pixelg
uzupełnienie SA-R - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

uzupełnienie SA-R

Komunikat spółki

Nazwa jednostki01CYBERATON
Nazwa skrócona jednostki01C
Numer w roku:10/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd 01CYBERATON S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2018, wraz z załącznikami, to jest: 1/ jednostkowym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2018; 2/ jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2018; 3/ wybranymi danymi finansowymi spółek zależnych za rok 2018; 4/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2018. 5/Oświadczenia Zarządu Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. - 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Plik
spółki zależne.pdf (2393 KB)
sprawozdanie finansowe.pdf (11307 KB)
Sprawozdanie niezależnego biegłego Rewidenta.pdf (1050 KB)
Sprawozdanie Zarządu.pdf (3078 KB)
Oświadczenia.pdf (533 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Marzenna AleksandrowiczPrezes zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
01Cyberaton SA
01CYBATON
2019-11-13 zawarcie kluczowej umowy inwestycyjnej ze spółką NF40 sp z o.o,
2019-11-07 nabycie udziałów NF40 sp. z o.o.
2019-11-04 podpisanie listu intencyjnego
2019-10-31 WZ - uzupełnienie projektów uchwał
2019-10-30 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-10-30 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-08-23 uzupełnienie SA-R
2019-08-14 SA - Q2

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR