pixelg
uzupełnienie SA-R - 2019-08-23 - 01CYBERATON (01CYBATON)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

uzupełnienie SA-R - komunikat spółki 01CYBERATON (01CYBATON) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostki01CYBERATON
Nazwa skrócona jednostki01C
Numer w roku:10/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd 01CYBERATON S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2018, wraz z załącznikami, to jest: 1/ jednostkowym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2018; 2/ jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2018; 3/ wybranymi danymi finansowymi spółek zależnych za rok 2018; 4/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2018. 5/Oświadczenia Zarządu Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. - 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Plik
spółki zależne.pdf (2393 KB)
sprawozdanie finansowe.pdf (11307 KB)
Sprawozdanie niezależnego biegłego Rewidenta.pdf (1050 KB)
Sprawozdanie Zarządu.pdf (3078 KB)
Oświadczenia.pdf (533 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Marzenna AleksandrowiczPrezes zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy