pixelg
VOTUM - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

10 11 12 13 14 15 16

VOTUM [VOT]

AKTUALNY KURS: 16,78 zł (+0,48%) 22-06-2021 16:43
piase
12
Dołączył: 2009-02-18
Wpisów: 29
Wysłane: 28 maja 2021 18:30:14 przy kursie: 17,10 zł
Z kronikarskiego obowiązku odnotowuję kolejną prawomocną wygraną Votum ;) Tym razem vs. mBank - nieważność i zasądzenie 35tys. zł + odestki i koszty procesowe.

Poprzedni prawomocny był 13 maja. Podkręcają tempolove4
Edytowany: 28 maja 2021 18:34

Drizzt
16
Dołączył: 2011-09-04
Wpisów: 84
Wysłane: 1 czerwca 2021 08:04:09 przy kursie: 17,10 zł
Jest i raport w którym widać pozytywny wpływ wyroku SN, po którym to kurs akcji tak mocno spadał, bo rynek czytał artykuły pro bankowe :D
Powyższe informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie.
Edytowany: 1 czerwca 2021 08:04

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 654
Wysłane: 8 czerwca 2021 23:03:23 przy kursie: 16,42 zł
Not great, not terrible, czyli czekając na orzeczenie – omówienie sprawozdania Grupy Votum po I kw. 2021 r.

Przychody Grupy Votum wyniosły w I kw. roku 43 mln zł i były o 6,1 mln zł (17 proc.) wyższe r/r i 2,2 mln zł (-5 proc.) niższe od rekordowego IV kw. 2020 r. Wzrosty w ujęciu r/r to efekt uruchomienia głównie segmentu fotowoltaiki, natomiast w „starych” biznesach łączne obroty były raczej płaskie.

W sumie taki obraz nie powinien nikogo raczej dziwić. Spółka rozpoznaje przychody z opłat wstępnych i przychody success fee za wygrane sprawy. Votum zwiększyła liczbę kontraktów r/r, ale głównie za sprawą segmentu odnawialnych źródeł energii. Pozyskano nieco więcej klientów frankowych (2 proc.), ale spadła liczba pozyskiwanych spraw osobowych (-16 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o zakończone sprawy, to spółka nie podaje takich danych wprost, ale można próbować je kalkulować w oparciu o udostępniane KPI. Na podstawie różnicy spraw procesowych i przedprocesowych pomiędzy kwartałami, a także pozyskanych kontraktów dostaniemy pewne odwzorowanie, które prawdopodobnie oparte jest pewnymi błędami, jak choćby zmian w prezentacji przez spółkę. Wygląda na to, że w I kw. liczba rozstrzygnięć spadła o ponad 20 proc. r/r, co związane jest z ograniczoną pracą sądów i odwoływaniem posiedzeń. Ten efekt znamy w szczególności z poprzedniego roku. Z drugiej strony nie wiemy jaka jest jednostkowa wartość rozstrzygnięcia, bo może być tak, że obecnie zapada mniej spraw, ale bardziej skomplikowanych, rotujących dłużej i dających większą premię. W związku z tym na poniższe dane trzeba patrzeć z odpowiednim dystansem.


kliknij, aby powiększyć


O ile przychody wyglądają całkiem dobrze, to niestety wynik na sprzedaży i wynik operacyjny uległy regresowi. Zysk operacyjny spadł o 2,1 mln zł (39 proc.) r/r i 0,3 mln zł (7 proc.) kw/kw. Marża operacyjna obniżyła się z 15 proc. przed rokiem do 8 proc. obecnie (8 proc. w IV kw. 2020 r.). Z rachunku rodzajowego wynika, że wzrost kosztów to przede wszystkim efekt wykazania zużytych materiałów i energii, które można łączyć z OZE. Ale rosną także koszty usług obcych (+3,4 mln zł) i wynagrodzenia (+1,1 mln zł).


kliknij, aby powiększyć


Spółka wyjaśnia, że wzrost kosztów usług obcych oraz wynagrodzeń to efekt większej liczby prowadzonych spraw i faktycznie taki wzrost ma miejsce. Na koniec I kw. łącznie na etapie procesowym i przedprocesowym było 36 tys. postępowań, czyli o 23 proc. więcej r/r i 7 proc. więcej kw/kw. Skoro liczba spraw w obsłudze wzrosła szybciej od przychodów, to nie może dziwić, że wynik jest słabszy. W tym biznesie, przy tej księgowości (spółka ma rachunek wyników mocno oderwany od memoriału, nie kapitalizuje wszystkich kosztów prowadzenia na bilansie) w okresach wzrostu zawsze koszty będą obciążać wynik wcześniej niż pojawią się przynależne im przychody. Nie można o taką księgowość mieć pretensji, bo przecież wygrana w sądzie nie jest rzeczą pewną.


kliknij, aby powiększyć


Spadek wyniku operacyjnego wygląda na pierwszy rzut oka słabo, ale jest on obciążony kosztami rozwoju nowych aktywności. Już tylko eliminując segment OZE wynik wyniósłby 4,2 mln zł, a jego spadek zmniejszyłby się do 21 proc. To nadal istotnie mniej niż przed rokiem, ale jak napisałem wcześniej - wynika to z pewnej specyfiki księgowej - część kosztów spraw jest wykazywana w momencie poniesienia, a nie rozpoznania przychodów. Jeśli biznes byłby stabilny to efektu nie byłoby widać, natomiast w fazie wzrostu będziemy mieć nadreprezentację kosztów, a w fazie schyłkowej nadreprezentację przychodów.

W linii finansowej nic istotnego się nie wydarzyło, ale za to mamy całkiem istotny wpływ linii fiskalnej. Zysk brutto w I kw. br. wyniósł 3,3 mln zł, natomiast zysk netto 2,3 mln zł, co daje efektywną stopę opodatkowania na poziomie 29 proc. w porównaniu do 22 proc. przed rokiem. W I kw. 2020 r. spółka zaraportowała 5,2 mln zł zysku brutto i 4,1 mln zł zysku netto.

Segmenty operacyjne
Nieco więcej można wyczytać z rachunku segmentowego. W zakresie szkód osobowych przychody wyniosły 9 mln zł i były o 2 proc. wyższe r/r i 6 proc. kw/kw. EBIT zamknął się kwotą 5,7 mln zł zysku, czyli o 53 proc. wyższą r/r i 42 proc. wyższą kw/kw. Z jednego z wcześniejszych wykresów wynika, że w I kw. br. spółka zakończyła znacznie więcej spraw (na rynkach zagranicznych) w raportowanym okresie niż przed rokiem i efektem tego jest bardzo dobry wynik. Niestety, sprzedaż idzie nieco gorzej, bo liczba pozyskanych kontraktów na rynkach zagranicznych była w miarę stała, ale spadła liczba pozyskanych klientów w kraju – 20 proc.


kliknij, aby powiększyć


W zakresie szkód rzeczowych, czyli cesji szkód na pojazdach, przychody wyniosły 6 mln zł i były o 26 proc. niższe r/r i 3 proc. niższe kw/kw. To prawdopodobnie wciąż efekt niższej sprzedaży w poprzednich kwartałach, związanej z ograniczeniem mobilności w efekcie pandemii. Zysk operacyjny wyniósł 0,7 mln zł w porównaniu do 1,7 mln zł przed rokiem. Na szczęście sprzedaż wraca na poziomy przedpandemiczne. W I kw. pozyskano 1.642 sprawy, czyli tylko o 54 mniej r/r i aż o 638 więcej niż w poprzednim kwartale.


kliknij, aby powiększyć


W segmencie rehabilitacji przychody wyniosły 5,1 mln zł i były o 15 proc. wyższe r/r. Wzrosty osiągnięto przy mniejszym obłożeniu placówek, ale spadek tego wskaźnika wynika ze zwiększenia bazy. Prawdopodobnie świadczono usługi dla większej liczby pacjentów i efektem tego jest wyższy wynik. EBIT wyniósł 0,3 mln zł i był o 36 proc. wyższy r/r i 94 proc. wyższy kw/kw.


kliknij, aby powiększyć


Małym zawodem są obroty w segmencie OZE. Przychody wyniosły 6,2 mln zł w porównaniu do 8,3 mln zł kwartał wcześniej. Spółka tłumaczy spadek sprzedaży niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, z czym raczej polemizować nie można – faktycznie w I kw. zima dała o sobie znać. Niestety, mała liczba montaży nie pozwoliła na pokrycie kosztów stałych i segment zakończył I kw. stratą na poziomie 0,9 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Jak wiadomo Votum mocno stawia na sprawy bankowe. Niestety, analiza efektów działalności w tej dywizji jest mocno utrudniona przez zmiany pomiędzy segmentami. W związku z dominującym charakterem nabywanych spraw bankowych w portfelu w I kw. postanowiono spółkę DSA Investment przenieść z segmentu pozostałych do segmentu bankowego, przez co poprzednie kwartały są nieporównywalne. Proszę zwrócić uwagę, że obroty międzysegmentowe w tej dywizji skoczyły z 5,5 mln zł w IV kw. do 10,9 mln zł obecnie. Jak mniemam są to usługi pozyskiwania klientów na rzecz innych segmentów. Wzrosły też przychody zewnętrzne, ale nie dałbym sobie głowy uciąć, że to efekt większej liczby pozyskanych klientów i opłat wstępnych (KPI temu przeczą), czy rozpoznania przychodów z success fee. Wzrost ten raczej jest efektem przeniesienia DSA. Podmiot ten prawdopodobnie odpowiada także za to, że dywizja bankowa pokazała 0,98 mln zł EBIT zamiast strat w poprzednich trzech kwartałach.


