pixelg
Netia SA [NETIA] - Rekomendacje maklerskie i aktualne wyniki finansowe
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Netia SA - Rekomendacje maklerskie i aktualne wyniki finansowe

NET 3,89 (-0,77%)

Grupa Netia świadczy różnorodne usługi telekomunikacyjne: usługi transmisji danych, usługi głosowe, usługi telewizyjne, telefonii komórkowej, szerokopasmowego dostępu do internetu, kolokacji, centrum danych (w tym cloud computing), usługi zintegrowanej komunikacji, dzierżawy włókien światłowodowych, kanalizacji i masztów oraz wyspecjalizowane usługi kolejowe. Usługi Grupy Netia są dostarczane klientom przez dwie struktury sprzedażowe. Sprzedaż business-to-business („B2B”) jest zaadresowana do dużych klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych operatorów telekomunikacyjnych, a sprzedaż business-to-consumer („B2C”) jest zaadresowana do klientów indywidualnych i małych klientów biznesowych.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA - QSr1 Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
  skonsolidowany - - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego
 • Analiza raportów spółki:
  Nowa klacz w stajni Polsatu – omówienie sprawozdania finansowego po I kw. 2019 r. Zobacz »
Rekomendacje instytucji

Poniższa tabela zawiera wyciągi z rekomendacji maklerskich. Szczegółowe informacje na temat autora/ów, daty i godziny pierwszego rozpowszechnienia, wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja, można nieodpłatnie uzyskać otwierając pliki umieszczone w kolumnie "Raport".

Rekomendacja Cena docelowa Obecny kurs Data wydania Kurs w dniu wydania Instytucja Raport
akumuluj 4,40 zł 3,89 2020-05-05 3,91 zł DM mBanku SA Pobierz
kupuj 4,20 zł 3,89 2020-04-16 3,92 zł DM BOŚ SA Pobierz
kupuj 5,50 zł 3,89 2019-12-17 4,56 zł Haitong Bank Pobierz
sprzedaj 4,40 zł 3,89 2019-10-15 4,81 zł DM BOŚ SA Pobierz
kupuj 5,34 zł 3,89 2019-08-13 4,60 zł Ipopema Securities SA Pobierz
kupuj 5,54 zł 3,89 2018-12-11 4,70 zł Haitong Bank Pobierz
trzymaj 4,70 zł 3,89 2018-11-26 4,70 zł DM mBanku SA Pobierz
kupuj 5,77 zł 3,89 2018-11-09 4,62 zł Santander BM Pobierz
sprzedaj 4,50 zł 3,89 2018-10-11 4,89 zł DM BOŚ SA Pobierz
kupuj 5,65 zł 3,89 2018-09-03 4,63 zł Haitong Bank Pobierz
sprzedaj 4,70 zł 3,89 2018-07-18 5,00 zł DM BOŚ SA Pobierz
redukuj 4,30 zł 3,89 2018-06-06 4,95 zł DM mBanku SA Pobierz
 
1/1 
 
Dane o rekomendacjach dostarcza Financial Data Box
Podsumowanie wyników finansowych z ostatniego raportu
Przychody kwartalne 323,12 mln zł, spadek o 1,3% kw/kw Stan gotówki w kasie 32,91 mln zł, spadek o 46,1%
Przychody z 12 miesięcy 1293 mln zł, spadek o 0,3% kw/kw Zaciągnięte kredyty 602,45 mln zł, wzrost o 9,5%
Zysk netto kwartalny 13,42 mln zł, wzrost o 47% kw/kw Wskaźnik ogólnego zadłużenia 32% , wzrost o 0,23 pkt.
Zysk netto z 12 miesięcy 51,9 mln zł, wzrost o 9% kw/kw  

Analiza DuPonta
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Zwrot z kapitału własnego 2,71% 1,82% 6,37%
Obciążenie podatkowe W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Obciążenie odsetkowe W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Marża operacyjna W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rotacja aktywów W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Poziom lewarowania W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Zwrot z aktywów W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza aktywności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Cykl rotacji zapasów 2 9 70
Cykl rotacji należności W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl rotacji zobowiązań W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl operacyjny W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl konwersji gotówki W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza płynności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Wskaźnik płynności bieżący 0,71 1,48 1,83
Wskaźnik płynności szybki W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Wskaźnik płynności podwyższonej W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza rentowności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Rentowność sprzedaży 35,05% 29,95% 29,03%
Rentowność działalności operacyjnej W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rentowność brutto W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rentowność netto W abonamencie W abonamencie W abonamencie
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +106,66% +21 331,66 zł 41 331,66 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
aroncapital: Nowa klacz w stajni Polsatu – omówienie sprawozdania finansowego NETIA po I kw. 2019 r. Netia jest jednym z najwię [b]Nowa klacz w stajni Polsatu – omówienie sprawozdania finansowego NETIA po I kw. 2019 r. [/b][delay=365]Netia jest jednym z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych, działającym w trzech segmentach, Dostarczania usług telewizyjnych, telefonii stacjonarnej i mobilnej (w modelu MVNO) oraz Internetu stacjonarnego i mobilnego.Najważniejszym aktywem Netii jest jej ogólnopolska infrastruktura stacjonarna - ponad 20 tys. km sieci szkieletowej w 50 miastach. Szacuje się, że Netia dociera ze swoją siecią do ponad 70 proc. biurowców klasy A i B oraz centrów handlowych w Polsce. To między innymi właśnie dla tej sieci Cyfrowy Polsat w 2018 roku zdecydował się na objęcie pakietu kontrolnego Netii tworząc największą grupę medialno-komunikacyjną w Europie Środkowo Wschodniej.[u]Omówienie sprawozdania finansowego Netia SA po I kwartale 2019[/u]Zgodnie z nowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF 16) od 1 stycznia 2019 zmienia się sposób rozpoznawania, mierzenia, prezentowania i ujawniania informacji dotyczących umów najmu dzierżawy i leasingu. W skrócie, znika podział na leasing operacyjny i finansowy i wszystkie prawa do użytkowania aktywów będą musiały zostać ujęte w bilansie. W przypadku wielu spółek wprowadzenie tego modelu skutkować będzie znacznym wzrostem sumy bilansowej, dlatego firmy, między innymi Netia, dla zachowania przejrzystości dla inwestorów, zdecydowały się zaprezentować wyniki także w starym standardzie (MSR 17) i na tej prezentacji będę bazował w omówieniu.W pierwszych 3 miesiącach 2019 r. Netia wygenerowała przychody na poziomie 327 mln zł a więc o 5,6 proc. niższe niż w tym samym okresie rok wcześniej, co spółka tłumaczyła presją cenową oraz niższą liczbą jednostek usługowych generujących dochody (RGU). Na koniec pierwszego kwartału 2019 grupa miała ich aktywnych 1.898.844, czyli o ponad 60 tysięcy mniej niż przed rokiem (3 proc. spadek r/r). Netia odnotowała wzrost tylko w segmencie TV (13 proc. r/r) gdzie na koniec raportowanego okresu liczba jednostek wynosiła 221.557. Z tego też powodu udział przychodów z tytuły pozostałych usług telekomunikacyjnych, do których należy telewizja, wzrósł do 16 proc. Spadek przychodów grupy r/r widoczny był w każdym segmencie poza, wspomnianymi wcześniej, przychodami z tytułu pozostałych usług telekomunikacyjnych. W pierwszym kwartale 2019 największym składnikiem przychodowym spółki pozostają te z tytułu transmisji danych (43 proc. wpływów Netii) mimo spadku 3 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału rok wcześniej.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/05/1.Segmentacja-RGU.png[/img][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/05/2.-Koszty-Telekomunikacyjne.png[/img]Wraz z przychodami Netia odnotowała także spadek zysków. W pierwszym kwartale 2019 zysk EBITDA spółki liczony według MSR 17 wyniósł 83 mln zł (-11 proc. r/r). Marża na poziomie EBITDA wyniosła 25,3 proc. pozostała więc na podobnym poziomie co w zeszłym roku (26,4 proc. w pierwszym kwartale 2018).Koszt własny sprzedaży wyniósł 214.286 tys. zł według MSR 17 co stanowiło 65 proc. wartości przychodów w pierwszym kwartale 2019. W porównaniu do poprzedniego kwartału koszty te spadły o 5 proc. Co warto podkreślić, spółka charakteryzuje się sporą dźwignią operacyjną. Z wspomnianych wcześniej 214 mln zł kosztów własnych sprzedaży w I kwartale 2019 tylko 40 proc. stanowiły koszty zmienne (koszty rozliczeń międzyoperatorskich. Oznacza to, że Netia jest bardzo wrażliwa na zmiany przychodów, które od kilku lat są już w trendzie spadkowym.Koszty ogólnego zarządu według standardu MSR 17 wyniosły 36.289 i stanowiły 11 proc. wartości przychodów, co było wzrostem kw/kw aż o 12 proc. Zmiana ta związana była przede wszystkim wzrostem amortyzacji, która na koniec I kwartału 2019 wyniosła 10.109 tys. zł (wzrost 57 proc. kw/kw). Ze sprawozdania za rok obrotowy 2018 wiemy, że w skład amortyzacji zaliczanych w koszty ogólnego zarządu wchodzą amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych.Koszty sprzedaży i dystrybucji według standardu MSR 17 wyniosły 68.896 i stanowiły 21 proc. wartości przychodów. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego koszty te spadły o 1 proc., jednak w stanowiły przed rokiem 20,1 proc. wartości przychodów. Ta mała z pozoru zmiana, jest znacząca na poziomie zysku brutto. Gdyby spółka utrzymała koszty sprzedaży i dystrybucji na tym samym poziomie w odniesieniu do przychodów co rok wcześniej zarobiłaby brutto o 3,2 mln zł więcej, czyli aż o 26 proc.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/05/3-koszty.png[/img]Zysk operacyjny (EBIT) według standardu MSR 17 wyniósł 12.932 zł za okres pierwszych 3 miesięcy 2019 r. w porównaniu do zysku operacyjnego w wysokości 21.936 zł w analogicznym okresie 2018 r. Ten spadek aż o 41 proc. kw/kw najlepiej pokazuje skalę dźwigni operacyjnej jaką można zaobserwować w Netii. Niewielki wzrost kosztów sprzedaży w relacji do przychodów oraz znaczący wzrost kosztów ogólnego zarządu przełożył się na spadek zysku na poziomie EBIT prawie o połowę. Zysk netto Netii również zmniejszył się w stosunku r/r. Za I kw. 2019 r. wyniósł 10.124 zł według standardu MSR 17 w porównaniu do 21.180 zysku netto w analogicznym okresie 2018 r.Spółka generuje co roku bardzo wyraźną nadwyżkę gotówki z działalności operacyjnej, znacznie przewyższającą swój zysk netto. Związane to jest z wysoką kwotą amortyzacji liczoną od ogromnych aktywów trwałych spółki. W analizowanym okresie amortyzacja według standardu MSR 17 wyniosła 69.010 zł w porównaniu do 69.717 zł w pierwszych 3 miesiącach 2018 r. Nie może to być jednak interpretowane tylko pozytywnie, spółka bowiem wydaje rok rocznie znaczące kwoty na modernizację swojej infrastruktury, która jest najważniejszym składnikiem jej majątku trwałego.Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w pierwszym kwartale 2019 były zdeterminowane właśnie między innymi postępującym projektem technologicznym związanym z modernizacją, należącej do Spółki sieci, do standardu światłowodowego.[u]Nakłady inwestycyjne I kw. 2019[/u][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/05/4-capex.png[/img]W marcu 2016 Netia ogłosiła, że zamierza wydać 417 mln zł na modernizację sieci do standardu nowej generacji NGA. Projekt ten miał być prowadzony w latach 2016-2020 z zakończeniem prac planowanym na pierwszy kwartał 2020. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w analizowanym okresie wyniosły 99,7 mln zł, co było spadkiem r/r, o 6,6 proc., równolegle z przychodami spółki. Strumień gotówki operacyjnej może wydawać się wciąż atrakcyjnym, jednak w szerszym kontekście tendencja wygląda niepokojąco. Jeśli przeanalizujemy historię tych przepływów w latach 2012-2018 zobaczymy widoczny trend malejący. Konsumenci usług telekomunikacyjnych wywierają na spółkach tego sektora sporą presję cenową i Netia nie jest tego wyjątkiem. Jak to już zostało wcześniej wspomniane najważniejszym aktywem majątku Netii jest jej infrastruktura. Jej amortyzacja zaś jest dla spółki realnym kosztem, co widać w rachunku przepływów pieniężnych gdzie raportowane są znaczące wydatki na inwestycje w swoje aktywa (utrzymanie i modernizację infrastruktury). Uwzględniając wypływy netto z działalności inwestycyjnej oraz odsetki i prowizje od kredytów spółka wygenerowała jedynie 5,3 mln zł wolnych przepływów co było spadkiem aż o 85 proc. kw/kw. W tabelach oraz na wykresach jeszcze wyraźnie widać opisany wyżej malejący trend, zarówno w ujęciu kwartalnym jaki i rocznym.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/05/5-tabela-CF.png[/img][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/05/6.-Wykres-CF.png[/img][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/05/7.png[/img][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/05/8-CF-FY-wyk.png[/img]W ciągu pierwszego kwartału 2019 Netia spłaciła 30 mln zł zobowiązań finansowych i wykazała 211,706 mln zł długu netto. W odniesieniu do wyniku EBITDA za ostatnie 12 miesięcy zakończone 31.03.2019 dług ten wyniósł 0,61x znajduje się więc na komfortowym dla spółki poziomie. Wskaźnik ten wynosił 0,67x w analogicznym okresie zeszłego roku.Zarząd spółki nie rekomendował wypłaty dywidendy. Zgodnie z komunikatem z dnia 14.05.2019 zarząd Netia zawnioskował o przeniesienie zysku netto spółki wypracowanego w roku obrotowym 2018, w całości na kapitał zapasowy spółki. Wniosek ten uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej Spółki. Prawdopodobnie jest to związane ze wspomnianym już wyżej programem modernizacji sieci. Jak to już zostało wcześniej wspomniane w roku obrotowym 2018 pakiet kontrolny spółki Netia (prawie 66 proc. udziałów) został przejętych przez mediowego hegemona, Cyfrowy Polsat. W następnych miesiącach tego roku można spodziewać się szybko postępującej integracji dwóch operatorów, w poszukiwaniu efektów synergii. Według analiz Cyfrowego Polsatu, spółki spodziewają się łącznie 800 mln zł synergii przychodowych kosztowych i CAPEX w latach 2018-2023. Spółki zamierzają skorzystać z rozbudowanej platformy i zasięgu w celu sprzedaży pakietowej np. Poprzez oferowanie usług stacjonarnego internetu światłowodowego od Netii klientom Cyfrowego Polsatu. Netia poinformowała z kolei o zamiarze całkowitej zmiany platformy usług mobilnych na „Polsatowy” Polkomtel. Od roku 2015 Spółka oferowała usługi mobilne poprzez operatora wirtualnego bazującego na sieci P4 (operatora sieci Play).Ciekawym wątkiem w kontekście Netii są dalsze plany jakie wobec niej ma Grupa Cyfrowy Polsat. Rynek spekuluje na temat potencjalnego wezwania do sprzedaży pozostałych akcji spółki, i co za tym idzie wycofaniem jej z giełdy. Analityk z przywołanego artykułu uważa, że potencjalne odkupienie od inwestorów reszty udziałów Netii jest wielce prawdopodobne jeszcze w tym roku w celu chęci szybszego osiągnięcia efektu synergii.Bycie przejmowaną przez Polsat spółką nie musi być dla Netii tylko pozytywne. Na tego typu transakcjach ze wspomnianych synergii z definicji bardziej korzysta podmiot dominujący. Przykładowo, zmiana platformy usług mobilnych z pewnością będzie korzystna w kontekście grupy Cyfrowy Polsat ale nie koniecznie dla samej Netii. Innym wątkiem jest fakt, że obie spółki posiadają podobną ofertę a więc ich integracja może też wiązać się z kanibalizacją niektórych usług. Obecni klienci Netii przy przedłużaniu umów będą na przykład dostawać propozycję przejścia na pakiet telewizyjny/ internetowy Polsatu bądź Polkomtela, w zależności co będzie korzystniejsze z perspektywy grupy. Proces ten już się poniekąd zaczął. Plus już ma w swojej ofercie internet stacjonarny oparty o infrastrukturę Netii.[u]Podsumowanie[/u]Wyniki finansowe zaprezentowane przez Netię za I kwartał 2019 nie napawają optymizmem. Spółka jest w wyraźnym długoterminowym trendzie spadkowym, związanym w głównej mierze z powolnym systematycznym kurczeniem się rynku. Zarówno zysk netto, jak i EBIT, kurczą się z roku na rok jeszcze szybciej niż przychody, co związane jest ze znaczącą dźwignią operacyjną Netii. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pozostają wciąż na wysokim poziomie, jednak są konsumowane przez konieczne inwestycje w infrastrukturę, która wymaga bieżącej modernizacji.W kolejnych kwartałach możemy spodziewać się jednak pozytywnych efektów synergii po przejęciu spółki przez Cyfrowy Polsat, związanych z postępującą integracją dwóch grup. Co najmniej do pierwszego kwartału 2020 Netia ponosić będzie wysokie nakłady inwestycyjne związane z modernizacją posiadanej infrastruktury teleinformacyjnej. W ciągu następnych miesięcy przekonamy się też czy Cyfrowy Polsat zdecyduje się na zakup reszty akcji Netii znajdujących się obecnie w obrocie i wycofa spółkę z giełdy. Przy cenie wezwania na poziomie 5,77 zł musiałby wydać na to ok. 660 mln zł. [/delay][url=http://www.stockwatch.pl/gpw/pulawy,wykres-swiece,wskazniki.aspx][b]>>Wyceny automatyczne są tutaj[/b][/url][url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>>Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj[/b][/url]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 3,89 3,90 3,90
Zmiana -0,77% -0,05% -0,02%
Open-Close -0,26% +0,36% +0,03%
High-Low 2,56% 1,64% 1,44%
Zmiana ceny [pln] -0,03 0,00 0,00
Transakcja [szt.] 23 15,8 14,8
Średnia transakcja [pln] 1009,6004347826086956521739131,01t 1339,98139240506329113924050631,34t 4902,42442567567567567567567574,90t
Wolumen [szt.] 59845,98t 5438,65,44t 18625,0518,6t
Obrót [pln] 23220,8123,2t 21171,70621,2t 72555,881572,6t
Obrót pozytywny 15,77% 18,55% 37,69%
Obrót negatywny 21,38% 37,25% 11,03%
Obrót neutralny 62,85% 44,20% 51,28%
Wolumen ws. % Free Float <0,01 <0,01 0,02
Wolumen ws. % akcji w obrocie <0,01 <0,01 <0,01
Informacje ogólne
Na giełdzie od 243 miesięcy
Liczba akcji 335 578 344
Free float 23,04%
Kapitalizacja 1,31 mld zł
Wartość księgowa 1,93 mld zł
Zysk operacyjny 12m 80,71 mln zł
Przychody 12m 1,29 mld zł
Zysk netto 12m 51,87 mln zł
Główny akcjonariusz
Zygmunt Solorz-Żak (poprzez Cyfrowy Polsat SA, w porozumieniu z Karrswell Ltd) 65,98%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG 0,16%
WIG-TELKOM 2,46%
WIG-POLAND 0,26%
SWIG80 2,39%
WIGTECH 1,97%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 0,68
Kroczące C/ZO 16,17
Kroczące C/P 1,01
Kroczące C/Z 25,16

Zmiana 12m -21,10%
Śr. płynność dzienna 0,01%
Zakres wahań kursu 24,40%
Beta kursu 0,30

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 5,67
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2016-01-01 do 2016-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 29-05-2020
Dane finansowe z dnia: 08-05-2020


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy