamy zewnętrznej (Digital Signage) oraz reklamy zewnętrznej oraz pojawienie się nowego segmentu e-commerce. Jasno widać, że decyzja z 2015 roku o zmianie strategii spółki okazały się trafne i słuszne, przynajmniej pod względem przychodowym.

W takim razie czas zerknąć na rentowności segmentów na poziomie zysku na sprzedaży oraz EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację).kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


Sytuacja w wypadku zyskowności na sprzedaży i EBITDA nie wygląda jednak już tak prosto i jednoznacznie i potrzeba jest kilka słów komentarza. Niewątpliwie dwa w miarę nowe (ale nie najnowsze) segmenty, czyli agencje reklamowe (B2B Marketing services) i reklama zewnętrzne (DOOH) przyniosły w analizowanym kwartale ponad 100 proc. zysku operacyjnego oraz EBITDA. Niestety utworzenie nowego kanału e-commerce zaowocowało stratą na poziomie 1,3 mln zł co było głównym powodem osiągnięcia niższego wyniku operacyjnego w czwartym kwartale 2018 w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego.

Analizując wyniki segmentu DOOH trudno być w pełni szczęśliwym. EBITDA tego segmentu wyniosła 2,4 mln zł przy 2,99 mln zł rok wcześniej, a przecież przychody były wyższe o ponad 1/3. Spowodowało to, że rentowność na poziomie EBITDA wyniosła w tym segmencie „zaledwie” 24 proc., w porównaniu do 43 proc. i 32 proc. w dwóch poprzednich kwartałach. Całoroczna zyskowność w związku z tym osiągnęła pułap 30,5 proc. Spadek ten jest oczywiście związany z sporo szybszym przyrostem kosztów od sprzedazy, co zapewne ma związek z większym wykorzystywaniem ekranów zewnętrznych niż własnych. W taki wypadku oczywiście spółka musi podzielić się częścią zysków z właścicielem takich ekranów. Z drugiej jednak strony koszty związane z utrzymaniem ekranów własnych są w części stałe (przede wszystkim obsługa sieci oraz koszty pracownicze) co przy dalszym zwiększaniu sprzedaży na tych ekranach powinno pozytywnie wpływać na rentowność (efekt skali dźwigni operacyjnej).

Na pierwszy rzut oka całkiem nieźle wygląda rentowność segmentu TV (nadawanie i produkcja telewizyjna), która w czwartym kwartale wyniosła 18,4 proc., czyli aż o 7,7 p.p. więcej niż rok wcześniej. Jednak nie należy zapominać, że jest to zapewne częściowo powiązane z pewnymi przesunięciami między kwartałami, proszę zauważyć, że z kolei w trzecim kwartale 2018 roku segment ten przyniósł istotną stratę. Podsumowując wyniki roczne segmentu jasno widać, że spadki sprzedaży – 13,3 proc. odbiły się na rentowności na sprzedaży, która wyniosła 12,7 proc., czyli aż o 8,5 p.p. mniej niż w roku 2017. Tak naprawdę nie powinno to specjalnie dziwić biorąc pod uwagę specyfikę segmentu. Pewne koszty (produkcja sygnału i contentu, koszty pracownicze czy koncesja) są w sporej części stałe, więc utrata dodatkowej sprzedaży z reklamy mocniej bije w zyskowność segmentu niż procentowy spadek przychodów. Niestety również rezultaty oglądalności za pierwszy kwartał nie nastrajają optymistycznie. Zarówno 4|Fun TV jak i 4Fun Dance nadal notują istotne, ponad 30 proc. spadki oglądalności, a najmniejszy kanał 4Fun Gold Hits po dwucyfrowych spadkach w pierwszych dwóch miesiącach 2019 roku, w marcu odnotował wzrost. Może to będzie promykiem nadziei i szansą na zahamowanie negatywnego trendu?

Dodatkowo warto wspomnieć, że w listopadzie 2018 roku KRRiT przyznała koncesję na uruchomienie nowego kanału 4Fun Kids. Data uruchomienia nie jest jeszcze znana i jest o tym dość cicho, a kanał będzie rozpowszechniany w formie satelitarnej. Niewątpliwie segment ten stoi przed dużymi wyzwaniami w 2019 i kolejnych latach. Utrzymanie nawet wyników operacyjnych z 2018 roku w wartości bezwzględnej może się okazać dość trudno biorąc pod uwagę spadającą oglądalność kanałów, negatywny trend w tym zakresie w pierwszym kwartale 2019, wydatki na uruchomienie nowego kanału oraz wszechobecną presję kosztów pracowniczych.

Jeśłi chodzi o segment działalność agencji reklamowych to w czwartym kwartale wypadł on zdecydowanie lepiej niż rok wcześniej, głównie za sprawą słabej bazy porównawczej. W całym 2018 roku jego dokonania zasługują na szacunek. Wynik EBITDA wyniósł bowiem 1,8 mln zł co było rezultatem lepszym o ponad 17 proc. niż w roku poprzednim. Niewątpliwie jest to segment, który dokłada się do wyników spółki w sposób zauważalny, Oczywiście otwartym pozostaje pytanie: jak to będzie wyglądało w nadchodzących kwartałach, biorąc pod uwagę kwestie opisane przy omawianiu przychodów.
Segmentem, który odpowiada za sumarycznie gorszy wyniki niż rok wcześniej jest e-commecre, który w zasadzie skupia 3 segmenty: Sprzedaż towaru za pośrednictwem internetu, działalność portali internetowych oraz działalność produkcyjna. Segmenty te w czwartym kwartale przyniosły -1,1 mln zł straty na poziomie EBITDA oraz -1,0 mln zł na poziomie zysku ze sprzedaży. Zarząd zapowiada, że na koniec 2019 roku sprzedaż powinna osiągnąć 15 mln zł oraz próg rentowności. Nie mamy dokładnych danych (brak rozbicia na marżę brutto na sprzedaży oraz koszty sprzedaży i zarządu), ale o i ile cel sprzedażowy wydaje się być osiągalnym to wątpliwości można mieć w wypadku rentowności. W chwili obecnej działalność serwisów internetowych sprzedających towary za drugie półrocze 2018 roku wygenerowała 2,3 mln zł przychodów oraz ujemną EBITDA w wysokości 1,6 mln zł.
W wypadku segmentu działalność portalu internetowego wygląda to sporo lepiej, ponieważ przychód 0,86 mln zł przyniósł dodatnią EBITDA na poziomie 0,25 mln zł. Powyższe rezultaty mogą sugerować, że ten segment jest w zasadzie od początku rentowny – choć z wrodzonej ostrożności wolałbym poczekać na wyniki kolejnego kwartału.

Aktywa trwałe będą rosły ale ryzyko istnieje.

Majątek trwały rośnie w ostatnich dwóch kwartałach co ma związek z realizacji strategii wejścia w e-commerce.kliknij, aby powiększyć


Jak widzimy wartości niematerialne i prawne stanowią około 75 proc. aktywów trwałych, a goodwill wynoszący 24,5 mln zł to prawie 40 proc. całości aktywów. Pozycja ta składa się z goodwillu powstałego podczas nabycia 5 spółek:
a) Screen Network nabyta w 2015 roku – wartość goodwillu 8,0 mln zł,
b) Progress sp. z o.o, nabyta w latach 2008-09 – 8,3 mln zł,
c) PRN Polska kupiona w 2017 roku – goodwill o wartości 4,5 mln zł.
d) CupSell sp. z o.o. nabyta w latach 2017-2018 – 1,6 mln zł wartości goodwillu w księgach oraz
e) NAEKRANE sp. z o.o. zakupiona w 2018 roku – na tej transakcji wykazano wartość firmy w kwocie 2,1 mln zł.

Pamiętać należy w takim wypadku, że goodwill nie jest amortyzowany i nie obciąża rachunku wyników, a jedynie corocznie dokonywany jest test na utratę wartości. W momencie gdy okaże się, że przyszłe wyniki nabytej spółki nie będą już tak dobre jak się oczekiwało wcześniej może zaistnieć konieczność dokonania odpisów. O tym, że nie jest to sytuacja czysto teoretyczna świadczy chociażby rok 2014, gdzie wartość firmy została pomniejszona o ponad 7 mln zł co spowodowało, ze spółka wykazała straty. Oczywiście takie odpisy nie powodują wypływu gotówki ze spółki, która została wydatkowana znacznie wcześniej, w momencie nabywania takiego przedsiębiorstwa.

Pamiętajmy, że o ile goodwill z lat poprzednich poddawany już był testom na utratę wartości i „został obroniony” o grupa przynosi zyski to w wypadku dwóch nowych nabytków wygląda to trochę inaczej. Są to świeże przejęcie a CupSell generuje w chwili obecnej straty. Oczywiście test na utratę wartości musiał być przeprowadzony, ale ze względu na świeże nabycie oraz początek wdrażania nowej strategii w GK 4Fun zapewne bazował on przede wszystkim na założeniach prognostycznych, które trudno porównywać z historią osiąganych wyników. Oczywiście zarząd ma pomysł na dalszą dywersyfikację przychodów i stworzenie kolejnej stabilnej nogi biznesowej. Biorąc pod uwagę udaną wcześniejszą transformację należy zapewne dać szansę na wykazanie się. Tym niemniej wartości są istotne i należy obserwować rozwój nowych pomysłów w biznesowych. Również dla audytora pozycja wartości firmy była kluczową sprawą badania. Audytor wydał „czystą” opinię bez żadnych zastrzeżeń czy zwrócenia uwagi. A warto przypomnieć, że w przeglądzie z audytu na 30 czerwca 2018 roku pojawiła się zwrócenie uwagi na tę kwestię. Z jednej strony należy więc uznać, że audytor bardziej przekonał się co do realności tej pozycji bilansowej pomiędzy tymi dwoma datami. Z drugiej należy pamiętać, że audyt charakteryzuje się sporo większą dokładnością i szczegółowością procedur kontrolnych niż przegląd półroczny.

Spółka ma niski wskaźnik zadłużenia ogólnego na poziomie 0,33 oraz posiada dodatnią pozycję długu netto w kwocie 3,7 mln zł, co oznacza, że posiadane środki pieniężne przewyższają o tę wartości zadłużenie finansowe (kredyty, pożyczki oraz leasingi). Operacyjny cash flow za rok 2018 wyniósł 8,2 mln zł i był gorszy od ubiegłorocznego o 1,0 mln zł. Podstawowym powodem tej różnicy było pojawienie się na krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych dość znacznej kwoty 1,99 mln zł pod tajemniczym hasłem „inne”, która w zeszłym roku wynosiła tylko 0,38 mln zł. Niestety brak komentarza czego dotyczy ta wartość, która zarówno w stosunku do rocznych zysków jaki sumy bilansowej jest jednak zauważalna.

Pozostałe zagadnienia oraz podsumowanie

Pożyczką udzielona większościowemu akcjonariuszowi w kwocie 1,7 mln zł, oprocentowanej na warunkach rynkowych o której pisałęm podczas poprzedniej analizy (https://www.stockwatch.pl/forum/wpis-najnowszy-365556_4FUNMEDIA.aspx#365556) została spłacona co oczywiście cieszy.

Dodatkowo warto wspomnieć, ze całkowite wynagrodzenie zarządu za rok 2018 (5 osób) wyniosło 332 tys. zł czyli dość niewiele porównując zarówno do innych podobnych spółek jak i standardów rynkowych. Pamiętać jednak należy, że członkowie zarządu mają istotną marchewkę w postaci uchwalonego w 2015 roku programu motywacyjnego na lata 2016-2019. Warunki brzegowe programu motywacyjnego za lata 2016-2017 zostały wykonane i członkowie zarządu otrzymali możliwość objęcia ok. 120 tys. akcji po cenie 1 zł za akcję. Jednym z parametrów było zwiększenie EBITDA o 20 proc. r/r i taki cel też był na rok 2018. Patrząc jednak na wyniki 2018 roku wydaje się, że nie został on osiągnięty, choć być może spółka będzie rozpatrywać wyniki w ujęciu dwuletnim. Potencjalna maksymalna ilość akcji z programu motywacyjnego, które mogą być przyznane zarządowi za wyniki 2018 roku wynosi ok. 88 tys. szt. czyli około 2 proc. całości kapitału akcyjnego.

Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty jednoznacznie stwierdzają niedowartościowanie spółki, co przy wycenie P/E na poziomie 6,5, czy EV/EBITDA w okolicach 4,0 nie może dziwić. Spółka była handlowana w ostatnich 5 latach przy wskaźniku P/E w zakresie 4-20, a P/BV 0,6-1,8. Taka wycena oczywiście na pierwszy rzut oka nasuwa myśl o nieefektywności rynku i niedoszacowaniu spółki.

Proszę jednak zwrócić uwagę, na fakt, że spółka swoje ostatnie maksima osiągnęła w czerwcu 2018 roku w okolicach 17 zł, po czym zanotowała istotną przecenę do poziomów około 11 zł. W międzyczasie przyszło pogorszenie wyników oraz ogłoszenie nowej strategii. Wydaje się więc, że rynek wtedy i obecnie nie do końca wierzył w dalszą poprawę wyników, przynajmniej w roku 2019 i z pewną dozą sceptycyzmu ocenia strategię dywersyfikacji. Dodając do tego słabnący segment telewizyjny czy potencjalne wyhamowanie na poziomie agencji reklamowych, widać, że jedynym w miarę pewnym motorem napędowym na rok 2019 zostaje segment reklamy zewnętrznej. Przyjmując taki scenariusz należałoby jednak oczekiwać pogorszenia zysków w roku 2019 co być może tłumaczyłoby niską obecnie wycenę wskaźnikową spółki. Gdyby jednak przyjąć bardziej optymistyczne założenia (utrzymanie wyników w segmentach agencji reklamowych oraz TV, poprawa w reklamie zewnętrznej oraz break-even na nowym polu e-commerce) to wtedy wycena stałaby się jeszcze bardziej atrakcyjna.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutajPowyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 maja 2019 19:01

krewa
krewa PREMIUM
342
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 836
Wysłane: 23 marca 2021 19:20:23 przy kursie: 8,66 zł
4FUN MEDIA - spojrzenie na wykres

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 13-04-2021 19:20:23.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 1018)


Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,571 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +160,40% +32 079,29 zł 52 079,29 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d