pixelg
WIELTON - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

WIELTON [WLT]

AKTUALNY KURS: 7,85 zł (+3,29%) 22-01-2021 17:02
admiral
0
Dołączył: 2009-05-06
Wpisów: 112
Wysłane: 2 grudnia 2011 16:31:31 przy kursie: 2,14 zł
Wielton przekroczył prognozę przychodów ze sprzedaży na 2011

02.12. Warszawa (PAP) - W ciągu 11 miesięcy 2011 r. Wielton wypracował 440 mln zł
przychodów ze sprzedaży. Opublikowana wcześniej prognoza zakładała osiągnięcie 425 mln zł
przychodów - podała spółka w piątkowym komunikacie.

Przekroczenie prognozy związane było w szczególności z osiągnięciem rekordowej miesięcznej
sprzedaży w listopadzie 2011 roku w wysokości przekraczającej 50 mln zł oraz korzystnym
kursem EUR/PLN, który miał wpływ na działalność zagraniczną spółki.

Ponadto, spółka zależna, Wielton Rosja, uchwaliła wypłatę na rzecz Wieltonu jako jedynego
akcjonariusza, dywidendy w łącznej kwocie 21,6 mln RUB, co po przeliczeniu według
aktualnego kursu NBP stanowi równowartość 2,3 mln zł. Dywidenda zostanie wypłacona do
końca 2011 roku.(PAP)

dudzioch
0
Dołączył: 2011-08-24
Wpisów: 1
Wysłane: 3 marca 2012 22:19:48 przy kursie: 3,39 zł
Można prosić o omówienie ostatniego raportu?

koszyk
0
Dołączył: 2009-05-15
Wpisów: 1 099
Wysłane: 3 marca 2012 22:46:00 przy kursie: 3,39 zł
Ja, na pewno nie omówię,widziałem wywiad P. Prezesa - jest super w ogóle, prawda.
Pamiętajcie o Los Alamos - Opcje. :)


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
128
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 431
Wysłane: 5 marca 2012 21:11:25 przy kursie: 3,26 zł
To z pewnością nie był zły rok dla spółki. Wraz z ożywieniem w branży transportowej i całym automotive przyszła odwilż także dla Wieltonu.

Przychody ładnie rosną osiągając przy okazji historyczne maksima. Jak podaje zarząd spółki jest to efekt zwiększonych zamówień przede wszystkim w eksporcie. Faktycznie udział sprzedaży zagranicznej względem krajowej rośnie. W tym kwartale udział eksportu osiągnął 65%, w porównaniu do 57% w poprzednim kwartale i 38% w analogicznym okresie poprzedniego roku, czyli stricte kwartale porównywalnym. Jeśli natomiast weźmiemy sprzedaż nominalną, to rzuca się w oczy regres na rynku krajowym. W tym kwartale sprzedano w Polsce 578 urządzeń w porównaniu do 667 w III kwartale roku oraz 698 w ostatnim kwartale 2010r. Spółka wspomina o utrzymywaniu wysokiego udziału w rynku, ale problemem jest, że ten rynek tak naprawdę się wobec zaprezentowanych danych kurczy. Koniem pociągowym dla sprzedaży jest przede wszystkim Rosja, gdzie spółka w tym kwartale sprzedała 45% swojej produkcji.


kliknij, aby powiększyć


Po okresie kompletnej zapaści z roku 2009, zaczęła rosnąć uzyskiwana marża zysku brutto na sprzedaży. Obecnie jak widać sięga 15%, w porównaniu do raportowanych kiedyś 25, jest więc lepiej, ale do ideału jeszcze daleko. Pytanie na ile odżył rynek. Krajowy jak widać ze sprzedaży nie za bardzo. Działalność na rynku rosyjskim niesie za sobą spore ryzyko, ale także spory potencjał. Rynek ten jest przede wszystkim ogromny, a co ważniejsze można tam uzyskiwać większe marże. Spółka do tego stopnia stawia na ten kierunek, że rozważane są możliwości budowy zakładu montażowego na terenie któregoś z krajów bałtyckich, lub nawet samej Rosji. Problemem może być ściągalność należności, ale tutaj wszystko zależy od kompetencji handlowców i ich relacji z klientami. Podwyższeniu rentowności sprzyjał przede wszystkim wysoki kurs dolara i euro, a także zmiany w cennikach spółki.
Spółka podaje, że wzrostowi rentowności sprzyjała także racjonalizacja kosztów stałych. Faktycznie chyba tak się stało. Co prawda robienie regresji i aproksymacja w tył na podstawie jedynie czterech punktów żeby porównać okresy jest zadaniem karkołomnym, to widać w tym miejscu poprawę. Przecięcie z osią wypada niżej niż w roku ubiegłym. Natomiast warto dodać, że poziom operacyjnych kosztów stałych nie jest tak naprawdę duży i wynosi jedynie 2 miliony złotych. To dobrze, bo punkt rentowności się obniża, ale w zasadzie nie można liczyć na poprawę w efekcie skali.


kliknij, aby powiększyć


Podobnie jest z kosztem własnym sprzedaży – poziom kosztów stałych liczony za ostatnie 2 lata to 6 milionów kwartalnie. Parametrem, który najlepiej w mojej ocenie pokazuje poprawę i skutek działań zarządu, w szczególności starań o podniesienie marży i zwiększenie wolumenu widać w rosnącej rentowności sprzedaży. Mamy 18M za minione 12 miesięcy zysku wobec ponad 5 milionowej straty. W przyszłym kwartale należy bacznie przyglądać się kosztom operacyjnym.
W tym kwartale mamy wzrost zysku brutto na sprzedaży o 2 miliony względem trzeciego kwartału, natomiast zysk ze sprzedaży spada o 4 miliony:


kliknij, aby powiększyć


Przychody nie zmieniły się na tyle, aby uzasadnić zwyżkę kosztów sprzedaży o 5 milionów złotych. Koszty ogólnego zarządu wzrosły w porównaniu do ubiegłego kwartału o 1,2 miliona (30%), ale takie rzeczy zdarzają się w ostatnim kwartale. To zjawisko powszechne. Fajnie wyglądała stabilizacja pomiędzy drugim i trzecim kwartałem roku obrotowego, która teraz została złamana. Wygląda to tak naprawdę trochę tak, jakby koszty te były źle pokazane w ubiegłym kwartale. Nie mówię tutaj o tym, że jest jakiś wałek, ale najzwyczajniej w świecie mogło nastąpić małe przesunięcie w fakturowaniu. Koszt sprzedaży na sztukę pomiędzy 3 i 4 kwartałem wzrósł z 2 tys. aż do 2,7 tys. PLN. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że eksport w tym okresie wzrósł o 10% to i tak niewyjaśnione pozostaje jeszcze około 20. Ta anomalia gubi się w ujęciu rocznym.

Kolejny problem jaki dostrzegam, to brak wzrostu w rozwijanym segmencie AGRO. Przychody za 12 miesięcy są mniejsze od raportowanych przed rokiem. Druga sprawa, że mam ograniczone zaufanie do prezentowanego rachunku segmentowego, który jest nieczytelny i nie bardzo wiem dlaczego sprzedaż między segmentowa w transporcie jest większa niż koszty we wszystkich innych razem wziętych i to wielokrotnie. Do jakich więc segmentów sprzedawano? Poza tym wynik po wydzieleniu poszczególnych kwartałów jest tak rozchwiany, że nie można wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących długofalowych wzrostów. Idea jest taka, że na podstawie rachunku segmentowego zarząd powinien podejmować decyzje o alokacji zasobów itd. W tym przypadku jest to w zasadzie nie możliwe, albo ja po prostu czegoś nie rozumiem. W segmencie AGRO pomimo mniejszych przychodów w ujęciu rocznym(w IV kwartale wynika, że mamy 100% wzrostu), mamy mniejszą stratę. Być może zmniejszenie kosztów stałych o których wspominałem dotyczy głównie tego segmentu. Jeśli tak, to jest to jakiś plus, ale problemem jest brak wzrostu sprzedaży wynikający ze sprawozdania za 12 miesięcy. Może wynika to z jakiegoś jednorazowego dużego zamówienia w roku ubiegłym, ale obraz pozostaje niekorzystny, choć sam IV kwartał wygląda dużo lepiej.

Jak widać z wykresu, który zamieściłem powyżej(ten z zyskami na różnym poziomie RZIS), działalności pozostała choć poprawiła wynik operacyjny to wiele do niego nie wniosła. W skali roku ten wkład także nie jest duży przynajmniej jeśli chodzi o to co jest nam prezentowane na dziś. Raport co prawda zawiera wyniki za okres całego roku, ale nie był badany przez biegłego, a spółka jak pokazuje historia nie dokonuje należytej staranności w prezentacji danych. Na stornie 19 raportu mamy różnice pomiędzy sprawozdaniem za cztery kwartały i sprawozdaniem rocznym. Zwracam uwagę na niedoszacowanie kosztów gwarancyjnych, przez zawiązanie zbyt małej rezerwy(-500 tys.), zbyt niskie odpisy aktualizacyjne(~ -1,3 M), a także spore różnice inwentaryzacyjne. W związku z tym poczekałbym do raportu biegłego i raportu rocznego, aby mieć pewność, że zarząd i spółka zmienili podejście do rzetelności ujawnień.

Wielton zaprezentował dodanie saldo na działalności finansowej, zarówno w tym kwartale jak w szczególności w całym roku.(+12,5M) Nie ma do tego żadnych not, ale intuicyjnie można sądzić, że to efekt dodatnich różnic kursowych, bo opcje walutowe zabrały z wyniku w IV kwartale 2,4 MPLN, przynajmniej tak wynika z różnicy sald zobowiązań pomiędzy III i IV kwartałem. Tutaj jednak także byłbym ostrożny i poczekał do raportu rocznego. Jeśli ktoś pisze w notach do sprawozdania skonsolidowanego, że spółka zależna wypłaciła dywidendę i ma to wpływ na zysk, czy kapitał własny, to nie mam pytań.

Przepływy z działalności operacyjnej są dodatnie i o dziwo wcale nie dużo mniejsze od zysku netto i amortyzacji, która jest kosztem w sprawozdaniu, natomiast nie jest wydatkiem.


kliknij, aby powiększyć

To ciekawe i dość dobrze świadczy o zarządzie.
Jak sprzedaż nie szła, czyli we wspominanym przeze mnie okresie roku 2010(niski, bądź ujemny zysk ze sprzedaży), to spółce udało się pozyskiwać gotówkę z obniżenie kapitału pracującego. Krótko mówiąc, aby egzystować i przeczekać ciężki okres nie musiała zaciągać dużych kredytów.


kliknij, aby powiększyć


Teraz jak sprzedaż rośnie, to normalnym byłoby, że kapitał pracujący wymaga zasilenia, przez co można było oczekiwać wypływu gotówki, a jak widać nic takiego nie następuje, tzn następuje, ale w znacznie mniejszej skali. Jeśli jest to efekt twardej polityki wobec kontrahentów rosyjskich(płatności za gotówkę), albo zmiany modelu sprzedaży(przez dealera)to tylko przyklasnąć, bo minimalizuje się prawdopodobieństwo odpisów na należności i nie trzeba zaciągać kredytów obrotowych. Czy tak naprawdę jest, to nie wiadomo, ale wygląda to bardzo pozytywnie. W końcu najważniejsze to robić gotówkę a nie wykazywać zysk.

Operacyjnie Wielton wygląda znacznie lepiej niż jeszcze parę kwartałów temu. Sprzyja ożywienie w transporcie, więc oczywiście pojawiają się pytania o trwałość wyniku, na które oczywiście nie znam odpowiedzi. Na razie wszystko, lub prawie wszystko(malejące sprzedaż w Polsce i brak progresji w segmencie maszyn rolniczych, rosnące koszty sprzedaży) idzie w dobrym kierunku.

Opublikowana prognoza wydaje się możliwa do spełnienia. Wzrost przychodów o troszkę ponad 10% nie powinien być trudny jeśli nadal będzie „żarło” na rynkach wschodnio-europejskich. Może być za to problem z podwojeniem zysku netto. Podstawowym problemem jest duży udział kosztów zmiennych, o którym wspominałem na początku. Jeśli tak, to wyniku/poprawy trzeba szukać w marży brutto. Aby wyszło z tego dodatkowe 10 milionów to tak naprawdę rentowność handlowa musiałaby sięgnąć około 16%, czyli mniej więcej tyle ile w drugim półroczu. To możliwe, ale pod paroma warunkami. Pierwszym jest utrzymanie popytu w eksporcie. Drugim, który wydaje się mniej prawdopodobny jest utrzymanie takiej samej marży złotówkowej, a nie dolarowej. Złotówka w drugim półroczu była raczej wysoko i ciężko oczekiwać, że tak będzie przez cały rok. Z drugiej strony mamy do rozliczenia opcje, które w przypadku spadku kursu będą korzystnie wpływać na wynik finansowy, co nie zmienia faktu, że tylko będą łagodzić wpływ, a nie niwelować. Bardziej prawdopodobne na tę chwilę jest raczej ciutek mniej i tak też widzi to obecnie rynek:

www.stockwatch.pl/gpw/wielton,...

Ponieważ spółka nie jest raczej grana przez fundusze, to tak bardzo nie będzie na wycenę rzutować cykliczność branży. Z resztą rynek rosyjski też ma swoją specyfikę.
Jeśli jest dużo zagrożeń to i może być dużo niespodzianek. Trzeba obserwować wskaźniki PMI z tamtejszego przemysłu. W Polsce w branży jest lepiej, ale to nie jest szczyt marzeń. Z resztą jak mnie szeptane wiadomości dochodzą to spółki produkujące ciągniki siodłowe dla naczep Wieltonu szykuja się raczej na ponownie cięższy okres i tną koszta. Czy słusznie tego nie wiem, ale jeśli one tak to widzą, to oznacza, że jest mniej zamówień, albo spada istotnie dynamika. Dokładnie to zjawisko było widać w Wieltonie jeszcze parę kwartałów temu. Czy reakcja managerów jest słuszna ciężko powiedzieć, ale każe ostrożnie patrzeć na przyszłość. Jeśli nie będzie regresu w koniunkturze to spółka przy obecnej wycenie zrobi się zaraz niedowartościowana.


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 12 września 2012 02:10:18 przy kursie: 2,95 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Wielton za pierwsze półrocze 2012

Udany początek roku w wykonaniu GK Wielton. Dynamicznie rosną obroty, grupa poprawiła wyniki na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Pozytywnie należy ocenić również zeszłoroczne działania zarządu w zakresie geograficznej dywersyfikacji sprzedaży, dzięki czemu Wielton w mniejszym stopniu odczuwa ochłodzenie koniunktury na krajowym rynku.

Przychody w pierwszym półroczu 2012 w porównaniu do analogicznego okresu roku przedniego wzrosły o 50%. Sam drugi kwartał to dynamika na poziomie 35% r/r. Sprzedaż rośnie głównie w podstawowym segmencie transportowym. Niestety w sprawozdaniu nie znajdziemy dokładnego rozbicia geograficznego przychodów, ale z tego co pisze zarząd Wielton dynamicznie zwiększa sprzedaż eksportową. Szczególnie dobrze wygląda sprzedaż do Rosji i pozostałych wschodnich sąsiadów. Tutaj należy pozytywnie ocenić zeszłoroczne działania zarządu, który duży nacisk położył na intensyfikację i rozwój sprzedaży w wschodnich kierunkach. Słabiej wygląda sprzedaż na krajowym rynku, tutaj spółka wyraźnie wskazuje na ochłodzenie koniunktury. Może to wynikać m.in. z ograniczenia programu budowy dróg. Wielton w zeszłym roku sprzedał wywrotki za prawie 190 MPLN, bieżący rok w tym segmencie produktowym na krajowym rynku będzie na pewno zdecydowanie gorszy.

Przeciętnie wygląda segment Agro. Co prawda drugi kwartał przyniósł przyrost obrotów w tej dywizji (r/r), jednak wydaje się, iż Wielton stać było na wiele więcej. Ostatnie lata to spory strumień pieniędzy z UE na modernizację rolnictwa. Wielton mógł z tego tortu wykroić duży kawałek, trudno nie mieć wrażenia, iż spółka postawiła zdecydowanie większy nacisk na rozwój segmentu transportowego, a Agro wymaga restrukturyzacji szczególnie biorąc pod uwagę, iż sprzedaż dla rolnictwa od kilku kwartałów nie jest rentowna.

GK Wielton w porównaniu do pierwszego kwartału 2011 poprawiła wyniki na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Wzrosły marże na sprzedaży głównie w segmencie transportowym. Dodatkowo biorąc pod uwagę rosnący udział eksportu, można łatwo dość do wniosku, iż sprzedaż na wschodnie rynki realizowana jest na zdecydowanie wyższych marżach. W takim wypadku nie dziwią dalsze działania zarządu mające na celu zwiększenie efektywności sprzedaży na wschodzie. Wielton będzie w najbliższym czasie montował swoje produkty w Rosji, co może ponownie pozytywnie oddziaływać na stronę kosztową spółki. Tak jak wcześniej pisałem GK Wielton ma jakiś problem z segmentem Agro. tutaj od końca 2010 wykazywane są straty na poziomie operacyjnym.

Co ważne koszty organizacji nie ciążą zbytnio grupie. Koszty zarządu i sprzedaży utrzymują się na porównywalnym poziomie w relacji do przychodów. W bieżącym roku nie widać również wzrostu kosztów obsługi zadłużenia. Odsetki są zbliżone do zeszłorocznych poziomów. Do działalności finansowej dodać należy jeszcze wycenę pozycji rozliczanych w walutach, finalnie działalność finansowa wychodzi na zero.

GK Wielton bilansowo to przeciętniak, potwierdza to rating Altmana, który od kilku kwartałów utrzymuje się na BB+. Zadłużenie utrzymuje się na akceptowalnym poziomie, w płynności nie widzę również jakiegoś wielkiego problemu. To co rzuca się na pierwszy plan to wysoki poziom zapasów. Wygląda na to, iż taka jest polityka grupy. Przejrzałem wcześniejsze wyniki i okazuje się, iż historycznie rotacje zapasów utrzymywały się powyżej 100 dni, co ciekawe zdarzały się również takie kwartały gdzie przekraczały one zdecydowanie 200 dni. W pierwszym półroczu 2012 nastąpił również przyrost wartościowy należności, jednakże jest on zbliżony do dynamiki przychodów przez co rotacje należności są porównywalne z wcześniejszymi kwartałami.

Dynamiczny wzrost skali działalności widoczny również w rachunku przepływów pieniężnych, Na działalności operacyjnej GK Wielton wyszła właściwie na zero. Gotówka ugrzęzła w kapitale obrotowym, a w szczególności w zapasach i należnościach. Jest to w dużej mierze wynik dostosowania poziomu stocku do zwiększonej skali działalności + udzielenia kredytu kupieckiego dla zwiększonej sprzedaży. Wydaje się, iż ten trend będzie zmieniał się w kolejnych miesiącach i gotówka powinna powoli wracać do spółki. Wielton systematycznie przeznacza środki pieniężne na CAPEX, tym razem wydatki miały właściwie charakter odtworzeniowych, wypływy na działalności inwestycyjnej są zbliżone do amortyzacji.

W omówieniu warto jeszcze zwrócić uwagę na dwie kwestie – prognozę na 2011 oraz spełnienie warunków dających prawo do uzyskania pomocy publicznej wynikającej z działalności w ŁSSE. GK Wielton na 2012 prognozuje 550 MPLN i zysk netto na poziomie 20 MPLN. Bazując na danych półrocznych zakładane wielkości są jak najbardziej możliwe do osiągnięcia nawet z sporą górką. Druga kwestia to działalność w ŁSSE. Wielton spełnił warunki potrzebne do otrzymania pomocy publicznej. W ciągu najbliższych pięciu latach grupa może wykorzystać ulgi podatkowe w wysokości ponad 30 MPLN. Tutaj jest jeszcze jedna kwestia strice rachunkowa. W sprawozdaniu za pierwsze półrocze Wielton nie rozpoznał aktywa na podatek z tytułu uzyskanej ulgi podatkowej. Zgodnie z informacją przedawnioną przez zarząd zostanie to uzupełnione do końca bieżącego roku po przygotowaniu prognozy wyników.

Podsumowując, bardzo dobry kwartał w wykonaniu GK Wielton. Grupa rośnie dynamicznie głównie dzięki sprzedaży eksportowej. Do poprawki musi pójść segment Agro, tutaj od kilku kwartałów nie widać przełomu. Istotna poprawa nastąpiła w obszarze rentowności w segmencie transportowym, to nie pozostało bez wpływu na wyceny dochodowe, które teraz wykazują niewielki potencjał do wzrostu.

www.stockwatch.pl/gpw/wielton,...>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

irozbi
0
Dołączył: 2009-11-12
Wpisów: 158
Wysłane: 4 marca 2013 10:42:30 przy kursie: 4,11 zł
Poproszę o omówienie wyników za ubiegły rok/ IVQ '12.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
128
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 431
Wysłane: 7 marca 2013 13:01:32 przy kursie: 4,27 zł
Zaraportowany wynik netto czwartego kwartału na tle poprzednich okresów sprawozdawczych wygląda bardzo blado. Nie powinno to jednak nikogo dziwić w świetle zdarzeń gospodarczych kwartału.

Według danych GUS spada dynamika sprzedaży usług w transporcie, co w oczywisty sposób hamuje podejmowanie decyzji inwestycyjnych wśród menażerów firm transportowych.

kliknij, aby powiększyć


Dodatkowo na najważniejszym rynku eksportowym(Rosja) od 1września wprowadzono podatek ekologiczny na samochody importowane, co nie mogło pozostać bez konsekwencji dla sprzedaży Wieltonu.
Grupa zaraportowała spadek wolumenu sprzedaży[q4/q4] na poziomie 16%, ale co ważniejsze w układzie [q4/q3] mamy obsunięcie sprzedaży na poziomie 20%. W roku poprzednim pomiędzy trzecim i czwartym kwartałem nie obserwowaliśmy spadku.

kliknij, aby powiększyć


Solidarnie spadają wolumeny we wszystkich kierunkach geograficznych. Najmniejszą dynamiką cechuje się rynek polski (10% q4/q3), a najszybciej spada rynek rosyjski(29% q4/q3)

Być może spadek sprzedaży na rynku rosyjskim jest chwilowy, ale dobitnie pokazuje ryzyko jakie ze sobą niesie obecność Grupy na wschodzie. To między innymi wspomniane ryzyko jest powodem wyższych uzyskiwanych marż na sprzedaży. Z drugiej strony gdyby Wielton miał w tej chwili fabrykę w Rosji stałby się potencjalnie dużym beneficjentem sytuacji fiskalnej. Z posiadaną montownią najprawdopodobniej nie da się uzyskać odpowiedniego zwolnienia podatkowego.


kliknij, aby powiększyć


Mniejsze przychody, to także mniejszy zysk na sprzedaży, ponieważ do kosztów produkcji alokowana jest część amortyzacji. Rentowność oczywiście zależy także od kierunków sprzedaży i mixu produktowego, ale także poziomu kursu walutowego.

Proszę zwrócić uwagę jak wygląda zysk na najwyższym poziomie rachunku wyników w ujęciu długoterminowym.

kliknij, aby powiększyć


Przychody rosną, ale nie przekłada się to na poziom wyniku. Podobne kwoty spółka zarabiała w roku 2007, 2008 i to przy dużo mniejszych zdolnościach produkcyjnych. Jeśli za pewien miernik produktywności uznamy aktywa trwałe, to mamy wzrost 89M na koniec roku 2007 do obecnych 156. Mamy do czynienia albo ze spadkiem produktywności, albo brakiem wykorzystania mocy produkcyjnych. W roku 2007 stosunek przychodów do średnich aktywów trwałych wynosił 5,1 a teraz 3,8. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, czy zmiana wynika z wprowadzania innych działalności, czy niewykorzystania w wystarczającym stopniu mocy produkcyjnych spółki.

Wróćmy jednak do rachunku wyników. Koszty sprzedaży spadły [q4/q4] o 26%. Niby dużo, ale jeśli wziąć pod uwagę spadek sprzedaży na rynkach o długiej drodze dostawy, gdzie część sprzedaży realizowana jest przez dystrybutorów nie robi to już takiego wrażenia. Tym niemniej mamy poprawę. Spadek kosztów oczywiście nie może zrekompensowawszy spadku sprzedaży i rentowności, wobec czego sukces handlowy, którego miarą jest wynik brutto pomniejszony o koszty sprzedaż zmniejsza się [q4/q4] o 23,6%

Koszty ogólnego zarządu spadły o 200 tys, co przy poziomie wyniku operacyjnego(4,4M) nie jest do pominięcia. Spadek EBIT tylko o 700 tys to także zasługa wyniku na pozostałej działalności operacyjnej ->ponad milion złotych przychodu netto. Sporym obciążeniem dla wyniku jest linia finansowa. Z rachunku przepływów wynika, że to w większości koszty odsetek i w dużo mniejszym stopniu także ujemne różnice kursowe.

Przepływy operacyjne czwartego kwartału pozostały na podobnym poziomie co w roku ubiegłym, ale są mniej „optymistyczne”. Wraca więcej kapitału obrotowego na skutek zmniejszenia salda zapasów i należności.

Spółka według automatu: www.stockwatch.pl/gpw/wielton,... wyceniana jest prawie w punkt, choć decydują o tym głównie mnożniki. Wyceny majątkowe i dochodowe są ze sobą zbieżne i mówią o wycenie na poziomie 2,7 za akcję, co stanowi spory potencjał spadku kursu. Rynek liczy na poprawę tego wyniku, choć w aktualnym otoczeniu spółki może o to być ciężko. Warto poczekać na prognozę, bo tegoroczna została nawet przekroczona. W wyniku nie rozpoznano aktywa na podatek odroczony dzięki czemu raportowany roczny zysk jest "zdrowy". Oczywiście dane kwartalne mogą się zmienić po audycie. Na bazie wydawanych rekomendacji można stwierdzić, że analitycy oczekują głównie wzrostu marży ->do obserwacji.


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

irozbi
0
Dołączył: 2009-11-12
Wpisów: 158
Wysłane: 8 marca 2013 17:15:41 przy kursie: 4,19 zł
Dzięki serdeczne za komentarz!
Teraz przynajmniej wiadomo, dlaczego kurs akcji nie wykazywał siły ostatnimi czasy...
Wynik całego roku na tle innych małych / średnich spółek bardzo przyzwoity, choć niewątpliwie martwi spadająca dynamika IV-go Q... Z pozytywów - z tego co kojarzę to spółka ma plany budowy fabryki w Rosji i myśli również o przejęciach:-)

irozbi
0
Dołączył: 2009-11-12
Wpisów: 158
Wysłane: 15 maja 2013 19:18:26 przy kursie: 3,89 zł
Poproszę o komentarz / analizę wyników za IQ (niestety kolejny kwartał pod presją...).

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
128
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 431
Wysłane: 18 maja 2013 14:48:44 przy kursie: 3,72 zł
Wyniki Wieltonu są mizerne, co spowodowane jest przez blokadę kluczowego dla spólki rynku rosyjskiego.

Wprowadzone przez Rosję opłaty dla importowanych pojazdów w trzecim kwartale poprzedniego roku rzucają się cieniem na sprzedaż. Spadki wyglądają coraz gorzej:

kliknij, aby powiększyć

Z powyższego wykresu wynika, że Rosja to rynek równie ważny jak Polska jak nie ważniejszy. Spadek wolumenu w stosunku do poprzedniego kwartału wygląda bardzo źle, a już porównanie q1/q1 wręcz fatalnie, bo odnośnikiem jest kwartał z najlepszą w historii sprzedażą. Pozytywnie wygląda wzrost sprzedaży na rynku Polskim, na co zresztą wskazywały już ogłaszane przez GUS dane dotyczące koniunktury w transporcie. Oczywiście wzrost sprzedaży na rynku krajowym był znacząco mniejszy niż spadek na rosyjskim.

Przy takim załamaniu wolumenu sprzedaży wynik nie mógł być dobry i nie jest.
Przychody spółki spadły o prawie 30%, a zysk brutto nawet o 35%. Rynek rosyjski cechuje się wyższymi cenami sprzedaży tych samych produktów, w związku z czym po spadku udziału tego rynku w całkowitych przychodach rentowność zysku brutto na sprzedaży spadła z 13,8% do 12,7%.


kliknij, aby powiększyć

Jak już wskazywałem w poprzednim omówieniu, koszty sprzedaży spadają szybciej niż przychody, bo maleje udział rynku rosyjskiego. Koszty dostarczenia produktów są wyższe ze względu na odległości. Negatywnie trzeba ocenić wzrost kosztów ogólnego zarządu.
Wynik operacyjny spada do poziomu 3,1M(51%) i pokazuje faktyczny rozmiar utraty sprzedaży.

Spadek wyniku netto może robić wrażenie(-71%), ale wynika to z wysokich przychodów finansowych w zeszłym roku pochodzących z opcji walutowych. Wtedy spółka pokazywała zmianę wartości przez wynik, bo nie stosowano rachunkowości zabezpieczeń, co nastąpiło dopiero od początku tego roku.

Spółka może nie wydawać się w tej chwili droga:
www.stockwatch.pl/gpw/wielton,... ale należy pamiętać o tym, że w wynikach mamy ledwie dwa kwartały obniżenia sprzedaży w Rosji. Jeśli sprawy będą wyglądać tak jak obecnie to mamy rocznie około 8M zysku netto zamiast obecnych 18.
Rynek najwyraźniej oczekuje, że opłaty w Rosji zostaną w widocznej przyszłości zdjęte. Przy obecnej sytuacji gospodarczej wcale się tak stać nie musi.


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 18 maja 2013 14:51


Analityk Fundamentalny
66
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 529
Wysłane: 14 listopada 2013 13:57:39 przy kursie: 6,72 zł
Czy można poprosić o analizę wyników 3 kwartału? Wydaje się, że spółka ma najgorsze za sobą i zaczyna odzyskiwać wigor.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
128
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 431
Wysłane: 17 listopada 2013 17:58:45 przy kursie: 6,73 zł
Wyniki Wieltonu wyglądają naprawdę dobrze pomimo nadal niesprzyjającej sytuacji na rynku rosyjskim. Zasadniczo poprawa wyników nastąpiła już w drugim kwartale roku kiedy spółka zaraportowała wzrost sprzedaży.

We wcześniejszych dwóch kwartałach(1Q13 i 4Q12) spadek dynamiki wyglądał wręcz fatalnie. Proszę zobaczyć jak kształtowały się sezonowe dynamiki przychodów w latach poprzednich i roku obecnym:

kliknij, aby powiększyć


Poprawa sprzedaży wygląda bardzo podobnie do tej z okresu wychodzenia naszej gospodarki z kryzysu, czyli roku 2010. To właśnie sprzedaż na rodzimym rynku pociągnęła wynik w tym kwartale. Wzrost wolumenu sprzedaży w ujęciu Q3/Q3 na rynku polskim wyniósł 23% przy zasadniczo stagnacji w eksporcie. Spółka nie podaje danych dla rynku rosyjskiego, ale można się domyślać, że dynamika tam była ujemna, natomiast sprzedano więcej do pozostałych rynków eksportowych. W pierwszym półroczu rynek polski także cechował się dodatnią dynamiką w przeciwieństwie do rynku rosyjskiego na którym odnotowano spadek na poziomie 33%

Wysoka sprzedaż „zrobiła” bazę do budowania wyników w niższych liniach. Wielton ma spory udział kosztów stałych w kosztach jednostkowych. Wraz ze wzrostem wolumenów składowa stała maleje co pozwala zwiększać rentowność zysku brutto na sprzedaży. Na poniższym wykresie doskonale widać korelację przychodów i rentowności zysku brutto na sprzedaży:

kliknij, aby powiększyć


O ile zachowanie wspomnianej rentowności jest dość przewidywalne to już w kosztach korporacyjnych widać pewne rozchwianie:

kliknij, aby powiększyć


Przyznam, że nie potrafię wytłumaczyć tego zjawiska. Jeśli wyjmiemy dane pierwszego kwartału tego roku to obserwujemy anomalię. Koszty ogólnego zarządu są w większym stopniu zmienne niż koszty sprzedaży i to wcale nie tylko w wartościach względnych. Koszty sprzedaży nie posiadają wyraźnej korelacji z poziomem sprzedaży. Takie zachowanie kosztów utrudnia prognozowanie wyników w oparciu o sprzedaż. Tak czy owak do poziomu kosztów nie ma się co czepiać. Kluczem jest poziom sprzedaży i wypracowana marża brutto, co wydaje się bezdyskusyjne jeśli zerknąć na powyższy wykres. Wynik operacyjny wygląda na zdrowy. W pozostałej działalności nie ma istotnych dużych sald, które zasadniczo wpływają na EBIT.

Niestety do kosztów finansowych nie ma not, ale w związku z bardzo dużym poziomem eksportu w sprzedaży ca 60% należy się spodziewać, że w saldo należności ma także spory udział należności walutowych. Poziom ten szacuję na około 10M Eur. Przy umocnieniu się złotówki mogło powstać nawet około 1M PLN ujemnych różnic kursowych. Wielton jednak zabezpiecza przepływy przepływy pieniężne, więc faktyczny wpływ ciężko ocenić.

Wynik netto wyniósł 10,6M i był historycznie największy. To między innymi z powodu prawie zerowej stopy podatkowej. Spółka uzyskała pomoc publiczną(działa w SSE), którą rozlicza w postaci ulg podatkowych. Zaraportowany zysk jest gotówkowy i ma potwierdzenie w przepływach operacyjnych, które wyniosły w tym kwartale 15,6M złotych.

Pewnego rodzaju zaskoczeniem jest zwiększenie salda kredytów pomimo znaczącej poprawy sytuacji gotówkowej spółki. Być może kredyty służą one do finansowania Centrum Badawczo Rozwojowego, co do którego jestem dość sceptyczny. Nakłady mają wynieść prawie 26M, z czego około 15M będzie pochodzić ze środków własnych i kredytów(resztę stanowi dotacja). Wspomniane centrum ma się zająć:

• prowadzeniem badań i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych z
alternatywnych materiałów (kompozyty ekologiczne, spienione aluminium),
• wdrażaniem rozwiązań ograniczających zużycie ilości paliwa pojazdu ciągnącego,
• prowadzeniem prac nad zwiększenie bezpieczeństwa w trakcie eksploatacji
produkowanych pojazdów.

Trzeba sobie zdawać sprawę, że koszty badań przechodzą przez rachunek wyników wprost. Dopiero koszty komercjalizacji można kapitalizować na wartościach niematerialnych o ile udowodni się ekonomiczną przydatność. Być może nie doceniam tego projektu, ale inwestycja wydaje mi stosunkowo duża jak na zakres działalności. Pozostaje czekać na efekty.

Obecna wycena Wieltonu zakłada dalszą poprawę wyników(wzrost o 70% zysku netto) To ma swoje uzasadnienie choćby w poprawiającej się sytuacji gospodarczej. Do poprawy zostają dwa słabe kwartały czyli 4 zeszłego roku i pierwszy obecnego. Uzyskanie takiej dynamiki wydaje się zupełne możliwe. Dalsza poprawa zależy od otoczenia makro i odbudowy krajowego i europejskiego popytu.


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

sasky
sasky PREMIUM
29
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 632
Wysłane: 16 stycznia 2014 08:11:20 przy kursie: 7,26 zł
Wielton wyrusza z oazy – analiza techniczna w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/wielt...

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 246
Wysłane: 19 marca 2015 14:01:55 przy kursie: 5,03 zł
niby wyniki roczne niezłe, a rynek omija walor jak nieświeże jajeczko

tu juz chyba jeden drobny pogrywa sam ze sobą albo animator podaje kroplówkę

macie pomysł na wskazanie, co i kiedy może szarpnąć kursem?
spółka zakłada w br. lepsze wyniki, mimo sytuacji politycznej nie wycofuje się z Rosji, trwa oczekiwanie na
przejęcie Fruehauf...

a kurs zabetonowany w okolicy 5 pln

ChiefMike
0
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 575
Wysłane: 19 marca 2015 14:29:44 przy kursie: 5,03 zł
Właśnie po ogłoszeniu super wyników i sprzedaży do Rosji, cena Akcji wystrzeliła do góry - trochę taniej w Styczniu.

Fundamentalnie firma zdrowa, płaci dywidendę. Ale płynność mała 20 000 zł dziennie około - jak patrzę na obroty co kila dni - no chyba, że poleci Artykuł w Internetach to zaraz się robi 600 000 zł obrotu.

Tak jak to było w Styczniu. Niech spada jak ktoś inwestuje długoterminowo pod dywidendę, to się ucieszy. thumbright

sasky
sasky PREMIUM
29
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 632
Wysłane: 25 maja 2015 08:27:57 przy kursie: 6,74 zł
Monster Truck Madness – analiza techniczna Wieltonu w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/monst...

orb1033
0
Dołączył: 2011-06-27
Wpisów: 17
Wysłane: 26 maja 2015 22:16:43 przy kursie: 7,03 zł
wielton.com.pl/2015/05/26/stra...

po wejściu do Włoch, zapowiadanej poprawie rentowności netto z 4 do 8%, poprawie sytuacji w Rosji, można sądzić że za kilka lat są w stanie osiągać nawet 1,5 mld przychodów. W "dobrych latach" spółka osiągała nawet ok 10% rentowności netto, wydaje mi się że w obecnej chwili jest mocno niedowartościowana.

Pytanie do lepiej znających rynek: Czy po przejęciu Fruehauf wyniki francuskiej firmy będą konsolidowane w najbliższym raporcie?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
128
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 431
Wysłane: 8 czerwca 2015 10:36:42 przy kursie: 6,55 zł
Tak, wyniki już powinny być konsolidowane w raporcie za II kwartał.

Dodam tylko, że od znajomych z branży motoryzacyjnej, którzy mają do czynienia z francuskimi pracownikami wiem, że efektywność nie jest najmocniejszą stroną. Z jednej strony to argument na osiąganie synergii, ale z drugiej ryzyko przepłacania za udziały, właśnie na skutek oczekiwania zbyt dużych możliwości oszczędzania, bo związki zawodowe są tam bardzo silne i odgrywają dużą rolę.

Choć w wynikach mamy sporo one-offów to w sumie one prawie się znoszą. Stąd rynek już dyskontuje poprawę wyniku na wschodzie jak mniemam.

orb1033
0
Dołączył: 2011-06-27
Wpisów: 17
Wysłane: 11 września 2015 09:19:44 przy kursie: 7,59 zł
Mam pytanie do Państwa: czy zysk 2,08 mln zł jaki uzyskał Wielton z Freuehauf (strona 22 raportu 1h2015) wynika z działalności Freuehauf w podanym w raporcie okresie od 21 maja do 30 czerwca 2015 i czy tym samym można spodziewać się że w całym roku 2015 będzie to odpowiednio (czyli jakieś 5-6 razy, ) więcej, czy jest to udział w całorocznym zysku Freuehauf skoro mają rok obrotowy kończący się 30.06.2015?

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 11 września 2015 10:14:46 przy kursie: 7,59 zł
Z tego co piszą ten zysk dotyczy tylko okresu od 21 maja do 30 czerwca. Więc w skali roku powinno być to odpowiednio więcej, tak jak napisałeś.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,658 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +158,21% +31 642,98 zł 51 642,98 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d