pixelg
Unimot SA [UNIMOT] - rekomendacje maklerskie i aktualne wyniki finansowe spółki - Stockwatch.pl
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
UNT 28,10 zł (+0,36%)
UNIMOT - kurs z dnia 18-10-2019 16:44

UNIMOT SA jest multienergetyczną spółką, która prowadzi działalność w zakresie obrotu olejem napędowym (ON), biopaliwami (Bio), gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (E, LNG, CNG) oraz energią elektryczną. Celem strategicznym na lata 2016-17 jest dalsze umacnianie pozycji na rynku paliw, rozwinięcie sprzedaży gazu ziemnego oraz energii elektrycznej w taki sposób, aby osiągnąć na tych rynkach pozycję znaczącą. Cele strategiczne spółka zamierza osiągnąć dzięki: inwestycjom w infrastrukturę, nowoczesne technologie i kapitał ludzki, akwizycjom w poszczególnych segmentach rynku, poszerzeniu portfela klientów oraz dywersyfikacji źródeł zakupowych.

  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    SA-PSr Zobacz »
  • Kolejne sprawozdanie:
    jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
  • Analiza raportów spółki:
    Księgowe Sudoku – omówienie sprawozdania finansowego po I kw. 2019 r. W abonamencie

WIADOMOŚCI O SPÓŁCE unimot
Rekomendacje instytucji

Poniższa tabela zawiera wyciągi z rekomendacji maklerskich. Szczegółowe informacje na temat autora/ów, daty i godziny pierwszego rozpowszechnienia, wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja, można nieodpłatnie uzyskać otwierając pliki umieszczone w kolumnie "Raport".

Rekomendacja Cena docelowa Obecny kurs Data wydania Kurs w dniu wydania Instytucja Raport
kupuj 31,50 zł 28,10 2019-09-26 24,10 zł DM BOŚ SA Pobierz
kupuj 25,50 zł 28,10 2019-07-09 17,40 zł DM BOŚ SA Pobierz
kupuj 21,50 zł 28,10 2019-04-03 13,00 zł DM BOŚ SA Pobierz
trzymaj 10,80 zł 28,10 2018-07-18 9,90 zł DM BOŚ SA Pobierz
 
1/1 
 
Dane o rekomendacjach dostarcza Financial Data Box
Podsumowanie wyników finansowych z ostatniego raportu
Przychody kwartalne 1001,92 mln zł, wzrost o 18,7% kw/kw Stan gotówki w kasie 52,8 mln zł, spadek o 2,8%
Przychody z 12 miesięcy 3721 mln zł, wzrost o 4,4% kw/kw Zaciągnięte kredyty 251,6 mln zł, wzrost o 21,8%
Zysk netto kwartalny 7,99 mln zł, wzrost o 198,6% kw/kw Wskaźnik ogólnego zadłużenia 68% , wzrost o 0,16 pkt.
Zysk netto z 12 miesięcy 31,2 mln zł, wzrost o 106,1% kw/kw  

Analiza DuPonta
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Zwrot z kapitału własnego 15,57% 0,92% 6,45%
Obciążenie podatkowe W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Obciążenie odsetkowe W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Marża operacyjna W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rotacja aktywów W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Poziom lewarowania W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Zwrot z aktywów W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza aktywności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Cykl rotacji zapasów 23 39 69
Cykl rotacji należności W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl rotacji zobowiązań W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl operacyjny W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl konwersji gotówki W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza płynności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Wskaźnik płynności bieżący 1,34 1,2 1,77
Wskaźnik płynności szybki W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Wskaźnik płynności podwyższonej W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza rentowności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Rentowność sprzedaży 4,46% 17,21% 28,11%
Rentowność działalności operacyjnej W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rentowność brutto W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rentowność netto W abonamencie W abonamencie W abonamencie

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +84,62% +16 923,04 zł 36 923,04 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 28,10 27,82 25,25
Zmiana +0,36% +1,19% +0,68%
Open-Close +0,36% +0,52% +0,20%
High-Low 1,06% 3,12% 4,27%
Zmiana ceny [pln] 0,10 0,32 0,17
Transakcja [szt.] 47 104,2 112,1
Średnia transakcja [pln] 1742,89148936170212765957446811,74t 3463,69863723608445297504798463,46t 3161,13186440677966101694915253,16t
Wolumen [szt.] 29282,93t 13068,413,1t 14277,1514,3t
Obrót [pln] 81915,9081,9t 360917,398361t 354362,882354t
Obrót pozytywny 6,48% 46,49% 34,99%
Obrót negatywny 22,08% 34,17% 47,94%
Obrót neutralny 71,44% 19,34% 17,08%
Wolumen ws. % Free Float 0,10 0,44 0,48
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,04 0,16 0,17
Informacje ogólne
Na giełdzie od 85 miesięcy
Liczba akcji 8 197 818
Free float 36,44%
Kapitalizacja 230,36 mln zł
Wartość księgowa 217,57 mln zł
Zysk operacyjny 12m 38,58 mln zł
Przychody 12m 3,72 mld zł
Zysk netto 12m 31,25 mln zł
Główny akcjonariusz
Unimot Express Sp. z o.o (w porozumieniu z Zemadon Ltd) 43,84%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG 0,03%
WIG-PALIWA 0,18%
WIG-POLAND 0,04%
AD.bx ad3b
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 1,06
Kroczące C/ZO 5,97
Kroczące C/P 0,06
Kroczące C/Z 7,37

Zmiana 12m 186,73%
Śr. płynność dzienna 0,00%
Zakres wahań kursu 93,29%
Beta kursu 0,12

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 5,72
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2017-01-01 do 2017-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 18-10-2019
Dane finansowe z dnia: 25-08-2019
AD.bx ad3d