pixelg
FAMUR - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

FAMUR [FMF]

AKTUALNY KURS: 2,38 zł (+1,06%) 18-05-2021 17:01
barbus46
barbus46 PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-31
Wpisów: 165
Wysłane: 31 sierpnia 2011 21:03:47 przy kursie: 2,99 zł
Widzę, że jeszcze gorący, ale jest już raport za pierwsze półrocze 2011. Myślę, że jest wart trochę fachowych uwag ze strony specjalistów SW. Pozdrawiam

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 3 września 2011 18:14:48 przy kursie: 2,84 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Famur za I półrocze 2011

To był dobry kwartał oraz całe półrocze w wykonaniu producenta maszyn górniczych Famur. Pomimo wydzielenia wyników wygenerowanych przez Zamet oraz PGO, które zostaną przekazane w formie dywidendy akcjonariuszom, pozostałe spółki z GK zwiększyły skalę i generowane zyski. Famur korzysta z dobrej sytuacji całego górnictwa, które wynika z utrzymujących się wysokich cen węgla na światowych rynkach.

Na początek mała uwaga, iż rachunek zysków i strat za 2010 nie uwzględnia podmiotów przejętych w 2011 czyli Remagu oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa Pemug. Przez to wszystkie dynamiki przedstawione w sprawozdaniu są zawyżone, moim zdaniem spółka powinna skorygować dane za pierwsze półrocze roku poprzedniego aby liczby były porównywalne.

Przychody po pierwszym półroczu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 63%. Tutaj tak jak wcześniej pisałem trzeba wziąć pod uwagę, iż w bieżącym roku Famur konsoliduje już wyniki Remagu oraz części Pemug. Niestety nie znalazłem danych finansowych obu tych spółek za 2010, ale bazując na 2009 wygenerują one między 160 a 200 MPLN na rok. Korygując przychody o te kwoty dałoby dynamikę na poziomie około 20%.

W pozostałej analizie przychodów będę opierał się już na danych nieskorygowanych. Segmentami największą dynamikę osiągnął obszar systemów do transportu (+102%), na który składa się sprzedaż przenośników oraz koleje. Główny sektor czyli sprzedaż maszyn dla górnictwa to dynamika na poziomie 88%, ale w dużej mierze ten wzrost wynika z przejęcie Remagu. Dynamicznie rosną usługi głównie ze względu na przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Pemug. Ciągle znaczną cześć obrotu generowana jest przez sprzedaż węgla w ramach rozliczenia obligacji węglowych wyemitowanych przez KHW S.A.

Pod względem marż na sprzedaży sytuacja wygląda gorzej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Co prawda Famur wygenerował znacznie wyższy poziom zysku operacyjnego, ale w dużej mierze wynika to po prostu z większej skali działalności. Analizując segmenty okazuje się, iż marże spadły we wszystkich najważniejszych obszarach zaczynają od sprzedaży maszyn dla górnictwa a kończąc na świadczeniu usług. Na ostateczny wynik in plus wpływa działalność zaniechana, w tej pozycji prezentowany jest zysk wygenerowany przez Zamet oraz PGO. Szczerze powiem, prawie 18 MPLN zysku pozytywnie mnie zaskoczyło szczególnie patrząc na wyniki tych spółek po 1Q. Jeżeli ten trend się utrzyma to realna jest realizacja przedstawionych prognoz na 2011.

W bilansie pojawiły się dwie pozycje aktywa oraz zobowiązania przeznaczone do sprzedaży, które przedstawiają majątek oraz zadłużenie Zametu oraz PGO. Po wypłacie dywidendy rzeczowej obie te pozycje znikną oraz obniżone zostaną kapitały własne. Po stronie zobowiązań spory wzrost zadłużenia, który został przeznaczony na zakup Remagu oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa Pemug. Pomimo przyrostu zobowiązań finansowych wskaźniki zadłużenia pozostają na akceptowalnym poziomie.

Dobre wyniki Famur potwierdzone w przepływach z działalności operacyjnej. Co prawda nadwyżka jest niższa niż ta wygenerowana w 2010, jednakże sporo środków w bieżącym okresie zostało zamrożonych w kapitale obrotowym w związku z dynamicznym wzrostem całej organizacji. Spory minus na działalności finansowej wynika z wydatków na przejęcie Pemugu oraz Remagu. Wydatki inwestycyjne pokryte gotówką pozyskaną poprzez działalność finansową (kredyt).

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o zakupie przez spółkę matkę Famuru (TDJ) udziałów w Fabryce Maszyn Glinik. Firma o dużym doświadczeniu na rynku górniczym, jednakże borykająca się ze sporym problemami finansowymi. Dla przykładu ZMG Glinik znajduje się w upadłości układowej. Najprawdopodobniej TDJ zakupił całą grupę z zamiarem restrukturyzacji po wyjściu na prostą zostanie ona sprzedana z zyskiem do Famuru, który sfinansuje akwizycję kapitałem obcym.

Z punktu widzenia inwestora Famuru najważniejsza jest sytuacja w branży górniczej. Aktualnie spółka korzysta z wysokich cen węgla na rynkach światowych, które napędzają koniunkturę w branży. W ostatnim czasie ceny węgla są w lekkiej tendencji spadkowej, trend ten powinien być szczególnie obserwowany przez inwestorów. Załamanie cen węgla na pewno ograniczy proces inwestycyjny spółek górniczych a co za tym idzie również zleceń Famuru. Poniżej ceny węgla bazując na danych górnictwo.wnp.pl


kliknij, aby powiększyć


Podsumowując, koniunktura w branży górniczej napędza wyniki Famuru. Inwestorzy powinni ściśle monitorować ceny węgla na światowych rynkach, gdyż jakiekolwiek załamanie spowoduje również pogorszenie wyników spółki w dłuższym okresie. Poniżej link to wycen, które pokazuję iż rynek już wcześniej zdyskontował poprawę. Bazując na wycenach mnożnikowych spółka również jest wyceniana optymalnie.

www.stockwatch.pl/gpw/famur,wy...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 3 września 2011 18:19

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 18 października 2011 13:12:25 przy kursie: 2,55 zł
Nasz skaner mediowy wyszukał dzisiaj poniższy artykuł.

Cytat:
CBA ustaliło, że Jacek D. za pośrednictwem Marka P., pełnomocnika kościelnych instytucji ubiegających się o zwrot mienia, kupił tysiąc hektarów ziemi od archidiecezji katowickiej oraz Towarzystwa Pomocy dla Bezdomnych im. Świętego Brata Alberta w Krakowie. Uczynił to po złożeniu nieprawdziwego oświadczenia o adresie zameldowania i o statusie indywidualnego rolnika. Później ziemię sprzedawał lub darował członkom rodziny. Według prokuratury zmierzało to „do utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia tej ziemi".

Omijano przy tym prawo pierwokupu, które miała Agencja Rynku Rolnego i dotychczasowi dzierżawcy. – Skarb Państwa mógł stracić kilkadziesiąt milionów zł – mówi rzecznik CBA Jacek Dobrzyński. – Zabezpieczyliśmy mienie o wartości 29 mln zł.

Rodzina D. kontroluje między innymi giełdową grupę producenta maszyn górniczych Famur.

www.ekonomia24.pl/artykul/7062...


Krawiec
0
Dołączył: 2009-04-09
Wpisów: 46
Wysłane: 7 grudnia 2011 15:00:06 przy kursie: 2,87 zł
Zauważyłem ostatnio większe obroty na spółce. Czy w wolnej chwili mógłby ktoś wrzucić wykres i dwa zdania o AT. Angel

Mr Gambler
0
Dołączył: 2011-03-07
Wpisów: 110
Wysłane: 7 grudnia 2011 15:18:12 przy kursie: 2,87 zł
Wyższe obroty mogą być wynikiem wielu spraw dziejących się wokoło spółki. Po pierwsze zacieśnia się współpraca Kompanią Węglową. Kontrakty podpisane od 15 września do 1 grudnia mają łączną kwotę 54,3 mln zł (25% przychodów w porównaniu do poprzedniego kwartału). Od końca stycznia wartość wszystkich kontraktów zawartych między tymi podmiotami wynosi ok. 230 mln zł (24 % rok do roku). Wynika z tego, że 1/4 portfela zamówień, tworzą zamówienia Kompani Węglowej. Jeśli Famur nie nawali to może pozyskać stabilnego zleceniodawcę. Oprócz umów, ważna jest też rekomendacja "kupuj" DI BRE z ceną docelową 3,20.

Nie znam się za bardzo na analizie technicznej. Powyżej trochę opisałem co się dzieje w spółce. Jeśli chcesz śledzić ze strony technicznej co się dzieję, polecam ci tą stronę.

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 8 grudnia 2011 08:28:53 przy kursie: 2,87 zł
Przedmiotem zainteresowania od strony technicznej jest dzisiaj Famur.


kliknij, aby powiększyć


Opis sytuacji w serwisie Wiadomości SW
wiadomosci.stockwatch.pl/famur...

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 3 marca 2012 12:10:58 przy kursie: 3,66 zł
Omówienie sprawozdania GK Famur za Q4 2011

Kolejny solidny kwartał w wykonaniu GK Famur. Od kilku ładnych miesięcy widać stabilizację w wynikach prezentowanych przez grupę. Koniunktura w górnictwie pozwoliła na wygenerowanie zdecydowanie lepszych wyników niż w roku poprzednim. Perspektywy na 2012 wydają się być równie dobre, jednakże grupie trudno będzie utrzymać tak wysoką dynamikę generowanych przychodów oraz zysków.

W ostatnich trzech miesiącach 2011 spadła dynamika sprzedaży generowanej przez GK Famur. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego obroty wzrosły o ponad 4% przy rocznej dynamice na poziomie 39%. Tutaj widać już efekt wysokiej bazy, czwarty kwartał 2010 był okresem przełomowym. Famur w tym okresie zwiększył zdecydowanie skalę działalności oraz poprawił rentowność do poziomu, która utrzymuje się przez cały 2011.

Największy udział w przychodach ze sprzedaży ma segment maszyn górniczych. Dla potwierdzenia tego faktu wykres przedstawiający kwartalną sprzedaż poszczególnych dywizji. Z mojej strony mały komentarz - segment odlewniczy oraz urządzeń hutniczych został wyłączony z analizy ze względu, iż Famur przekazał w formie dywidendy rzeczowej akcje spółek Zamet oraz Polska Grupa Odlewnicza oraz wykazał tą działalność jako zaniechaną.


kliknij, aby powiększyć


Po słabym Q2 segment maszyn górniczych rósł w drugim półroczu dynamicznie osiągając w ostatnich trzech miesiącach 2011 poziom zbliżony do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dodatnia dynamika przychodów z czwartego kwartału została właściwie wygenerowana w segmencie systemów transportu. Dywizja ta charakteryzuje się stabilnym i systematycznym wzrostem. W przychodach generowanych przez segment usług stagnacja, jednakże ta dywizja nie ma dużego wpływu na sprzedaż grupy.

Poniżej wykres przedstawiający kwartalny obrót generowany w kraju oraz zagranicą. Bez dwóch zdań głównym rynkiem zbytu jest Polska. Jest to szczególnie widoczne w ostatnim kwartale, gdzie przychody generowane na krajowym rynku przekroczyły ponad 250 MPLN. Zagranica nie jest mocną stroną Famuru, o globalnej ekspansji nie ma na razie mowy. Grupa generuje średnio tylko około 50 MPLN sprzedaży poza granice Polski.


kliknij, aby powiększyć


Pod względem rentowności poprawa w zarówno w 4Q jak i całym 2011. Grupa zwiększyła marże na sprzedały, dodatkowo pod kontrolą utrzymywane są koszty zarządu i sprzedaży – jednym słowem czego można chcieć więcej … Poniżej wykres z kwartalną rentownością poszczególnych segmentów na poziomie zysków ze sprzedaży - tutaj również mały komentarz z mojej strony, Q1 w 2010 i 2011 nie uwzględnia rentowności usług gdyż spółka w sprawozdaniu nie wyodrębniała tego segmentu.


kliknij, aby powiększyć


Rentowność maszyn górniczych utrzymuje się na stabilnym poziomie. Segment systemów transportu charakteryzuje się sporą zmiennością, ale finalnie wygenerował zdecydowanie lepszy wynik niż w 2010. Co ciekawe pogarsza się zyskowność świadczonych usług. Jest to druga spółka po Kopexie która raportuje pogorszenie w tym segmencie.

Finalny wynik obciążony jest sporymi kosztami finansowymi, których zdecydowana większość została wygenerowana w trzecim kwartale. Tak naprawdę dwa zdarzenia miały istotny wpływ na wzrost kosztów finansowych. Po pierwsze dywidenda rzeczowa, która spowodowała wygenerowanie ponad 7 MPLN niegotówkowej straty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością księgową a wydawanych aktywów. Po drugie deprecjacja PLN, która miała miejsce w trzecim kwartale spowodowała konieczność wyceny zadłużenia denominowanego w walutach obcych oraz terminowych transakcji zabezpieczających. Bez tych operacji finalny wynik byłby wyższy o około 17 MPLN, przekraczając 120 MPLN.

W bilansie dwie istotne zmiany to spadek WK wynikający z wypłaty wysokiej dywidendy. Po stronie aktywów dla mnie sporym znakiem zapytania jest znaczny wzrost należności handlowych, przez co pogorszyły się rotacje należności. Niestety w raporcie za Q4 nie znalazłem wyjaśnienia tego negatywnego zjawiska. Znaczny przyrost należności zawsze znajduje odzwierciedlenie w cash flow. Z tego powodu przepływy na działalności operacyjnej są niższe niż wygenerowana EBITDA. W 2011 GK Famur przeznaczyła sporo środków na inwestycje. Z jednej strony na przejęcie Pemugu oraz Remagu, z drugiej strony na wydatki na budowę maszyn które dzierżawione kopalnią.

Podsumowując, dobry kwartał i cały rok w wykonaniu Famuru. Stabilna sytuacja finansowa potwierdzona przez wysoki rating Altmana. Poniżej link do wycen, które pokazują że jest drogo. Rynek już wcześniej zdyskontował poprawę wyników. Nie widać potencjału do wzrostu patrząc na wyceny majątkowe i dochodowe. Aby dogonić wyceny Famur musiałby w dalszym ciągu dynamicznie poprawiać wyniki, a o to w 2012 będzie już bardzo trudno.

www.stockwatch.pl/gpw/famur,wy...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Krawiec
0
Dołączył: 2009-04-09
Wpisów: 46
Wysłane: 3 marca 2012 12:37:58 przy kursie: 3,66 zł
Generalnie ze wszystkim bym się zgodził. Warto jednak pamiętać, że Famur należy do najlepszych spółek dywidendowych na GPW. W tamtym roku akcjonariusze otrzymali akcje PGOdlewnie i Zamet, które to też pozwoliły zarobić. W tym roku pewnie znów będzie solidna dywidenda pieniężna.

quiris
1
Dołączył: 2011-01-29
Wpisów: 30
Wysłane: 13 kwietnia 2012 22:25:07 przy kursie: 3,68 zł
Czy już pojawiły się jakieś informacje o dywidendzie za 2011 r?

rafsty
rafsty PREMIUM
9
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 302
Wysłane: 13 kwietnia 2012 23:08:58 przy kursie: 3,68 zł
Jeśli się pojawią znajdziesz je:
- komunikaty tu: www.stockwatch.pl/gpw/famur,ko...
- wiadomości tu: www.stockwatch.pl/gpw/famur,wi...
O samych dywidendach jest na dole strony.
Just one click away.


quiris
1
Dołączył: 2011-01-29
Wpisów: 30
Wysłane: 14 kwietnia 2012 14:56:05 przy kursie: 3,68 zł
Dzięki. Z odpowiedzi wnioskuję, że nie ma jeszcze żadnych "przypuszczeń dywidendowych". pozdrow.

MaciekJakis
0
Dołączył: 2009-05-22
Wpisów: 3
Wysłane: 22 kwietnia 2012 10:48:25 przy kursie: 3,60 zł
Być może poniższy artykuł odpowie na powyższe pytanie:
www.parkiet.com/artykul/7,1160...

Cytat:
Jakie będą wyniki Famuru za 2011 r. po wyłączeniu z grupy dwóch spółek, PGO i Zamet Industry, które samodzielnie zadebiutowały na giełdzie?
Wyniki Famuru za 2011 r. będą odzwierciedlać istotne zmiany, jakie zaszły w grupie w tym okresie. Z jednej strony było to wyodrębnienie dwóch firm. Z drugiej przejęliśmy Remag, który będziemy teraz przystosowywać do struktur grupy, i zorganizowaną część Pemugu. Poza tymi czynnikami ogólnie spodziewamy się, że wyniki będą znacznie lepsze niż w ubiegłym roku ze względu na poziom inwestycji kopalń. Jednak prognoz nie podajemy.

Czy wypłacicie dywidendę z zysku za ten rok?
Zapłaciliśmy już ogromną dywidendę akcjami spółek PGO i Zamet Industry, które trafiły do akcjonariuszy Famuru. Nie pamiętam, by jakakolwiek spółka wypłaciła dywidendę równą 20 proc. wartości firmy. Ja wychodzę z założenia, że dywidenda jest wtedy, gdy nie ma w planie wydatków, a my będziemy proponować radzie nadzorczej nowe pomysły rozwoju.


Kod:
mod: dodawaj cytaty do linków.
artykuł jest z grudnia 2011
Edytowany: 22 kwietnia 2012 11:00

bankrucik
52
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 310
Wysłane: 26 kwietnia 2012 15:26:38 przy kursie: 3,50 zł
Famur wygrał z Kopexem proces o 40 mln zlotych odszkodowania.. pierwsza część procesu , chce łącznie ponad 100 mln złotych

ale żeby nie było tak miło to warto poczytać jeszcze ten artykuł


Zgodnie z przepisami prawo pierwokupu tych terenów mogli mieć zamieszkujący tam rolnicy indywidualni. W innym przypadku o ziemię mogli się ubiegać ich obecni dzierżawcy lub Agencja Nieruchomości Rolnych skarbu państwa. Marek P. sprzedał jednak część otrzymanych przez Towarzystwo gruntów Jackowi D. i Tomaszowi D. Jak to możliwe? Według prokuratury miliarderzy, nabywając ziemię, posługiwali się fikcyjnym meldunkiem i złożyli oświadczenie, że są rolnikami indywidualnymi. CBA ustaliło, że nie uprawiali roli i mieszkali gdzie indziej. Mimo to kupili prawie tysiąc hektarów kościelnych gruntów. Wartość części z nich była wielokrotnie zaniżona.

Więcej... katowice.gazeta.pl/katowice/1,...


Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 28 maja 2012 01:36:22 przy kursie: 3,80 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Famur za Q1 2012

GK Famur nie przestaje pozytywnie zaskakiwać. Wyniki pierwszego kwartału 2012 powyżej oczekiwać rynkowych. Grupa zanotowała wzrost zysków na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. W takiej sytuacji nie dziwi zachowanie kursu, który podąża w zupełnie przeciwnym kierunku niż szeroki rynek.

Przychody w pierwszym kwartale 2012 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 60%. Dynamicznie rośnie sprzedaż w głównym segmencie maszyn górniczych. Nieznacznie spadł obrót generowany przez dywizję systemów transportu. Pojawienie się w strukturach Famuru zorganizowanej części przedsiębiorstwa Pemug oraz Biura Projektów Prorem spowodowało wzrost przychodów w dywizji usług górniczych. Tutaj mamy podwojenie zeszłorocznych obrotów, ale oczywiście trzeba mieć na uwadze, iż ten segment ma jeszcze znikomy wpływ na wyniki GK Famur. Analizują strukturę geograficzną sprzedaży można zauważyć odbudowę obrotów generowanych poza granicami RP. Jest to głównie wynik realizacji kontraktu z NWR N.V.

W obszarze rentowności zdecydowana poprawa na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Marże na sprzedaży utrzymują się na poziomie porównywalnym do pierwszego kwartału 2011. Spółka w ryzach utrzymuje koszty zarządu, systematycznie zwiększając efektowność organizacji. Ciekawe wygląda porównanie kosztów sprzedaży, tutaj w pierwszym kwartale 2012 przy zdecydowanie wyższych obrotach wyniosły one niecały 1 MPLN vs. ponad 4 MPLN rok temu. Wydaje się, iż jest to poziom nienaturalnie niski i w kolejnych kwartałach należy spodziewać się wzrostu tej pozycji. Na początku 2012 Famur wygenerował zysk operacyjny w kwocie prawie 76 MPLN vs. niecałe 37 MPLN rok temu. Tutaj należy jeszcze nadmienić, iż w pierwszym kwartale GK Famur rozliczyła długoterminowe kontrakty, których na koniec 2011 poziom realizacji nie przekraczał 60%. Wyniki na tych umowach został rozpoznany właśnie w pierwszych miesiącach 2012.

Na finalny wynik pierwszego kwartału pozytywnie wpłynęła działalność finansowa. Główny powód to korzystne zmiany na rynku walutowym. Aprecjacja złotego pozwoliła na przeszacowanie w dół zadłużenia zaciągniętego w walutach obcych. Dodatkowo Famur w przychodach finansowych zarachował dodatnią wycenę transakcji terminowych. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, iż cześć z tego zysku miała charakter bezgotówkowy, wg cash flow było to prawie 3 MPLN. Finalnie ma to raczej znikomy wpływ na wynik netto, gdzie GK Famur rozpoznała zysk w kwocie prawie 56 MPLN vs. 30 MPLN rok temu.
GK Famur posiada zdrowy bilans. Zadłużenie utrzymuje się na akceptowalnym poziomie w relacji do kapitałów własnych oraz generowanych przez core business zysków. Na pierwszy plan wybija się znaczny przyrost należności handlowych, który wynika z zwiększonej sprzedaży na początku roku oraz realizacji większych kontraktów poza krajowym rynkiem. Spory wzrost należności widoczny jest również w rachunku przepływów pieniężnych, gdzie GK Famur pomimo wysokich zysków wygenerowała ujemne przepływy na działalności operacyjnej. W mojej ocenie jest to sytuacja przejściowa i po rozliczeniu kontraktów w kolejnych kwartałach gotówka powinna wracać na konto Famur poprawiając cash flow. W rachunku przepływów pieniężnych warto jeszcze zwrócić uwagę na spore wypływy na działalności inwestycyjnej. Famur przeznacza sporo środków na „zakup” swoich maszyn, które później oddaje w leasing i wynajmuje kopalniom.

Na koniec jeszcze przypomnienie, iż kolejny kwartał powinien być pierwszym okresem konsolidacji wyników Zakładu Maszyn Górniczych „Glinik” Sp. z o.o.. Akwizycja spółki będzie kosztowała 16 MPLN. Oczywiście pokrycie tej kwoty nie będzie jakimś wielkim problemem dla Famuru. Kwestia otwarta to wpływ nowego podmiotu na wyniki całej grupy. Jak powszechnie wiadomo ZMG Glinik znajduje się w słabej sytuacji finansowej. W lutym spółka zwarła porozumienie z wierzycielami. Wydaje się, iż w krótkim okresie akwizycja może spowodować nieznaczne pogorszenie rentowności.

Podsumowując, bardzo udany kwartał w wykonaniu GK Famur. Dynamicznie rosną obroty oraz zyski. Niestety drugi kwartał w mojej ocenie może przynieść niewielkie pogorszenie szczególnie w obszarze rentowności głównie ze względu na akwizycje ZMG Glinik. Bilansowo GK Famur to zdrowy podmiot. Na sytuację finansową pozytywny wpływ może mieć ostateczna decyzja sądu w sprawie sporu z Kopexem, szczególnie iż pierwsze korzystne wyroki już zapadły. Poniżej link do wycen, tutaj wyniki muszą gonić wyceny. Rynek z wyprzedzeniem dyskontuje systematyczną poprawę wyników GK Famur.

www.stockwatch.pl/gpw/famur,ko...>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 1 września 2012 23:01:45 przy kursie: 4,47 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Famur za pierwsze półrocze 2012

Pierwsze półrocze oraz drugi kwartał 2012 rekordowe pod każdy względem . GK Famur pierwszy raz w historii przekroczyła 400 MPLN kwartalnych przychodów. Wraz z obrotem rosną również dynamicznie zyski na każdym poziomie zysku i strat. Okazuje się, że obawy co do pogorszenia wyników grupy w związku z przejęciem Glinika okazały się bezpodstawne. W takim wypadku nie dziwi zachowanie kursu, który od dłuższego czasu znajduje się w trendzie wzrostowym.

Przychody w dalszym ciągu rosną dynamicznie. Pierwsza połowa roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zakończyła się przyrostem sprzedaży o prawie 80%. Jeszcze lepiej wypada sam drugi kwartał, tutaj mamy prawie podwojony zeszłoroczny wynik. Za tak wysoką sprzedaż odpowiada segment maszyn górniczych, solidnie rośnie również dywizja systemów transportu. Gorzej wyglądają usługi, ale wyraźnie widać, iż zarząd chciał chyba skupić się na dwóch głównych segmentach. Na razie nie widać spowolnienia, jeżeli chodzi o inwestycje w krajowych kopalniach. Potwierdza to dynamicznie rosnąca sprzedaż na rodzimy rynku. Co ciekawe Famur całkiem dobrze radzi sobie również zagranicą. Przychody wygenerowane poza granicami RP wzrosły o 34%. Najbardziej rosła sprzedaż w Rosji i krajach WNP, wartościowo prym wiodła UE.

W obszarze rentowności trudno się właściwie do czegoś przyczepić. Famur systematycznie poprawia wyniki na wszystkich poziomach RZiS. Rosną marże na sprzedaż, koszty organizacji pozostają pod kontrolą, to wszystko składa się na obraz całkiem solidnego i dobrze ułożonego biznesu. Tak jak pisałem na wstępie moje obawy odnośnie pogorszenia wyników ze względu na przejęcie Glinika nie potwierdziły się. Wydaje się, iż skala wyników tej spółki spowodowała, iż ewentualne straty zniknęły gdzieś w morzu zysku Famuru. Finalnie grupa w pierwszym półroczu 2012 zarobiła prawie dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W bilansie należy odnotować wzrost środków trwałych, jest to w dużej mierze wynik przejęcia spółki Glinik Sp. z o.o. . Dodatkowo Famur przejął na swój bilans kompleks ścianowy, który jest dzierżawiony do PKW. Jeżeli chodzi o płynność, rotacje, czy poziom zadłużenia tutaj wszystko pozostaje pod kontrolą. Potwierdza to również Altman, który od dwóch kwartałów zadomowił się na poziomie AA+.

Wyniki pierwszego półrocza potwierdzone przez rachunek przepływów pieniężnych. Co prawda nadwyżka na działalności operacyjnej jest niższa niż EBITDA, ale w dużej mierze wynika to z dynamicznego rozwoju organizacji i zamrożeniu części środków w należnościach handlowych. Sporo gotówki w pierwszym półroczu Famur przeznaczył na inwestycje. 16 MPLN poszło na przejęcie Glinika, ponad 100 MPLN na zakup ŚT. Tak jak to wcześniej pisałem prawdopodobnie wynika to z rozliczenia przeniesienia maszyn górniczych produkowanych przez Famur, które później wynajmowane są przez kopalnie.

Podsumowując, bardzo dobry kwartał w wykonaniu GK Famur. Dynamicznie rośnie sprzedaż a za nią również zyski. Na razie nie widać ograniczania inwestycji przez polskie kopalnie. Famur coraz lepiej zaczyna sobie radzić na zagranicznych rynkach, co może być dobrym prognostykiem przed kolejnym kwartałami. Poniżej link do wycen. Tutaj okazuje się, iż akcje są przewartościowane. Jednakże brak potencjału do wzrostu wynika z niskiej wyceny majątkowej. GK Famur broni się jednak dochodem. Wycena giełdowa wskazuje na dalszą poprawę wyników, Famur musi gonić wycenę rynkową. Zysk musiałby zbliżyć się do 210 – 220 MPLN. Jest to możliwe biorąc pod uwagę, iż w trzecim kwartale zeszłego roku Famur wygenerował niecałe 20 MPLN zysku, kiedy w pierwszym i drugim kwartale 2012 odpowiednio 55 MPLN i 84 MPLN.

www.stockwatch.pl/gpw/famur,ko...>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

themoth
0
Dołączył: 2012-08-23
Wpisów: 9
Wysłane: 7 listopada 2012 11:31:39 przy kursie: 4,63 zł
Cytat:
Warszawa, 25.10.2012 (ISBnews) - Wyrok w sprawie sporu spółek Kopex i Famur o zapłatę kar umownych z tytułu niezrealizowane kontraktu zostanie wydany 8 listopada 2012 r., podał Kopex w komunikacie. W pierwszej instancji sąd nakazał zapłacić Grupie Kopex na rzecz Famuru ponad 52 mln zł.

"Zarząd Kopex informuje, że w dniu dzisiejszym odbyła się przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach rozprawa w sprawie z powództwa Famur w Katowicach przeciwko emitentowi o zapłatę kary umownej. Ogłoszenie wyroku nastąpi w dniu 08.11.2012 r. o czym emitent poinformuje odrębym komunikatem" - czytamy w raporcie.

Sprawa sporna dotyczy roszczeń wysuniętych przez Famur wobec Kopeksu w listopadzie 2009 roku na 110,8 mln zł z tytułu nie zrealizowanej umowy dotyczącej wspólnej dostawy obudów górniczych na rynek chiński. W kwietniu br. katowicki sąd zdecydował, że Kopex będzie musiał zapłacić Famurowi kwotę 40,3 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia 13 listopada 2009 r. oraz kosztami procesu w łącznej wysokości 107,2 tys. zł. Łącznie daje to około 52 mln zł.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. Spółka miała 2126,32 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2011 roku wobec 2134,18 mln zł rok wcześniej.jutro wielki dzień, co na to AT

mackopl
mackopl PREMIUM
36
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 066
Wysłane: 14 listopada 2012 22:50:48 przy kursie: 4,72 zł
Mozna prosic o omowinie :)

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 19 listopada 2012 21:40:54 przy kursie: 4,81 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Famur za Q3 2012

Kolejny dobry kwartał w wykonaniu GK Famur, zaprezentowane wyniki zdecydowanie przebiły prognozy. Dynamicznie rosną obroty, co ciekawe zmieniła się jednak ich struktura. W bilansie trudno się czegoś przyczepić, Famur to zdrowy podmiot. Jakby tego było mało to w czwartym kwartale na konto nieoczekiwanie wpłynęło ponad 50 MPLN. Jednym słowem mamy powtórną rekordową kumulację w LOTTO.

Od względem przychodów GK Famur w dalszym ciągu rozwija się dynamicznie. Trzeci kwartał w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego to przyrost sprzedaży o prawie 100%. Narastająco od początku 2012 grupa urosła o 86%. Analiza segmentów pokazuje, iż za tak wysoką dynamikę odpowiada segment maszyn górniczych. Co ciekawe pewien marazm został przełamany w dywizji usług, która po raz pierwszy w historii zbliżyła się do 40 MPLN kwartalnych przychodów. Największe zmiany nastąpiły w strukturze geograficznej obrotów. Po raz pierwszych od dawien dawna Famur wygenerował więcej przychodów poza granicami RP. Krajowy rynek w porównaniu do trzeciego kwartału 2011 oraz drugiego kwartału 2012 zanotował spadek obrotów. Wydaje się, iż grupa w ostatnich miesiącach swoje moce produkcyjne wykorzystała na realizację kontraktów podpisanych m.in. z ArcelorMittal Temirtau. Ciekawy jestem czy ten trend zostanie utrzymany w kolejnych kwartałach? Wydaje się jednak, iż jest to jednorazowa zmiana i w kolejnych miesiącach ponownie rynek krajowemu będzie przynależeć palma pierwszeństwa.

W obszarze rentowności wszystko wydaje się być pod kontrolą. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego poprawa nastąpiła na wszystkich poziomach RZiS. Na działalności operacyjnej GK Famur w trzecim kwartale wygenerowała prawie 106 MPLN vs. 44 MPLN rok temu. To musi robić wrażenie. Żeby nie było tak różowo, to trzeba wspomnieć o niewielkim spadku marży na sprzedaży w porównaniu do drugiego kwartału 2012, jednakże można to tłumaczyć sprzedażą realizowaną poza RP. Wydaje się, iż kontrakty podpisane z wschodnimi partnerami są realizowane na niższych marżach. Nieznaczne pogorszenie na poziomie operacyjnym GK Famur zrekompensowała sobie na działalności finansowej. Grupa posiada niewielkie zadłużenie kredytowe (mniej niż 1 w relacji do EBITDA), którego obsługa gdzieś ginie w morzu wyniku wygenerowanym na działalności operacyjnej. Dodatkowo posiadane zasoby gotówki oraz obligacje KHW dają sporo przychodów odsetkowych.

Bilansowo naprawdę trudno się do czegoś przyczepić GK Famur to zdrowy podmiot. Na koncie prawie 70 MPLN, dług netto raptem 100 MPLN przy EBITDA 445 MPLN i kapitale własnym 875 MPLN. Jeżeli dodamy jeszcze do tego dobrą płynność i stabilne wskaźniki efektywności to można powiedzieć, iż jest to idealna spółka z punktu widzenia instytucji finansowej. Moje uwagi potwierdza rating Altmana, który po ostatnim kwartale wspiął się na topowe AAA.

Pod względem przepływów GK Famur wygląda również bardzo stabilnie. Na działalności operacyjnej spory plus. Co prawda w ostatnich kwartałach nastąpił mały rozjazd między generowaną EBITDA a przepływami operacyjnymi jednakże wynika to w dużej mierze w zmianie w kapitale obrotowym. W pierwszym kwartale realizując spore kontrakty Famur zwiększył zapasy. W drugim kwartale korzystając z wolnych środków pieniężnych grupa spłaciła sporo zobowiązań handlowych.

Podsumowując, bardzo dobry kwartał w wykonaniu GK Famur. W dalszym ciągu rosną obroty, w porównaniu do zeszłego roku grupa poprawiła rentowność na poziomie operacyjnym. Czwarty kwartał przyniesie dalszą poprawę wskaźników, gdyż Famur swój marsz w górę rozpoczął dopiero na początku 2012. W przyszłym roku będzie już trudno o tak dynamiczne wzrosty. Tutaj widzę pewne zagrożenie dla kursu, gdyż przyzwyczajeni do nowych rekordów akcjonariusze mogą powoli zniechęcić się do spółki.

Na koniec jeszcze jedno spostrzeżenie. Famur podoba mi się jeszcze z jednego powodu. Grupa wykorzystała swoją szansę, jako jedna z niewielu spółek z branży w 100% wykorzystała hossę w górnictwie. Potężne wydatki na inwestycje kopalń nakręcały wyniki Famuru. Grupa potrafiła przełożyć wysoki popyt również na zyski. Wygenerowana przez ostatni czas gotówka + zasądzona kara od Kopexu pozwoli przejść spółce suchą nogą nawet w czasie możliwego ograniczenia wydatków inwestycyjnych branży górniczej.

Jeszcze zwracam uwagę, iż zasądzona kara od Kopexu będzie miała duży wpływ na wyniki czwartego kwartału. Oczywiście będzie to wpływ In plus, należy oczekiwać dodatkowych 56 MPLN przychodów w pozostałej działalności operacyjnej.

www.stockwatch.pl/gpw/famur,ko...
www.attrader.pl/pl/akcje/FAMUR...>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Piter18pl
Piter18pl PREMIUM
0
Dołączył: 2008-11-11
Wpisów: 150
Wysłane: 20 marca 2013 13:40:27 przy kursie: 4,86 zł
siemanko :) można prosić was o omówienie raportu rocznego :)? Dzięki serdecznie

del-20131218
0
Dołączył: 2013-09-24
Wpisów: 85
Wysłane: 22 października 2013 09:10:53 przy kursie: 5,52 zł
taki kontrakt na 100 baniek w $ ,a taka cisza na wątku - przecież dla firmy to zmienia wszystko w kolejnych kontraktach...


Może się ktoś odnieść do tego jak zachować się może kurs w najbliższych miesiacach teraz i jak rzuci się to na wartość księgową i kwartalną firmy ?

Kod:
mod: błagam, nie nadużywaj bolda
Edytowany: 22 października 2013 09:14

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,589 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,81% +33 962,76 zł 53 962,76 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło