STALEXP - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

2 3 4 5 6 7 8 9

STALEXP [STX]

AKTUALNY KURS: 3,39 zł (+0,15%) 24-07-2019 09:20
pprezes
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 27 lipca 2016 12:08:10 przy kursie: 3,55 zł
Oczywiście masz rację, z tego co się orientuję to w momencie zbyt dużego ruchu na autostradzie wówczas muszą dobudować nowy pas ruchu a to pewnie bardzo by bolało Stalexport. Dlatego pewnie będą zmuszeni podnieść opłaty za przejazd żeby trochę ograniczyć przejazdy kierowców, jest to trochę paradoksalna sytuacja .

saturas
Dołączył: 2009-07-15
Wpisów: 116
Wysłane: 1 sierpnia 2016 21:22:14 przy kursie: 3,65 zł
anty_teresa napisał(a):
Szkoda tylko, że ten zysk jest w sporej części jednorazowy... Proponuję zerknąć do rachunku rodzajowego na stronie 15. Spółka pokazała 12,6 mln zysku z rozwiązania rezerw na wymianę nawierzchni. Rok wcześniej rezerwa obciążyła wynik kwotą 5,4 mln zł.CF operacyjny wygenerowany przez spółkę jest r/r w zasadzie taki sam. Teraz 43,9 mln zł, rok temu 42,1 mln zł. Spokojnie z tym hurra optymizmem.


No to chyba już nadszedł czas na hurra optymizm. Mimo że w 2 kwartale spółka utworzyła rezerwę na 5,2 mln zł.(mw tyle samo co w 2kw 2015) to wynik jest o 6 mln zł lepszy do 2kw 2015:
2015: 24,6 mln zł
2016: 30,5 mln zł

CF również wygląda przyzwoicie.

pprezes
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 1 sierpnia 2016 23:28:01 przy kursie: 3,65 zł
Wyniki są świetne a kto będzie inaczej twierdził tzn. że się nie zna, poprawa jest we wszystkim : przychodach, zyskach, przepływach operacyjnych, obrotówce,zobowiązaniach (spadek), itd.


Skimixa
Skimixa PREMIUM
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 139
Wysłane: 3 sierpnia 2016 10:57:28 przy kursie: 3,68 zł
Proszę o analizę wyników .
Dziękuję

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 678

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 678
Wysłane: 6 sierpnia 2016 21:43:27 przy kursie: 3,69 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Stalexport SA po 1 półroczu 2016 r.

Stalexport pochwalił się w pierwszym półroczu naprawdę fajnym wynikiem, nawet jak uzyskane rezultaty skoryguje się o zdarzenia jednorazowe. Część mniej biegłych inwestorów w rachunkowości od razu uzna spółkę za skrajnie nieoszacowaną, ale popełnią przy tym prawdopodobnie jeden bardzo poważny błąd metodologiczny. Tego podmiotu nie da się niestety wycenić za pomocą mnożników opartych o zysk. Z tego powodu omówienie będzie nieco inne niż zwykle, ale mam nadzieję iż uznacie je Państwo za wartościowe.

W pierwszym półroczu spółka odnotowała zwyżkę obrotów o 15 proc., a sprzedaż zamknęła się kwotą 137 mln zł. Roczny przychód wzrósł z 262 do 281 mln zł. Wzrost sprzedaży jest pochodną większego o ponad 11 proc. ruchu i podwyżki cen za przejazd która została wprowadzona 1 marca 2015 r. Choć przychody mocno poszły w górę, to spółka wykazała znacznie mniejsze koszty operacyjne, głównie za sprawą rozwiązania rezerwy na wymianę nawierzchni. To kolejne półrocze, w którym spółka takową rezerwę rozwiązała. EBIT w 1 półroczu wyniósł ponad 100 mln zł, a zysk netto 73 mln w relacji do 45 mln przed rokiem. Jeśli z rocznego wyniku operacyjnego w kwocie 205 mln zł wyjmiemy przeszacowania to finalnie dostaniemy i tak ok. 190 mln zysku EBIT i ok. 132 mln zysku netto. Kwoty zaiste potężne implikujące C/Z na poziomie 6,9.


kliknij, aby powiększyć


W dodatku spółka ma całą masę gotówki - 487 mln jako zabezpieczenie wykonania obowiązków koncesyjnych oraz 266 mln w aktywach krótkoterminowych. Można by powiedzieć, że spółka jest ekstremalnie tania, ale gdyby jej działalność trwała nieskończenie długo…
Normalnie czas trwania spółki jest nieograniczony i wyceniając każdy podmiot zakłada się, że będzie prowadził działalność do nieskończoności. W przypadku Stalexportu niestety jest inaczej. Jej aktualna działalność ma ściśle określony czas trwania – 2027. Wtedy to wygaśnie koncesja na prowadzenie działalności i autostrada A4 wraz ze wszystkimi pożytkami przejdzie na rzecz Skarbu Państwa. Z tego powodu spółki nie da się wycenić metodami mnożnikowymi opartymi i wskaźnik C/Z.

W przypadku Stalexportu nie za bardzo nadaje się także wycena na podstawie wartości księgowej. Proszę zauważyć, że w aktywach największą wartość stanowią wartości niematerialne – 511 mln zł.

Cytat:
Umowa Koncesyjna, której stroną jest Stalexport Autostrada Małopolska S.A., spełnia przesłanki zastosowania modelu wartości niematerialnej. Grupa rozpoznała wartość niematerialną jako wynagrodzenie za dostosowanie autostrady do wymogów autostrady płatnej (Etap I) oraz za roboty budowlane (modernizacje), które zgodnie z Umową Koncesyjną mają zostać wykonane w terminach późniejszych (Etap II). Wartość początkowa elementu wartości niematerialnej rozpoznanej w odniesieniu do kosztów Etapu I, została określona na poziomie rzeczywistych wydatków inwestycyjnych w związku z nim poniesionych (z uwzględnieniem kosztów finansowania zewnętrznego), a wartość początkowa elementu wartości niematerialnej rozpoznanej w odniesieniu do przewidywanych wydatków inwestycyjnych Etapu II została określona jako wartość bieżąca tych przyszłych wydatków na dzień ujęcia po raz pierwszy (bez uwzględnienia kosztów finansowania zewnętrznego).


A zatem aktywa produkcyjne mają wartość nieco fikcyjną i nie są niczym innym jak wydatkami, które już zostały poniesione i wydatkami które jeszcze zostały do poniesienia zdyskontowanymi do chwili obecnej. Pamiętajmy, że A4 wraz z wybudowaną infrastrukturą zostanie przeniesiona na SP, dlatego też spółka te wartość będzie amortyzować aż do 2027 r. kiedy to powinna ulec całkowitemu rozliczeniu przez koszty.

Dlatego do wyceny spółki należy podejść za pomocą tradycyjnego DCF’a. EBITDA oczyszczona o zmianę rezerw wyniosła w ciągu ostatnich 4 kwartałów 233,7 mln zł. Po uwzględnieniu podatku (do wyliczenia należy pomniejszyć EBITDA o amortyzację i koszty odsetek) dostaniemy mniej więcej 201,7 mln zł operacyjnych wpływów netto.

Jeśli założymy, że taki strumień gotówki będzie do spółki co roku wpływał aż do końca koncesji i zdyskontujemy do wartości bieżącej, następnie odejmiemy dług netto i zdyskontowane do poniesienia wydatki to powinniśmy otrzymać wartość spółki.
Spółka oczywiście nie ujawnia w sprawozdaniu ile musi wydać i kiedy planuje to zrobić aby spełnić warunki koncesyjne, ale podaje zdyskontowaną wielkość rezerw oraz opłaty koncesyjnej, czyli coś co potrzebujemy użyć przy szacowaniu wartości spółki jako przyszłe wydatki. Nie wiemy co prawda z jaką stopą wartości te były dyskontowane, ale nie pozostaje nic innego jak założyć, że z właściwą, a ponadto że rezerwy obejmują całość prac jakie należy wykonać.

Zakładając oczekiwaną stopę zwrotu dla wpływów na poziomie 12 proc. i stosując powyższe założenia otrzymamy wartość spółki na poziomie 1,23 mld zł.


kliknij, aby powiększyć


Uzyskany rezultat jest powyżej obecnej kapitalizacji. A więc można powiedzieć, że rynek przyjmuje teraz nieco inne założenia i to niebezpodstawnie. Stalexport poinformował, że konieczna jest wymiana nawierzchni na blisko połowie autostrady. Podpisał już nawet umowę wykonawczą, a z prezentacji rocznej wynika, że prace potrwają do końca 2017 r. Z poziomu rezerw można wnioskować, że drugą część także będzie wymieniana. Wizja korków i utrudnień może odstraszyć potencjalnych użytkowników i przekierować ruch na DK94. Zmniejszając tylko ruch o 10 proc. w ciągu najbliższych 4 lat (2 lata na już podpisanej umowie i 2 dla kolejnej części) wycena z takiego modelu spadnie nam do 1,14 mld zł. To jednak nie wszystko co się może zdarzyć.

Wśród ryzyk znajdziemy także:
Cytat:
Dodatkowe ryzyka wynikają również z decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „UOKiK”) z 2008 roku, w której m.in. uznano za ograniczającą konkurencję praktykę Koncesjonariusza, polegającą w opinii UOKiK na „narzucaniu nieuczciwych cen za przejazd płatnym odcinkiem autostrady w wysokości określonej w cenniku opłat w czasie remontu tego odcinka autostrady powodującego znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów” i nakazano zaniechania jej stosowania. Wykonując w przyszłości remonty, powodujące znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, Koncesjonariusz powinien uwzględnić postanowienia decyzji przy realizacji polityki określania stawek opłat za przejazd. Spółka ograniczyła to ryzyko poprzez wprowadzenie odpowiednich zasad prowadzenia prac remontowych zmniejszających utrudnienia w ruchu w czasie ich prowadzenia.


A zatem spółce grozi obniżka taryfy za przejazd. Biorąc pod uwagę znów kolejne 10 proc. zniżki otrzymamy z modelu już tylko 1 mld zł, co jest już wartością bardzo blisko obecnej kapitalizacji.


kliknij, aby powiększyć


W dodatku proszę zauważyć, że w modelu zakładam wpływy z całego 2016 r., a przecież za nami już wyniki półroczne, których efekt mamy w postaci gotówki w kasie. Z tego powodu tegoroczny wpływ należałoby skorygować o ponad 100 mln zł, a wtedy już wartość modelu uzgadnia się z kapitalizacją.

To wszystko jest oczywiście tylko zabawą liczbami, a nie wyceną sensu stricte czy tym bardziej rekomendacją. Chciałem tylko pokazać jak bardzo można się pomylić licząc wartość spółki z C/Z na poziomie 10, a bardziej właściwym modelem. Dla nie finansisty spółka jest niestety do wyceny dość niewdzięczna. Zaprezentowany model nie jest idealny. Z jednej strony konserwatywnie założyłem, że wszystko co w aktywach prócz gotówki ma wartość praktycznie zerową (a spółka ma przecież jakieś nieruchomości niezwiązane z autostradą) oraz stały ruch na autostradzie, z drugiej uwierzyłem na słowo, że prezentowana wartość rezerw i zobowiązań jest faktyczna i dobrze oszacowana. Nie wiemy jaki będzie wpływ remontu na użytkowników i cenę, a także czy nie pojawią się jakieś niespodzianki.


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 6 sierpnia 2016 21:44

pprezes
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 7 sierpnia 2016 08:23:09 przy kursie: 3,69 zł
Wg rekomendacji Noble Securities z 2014 płatność koncesyjna to 229 mln zł i płatność zacznie się od 2019r. Generalnie zgadzam się z analizą (można pożonglować innymi liczbami choćby kolejne podwyżki opłat) a ja przyjąłem sobie już dawno że więcej niż 5-7% rocznie to max o ile może kurs urosnąć co roku.

Skimixa
Skimixa PREMIUM
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 139
Wysłane: 7 sierpnia 2016 21:56:43 przy kursie: 3,69 zł
Dzieki za ocenę wynków.
Pytanie co z zyskiem skumulowanym w spółce po okresie koncesji. Okaże sie ze na akcje przypada 7 PLN gotówki i zero zobowiązań ?


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 678
Wysłane: 8 sierpnia 2016 07:41:19 przy kursie: 3,69 zł
Możliwe. Wcześniej, ładnych parę lat temu można było liczyć na jakieś przedłużenie funkcjonowania spółki i rozwój autostrad w formule PPP. Teraz szansa jest na to zerowa.

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 445
Wysłane: 29 grudnia 2016 13:34:52 przy kursie: 3,91 zł
Stalexport wystąpił do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o wydanie zgody na podwyższenie od 1 marca 2017 roku stawki opłaty za przejazd dla pojazdów kategorii 2, 3, 4 i 5 z kwoty 26,50 zł do 30 zł na każdym placu poboru opłat, tj. w Mysłowicach i w Balicach. Źródło


bzdkas
bzdkas PREMIUM
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 289
Wysłane: 6 kwietnia 2017 13:51:12 przy kursie: 4,05 zł
proszę wrzucić do kolejki analiz spółkę(podobnie gobarto)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 678
Wysłane: 18 kwietnia 2017 11:14:28 przy kursie: 4,04 zł
Stalexport pędzi autostradą zysków – omówienie sprawozdania GK Stalexport SA

Spółka ma za sobą kolejne bardzo udane półrocze. Przychody w drugiej połowie 2016 r. wyniosły 155,2 mln zł i były wyższe o 8,3 proc. (11,94 mln zł) r/r . Wzrost obrotów wynikał ze znacznie wyższego ruchu na autostradzie A4 przy zachowaniu takiej samej opłaty za przejazd. Koszt własny sprzedaży, zmniejszył się o 7,7 mln zł, ale to w zasadzie nic nie mówi o tym, co się w ostatnim półroczu faktycznie stało. Więcej informacji przynosi rachunek rodzajowy. Z analizy poszczególnych pozycji wynika, że suma kosztów usług obcych (z wyłączeniem rezerw na naprawę nawierzchni), kosztów pracowniczych, amortyzacji, kosztów materiałów i energii jest względnie stabilna na przestrzeni ostatnich lat i zamyka się w przedziale 45-50 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


O zmianie wyniku operacyjnego poza wzrostem przychodów decydują ruchy na rezerwach na wymianę nawierzchni. Posiadana przez STX koncesja zobowiązuje spółkę do utrzymywania odpowiedniego stanu autostrady, a także przekazania w momencie wygaśnięcia koncesji autostrady w określonym stanie. Z tego powodu spółka musi okresowo wymieniać asfalt i tworzy rezerwę na przewidywane koszty wymiany w przyszłości.

W idealnym przypadku (tzn. takim, że prognozy wysokości kosztów i czasu ich poniesienia są zgodne z rzeczywistością) spółka stopniowo powinna rezerwę zwiększać i wykorzystywać. Przykładowo jeśli zamierza w ciągu 10 lat wydać na ten cel 100 mln zł to co roku powinna obciążyć rachunek wyników kwotą 10 mln zł przez zwiększenie rezerwy. Jednocześnie jeśli w danym okresie poniesie wydatki na wymianę tejże nawierzchni to wykorzystuje rezerwę, ale sam akt wykorzystania nie powinien mieć już wpływu na wynik. Jeśli jednak po drodze zmieniają się szacunki co do wysokości kosztów do poniesienia, to zmiana tych szacunków wpływa na wynik.

Od półtora roku rezerwa na naprawę nawierzchni jest rozwiązywana, przy czym największe rozwiązanie nominalnie miało miejsce w drugiej połowie poprzedniego roku – 14,8 mln zł. Przez rozwiązanie rezerwy wynik okresu jest niestety zawyżony, podobnie jak ten w pierwszej połowie 2016 r, czy w drugiej 2015. Obecna wartość rezerwy wynosi 80,1 mln zł, wobec czego obciążenie roczne powinno wynosić ok. 8 mln zł. (10 lat do wygaśnięcia koncesji), a mamy prawie 15 mln dodatkowego zysku. Z tego powodu można powiedzieć, że powtarzalny wynik okresu jest o ok. 23 mln zł zawyżony. A zatem na zmianę EBIT w 1/3 wpływa poprawa na przychodach i w 2/3 ruch na rezerwach na naprawę nawierzchni. Ostatecznie wynik operacyjny wykazany w rachunku wyników wyniósł 122,2 mln zł wobec 103,1 mln zł w II połowie 2015 r.


kliknij, aby powiększyć


W linii finansowej jest spokojnie, choć salda są znaczące. W drugiej połowie 2016 r. spółka pokazała 6,3 mln zł przychodów finansowych (-4,5 proc. r/r) od środków na rachunkach bankowych i 17,2 mln zł kosztów (+1 proc. r/r). W kosztach prócz odsetek od zobowiązań kredytowych mamy też dyskonto od płatności koncesyjnej (5,6 mln zł) oraz 4,2 mln kosztów finansowych od dyskonta rezerw. Przypomnę, że spółka będzie jeszcze musiała zapłacić 222,9 mln zł z tytułu uzyskania koncesji. Jako, że termin zapłaty przypada w okresie dłuższym niż rok STX pokazuje w bilansie wartość zdyskontowaną (206,7 mln zł), a wraz ze zbliżaniem się czasu do terminu płatności podnosi wartość tej rezerwy co odzwierciedla koszt pieniądza w czasie (5,64 proc.). Wzrost tej rezerwy w wyniku tzw. zwijania dyskonta obciąża rachunek.

Podobnie jest w przypadku innych rezerw długoterminowych. Wspomniana wcześniej rezerwa na wymianę nawierzchni także podawana jest w wartości bieżącej i wraz ze zbliżaniem się do czasu wydatkowania wartość rośnie co odzwierciedla koszt pieniądza w czasie. Podobnie rezerwa na planowane wydatki na infrastrukturę autostrady (w koncesji STX zobowiązał się do wybudowania min ekranów, odwodnień, przebudowy węzłów) w kwocie 352,5 mln zł daje efekt kosztowy na skutek zbliżania się terminów realizacji.

Spółka pokazała na poziomie zysku brutto kwotę 111,4 mln zł (wzrost o 18,7 mln zł, 20 proc. r/r), natomiast na poziomie netto 92 mln zł (wzrost o 17,7 mln zł 23,8 proc.). Przepływy operacyjne pokazują nie do końca gotówkowy charakter wyniku. CF operacyjny przed uwzględnieniem podatku wyniósł 113,9 mln zł, natomiast przepływ netto 106,2 mln zł przy EBITDA na poziomie144,8 mln zł.

Drugie półrocze było udane, ale nie tak bardzo jak wskazuje poprawa wyniku. Cieszy wzrost przychodów, a warto dodać, że sama spółka wystąpiła o zgodę na podwyżkę opłat, co jeszcze powinno zwiększyć skalę uzyskiwanych przychodów. Problemem pozostaje jednak wycena spółki, bo tradycyjne modele oparte o mnożniki czy dyskontowanie zysków do nieskończoności się nie nadają w związku z ograniczeniem czasowym koncesji do roku 2027. A zatem spółka jest warta tyle ile jej majątek netto (czego nie należy utożsamiać z wartością księgową) i zdyskontowana suma przyszłych zysków.

Zakładając, że wartość księgowa jest jednak mniej więcej równa wartości aktywów netto można powiedzieć, że rynek spodziewa się w tej chwili sumy zdyskontowanych zysków na poziomie 412 mln zł, co dawałoby bez uwzględniania dyskonta ok. 40 mln zysku netto rocznie. To niewiele, ale pierwotne założenie jest optymistyczne, bo spółka posiada aktywa niematerialne (koncesyjne), które na koniec powinny się wyzerować. W związku z tym do sprawy należy podejść inaczej - zdyskontować przyszłe wpływy i odjąć od tego dług netto, do którego trzeba dodać także zobowiązania na przyszłe płatności koncesyjne i inwestycyjne. Niestety nie mamy pełni danych, a wartości bilansowe są prezentowane w wartości bieżącej, a nie wartości nominalnej. Musimy więc świadomie do szacunków popełniać metodologiczne błędy. Tak wyliczony dług netto wynosi 24,7 mln zł.

EBITDA skorygowana o ruch na rezerwach, zapłacone odsetki i podatek wynosi rocznie 207 mln zł. Natomiast same przepływy operacyjne 201 mln zł. Dyskontując tę niższą wartość ze stopą dyskontową na poziomie 12 proc. dostaniemy bieżącą wartość przyszłych wpływów na poziomie 1,27 mld zł, natomiast wartość spółki po odjęciu długu netto w okolicy 1,24 mld zł. Rynek wycenia spółkę o ponad połowę niżej. Może to wynikać z tego, że w rezerwach nie są uwzględnione wszystkie przyszłe wydatki. Zauważmy, że rezerwa na naprawę nawierzchni w tym roku zwiększyła się o 20 mln zł. Dokładając takie roczne obciążenie do wyniku i licząc ponownie wartość dostaniemy wartość spółki na poziomie 1,1 mld zł.

Ciekawe, że spółka choć wcale nie taka mała, nie ma rekomendacji. Ostatnia pochodzi sprzed 2 lat:
www.stockwatch.pl/gpw/stalexp,...
W dodatku noblesecurities.pl/dom-maklers... nie zawiera w sobie wyliczenia wartości spółki.
Wydaje się, że nawet analitykom sprawia trudność szacunek wpływów, albo istnieją trudności w komunikacji z zarządem spółki.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 19 kwietnia 2017 09:36

WolfofGPW
Dołączył: 2017-05-17
Wpisów: 2
Wysłane: 17 maja 2017 08:53:16 przy kursie: 3,83 zł
Dostaliście wczoraj wpłatę za dywidendę Stalexportu? Ja nie … a czytam na forach, że ludzie podostawali. Nie rozumiem dlaczego jej nie dostałem, bo spółkę mam w portfelu i trzymam nieustannie od marca 2017. Czy fakt, że w trakcie dnia ustalania prawa do dywidendy miałem na Stalexporcie ustawione zlecenie stop-loss może mieć wpływ na nieotrzymanie dywidendy?

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 445
Wysłane: 17 maja 2017 09:27:06 przy kursie: 3,84 zł
Ustawione zlecenie stop-loss, jeśli nie zostało zrealizowane, nie ma znaczenia dla dywidendy.
Termin wypłaty dywidendy był wczoraj, środki powinny pojawić się jeszcze dzisiaj na rachunku. Poślizg może wynikać z zasad księgowania przelewów w twoim banku..
Edytowany: 17 maja 2017 10:09

WolfofGPW
Dołączył: 2017-05-17
Wpisów: 2
Wysłane: 17 maja 2017 09:40:04 przy kursie: 3,84 zł
Faktycznie właśnie sprawdziłem historię finansową i już jest uznanie dywidendy Dancing. Sprawdzałem jeszcze dzisiaj w godzinach mocno porannych i nadal nie było informacji o przelewie. Także jeden dzień poślizgu, być może związane z samym systemem raportowania historii finansowej. Dzięki sasky za odpowiedź!

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 678
Wysłane: 19 listopada 2017 12:00:33 przy kursie: 3,85 zł
Stalexport Autostrady – analiza techniczna na życzenie

Kurs Stalexportu od końca 2013 r. znajduje się w trendzie wzrostowym, przy czym od października 2013 r. nabrał nieco innego charakteru, stał się bardziej płaski i zamknął się w kanale, a sam kurs na długie okresy utykał w konsolidacji.


kliknij, aby powiększyć


W chwili obecnej notowania spółki zbliżyły się do dolnego ograniczenia tegoż kanału, które nie zostało na razie przerwane, więc nadal mówimy o długoterminowym trendzie wzrostowym. Według V. Sprendeo moglibyśmy mówić o zmianie trendu dopiero po przełamaniu istotnego wsparcia, a takowe znajduje się dopiero na poziomie 3,20 zł.

W krótkim terminie kurs wykazuje pewną słabość, a trend wzrostowy dynamikę. Szczyt z przełomu lutego i marca został w kolejnej fali wzrostowej został tylko nieznacznie poprawiony i nowe maksima nie okazały się katalizatorem siły dla popytu. Każda konfrontacja z poziomem 4,34 kończyła się odejściem, a 26 września kurs ustanowił formację M na wykresie. Po przełamaniu wsparcia na poziomie 4,06 stało się jasne, że mamy krótkoterminową zmianę trendu na spadkowy.

25 października popyt nabrał trochę wigoru (wysoki wolumen białej świecy – zaznaczono niebieskim owalem), ale entuzjazm ochłodziła przebita wcześniej długoterminowa EMA.
Na chwilę obecną spadki zatrzymały się w rejonie 3,75 zł. Z jednej strony jest to zasięg formacji M, z drugiej dołek poprzedniej korekty spadkowej krótkoterminowego trendu wzrostowego.


kliknij, aby powiększyć


Długoterminowy macd zjechał już poniżej linii równowagi i znajduje poniżej sygnalnej. Na szczęście ostatnie zachowanie linii, czyli wywłaszczenie daje możliwość na zmianę kierunku. Krótkoterminowy ADX pokazuje korektę silnego trendu spadkowego. Długoterminowa mediana RSI spadła już delikatnie poniżej 50, wskaźnik znajduje się pod nią i w pobliżu dolnej wstęgi Boolingera.


kliknij, aby powiększyć


Zarówno wykres jak i wskaźniki mówią, że kurs znajduje się w bardzo ważnym obszarze rozstrzygnięć, które zdeterminują przyszłą interpretację sytuacji. Na obecną chwilę według linii trendu mamy długoterminowy trend wzrostowy i kurs na istotnym wsparciu. Długoterminowy wskaźnik macd z jednej strony już wskazuje słabość popytu (zejście poniżej równowagi) z drugiej zachowanie pozwala mieć nadzieję na zmianę jego kierunku. W krótkim terminie opadanie ADX świadczy o spadającej sile korekty spadkowej, a RSI daje potencjał na odbicie.

Jeśli kurs odejdzie i uda mu się przejść strefę oporu pomiędzy 4,00 - 4,06 zł to powinno dojść do ponownej konfrontacji z maksimami. Zejście poniżej 3,75 będzie wyglądać już źle, ale sygnał odwrócenia trendu powstanie dopiero po przebiciu poziomu 3,6. Obraz techniczny jest niejednoznaczny gdyby nie Ocylator Chaikina można by powiedzieć, że szanse na pozytywny i negatywny scenariusz są zbliżone. Problem w tym, że wskaźnik ten pokazuje od dłuższego czasu dystrybucję papierów Stalexportu, co bardziej uprawdopodobnia negatywny scenariusz.Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 678
Wysłane: 4 stycznia 2018 04:02:05 przy kursie: 4,15 zł
Na krótkim OSie – krótkie omówienie sytuacji fudamentalnej Stalexport Autostrady po 3 kw. 2017 r.

Biznes spółki jest dość prosty – spółka w zamian za opłatę koncesyjną i inwestycje w infrastrukturę autostrady ma prawo przez okres 10 lat pobierać opłaty od jej użytkowników i to czyni. Niestety gorzej jest ze zrozumieniem zasad jej rachunkowości i przede wszystkim wyceną, choć jeśli dobrze się nad tym zastanowić to wcale nie jest to trudne.

Jedno wiadomo na 100 proc. – w 2027 r. autostrada A4 zostanie przejęta przez GDDKiA. Co wtedy będzie robił Stalexport ciężko wyrokować, ale można konserwatywnie przyjąć, że spółka będzie wtedy opływać w gotówkę i nie będzie robić nic, a wtedy będzie tyle warta co jej majątek. Sprawa więc jest w miarę prosta – trzeba oszacować wartość majątku na rok 2027 i odnieść ją do chwili obecnej. Można założyć, że ten majątek będzie tworzyć obecna (ale ewentualnie skorygowana) wartość księgowa plus suma zysków z 10 następnych lat. Teoretycznie należałoby do wyceny dodać jeszcze zdyskontowany strumień przyszłych wcześniejszych dywidend (wcześniejszych, a zatem z mniejszym współczynnikiem dyskonta), ale w związku z ograniczeniami narzuconymi przez koncesję (odpowiednie zaawansowanie prac, wskaźniki finansowe Autostrady Wielkopolskiej) założymy, że takie dywidendy się nie pojawią.

Zacznijmy od pierwszego czynnika, czyli bieżącej wartości księgowej. Z not wynika, że 454 mln zł na 654 mln zł kapitału własnego stanowi koncesyjna wartość niematerialna. Z reguły w StockWatchu do szacowania wartości zalecamy korygowanie kapitałów własnych o wnip, ale w tym przypadku tego nie zrobię. Proszę zauważyć, że aktywo to jest amortyzowane i stanowi główny czynnik kosztowy. W koncesyjnej wartości niematerialnej (podobnie jak w rezerwach po stronie pasywnej) mamy uwzględnioną wartość bieżącą przyszłych szacowanych wydatków inwestycyjnych na dokończenie II etapu i wypełnienie warunków koncesji. Możemy albo wyzerować wnip i dodać sumę zysków powiększonych o amortyzację albo zostawić WNIP i brać zysku raportowane/zakładane. W związku z tym, że zawsze sobie lepiej spraw nie komplikować zostawiamy WNIP.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy spółka pokazała 313 mln przychodów, 233 mln zł EBIT, 214 mln zł zysku brutto i 174 mln zł zysku netto, przy czym przez wynik przeszło 16 mln zł z rozwiązania rezerw na naprawę nawierzchni. W związku z tym powtarzalny wynik jest o tę kwotę niższy i wynosi 158-155 mln zł. A zatem w ciągu 9 kolejnych lat (zakładam, że zysku z roku 2027 już nie będzie) spółka wygeneruje przy niezmienności innych warunków 1,4 mld zł co z obecną wartością księgową da ok. 2 mld zł łącznie, przy kapitalizacji obecnej wynoszącej ok 1 mld zł.

Ale jest to wartość w 2027 r., a zatem trzeba tę kwotę zdyskontować do wartości bieżącej. Przy stopie dyskontowej na poziomie 10 proc. i okresie 9 lat dostaniemy współczynnik dyskontowy na poziomie 0,42 – czyli obecną wartość spółki na poziomie 840 mln zł.

To co prawda mniej niż kapitalizacja, ale dla stabilnej spółki generującej cały czas coraz większy strumień gotówki operacyjnej stopa dyskontowa na poziomie 10 proc. jest dość wygórowana. Przy 8 proc. stopie dyskontowej dostaniemy już współczynnik na poziomie 0,5 i obecną wartość wynoszącą 1 mld zł. Taka wartość i przyjęte założenia oznacza, że kurs spółki powinien rosnąc co roku o stopę dyskontową lub sama spółka wypłacać dywidendę w kwocie odpowiadającej 8 proc. kapitalizacji.
Jednak biznes spółki od wielu lat powoli sobie rośnie, tak jak ruch na autostradzie A4 i opłaty za przejazd. To daje szansę na wzrost wygenerowanej sumy zysków i wartości spółki. Z drugiej strony od ostatniego kryzysu minęło już 9 lat i można spokojnie założyć, że do końca koncesji przejdzie jeszcze jakieś małe tsunami, a przecież transport jest bardzo wrażliwy na otocznie gospodarcze.

Wyniki spółki rosną i dopóki nie zaczną spadać przez spadek ruchu, albo niedoszacowanie rezerw na wydatki II etapu dostosowania autostrady (dostalibyśmy zastrzyk dodatkowej amortyzacji) kurs tez powinien rosnąć w tempie stopy dyskontowej.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 4 stycznia 2018 04:02

obs
Dołączył: 2011-05-23
Wpisów: 486
Wysłane: 4 stycznia 2018 09:24:49 przy kursie: 4,16 zł
No niestety to nie jest takie proste.
Umowa inwestycyjna nie jest upubliczniona, a w niej zawarte są istotne zapisy, które wpłyną na podział przyszłych zysków.

Analitycy DM BZWBK w rekomendacji z sierpnia 2017 r. napisali:
Cytat:
...dywidendy, które jednak podlegać będą podziałowi między akcjonariuszy a Skarb Państwa. Stosunek podziału będzie miał tu olbrzymie znaczenie i stanowi największe ryzyko dla naszej wyceny. Wg naszych obliczeń obecna cena akcji firmy implikuje, że akcjonariusze otrzymają ok. 30% wypłaty z zysku, zamiast przyjmowanego przez nas 50%.


Zatem nie cały zysk pójdzie dla akcjonariuszy, ale znaczna część do Skarbu Państwa. I nie chodzi o opłatę koncesyjną (na którą jest już rezerwa), ale udział Skarbu Państwa w przyszłych zyskach.


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 678
Wysłane: 4 stycznia 2018 14:21:55 przy kursie: 4,16 zł
Może nie jest, a może jest :)

Faktycznie umowa jest niepubliczna, a sama konstrukcja kapitałowa daje miejsce na ruchy.

Prawa do pobierania opłat ma Stalexport Austorstra Małopolska (SAM). Właścicielem SAM jest spółka luxempubrska Stalexport Autoroute sarl (SA SARL), podobnie jak częściowym właścicielem VIA4 SA (VIA), gdzie SA SARL ma 55 proc. głosów i taki sam udział w kapitale. Teoretycznie daje to możliwość uprzywilejowania 45 proc. akcji VIA4 do dywidendy. W jednostkowym VIA4 ani SAM nie widać, bo jest tylko SA SARL i to on wypłaca dywidendę do STX. Inaczej mówiąc w jednostkowym może nie być widać wypłaty dywidendy na rzecz innych akcjonariuszy VIA4

Ale mamy sprawozdanie skonsolidowane i tam są pewne wskazówki. W skonsolidowanym wszystko wygląda tak jakby wszędzie było 100 proc. poza paroma wyjątkami:
- przede wszystkim są zyski mniejszości. Zauważmy, że mniejszość w ciągu 9 m zarobiła 4,2 mln zł, a to 45 proc. Czyli w sumie VIA4 pewnie zrobiła mniej niż 10 mln zł na 123 mln zł całej grupy. Udział znacznie poniżej 10 proc. a dywidendę można płacić przecież z zysków (także zatrzymanych).

- W drugim istotnym miejscu mamy wypłaty dywidendy do wszystkich akcjonariuszy - są to przepływy. Do akcjonariuszy STX poszło 44,5 mln zł, natomiast do mniejszości 4,3 mln zł. To nie jest podział 50/50 czy 30/50, tylko 90/10 a zatem nieistotny, bo inne czynniki mocniej chwieją wyceną i uznałem, że tego nie trzeba akcentować.

Może nie mam racji, bo STX to szczególna spółka. Natomiast nic w liczbach nie wskazuje na uprzywilejowanie co do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy mniejszościowych VIA4, a przecież to prawo własności akcji daje prawo do dywidendy.
Sam analityk we wskazanym raporcie nie wskazuje dlaczego przyjął takie założenie, ani nie wskazuje źródła pozyskania wiedzy:
www.inwestoronline.pl/r/res/ar...

Ja rozumiem, że DM BZWBK z racji posiadanych kapitałów wygląda na podmiot bardziej wiarygodny niż ja, ale nie oznacza to wprost, że ma rację. Sam często czerpię wiedzę z raportów, ale w rekomendacjach też zdarzają się błędy. I to nie tylko takie jeśli chodzi o przyjęte założenia wzrostów, ale wręcz błędy metodologiczne. Nikt nie jest idealny. Może zbytnio sprawę uprościłem (bo uprościłem), ale nadal nie przekonuje mnie to co jest napisane w rekomendacji, że popełniłem błąd.
Edytowany: 4 stycznia 2018 14:23

obs
Dołączył: 2011-05-23
Wpisów: 486
Wysłane: 5 stycznia 2018 11:36:19 przy kursie: 4,19 zł
To nie był zarzut, tylko zwrócenie uwagi na ryzyka, które nie są w pełni ujawnione Angel

Popatrz szczególnie na tabelę 3 [Wrażliwość DCF na płatności wobec Skarbu Państwa] - tu idzie gra o naprawdę duże pieniądze.

A wynika to z ustawy o autostradach płatnych.
Art. 37b
"W przypadku, w którym opłaty za przejazd autostradą stanowią przychód
spółki, umowa o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady określi
warunki i zakres podziału zysku pomiędzy spółką a Funduszem."
Chodzi o Krajowy Fundusz Drogowy.

Art. 63. "Umowa o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady
powinna określać w szczególności:
1) termin rozpoczęcia i zakończenia budowy;
2) okres eksploatacji autostrady i stawki opłat za przejazd autostradą w chwili
rozpoczęcia eksploatacji;
3) warunki i zakres podziału zysku pomiędzy spółkę a Fundusz;"

A zatem wiedza o podziale zysków jest jawna, natomiast jak to zostało określone w umowie ze Stalexportem jest niestety poufne.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
2 3 4 5 6 7 8 9

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,667 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d