kliknij, aby powiększyć


Skoro przeniesiono spółkę DSA nie powinno nikogo dziwić, że spadła sprzedaż w segmencie pozostałych – ta zewnętrzna o 70 proc., natomiast do innych segmentów o 71 proc. Podobnie raczej nie jest zaskoczeniem, że zamiast 0,8 mln zł zysku mamy 2 mln zł straty.


kliknij, aby powiększyć


Akurat w tym kwartale wyłączenia konsolidacyjne nie odegrały większej roli.

W bilansie nie zaszły jakieś radykalne zmiany, ale warto zwrócić uwagę, że spółka wykazała nieco więcej przychodów na bazie MSSF15, czyli przychodów szacowanych – pozycja bilansowa pokazująca przychody wzrosła o prawie 70 proc. Stan gotówki w kasie powiększył się o 1,2 mln zł, natomiast dług finansowy netto praktycznie się nie zmienił.


kliknij, aby powiększyć


Szału w wynikach nie ma i być nie mogło. Frukty, na które liczy zarząd, pojawią się wraz z pojawieniem się na większą skalę opłat z tytułu success fee, co może mieć miejsce już w końcówce roku, choć w tym miejscu nieco spekulujemy. Część postępowań sądowych jest wstrzymana do orzeczenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, które początkowo było wyznaczone na 11 maja, ale SN postanowił orzeczenie przełożyć i wystąpił o opinie do KNF, RPO, NBP, Rzecznika Finansowego i …. Rzecznika Praw Dziecka. Trudno nie odnieść wrażenia, że to gra na zwłokę związana z zasiadaniem w SN sędziów wybranych przez Neo-KRS, których skuteczność wyboru część środowiska podważą, a uchwała z takimi sędziami w składzie może być w przyszłych latach wzruszana. Co więcej, na tamten moment nie było pisemnego uzasadnienia Uchwały SN w składzie 7 osobowym dotyczącego wzajemnych rozliczeń, choć z boku w tym aspekcie sprawa wydaje się jasna. Obecna linia orzecznicza sądów jest bardzo korzystna dla frankowiczów. Votum informuje, że na kilkadziesiąt spraw w tym roku większość została unieważniona, mniejsza część "odfrankowiona", natomiast zapadło tylko jedno niekorzystne orzeczenie. Jeśli w przyszłym orzeczeniu SN nie uwzględni skutków gospodarczych i stabilności systemu bakowego, to można się spodziewać lawiny schodzącej dwiema drogami. Po pierwsze należałoby oczekiwać szybszego procesowania spraw i orzeczenia w tych, gdzie termin uzależniono od stanowiska SN. Po drugie prawdopodobnie do kancelarii prawnych ruszy fala podobna do tej po wyroku TSUE ws. Państwa Dziubaków. Nie czekając na rozstrzygnięcia Votum już zmieniła swoją strategię procesową. W obecnej chwili żąda w pozwach unieważnienia umowy, co daje spółce większą wartość roszczenia i prawdopodobnie prowizji od wyniku.

Na koniec kwartału wartość prowadzonych spraw frankowych wynosiła 1,8 mld zł, a obecnie już ponad 2 mld zł. Biorąc od tego konserwatywny 10 proc. success fee mamy do rozpoznania ok. 200 mln zł dodatkowych przychodów w kolejnych latach. Koszty tych spraw już się w wynikach częściowo pojawiły, wiec gra idzie tak naprawdę o duże pieniądze. Obecnie spółka wyceniana jest na niecałe 200 mln zł, co może oznaczać oczekiwanie na 15-20 mln zł powtarzalnego, rocznego wyniku netto. Mówiąc inaczej, sukces portfela frankowego jest mało widoczny w kapitalizacji spółki. Oczywiście, orzeczenie Izby Cywilnej SN jest pewnym zagrożeniem, ale obrana ścieżka orzecznicza przez sądy powszechne wydaje się wskazywać, że to ryzyko nie jest duże. Nie bez znaczenia jest jednak marketingowy odbiór orzeczenia. Niestety, trzeba się uzbroić w cierpliwość i to nie wiadomo na jaki okres, gdyż termin kolejnego posiedzenia i orzeczenia nie został przez SN wyznaczony.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 9 czerwca 2021 09:27

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


piase
12
Dołączył: 2009-02-18
Wpisów: 29
Wysłane: 14 czerwca 2021 14:43:12 przy kursie: 16,72 zł
Odnotowuję następny prawomocny wyrokhello1 Po raz kolejny vs. mBank.

Ewidentnie mamy przyspieszenie.

topfacet
15
Dołączył: 2010-09-09
Wpisów: 2 646
Wysłane: 15 czerwca 2021 10:15:56 przy kursie: 16,98 zł
Co do uchwały SN - nie wiadomo kiedy będzie, tzn. czy w ogóle będzie. Także niezbyt wiem na co Sądy a szczególnie apelacyjne czekają.

SilnyBelwas
SilnyBelwas PREMIUM
0
Dołączył: 2021-02-13
Wpisów: 5
Wysłane: 15 czerwca 2021 16:57:41 przy kursie: 16,98 zł
Sądy a szczególnie apelacyjne czekają na zakończenie postępowania przed SN. Jeśli SN zdecyduje się, że uchwały ma nie być (bo np. w składzie są nieuprawnieni - zdaniem niektórych - sędziowie) to wówczas wyda postanowienie o odmowie podjęcia uchwały.

Tylko uchwała albo postanowienie o odmowie podjęcia uchwały może być przesłanką do odwieszenia postępowań, które obecnie zostały zawieszone z uwagi na oczekiwanie na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego.

Jako prawnik mogę powiedzieć, że tak to działa rutynowo i sądy nie biorą pod uwagę emocji kredytobiorców frankowych czy nadziei inwestorów w spółkę Votum :)
Edytowany: 15 czerwca 2021 16:58

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
115
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 598
Wysłane: 15 czerwca 2021 17:17:53 przy kursie: 16,98 zł
Cytat:
Sądy a szczególnie apelacyjne czekają na zakończenie postępowania przed SN. Jeśli SN zdecyduje się, że uchwały ma nie być (bo np. w składzie są nieuprawnieni - zdaniem niektórych - sędziowie) to wówczas wyda postanowienie o odmowie podjęcia uchwały.

Tylko uchwała albo postanowienie o odmowie podjęcia uchwały może być przesłanką do odwieszenia postępowań, które obecnie zostały zawieszone z uwagi na oczekiwanie na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego.

Jako prawnik mogę powiedzieć, że tak to działa rutynowo i sądy nie biorą pod uwagę emocji kredytobiorców frankowych czy nadziei inwestorów w spółkę Votum :)


Gdyby teraz SN nie podjął uchwały po tym jak zdecydował o zadaniu pytań m.in. Rzecznikowi Praw Dziecka - to byłby to kolejny kabaret i mówiąc wprost jawny brak poszanowania dla ludzi i ich praw. Takie zachowanie kolejny raz zdeprecjonowałoby szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości w Polsce. O znaczeniu politycznym takiego aktu nie wspominając. Dlatego uważam, że uchwała zostanie podjęta tylko pewno będą jakieś disclaimer-y.


bankrucik
54
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 316
Wysłane: 16 czerwca 2021 00:05:20 przy kursie: 16,98 zł
SilnyBelwas napisał(a):
Sądy a szczególnie apelacyjne czekają na zakończenie postępowania przed SN. Jeśli SN zdecyduje się, że uchwały ma nie być (bo np. w składzie są nieuprawnieni - zdaniem niektórych - sędziowie) to wówczas wyda postanowienie o odmowie podjęcia uchwały.

Tylko uchwała albo postanowienie o odmowie podjęcia uchwały może być przesłanką do odwieszenia postępowań, które obecnie zostały zawieszone z uwagi na oczekiwanie na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego.

Jako prawnik mogę powiedzieć, że tak to działa rutynowo i sądy nie biorą pod uwagę emocji kredytobiorców frankowych czy nadziei inwestorów w spółkę Votum :)


wystarczyłoby gdyby sędziowie zaczęli stosować prawo europejskie, nie muszą na nic czekać
właśnie za tego typu "pytania" sędziów powinny być dyscyplinarki...gotowym materiałem do dyscyplinarki jest odpowiedź TSUE, to właściwie oskarżenie sędziego o o brak wiedzy.. jak nie potrafi orzekać to powinien przestać pełnić funkcję...
www.prawo.pl/biznes/dyrektywa-...
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com
Edytowany: 16 czerwca 2021 00:15

Amphibious
4
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 477
Wysłane: 18 czerwca 2021 18:23:51 przy kursie: 16,70 zł
Nie wiem o czy piszecie , 166 wyroków dla Votum w tym roku , większość po 11 maja , właśnie wtedy wszystko najbardziej ruszyło z kopyta , to są czyste fakty , czytajcie posty zarządu na Tweeterze to nie będziecie musieli spekulować .
Water=70% Land=30% Its a Divers World !!!

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
10 11 12 13 14 15 16

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,169 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,25% +33 649,63 zł 53 649,63 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło