pixelg
Akcje M-TRANS SA [MTRANS] na giełdzie - Analiza techniczna i aktualne wyniki finansowe
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

M-TRANS SA - Analiza techniczna i aktualne wyniki finansowe

MTS 0,05 (+0,00%)

Kluczowym elementem działalności prowadzonej przez Emitenta jest świadczenie specjalistycznych usług transportu drogowego rzeczy realizowanych przy wykorzystaniu floty ciężarowej wyposażonej w sprzęt specjalistyczny umożliwiający sprawne i bezpieczne transportowanie istotnych gabarytowo materiałów wraz ich przeładunkiem, tj. hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS).

  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    SA-Q2 Zobacz »
Wykres MTRANS od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Podsumowanie wyników finansowych z ostatniego raportu
Przychody kwartalne 1,92 mln zł, wzrost o 11,3% kw/kw Stan gotówki w kasie 2,25 mln zł, spadek o 11,7%
Przychody z 12 miesięcy 7 mln zł, wzrost o 2,7% kw/kw Zaciągnięte kredyty 11,78 mln zł, spadek o 4,2%
Zysk netto kwartalny 0,34 mln zł, wzrost o 297,6% kw/kw Wskaźnik ogólnego zadłużenia 62% , spadek o 2,72 pkt.
Zysk netto z 12 miesięcy 0,1 mln zł, wzrost o 238,7% kw/kw  

Analiza DuPonta
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Zwrot z kapitału własnego 2,25% 8,97% 5,98%
Obciążenie podatkowe W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Obciążenie odsetkowe W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Marża operacyjna W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rotacja aktywów W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Poziom lewarowania W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Zwrot z aktywów W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza aktywności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Cykl rotacji zapasów 6 16 76
Cykl rotacji należności W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl rotacji zobowiązań W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl operacyjny W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl konwersji gotówki W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza płynności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Wskaźnik płynności bieżący 1,1 1,55 2
Wskaźnik płynności szybki W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Wskaźnik płynności podwyższonej W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza rentowności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Rentowność sprzedaży 10,63% 19,98% 30,78%
Rentowność działalności operacyjnej W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rentowność brutto W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rentowność netto W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy